Največje polje iz dveh podanih nizov, ki ohranjajo vrstni red

Recimo, da imamo dve celoštevilski matriki enake velikosti n. Oba polja lahko vsebujeta tudi skupna števila. Stavek o problemu zahteva oblikovanje rezultatske matrike, ki vsebuje največje vrednosti 'n' iz obeh nizov. Prvo matriko je treba dati prednost (elementi prvega…

Preberi več

Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu

Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s…

Preberi več

Preverite, ali lahko navedena matrika predstavlja prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja

Izjava o težavi V težavi »Preveri, ali lahko podana matrika predstavlja prečkanje vrstnega reda binarnega drevesa iskanja« je navedeno, da ste dobili prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja. In z uporabo prečkanja drevesa po vrstnem redu. Učinkovito moramo ugotoviti, ali nivojski red…

Preberi več

Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja z uporabo nabora STL

Izjava o težavi Dobili smo binarno drevo in ga moramo pretvoriti v binarno drevo iskanja. Težava »Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja z uporabo nabora STL« zahteva pretvorbo z naborom STL. Smo že razpravljali o pretvorbi binarnega drevesa v BST, vendar smo ...

Preberi več

Prerazporedite polje tako, da so celo postavljeni večji od lihih

Izjava o težavi Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Težava »Prerazporeditev matrike tako, da so celo pozicionirani večji od neparnih« zahteva, da se matrika preuredi tako, da bi bili elementi v parnem položaju v matriki večji od elementa tik pred njim. Arr [i-1] <= Arr [i], če je položaj 'i' ...

Preberi več

Translate »