Rešitev najdaljše skupne predpone Leetcode

Izjava težave Najdaljša skupna predpona LeetCode Rešitev – »Najdaljša skupna predpona« navaja, da je podana niz nizov. Med temi nizi moramo najti najdaljšo skupno predpono. Če ne obstaja nobena predpona, vrnite prazen niz. Primer: Vhod: strs = [“flower”,”flow”,”flight”] Izhod: “fl” Pojasnilo: “fl” je najdaljši …

Preberi več

Serializirajte in deserializirajte rešitev LeetCode za binarno drevo

Izjava o težavi Serializacija in deserializacija binarnega drevesa LeetCode Rešitev – serializacija je proces pretvorbe podatkovne strukture ali predmeta v zaporedje bitov, tako da se lahko shrani v datoteko ali pomnilniški medpomnilnik ali prenese prek povezave omrežne povezave, da se pozneje rekonstruira. v …

Preberi več

Rotate Image LeetCode Solution

Izjava težave Zavrtite sliko LeetCode Rešitev – Dobite 2D matriko nxn, ki predstavlja sliko, zavrtite sliko za 90 stopinj (v smeri urnega kazalca). Sliko morate zasukati na mestu, kar pomeni, da morate neposredno spremeniti vhodno 2D matriko. NE dodelite druge 2D matrike in naredite vrtenje. Primer preskusnega primera 1: Vnos: …

Preberi več

Rešitev LeetCode za prosti čas zaposlenih

Izjava problema Prosti čas zaposlenih LeetCode Rešitev – Dobimo seznam urnikov zaposlenih, ki predstavlja delovni čas za vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni ima seznam intervalov, ki se ne prekrivajo, ti intervali pa so razvrščeni. Vrni seznam končnih intervalov, ki predstavljajo skupen, pozitivno dolg prosti čas za vse zaposlene, tudi v …

Preberi več

Sejne sobe II Rešitev LeetCode

Izjava o težavi Rešitev LeetCode Sejne sobe II – »Sejne sobe II« navaja, da imate nabor časovnih intervalov sestankov »intervali«, kjer »intervali[i] = [ začetek[i], konec[i] ]«, vrne zahtevano minimalno število konferenčnih sob. Primer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Pojasnilo: Doseči se lahko …

Preberi več

Vsota podvrste je enaka K LeetCode Solution

Izjava problema Vsota podmarice je enaka K LeetCode Rešitev – “Suma podmarice je enaka K” navaja, da vam je dano niz celih števil “nums” in celo število 'k', vrne skupno število neprekinjenih podnizov, katerih vsota je enaka 'k'. Primer: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Pojasnilo: Tam …

Preberi več

Poizvedbe za GCD vseh številk matrike, razen elementov v določenem obsegu

Izjava o težavi V težavi »Poizvedbe za GCD vseh številk matrike, razen elementov v določenem obsegu« je navedeno, da boste prejeli celoštevilčno matriko in aq število poizvedb. Vsaka poizvedba vsebuje številko levo in desno. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite…

Preberi več

Translate »