Natisnite spremenjeno matriko po večkratnih operacijah povečanja obsega matrike

Težava »Natisni spremenjeno matriko po večkratnih operacijah povečevanja obsega matrike« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in navedli 'q' število poizvedb. Podana je tudi ena celoštevilčna vrednost "d". Vsaka poizvedba vsebuje dve celi števili, začetno in končno vrednost. Izjava o težavi zahteva iskanje ...

Preberi več

Najmanjše število ločenih elementov po odstranitvi m elementov

Izjava o težavi V težavi »Najmanjše število ločenih elementov po odstranitvi m elementov« je zapisano, da imate matriko in celo število m. Vsak element matrike označuje ID-je elementov. Izjava o težavi zahteva odstranitev m elementov tako, da bi moralo biti najmanj…

Preberi več

Transformacija največje teže danega niza

Izjava o težavi Največja teža pretvorbe danega problema niza navaja, da je niz, sestavljen samo iz dveh znakov 'A' in 'B'. Imamo operacijo, pri kateri lahko niz spremenimo v drug niz tako, da preklopimo kateri koli znak. Tako so možne številne transformacije. Od vseh možnih ...

Preberi več

Rešitev DP, optimizirana za vesolje, za težavo z nahrbtnikom 0-1

Izjava o težavi Dobili smo nahrbtnik, ki ima lahko nekaj teže, nekaj predmetov moramo izbrati z določeno vrednostjo. Predmeti naj bodo izbrani tako, da bo vrednost nahrbtnika (skupna vrednost pobranih predmetov) čim večja. ...

Preberi več

Največja vsota sosednja podmreža

Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo največjo vsoto sosednjih podmrež. To ne pomeni nič drugega kot poiskati podniz (zvezni elementi), ki ima največjo vsoto med vsemi drugimi podnizami v dani matriki. Primer arr [] = {1, -3, 4,…

Preberi več

Štejte pare, katerih izdelki obstajajo v nizu

Pri štetju parov, katerih izdelki obstajajo v težavi z matriko, smo podali matriko, preštejte vse različne pare, katerih vrednost izdelka je prisotna v matriki. Primer Vhod A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Izhod Število ločenih parov, katerih zmnožek obstaja v matriki, je: 2 Par sta: (2,…

Preberi več

Primerjava nizov, ki vsebuje nadomestne znake

V primeru primerjave nizov, ki vsebuje nadomestne znake, smo podali dva niza, drugi niz vsebuje majhne abecede, prvi pa majhne abecede in nekaj vzorcev nadomestnih znakov. Vzorci nadomestnih znakov so:?: Ta nadomestni znak lahko nadomestimo s katero koli majhno abecedo. *: ta nadomestni znak lahko nadomestimo s katerim koli nizom. Prazno ...

Preberi več

Translate »