Najdaljša naraščajoča pot v matrični rešitvi LeetCode

Izjava problema Najdaljša naraščajoča pot v matriki LeetCode Rešitev – glede na matriko celih mxn vrnite dolžino najdaljše naraščajoče poti v matriki. Iz vsake celice se lahko premikate v štirih smereh: levo, desno, gor ali dol. Ne smete se premikati diagonalno ali premakniti izven meje (tj. ovijanje ni dovoljeno). Vnos: …

Preberi več

Binarno drevo Največja vsota poti Rešitev LeetCode

Izjava težave Binarno drevo Največja vsota poti LeetCode Rešitev – Pot v binarnem drevesu je zaporedje vozlišč, kjer ima vsak par sosednjih vozlišč v zaporedju rob, ki jih povezuje. Vozlišče se lahko v zaporedju pojavi največ enkrat. Upoštevajte, da pot ne potrebuje …

Preberi več

Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev

Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v…

Preberi več

Izvedite sklad in čakalno vrsto s pomočjo Deque

Izjava o težavi Problem "Implementiraj sklad in čakalno vrsto s pomočjo Deque" navaja, da napišeš algoritem za izvedbo sklada in čakalne vrste z uporabo Deque (dvojno končana čakalna vrsta). Primer (sklad) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () isEmpty () Pop () Size () 3 false 2 1 Primer (Čakalna vrsta) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Dequeue isEmpty () Velikost () Dequeue () 1 false 2…

Preberi več

Translate »