Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu

Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s…

Preberi več

Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa

Izjava o težavi Problem „Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa“ navaja, da ste dobili binarno drevo in z iterativno metodo poiščite višino drevesa. Primeri Vhod 3 Vhod 4 Algoritem za ponovitveno metodo za iskanje višine binarnega drevesa Višina drevesa ...

Preberi več

Prerazporedite matriko po vrstnem redu - najmanjša, največja, druga najmanjša, druga največja

Izjava o težavi Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Težava »Preuredite matriko po vrstnem redu - najmanjša, največja, 2. najmanjša, 2. največja, ..« zahteva, da se matrika preuredi tako, da je najprej najmanjše število in nato največje število, nato drugo najmanjše in nato drugo ...

Preberi več

Poiščite različne elemente, ki so skupni vsem vrsticam matrike

Izjava o težavi Dobili smo matriko vseh celih števil. Težava »Najdi ločene elemente, ki so skupni vsem vrsticam matrike«, zahteva ugotovitev vseh možnih ločenih elementov, vendar pogostih v vsaki vrstici, ki je prisotna v matriki. Primer arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11,…

Preberi več

Preverite, ali sta dva izraza z oklepaji enaka

Dana dva niza s1 in s2, ki predstavljata izraza, ki vsebujeta operator seštevanja, operator odštevanja, male abecede in oklepaje. Preverite, ali sta dva izraza z oklepaji enaka. Primer Vhod s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Izhod Da Vhod s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Izhod Ne Algoritem za preverjanje, če sta dva ...

Preberi več

Translate »