Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v času O (1) in O (1) dodatni prostor

Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v O (1) času in O (1) dodatni prostor. Tako mora posebna podatkovna struktura sklada podpirati vse operacije sklada, kot so - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () v stalnem času. Dodajte dodatno operacijo getMin () za vrnitev najmanjše vrednosti ...

Preberi več

Translate »