Izjemna vprašanja za intervju

Izjemna vprašanja za intervjuPin

Fab Array Vprašanja

Vprašanje 1. Loči 0 in 1 v matriki Izjava o težavi Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Težava »Loči 0 in 1 v matriki« zahteva ločitev matrike v dva dela, v 0 in v 1 s. 0 naj bodo na levi strani polja in 1 na desni strani polja. ...

Preberi več

Vprašanje 2. Razlika med najvišjo in najmanjšo frekvenco v nizu Težava »Razlika med najvišjo in najmanjšo frekvenco v matriki« navaja, da predpostavljamo, da imate celoštevilsko matriko. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo največjo razliko med najvišjo in najnižjo frekvenco dveh ločenih števil v matriki. Primer arr [] = {1, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 3. k-ti manjkajoči element v naraščajočem zaporedju, ki v danem zaporedju ni prisoten Težava »k-ti manjkajoči element v naraščajočem zaporedju, ki ni prisoten v danem zaporedju« navaja, da ste dobili dve matriki. Eden od njih je razporejen v naraščajočem vrstnem redu, drugi pa normalno nerazvrščeno polje s številko k. Poiščite k-ti manjkajoči element, ki ga običajno ni ...

Preberi več

Vprašanje 4. Preverite v binarni matriki, številka, ki jo predstavlja podniz, je neparna ali soda Težava »Preveri v binarni matriki, da je število, predstavljeno s podnizom, je neparno ali sodo« navaja, da ste dobili binarno matriko in obseg. Matrika je sestavljena iz števila v obliki 0s in 1s. Izjava o težavi zahteva ugotovitev zastopane številke ...

Preberi več

Vprašanje 5. Trosmerna razdelitev matrike okoli določenega obsega Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil in obseg nizkih in visokih vrednosti. Težava »Trosmerna particija matrike okoli določenega obsega« zahteva, da matriko razdeli tako, da bo matrika razdeljena na tri dele. Predelne stene nizov bodo: Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 6. Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 v linearnem času Izjava o težavi V težavi »Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 v linearnem času« je navedeno, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva, da tri številke ugotovimo tako, da matrika [i] <matrika [k] <matrika [k] in i <j <k. Primer arr [] ...

Preberi več

Vprašanje 7. Preštejte podniz, ki imajo skupno ločene elemente enake originalni matriki Izjava o težavi »Štej podniz, ki imajo skupno število različnih elementov enakih izvorni matriki«, navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Izjava o težavi zahteva, da ugotovi skupno število podniz, ki vsebujejo vse ločene elemente, ki so prisotni v izvirni matriki. Primer arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Preberi več

Vprašanje 8. Zberemo največ točk v mreži z dvema prečkama Izjava o težavi Dobili smo matrico velikosti "nxm" in v mreži moramo zbrati največ točk z dvema prečkama. Če stojimo pri celici i, j, imamo tri možnosti, da gremo v celico i + 1, j ali i + 1, j-1 ali i + 1, j + 1. To je ...

Preberi več

Vprašanje 9. Poiščite najmanjšo pozitivno celoštevilčno vrednost, ki je ni mogoče predstaviti kot vsoto katere koli podmnožice dane matrike Izjava o težavi Dobili boste razvrščeno polje celih števil. Poiskati moramo najmanjšo pozitivno celoštevilčno vrednost, ki je ni mogoče predstaviti kot vsoto katere koli podmnožice dane matrike. Primer arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Pojasnilo: Ker ni nobene pod matrike, ki bi lahko predstavljala 2 kot ...

Preberi več

Vprašanje 10. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Fab Stack Vprašanja

Vprašanje 11. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Fab Matrix Vprašanja

Vprašanje 12. Zberemo največ točk v mreži z dvema prečkama Izjava o težavi Dobili smo matrico velikosti "nxm" in v mreži moramo zbrati največ točk z dvema prečkama. Če stojimo pri celici i, j, imamo tri možnosti, da gremo v celico i + 1, j ali i + 1, j-1 ali i + 1, j + 1. To je ...

Preberi več

Vprašanje 13. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Pustite komentar

Translate »