Vprašanja za intervju z CouponDunia

Vprašanja o nizu CouponDunia

Vprašanje 1. Poiščite število parov v polju, tako da je njihov XOR 0 Domneva, da imamo problem »Poiščite število parov v matriki, tako da je njihov XOR 0«, zato smo podali vrsto celih števil. Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo, koliko parov je v matriki, ki ima par Ai XOR Aj = 0. Opomba: ...

Preberi več

Vprašanje 2. Poiščite podmarijo z dano vsoto (obravnava negativne številke) Težava »Poišči podmarijo z dano vsoto (obravnava negativne številke)« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko, ki vsebuje tudi negativna cela števila in številko, imenovano »vsota«. Izjava o težavi zahteva, da se natisne pod matrika, ki sešteje do dane številke, imenovane »vsota«. Če je več kot ena podniz ...

Preberi več

Vprašanje 3. Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k Izjava o problemu Problem "Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k" navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna cela števila, poiščite vsoto najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k. Primeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 4. Preštejte podniz z enakim številom 1 in 0 Izjava o težavi Problem „Štej podniz z enakim številom 1 in 0“ navaja, da ste dobili matriko, sestavljeno samo iz 0 in 1. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo, koliko podniz je enakih številu oglasov 0. Primer arr [] = {1, 0, 0, ...

Preberi več

Vprašanje 5. Poiščite najmanjšo razdaljo med dvema številkama Izjava o težavi Dali ste matriko in dve številki, imenovani x in y. Težava »Najdi najmanjšo razdaljo med dvema številkama« zahteva, da ugotovimo najmanjšo možno razdaljo med njima. Podana matrika ima lahko skupne elemente. Lahko domnevate, da sta x in y različna. ...

Preberi več

Vprašanje 6. Poiščite edini ponavljajoči se element med 1 in N-1 Pri iskanju edinega ponavljajočega se elementa med težavami od 1 do N-1 smo podali vrsto naključnih celih števil v območju od 1 do n-1. Ponovi se ena številka. Vaša naloga je najti to številko. Primer vhoda [2,3,4,5,2,1] Izhod 2 Pojasnilo 2 je ...

Preberi več

Vprašanje 7. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanja o drevesu CouponDunia

Vprašanje 8. Pogled od spodaj na binarno drevo Izjava o težavi Problem "Pogled od spodaj na binarno drevo" navaja, da ste dobili binarno drevo in zdaj morate najti pogled od spodaj za dano drevo. Ko vidimo drevo od smeri navzdol. Vozlišča, ki so nam vidna, so dna ...

Preberi več

Vprašanje 9. Največja globina binarnega drevesa Izjava o težavi »Največja globina binarnega drevesa« navaja, da ste dobili podatkovno strukturo binarnega drevesa. Natisnite največjo globino danega binarnega drevesa. Primer vhoda 2 Pojasnilo: Največja globina za dano drevo je 2. Ker je pod korenom samo en element (tj ...

Preberi več

CouponDunia Stack Vprašanja

Vprašanje 10. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanja v čakalni vrsti CouponDunia

Vprašanje 11. Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k Izjava o problemu Problem "Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k" navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna cela števila, poiščite vsoto najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k. Primeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Preberi več

Translate »