Vprašanja o Microsoftovem kodiranju

vprašanja za intervju za MicrosoftPin
vprašanja za intervju za Microsoft

Microsoft Array vprašanja

Vprašanje 1. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza II Leetcode Izjava težave: glede na celoštevilski niz števil, razvrščenih v nepadajočem vrstnem redu, odstranite nekaj dvojnikov, tako da se vsak edinstven element pojavi največ dvakrat. Relativni vrstni red elementov naj ostane enak. Ker je v nekaterih jezikih nemogoče spremeniti dolžino matrike, morate namesto tega imeti ...

Preberi več

Vprašanje 2. K Najbližje točke izvoru Rešitev Leetcode Izjava problema Rešitev K najbližjih izhodiščnih točk LeetCode – »K najbližjih izhodiščnih točk« navaja, da dani niz točk, koordinate x in koordinate y predstavljajo koordinate na ravnini XY. Najti moramo k najbližjih točk izhodišču. Upoštevajte, da je razdalja med dvema ...

Preberi več

Vprašanje 3. Rešitev naslednje permutacije Leetcode Izjava problema Naslednja permutacija LeetCode Rešitev – »Naslednja permutacija« navaja, da je dano niz celih števil, ki je permutacija prvih n naravnih števil. Najti moramo naslednjo leksikografsko najmanjšo permutacijo danega niza. Zamenjava mora biti na mestu in uporabljati le stalen dodaten prostor. ...

Preberi več

Vprašanje 4. Največji dobiček v rešitvi Leetcode za načrtovanje delovnih mest Izjava o težavi Najvišji dobiček pri načrtovanju delovnih mest Rešitev LeetCode – »Maksimalni dobiček pri načrtovanju delovnih mest« navaja, da imate n delovnih mest, pri katerih se vsako delo začne od startTime[i] in konča ob endTime[i] ter pridobi dobiček [i] ]. Vrniti moramo največji dobiček, ki ga lahko imamo tako ...

Preberi več

Vprašanje 5. Vžigalice do rešitve Square Leetcode Problem Statement You are given an integer array matchsticks where matchsticks[i] is the length of the ith matchstick. You want to use all the matchsticks to make one square. You should not break any stick, but you can link them up, and each matchstick must be used exactly one time. Return true if you can make this square and false otherwise. Example Input: matchsticks = ...

Preberi več

Vprašanje 6. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 7. Particija na K enake vsote podmnožice Leetcode Rešitev Izjava problema Particija na K podmnožice enake vsote LeetCode Rešitev – »Particija na K podmnožic enake vsote« navaja, da vam je dano celo število matrik nums in celo število k, vrnite true, če je mogoče imeti k nepraznih podmnožic, katerih vsote so vsi enaki. Primer: vhod: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 8. Rešitev za zamenjavo kovancev 2 Leetcode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Change Coin Change 2 – »Coin Change 2« navaja, da je dano niz različnih kovancev celih števil in celo število, ki predstavlja skupno količino denarja. Vrniti moramo štetje skupnega števila različnih možnih kombinacij, ki seštejejo znesek. ...

Preberi več

Vprašanje 9. Frog Jump Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev LeetCode Frog Jump – “Frog Jump” navaja, da glede na seznam kamnov (položaj), razvrščenih v naraščajočem vrstnem redu, ugotovite, ali lahko žaba prečka reko tako, da pristane na zadnjem kamnu (zadnji indeks matrike). Na začetku je žaba na prvem kamnu in ...

Preberi več

Vprašanje 10. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 11. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 12. Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Leetcode Rešitev Izjava problema Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Rešitev LeetCode – »Maksimalna dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki« pravi, da vam je dano niz nizov in morate izbrati katero koli podzaporedje danega niza in jih povezati strune, ki tvorijo ...

Preberi več

Vprašanje 13. Rešitev Leetcode za najkrajšo besedno razdaljo Izjava težave Najkrajša besedna razdalja LeetCode rešitev – pravi, da imate niz nizov in dve različni besedi. Vrniti moramo najkrajšo razdaljo med tema dvema besedama, ki se pojavita v vhodnem nizu. Primer: Vhod: wordsDict = ["praksa", "izdelava", "popolno", "kodiranje", "izdelava"], word1 = "kodiranje", word2 = "vaja" Izhod: 3 Pojasnilo: Beseda "kodiranje" se pojavi pri pozicija 4....

Preberi več

Vprašanje 14. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 15. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 16. Rešitev manjkajoče številke Leetcode Izjava težave Rešitev Manjkajoče številke LeetCode – »Manjkajoče število« navaja, da je dano niz velikosti n, ki vsebuje n različnih številk med [0,n]. Vrniti moramo številko, ki manjka v obsegu. Primer: Vhod: nums = [3,0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: Z lahkoto opazimo, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanje 17. Oblikujte sklad z rešitvijo prirastnega delovanja Leetcode Izjava težave Rešitev za oblikovanje sklada z operacijo prirastka Leetcode – navaja, da moramo oblikovati sklad, ki učinkovito podpira spodnje operacije. Določite največjo zmogljivost sklada. Izvedite operacijo potiska učinkovito, če je velikost sklada strogo manjša od največje zmogljivosti ...

Preberi več

Vprašanje 18. Premešajte Array Leetcode Solution Težava Premešaj Array Leetcode Solution nam nudi matriko dolžine 2n. Tu se 2n nanaša na to, da je dolžina polja enakomerna. Nato se nam reče, da premešamo polje. Tukaj mešanje ne pomeni, da moramo naključno premešati matriko, vendar je določen način ...

Preberi več

Vprašanje 19. 3Sum Leetcode rešitev Izjava problema Glede na vrsto n celih števil, ali obstajajo elementi a, b, c v številih, tako da je a + b + c = 0? Poiščite vse unikatne trojčke v polju, ki daje vsoto nič. Opomba: nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih trojčkov. Primer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 20. Vstavite Interval Leetcode Solution Problem Insert Interval Leetcode Solution nam ponuja seznam nekaterih intervalov in en ločen interval. Potem se nam naroči, naj ta novi interval vstavimo med seznam intervalov. Torej se novi interval morda seka z intervali, ki so že na seznamu, ali pa ...

Preberi več

Vprašanje 21. Kombinirana vsota Leetcode raztopine Problem Combination Sum Leetcode Solution nam ponuja matriko ali seznam celih števil in cilj. Povedali naj najdemo kombinacije, ki jih lahko naredimo s pomočjo teh celih števil, poljubno številokrat, ki seštejejo k danemu cilju. Torej bolj formalno lahko uporabimo dane ...

Preberi več

Vprašanje 22. Rešitev Leetcode otoka Perimeter Izjava o težavi V tej težavi dobimo mrežo v obliki 2-D matrike. mreža [i] [j] = 0 pomeni, da je na tej točki voda, mreža [i] [j] = 1 pa kopno. Mrežne celice so povezane navpično / vodoravno, vendar ne diagonalno. Obstaja natančno en otok (povezan del kopnega ...

Preberi več

Vprašanje 23. Največja podrejena rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na številčno matrično številko poiščite sosednjo podniz (ki vsebuje vsaj eno število), ki ima največjo vsoto, in vrnite njegovo vsoto. Primer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Pojasnilo: [4, -1,2,1] ima največjo vsoto = 6. nums = [- 1] -1 Pristop 1 (deli in vladaj) Pri tem pristopu ...

Preberi več

Vprašanje 24. Poiščite N edinstvenih celoštevilnih povzetkov do rešitve Zero Leetcode Problem Find N Unique Integers Sum up to Zero Leetcode Solution nam ponuja celo število. Zahteva, da vrnemo n enoličnih celih števil, ki seštejejo do 0. Torej, vprašanje je precej enostavno razumeti. Torej, preden se potopite v raztopino. Oglejmo si ...

Preberi več

Vprašanje 25. Array particije na tri dele z enako vsoto rešitve Leetcode Težava Partition Array In Three Parts With Equal Sum Leetcode Solution nam nudi matriko ali vektor in vpraša, ali obstajajo tri particije zaporedja. Tukaj s particijo mislimo, da obstajata dva indeksa i, j, taka, da je vsota elementov od začetka ...

Preberi več

Vprašanje 26. Poiščite rešitev s skupnimi znaki Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo vrsto nizov. Natisniti moramo seznam vseh znakov, ki se pojavijo v vsakem nizu v matriki (vključeni so dvojniki). To je, če se znak pojavi dvakrat v vsakem nizu, ne pa trikrat, ga moramo imeti ...

Preberi več

Vprašanje 27. Poišči vse številke, ki so izginile v rešitvi Array Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Vsebuje elemente od 1 do N, kjer je N = velikost matrike. Vendar pa je nekaj elementov izginilo, namesto njih pa je prisotnih nekaj dvojnikov. Naš cilj je vrniti matriko ...

Preberi več

Vprašanje 28. Rešitev Leetcode za večinski element II V tej težavi smo dobili celo število. Cilj je najti vse elemente, ki se v matriki pojavljajo več kot ⌊N / 3⌋ časa, kjer je N = velikost matrike in ⌊ ⌋ talni operater. Vrniti moramo vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 29. Rešitev s relativno nizom vrst leetcode V tej težavi imamo dve vrsti pozitivnih celih števil. Vsi elementi drugega polja so ločeni in so prisotni v prvem polju. Vendar pa lahko prvo polje vsebuje podvojene elemente ali elemente, ki niso v drugem polju. Prvo matriko moramo razvrstiti ...

Preberi več

Vprašanje 30. Pascalova rešitev Trietgle II Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili indeks vrstic (i) Pascalovega trikotnika. Ustvariti moramo linearno matriko, ki vsebuje vrednosti i-te vrstice, in jo vrniti. Indeks vrstic se začne od 0. Vemo, da je Pascalov trikotnik trikotnik, kjer je vsako število ...

Preberi več

Vprašanje 31. Edinstvena rešitev Leetcode Rešitev Problem Unique Paths Leetcode Solution navaja, da ste dobili dve celi števili, ki predstavljata velikost mreže. Uporaba velikosti mreže, dolžine in širine mreže. Poiskati moramo število edinstvenih poti od zgornjega levega kota mreže do ...

Preberi več

Vprašanje 32. Število dobrih parov rešitve Leetcode Izjava o težavi V tej težavi je podana vrsta celih števil in ugotoviti moramo skupno število dobrih parov (a [i], a [j]), kjer je a [i] = a [j]. Številke primerov = [1,2,3,1,1,3] 4 Pojasnilo: Obstajajo 4 dobri pari pri indeksih (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 33. Poiščite Lucky Integer v rešitvi Array Leetcode Izjava o težavi V problemu »Poišči srečno celo število v matriki« dobimo matriko, kjer celo število imenujemo sreča, če je njegova frekvenca v matriki enaka njegovi vrednosti. Naša naloga je vrniti največjo srečno številko. Če takšna številka ne obstaja, bomo ...

Preberi več

Vprašanje 34. Rešitev uravnotežene binarne drevesne kode Binarno drevo je uravnoteženo po višini, če je razlika višin levega in desnega poddrevesa vsakega vozlišča v drevesu največ 1. V tej težavi bomo preverili uravnoteženo binarno drevo. Primer 2/1/4 Neuravnoteženo 1 / \ 2 ...

Preberi več

Vprašanje 35. Spoji razvrščene rešitve Leetcode rešitve V problemu »Združi razvrščene nize« dobimo dva niza, razvrščena po padajočem vrstnem redu. Prvo polje ni popolnoma zapolnjeno in ima dovolj prostora, da sprejme tudi vse elemente drugega polja. Spojiti moramo dva polja, tako da prvo polje vsebuje elemente ...

Preberi več

Vprašanje 36. Išči v razvrščeni razvrščeni matrični rešitvi Leetcode Razmislite o razvrščeni matriki, vendar je bil izbran en indeks in matrika je bila zasukana na tej točki. Ko je matrika zasukana, morate poiskati določen ciljni element in vrniti njegov indeks. V primeru, da element ni prisoten, vrnite -1. Težava je na splošno ...

Preberi več

Vprašanje 37. Poiščite Vstavi položaj Leetcode rešitev V tej težavi dobimo razvrščeno matriko in ciljno celo število. Poiskati moramo njegov položaj za iskanje. Če je v polju prisotna ciljna vrednost, vrnite njen indeks. Vrnite indeks, pri katerem je treba vstaviti cilj, da ostane vrstni red razvrščen (v ...

Preberi več

Vprašanje 38. Rešitev Plus One Leetcode Izjava o težavi V problemu "Plus One" dobimo matriko, kjer vsak element v matriki predstavlja številko števila. Popolna matrika predstavlja število. Ničelni indeks predstavlja MSB števila. Lahko domnevamo, da v ...

Preberi več

Vprašanje 39. Kth največji element v Array Leetcode Solutions V tej težavi moramo vrniti k-ti največji element v nesortirani matriki. Upoštevajte, da ima polje lahko dvojnike. Torej moramo po razvrščenem vrstnem redu najti Kth največji element, ne pa Kth največji element. Primer A = {4, 2, 5, 3 ...

Preberi več

Vprašanje 40. Kth Rešitev z manjkajočo pozitivno številko Izjava o težavi V problemu “Kth Missing Positive Number” dobimo matriko arr, ki je razvrščena v strogo naraščajočem vrstnem redu in številka k. Naša naloga je ugotoviti Kth pozitivno manjkajoče število v matriki. Primer arr = [1,2,3,4], k = 2 6 Pojasnilo: Kot ...

Preberi več

Vprašanje 41. Ugani številka višja ali nižja II Izjava o težavi »Guess Number Higher or Lower II« navaja, da bomo igrali igro, ki se imenuje Guess Game. Igra pravi, da izberem številko od 1 do n. Kadarkoli uganeš številko, ki je nisem izbral, ti rečem ...

Preberi več

Vprašanje 42. Poizvedbe o številu ločenih elementov v podnizu Podali smo vrsto celoštevilnih in številnih poizvedb in ugotoviti moramo število vseh različnih elementov, ki jih imamo v danem obsegu, poizvedba je sestavljena iz dveh številk levo in desno, to je dano območje, s tem glede na obseg smo ...

Preberi več

Vprašanje 43. Minimalne zamenjave, potrebne za združitev vseh elementov, manjših ali enakih k Težava »Najmanjše zamenjave, potrebne za združitev vseh elementov, manjših ali enakih k«, navaja, da imate celoštevilsko matriko. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo najmanjše število zamenjav, ki bodo potrebne za združitev elementov, ki so manjši ali enaki ...

Preberi več

Vprašanje 44. Poiščite prvi in ​​zadnji položaj elementa v rešitvi Sorted Array Leetcode Izjava o težavi V tem članku z naslovom »Poišči prvi in ​​zadnji položaj elementa v rešitvi Leetcode Sorted Array« bomo razpravljali o rešitvi težave z leetcode. V danem problemu dobimo matriko. Dobili smo tudi ciljni element. Elementi v matriki so zaporedni v ...

Preberi več

Vprašanje 45. Najboljši čas za nakup in prodajo zaloge II Leetcode Solution Izjava o težavi V problemu »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic II« dobimo matriko, kjer vsak element v matriki vsebuje ceno dane delnice na ta dan. Opredelitev posla je nakup ene delnice in prodaja te delnice ...

Preberi več

Vprašanje 46. Poišči vsoto vseh enoličnih vsot podniz za določeno polje Recimo, da imate celo število. Težava »Poišči vsoto vseh enoličnih vsot podnizov za določeno polje« zahteva, da ugotovimo vsoto vseh unikatnih podnizov (vsota podnizov je vsota elementov vsakega pod matrike). Z edinstveno vsoto podniz smo želeli reči, da nobeno podniz ni ...

Preberi več

Vprašanje 47. Najdaljša podniz, ki nima več kot K ločenih elementov Težava »Najdaljša podmreža, ki nima več kot K ločenih elementov« navaja, da predpostavljamo, da imate nabor celih števil, stavek o težavi pa zahteva najdaljšo podmarijo, ki nima več kot k različnih elementov. Primer arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Preberi več

Vprašanje 48. Izdelaj binarno drevo iz podane matrične predstavitve Težava »Konstruiranje binarnega drevesa iz dane predstavitve nadrejenega polja« navaja, da ste dobili matriko. Ta vhodna matrika predstavlja binarno drevo. Zdaj morate na podlagi tega vhodnega polja zgraditi binarno drevo. Polje shrani indeks nadrejenega vozlišča pri vsakem indeksu. ...

Preberi več

Vprašanje 49. Poiščite katerega koli od več ponavljajočih se elementov v matriki samo za branje težava »Poišči katerega koli od več ponavljajočih se elementov v matriki samo za branje« navaja, da domnevamo, da ste dobili velikost samo za branje (n + 1). Matrika vsebuje cela števila od 1 do n. Vaša naloga je najti katerega koli od ponavljajočih se elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 50. Poiščite štiri elemente, ki seštejejo na določeno vrednost (Hashmap) Težava »Poiščite štiri elemente, ki se seštevajo na določeno vrednost (Hashmap)« navaja, da imate celoštevilsko matriko in število, imenovano vsota. Stavek o problemu zahteva določitev, ali so v polju prisotni štirje elementi, ki seštejejo do dane vrednosti "vsota". Če je res, potem deluje ...

Preberi več

Vprašanje 51. Najdaljša podsekvenca, tako da je razlika med sosednjima eno Težava »Najdaljša podrejenost, tako da je razlika med sosednjima eno ena« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Zdaj morate najti dolžino najdaljše podsekvence tako, da je razlika sosednjih elementov 1. Primer 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Pojasnilo Kot ...

Preberi več

Vprašanje 52. Natisnite vse podniz z vsoto 0 Dobili boste celoštevilsko matriko, vaša naloga je natisniti vse možne podniže z vsoto, ki je enaka 0. Torej moramo natisniti vse podniz z vsoto 0. Primer arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Podmarijo najdemo iz indeksa 0 ...

Preberi več

Vprašanje 53. Najdaljša bitonska podsekcija Recimo, da imate nabor celih števil, stavek o težavi zahteva, da ugotovite najdaljšo bitonsko podtipo. Bitonsko zaporedje polja se šteje za zaporedje, ki se najprej poveča in nato zmanjša. Primer arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Pojasnilo 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Preberi več

Vprašanje 54. Preverite v binarni matriki, številka, ki jo predstavlja podniz, je neparna ali soda Težava »Preveri v binarni matriki, da je število, predstavljeno s podnizom, je neparno ali sodo« navaja, da ste dobili binarno matriko in obseg. Matrika je sestavljena iz števila v obliki 0s in 1s. Izjava o težavi zahteva ugotovitev zastopane številke ...

Preberi več

Vprašanje 55. Problem z rudnikom zlata Izjava o težavi V "Težavi z rudnikom zlata" piše, da ste dobili 2D mrežo z nekaj negativnimi kovanci, nameščenimi v vsaki celici dane mreže. Sprva rudar stoji v prvem stolpcu, vendar vrstica nima omejitev. Lahko začne v kateri koli vrsti. ...

Preberi več

Vprašanje 56. Najdaljše naraščajoče zaporedno zaporedje Posledice so še ena tema, ki jo imajo radi anketarji. Če jih prilagodite, jim lahko vedno ponudite nove priložnosti za testiranje kandidatov. Kandidat lahko preveri sposobnost razmišljanja in analiziranja stvari ter najde najboljše in optimalne rešitve. Danes rešujemo problem podsekvence, ki ga bomo ...

Preberi več

Vprašanje 57. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Izjava o težavi Problem "Najboljši čas za nakup in prodajo delnic" navaja, da prejmete niz cen dolžine n, kjer i-ti element shrani ceno delnice na i-ti dan. Če lahko opravimo samo eno transakcijo, to je, da kupimo en dan in ...

Preberi več

Vprašanje 58. Najpogostejši K pogosti elementi Izjava o težavi V prvih K pogostih elementih smo podali matriko nums [], poiščite k najpogostejših elementov. Primeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiven pristop za izdelavo najpogostejših K pogostih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 59. Razvrsti matriko po vrstnem redu, ki ga določa druga matrika Izjava o težavi Dobili ste dve vrsti celih števil arr1 [] in arr2 []. Težava »Razvrsti matriko po vrstnem redu, ki ga določa druga matrika« zahteva, da prvo matriko razvrstite glede na drugo matriko, tako da bodo številke v prvi matriki razmeroma razvrščene od vseh ...

Preberi več

Vprašanje 60. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 61. Največja podmreža izdelka Izjava o težavi V težavi »Maximum Product Subarray« je navedeno, da ste dobili celo število, ki vsebuje pozitivna in negativna števila. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo največji zmnožek pod matrike. Primer arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Pojasnilo Elementi v podnizu ...

Preberi več

Vprašanje 62. Najdi najmanj v zasukanem razvrščenem polju Izjava o težavi »Najdi najmanj v zasukanem razvrščenem polju« navaja, da dobite razvrščeno polje velikosti n, ki se zasuka za določen indeks. Poiščite najmanjši element v matriki. Primer a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Pojasnilo: Če matriko uredimo v razvrščeno ...

Preberi več

Vprašanje 63. Izvedba Dequeja s pomočjo krožnega polja Izjava o težavi »Implementacija Deque z uporabo krožne matrike« zahteva, da se z uporabo krožne matrike insertFront (x) izvedejo naslednje funkcije Dequea (dvojno končana čakalna vrsta): vstavite element x na sprednji strani Deque insertRear (x): vstavite element x na zadnji strani Deque deleteFront (): izbriši element iz ...

Preberi več

Vprašanje 64. Podvojite prvi element in premaknite ničlo do konca Izjava o težavi Recimo, da imate celo število. Tu "0" ni število, ki se šteje za vhod. Tu ni veljaven vnos. Težava "Podvoji prvi element in premakni ničlo do konca" zahteva, da se matrika preuredi tako, da število ...

Preberi več

Vprašanje 65. Poiščite prvi ponavljajoči se element v polju celih števil Izjava o težavi Poiščite prvi ponavljajoči se element v nizu celoštevilskih težav. Stanje problema kaže, da ste dobili celo celo število. Zahteva, da poišče prvi ponavljajoči se element iz polja in natisne to številko. Primer arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Pojasnilo: V danem polju je ...

Preberi več

Vprašanje 66. Preverite, ali dani niz velikosti n lahko predstavlja BST n ravni ali ne Izjava o težavi Glede na matriko z n elementi preverite, ali je navedena matrika velikosti n lahko BST n ravni ali ne. S tem se preveri, ali lahko binarno drevo iskanja, izdelano z uporabo teh n elementov, predstavlja BST n ravni. Primeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Preberi več

Vprašanje 67. Največja pravokotna pod matrica, katere vsota je 0 Izjava o težavi Poiščite pod matriko največje velikosti v 2D matriki, katere vsota je nič. Podmatrica ni nič drugega kot 2D matrika znotraj dane 2D matrike. Torej, imate matriko podpisanih celih števil, morate izračunati vsoto podmatrik in matriko poiskati z ...

