Razvrščanje z uporabo trivialne zgoščevalne funkcije

Težava »Razvrščanje s pomočjo trivialne zgoščevalne funkcije« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Matrika lahko vsebuje negativna in pozitivna števila. Stavek o težavi zahteva razvrstitev polja s funkcijo Trivial Hash. Primer arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1,…

Preberi več

Izvajanje Deque z uporabo dvojno povezanega seznama

Izjava o težavi V težavi »Implementacija Deque z uporabo dvojno povezanega seznama« je navedeno, da morate z uporabo dvojno povezanega seznama insertFront (x) izvesti naslednje funkcije Deque ali Doubly Ended Queue: Dodaj element x na začetku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na koncu…

Preberi več

Binarno iskanje drevesa iskanje in vstavljanje

Izjava o težavi Napišite algoritem za iskanje in vstavljanje v binarno drevo iskanja. Torej, kaj bomo storili, je vstaviti nekatere elemente iz vnosa v binarno drevo iskanja. Kadarkoli bomo pozvani k iskanju določenega elementa, ga bomo iskali med elementi v BST (kratek…

Preberi več

Poiščite najmanjšo pozitivno celoštevilčno vrednost, ki je ni mogoče predstaviti kot vsoto katere koli podmnožice dane matrike

Izjava o težavi Dobili boste razvrščeno polje celih števil. Poiskati moramo najmanjšo pozitivno celoštevilčno vrednost, ki je ni mogoče predstaviti kot vsoto katere koli podmnožice dane matrike. Primer arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Pojasnilo: Ker ni nobene pod matrike, ki bi lahko predstavljala 2 kot…

Preberi več

Pravokotna pod matrica največjega območja z enakim številom 1 in 0

Izjava problema Glede na binarno matrico velikosti nx m. Težava je v iskanju pravokotne pod matrike največjega območja z enakim številom 1 in 0. Primer Mere = 4 x 4 Matrica: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0…

Preberi več

Zgradite BST po danem prečkanju vrstnega reda

Glede na prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja napišite algoritem za izdelavo binarnega drevesa iskanja ali BST iz ITS-ja, ki mu je bil dodeljen prehod vrstnega reda. Primer Input levelOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Izhodni vrstni red: 5 8 9 12 15 18…

Preberi več

Translate »