Veljavna rešitev Leetcode Palindrome II

Izjava težave Rešitev Veljaven Palindrome II LeetCode – »Veljaven Palindrom II« navaja, da moramo glede na niz s vrniti true, če je s lahko niz palindroma po izbrisu največ enega znaka. Primer: Vhod: s = ”aba” Izhod: true Pojasnilo: Vhodni niz je že palindrom, zato je …

Preberi več

Analizirajte Vzorec obiska spletnega mesta uporabnika LeetCode Solution

Izjava o težavi Analizirajte uporabniško spletno mesto Vzorec obiska LeetCode Rešitev – Dobite dva niza nizov uporabniško ime in spletno mesto ter časovni žig celega niza. Vsi podani nizi so enake dolžine in kortek [uporabniško ime[i], spletno mesto[i], časovni žig[i]] označuje, da je uporabniško ime[i] obiskalo spletno mesto spletnega mesta[i] ob časovnem žigu[i]. Vzorec je seznam treh spletnih mest (ni nujno ločenih). Na primer, [»dom«, …

Preberi več

Oblikovanje zgodovine brskalnika LeetCode Solution

Izjava o težavi Oblikovanje Zgodovina brskalnika LeetCode Rešitev – Imate brskalnik z enim zavihkom, kjer začnete na domači strani in lahko obiščete drug url, se vrnete v število korakov v zgodovini ali se premaknete naprej po številu korakov v zgodovini. Implementirajte razred BrowserHistory: BrowserHistory (domača stran niza) Inicializira objekt z domačo stranjo …

Preberi več

Poiščite mediano iz Data Stream LeetCode Solution

Izjava težave Najdi mediano iz podatkovnega toka LeetCode Rešitev – Mediana je srednja vrednost na urejenem seznamu celih števil. Če je velikost seznama soda, ni srednje vrednosti, mediana pa je povprečje dveh srednjih vrednosti. Na primer, za arr = [2,3,4], mediana …

Preberi več

Binarno drevo Največja vsota poti Rešitev LeetCode

Izjava težave Binarno drevo Največja vsota poti LeetCode Rešitev – Pot v binarnem drevesu je zaporedje vozlišč, kjer ima vsak par sosednjih vozlišč v zaporedju rob, ki jih povezuje. Vozlišče se lahko v zaporedju pojavi največ enkrat. Upoštevajte, da pot ne potrebuje …

Preberi več

Top K pogoste besede LeetCode rešitev

Izjava težave Na vrh K Pogoste besede LeetCode Rešitev – Glede na niz besednih nizov in celo število k vrnite k najpogostejših nizov. Vrnite odgovor, razvrščen po frekvenci od najvišje do najnižje. Razvrsti besede z enako pogostostjo po njihovem leksikografskem vrstnem redu. Primer testnega primera 1: Vhod: besede = [“i”,”ljubezen”,”leetcode”,”i”,”ljubezen”,”kodiranje”] k = 2 Izhod: [“i”,”ljubezen”] Razlaga …

Preberi več

Kombinirana vsota IV LeetCode Solution

Izjava problema Kombinacija Vsota IV LeetCode Rešitev – Glede na niz različnih celih števil nums in ciljno celo število vrnite število možnih kombinacij, ki se seštejejo do cilja. Testni primeri so ustvarjeni tako, da se odgovor lahko prilega 32-bitnemu celemu številu. Vhod: nums = [1,2,3], cilj = 4 Izhod: 7 Pojasnilo: Možno …

Preberi več

Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode

Izjava težave Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode – Za niz S in celo število K vrnite dolžino najdaljšega podniza v S, ki vsebuje največ K različnih znakov. Primer: Testni primer 1: Vhod: S = "nazad" K = 2 Izhod: 3 Testni primer 2: Vhod: S = "ab" ...

Preberi več

Mediana dveh razvrščenih nizov

Glede na dva razvrščena polja A in B velikosti n in m. Poiščite mediano končnega razvrščenega polja, dobljenega po združitvi danih dveh nizov, ali z drugimi besedami, rečemo, da najdemo mediano dveh razvrščenih nizov. (Pričakovana časovna zapletenost: O (log (n))) Pristop 1 za…

Preberi več

Združi K Razvrščeni povezani seznami

Razvrščeni seznami povezanih seznamov K so tako znani glede na stališče razgovora. To vprašanje tolikokrat postavljajo v velikih podjetjih, kot so Google, Microsoft, Amazon itd. Kot že ime pove, smo dobili k razvrščenih povezanih seznamov. Moramo jih združiti v…

Preberi več

Translate »