Preberi več

Vprašanje 68. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Vaša naloga je ugotoviti največjo podštevilko vsote v polju na tak način, da bi bilo treba številke v zaporedju razvrstiti po vrstnem redu v naraščajočem vrstnem redu. Podporedje ni nič drugega kot zaporedje, ki ga ...

Preberi več

Vprašanje 69. Največja vsota sosednja podmreža Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo največjo vsoto sosednjih podmrež. To ne pomeni nič drugega kot najti podniz (zvezni elementi), ki ima največjo vsoto med vsemi drugimi podnizami v dani matriki. Primer arr [] = {1, -3, 4, ...

Preberi več

Vprašanje 70. Množenje matrične verige V problemu množenja verige matrik II smo podali dimenzije matric, poiščimo vrstni red njihovega množenja, tako da je število operacij, ki sodelujejo pri množenju vseh matric, čim manjše. Predpostavimo, da imate 3 matrike A, B, C velikosti axb, bx ...

Preberi več

Vprašanje 71. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 72. Podmnožica Leetcode V težavi Subset Leetcode smo podali nabor različnih celih števil, števil, natisnemo vse podnabore (sklop moči). Opomba: Nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih podnaborov. Matrika A je podmnožica matrike B, če jo lahko dobimo iz B tako, da izbrišemo nekaj (po možnosti nič ...

Preberi več

Vprašanje 73. Premešaj matriko Glede na matriko ali niz, ki vsebuje n elementov. Tu so elementi edinstveni ali ni ponovitve. Premešajte matriko (ali nabor) števil brez dvojnikov. Primer // Vstavi matriko s sklopi 2, 4, 3 in 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Naključni predmet = ...

Preberi več

Vprašanje 74. Delitev matrike na pare z vsoto, deljivo s K Delitev matrike na pare z vsoto, deljivo s K, je težava, ki jo občasno povprašamo v intervjujih z različnimi popravki. Tisti, ki me poznajo, poznajo mojo navado, da te težave pretvarjam v zgodbe. V tem članku si oglejmo to težavo. Razmere za razumevanje ...

Preberi več

Vprašanje 75. Štejte različne elemente v vsakem oknu velikosti K Podmnožice so nekaj, s čimer se ukvarjamo že nekaj časa. V zadnji epizodi smo število ločenih podmnožic pokrivali z ločenimi parnimi številkami. Tokrat štejemo različne elemente v vsakem oknu velikosti K. Oddelek-1 O težavi. Glede na nesortirano matriko ...

Preberi več

Vprašanje 76. Beseda iskanje Iskanje besed je nekaj podobnega ugankam za iskanje besed v nekem obdobju našega življenja. Danes na mizo prinašam spremenjeno križanko. Moji bralci morajo biti nekoliko zmedeni, o čem govorim. Ne da bi zapravljali več časa, pojdimo do izjave o težavi Can ...

Preberi več

Vprašanje 77. Vstavi Izbriši GetRandom V težavi Insert Delete GetRandom moramo oblikovati podatkovno strukturo, ki podpira vse naslednje operacije v povprečnem O (1) času. insert (val): Vstavi element val v nabor, če še ni prisoten. remove (val): Odstrani element val iz niza, če je prisoten. getRandom: Vrne naključni element iz trenutnega nabora ...

Preberi več

Vprašanje 78. Spajanje prekrivajočih se intervalov V težavi z intervali prekrivanja intervalov smo podali zbirko intervalov, združimo in vrnemo vse intervale, ki se prekrivajo. Primer vnosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izhod: [[2, 4], [5, 7]] Pojasnilo: Lahko združimo [2, 3] in [3 , 4] skupaj v obliki [2, 4] Pristop za iskanje združitve ...

Preberi več

Vprašanje 79. Mediana dveh razvrščenih nizov Glede na dva razvrščena polja A in B velikosti n in m. Poiščite mediano končnega razvrščenega polja, dobljenega po združitvi danih dveh nizov, ali z drugimi besedami, rečemo, da najdemo mediano dveh razvrščenih nizov. (Pričakovana časovna zapletenost: O (log (n))) Pristop 1 za ...

Preberi več

Vprašanje 80. Največja podmreža izdelka V težavi z največ podmrežjo izdelka smo podali vrsto celih števil, poiščite sosednjo podniz z vsaj enim elementom, ki ima največji zmnožek. Primer Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Največji izdelek = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Največji produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Preberi več

Vprašanje 81. Vsota najmanjše velikosti podmreže Glede na števila matrik pozitivnega celega števila in vsote s poiščite najmanjšo velikost sosednje podmreže števil, tako da je vsota enaka ali večja od s (dana vrednost). Primer vnosa: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Izhod: 2 {podmreža [4, ...

Preberi več

Vprašanje 82. Poiščite element v razvrščenem zasukanem polju Pri iskanju v razvrščeni zasukani matriki smo podali razvrščeno in zasukano matriko in element, preverite, ali je dani element prisoten v matriki ali ne. Primeri Vhodna števila [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izhodna vrednost Vhodna števila [] = {2, ...

Preberi več

Vprašanje 83. Največja podmreža izdelka Glede na matriko n celih števil poiščite največji zmnožek, dobljen iz sosednje podmreže dane matrike. Primeri Vhodna dolžina [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Izhodna vrednost 80 Vhodna dolžina [] = {5, 10, 6, -2, 1} Izhodna vrednost 300 Vhodna dolžina [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Izhod 70 ...

Preberi več

Vprašanje 84. Nastavi matrične ničle V problemu nastavitve ničel matrike smo podali matriko (n X m), če je element 0, nastavimo celotno vrstico in stolpec 0. Primeri Vhod: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izhod: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Preberi več

Vprašanje 85. 3 Vsota V 3. težavi z vsoto smo podali matriko s števili n celih števil, poiščemo vse enolične trojčke, ki seštejejo do 0. Primer vnosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izhod: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naive Approach for 3 Sum problem Pristop Brute force ...

Preberi več

Vprašanje 86. Poiščite podvojeno številko Glede na število matrik, ki vsebuje (n + 1) elementov, vsak element pa je med 1 in n. Če je samo en podvojen element, poiščite podvojeno številko. Primeri Vhod: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Izhod: 2 Vhod: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Izhod: 3 Naive ...

Preberi več

Vprašanje 87. Najmanjša vsota poti V problemu z najmanjšo vsoto poti smo podali matriko "a × b", sestavljeno iz nenegativnih števil. Vaša naloga je najti pot od zgoraj levo proti desni spodaj, ki zmanjša vsoto vseh številk, ki prihajajo na poti, ki ste jo našli. Opomba: Premikate se lahko samo ...

Preberi več

Vprašanje 88. Poiščite podvojeni element Glede na matriko celih števil velikosti n + 1, kjer je vsak element matrike med 1 in n (vključno), je v matriki en podvojen element, poiščite dvojnik. Metoda surove sile - pristop 1 za iskanje podvojenega elementa Za vsak i-ti element zaženite zanko ...

Preberi več

Vprašanje 89. Naslednji večji frekvenčni element V naslednji večji težavi s frekvenčnimi elementi smo dali matriko [] velikosti n, ki vsebuje številke. Za vsako številko v izpisu matrike je številka, ki je desno v polju s frekvenco, večjo od trenutne številke. Primer vnosa a [] = {1, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 90. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 91. Skok igra V igri skok smo podali vrsto nenegativnih celih števil, vi ste sprva postavljeni na prvi indeks polja. Vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem položaju. Ugotovite, ali lahko dosežete zadnji indeks. Primer vnosa: arr = [2,3,1,1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 92. Vsota kombinacije V kombinaciji z vsoto kombinacij smo podali vrsto pozitivnih celih števil arr [] in vsoto s, poiščimo vse unikatne kombinacije elementov v arr [], kjer je vsota teh elementov enaka s. Isto ponavljajočo se številko je mogoče izbrati med arr [] neomejeno število krat. Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 93. Išči v Sortirano vrteče polje Iskanje elementov v razvrščenem zasukanem polju je mogoče najti z binarnim iskanjem v O (logn) času. Cilj tega prispevka je najti dani element v razvrščenem zasukanem polju v času O (logn). Naveden je nekaj razvrščenega zasukanega polja. Primer vnosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Preberi več

Vprašanje 94. Edinstvene poti Podana je mreža 2x mxn, vi pa stojite v zgornji in levi celici mreže. tj. celica, ki se nahaja na (1,1). Poiščite število edinstvenih poti, po katerih lahko pridete do celice, ki se nahaja na (m, n), iz celice, ki se nahaja na (1,1) ...

Preberi več

Vprašanje 95. Največja podmreža V težavi Maximum Subarray smo podali celoštevilsko matrično številko, poiščemo sosednjo pod matriko, ki ima največjo vsoto, in izpišemo vrednost največje vsote podmreže. Primer vhodnih števil [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izhodni algoritem 6 Cilj je najti ...

Preberi več

Vprašanje 96. Intervali spajanja Pri problemu združevanja intervalov smo podali nabor intervalov oblike [l, r], združimo prekrivajoče se intervale. Primeri Vhod {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izhod {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Vhod {[ 1, 4], [1, 5]} Izhod {[1, 5]} Naiven pristop za spajanje intervalov ...

Preberi več

Vprašanje 97. Indeks vrhov v gorskem polju Kaj je indeks vrha v problemu gorskega polja? Polje lahko rečemo kot gorsko polje, če kaže naslednje lastnosti: Dolžina danega polja mora biti večja ali enaka 3 LENGTH> = 3. Lahko je samo en vrh ali največji element ...

Preberi več

Vprašanje 98. Vsota podmreže največje velikosti je enaka k V vsoti podmrež največje velikosti, ki je enaka k, smo podali matriko celih števil in vrednost k. Poiskati morate dolžino najdaljše podmreže, katere vsota je enaka k. Če takšna podmreža ne obstaja, vrnite 0. En pristop je uporaba razpršilne tabele in preverjanje ...

Preberi več

Vprašanje 99. Manjkajoča številka V težavi z manjkajočim številom smo podali polje velikosti N, ki vsebuje število od 0 do N. Vse vrednosti v matriki so unikatne. Poiskati moramo manjkajoče število, ki ni v matriki in je med 0 in N. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 100. Spoji razvrščeno polje V problemu združevanja razvrščenih nizov smo dali dva razvrščena polja v naraščajočem vrstnem redu. Najprej smo vnesli številko, inicializirano za array1 in array2. Ti dve številki sta N in M. Velikost polja 1 je enaka vsoti N in M. V polju 1 najprej ...

Preberi več

Vprašanje 101. Zavrti matriko Zavrti matriko je težava, pri kateri smo podali matriko velikosti N. Matriko moramo zasukati v pravo smer. Vsak element se premakne za en položaj v desno in zadnji element polja pride na prvo mesto. Torej, dali smo vrednost K ...

Preberi več

Vprašanje 102. Množenje matrične verige z uporabo dinamičnega programiranja Matrično množenje verig je metoda, pri kateri najdemo najboljši način množenja danih matrik. Vsi vemo, da je množenje matric v naravi asociativno (A * B = B * A). Torej imamo veliko naročil, v katerih želimo izvesti množenje. Pravzaprav v tem algoritmu ...

Preberi več

Vprašanje 103. Vsota podmreže je enako k Glede na celoštevilsko matriko in celo število k. Poiščite skupno število sosednjih podnizov dane matrike, katerih vsota elementov je enaka k. Primer vhoda 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 izhod: 7 vhod 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Izhod: 4 Pojasnilo: razmislite o primeru-1 ...

Preberi več

Vprašanje 104. Združi razvrščena polja K in natisni razvrščeni izhod Izjava o težavi V težavi »Spajanje K razvrščenih nizov in razvrščenih izhodnih izpisov« smo podali k razvrščenih nizov različnih velikosti. Napišite program za združitev teh nizov in natisnite končno razvrščeno polje kot izhod. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Naslednjih n vrstic, ki vsebujejo ...

Preberi več

Vprašanje 105. Poiščite najmanjši element v razvrščenem in zasukanem polju Izjava o težavi V problemu »Poiščite najmanjši element v razvrščenem in zasukanem polju« smo podali razvrščeno polje []. Ta matrika se zavrti na neznani točki, poiščite najmanjši element v tej matriki. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celoštevilčno vrednost n. ...

Preberi več

Vprašanje 106. Nakup Nakup Prodaja za povečanje dobička Izjava o težavi V problemu »Nakup delnic za prodajo za povečanje dobička« smo podali niz, ki vsebuje ceno delnic vsak dan, poiščite največji dobiček, ki ga lahko ustvarite z nakupom in prodajo v teh dneh. Tu lahko kupujemo in prodajamo večkrat, vendar šele po prodaji ...

Preberi več

Vprašanje 107. Intervali prekrivanja prekrivanja II Izjava o težavi V problemu »Spajanje prekrivajočih se intervalov II« smo podali nabor intervalov. Napišite program, ki bo intervale, ki se prekrivajo, združil v enega in natisnil vse intervale, ki se ne prekrivajo. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n parov, kjer je vsak par ...

Preberi več

Vprašanje 108. Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer Izjava o problemu V problemu »Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer« smo podali vrsto pozitivnih in negativnih celih števil. Napišite program, ki bo našel največjo vsoto sosednje podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 109. Problem sortiranja palačink Izjava o težavi »Problem razvrščanja palačink« temelji na razvrščanju palačink. Glede na nesortirano matriko moramo napisati program, ki za razvrščanje polja uporablja samo obračanje. Flip je operacija, ki spremeni matriko. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N presledkov ...

Preberi več

Vprašanje 110. Razvrščanje palačink Izjava o težavi V problemu »Razvrščanje palačink« smo podali vrsto celih števil A []. Razvrsti polje tako, da izvedeš vrsto preobratov palačink. V enem obračanju palačinke naredimo naslednje korake: Izberite celo število k, kjer je 1 <= k <= dolžina arr. Obrni polje podniza [0… k-1] (0-indeksirano). Vnos ...

Preberi več

Vprašanje 111. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 112. Premešajte dani niz Izjava o težavi V problemu »Premešaj določeno matriko« smo podali vrsto celih števil. Napišite program, ki premeša dano matriko. To pomeni, da bo elemente v matriki naključno premešal. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n celih števil, ločenih s presledkom ...

Preberi več

Vprašanje 113. Poiščite vrstico z največjim številom 1 Izjava o težavi V problemu »Poišči vrstico z največjim številom 1« smo podali matriko (2D matriko), ki vsebuje binarne številke z vsako razvrščeno vrstico. Poiščite vrstico z največjim številom 1. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje dve celoštevilčni vrednosti n, m. Naprej, n vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 114. Največja podmreža izdelka II Izjava o težavi V problemu »Maximum Product Subarray II« smo podali matriko, sestavljeno iz pozitivnih, negativnih celih števil in tudi nič. Poiskati moramo največji zmnožek podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhodna oblika Edini ...

Preberi več

Vprašanje 115. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o problemu V problemu "Največja vsota, ki narašča v nadaljevanju" smo podali matriko. Poiščite vsoto največje podpostavke dane matrike, to je cela števila v podpovršju so razvrščena po vrstnem redu. Sekvenca je del polja, ki je zaporedje, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 116. Implementirajte dva sklada v matriko Izjava o težavi V problemu »Implementiraj dva sklada v matriko« moramo v matriko implementirati dva sklada, tako da če uporabnik želi element potisniti v enega od dveh skladov, ne sme biti napake, dokler se matrika ne zapolni . Primer Push 5 ...

Preberi več

Vprašanje 117. Število manjših elementov na desni strani Izjava o težavi V problemu "Število manjših elementov na desni strani" smo podali matriko []. Poiščite število manjših elementov, ki so na desni strani vsakega elementa. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhod ...

Preberi več

Vprašanje 118. Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat Izjava o težavi V problemu »Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat« smo podali celoštevilčno matriko velikosti n. Poiščite elemente, ki se pojavijo več kot n / k-krat. Kje je k vhodna vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje dve celi števili N in ...

Preberi več

Vprašanje 119. Poiščite element Peak iz polja Izjava o težavi V problemu "Poiščite najpomembnejši element iz polja" smo podali vhodno polje celih števil. Poiščite vrh element. V matriki je element najvišji element, če je element večji od obeh sosed. Za vogalne elemente lahko štejemo za edine ...

Preberi več

Vprašanje 120. Poiščite največjo ponavljajočo se številko v matriki Izjava o težavi V problemu »Poišči največjo ponavljajočo se številko v matriki« smo podali nesortirano matriko velikosti N. Dana matrika vsebuje številke v območju {0, k}, kjer je k <= N. Poiščite število, ki prihaja do največjega števila krat v matriki. Vhodna oblika ...

Preberi več

Vprašanje 121. Prva krožna tura, ki obišče vse bencinske posode V prvem krožnem ogledu, ki je obiskal vse težave z bencinskimi pogradi, je izjava takšna, da je na krogu krog z n bencinskimi črpalkami. Vsaka bencinska črpalka ima par podatkov. Prva vrednost je količina bencinske črpalke, druga pa ...

Preberi več

Vprašanje 122. Štirje elementi, ki seštejejo v dano Izjava o problemu V štirih elementih, ki seštejejo v dani problem, smo podali matriko, ki vsebuje N elementov, ki so lahko pozitivni ali negativni. Poiščite nabor štirih elementov, katerih vsota je enaka dani vrednosti k. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 123. Težava s particijo Izjava o težavi V težavi s particijo smo podali niz, ki vsebuje n elementov. Ugotovite, ali je dani niz mogoče razdeliti na dva niza, katerih vsota elementov v podmnožicah je enaka. Primer vnosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izhod Da Pojasnilo Polje ...

Preberi več

Vprašanje 124. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Vprašanje 125. Subarray z dano vsoto Izjava problema V podniz z dano težavo z vsoto smo podali matriko, ki vsebuje n pozitivnih elementov. Poiskati moramo podniz, v katerem je vsota vseh elementov podniza enaka dani_vsoti. Podmarijo dobimo iz prvotne matrike z brisanjem nekaterih ...

Preberi več

Vprašanje 126. Največji element v polju, ki se povečuje in nato zmanjšuje Izjava o težavi V dani matriki, ki vsebuje n elementov. Elementi so shranjeni tako, da je najprej k elementov v naraščajočem vrstnem redu, nato pa nk elementov od tam padajoče, moramo najti največ elementov v matriki. Primer a) Vhodna matrika: [15, 25, ...

Preberi več

Vprašanje 127. Poiščite izgubljeni element iz podvojene matrike Izjava o težavi Glede na dva polja A in B je eno polje dvojnik drugega, razen enega elementa. En element manjka bodisi v A bodisi v B. izgubljeni element moramo najti iz podvojene matrike. Primer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Preberi več

Vprašanje 128. Podmreža in zaporedje Izjava o težavi V težavi s podnizami in zaporedji moramo natisniti vse podniz in podpovršine za določeno matriko. Ustvari vse možne neprazne podniz. Podniz je običajno opredeljen kot del ali odsek polja, v katerem sosednost temelji na indeksu. Podmreža ...

Preberi več

Vprašanje 129. Spoji dva razvrščena polja Izjava o težavi V težavi z združevanjem dveh razvrščenih nizov smo podali dva vhodno razvrščena polja, ta dva polja moramo združiti tako, da morajo biti začetna števila po popolnem razvrščanju v prvem polju in ostanejo v drugem polju. Primer vhoda A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 130. Število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje N elementov. V dani matriki preštejte število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti. Primer vnosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Vsota = 10 Izhod 7 Možni trojčki so: ...

Preberi več

Vprašanje 131. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanje 132. Združevanje dveh razvrščenih nizov Izjava o problemu Pri združevanju dveh razvrščenih nizov smo dobili dva razvrščena polja, eno polje z velikostjo m + n in drugo polje z velikostjo n. Matriko n velikosti bomo združili v matriko velikosti m + n in natisnili združeno matriko velikosti m + n. Primer vhoda 6 3 M [] = ...

Preberi več

Vprašanje 133. Poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje, poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju. Če je prisoten, natisnite indeks tega elementa, sicer natisnite -1. Primer vnosa arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element za iskanje ...

Preberi več

Vprašanje 134. Poišči triplet v matriki z dano vsoto Izjava o težavi Glede na celo celo število poiščite kombinacijo treh elementov v matriki, katerih vsota je enaka dani vrednosti X. Tu bomo natisnili prvo kombinacijo, ki jo dobimo. Če take kombinacije ni, natisnite -1. Primer vnosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 135. Poiščite dvojnike v polju na najbolj učinkovit način Izjava o težavi Na najbolj učinkovit način v prostoru O (n) in O (1) prikaži vse elemente, ki so dvojniki. Glede na matriko velikosti n, ki vsebuje števila od 0 do n-1, se te številke lahko pojavijo poljubno število krat. Poiščite dvojnike v polju v najbolj učinkovitem ...

Preberi več

Vprašanje 136. Razvrsti 0s 1s in 2s v matriki Izjava o težavi Glede na matriko, ki vsebuje N elementov, kjer so elementi matrike 0,1 ali 2. Razvrsti ali loči 0s 1s in 2s v matriki. V prvi polovici razporedite vse ničle, v drugi polovici vse in v tretji polovici vse dvojke. Primer vnosa 22 ...

Preberi več

Vprašanje 137. V nesortirani matriki manjka najmanjša pozitivna številka Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite najmanjše pozitivno število, ki manjka v nesortirani matriki. Celo pozitivno število ne vključuje 0. Po potrebi lahko spremenimo izvirno matriko. Matrika lahko vsebuje pozitivna in negativna števila. Primer a. Vhodno polje: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 138. Premakni vse ničle na konec dane matrike Izjava o težavi V dani matriki premaknite vse ničle, ki so v matriki, na konec matrike. Tu vedno obstaja način, kako vstaviti vse število ničel na konec polja. Primer vnosa 9 9 17 0 14 0 ...

Preberi več

Vprašanje 139. Štetje števila pojavitev v razvrščenem nizu Izjava o težavi V problemu »Štetje števila pojavitev v razvrščenem polju« smo podali razvrščeno polje. Preštejte število pojavitev ali pogostost v razvrščeni matriki X, kjer je X celo število. Primer vnosa 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Preberi več

Vprašanje 140. Poiščite najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju Izjava o težavi V problemu »Najdi najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju« smo podali celoštevilsko matriko. Poiščite najmanjše manjkajoče število v razvrščeni matriki N, ki ima edinstvene elemente v območju od 0 do M-1, kjer je M> N. Primer vnosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 141. Prvi ponavljajoči se element Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje n celih števil. Najti moramo prvi ponavljajoči se element v dani matriki. Če ni ponovljenega elementa, natisnite »No ponavljajoče se celo število«. Opomba: Ponavljajoči se elementi so tisti elementi, ki pridejo večkrat. (Polje lahko vsebuje dvojnike) ...

