Poiščite število parov v polju, tako da je njihov XOR 0

Domneva, da smo podali vrsto celih števil, pri čemer gre za težavo »Najdi število parov v matriki, tako da je njihov XOR enak 0«. Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo število parov, ki so prisotni v matriki, ki ima par Ai XOR Aj = 0. Opomba:…

Preberi več

Preštejte načine, kako doseči n-to stopnico s koraki 1, 2 ali 3

Težava »Preštejte načine, kako doseči n-to stopnico s koraki 1, 2 ali 3«, navaja, da stojite na tleh. Zdaj morate priti do konca stopnišča. Koliko načinov je torej, da pridemo do konca, če lahko preskočimo samo 1, 2, ...

Preberi več

Poiščite podmarijo z dano vsoto (obravnava negativne številke)

Težava »Poišči podniz z dano vsoto (obravnava negativne številke)« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko, ki vsebuje tudi negativna cela števila in številko, imenovano »vsota«. Stavek o težavi zahteva, da se natisne podniz, ki sešteje do dane številke, imenovane »vsota«. Če je več kot ena podniz ...

Preberi več

Natisnite spremenjeno matriko po večkratnih operacijah povečanja obsega matrike

Težava »Natisni spremenjeno matriko po večkratnih operacijah povečevanja obsega matrike« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in navedli 'q' število poizvedb. Podana je tudi ena celoštevilčna vrednost "d". Vsaka poizvedba vsebuje dve celi števili, začetno in končno vrednost. Izjava o težavi zahteva iskanje ...

Preberi več

Poizvedbe vsote obsega brez posodobitev

Izjava o težavi V težavi »Poizvedbe vsote obsega brez posodobitev« je navedeno, da imate nabor celih števil in obseg. Izjava o problemu zahteva ugotovitev vsote vseh elementov v danem obsegu. Primer arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Poizvedba: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Preberi več

Preštejte štirikrat od štirih razvrščenih nizov, katerih vsota je enaka dani vrednosti x

Izjava o problemu Problem »Štetje štirikrat iz štirih razvrščenih nizov, katerih vsota je enaka dani vrednosti x«, navaja, da ste dobili štiri celoštevilska polja in vrednost, imenovano x. Izjava o problemu zahteva ugotovitev, koliko četverčkov je mogoče sestaviti iz katerega vsote elementov…

Preberi več

Translate »