Največja možna razlika dveh podskupin matrike

Recimo, da imamo celoštevilsko matriko. Stavek o težavi »Največja možna razlika dveh podskupin matrike« zahteva ugotovitev največje možne razlike med dvema podskupinama matrike. Pogoji, ki jih je treba upoštevati: polje lahko vsebuje ponavljajoče se elemente, vendar najvišjo frekvenco elementa…

Preberi več

Natisnite spremenjeno matriko po večkratnih operacijah povečanja obsega matrike

Težava »Natisni spremenjeno matriko po večkratnih operacijah povečevanja obsega matrike« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in navedli 'q' število poizvedb. Podana je tudi ena celoštevilčna vrednost "d". Vsaka poizvedba vsebuje dve celi števili, začetno in končno vrednost. Izjava o težavi zahteva iskanje ...

Preberi več

Translate »