Preberi več

Vprašanje 142. Sestavljanka s paleto izdelkov Izjava o težavi V problemu sestavljanke z matriko izdelka moramo zgraditi matriko, kjer bo i-ti element zmnožek vseh elementov v dani matriki, razen elementa na i-tem položaju. Primer vhoda 5 10 3 5 6 2 izhoda 180 600 360 300 900 ...

Preberi več

Vprašanje 143. Poiščite vse pare z določeno razliko Izjava o težavi Podali smo vrsto, ki vsebuje različne elemente ali v njej ni ponovljenih elementov. Poiščite vse pare z dano razliko. Če ni para z dano različico, natisnite »Noben par z dano različico«. Primer vnosa 10 20 90 70 20 80 ...

Preberi več

Vprašanje 144. Poiščite prvo ponavljajočo se številko v danem polju Izjava o težavi V matriki je lahko več ponavljajočih se števil, vendar morate v dani matriki najti prvo ponavljajočo se številko (ki se pojavi drugič). Primer vhoda 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izhod 5 je prvi ponavljajoči se element ...

Preberi več

Vprašanje 145. Večinski element Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje moramo najti večinski element iz razvrščenega polja. Večinski element: Število, ki ima več kot polovico velikosti polja. Tu smo podali številko x, moramo preveriti, ali gre za element večine ali ne. Primer vhoda 5 2 ...

Preberi več

Vprašanje 146. Poiščite manjkajočo številko Izjava o težavi Pri iskanju manjkajočega števila iz polja od 1 do N števil smo dobili matriko, ki vsebuje številke N-1. Manjka ena številka v nizu številk od 1 do N. Manjkajoče število moramo poiskati. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število ...

Preberi več

Vprašanja o Microsoftovih nizih

Vprašanje 147. Ustvarite oklepaje Leetcode Solution Izjava problema Rešitev Generate oklepaje LeetCode – »Generiraj oklepaje« navaja, da je glede na vrednost n. Ustvariti moramo vse kombinacije n parov oklepajev. Odgovor vrnite v obliki vektorja nizov dobro oblikovanih oklepajev. Primer: vnos: n = 3 Izhod: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 148. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 149. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev Leetcode Izjava težave Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – navaja, da je dano nizu s. Najti moramo najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov. Primer: Vhod: s = "abcabcbb" Izhod: 3 Pojasnilo: Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov je dolžine 3. Niz je: "abc". Vnos: s = "bbbbb" ...

Preberi več

Vprašanje 150. Rešitev najdaljše skupne predpone Leetcode Izjava težave Najdaljša skupna predpona LeetCode Rešitev – »Najdaljša skupna predpona« navaja, da je podana matrika nizov. Med temi nizi moramo najti najdaljšo skupno predpono. Če ne obstaja nobena predpona, vrnite prazen niz. Primer: Vhod: strs = ["flower","flow","flight"] Izhod: "fl" Pojasnilo: "fl" je najdaljši ...

Preberi več

Vprašanje 151. Veljavna rešitev Leetcode Palindrome II Izjava težave Rešitev Veljaven Palindrome II LeetCode – »Veljaven Palindrom II« navaja, da moramo glede na niz s vrniti true, če je s lahko niz palindroma po izbrisu največ enega znaka. Primer: Vhod: s = "aba" Izhod: true Pojasnilo: Vhodni niz je že palindrom, tako da obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 152. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 153. Rešitev z največjo številko Leetcode Izjava problema Največje število Rešitev LeetCode – »Največje število« navaja, da moramo glede na seznam nenegativnih celih števil razporediti števila tako, da tvorijo največje število in ga vrnejo. Ker je rezultat lahko zelo velik, se morate vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 154. Implementirajte rešitev Leetcode Trie (drevo predpone). Izjava težave Rešitev LeetCode Implement Trie (drevo s predpono) – “Implement Trie (drevo predpone)” vas prosi, da implementirate podatkovno strukturo Trie, ki učinkovito izvaja vstavljanje, iskanje in iskanje predpon. Primer: vnos: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["apple"], ["apple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Izhod: [null, null, true, false, true, null, true] Pojasnilo: Po vstavitvi vseh nizov poskusite videti Všečkaj to. Išče se beseda jabolko, ki ...

Preberi več

Vprašanje 155. Rešitev Leetcode za particioniranje palindroma Izjava težave Rešitev LeetCode za particioniranje palindroma – “Particioniranje palindroma” navaja, da ste dobili niz, razdelite vhodni niz tako, da je vsak podniz particije palindrom. Vrni vse možne palindromske particije vhodnega niza. Primer: Vhod: s = "aab" Izhod: [["a","a","b"],["aa","b"]] Pojasnilo: Obstajata točno 2 veljavni ...

Preberi več

Vprašanje 156. Rešitev palindromskih podnizov Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Palindromskih podnizov – »Palindromski podnizi« vas prosi, da poiščete skupno število palindromskih podnizov v vhodnem nizu. Niz je palindrom, ko se bere enako nazaj kot naprej. Podniz je sosednje zaporedje znakov znotraj niza. Primer: Vhod: s = "aaa" Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 157. Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Leetcode Rešitev Izjava problema Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Rešitev LeetCode – »Maksimalna dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki« pravi, da vam je dano niz nizov in morate izbrati katero koli podzaporedje danega niza in jih povezati strune, ki tvorijo ...

Preberi več

Vprašanje 158. Rešitev Leetcode za najkrajšo besedno razdaljo Izjava težave Najkrajša besedna razdalja LeetCode rešitev – pravi, da imate niz nizov in dve različni besedi. Vrniti moramo najkrajšo razdaljo med tema dvema besedama, ki se pojavita v vhodnem nizu. Primer: Vhod: wordsDict = ["praksa", "izdelava", "popolno", "kodiranje", "izdelava"], word1 = "kodiranje", word2 = "vaja" Izhod: 3 Pojasnilo: Beseda "kodiranje" se pojavi pri pozicija 4....

Preberi več

Vprašanje 159. Najmanjše število korakov za izdelavo dveh nizov Anagram Leetcode rešitve Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza '&' t ', sestavljena iz malih črk v angleščini. V enem postopku lahko izberemo kateri koli znak v nizu 't' in ga spremenimo v drug znak. Najti moramo najmanjše število takih operacij, da naredimo "t" ...

Preberi več

Vprašanje 160. Rešitev izomorfnih strun Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza, a in b. Naš cilj je ugotoviti, ali sta niza izomorfna ali ne. Dva niza se imenujeta izomorfna, če in samo, če je znake v prvem nizu sploh mogoče zamenjati s katerim koli znakom (vključno s samim seboj ...

Preberi več

Vprašanje 161. Ali je rešitev s kodo Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva različna niza. Cilj je ugotoviti, ali je prvi niz podsekvenca drugega. Primeri prvi niz = "abc" drugi niz = "mnagbcd" true prvi niz = "burger" drugi niz = "dominos" false Pristop (Rekurzivno) To je enostavno ...

Preberi več

Vprašanje 162. Dodajte binarno rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na dva binarna niza a in b moramo ta dva niza dodati in rezultat vrniti kot binarni niz. Binarni niz so nizi, ki vsebujejo samo 0 in 1. Primer a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Pristop Za dodajanje dveh ...

Preberi več

Vprašanje 163. Veljavna rešitev palindrome Leetcode Izjava o težavi Glede na niz moramo ugotoviti, ali gre za palindrom, pri čemer upoštevamo samo alfanumerične znake, torej samo številke in abecede. Zanemarjati moramo tudi črke za abecedne znake. Primer "Moški, načrt, kanal: Panama" res Pojasnilo: "AmanaplanacanalPanama" je veljaven palindrom. "dirkati z avtom" ...

Preberi več

Vprašanje 164. Rešitev Roman to Integer Leetcode V problemu »Roman to Integer« dobimo niz, ki predstavlja neko pozitivno celo število v svoji rimski številki. Rimske številke so predstavljene s 7 znaki, ki jih je mogoče pretvoriti v cela števila z uporabo naslednje tabele: Opomba: Celoštevilčna vrednost dane rimske številke ne bo presegla ali ...

Preberi več

Vprašanje 165. Ponovno formatirajte rešitev z nizom leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo alfanumerični niz, tj. Niz vsebuje samo male črke (az) in števke (0-9). Vrniti moramo katero koli permutacijo tega niza, v kateri ni zaporedne abecede ali zaporednih številk. Če take permutacije ni, ...

Preberi več

Vprašanje 166. Multiply Strings Leetcode rešitev Problem Multiply Strings Leetcode rešitev zahteva, da pomnožimo dva niza, ki sta nam dana kot vhod. Rezultat množenja moramo natisniti ali vrniti funkciji klicatelja. Torej, če bolj formalno izrazimo dvoje nizov, poiščite zmnožek danih nizov. ...

Preberi več

Vprašanje 167. Celo število rimske rešitve Leetcode V tej težavi dobimo celo število in jo moramo pretvoriti v rimsko številko. Tako je težava na splošno imenovana "Integer to Roman", to pa je Integer to Roman Leetcode Solution. Če nekdo ne ve za rimske številke. V starih časih ljudje niso ...

Preberi več

Vprašanje 168. Skupinski anagrami Ugotoviti moramo skupinske anagrame danih besed. To pomeni, da jo bomo za vsako besedo razvrstili in shranili kot ključ in izvirni vnos, ki ni razvrščen kot vrednost in če ima kateri koli drug vhod enako vrednost kot ...

Preberi več

Vprašanje 169. Celo število angleških besed V problemu »Celo število angleških besed« smo podali celo negativno celo število in naloge za pretvorbo tega števila v njegove številčne besede ali pa dobimo vnos števila, poljubnega števila, naša naloga pa je, da to število predstavimo v nizu oblika. Poglejmo en primer, ...

Preberi več

Vprašanje 170. Kombinacije črk telefonske številke V kombinacijah črk težave s telefonsko številko smo podali niz, ki vsebuje številke od 2 do 9. Težava je v iskanju vseh možnih kombinacij, ki bi jih lahko predstavljala ta številka, če bi bila vsakemu številu dodeljene nekatere črke. Dodelitev številke je ...

Preberi več

Vprašanje 171. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – Glede na niz moramo najti dolžino najdaljšega podniza brez ponavljajočih se znakov. Poglejmo si nekaj primerov: Primer pwwkew 3 Pojasnilo: Odgovor je “wke” z dolžino 3 aav 2 Pojasnilo: Odgovor je “av” z dolžino 2 Pristop-1 ...

Preberi več

Vprašanje 172. Permutacija palindroma Izjava o težavi V težavi »Palindrome Permutation« je navedeno, da ste dobili niz. Preverite, ali ga je mogoče preurediti tako, da tvori palindromski niz. Primeri superduperjev da Pojasnilo Dani vhodni niz lahko preuredimo v superdrepus. To je palindromna struna. Naš odgovor na ta primer je torej pritrdilen. ...

Preberi več

Vprašanje 173. Utemeljitev besedila Rešitev LeetCode Danes bomo razpravljali o utemeljitvi besedila LeetCode Rešitev. Izjava težave Problem »Utemeljitev besedila« navaja, da imate seznam s[ ] vrste niza velikosti n in velikosti celega števila. Besedilo poravnajte tako, da je vsaka vrstica besedila sestavljena iz velikosti števila znakov. Ti lahko ...

Preberi več

Vprašanje 174. Pristop na podlagi čakalne vrste za prvi neponavljajoči se znak v toku Izjava o težavi Težava »Pristop, ki temelji na čakalni vrsti za prvi neponavljajoči se znak v toku«, navaja, da prejmete tok, ki vsebuje male črke, poiščite prvega, ki se ne ponavlja, vsakič, ko v tok dodate nov znak in če obstaja ni nobenega ponavljajočega se znaka -1. Primeri aabcddbe ...

Preberi več

Vprašanje 175. Poizvedbe podnizov palindroma Izjava o težavi V težavi »Poizvedbe podnizov Palindrome« je navedeno, da ste prejeli niz in nekaj poizvedb. Pri teh poizvedbah morate ugotoviti, ali je oblikovani podniz iz te poizvedbe palindrom ali ne. Primer niza str = "aaabbabbaaa" Poizvedbe q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Preberi več

Vprašanje 176. Pregraditev palindroma Izjava o težavi Glede na niz poiščite najmanjše število potrebnih rezov, tako da so vsi podnizi particij palindromi. Ker naš prvotni niz razrežemo na različne particije, tako da so vsi podnizi palindromi, temu problemu rečemo problem Palindrom partition. Primer asaaaassss 2 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 177. Obrni besede v nizu Izjava o težavi »Obrni besede v nizu« navaja, da ste dobili niz s velikosti n. Natisnite niz v obratnem vrstnem redu, tako da zadnja beseda postane prva, druga zadnja postane druga itd. S tem nizom se sklicujemo na stavek, ki namesto tega vsebuje besede ...

Preberi več

Vprašanje 178. Težava z mobilno numerično tipkovnico Izjava o težavi Pri težavi z mobilno numerično tipkovnico upoštevamo številčno tipkovnico. Poiskati moramo vse število možnih številskih zaporedij dane dolžine, tako da lahko pritisnete samo gumbe zgoraj, navzdol, levo in desno od trenutnega gumba. Ni vam dovoljeno ...

Preberi več

Vprašanje 179. Načini dekodiranja V problemu Decode Ways smo podali prazen niz, ki vsebuje samo števke, in določite skupno število načinov dekodiranja z naslednjim preslikavanjem: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primer S = “123” Število načinov dekodiranja tega niza je 3 Če ...

Preberi več

Vprašanje 180. Uredi razdaljo V problemu urejanja razdalje moramo najti najmanjše število operacij, potrebnih za pretvorbo niza X dolžine n v drug niz Y dolžine m. Dovoljene operacije: Vstavljanje brisanja Primer zamenjave Vnos: String1 = “abcd” String2 = “abe” Izhod: Najmanj zahtevanih operacij je 2 (...

Preberi več

Vprašanje 181. Najdaljša palindromska zaporedje V najdaljšem problemu palindromske podsekvence smo podali niz, poiščite dolžino najdaljše palindromne podsekvence. Primeri Vhod: TUTORIALCUP Izhod: 3 Vhod: DYNAMICPROGRAMMING Izhod: 7 Naivni pristop za najdaljšo palindromsko podsekvenco Naiven pristop k reševanju zgornjega problema je ustvariti vse zaporedje ...

Preberi več

Vprašanje 182. KMP algoritem Algoritem KMP (Knuth-Morris-Pratt) se uporablja za iskanje vzorcev v danem nizu. Dobimo niz S in vzorec p, naš cilj je ugotoviti, ali je dani vzorec prisoten v nizu ali ne. Primer vnosa: S = “aaaab” p = “aab” Izhod: resničen naiven pristop ...

Preberi več

Vprašanje 183. Fizz Buzz Ime težave se morda zdi nejasno. Fizz Buzz je igra, s katero otroke učijo o delitvi. Torej, brez večjih težav razčistimo buzz okoli njega. Izjava o težavi Naj napišemo program, kjer za večkratnike 3 natisnete "Fizz", za večkratnike 5 "Buzz" ...

Preberi več

Vprašanje 184. Leiz koda Fizz Buzz V problemu Fizz Buzz smo podali številko n, natisnite niz nizov od 1 do n z danimi pogoji: Natisnite “Fizz” za večkratnike 3. Natisnite “Buzz” za večkratnike 5. Natisnite “FizzBuzz” za večkratnike tako 3 kot 5. V nasprotnem primeru številko natisnite v ...

Preberi več

Vprašanje 185. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 186. Pretvorba Postfix v Infix V težavi s pretvorbo postfix v infix smo podali izraz v zapisu postfix. Napišite program za pretvorbo danega zapisa v zapis infix. Zapis Infix V tem zapisu so operatorji zapisani med operandi. Podobno je, kako na splošno pišemo izraz. Na primer: A + ...

Preberi več

Vprašanje 187. Naslednja permutacija V naslednji težavi s permutacijo, ki smo jo dali besedo, poiščite njeno leksikografsko večjo_permutacijo. Primer vnosa: str = "tutorialcup" izhod: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algoritmi" output: algoritmi vhod: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Preberi več

Vprašanje 188. Najdaljša pogosta predpona z razvrščanjem V najdaljši skupni predponi s težavo razvrščanja smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 189. Primerjava nizov vrnitve V problemu primerjave nizov backspace smo podali dva niza S in T, preverite, ali sta enaka ali ne. Upoštevajte, da nizi vsebujejo '#', kar pomeni znak za nazaj. Primeri Vhod S = "ab # c" T = "ad # c" Izhod true (ko se S in T pretvorita v "ac") Vnos ...

Preberi več

Vprašanje 190. Ujemanje regularnih izrazov V problemu ujemanja regularnih izrazov smo podali dva niza, enega (predpostavimo, da je x) sestavljajo samo male črke, drugi (predpostavimo, da je y) pa male črke z dvema posebnima znakoma, tj. "." in »*«. Naloga je ugotoviti, ali je drugi niz ...

Preberi več

Vprašanje 191. Preuredite niz V težavi z reorganizacijo niza smo podali niz, ki vsebuje samo nekatere znake "az". Naša naloga je, da te znake preuredimo tako, da nobena dva ista znaka ne bosta sosedna. Primer vnosa jabolko Izhod pelpa Vhodna knjiga Izhod obko Vhod aa Izhod ni mogoč Vnos aaab Izhod ni ...

Preberi več

Vprašanje 192. Stiskanje nizov V težavi s stiskanjem niza smo podali matriko tipa [] tipa char. Stisnite ga kot znak in štetje določenega znaka (če je število znakov 1, je edini znak shranjen v stisnjeni matriki). Dolžina stisnjenega polja bi morala ...

Preberi več

Vprašanje 193. Veljavni oklepaji LeetCode Solution V problemu z veljavnimi oklepaji LeetCode smo dali niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']', da ugotovimo, ali je vhodni niz veljaven. Tukaj vam bomo zagotovili veljavno rešitev LeetCode v oklepajih. Vhodni niz je veljaven, če: morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 194. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 195. Preštej in reci Preštej in reci, v katerem smo dali število N in najti moramo N-ti člen štetja in izgovoriti zaporedje. Najprej moramo razumeti, kaj je štetje in izgovoriti zaporedje. Najprej si oglejte nekaj izrazov zaporedja: 1. izraz je "1". 2. mandat je ...

Preberi več

Vprašanje 196. Poiščite edinstven znak v nizu V poglavju Poišči edinstven znak v problemu z nizi smo podali niz, ki vsebuje samo male črke (az). V njem moramo najti prvi neponavljajoči se znak in natisniti indeks. če tak znak ne obstaja, natisnite -1. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje niz. Natisni izhodno obliko ...

Preberi več

Vprašanje 197. Celo število do Romana Celo število v rimsko pretvorbo. Dali smo številko N in natisniti moramo rimsko številko N. Rimska števila so predstavljena z uporabo vrednosti {I, V, X, L, C, D, M}. Poglejmo nekaj primerov za dobro razumevanje. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 198. Izvedite String Shifts Leetcode Premik je postopek, pri katerem se abecede v vrednosti ASCII povečajo za 1. Pri zadnji abecedi z se začne znova, tj. Premik z bo a. Pri izvedbi problema s premiki nizov leetcode smo dobili niz s (samo male črke) in matriko [...

Preberi več

Vprašanje 199. Preverite, ali so nizi na razdalji K ali ne Izjava o težavi Glede na dva niza in celo število k napišite program za preverjanje, ali so dani nizi na razdalji k ali ne. To pomeni, da če se kateri koli znak ne ujema ali ga je treba odstraniti, je to znano kot k razdalja med seboj. Vhodna oblika Prva ...

Preberi več

Vprašanje 200. Preveri, ali je dolžina niza enaka številu, dodanemu zadnjemu Izjava o težavi V težavi »Preveri dolžino niza je enaka številki, ki je bila nazadnje dodana« smo podali niz, ki je nazadnje dodan s številko. Napišite program, ki preveri, ali je dolžina niza brez števila enaka kot ...

Preberi več

Vprašanje 201. Preverite, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega Izjava o težavi V problemu "Preveri, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega", smo podali matriko znakov, napišite program, s katerim boste ugotovili, ali so vse vrstice krožne rotacije ena proti drugi. Če so vse vrstice krožno zasukane, natisnite ...

Preberi več

Vprašanje 202. Razvrsti niz po drugem nizu Izjava o težavi Glede na dva vhodna niza, vzorec in niz. Niz moramo razvrstiti po vrstnem redu, ki ga določa vzorec. Niz vzorca nima dvojnikov in vsebuje vse znake niza. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje niz, ki ga potrebujemo ...

Preberi več

Vprašanje 203. Preverite, ali niz sledi vzorcu ali ne Izjava o težavi V problemu »Preveri, če niz sledi vzorcu ali ne«, moramo preveriti, ali znaki v danem vhodnem nizu sledijo enakemu vrstnemu redu, kot je določeno z znaki, ki so prisotni v danem vzorcu vnosa, nato natisnemo »Da« natisnite “Ne”. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 204. Povratni niz brez začasne spremenljivke Izjava o težavi V problemu "Povratni niz brez začasne spremenljivke" smo podali niz "s". Napišite program za obračanje tega niza brez uporabe kakršne koli dodatne spremenljivke ali presledka. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje dani niz “s”. Izhodna oblika Natisnite niz, ki je obratno od ...

Preberi več

Vprašanje 205. Najmanj znakov, ki jih je treba dodati spredaj, da naredijo niz palindrom Izjava o težavi V problemu "Najmanj znakov, ki jih je treba dodati spredaj, da naredimo nizozemski palindrom" smo podali niz "s". Napišite program za iskanje najmanjših znakov, ki jih je treba dodati spredaj, da naredite niz palindrom. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 206. Kth Neponavljajoči se lik Izjava o težavi V "Kth neponavljajoči se znak" smo podali niz "s". Napišite program, s katerim boste ugotovili kth non-repeating_character. Če je v nizu manj kot k znakov, ki se ne ponavljajo, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. ...

Preberi več

Vprašanje 207. Ustvari vse binarne nize iz podanega vzorca Izjava o težavi V problemu »Ustvari vse binarne nize iz danega vzorca« smo podali vhodni niz »s«, sestavljen iz 0, 1 in? (nadomestni znak). Z zamenjavo moramo ustvariti vse možne binarne nize? z '0' in '1'. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 208. Najdaljša pogosta predpona Word by Word Matching Izjava o težavi V težavi »Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja besed po besedah« smo podali N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število nizov. Naslednjih N vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 209. Najdaljša pogosta predpona z uporabo ujemanja znakov Izjava o težavi V problemu "Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja znakov po znakih" smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število ...

