Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi

Težava »Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Izjava o problemu zahteva ugotovitev dolžine najdaljše sosednje podmreže, katere elemente je mogoče razporediti v zaporedju (neprekinjeno, naraščajoče ali padajoče). Številke v ...

Preberi več

k-ti manjkajoči element v naraščajočem zaporedju, ki v danem zaporedju ni prisoten

Težava »k-ti manjkajoči element v naraščajočem zaporedju, ki ni prisoten v danem zaporedju« navaja, da ste dobili dve matriki. Eden od njih je razporejen v naraščajočem vrstnem redu, drugi pa normalno nerazvrščeno polje s številko k. Poiščite kth manjkajoči element, ki v običajnem ni prisoten…

Preberi več

Pot z največjo povprečno vrednostjo

Izjava o težavi Problem „Pot z največjo povprečno vrednostjo“ navaja, da ste dobili 2D matriko ali matriko celih števil. Zdaj pomislite, da stojite v zgornji levi celici in morate doseči spodnjo desno. Če želite doseči cilj, se morate premakniti naprej v…

Preberi več

Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode

Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – Glede na niz moramo najti dolžino najdaljšega podniza brez ponavljajočih se znakov. Poglejmo si nekaj primerov: Primer pwwkew 3 Pojasnilo: Odgovor je “wke” z dolžino 3 aav 2 Pojasnilo: Odgovor je “av” z dolžino 2 Pristop-1 …

Preberi več

Izdelki obsegov v nizu

Izjava o težavi Problem "Izdelki obsegov v matriki" navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko, sestavljeno iz številk v razponu od 1 do n in q števila poizvedb. Vsaka poizvedba vsebuje obseg. Izjava o težavi zahteva, da izdelek poiščete v danem obsegu pod…

Preberi več

Razvrsti matriko po vrstnem redu, ki ga določa druga matrika

Izjava o težavi Dobili ste dve vrsti celih števil arr1 [] in arr2 []. Težava »Razvrsti matriko po vrstnem redu, ki ga določa druga matrika« zahteva, da prvo matriko razvrstite glede na drugo matriko, tako da bodo številke v prvi matriki razmeroma razvrščene od vseh…

Preberi več

Podsekvenca največje dolžine z razliko med sosednjima elementoma bodisi 0 bodisi 1

Izjava o težavi Dobili ste celoštevilsko matriko. Problem »Največja dolžina podpostopja z razliko med sosednjimi elementi bodisi 0 bodisi 1« zahteva, da ugotovimo največjo dolžino podpoljja z razliko med sosednjimi elementi ne bi smelo biti nič drugega kot 0 ali 1. Primer arr [] = {1,…

Preberi več

Translate »