Preberi več

Vprašanje 210. Permutacije danega niza z uporabo STL Izjava o težavi V problemu "Permutacije danega niza z uporabo STL" smo podali niz "s". Natisnite vse permutacije vhodnega niza s pomočjo funkcij STL. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. Izhodna oblika Natisni vso permutacijo danega ...

Preberi več

Vprašanje 211. Najdaljša pogosta predpona z binarnim iskanjem II Izjava o težavi V problemu »Najdaljša skupna predpona z uporabo binarnega iskanja II« smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program, ki bo natisnil najdaljšo skupno predpono danih nizov. Če ni skupne predpone, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 212. Dolžina najdaljšega veljavnega podniza Izjava o težavi V »Dolžina najdaljšega veljavnega podniza« smo podali niz, ki vsebuje samo oklepaje za odpiranje in zapiranje. Napišite program, ki bo našel najdaljšo veljavno podniz. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz s. Izhodna oblika Prva in ...

Preberi več

Vprašanje 213. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 214. Preverite, ali povezani seznam nizov tvori palindrom Izjava o težavi V problemu »Preveri, ali povezani seznam nizov tvori palindrom« smo podali povezan seznam, ki obdeluje podatke niza. Napišite program za preverjanje, ali podatki tvorijo palindrom ali ne. Primer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Pojasnilo: V zgornjem primeru lahko vidimo, da ...

Preberi več

Vprašanja o Microsoftovem drevesu

Vprašanje 215. Premer N-Ary Tree LeetCode Solution Izjava problema: premer N-arnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren N-arnega drevesa morate izračunati dolžino premera drevesa. Premer N-arnega drevesa je dolžina najdaljše poti med katerima koli vozliščema v drevesu. Ta pot je lahko ali pa tudi ne ...

Preberi več

Vprašanje 216. Najnižji skupni prednik rešitve Leetcode binarnega drevesa Izjava problema Najnižji skupni prednik binarnega drevesa Rešitev LeetCode – »Najnižji skupni prednik binarnega drevesa« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči drevesa. Najti moramo najnižjega skupnega prednika teh dveh vozlišč. Najnižja pogosta ...

Preberi več

Vprašanje 217. Zapolnitev naslednjih desnih kazalcev v rešitvi za vsako vozlišče Leetcode Izjava problema Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču Rešitev LeetCode – »Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču« navaja, da moramo glede na koren popolnega binarnega drevesa zapolniti vsak naslednji kazalec vozlišča na njegovo naslednje desno vozlišče. Če ni naslednjega ...

Preberi več

Vprašanje 218. Izbriši vozlišča in vrni rešitev gozdne Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Izbriši vozlišča in vrni gozd – »Izbriši vozlišča in vrni gozd« navaja, da ima koren binarnega drevesa vsako vozlišče ločeno vrednost. Dobimo tudi matriko to_delete, kjer moramo izbrisati vsa vozlišča z vrednostmi, ki jih vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 219. Rešitev Leetcode za obnovitev drevesa binarnega iskanja Izjava težave Rešitev Recover Binary Search Tree LeetCode – »Obnovi drevo binarnega iskanja« navaja, da je dano korenu binarnega iskalnega drevesa pomotoma zamenjani vrednosti natanko dveh vozlišč. Obnoviti moramo drevo, ne da bi spremenili njegovo strukturo. Primer: vhod: koren = [1,3,null,null,2] Izhod: [3,1,null,null,2] ...

Preberi več

Vprašanje 220. Rešitev za simetrično drevesno kodo Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 221. Root to Leaf path s ciljno vsoto Leetcode Solutions Podana sta binarno drevo in celo število K. Naš cilj je vrniti, ali je v drevesu pot od korena do lista, tako da je njena vsota enaka ciljni K. Vsota poti je vsota vseh vozlišč, ki ležijo na njej. 2 / \ ...

Preberi več

Vprašanje 222. Poizvedbe o številu ločenih elementov v podnizu Podali smo vrsto celoštevilnih in številnih poizvedb in ugotoviti moramo število vseh različnih elementov, ki jih imamo v danem obsegu, poizvedba je sestavljena iz dveh številk levo in desno, to je dano območje, s tem glede na obseg smo ...

Preberi več

Vprašanje 223. Morrisov prehod Morrisov prehod je metoda za prehod vozlišč v binarnem drevesu brez uporabe sklada in rekurzije. Tako se zapletenost prostora zmanjša na linearno. Primer prečkanja po vrsti 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Preberi več

Vprašanje 224. Izdelaj binarno drevo iz podane matrične predstavitve Težava »Konstruiranje binarnega drevesa iz dane predstavitve nadrejenega polja« navaja, da ste dobili matriko. Ta vhodna matrika predstavlja binarno drevo. Zdaj morate na podlagi tega vhodnega polja zgraditi binarno drevo. Polje shrani indeks nadrejenega vozlišča pri vsakem indeksu. ...

Preberi več

Vprašanje 225. Glede na binarno drevo, kako odstraniti vsa polovična vozlišča? Težava "Kako dobim binarno drevo, kako odstranim vsa polovična vozlišča?" navaja, da ste dobili binarno drevo. Zdaj morate odstraniti polovična vozlišča. Pol vozlišče je definirano kot vozlišče v drevesu, ki ima samo enega otroka. Ali je ...

Preberi več

Vprašanje 226. Iterativno preusmeritev prednaročila Težava »Iterativno preusmeritev prednaročila« navaja, da ste dobili binarno drevo in zdaj morate najti prehod predigalizacije drevesa. Prehod prednaročila moramo najti z uporabo iterativne metode in ne rekurzivnega pristopa. Primer 5 7 9 6 1 4 3 ...

Preberi več

Vprašanje 227. Napišite kodo, da ugotovite, ali sta dve drevesi enaki Težava »Napišite kodo, da ugotovite, ali sta dve drevesi enaki« navaja, da ste dobili dve binarni drevesi. ugotoviti, ali sta enaka ali ne? Tu isto drevo pomeni, da imata obe binarni drevesi enako vrednost vozlišča z enako razporeditvijo vozlišč. Primer Obe drevesi ...

Preberi več

Vprašanje 228. Prehod meje binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Prehod meje binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo. Zdaj morate natisniti robni pogled binarnega drevesa. Tu prehod meje pomeni, da so vsa vozlišča prikazana kot meja drevesa. Vozlišča so vidna iz ...

Preberi več

Vprašanje 229. Klonirajte binarno drevo z naključnimi kazalci Izjava o težavi Dobili boste popolno binarno drevo z nekaj naključnimi kazalci. Naključni kazalci se nanašajo na vozlišča, na katera vsako vozlišče kaže drugače kot levi in ​​desni podrejeni. Torej, to tudi spremeni standardno strukturo vozlišča v preprostem binarnem drevesu. Zdaj vozlišče ...

Preberi več

Vprašanje 230. Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama Izjava o težavi Težava »Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama« navaja, da ste dobili binarno drevo, natisnite njegovo prečkanje vrstnega reda vrstico za vrstico. Primeri Vhod 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Vnos 1 2 3 4 5 6 Algoritem za prečkanje vrstnega reda ...

Preberi več

Vprašanje 231. Pretvorite BST v min-kup brez uporabe matrike Izjava o težavi »Pretvori BST v min-kup brez uporabe matrike« navaja, da ste dobili BST (binarno drevo iskanja) in ga morate pretvoriti v min-heap. Min-kup mora vsebovati vse elemente v binarnem drevesu iskanja. Algoritem naj deluje v linearni časovni zapletenosti. ...

Preberi več

Vprašanje 232. Združite dva BST-ja z omejenim dodatnim prostorom Izjava o težavi V težavi »Združi dva BST-ja z omejenim dodatnim prostorom« piše, da ste dobili dve binarni drevesi iskanja (BST) in morate elemente iz obeh dreves natisniti v urejenem vrstnem redu. To je v takem vrstnem redu, da se zdi, da so elementi iz enega samega BST. ...

Preberi več

Vprašanje 233. Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja z uporabo nabora STL Izjava o težavi Dobili smo binarno drevo in ga moramo pretvoriti v binarno drevo iskanja. Težava »Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja z uporabo nabora STL« zahteva pretvorbo z naborom STL. O pretvorbi binarnega drevesa v BST smo že razpravljali, vendar ...

Preberi več

Vprašanje 234. K'th največji element v BST z uporabo stalnega dodatnega prostora Izjava o težavi »K-ti največji element v BST z uporabo konstantnega dodatnega prostora« navaja, da ste dobili binarno drevo iskanja in v njem morate najti k-ti največji element. Torej, če razporedimo elemente binarnega drevesa iskanja v padajočem vrstnem redu, se moramo vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 235. Navpična vsota v danem binarnem drevesu Izjava o težavi »Navpična vsota v danem binarnem drevesu« navaja, da ste dobili binarno drevo in moramo najti vsoto vsake navpične ravni. Z navpično ravnjo mislimo, če na levi in ​​desni narišemo navpične črte na razdalji 1 enote ...

Preberi več

Vprašanje 236. Program za preverjanje, ali je binarno drevo BST ali ne Izjava o težavi »Program za preverjanje, ali je binarno drevo BST ali ne«, navaja, da ste dobili binarno drevo in morate preveriti, ali binarno drevo izpolnjuje lastnosti binarnega drevesa iskanja. Torej, binarno drevo ima naslednje lastnosti: Levo poddrevo ...

Preberi več

Vprašanje 237. Spoji dve uravnoteženi binarni drevesi za iskanje Izjava o težavi Glede na dve uravnoteženi drevesi binarnega iskanja je v prvem BST n elementov, v drugem pa B elementov. Napišite algoritem za združitev dveh uravnoteženih binarnih dreves iskanja, da se oblikuje tretje uravnoteženo binarno drevo iskanja z (n + m) elementi. Primer prednaročila za vhodni izhod ...

Preberi več

Vprašanje 238. Binarno iskanje drevesa iskanje in vstavljanje Izjava o težavi Napišite algoritem za iskanje in vstavljanje v binarno drevo iskanja. Torej, kaj bomo storili, je vstaviti nekatere elemente iz vnosa v binarno drevo iskanja. Kadar koli bomo pozvani k iskanju določenega elementa, ga bomo iskali med elementi v BST (kratek ...

Preberi več

Vprašanje 239. Preverite, ali dani niz velikosti n lahko predstavlja BST n ravni ali ne Izjava o težavi Glede na matriko z n elementi preverite, ali je navedena matrika velikosti n lahko BST n ravni ali ne. S tem se preveri, ali lahko binarno drevo iskanja, izdelano z uporabo teh n elementov, predstavlja BST n ravni. Primeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Preberi več

Vprašanje 240. Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja V problemu pretvorbe binarnega drevesa v binarno drevo iskanja smo podali, da ga binarno drevo pretvori v binarno drevo iskanja, ne da bi spremenili strukturo drevesa. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 13 8 6 47 25 51 Algoritem Ni nam treba spreminjati strukture ...

Preberi več

Vprašanje 241. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 242. Zgradite BST po danem prečkanju vrstnega reda Glede na prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja napišite algoritem za izdelavo binarnega drevesa iskanja ali BST iz ITS-ja, ki mu je bil dodeljen prehod vrstnega reda. Primer Input levelOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Izhodni vrstni red: 5 8 9 12 15 18 ...

Preberi več

Vprašanje 243. BST do drevesa z vsoto vseh manjših ključev V tej težavi smo podali binarno drevo iskanja, napišite algoritem za najboljše pretvorbo v drevo z vsoto vseh manjših ključev. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 19 7 1 54 34 88 Naive Approach Prehod vseh vozlišč eno za drugim v poljubni obliki prečkanja in ...

Preberi več

Vprašanje 244. Poiščite vozlišče z najmanjšo vrednostjo v binarnem drevesu iskanja Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za iskanje vozlišča z najmanjšo vrednostjo v danem binarnem drevesu iskanja. Primer vhodnega rezultata 5 Naivni pristop Preprost pristop je narediti prehod drevesa in med vsemi vozlišči najti vozlišče z najmanjšo vrednostjo. Ta ...

Preberi več

Vprašanje 245. Sestavite binarno drevo iz podanih prehodov Inorder in Preorder V tej težavi imamo vrstni red in prednaročilo binarnega drevesa. Iz podanih prehodov Inorder in Preorder moramo sestaviti binarno drevo. Primer vnosa: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Prednaročilo = [A, B, D, E, C, F] Izhod: Prehod drevesa, ki ga tvori ...

Preberi več

Vprašanje 246. Obrni pot v BST z uporabo čakalne vrste Če obrnemo pot v BST z uporabo težave s čakalno vrsto, smo podali binarno drevo iskanja in vozlišče, napišemo algoritem za obračanje poti iz korena v dano vozlišče. Predpostavimo, da vozlišče obstaja v BST. Primer vhodnega ciljnega vozlišča = 12 Izhodni prehod po vrstnem redu pred ...

Preberi več

Vprašanje 247. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 248. Uravnoteženo binarno drevo V problemu uravnoteženega binarnega drevesa smo podali koren binarnega drevesa. Ugotoviti moramo, ali gre za ravnotežje višine ali ne. Primeri vhodnega izhoda true Vhodni izhod: false Uravnoteženo binarno drevo Vsako vozlišče v uravnoteženem binarnem drevesu ima razliko 1 ali manj ...

Preberi več

Vprašanje 249. Najnižji pogosti prednik Glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči n1 in n2 poiščite LCA (Lowest Common Ancestor) vozlišč. Primer Kaj je najnižji skupni prednik (LCA)? Predniki vozlišča n so vozlišča, prisotna na poti med korenom in vozliščem. Upoštevajte binarno drevo, prikazano v ...

Preberi več

Vprašanje 250. Drevo segmenta Če izvajamo seštevanje na določenem obsegu polja, katerega vrednosti elementov se kadar koli posodobijo. Nato pri tej vrsti problema ravnamo z uporabo drevesne strukture segmentov. Glede na matriko a [] z n elementi in morate odgovoriti na več poizvedb, je vsaka poizvedba ena ...

Preberi več

Vprašanje 251. Binarno drevo iskanja Binarno drevo iskanja je binarno drevo z nekaterimi pravili, ki nam omogočajo, da podatke ohranjamo na razvrščen način. Ker gre torej za binarno drevo, ima lahko vozlišče največ 2 otroka. Struktura vozlišča binarnega drevesa Pravila za binarno drevo za ...

Preberi več

Vprašanje 252. Največje binarno drevo V tej težavi smo podali matriko a [] velikosti n. Iz matrike ustvarite največje binarno drevo in vrnite njegovo korensko vozlišče. Izdelan je iz polja z naslednjimi koraki: Korensko vozlišče drevesa mora biti največja vrednost v danem ...

Preberi več

Vprašanje 253. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 254. Obnovite binarno drevo iskanja Razmislite o binarnem drevesu iskanja, dve vozlišči drevesa sta zamenjani, oblikujte algoritem za obnovitev binarnega drevesa iskanja. Primer Upoštevajte spodaj navedeno binarno drevo iskanja, katerega dve vozlišči sta bili zamenjani kot vhod. Na BST-ju so zaznana (označena) napačna vozlišča in nato zamenjana, da dobimo ...

Preberi več

Vprašanje 255. Popolnitev naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču Glede na binarno drevo povežite vozlišča, ki so na isti ravni od leve proti desni. Struktura drevesnega vozlišča: Vozlišče drevesa vsebuje 4 komponente, ki so podatki (celoštevilska vrednost), kazalci (naslednji, levi in ​​desni) vrste drevesnega vozlišča. Naslednji kazalec vozlišča kaže na njegovo ...

Preberi več

Vprašanje 256. Raven vsakega vozlišča v drevesu iz izvornega vozlišča Glede na drevo (aciklični popolnoma povezan graf, kjer so sestavna vozlišča povezana z dvosmernimi robovi) in izvorno vozlišče. poiščite nivo vsakega vozlišča v izvornem vozlišču drevesne oblike. Glede na to, da je raven vozlišča v glede na vir razdalja med ...

Preberi več

Vprašanje 257. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 258. Potrdite binarno drevo iskanja Težava Pri preverjanju problema binarnega drevesa iskanja, ki smo ga dobili kot koren drevesa, moramo preveriti, ali gre za binarno drevo iskanja ali ne. Primer: Izhod: res Pojasnilo: Dano drevo je binarno drevo iskanja, ker so vsi elementi, ki so prepuščeni vsakemu poddrevesu ...

Preberi več

Vprašanje 259. Vsota poti Kaj je težava z vsoto poti? V problemu Path Sum smo podali binarno drevo in celoštevilčno SUM. Ugotoviti moramo, ali ima katera koli pot od korena do lista vsoto, ki je enaka vsoti. Vsota poti je definirana kot vsota vseh vozlišč ...

Preberi več

Vprašanje 260. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Vprašanje 261. Izbris v binarnem drevesu Ali že vemo, kaj pravzaprav je Binarno drevo? V tem prispevku se osredotočamo na to, kako izbrisati vozlišče, katerega vrednost je podana. Prepričani smo, da je vrednost vozlišča, ki ga želimo izbrisati, vedno prisotna pred brisanjem v BT. V binarnem ...

Preberi več

Vprašanja za Microsoft Graph

Vprašanje 262. Poiščite najmanjši binarni števec, večkratnik danega števila Izjava o težavi Problem "Poiščite najmanjši binarni večkratnik danega števila" navaja, da ste dobili decimalno število N. Torej poiščite najmanjši večkratnik N, ki vsebuje samo binarni števki '0' in '1'. Primer 37 111 Podrobno razlago najdete spodaj v ...

Preberi več

Vprašanje 263. Prenos grafa Izjava o težavi Problem »Prenesi graf« navaja, da ste dobili graf in morate najti prenos danega grafa. Prenos: Prenos usmerjenega grafa ustvari nov graf z enakimi konfiguracijami robov in vozlišč, vendar so smeri vseh robov obrnjene. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 264. BFS za odklopljeni graf Izjava o težavi Težava »BFS za nepovezan graf« navaja, da boste dobili odklopljeni usmerjeni graf, natisnite prehod BFS grafa. Primer Prehod BFS zgornjega grafa daje: 0 1 2 5 3 4 6 Prehod širine pristopa najprej (BFS) za nepovezan usmerjen graf ...

Preberi več

Vprašanje 265. Oceni oddelek Pri oceni problema delitve smo podali nekaj enačb v obliki A / B = k, kjer sta A in B niza, k pa realno število. Odgovorite na nekaj poizvedb, če odgovor ne obstaja, vrnite -1. Primer vnosa: enačbe: a / b = 2.0 in b / c = 3.0 poizvedbe: a / c ...

Preberi več

Vprašanje 266. Kloniranje grafov Kaj je kloniranje grafov? Danes imamo s seboj sklic na neusmerjeni graf. Kaj moramo storiti? Vrnitev globoke kopije priloženega grafa. Oglejmo si strukturo: vozlišče razreda: sestoji iz vrednosti podatkov in sosedov, povezanih z vsakim ...

Preberi več

Vprašanje 267. Topološko razvrščanje Glede na usmerjeni aciklični graf topološko razvrstite vozlišča grafa. Primer topološkega razvrščanja Topološko razvrščanje zgornjega grafa je -> {1,2,3,0,5,4} Teorija Topološko razvrščanje se opravi za usmerjeni aciklični graf (DAG). DAG nima ciklov. torej ni nobene poti, ki bi se začela od katerega koli vozlišča ...

Preberi več

Microsoft Stack vprašanja

Vprašanje 268. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 269. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 270. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 271. Rešitev Leetcode za maksimalni frekvenčni sklad Izjava o težavi Rešitev LeetCode za maksimalni frekvenčni sklad – »Maksimalni frekvenčni sklad« vas prosi, da oblikujete frekvenčni sklad, v katerem mora vsakič, ko izvlečemo element iz sklada, vrniti najpogostejši element v skladu. Implementirajte razred FreqStack: FreqStack() zgradi prazen frekvenčni sklad. void push(int val) potisne ...

Preberi več

Vprašanje 272. Oblikujte sklad z rešitvijo prirastnega delovanja Leetcode Izjava težave Rešitev za oblikovanje sklada z operacijo prirastka Leetcode – navaja, da moramo oblikovati sklad, ki učinkovito podpira spodnje operacije. Določite največjo zmogljivost sklada. Izvedite operacijo potiska učinkovito, če je velikost sklada strogo manjša od največje zmogljivosti ...

Preberi več

Vprašanje 273. Rešitev Minet Stack Leetcode Izjava o težavi Oblikujte sklad, ki podpira push, pop, top in pridobivanje minimalnega elementa v stalnem času. push (x) - potisnite element x na sklad. pop () - Odstrani element na vrhu sklada. top () - Pridobite zgornji element. getMin () - Pridobite najmanjši element v skladu. ...

Preberi več

Vprašanje 274. Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v času O (1) in O (1) dodatni prostor Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v času O (1) in O (1) dodatni prostor. Tako mora posebna podatkovna struktura sklada podpirati vse operacije sklada, kot so - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () v stalnem času. Dodajte dodatno operacijo getMin (), da vrnete najmanjšo vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 275. Izvedite sklad z eno samo vrsto Izjava o težavi Težava »Implementacija sklada z eno samo čakalno vrsto« nas prosi, da izvedemo podatkovno strukturo sklada (LIFO) z uporabo podatkovne strukture čakalne vrste (FIFO). Tu LIFO pomeni Last In First Out, FIFO pa First In First Out. Primer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Preberi več

Vprašanje 276. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 277. Min sklad Pri težavi z minimalnim skladom moramo zasnovati sklad za učinkovito izvajanje naslednjih funkcij: potisnite (x) -> Potisnite element x v popek sklada () -> Odstrani element na vrhu sklada () -> Vrni element na vrhu sklada getMin () -> Vrni najmanjši prisoten element ...

Preberi več

Vprašanje 278. Čakalna vrsta z uporabo skladov V čakalni vrsti s težavo sklada moramo uporabiti naslednje funkcije čakalne vrste z uporabo standardnih funkcij strukture podatkovnih nizov, Enqueue: Dodaj element na konec čakalne vrste Dequeue: Odstrani element z začetka čakalne vrste Primer vnosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Preberi več

Vprašanje 279. Naslednji večji frekvenčni element V naslednji večji težavi s frekvenčnimi elementi smo dali matriko [] velikosti n, ki vsebuje številke. Za vsako številko v izpisu matrike je številka, ki je desno v polju s frekvenco, večjo od trenutne številke. Primer vnosa a [] = {1, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 280. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 281. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 282. Pretvorba Postfix v Infix V težavi s pretvorbo postfix v infix smo podali izraz v zapisu postfix. Napišite program za pretvorbo danega zapisa v zapis infix. Zapis Infix V tem zapisu so operatorji zapisani med operandi. Podobno je, kako na splošno pišemo izraz. Na primer: A + ...

Preberi več

Vprašanje 283. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 284. Primerjava nizov vrnitve V problemu primerjave nizov backspace smo podali dva niza S in T, preverite, ali sta enaka ali ne. Upoštevajte, da nizi vsebujejo '#', kar pomeni znak za nazaj. Primeri Vhod S = "ab # c" T = "ad # c" Izhod true (ko se S in T pretvorita v "ac") Vnos ...

Preberi več

Vprašanje 285. Implementirajte dva sklada v matriko Izjava o težavi V problemu »Implementiraj dva sklada v matriko« moramo v matriko implementirati dva sklada, tako da če uporabnik želi element potisniti v enega od dveh skladov, ne sme biti napake, dokler se matrika ne zapolni . Primer Push 5 ...

Preberi več

Vprašanje 286. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Vprašanje 287. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanja o Microsoftovi čakalni vrsti

Vprašanje 288. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 289. Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama Izjava o težavi Težava »Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama« navaja, da ste dobili binarno drevo, natisnite njegovo prečkanje vrstnega reda vrstico za vrstico. Primeri Vhod 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Vnos 1 2 3 4 5 6 Algoritem za prečkanje vrstnega reda ...

Preberi več

Vprašanje 290. Izvedite sklad z eno samo vrsto Izjava o težavi Težava »Implementacija sklada z eno samo čakalno vrsto« nas prosi, da izvedemo podatkovno strukturo sklada (LIFO) z uporabo podatkovne strukture čakalne vrste (FIFO). Tu LIFO pomeni Last In First Out, FIFO pa First In First Out. Primer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Preberi več

Vprašanje 291. Poiščite prvo krožno turnejo, ki obišče vse bencinske črpalke Izjava o težavi Problem „Poiščite prvo krožno turnejo, ki obišče vse bencinske črpalke“ navaja, da je na krožni cesti N bencinskih črpalk. Glede na bencin, ki ga ima vsaka bencinska črpalka, in količino bencina, ki je potrebna za pokrivanje razdalje med dvema bencinskima črpalkama. Torej ...

Preberi več

Vprašanje 292. Pristop na podlagi čakalne vrste za prvi neponavljajoči se znak v toku Izjava o težavi Težava »Pristop, ki temelji na čakalni vrsti za prvi neponavljajoči se znak v toku«, navaja, da prejmete tok, ki vsebuje male črke, poiščite prvega, ki se ne ponavlja, vsakič, ko v tok dodate nov znak in če obstaja ni nobenega ponavljajočega se znaka -1. Primeri aabcddbe ...

Preberi več

Vprašanje 293. Izvedba Dequeja s pomočjo krožnega polja Izjava o težavi »Implementacija Deque z uporabo krožne matrike« zahteva, da se z uporabo krožne matrike insertFront (x) izvedejo naslednje funkcije Dequea (dvojno končana čakalna vrsta): vstavite element x na sprednji strani Deque insertRear (x): vstavite element x na zadnji strani Deque deleteFront (): izbriši element iz ...

Preberi več

Vprašanje 294. Poiščite vozlišče z najmanjšo vrednostjo v binarnem drevesu iskanja Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za iskanje vozlišča z najmanjšo vrednostjo v danem binarnem drevesu iskanja. Primer vhodnega rezultata 5 Naivni pristop Preprost pristop je narediti prehod drevesa in med vsemi vozlišči najti vozlišče z najmanjšo vrednostjo. Ta ...

Preberi več

Vprašanje 295. Obrni pot v BST z uporabo čakalne vrste Če obrnemo pot v BST z uporabo težave s čakalno vrsto, smo podali binarno drevo iskanja in vozlišče, napišemo algoritem za obračanje poti iz korena v dano vozlišče. Predpostavimo, da vozlišče obstaja v BST. Primer vhodnega ciljnega vozlišča = 12 Izhodni prehod po vrstnem redu pred ...

Preberi več

Vprašanje 296. Čakalna vrsta z uporabo skladov V čakalni vrsti s težavo sklada moramo uporabiti naslednje funkcije čakalne vrste z uporabo standardnih funkcij strukture podatkovnih nizov, Enqueue: Dodaj element na konec čakalne vrste Dequeue: Odstrani element z začetka čakalne vrste Primer vnosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Preberi več

Vprašanje 297. Prednostna vrsta v jeziku C ++ Za izvedbo čakalne vrste se uporablja način FIFO. V čakalni vrsti se vstavitve izvedejo na enem koncu (zadaj), brisanje pa na drugem koncu (spredaj). V bistvu se element najprej vnese, najprej se izbriše. Izvedemo prioritetno vrsto z vgrajenimi funkcijami c ++. Značilnosti prednostne čakalne vrste Prednostna vrsta ...

Preberi več

Vprašanje 298. Prednostna vrsta Prednostna vrsta je vrsta podatkovne strukture, ki je podobna običajni čakalni vrsti, vendar ima prednost, povezano z vsakim od njenih elementov. Višja prednost bo element prej. V nekaterih primerih sta dva elementa z enako prednostjo, element v vrsti ...

Preberi več

Vprašanje 299. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 300. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Microsoft Matrix vprašanja

Vprašanje 301. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 302. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 303. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 304. Rešitev besedne kode Leetcode Izjava o težavi Glede na ploščo mxn in besedo poiščite, ali beseda obstaja v mreži. Beseda je lahko sestavljena iz črk zaporedno sosednjih celic, pri čemer so "sosednje" celice vodoravno ali navpično sosednje. Iste črkovne celice ni dovoljeno uporabljati več kot enkrat. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 305. Problem z rudnikom zlata Izjava o težavi V "Težavi z rudnikom zlata" piše, da ste dobili 2D mrežo z nekaj negativnimi kovanci, nameščenimi v vsaki celici dane mreže. Sprva rudar stoji v prvem stolpcu, vendar vrstica nima omejitev. Lahko začne v kateri koli vrsti. ...

Preberi več

Vprašanje 306. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 307. Težava z mobilno numerično tipkovnico Izjava o težavi Pri težavi z mobilno numerično tipkovnico upoštevamo številčno tipkovnico. Poiskati moramo vse število možnih številskih zaporedij dane dolžine, tako da lahko pritisnete samo gumbe zgoraj, navzdol, levo in desno od trenutnega gumba. Ni vam dovoljeno ...

Preberi več

Vprašanje 308. Največja pravokotna pod matrica, katere vsota je 0 Izjava o težavi Poiščite pod matriko največje velikosti v 2D matriki, katere vsota je nič. Podmatrica ni nič drugega kot 2D matrika znotraj dane 2D matrike. Torej, imate matriko podpisanih celih števil, morate izračunati vsoto podmatrik in matriko poiskati z ...

Preberi več

Vprašanje 309. Množenje matrične verige V problemu množenja verige matrik II smo podali dimenzije matric, poiščimo vrstni red njihovega množenja, tako da je število operacij, ki sodelujejo pri množenju vseh matric, čim manjše. Predpostavimo, da imate 3 matrike A, B, C velikosti axb, bx ...

Preberi več

Vprašanje 310. Nastavi matrične ničle V problemu nastavitve ničel matrike smo podali matriko (n X m), če je element 0, nastavimo celotno vrstico in stolpec 0. Primeri Vhod: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izhod: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Preberi več

Vprašanje 311. Edinstvene poti Podana je mreža 2x mxn, vi pa stojite v zgornji in levi celici mreže. tj. celica, ki se nahaja na (1,1). Poiščite število edinstvenih poti, po katerih lahko pridete do celice, ki se nahaja na (m, n), iz celice, ki se nahaja na (1,1) ...

Preberi več

Vprašanje 312. Množenje matrične verige z uporabo dinamičnega programiranja Matrično množenje verig je metoda, pri kateri najdemo najboljši način množenja danih matrik. Vsi vemo, da je množenje matric v naravi asociativno (A * B = B * A). Torej imamo veliko naročil, v katerih želimo izvesti množenje. Pravzaprav v tem algoritmu ...

Preberi več

Vprašanje 313. Preverite, ali so nizi na razdalji K ali ne Izjava o težavi Glede na dva niza in celo število k napišite program za preverjanje, ali so dani nizi na razdalji k ali ne. To pomeni, da če se kateri koli znak ne ujema ali ga je treba odstraniti, je to znano kot k razdalja med seboj. Vhodna oblika Prva ...

Preberi več

Vprašanje 314. Preverite, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega Izjava o težavi V problemu "Preveri, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega", smo podali matriko znakov, napišite program, s katerim boste ugotovili, ali so vse vrstice krožne rotacije ena proti drugi. Če so vse vrstice krožno zasukane, natisnite ...

Preberi več

Vprašanje 315. Poiščite vrstico z največjim številom 1 Izjava o težavi V problemu »Poišči vrstico z največjim številom 1« smo podali matriko (2D matriko), ki vsebuje binarne številke z vsako razvrščeno vrstico. Poiščite vrstico z največjim številom 1. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje dve celoštevilčni vrednosti n, m. Naprej, n vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 316. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Microsoft druga vprašanja

Vprašanje 317. Spoji k razvrščenih seznamov Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev združitve k razvrščenih seznamov LeetCode – »Spoji k razvrščenih seznamov« navaja, da je dano niz k povezanih seznamov, kjer ima vsak povezan seznam svoje vrednosti, razvrščene v naraščajočem vrstnem redu. Vse k-povezane sezname moramo združiti v en sam povezan seznam in vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 318. Poizvedba vsote obsega 2D – nespremenljiva rešitev Leetcode Izjava težave Obseg Poizvedba vsota 2D – Nespremenljiva Leetcode Rešitev – Glede na matriko 2D matrike obdelajte več poizvedb naslednjega tipa: Izračunajte vsoto elementov matrike znotraj pravokotnika, ki ga definirata njegov zgornji levi kot (vrstica1, stolpec1) in spodnji desni vogal (vrstica2, stolpec2). Implementirajte razred NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Inicializira objekt s celim ...

Preberi več

Vprašanje 319. Oznake particij LeetCode Solution Izjava težave Oznake particij LeetCode Rešitev – Dobite niz s. Niz želimo razdeliti na čim več delov, tako da se vsaka črka pojavlja v največ enem delu. Upoštevajte, da je particija izvedena tako, da se po povezovanju vseh delov po vrstnem redu ...

Preberi več

Vprašanje 320. Rešitev Fibonaccijeve številke LeetCode Izjava problema Fibonaccijevo število LeetCode Rešitev – »Fibonaccijevo število« navaja, da Fibonaccijeva števila, običajno označena kot F(n), tvorijo zaporedje, imenovano Fibonaccijevo zaporedje, tako da je vsako število vsota dveh prejšnjih, začenši od 0 in 1 To pomeni, da je F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Preberi več

Vprašanje 321. Diagonalni prehod LeetCode rešitev Izjava težave Diagonalni prehod LeetCode Rešitev – Glede na 2D celoštevilsko matriko nums, vrnite vse elemente nums v diagonalnem vrstnem redu, kot je prikazano na spodnjih slikah. Vhod: nums = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izhod: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Razlaga diagonalnega prečkanja LeetCode Rešitev Ključna ideja Prva vrstica in zadnji stolpec v tej težavi bi služila ...

Preberi več

Vprašanje 322. Veljavna rešitev LeetCode države Tic-Tac-Toe Navedba težave Veljavno stanje Tic-Tac-Toe LeetCode Rešitev – Dobimo ploščo Tic-Tac-Toe kot ploščo niza nizov in od nas zahtevamo, da vrnemo true, če je mogoče doseči ta položaj plošče med veljavnim tik- tac-toe igra. Plošča je niz 3 x 3 ...

Preberi več

Vprašanje 323. Obrnjene besede v rešitvi LeetCode niza III Izjava težave Obrnite besede v nizu III LeetCode Rešitev – Dobimo niz in od nas zahtevamo, da obrnemo vrstni red znakov v vsaki besedi v stavku, hkrati pa ohranimo presledke in začetni vrstni red besed. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: s = "Vzemimo LeetCode ...

Preberi več

Vprašanje 324. Preštejte podmatrike z vsemi rešitvijo LeetCode Izjava problema Števi podmatrike z vsemi LeetCode Rešitev – Dobimo mxn binarno matriko in od nas zahtevamo, da vrnemo število podmatrik, ki imajo vse enice. Primeri in pojasnila Primer 1: Vhod: mat = [[1,0,1],[1,1,0],[1,1,0]] Izhod: 13 Pojasnilo: Obstaja 6 pravokotnikov stranic ...

Preberi več

Vprašanje 325. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Rešitev – Dobimo glavo razvrščenega povezanega seznama. Od nas zahtevamo, da izbrišemo vse dvojnike, tako da se vsak element prikaže samo enkrat, in vrnemo razvrščen tudi povezani seznam. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: glava ...

Preberi več

Vprašanje 326. Rešitev klonskega grafa LeetCode Izjava težave Klon graf LeetCode Rešitev – Dobimo referenco vozlišča v povezanem neusmerjenem grafu in od nas zahtevamo, da vrnemo globoko kopijo grafa. Globoka kopija je v bistvu klon, kjer nobeno vozlišče v globoki kopiji ne bi smelo imeti reference ...

Preberi več

Vprašanje 327. Drevesa minimalne višine LeetCode rešitev Izjava problema Drevesa minimalne višine LeetCode Rešitev – Podan nam je drevo n vozlišč, označenih od 0 do n-1 kot 2D niz »robov«, kjer rob[i] = [a_i, b_i] označuje, da obstaja neusmerjen rob med dve vozlišči a_i in b_i v drevesu. Imamo ...

Preberi več

Vprašanje 328. K-ti najmanjši element v razvrščeni matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Kth najmanjši element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Dobimo matriko velikosti n, kjer je vsaka od vrstic in stolpcev razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Od nas zahtevamo, da vrnemo k-ti najmanjši element v matriki. Upoštevajte, da je kth ...

Preberi več

Vprašanje 329. Število otokov II LeetCode Solution Izjava problema Število otokov II LeetCode Rešitev – Dobite prazna 2D binarna mreža velikosti mx n. Mreža predstavlja zemljevid, kjer 0 predstavljajo vodo in 1 predstavljajo zemljo. Na začetku so vse celice vodne celice (tj. vse celice so 0). Lahko izvedemo dodajanje zemljišča ...

Preberi več

Vprašanje 330. Število metov kock s ciljno vsoto LeetCode rešitev Izjava težave Število metov kock s ciljno vsoto LeetCode Rešitev – Imate n kock in vsaka kocka ima k obrazov, oštevilčenih od 1 do k. Glede na tri cela števila n, k in tarča vrnite število možnih načinov (od skupnega števila kn) za metanje kocke, tako da je vsota obrnjenih številk enaka cilju. Ker je odgovor morda ...

Preberi več

Vprašanje 331. Rešitev LeetCode za dirkalni avtomobil Izjava težave Race Car LeetCode Rešitev – Vaš avto začne na položaju 0 in hitrost +1 na neskončni številski premici. Vaš avto lahko zaide v negativne položaje. Vaš avto vozi samodejno v skladu z zaporedjem navodil 'A' (pospeši) in 'R' (vzvratno): Ko prejmete navodilo 'A', vaš avto naredi naslednje: položaj += hitrost ...

Preberi več

Vprašanje 332. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Rešitev – Glede na glavo razvrščenega povezanega seznama izbrišite vsa vozlišča, ki imajo podvojene številke, pri čemer pustite samo različne številke s prvotnega seznama. Vrnite tudi razvrščen povezani seznam. Vhod: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izhod: [1,2,5] Pojasnilo Ideja tukaj je prečkati ...

Preberi več

Vprašanje 333. Najkrajša pot v mreži z odpravo ovir LeetCode Solution Navedba težave Najkrajša pot v mreži z odpravo ovir LeetCode Rešitev – Dobite mxn celoštevilsko matrično mrežo, kjer je vsaka celica 0 (prazna) ali 1 (ovira). V enem koraku se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno od in do prazne celice. Vrnite najmanjše število korakov za hojo od zgornjega levega ...

Preberi več

Vprašanje 334. Lahko postavite rože LeetCode Solution Izjava težave lahko postavite rože LeetCode Rešitev – Imate dolgo gredico, v kateri so nekatere parcele zasajene, nekatere pa ne. Vendar cvetja ni mogoče saditi na sosednjih parcelah. Glede na gredico celega niza, ki vsebuje 0 in 1, kjer 0 pomeni prazno in 1 pomeni, da ni prazna, in celo število n, se vrnite, če je mogoče posaditi n novih cvetov v ...

Preberi več

Vprašanje 335. Prvi edinstven znak v rešitvi niza LeetCode Izjava težave Prvi edinstveni znak v nizu LeetCode Rešitev – Za niz s poiščite prvi neponavljajoči se znak v njem in vrnite njegov indeks. Če ne obstaja, vrnite -1. Primer preskusnega primera 1: Vhod: s = “leetcode” Izhod: 0 Testni primer 2: Vhod: s = “aabb” Izhod: -1 Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 336. Analizirajte Vzorec obiska spletnega mesta uporabnika LeetCode Solution Izjava težave Analizirajte uporabniško spletno mesto Vzorec obiska LeetCode Rešitev – Dobite dva niza nizov uporabniško ime in spletno mesto ter časovni žig celega niza. Vsi podani nizi so enake dolžine in kortek [uporabniško ime[i], spletno mesto[i], časovni žig[i]] označuje, da je uporabniško ime[i] obiskalo spletno mesto spletnega mesta[i] ob časovnem žigu[i]. Vzorec je seznam treh spletnih mest (ni nujno ločenih). Na primer, ["dom", ...

Preberi več

Vprašanje 337. Invert Binary Tree Rešitev LeetCode Izjava težave: Rešitev LeetCode Invert Binary Tree – V tem vprašanju je glede na koren katerega koli binarnega drevesa potrebna rešitev za obrnjeno binarno drevo, kar pomeni, da bi levo drevo moralo postati desno drevo in obratno. Pojasnilo Lahko se vprašamo, katero prečkanje drevesa bi bilo ...

Preberi več

Vprašanje 338. Rešitev Leetcode za najbližjo vrednost drevesa binarnega iskanja Izjava težave: Najbližja vrednost drevesa binarnega iskanja Leetcode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa iskanja in ciljno vrednost vrnite vrednost v BST, ki je najbližja cilju. Primer: Primer 1 Vhod: koren = [4,2,5,1,3], cilj = 3.714286 Izhod: 4 Primer 2 Vhod: koren = [1], cilj ...

Preberi več

Vprašanje 339. Rešitev Leetcode seznama particij Izjava težave: Rešitev kode particij seznama – Glede na glavo povezanega seznama in vrednost x ga razdelite tako, da so vsa vozlišča, manjša od x, pred vozlišči, večjimi ali enakimi x. Ohraniti morate prvotni relativni vrstni red vozlišč v vsaki od dveh particij. Primer: Primer 1 Vnos: glava = ...

Preberi več

Vprašanje 340. Oblikovanje zgodovine brskalnika LeetCode Solution Izjava o težavi Oblikovanje Zgodovina brskalnika LeetCode Rešitev – Imate brskalnik z enim zavihkom, kjer začnete na domači strani in lahko obiščete drug url, se vrnete v število korakov v zgodovini ali se premaknete naprej po številu korakov v zgodovini. Implementirajte razred BrowserHistory: BrowserHistory(niz domača stran) Inicializira objekt z domačo stranjo ...

Preberi več

Vprašanje 341. Ocenite reverzno poljsko notacijo LeetCode Solution Izjava problema Ocenite povratno poljsko notacijo Rešitev LeetCode – ocenite vrednost aritmetičnega izraza v povratnem poljskem zapisu. Veljavni operatorji so +, -, * in /. Vsak operand je lahko celo število ali drug izraz. Upoštevajte, da se mora delitev med dvema celima številoma skrajšati proti nič. Zagotovljeno je, da dani ...

Preberi več

Vprašanje 342. 3Sum najbližja rešitev LeetCode Izjava težave 3Sum najbližja rešitev LeetCode – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n in celoštevilsko tarčo poiščite tri cela števila v številkah, tako da je vsota najbližja cilju. Vrni vsoto treh celih števil. Lahko domnevate, da bi imel vsak vhod natanko eno rešitev. Vhod: nums = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 343. Največja rešitev za oznako plus Leetcode Izjava težave: Rešitev kode z največjim znakom plus – Dano vam je celo število n. Imate binarno mrežo nxn z vsemi vrednostmi, ki so na začetku enake 1, razen nekaterih indeksov, podanih v matrikah. I-ti element matrike mine je definiran kot mine[i] = [xi, yi], kjer je mreža[xi][yi] == 0. Vrne vrstni red največje osi poravnane plus ...

Preberi več

Vprašanje 344. Rešitev sosednega niza LeetCode Izjava težave Contiguous Array LeetCode Rešitev – Glede na binarni niz nums, vrnite največjo dolžino sosednjega podmatrike z enakim številom 0 in 1. Vhod: nums = [0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: [0, 1] je najdaljša sosednja podmatrika z enakim številom 0 in 1. Pojasnilo Zdaj, kaj bomo ...

Preberi več

Vprašanje 345. Rešitev N-Queens LeetCode Izjava problema Rešitev LeetCode N-Queens – Uganka n-kraljic je problem postavitve n kraljic na šahovnico nxn tako, da se dve damici ne napadata druga drugo. Glede na celo število n vrnite vse različne rešitve uganke n-kraljic. Odgovor lahko vrnete v poljubnem vrstnem redu. Vsaka rešitev vsebuje ločeno konfiguracijo plošče ...

Preberi več

Vprašanje 346. Največji pravokotnik v histogramu LeetCode Solution Izjava težave Največji pravokotnik v histogramu Rešitev LeetCode – Glede na niz celih števil, ki predstavljajo višino vrstice histograma, kjer je širina vsake vrstice 1, vrnite površino največjega pravokotnika v histogramu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: višine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izhod: 10 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 347. Ujemanje regularnega izraza Rešitev LeetCode, ki se ujema z regularnim izrazom Izjava težave Ujemanje regularnega izraza Ujemanje regularnega izraza LeetCode Rešitev – Glede na vhodni niz s in vzorec p implementirajte ujemanje regularnega izraza s podporo za '.' in kje: '.' Ujema se s katerim koli posameznim znakom.​​​​ '*' se ujema z nič ali več predhodnim elementom. Ujemanje mora zajemati celoten vhodni niz (ne delno). Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 348. Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Solution Izjava težave Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa si predstavljajte, da stojite na njegovi desni strani, in vrnite vrednosti vozlišč, ki jih lahko vidite, urejene od zgoraj navzdol. Primer preskusnega primera 1: vhod: koren = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Preberi več

Vprašanje 349. Rešitev LeetCode za cikcak pretvorbo Izjava težave Pretvorba cik-cak LeetCode Rešitev – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan v cikcak vzorcu na določenem številu vrstic, kot je ta: (za boljšo čitljivost boste morda želeli prikazati ta vzorec v fiksni pisavi) PAHNAPLSIIGYI ...

Preberi več

Vprašanje 350. Povečajte razdaljo do najbližje osebe Rešitev LeetCode Izjava težave Povečaj razdaljo do najbližje osebe LeetCode Rešitev – Dobili ste niz, ki predstavlja vrsto sedežev, kjer sedeži[i] = 1 predstavlja osebo, ki sedi na i-em sedežu, sedeži [i] = 0 pa, da je i-ti sedež prazen (indeksirano z 0). Vsaj en prazen sedež in vsaj ena oseba sedi. Alex želi ...

Preberi več

Vprašanje 351. Rešitev minolovca LeetCode Izjava težave Minolovac LeetCode Rešitev – Igrajmo igro minolovec (Wikipedia, spletna igra)! Dobite matrično ploščo mxn char, ki predstavlja igralno ploščo, kjer: 'M' predstavlja nerazkrito mino, 'E' predstavlja nerazkrito prazno polje, 'B' predstavlja razkrito prazno polje, ki nima sosednjih min (tj. zgoraj, spodaj , levo, desno in vse ...

Preberi več

Vprašanje 352. Rešitev LeetCode Store za ključ-vrednost na podlagi časa Izjava težave Časovno shramba ključ-vrednost Rešitev LeetCode – Oblikujte časovno zasnovano podatkovno strukturo ključ-vrednost, ki lahko shrani več vrednosti za isti ključ ob različnih časovnih žigah in pridobi vrednost ključa ob določenem časovnem žigu. Implementirajte razred TimeMap: TimeMap() Inicializira objekt podatkovne strukture. void set(Ključ niza, String ...

Preberi več

Vprašanje 353. Poiščite mediano iz Data Stream LeetCode Solution Izjava težave Najdi mediano iz podatkovnega toka LeetCode Rešitev – Mediana je srednja vrednost na urejenem seznamu celih števil. Če je velikost seznama soda, ni srednje vrednosti, mediana pa je povprečje dveh srednjih vrednosti. Na primer, za arr = [2,3,4], mediana ...

Preberi več

Vprašanje 354. Permutacija v rešitvi String Leetcode Izjava težave: permutacija v nizu Leetcode Rešitev – glede na dva niza s1 in s2 vrnite true, če s2 vsebuje permutacijo s1, ali false v nasprotnem primeru. Z drugimi besedami, vrnite true, če je ena od permutacij s1 podniz s2. Primer: Primer 1 Vhod: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izhod: true Pojasnilo: s2 vsebuje eno permutacijo s1 ("ba"). ...

Preberi več

Vprašanje 355. Rešitev LeetCode za trčenje asteroidov Izjava problema Trk z asteroidi LeetCode Rešitev – Dobimo niz asteroidov celih števil, ki predstavljajo asteroide v vrsti. Za vsak asteroid absolutna vrednost predstavlja njegovo velikost, predznak pa njegovo smer (pozitiven pomeni desno, negativen pomeni levo). Vsak asteroid se premika z enako hitrostjo. Izvedite stanje ...

Preberi več

Vprašanje 356. Diagonalni preč LeetCode rešitev Izjava težave Diagonalni prehod LeetCode Rešitev – Glede na matriko mxn vrnite matriko vseh elementov matrike v diagonalnem vrstnem redu. Vhod: mat = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izhod: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Pojasnilo Upoštevajte indekse diagonal matrike NxM. Za primer uporabimo matriko 4×4: ...

Preberi več

Vprašanje 357. Najdaljša naraščajoča pot v matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Najdaljša naraščajoča pot v matriki LeetCode Rešitev – glede na matriko celih mxn vrnite dolžino najdaljše naraščajoče poti v matriki. Iz vsake celice se lahko premikate v štirih smereh: levo, desno, gor ali dol. Ne smete se premikati diagonalno ali premakniti izven meje (tj. ovijanje ni dovoljeno). Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 358. Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema: Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev – podana 2D mreža, sestavljena iz 0s (kopno) in 1s (voda). Otok je največja 4-smerno povezana skupina 0s, zaprt otok pa je otok v celoti (vse levo, zgoraj, desno, spodaj), obkrožen z 1s. Vrni število zaprtih otokov. Primer : Primer 1 Vnos: mreža = [[1,1,1,1,1,1,1,0], [1,0,0,0,0,1,1,0], [1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1], [1,1,1,1,1,1,1,0], [2]] Izhod : XNUMX Pojasnilo: Otoki v sivi barvi ...

Preberi več

Vprašanje 359. Serializirajte in deserializirajte rešitev LeetCode za binarno drevo Izjava o težavi Serializacija in deserializacija binarnega drevesa LeetCode Rešitev – serializacija je proces pretvorbe podatkovne strukture ali predmeta v zaporedje bitov, tako da se lahko shrani v datoteko ali pomnilniški medpomnilnik ali prenese prek povezave omrežne povezave, da se pozneje rekonstruira. v ...

Preberi več

Vprašanje 360. Binarno drevo Največja vsota poti Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Največja vsota poti LeetCode Rešitev – Pot v binarnem drevesu je zaporedje vozlišč, kjer ima vsak par sosednjih vozlišč v zaporedju rob, ki jih povezuje. Vozlišče se lahko v zaporedju pojavi največ enkrat. Upoštevajte, da pot ne potrebuje ...

Preberi več

Vprašanje 361. Robot, omejen v krog Rešitev LeetCode Izjava problema Robot, omejen v krogu LeetCode Rešitev – Na neskončni ravnini robot najprej stoji na (0, 0) in je obrnjen proti severu. Upoštevajte naslednje: severna smer je pozitivna smer osi y. Južna smer je negativna smer osi y. Vzhodna smer je pozitivna smer osi x. Zahodna smer je ...

Preberi več

Vprašanje 362. Rešitev LeetCode Minimum Knight Moves Izjava problema Minimalni vitez premakne LeetCode Rešitev – V neskončni šahovnici s koordinatami od -neskončno do +neskončno imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 možnih potez, ki jih lahko naredi, kot je prikazano spodaj. Vsaka poteza sta dve kvadratki v kardinalni smeri, nato eno polje v pravokotni smeri. Vrni minimalno število ...

Preberi več

Vprašanje 363. Binarno drevo cikcak Level Order Traversal Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Prehod ravni cikcakastega reda LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa vrnite cikcak nivojski prehod vrednosti njegovih vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Vhod: koren = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: [[3],[20,9],[15,7]] Pojasnilo Mi ...

Preberi več

Vprašanje 364. Poiščite rešitev za podvojeno številko LeetCode Rešitev problema Poišči podvojeno število LeetCode Rešitev – podana matrika celih števil, ki vsebuje n + 1 celih števil, pri čemer je vsako celo število v območju [1, n] vključno. Obstaja samo ena ponovljena številka v številkah, vrnite to ponovljeno število. Težavo morate rešiti brez spreminjanja matrike nums in uporablja samo konstanten dodaten prostor. Vhod: nums = [1,3,4,2,2] Izhod: 2 Razlaga ...

Preberi več

Vprašanje 365. Rešitev za kače in lestve LeetCode Izjava problema Kače in lestve Rešitev LeetCode – Dobite nxn celoštevilsko matrično ploščo, kjer so celice označene od 1 do n2 v slogu boustrofedona, ki se začne od spodnjega levega dela plošče (tj. tabla[n - 1][0]) in izmenične smeri v vsaki vrstici. Začnete na kvadratu 1 na tabli. V vsaki potezi, ...

Preberi več

Vprašanje 366. Manjkajoči element v rešitvi razvrščenega niza LeetCode Izjava težave: Manjkajoči element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums, ki je razvrščena v naraščajočem vrstnem redu in so vsi njeni elementi edinstveni in je podano tudi celo število k, vrnite k-to manjkajoče število, začenši od skrajne leve številke matrike. Primer: Primer 1 Vnos: nums = [4,7,9,10], k = ...

Preberi več

Vprašanje 367. Rešitev LeetCode Sum II Izjava težave: Vsota poti II Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa in celo število ciljno vsoto, vrnite vse poti od korena do lista, kjer je vsota vrednosti vozlišča na poti enaka ciljni vsoti. Vsako pot je treba vrniti kot seznam vrednosti vozlišč, ne pa kot sklicevanja na vozlišče. Pot od korena do lista je pot, ki se začne od ...

Preberi več

Vprašanje 368. Rešitev za tuji slovar LeetCode Izjava težave Slovar tujcev LeetCode Rešitev – Obstaja nov tuji jezik, ki uporablja angleško abecedo. Vendar vam vrstni red med črkami ni znan. Dobite seznam besed nizov iz slovarja tujega jezika, kjer so nizi v besedah ​​razvrščeni leksikografsko po pravilih tega novega jezika. ...

Preberi več

Vprašanje 369. Izdelek matrike, razen rešitve za samostojno kodo LeetCode Izjava težave Produkt matrike razen Self LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite odgovor matrike, tako da je answer[i] enak zmnožku vseh elementov nums, razen nums[i]. Zagotovljeno je, da se produkt katere koli predpone ali pripone številk prilega v 32-bitno celo število. Napisati morate algoritem, ki se izvaja v času O(n) in brez uporabe delitve ...

Preberi več

Vprašanje 370. Design Skiplist LeetCode Solution Izjava težave Načrtujte Skiplist LeetCode Rešitev – Oblikujte Skiplist brez uporabe vgrajenih knjižnic. Preskočni seznam je podatkovna struktura, ki potrebuje O(log(n)) časa za dodajanje, brisanje in iskanje. V primerjavi z drevesom in rdeče-črnim drevesom, ki imata enako funkcijo in zmogljivost, je lahko dolžina kode Skiplista sorazmerno ...

Preberi več

Vprašanje 371. Najdaljša lepa podniz LeetCode rešitev Izjava težave: Najdaljši lep podniz LeetCode Rešitev – Niz s je lep, če se za vsako črko abecede, ki jo vsebuje, pojavi tako z velikimi kot z malimi črkami. Na primer, »abABB« je prijeten, ker se pojavita »A« in »a« ter »B« in »b«. Vendar "abA" ni zato, ker se pojavi "b", "B" pa ne. Če ima niz s, vrnite najdaljši podniz s, ki je lep. Če jih je več, vrnite podniz ...

Preberi več

Vprašanje 372. Rešitev za permutacijo palindroma LeetCode Izjava problema Permutacija palindroma LeetCode Rešitev – Dobimo niz in vprašamo, ali lahko permutacija danega niza tvori palindrom. Primeri in pojasnila Primer 1: Vhod: s = "koda" Izhod: false Pojasnilo: črk "kode" ne moremo razporediti v palindrom Primer 2: ...

Preberi več

Vprašanje 373. Presečišče dveh povezanih seznamov Rešitev LeetCode Izjava problema Presečišče dveh povezanih seznamov LeetCode Rešitev – Podane so nam glave dveh močno povezanih seznamov headA in headB. Prav tako je podano, da se lahko oba povezana seznama na neki točki križata. Od nas se zahteva, da vrnemo vozlišče, v katerem se sekajo, ali nič, če ...

Preberi več

Vprašanje 374. Rešitev LeetCode Permutacijske sekvence Izjava problema Permutacijsko zaporedje LeetCode Rešitev – Nabor [1, 2, 3, ..., n] vsebuje skupno n! edinstvene permutacije. Z naštevanjem in označevanjem vseh permutacij po vrstnem redu dobimo naslednje zaporedje za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Glede na n in k vrnite k-to permutacijsko zaporedje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: n ...

Preberi več

Vprašanje 375. Predlogi za iskanje Sistem LeetCode Solution Izjava o težavi Predlogi iskanja Sistem LeetCode Rešitev – Na voljo vam je niz izdelkov z nizi in niz searchWord. Oblikujte sistem, ki predlaga največ tri imena izdelkov iz izdelkov po vsakem vtipkanem znaku searchWord. Predlagani izdelki morajo imeti skupno predpono za searchWord. Če obstajajo več kot trije izdelki z ...

Preberi več

Vprašanje 376. Rotate Image LeetCode Solution Izjava težave Zavrtite sliko LeetCode Rešitev – Dobite 2D matriko nxn, ki predstavlja sliko, zavrtite sliko za 90 stopinj (v smeri urnega kazalca). Sliko morate zasukati na mestu, kar pomeni, da morate neposredno spremeniti vhodno 2D matriko. NE dodelite druge 2D matrike in naredite vrtenje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 377. Peeking Iterator LeetCode Rešitev Izjava težave Peeking Iterator LeetCode Rešitev – Oblikujte iterator, ki podpira operacijo peek na obstoječem iteratorju poleg operacij hasNext in naslednjih. Implementirajte razred PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicializira objekt z danim iteratorjem celega števila. int next() Vrne naslednji element v matriki in premakne kazalec na naslednji element. boolean ...

Preberi več

Vprašanje 378. K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode Izjava problema K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode – Glede na koren binarnega iskalnega drevesa in celo število k vrnite k-to najmanjšo vrednost (indeksirano z 1) vseh vrednosti vozlišč v drevesu. Primeri: vhod: koren = [3,1,4,null,2], k = 1 Izhod: 1 vhod: koren = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Preberi več

Vprašanje 379. Poiščite Leaves of Binary Tree Solution LeetCode Izjava problema Najdi liste binarnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa zberite vozlišča drevesa, kot da bi to počeli: Zberite vsa listna vozlišča. Odstranite vsa listna vozla. Ponavljajte, dokler drevo ni prazno. Primer preskusnega primera 1: Vhod: koren = [1, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 380. Top K pogoste besede LeetCode rešitev Izjava težave Na vrh K Pogoste besede LeetCode Rešitev – Glede na niz besednih nizov in celo število k vrnite k najpogostejših nizov. Vrnite odgovor, razvrščen po frekvenci od najvišje do najnižje. Razvrsti besede z enako pogostostjo po njihovem leksikografskem vrstnem redu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: besede = [»i«,»ljubezen«,»leetcode«,»i»,»ljubezen«,»kodiranje«] k = 2 Izhod: [»i«,»ljubezen«] Pojasnilo . ..

Preberi več

Vprašanje 381. Vzporedni tečaji II Rešitev LeetCode Izjava problema Vzporedni tečaji II LeetCode Rešitev- Dano vam je celo število n, ki označuje, da obstaja n tečajev, označenih od 1 do n. Dobite tudi relacije matrike, kjer je treba relacije[i] = [prevCoursei, nextCoursei], ki predstavljajo predpogojno razmerje med predhodnim tečajem tečaja in tečajem nextCoursei: pred tečajem nextCoursei je treba opraviti pred tečajem nextCoursei. Prav tako vam je dana ...

Preberi več

Vprašanje 382. Rešitev za spajanje razvrščenega niza LeetCode Izjava problema Rešitev združitve razvrščenega niza LeetCode – Dobite dve celi matriki nums1 in nums2, razvrščeni v nepadajočem vrstnem redu, in dve celi števili m in n, ki predstavljata število elementov v nums1 oziroma nums2. Združite nums1 in nums2 v eno matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Funkcija ne bi smela vrniti končnega razvrščenega niza, temveč ga shraniti v matriko nums1. ...

Preberi več

Vprašanje 383. Rešitev LeetCode za prosti čas zaposlenih Izjava problema Prosti čas zaposlenih LeetCode Rešitev – Dobimo seznam urnikov zaposlenih, ki predstavlja delovni čas za vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni ima seznam intervalov, ki se ne prekrivajo, ti intervali pa so razvrščeni. Vrni seznam končnih intervalov, ki predstavljajo skupni, pozitivno dolg prosti čas za vse zaposlene, tudi v ...

Preberi več

Vprašanje 384. Rešitev LeetCode Maze III Izjava problema Rešitev LeetCode Maze III – V labirintu je žoga s praznimi prostori (predstavljeni kot 0) in stenami (predstavljeni kot 1). Žoga lahko gre skozi prazne prostore tako, da se kotali gor, dol, levo ali desno, vendar se ne bo nehala kotaliti, dokler ne udari v steno. Ko se žoga ustavi, ...

Preberi več

Vprašanje 385. Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Rešitev Leetcode Izjava težave Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Leetcode Rešitev – Dobite glavo povezanega seznama in celo število k. Vrnete glavo povezanega seznama po zamenjavi vrednosti k-tega vozlišča z začetka in k-toga vozlišča iz konec (seznam je indeksiran z 1). Primer: vhod: glava = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Preberi več

Vprašanje 386. Poiščite minimum v rešitvi zasukanega razvrščenega niza II LeetCode Izjava problema Najdi minimum v zasukanem razvrščenem nizu II LeetCode Rešitev – Recimo, da se niz dolžine n, razvrščen v naraščajočem vrstnem redu, zavrti med 1 in n-krat. Na primer, matrika nums = [0,1,4,4,5,6,7] bi lahko postala: [4,5,6,7,0,1,4], če bi jo zasukali 4-krat. [0,1,4,4,5,6,7], če je bil obrnjen 7-krat. Upoštevajte, da vrtenje matrike [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1-krat povzroči matriko [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Preberi več

Vprašanje 387. Izbrišite vozlišče na povezanem seznamu Rešitev Leetcode Navedba težave: Izbriši vozlišče na povezanem seznamu Rešitev kode Leetcode – Napišite funkcijo za brisanje vozlišča na posamično povezanem seznamu. Ne boste imeli dostopa do glave seznama, namesto tega boste imeli dostop do vozlišča, ki ga želite izbrisati neposredno. Zagotovljeno je, da vozlišče, ki ga želite izbrisati, ni ...

Preberi več

Vprašanje 388. Število različnih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema Število ločenih otokov Rešitev LeetCode – »Število ločenih otokov« navaja, da je podana binarna matrika anxm. Otok je skupina enic (ki predstavlja kopno), povezanih 1-smerno (vodoravno ali navpično). Šteje se, da je otok enak drugemu, če in samo če je en otok ...

Preberi več

Vprašanje 389. Poiščite, ali pot obstaja v Graph Leetcode Solution Izjava problema Ugotovite, ali pot obstaja v grafu Leetcode Rešitev – Obstaja dvosmerni graf z n oglišči, kjer je vsako oglišče označeno od 0 do n - 1 (vključno). Robovi v grafu so predstavljeni kot robovi 2D celoštevilskega niza, kjer vsak rob [i] = [ui, vi] označuje dvosmerni rob med ogliščem ui in točkom vi. Vsak par oglišč ...

Preberi več

Vprašanje 390. Ugly Number II LeetCode Solution Izjava problema Ugly Number II LeetCode Rešitev – Grdo število je pozitivno celo število, katerega prafaktorji so omejeni na 2, 3 in 5. Glede na celo število n vrnite n-to grdo število. Vhod: n = 10 Izhod: 12 Pojasnilo: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] je zaporedje prvih 10 ...

Preberi več

Vprašanje 391. Poiščite rešitev LeetCode Peak Element II Izjava problema Najdi vrhni element II LeetCode Rešitev – element vrha v 2D mreži je element, ki je strogo večji od vseh njegovih sosednjih sosedov levo, desno, zgoraj in spodaj. Glede na 0-indeksirano matrično podlago mxn, kjer nobeni dve sosednji celici nista enaki, poiščite kateri koli element vrha mat[i][j] in vrnite matriko dolžine 2 [i,j]. Lahko domnevate ...

Preberi več

Vprašanje 392. Kombinirana vsota IV LeetCode Solution Izjava problema Kombinacija Vsota IV LeetCode Rešitev – Glede na niz različnih celih števil nums in ciljno celo število vrnite število možnih kombinacij, ki se seštejejo do cilja. Testni primeri so ustvarjeni tako, da se odgovor lahko prilega 32-bitnemu celemu številu. Vhod: nums = [1,2,3], cilj = 4 Izhod: 7 Pojasnilo: Možni ...

Preberi več

Vprašanje 393. Niz v celo število (atoi) Rešitev LeetCode Izjava težave Rešitev Leetcode Niz v celo število (atoi) -»String to Integer (atoi)« navaja, da Implementacija funkcije myAtoi(string s), ki pretvori niz v 32-bitno predpisano celo število (podobno funkciji atoi v C/C++ ). Algoritem za myAtoi(niz s) je naslednji: Preberi in prezri vse vodilne presledke. Preverite, ali je naslednji znak (če ...

Preberi več

Vprašanje 394. Rešitev za obnovitev naslovov IP Leetcode Izjava težave Rešitev Restore IP Addresses LeetCode – »Obnovi naslove IP« navaja, da moramo glede na niz, ki vsebuje samo števke, vrniti vse možne veljavne naslove IP v poljubnem vrstnem redu, ki ga je mogoče oblikovati z vstavljanjem pik v niz. Upoštevajte, da se ne smemo vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 395. Rešitev za stiskanje nizov LeetCode Izjava težave Stiskanje niza LeetCode Rešitev – Glede na niz znakov chars ga stisnite z naslednjim algoritmom: Začnite s praznim nizom s. Za vsako skupino zaporednih ponavljajočih se znakov v znakih: Če je dolžina skupine 1, znak dodajte s. V nasprotnem primeru dodajte znak, ki mu sledi dolžina skupine. Stisnjena vrvica ...

Preberi več

Vprašanje 396. Preverite popolnost rešitve LeetCode binarnega drevesa Izjava težave Preverite popolnost binarnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa ugotovite, ali je popolno binarno drevo. V popolnem binarnem drevesu je vsaka raven, razen morda zadnje, popolnoma zapolnjena, vsa vozlišča na zadnji ravni pa so čim bolj levo. ...

Preberi več

Vprašanje 397. Graf Veljavno drevo LeetCode Solution Izjava težave Graf Veljavno drevo LeetCode Rešitev – Glede na robove grafa preverite, ali robovi sestavljajo veljavno drevo. Če je odgovor pritrdilen, v nasprotnem primeru vrnite true in false. Robovi so podani kot 2D matrika velikosti n*2 Primeri in pojasnila Primer 1: Vhod: n = 5, ...

Preberi več

Vprašanje 398. Rešitev spiralne matrike II Leetcode Izjava problema To vprašanje Spiral Matrix II je zelo podobno Spiral Matrix. Prosimo, poskusite z zgornjim vprašanjem, da dobite boljšo predstavo, preden rešite to težavo. V tem vprašanju smo pozvani, da ustvarimo matriko velikosti n*n, ki ima elemente v spiralnem vrstnem redu in samo n ...

Preberi več

Vprašanje 399. Rešitev LeetCode spletnega pajka Izjava težave Spletni pajek LeetCode Rešitev – Glede na URL startUrl in vmesnik HtmlParser, implementirajte spletnega pajka za pajkanje vseh povezav, ki so pod istim imenom gostitelja kot startUrl. Vrnite vse URL-je, ki jih je pridobil vaš spletni pajek, v poljubnem vrstnem redu. Vaš pajek mora: Začeti s strani: startUrl Pokličite HtmlParser.getUrls(url), da dobite vse URL-je s spletne strani ...

Preberi več

Vprašanje 400. Rešitev LeetCode za eno razdaljo za urejanje Izjava težave Ena razdalja urejanja LeetCode Rešitev – Za dva niza s in t vrnite true, če sta oba razdalja za urejanje, v nasprotnem primeru vrnite false. Za niz s pravimo, da je ena razdalja od niza t, če lahko: Vstavite natanko en znak v s, da dobite t. Izbrišite natanko en znak iz s, da dobite t. Zamenjajte natanko en znak od s z drugim znakom, da dobite t. Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 401. Možna dvodelna rešitev LeetCode Izjava problema Možna dvodelna rešitev LeetCode – skupino n ljudi (označenih od 1 do n) želimo razdeliti v dve skupini poljubne velikosti. Vsaka oseba morda ne mara nekaterih drugih ljudi in ne bi smela iti v isto skupino. Glede na celo število n in niz dislikes, kjer dislikes[i] = [ai, bi] označuje, da oseba z oznako ai ne ...

Preberi več

Vprašanje 402. Pomen za zaposlene Rešitev LeetCode Izjava težave Pomen za zaposlenega Rešitev LeetCode – Imate podatkovno strukturo informacij o zaposlenem, vključno z edinstvenim ID-jem zaposlenega, vrednostjo pomembnosti in ID-ji neposrednih podrejenih. Dobite nabor zaposlenih zaposlenih, kjer je: zaposlenih[i].id ID i-tega zaposlenega. zaposlenih[i].pomembnost je pomembna vrednota i-tega zaposlenega. zaposleni[i].podrejeni je seznam ...

Preberi več

Vprašanje 403. Znak produkta rešitve matrike LeetCode Izjava težave Znak produkta matrike LeetCode Rešitev – Obstaja funkcija signFunc(x), ki vrne: 1, če je x pozitiven. -1, če je x negativen. 0, če je x enak 0. Dobite celoštevilno matriko nums. Naj bo produkt produkt vseh vrednosti v matriki nums. Povratni znakFunc(izdelek). Vhod: nums = [-1,-2,-3,-4,3,2,1] Izhod: 1 Pojasnilo: Izdelek ...

Preberi več

Vprašanje 404. Kill Process LeetCode Solution Izjava problema Kill Process LeetCode Rešitev – Imate n procesov, ki tvorijo zakoreninjeno drevesno strukturo. Dobite dve celoštevilski nizi pid in ppid, kjer je pid[i] ID i-ega procesa in ppid[i] ID nadrejenega procesa i-ega procesa. Vsak proces ima samo en nadrejeni proces, lahko pa ima več podrejenih procesov. Samo en proces ima ppid[i] = 0, ...

Preberi več

Vprašanje 405. Največji produkt razcepljene binarne drevesne rešitve LeetCode Izjava problema Največji produkt razcepljenega binarnega drevesa LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa razdelite binarno drevo na dve poddrevesi tako, da odstranite en rob, tako da je produkt vsote poddreves maksimiziran. Vrni največji zmnožek vsote dveh poddreves. ...

Preberi več

Vprašanje 406. Zaporedje velikosti K z rešitvijo z največjo sodo vsoto LeetCode Izjava problema Podzaporedje velikosti K z največjo sodo vsoto Rešitev LeetCode – »Podzaporedje velikosti K z največjo sodo vsoto« navaja matriko nums in celo število k, naloga je najti največjo sodo vsoto katere koli podzaporedja iz matrika nums, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 407. Rešitev za simetrično drevo LeetCode Rešitev Leetcode Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 408. Design Hit Counter LeetCode Solution Izjava težave Oblikovanje števca zadetkov LeetCode Rešitev – Oblikujte števec zadetkov, ki šteje število zadetkov, prejetih v zadnjih 5 minutah (tj. zadnjih 300 sekundah). Vaš sistem bi moral sprejeti parameter časovnega žiga (v sekundah granularnosti) in lahko domnevate, da se klici v sistem izvajajo v kronološkem vrstnem redu (tj. časovni žig se monotono povečuje). ...

Preberi več

Vprašanje 409. Najmanjši premiki na enake elemente matrike Rešitev LeetCode Izjava težave Minimalni premiki na enake elemente matrike LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums velikosti n, vrnite najmanjše število premikov, potrebnih za izenačenje vseh elementov matrike. V eni potezi lahko povečate n - 1 elementov matrike za 1. Primer 1: Vhod 1: nums = [1, 2, 3] Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 410. Igra Jump Rešitev Leetcode Izjava težave Igra Skok Leetcode Rešitev – Dano vam je celoštevilsko matriko nums. Na začetku ste pozicionirani na prvem indeksu matrike in vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem mestu. Vrnite true, če lahko dosežete zadnji indeks, ali false v nasprotnem primeru. Primer: vnos 1: nums = [2, ...

Preberi več

Vprašanje 411. Rešitev LeetCode cikla II povezanega seznama Izjava težave Cikel s povezanim seznamom II LeetCode Rešitev – Glede na glavo povezanega seznama vrnite vozlišče, kjer se cikel začne. Če cikla ni, vrnite nič. Na povezanem seznamu obstaja cikel, če je na seznamu neko vozlišče, ki ga je mogoče znova doseči z neprekinjenim ...

Preberi več

Vprašanje 412. Rešitev LeetCode zaporednih znakov Izjava težave Zaporedni znaki LeetCode Rešitev – Moč niza je največja dolžina nepraznega podniza, ki vsebuje samo en edinstven znak. Za niz s vrnite moč s. Vhod: s = "leetcode" Izhod: 2 Pojasnilo: Podniz "ee" je dolžine 2 samo z znakom "e". Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 413. Rešitev vzorca besed LeetCode Izjava težave Besedni vzorec LeetCode Rešitev – Dobimo 2 niza – “s” in “pattern”, ugotoviti moramo, ali vzorec sledi s. Sledi tukaj pomeni popolno ujemanje. Bolj formalno lahko za vsak vzorec[i] obstaja samo en s[i] in obratno, tj. obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 414. Največji produkt treh številk LeetCode Solution Izjava problema Največji produkt treh števil LeetCode Rešitev – Dobimo matriko, vprašanje od nas zahteva, da izračunamo največji produkt vseh 3 številk. Primeri Primer 1: Vhod: nums = [1,2,3] Izhod: 6 Primer 2: Vhod: nums = [1,2,3,4] Izhod: 24 Primer 3: Vhod: nums = ...

Preberi več

Vprašanje 415. Naslov stolpca lista Excel LeetCode Solution Izjava težave Naslov stolpca Excelovega lista LeetCode Rešitev – Dobimo številko stolpca (imenujmo jo stolpecNum) in moramo vrniti ustrezen naslov stolpca, kot je prikazan na Excelovem listu Na primer A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Preberi več

Vprašanje 416. Veljavna rešitev Perfect Square LeetCode Izjava težave Veljaven Popoln kvadrat LeetCode Rešitev – Za pozitivno celo število num napišite funkcijo, ki vrne True, če je num popoln kvadrat, sicer False. Nadaljnje ukrepanje: Ne uporabljajte nobene vgrajene knjižnične funkcije, kot je sqrt. Vhod: num = 16 Izhod: true Pojasnilo Meja za našo rešitev je fiksna. za poljubno številko...

Preberi več

Vprašanje 417. Rešitev LeetCode indeksa naključnega izbora Izjava problema Indeks naključnega izbora LeetCode Rešitev- Dobimo konstruktor razreda “Solution” in funkcijo “pick” tipa int. Razred “Solution” moramo implementirati kot Solution(int[] nums) Inicializira objekt z matriko nums. int pick(int target) Izbere naključni indeks i iz števila, kjer je nums[i] == cilj. Če je več ...

Preberi več

Vprašanje 418. Poiščite dve podmarivi, ki se ne prekrivata, vsaka s ciljno vsoto LeetCode rešitev Izjava težave Najdi dva neprekrivajoča se podmatrika, vsaka s ciljno vsoto Rešitev LeetCode – »Najdi dva neprekrivajoča se podmatrika, vsaka s ciljno vsoto« navaja, da vam je dano celoštevilsko matriko nums in celoštevilsko tarčo, tukaj je naloga najti dve neprekrivajoči se podnizi iz številk matrik, tako da ...

Preberi več

Vprašanje 419. Strobogramska številka LeetCode Rešitev Izjava težave Strobogramsko število LeetCode Rešitev – Če je niz num, ki predstavlja celo število, vrnite true, če je num strobogramsko število. Strobogramsko število je število, ki je videti enako, ko je zasukano za 180 stopinj (gledano na glavo). Primer preskusnega primera 1: Vhod: num = “69” Izhod: resničen Testni primer 2: Vhod: num = “692” Izhod: napačno Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 420. Združite dve binarni drevesi Rešitev LeetCode Izjava problema Spajanje dveh binarnih dreves Rešitev LeetCode – Dobite dve binarni drevesi root1 in root2. Predstavljajte si, da ko enega od njih postavite, da pokrije drugega, se nekatera vozlišča obeh dreves prekrivajo, druga pa ne. Obe drevesi morate združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 421. Izdelek podvrste manj kot K LeetCode rešitev Izjava problema Podniz Produkt manj kot K LeetCode Rešitev – Glede na niz celih števil nums in celo število k vrnite število sosednjih podnizov, kjer je produkt vseh elementov v podnizi strogo manjši od k. Primer preskusnega primera 1: Vhod: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Preberi več

Vprašanje 422. Rešitev le obrnjenih črk LeetCode Izjava težave Obrni samo črke LeetCode Rešitev – Če je niz s, obrni niz v skladu z naslednjimi pravili: Vsi znaki, ki niso angleške črke, ostanejo na istem mestu. Vse angleške črke (male ali velike) morajo biti obrnjene. Vrnite s, ko ga obrnete. Vnos: s = "ab-cd" ...

Preberi več

Vprašanje 423. Število dni med dvema datumoma LeetCode Solution Izjava problema Vprašanje Število dni med dvema datumoma LeetCode Solution nas prosi, da izračunamo natančno število dni med 2 danima datumoma, vključno s prestopnimi leti. Datumi so podani kot nizi v obliki LLLL-MM-DD. Podano je tudi, da so vneseni datumi veljavni datumi med ...

Preberi več

Vprašanje 424. Kodiran niz z rešitvijo LeetCode najkrajše dolžine Izjava težave Kodiran niz z najkrajšo dolžino Rešitev LeetCode – Če je niz s, kodirajte niz tako, da je njegova kodirana dolžina najkrajša. Pravilo kodiranja je: k[kodirani_niz], kjer se kodirani_niz v oglatih oklepajih ponovi natanko k-krat. k mora biti pozitivno celo število. Če postopek kodiranja ne povzroči ...

Preberi več

Vprašanje 425. Naslednji večji element III LeetCode rešitev Izjava problema Problem, naslednji večji element III LeetCode Solution navaja, da vam je dano pozitivno celo število n in morate najti naslednje največje celo število z uporabo števk, ki so prisotne samo v n. Če takšnega celega števila ne obstaja, morate natisniti -1. Poleg tega nova ...

Preberi več

Vprašanje 426. Uredi rešitev LeetCode za razdaljo Izjava težave Težava Urejanje razdalje LeetCode Rešitev navaja, da imate dva niza word1 in word2 in morate pretvoriti word1 v word2 v minimalnih operacijah. Operacije, ki jih je mogoče izvesti na nizu, so – Vstavi znak Izbriši znak Zamenjaj znak Primeri Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 427. Poiščite vse dvojnike v rešitvi matrike LeetCode Izjava problema Problem, Najdi vse dvojnike v matriki LeetCode Rešitev navaja, da vam je dano niz velikosti n, ki vsebuje elemente v obsegu [1,n]. Vsako celo število se lahko pojavi enkrat ali dvakrat in poiskati morate vse elemente, ki se pojavijo dvakrat v matriki. Primeri ...

Preberi več

Vprašanje 428. Move Zeroes Rešitev LeetCode Izjava težave Težava, Move Zeroes LeetCode Solution navaja, da vam je dana matrika, ki vsebuje nič in nič elementov, in morate premakniti vse ničle na konec matrike, pri čemer ohranite relativni vrstni red elementov, ki niso nič v matriki. . Prav tako morate implementirati na mestu ...

Preberi več

Vprašanje 429. Rešitev z enoštevilčno črno kodo Izjava težave Enotna številka Leetcode Rešitev – Dobimo neprazen niz celih števil in moramo najti element, ki se pojavi natanko enkrat. V vprašanju je navedeno, da se vsak element pojavi dvakrat, razen enega. Primer 1: Vhod: nums = [2,2,1] Izhod: 1 Primer 2: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 430. Število provinc Rešitev Leetcode Izjava problema Število provinc Leetcode Rešitev – Dobili smo matrično predstavitev grafa sosednosti in poiskati moramo število provinc. Tukaj je provinca skupina neposredno ali posredno povezanih mest in nobeno drugo mesto zunaj skupine. Primer Primer 1: Vhod: jePovezan ...

Preberi več

Vprašanje 431. 01 Matrična rešitev LeetCode Izjava problema V tem problemu 01 Matrix LeetCode Solution moramo najti razdaljo najbližje 0 za vsako celico dane matrike. Matrica je sestavljena samo iz 0 in 1, razdalja vseh dveh sosednjih celic pa je 1. Primeri Primer 1: Vhod: mat = ...

Preberi več

Vprašanje 432. Razvrsti znake po frekvenci Rešitev LeetCode Izjava težave Razvrsti znake po frekvenci LeetCode Rešitev – Če je niz S, ga razvrstite v padajočem vrstnem redu glede na pogostost znakov. Pogostost znaka je, kolikokrat se pojavi v nizu. Vrni razvrščeni niz. Če je odgovorov več, vrnite katerega koli od njih. Primer za razvrščanje znakov po ...

Preberi več

Vprašanje 433. Največja vrednost pri danem indeksu v rešitvi omejenega niza LeetCode Izjava problema Največja vrednost problema pri danem indeksu v omejenem nizu Rešitev LeetCode pravi, da imate tri pozitivna cela števila: n, indeks in maxSum. Želite zgraditi matriko nums (indeksirano z 0), ki izpolnjuje naslednje pogoje: nums.length == n nums[i] je pozitivno celo število, kjer je 0 <= i < n. ...

Preberi več

Vprašanje 434. Rešitev LeetCode brez padajočega niza Izjava problema Nezmanjšajoča matrika LeetCode Rešitev – glede na matriko nums z n celimi števili je vaša naloga preveriti, ali bi lahko postala nepadajoča s spreminjanjem največ enega elementa. Definiramo, da je niz nepadajoč, če velja nums[indeks] <= nums[indeks +1] za vsak indeks (na osnovi 0), tako da (0 <= indeks <= n-2). ...

Preberi več

Vprašanje 435. Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode Izjava težave Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode – Za niz S in celo število K vrnite dolžino najdaljšega podniza v S, ki vsebuje največ K različnih znakov. Primer: Testni primer 1: Vhod: S = "nazad" K = 2 Izhod: 3 Testni primer 2: Vhod: S = "ab" ...

Preberi več

Vprašanje 436. Faktorske zaostrene ničle Rešitev LeetCode Izjava problema Faktorske končne ničle Rešitev LeetCode – Dano celo število n, vrnite število končnih ničel v n!. Upoštevajte, da n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Vhod: n = 3 Izhod: 0 Pojasnilo: 3! = 6, brez zaostanka ...

Preberi več

Vprašanje 437. Pretvorite razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions Izjava problema Pretvori razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions pravi, da glede na celoštevilsko matriko nums, kjer so elementi razvrščeni v naraščajočem vrstnem redu, jo pretvorite v višinsko uravnoteženo binarno iskalno drevo. Višinsko uravnoteženo binarno drevo je binarno drevo, v katerem se globina dveh poddreves vsakega vozlišča nikoli ne razlikuje za več ...

Preberi več

Vprašanje 438. Rešitev za Word Ladder LeetCode Izjava težave Rešitev Word Ladder LeetCode – »Word Ladder« navaja, da ste dobili niz beginWord, niz endWord in wordList. Najti moramo najkrajšo dolžino zaporedja transformacije (če ne obstaja pot, natisnite 0) od beginWord do endWord pod danimi pogoji: Vse vmesne besede bi morale ...

Preberi več

Vprašanje 439. Najboljša rešitev za srečanje LeetCode Izjava problema Najboljša točka srečanja Rešitev LeetCode pravi Glede na binarno mrežo velikosti mxn, kjer vsaka 1 določa dom enega prijatelja, želimo vrniti minimalno skupno potovalno razdaljo, kjer je skupna potovalna razdalja vsota razdalj med hišami od ...

Preberi več

Vprašanje 440. Najdaljši podniz z vsaj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode Izjava problema Problem Najdaljši podniz z najmanj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode pravi, da glede na niz S in celo število k vrne dolžino najdaljšega podniza v S tako, da je frekvenca vsakega znaka v tem podnizu večja ali enaka k . Primer za najdaljši podniz z najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 441. Rešitev istega drevesa LeetCode Izjava problema Problem Enako drevo pravi Glede na korenine dveh binarnih dreves p in q, napišite funkcijo, da preverite, ali sta enaka ali ne. Dve binarni drevesi veljata za enaki, če sta strukturno enaki in imata vozlišča enako vrednost. Primer: Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 442. Spiralna matrična rešitev LeetCode Izjava problema Spiralna matrika Problem pravi V spiralni matriki želimo vse elemente matrike natisniti v spiralni obliki v smeri urinega kazalca. Pristop za spiralno matriko: ideja Težavo je mogoče izvesti tako, da matriko razdelimo na zanke in natisnemo vse elemente v vsaki ...

Preberi več

Vprašanje 443. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza Leetcode Izjava o težavi Rešitev Odstrani dvojnike iz razvrščenega niza Leetcode – pravi, da ste dobili celoštevilsko matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Odstraniti moramo vse podvojene elemente in spremeniti izvirno matriko tako, da relativni vrstni red ločenih elementov ostane enak in sporočiti vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 444. Največja rešitev LeetCode poddrevo BST Izjava problema Problem rešitve največjega poddreva BST LeetCode pravi glede na koren binarnega drevesa, poiščite največje poddrevo, ki je tudi drevo binarnega iskanja (BST), kjer največje pomeni, da ima poddrevo največje število vozlišč. Opomba: Poddrevo mora vključevati vse svoje potomce. V binarnem ...

Preberi več

Vprašanje 445. Razvrsti matriko po paritetni rešitvi LeetCode Navedba težave Rešitev Razvrsti matriko po pariteti LeetCode – »Razvrsti matriko po pariteti« navaja, da vam je dano število matrik celega števila, premaknite vsa soda cela števila na začetek matrike, ki jim sledijo vsa liha cela števila. Opomba: Vrnite katero koli matriko, ki izpolnjuje ta pogoj. Primer: Vhod: Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 446. Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Rešitev Leetcode Navedba težave Rešitev Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Leetcode – navaja, da ste dobili glavo povezanega seznama in morate odstraniti n-to vozlišče s konca tega seznama. Ko izbrišete to vozlišče, vrnite glavo spremenjenega seznama. Primer: Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 447. Rešitev za preklop žarnic LeetCode Izjava težave Preklopnik žarnic LeetCode Rešitev – Obstaja n žarnic, ki so na začetku ugasnjene. Najprej prižgeš vse žarnice, potem ugasneš vsako drugo žarnico. V tretjem krogu preklopiš vsako tretjo žarnico (vklopi se, če je ugasnjena, ali ugasne, če je prižgana). Za I. krog si ...

Preberi več

Vprašanje 448. Sejne sobe II Rešitev LeetCode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Sejne sobe II – »Sejne sobe II« navaja, da imate nabor časovnih intervalov sestankov »intervali«, kjer »intervali[i] = [ začetek[i], konec[i] ]«, vrne zahtevano minimalno število konferenčnih sob. Primer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Pojasnilo: Eno srečanje je mogoče izvesti ...

Preberi več

Vprašanje 449. Rešitev LeetCode najdaljšega palindromskega podniza Izjava problema Najdaljši palindromski podniz Rešitev LeetCode – »Najdaljši palindromski podniz« navaja, da vam je dan niz s, vrnite najdaljši palindromski podniz v s. Opomba: Palindrom je beseda, ki se bere enako nazaj kot naprej, npr. gospa. Primer: s = "babad" "bab" Pojasnilo: Vse ...

Preberi več

Vprašanje 450. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode – »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic« navaja, da vam je na voljo niz cen, kjer je cena[i] cena dane delnice na i-ti dan. Želite povečati svoj dobiček z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 451. Mediana dveh razvrščenih nizov LeetCode Solution Izjava problema Mediana dveh razvrščenih nizov Rešitev LeetCode – V problemu »Mediana dveh razvrščenih nizov« dobimo dve razvrščeni matriki nums1 in nums2 velikosti m oziroma n, vrniti pa moramo mediano dveh razvrščenih nizov. Celotna kompleksnost izvajanja mora biti O(log (m+n)). Primer nums1 = [1,3], ...

Preberi več

Vprašanje 452. Število otokov Rešitev LeetCode Izjava težave Število otokov LeetCode Rešitev – “Število otokov” navaja, da vam je dana mxn 2D binarna mreža, ki predstavlja zemljevid '1's (kopno) in '0's (voda), morate vrniti število otokov. Otok je obdan z vodo in je ...

Preberi več

Vprašanje 453. Rešitev LeetCode predpomnilnika LRU Vprašanje Oblikujte podatkovno strukturo, ki sledi omejitvam predpomnilnika LRU (najmanj nedavno uporabljenega). Implementirajte razred LRUCache: LRUCache(int kapaciteta) Inicializirajte predpomnilnik LRU z zmogljivostjo pozitivne velikosti. int get(int key) Vrne vrednost ključa, če ključ obstaja, v nasprotnem primeru vrne -1. void put(int key, int value) Posodobite vrednost ključa, če ključ obstaja. V nasprotnem primeru dodajte par ključ/vrednost v ...

Preberi več

Vprašanje 454. Kth največji element v rešitvi Stream Leetcode Izjava o težavi V tej težavi moramo oblikovati razred KthLargest (), ki ima sprva celo število k in celo število. Zanj moramo napisati parametrizirani konstruktor, ko se kot argumenti predajo celo število k in matrična števila. Razred ima tudi funkcijo add (val), ki doda ...

Preberi več

Vprašanje 455. Odstranitev povezave Elementi seznama Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi dobimo povezan seznam z vozlišči, ki imajo celoštevilske vrednosti. S seznama moramo izbrisati nekaj vozlišč, katerih vrednost je enaka val. Težave ni treba reševati na mestu, vendar bomo razpravljali o enem takem pristopu. Primer seznama = ...

Preberi več

Vprašanje 456. Najmanjši premiki k enakovrednim elementom Leetcode rešitev Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Prav tako lahko na tej matriki izvedemo določen nabor operacij. V eni operaciji lahko v matriki za 1 povečamo "n - 1" (vsi elementi, razen katerega koli) za XNUMX. Moramo ...

Preberi več

Vprašanje 457. Preštejte dobra vozlišča v rešitvi binarnega drevesa Leetcode Izjava o težavi V tej težavi je dano binarno drevo s korenom. Vozlišče X v drevesu se imenuje dobro, če na poti od korena do X ni vozlišč z vrednostjo večjo od X. Vrniti moramo število dobrih vozlišč v ...

Preberi več

Vprašanje 458. Številka stolpca Excel Sheet Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi dobimo naslov stolpca, kot je prikazan na Excelovem listu, vrniti moramo številko stolpca, ki ustreza temu naslovu stolpca v Excelu, kot je prikazano spodaj. Primer # 1 "AB" 28 # 2 "ZY" 701 Pristop Iskanje številke stolpca za določeno ...

Preberi več

Vprašanje 459. Število korakov za zmanjšanje števila na ničelno rešitev Leetcode Problem Število korakov za zmanjšanje števila na nič Leetcode Solution navaja, da je podano celo število. Poiščite najmanjše število korakov za pretvorbo danega celotnega števila v 0. Izvedete lahko enega od obeh korakov, bodisi odštejete 1 bodisi delite celo število z 2. Težava ...

Preberi več

Vprašanje 460. Rešitev kombinacij Leetcode Problem Kombinacije Leetcode Solution nam nudi dve celi števili, n in k. Rečeno nam je, da ustvarimo vsa zaporedja, ki imajo k elementov, izbranih iz n elementov od 1 do n. Ta zaporedja vrnemo kot matriko. Poglejmo si nekaj primerov, da dobimo ...

Preberi več

Vprašanje 461. Rešitev Leetcode za dragulje in kamne Problem Jewel and Stones Leetcode Solution navaja, da imate dva niza. Eden od njih predstavlja dragulje, eden pa kamne. Niz, ki vsebuje dragulje, predstavlja znake, ki so dragulji. Najti moramo število znakov v nizu kamnov, ki so ...

Preberi več

Vprašanje 462. Štejte neparne številke v rešitvi Leetcode za intervale Izjava o težavi V tej težavi dobimo dve negativni celi števili nizko in visoko. Ugotoviti moramo, koliko lihih števil je v danem intervalskem območju [nizko, visoko]. Primer nizko = 3, visoko = 7 3 Pojasnilo: Neparna števila med 3 in 7 so ...

Preberi več

Vprašanje 463. Rešitev Leetcode večinskega elementa Izjava o težavi Dobili smo vrsto celih števil. Vrniti moramo celo število, ki se v matriki pojavi več kot ⌊N / 2⌋ časa, kjer je ⌊ ⌋ talni operater. Ta element se imenuje večinski element. Upoštevajte, da vhodno polje vedno vsebuje večinski element. ...

Preberi več

Vprašanje 464. Pretvorite številko v šestnajstiško rešitev Leetcode Težava Pretvori številko v šestnajstiško rešitev Leetcode nam ponuja celo število. Nato nas prosi, da dano celo število v decimalnem številskem sistemu pretvorimo v šestnajstiški številski sistem. Bolj formalno vprašanje zahteva, da pretvorimo celo število iz osnove 10 v predstavitev osnove 16. Mi ...

Preberi več

Vprašanje 465. Rešitev s povezavo s seznamom palindrom, rešitev s kodi V problemu »Palindrome Linked List« moramo preveriti, ali je dani posamezno celoštevilski seznam palindrom ali ne. Primer seznama = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Pojasnilo # 1: Seznam je palindrom, saj so vsi elementi od začetka in nazaj ...

Preberi več

Vprašanje 466. Največja globina rešitve binarnega drevesa Leetcode Izjava problema V problemu je podano binarno drevo in ugotoviti moramo največjo globino danega drevesa. Največja globina binarnega drevesa je število vozlišč vzdolž najdaljše poti od koreninskega vozlišča navzdol do najbolj oddaljenega vozlišča listov. Primer 3 / ...

Preberi več

Vprašanje 467. Največja globina rešitve N-arry Leetcode V tej težavi dobimo N-drevo, to je drevo, ki vozliščam omogoča več kot 2 otroka. Najti moramo globino lista, ki je najbolj oddaljena od korenine drevesa. To se imenuje največja globina. Upoštevajte, da je globina poti ...

Preberi več

Vprašanje 468. Zavrtite seznam Leetcode Solution Problem Rotate List Leetcode Solution nam ponuja povezan seznam in celo število. Povezani seznam naj zavrtimo v desno za k mest. Torej, če zavrtimo povezani seznam k za desno, v vsakem koraku vzamemo zadnji element iz ...

Preberi več

Vprašanje 469. Rešitev Poet (x, n) Leetcode Težava “Pow (x, n) Leetcode Solution” navaja, da ste dobili dve številki, od katerih je ena številka s plavajočo vejico, druga pa celo število. Celo število pomeni eksponent, osnova pa je število s plavajočo vejico. Rečeno je, da najdemo vrednost po oceni eksponenta nad osnovo. ...

Preberi več

Vprašanje 470. Vstavite v rešitev binarnega drevesa Leetcode V tej težavi dobimo korensko vozlišče binarnega drevesa iskanja, ki vsebuje celoštevilčne vrednosti in celoštevilčno vrednost vozlišča, ki ga moramo dodati v binarno drevo iskanja in vrniti njegovo strukturo. Po vstavitvi elementa v BST moramo natisniti ...

Preberi več

Vprašanje 471. Združite dve razvrščeni seznami rešitev Leetcode Povezani seznami so po svojih linearnih lastnostih podobni nizom. Lahko združimo dva razvrščena polja, da tvorimo celotno razvrščeno polje. V tej težavi moramo združiti dva razvrščena povezana seznama, da vrnemo nov seznam, ki vsebuje razvrščene elemente obeh seznamov. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 472. Rešitev Leetcode za permutacije Problem Permutations Leetcode Solution ponuja preprosto zaporedje celih števil in zahteva, da vrnemo celoten vektor ali matriko vseh permutacij danega zaporedja. Torej, preden se lotimo reševanja problema. Morali bi biti seznanjeni s permutacijami. Torej, permutacija ni nič drugega kot dogovor ...

Preberi več

Vprašanje 473. Rešitev z dvema vsotama V tej težavi moramo v razvrščenem nizu najti par dveh ločenih indeksov, ki se njihove vrednosti seštevajo v dani cilj. Domnevamo lahko, da ima matrika le en par celih števil, ki se seštevajo v ciljno vsoto. Upoštevajte, da je polje ...

Preberi več

Vprašanje 474. Count Primes Leetcode rešitve V tej težavi dobimo celo število N. Cilj je prešteti, kako so števila, manjša od N, praštevila. Celo število je neomejeno. Primer 7 3 10 4 Pojasnilo Primeri, manjši od 10, so 2, 3, 5 in 7. Torej, štetje je 4. Pristop (Brute ...

Preberi več

Vprašanje 475. Rešitev Leetcode za House Robber II V problemu "House Robber II" ropar želi oropati denar iz različnih hiš. Znesek denarja v hišah je predstavljen skozi niz. Poiskati moramo največjo vsoto denarja, ki jo lahko zaslužimo z dodajanjem elementov v danem polju glede na ...

Preberi več

Vprašanje 476. Rešitev Leetcode Sqrt (x) Kot pravi naslov, moramo najti kvadratni koren števila. Recimo, da je število x, potem je Sqrt (x) takšno število, da je Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Če je kvadratni koren števila neka decimalna vrednost, moramo vrniti talno vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 477. Pretvori razvrščeno polje v rešitev binarnega drevesa Leetcode Razmislimo, da dobimo razvrščeno celo število. Cilj je iz tega polja zgraditi binarno drevo iskanja, tako da je drevo uravnoteženo po višini. Upoštevajte, da naj bi bilo drevo uravnoteženo po višini, če je višinska razlika levega in desnega poddreveta katerega koli vozlišča v ...

Preberi več

Vprašanje 478. Rešitev s steklenicami za vodo Izjava o težavi V problemu "Steklenice za vodo" dobimo dve vrednosti, in sicer "numBottle", ki bo shranilo skupno število polnih steklenic vode, in "numExchange", ki bo shranilo skupno število praznih steklenic vode, ki jih lahko hkrati zamenjamo in dobimo polno steklenico vode. Po ...

Preberi več

Vprašanje 479. Zamenjajte vozlišča v parih Leetcode Solutions Cilj te težave je zamenjati vozlišča danega povezanega seznama v parih, to je zamenjati vsaki dve sosednji vozlišči. Če bi lahko zamenjali le vrednost vozlišč seznama, bi bila težava nepomembna. Torej, vozlišča ne smemo spreminjati ...

Preberi več

Vprašanje 480. Rešitev s hišnim roparjem Leetcode Izjava o težavi V tej težavi so hiše na ulici in hišni ropar mora te hiše oropati. Toda težava je v tem, da ne more zaporedoma oropati več hiš, torej sosednjih. Glede na seznam celo negativnih celih števil, ki predstavljajo vsoto denarja ...

Preberi več

Vprašanje 481. Veljavni anagrami V problemu “Veljavni anagrami” smo podali dva niza str1 in str2. Ugotovite, da sta oba niza anagrama ali ne. Če so anagrami, vrnite true, sicer vrnite false. Primer vnosa: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Izhod: true Pojasnilo: Ker str2 lahko oblikujemo s preurejanjem ...

Preberi več

Vprašanje 482. Zveza in križišče dveh povezanih seznamov Glede na dva povezana seznama ustvarite še dva povezana seznama, da dobite združitev in presečišče elementov obstoječih seznamov. Primer vnosa: Seznam1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Seznam2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Izhod: Seznam presečišč: 14 → 9 → 5 Union_list: ...

Preberi več

Vprašanje 483. Razpored okroglega robina Urnik Round Robin je zelo podoben FCFS. Edina razlika med načrtovanjem RR in FCFS je, da je RR prednostno načrtovanje, medtem ko FCFS ni predhodno načrtovanje. Vsak proces je dodeljen CPU v čakalni vrsti za en časovni rez. Tu je pripravljena vrsta podobna ...

Preberi več

Vprašanje 484. Preštejte načine, kako doseči n-to stopnico s koraki 1, 2 ali 3 Težava »Štejte načine, kako doseči n-to stopnico s koraki 1, 2 ali 3«, navaja, da stojite na tleh. Zdaj morate priti do konca stopnišča. Koliko načinov je torej, da pridemo do konca, če lahko skočimo samo 1, 2, ...

Preberi več

Vprašanje 485. Napišite funkcijo, da dobite presečišče dveh povezanih seznamov Izjava o težavi Problem "Napišite funkcijo, da dobite presečišče dveh povezanih seznamov", navaja, da imate dva povezana seznama. Niso pa neodvisni povezani seznami. Na neki točki so povezani. Zdaj morate najti točko presečišča teh dveh seznamov. ...

Preberi več

Vprašanje 486. Rezanje palice Izjava o težavi Problem "Cutting the Rod" navaja, da dobite palico določene dolžine in cene za vse velikosti palic, ki so manjše ali enake vhodni dolžini. To pomeni, da poznamo ceno palic dolžine od 1 do n, če upoštevamo ...

Preberi več

Vprašanje 487. Preverite, ali se katera dva intervala prekrivata med določenim intervalom Izjava o težavi Težava »Preveri, ali se katera dva intervala prekrivata med določenim intervalom« navaja, da imaš določen niz intervalov. Vsak interval je sestavljen iz dveh vrednosti, ena je začetni čas, druga pa končni čas. V izjavi o težavi je treba preveriti, ali je katera od ...

Preberi več

Vprašanje 488. Številka palindroma Izjava o težavi V težavi »Število palindroma« je navedeno, da ste dobili celo število. Preverite, ali gre za palindrom ali ne. Rešite to težavo, ne da bi pretvorili dano število v niz. Primer 12321 true Pojasnilo 12321 je palindromsko število, ker ko obrnemo 12321, dobimo 12321 ...

Preberi več

Vprašanje 489. Nadomestni algoritmi strani v operacijskih sistemih Kaj je zamenjava strani? Sodobni operacijski sistemi uporabljajo paging za upravljanje pomnilnika in velikokrat je treba zamenjati strani. Zamenjava strani je postopek zamenjave strani, ki je trenutno v pomnilniku, s stranjo, ki je potrebna, vendar je ni v ...

Preberi več

Vprašanje 490. Program zaporedja kukavic Izjava težave Program zaporedja kukavic ali zgoščevanje kukavice je metoda, ki se uporablja za reševanje težave, ko pride do trka v razpršilni tabeli. Trki so verjetni pri dveh zgoščenih vrednostih zgoščene funkcije v tabeli. Do kolizije pride, ko pride do dveh zgoščenih vrednosti za isti ključ ...

Preberi več

Vprašanje 491. Problem logične oklepaje Izjava o težavi »Boolean Parenthesization Problem« navaja, da smo dobili zaporedje resničnih in neresničnih ter nekaj logičnih operatorjev (AND, OR, XOR) med njimi. Poiskati moramo število načinov za oklepanje danega zaporedja, tako da celotno zaporedje povzroči TRUE. V ...

Preberi več

Vprašanje 492. Preštejte pare iz dveh povezanih seznamov, katerih vsota je enaka dani vrednosti Izjava o težavi Problem »Štetje parov z dveh povezanih seznamov, katerih vsota je enaka dani vrednosti«, navaja, da ste dobili dva povezana seznama in celoštevilčno vsoto. V stavku o problemu je bilo ugotovljeno, koliko skupnih parov ima vsoto, ki je enaka dani vrednosti. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 493. Težava z zavijanjem besed Izjava o težavi Težava z zavijanjem besed navaja, da moramo kot vnos zaporedja besed poiskati število besed, ki jih lahko vstavimo v posamezno vrstico hkrati. Torej za to postavimo prelome v danem zaporedju, tako da natisnjeni dokument ...

Preberi več

Vprašanje 494. Poiščite število zaposlenih pod vsakim zaposlenim HashMaps so ena najbolj uporabnih podatkovnih struktur. Ugotoviti število zaposlenih pri vsakem zaposlenem je težava, ki me spominja na začetek slavnega filma. Še sanjati v sanjah. Tu imamo zaposlenega, ki dela pod zaposlenim itd. Izjava o težavi Torej, kaj ...

Preberi več

Vprašanje 495. Najdaljše naraščajoče zaporedje Na voljo imamo vrsto celih števil, ki so nesortirane, zato moramo najti najdaljše naraščajoče zaporedje. Ni treba, da je zaporedje zaporedno. Sekvenca se bo povečevala. Razumimo to z nekaj primeri. Primer vhoda [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izhod 4 ...

Preberi več

Vprašanje 496. K-ti ločeni element v polju Dobili boste celoštevilsko matriko A, natisnite k-ti ločeni element v matriki. Podana matrika lahko vsebuje dvojnike, rezultat pa mora natisniti k-ti ločeni element med vsemi unikatnimi elementi v matriki. Če je k več kot število ločenih elementov, to sporočite. Primer vnosa: ...

Preberi več

Vprašanje 497. Zamenjajte vozlišča v parih V primeru zamenjave vozlišč v parih smo podali povezan seznam, sestavljen iz n vozlišč. Zamenjajte vsako vozlišče s parnim indeksom z desnim sosednjim vozliščem z lihim indeksom (), pri čemer upoštevajte indeks, ki se začne od 0. Primer vnosa: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL Izhod: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL vhod: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL izhod: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL algoritem ponovitvene metode Ustvari ...

Preberi več

Vprašanje 498. Permutacije z leetcode V tej premutaciji problema z leetcode smo podali vrsto različnih celih števil, natisnemo vse možne permutacije. Primeri Vhod arr [] = {1, 2, 3} Izhod 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Vhod arr [] = {1, 2, ...

Preberi več

Vprašanje 499. Sudoku reševalec V primeru reševanja sudokuja smo podali delno napolnjen (9 x 9) sudoku, napišite program za dokončanje sestavljanke. Sudoku mora ustrezati naslednjim lastnostim. Vsaka številka (1-9) se mora pojaviti natanko enkrat zapored in enkrat v stolpcu. Vsaka številka (1-9) se mora pojaviti točno enkrat v ...

Preberi več

Vprašanje 500. Združi K Razvrščeni povezani seznami Problem spajanja razvrščenih povezanih seznamov K je tako znan kot vidik intervjuja. To vprašanje tolikokrat postavljajo v velikih podjetjih, kot so Google, Microsoft, Amazon itd. Kot že ime pove, smo dobili k razvrščenih povezanih seznamov. Moramo jih združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 501. Združi dva razvrščena povezana seznama Pri združevanju dveh razvrščenih povezanih seznamov smo dali kazalnik glave dveh povezanih seznamov, jih združimo tako, da dobimo en povezan seznam, ki ima vozlišča z vrednostmi v razvrščenem vrstnem redu. vrne kazalec glave združenega povezanega seznama. Opomba: povežite povezani seznam na mestu, ne da bi uporabili ...

Preberi več

Vprašanje 502. Poiščite srednjo vrednost iz podatkovnega toka V poglavju Najdi median iz težave s podatkovnim tokom smo podali, da se cela števila berejo iz podatkovnega toka. Poiščite mediano vseh do zdaj prebranih elementov, začenši od prvega do zadnjega celega števila. Primer vhoda 1: tok [] = {3,10,5,20,7,6} izhod: 3 6.5 ...

Preberi več

Vprašanje 503. Hišni ropar The House Robber Problem navaja, da je v soseski mesta ena vrsta n hiš. Tat namerava v tej soseščini razbiti plen. Ve, koliko zlata je skritega v vsaki od hiš. Da pa ne bi sprožili ...

Preberi več

Vprašanje 504. Beseda za besedo Beseda besed je težava, ki lepo ponazarja povsem nov koncept. Vsi smo že slišali za sestavljene besede. Besede, sestavljene iz več kot dveh besed. Danes imamo seznam besed in vse, kar moramo storiti, je preveriti, ali lahko vse besede iz slovarja ...

Preberi več

Vprašanje 505. Spoji dve razvrščeni seznami Leetcode Kaj je problem spajanja dveh razvrščenih seznamov na leetcode? To je tako zanimivo vprašanje, ki so ga tolikokrat postavili v podjetjih, kot so Amazon, Oracle, Microsoft itd. V tej težavi (Merge Two Sorted Lists Leetcode) smo podali dva povezana seznama. Oba povezana seznama sta v naraščajočem vrstnem redu. Združi oba povezana seznama v ...

Preberi več

Vprašanje 506. Povratne vozlišča v skupini K Težava Pri povratnih vozliščih v skupini K-Group smo podali povezan seznam, obrnjeni povezani seznam v skupini k in vrnili spremenjeni seznam. Če vozlišča niso večkratna od k, nato obrnite preostala vozlišča. Vrednost k je vedno manjša ali enaka ...

Preberi več

Vprašanje 507. Izvajanje predpomnilnika LRU Predpomnilnik najmanj nedavno uporabljenih (LRU) je vrsta metode, ki se uporablja za vzdrževanje podatkov tako, da je čas, potreben za uporabo podatkov, čim manjši. LRU algoritem, ki se uporablja, ko je predpomnilnik poln. Najmanj nedavno uporabljene podatke odstranimo iz začasnega pomnilnika ...

Preberi več

Vprašanje 508. Združi razvrstitev Kaj je združevanje? Razvrščanje po združitvi je rekurzivni postopek. Je tudi algoritem za razdeli in osvoji. Zdaj moramo vedeti, kaj je algoritem delitve in osvajanja? Gre za vrsto postopka, pri katerem problem razdelimo na podprobleme in jih delimo, dokler ne najdemo najkrajšega ...

Preberi več

Vprašanje 509. Veljaven Sudoku Veljaven Sudoku je težava, pri kateri smo dali desko 9 * 9 Sudoku. Ugotoviti moramo, da je dani Sudoku veljaven ali ne na podlagi naslednjih pravil: Vsaka vrstica mora vsebovati številke 1-9 brez ponavljanja. Vsak stolpec mora vsebovati številke 1-9 brez ponavljanja. Vsak od 9 podoken 3x3 ...

Preberi več

Vprašanje 510. Dodajte dve številki Dodajanje dveh števil je težava, pri kateri smo podali dva nepovezana povezana seznama, ki predstavljata negativno celo število. Števke se shranijo v obratnem vrstnem redu in vsako vozlišče mora vsebovati samo eno številko. Dodajte dve številki in s povezanim seznamom natisnite rezultat. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 511. Sito Eratostena Sito Eratostena je algoritem, v katerem najdemo praštevila, manjša od N. Tu je N celoštevilska vrednost. To je učinkovita metoda za ugotavljanje praštevil do meje. Z uporabo tega lahko ugotovimo praštevila do 10000000. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 512. N kraljica problem N kraljica problem z uporabo koncepta Backtracking. Tu postavimo kraljico tako, da nobena kraljica ni pod napadom. Pogoj napada kraljic je, če sta dve matici v istem stolpcu, vrstici in diagonali, potem sta napadi. Poglejmo to na spodnji sliki. Tukaj ...

Preberi več

Vprašanje 513. Serializirajte in odstranite binarno drevo Podali smo binarno drevo, ki vsebuje N število vozlišč, kjer ima vsako vozlišče neko vrednost. Binarno drevo moramo serializirati in deserializirati. Serializiranje Postopek shranjevanja drevesa v datoteko, ne da bi pri tem motili njegovo strukturo, se imenuje serializacija. DeserializeSerialize in Deserialize Binary Tree Proces ...

Preberi več

Vprašanje 514. Obrni povezani seznam Izjava o težavi Problem "obrnite povezani seznam" navaja, da smo dobili glavo povezanega seznama. Povezani seznam moramo obrniti tako, da spremenimo povezave med njimi in vrniti glavo obrnjenega povezanega seznama. Primer 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Pojasnilo Obrnili smo povezani ...

Preberi več

Vprašanje 515. Poiščite par z določeno razliko Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite par elementov v dani matriki z dano razliko n. Primer vnosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izhod [30, 70] Pojasnilo Tu je razlika 30 in 70 enaka vrednosti ...

Preberi več

Vprašanje 516. Vstavi vozlišče na razvrščeni povezani seznam Izjava o težavi V težavi »Vstavi vozlišče v razvrščeni povezani seznam« smo podali povezan seznam. Na razvrščeni povezani seznam na razvrščen način vstavite novo vozlišče. Po vstavitvi vozlišča v razvrščeni povezani seznam mora biti končni povezani seznam razvrščen povezani seznam. ...

Preberi več

Vprašanje 517. Zaznajte zanko na povezanem seznamu Izjava o težavi V težavi »Odkrivanje zanke na povezanem seznamu« smo podali povezan seznam. Ugotovite, ali obstaja zanka ali ne. Če je na povezanem seznamu zanka, bo neko vozlišče na povezanem seznamu kazalo na eno od prejšnjih vozlišč ...

Preberi več

Translate »
4