Vprašanja za Citrixov intervju

Citrix Array Vprašanja

Vprašanje 1. Podmatrika z vsoto 0 Težava »Poišči, ali obstaja podniz z vsoto 0«, navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko, ki vsebuje tudi negativna cela števila. Stavek o problemu zahteva določitev, ali je katera koli podmreža velikosti najmanj 1. Ta podniz mora imeti vsoto, ki je enaka 1. Primer arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Preberi več

Vprašanje 2. Natisnite spremenjeno polje po izvrševanju ukazov seštevanja in odštevanja Dobili boste matriko velikosti n, sprva bodo vse vrednosti v matriki 0 in poizvedbe. Vsaka poizvedba vsebuje štiri vrednosti, vrsto poizvedbe T, levo točko obsega, desno točko obsega in številko k, morate ...

Preberi več

Vprašanje 3. Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne Izjava o težavi Težava »Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in obseg. Izjava o problemu zahteva ugotovitev, ali je podmreža, ki je nastala med danim območjem, v obliki gorske oblike ali ...

Preberi več

Vprašanje 4. Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 v linearnem času Izjava o težavi V težavi »Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 v linearnem času« je navedeno, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva, da tri številke ugotovimo tako, da matrika [i] <matrika [k] <matrika [k] in i <j <k. Primer arr [] ...

Preberi več

Vprašanje 5. Premaknite vse negativne elemente na konec po vrstnem redu z dovoljenim dodatnim prostorom Izjava o težavi »Premakni vse negativne elemente na konec po vrstnem redu z dovoljenim dodatnim prostorom« navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna števila. Stavek o problemu zahteva, da se vsi negativni elementi premaknejo v zadnji del polja. Primer arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Preberi več

Vprašanje 6. Štejte minimalne korake, da dobite želeno matriko Izjava o težavi Recimo, da imate matriko, ki vsebuje samo celo število 0 kot vse njene elemente. Razmislite, dobili boste matriko dolžine n z vsemi 0, v katerih moramo 0 pretvoriti v dano zahtevano matriko. Zahtevano polje lahko poimenujemo kot željeni Arr ...

Preberi več

Vprašanje 7. Najmanjša podmreža z vsemi pojavnostmi najpogostejših elementov V najmanjši podmariji z vsemi pojavljanji najpogostejših težav z elementi smo podali matriko. V matriko vzemite številko "m" z največjo frekvenco. Izjava o težavi pravi, da morate najti najmanjšo podmrežo, ki ima tudi vse pojavitve številke ...

Preberi več

Vprašanje 8. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o problemu V problemu "Največja vsota, ki narašča v nadaljevanju" smo podali matriko. Poiščite vsoto največje podpostavke dane matrike, to je cela števila v podpovršju so razvrščena po vrstnem redu. Sekvenca je del polja, ki je zaporedje, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 9. Število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje N elementov. V dani matriki preštejte število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti. Primer vnosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Vsota = 10 Izhod 7 Možni trojčki so: ...

Preberi več

Vprašanje 10. Poišči triplet v matriki z dano vsoto Izjava o težavi Glede na celo celo število poiščite kombinacijo treh elementov v matriki, katerih vsota je enaka dani vrednosti X. Tu bomo natisnili prvo kombinacijo, ki jo dobimo. Če take kombinacije ni, natisnite -1. Primer vnosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 11. Poiščite vse pare z določeno razliko Izjava o težavi Podali smo vrsto, ki vsebuje različne elemente ali v njej ni ponovljenih elementov. Poiščite vse pare z dano razliko. Če ni para z dano različico, natisnite »Noben par z dano različico«. Primer vnosa 10 20 90 70 20 80 ...

Preberi več

Vprašanja Citrix String

Vprašanje 12. Najmanjše število korakov za izdelavo dveh nizov Anagram Leetcode rešitve Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza '&' t ', sestavljena iz malih črk v angleščini. V enem postopku lahko izberemo kateri koli znak v nizu 't' in ga spremenimo v drug znak. Najti moramo najmanjše število takih operacij, da naredimo "t" ...

Preberi več

Vprašanje 13. Štejte podnize z enakim številom 0, 1 in 2 Težava »Štej podnize z enakim številom 0, 1 in 2 s« navaja, da ste dobili niz, ki ima samo 0, 1 in 2. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite število podnizov, ki vsebujejo samo 0, 1 in 2. Primer str = “01200” ...

Preberi več

Vprašanje 14. Prerazporedite binarni niz kot nadomestna pojavljanja x in y Izjava o težavi Recimo, da ste dobili binarni niz ter dve številki x in y. Niz je sestavljen samo iz 0 in 1. Težava »Prerazporeditev binarnega niza kot nadomestna pojavljanja x in y« zahteva prerazporeditev niza tako, da 0 pride x x times 1 pride ...

Preberi več

Vprašanje 15. Združi besede z enakim naborom znakov V skupini besed z enakim naborom znakov smo podali seznam besed z malimi črkami. Izvedite funkcijo za iskanje vseh besed z enakim naborom znakov. Primeri vhodnih besed [] = {"lahko", "študent", "študenti", "pes", "študentje", "bog", "mačka", "dejanje", "zavihek", "netopir", "tok" , “Volk”, “jagnjetina”, “amy”, “yam”, “balzami”, “zanke”, ...

Preberi več

Vprašanje 16. Stiskanje nizov V težavi s stiskanjem niza smo podali matriko tipa [] tipa char. Stisnite ga kot znak in štetje določenega znaka (če je število znakov 1, je edini znak shranjen v stisnjeni matriki). Dolžina stisnjenega polja bi morala ...

Preberi več

Vprašanja o drevesu Citrix

Vprašanje 17. Preverite, ali lahko navedena matrika predstavlja prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja Izjava o težavi V težavi »Preveri, ali lahko podana matrika predstavlja prečkanje vrstnega reda binarnega drevesa iskanja« je navedeno, da ste dobili prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja. In s pomočjo prečkanja drevesa po vrstnem redu. Učinkovito moramo ugotoviti, ali nivojski red ...

Preberi več

Citrix Queue Queues

Vprašanje 18. Preverite, ali lahko navedena matrika predstavlja prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja Izjava o težavi V težavi »Preveri, ali lahko podana matrika predstavlja prečkanje vrstnega reda binarnega drevesa iskanja« je navedeno, da ste dobili prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja. In s pomočjo prečkanja drevesa po vrstnem redu. Učinkovito moramo ugotoviti, ali nivojski red ...

Preberi več

Citrix Druga vprašanja

Vprašanje 19. Rešitev za stiskanje nizov LeetCode Izjava težave Stiskanje niza LeetCode Rešitev – Glede na niz znakov chars ga stisnite z naslednjim algoritmom: Začnite s praznim nizom s. Za vsako skupino zaporednih ponavljajočih se znakov v znakih: Če je dolžina skupine 1, znak dodajte s. V nasprotnem primeru dodajte znak, ki mu sledi dolžina skupine. Stisnjena vrvica ...

Preberi več

Vprašanje 20. Največja vsota poti v trikotniku desnega števila Problem "Največja vsota poti v trikotniku desnega števila" navaja, da ste dobili nekaj celih števil v obliki pravokotnega trikotnika. Ugotovite največjo vsoto, ki jo lahko dosežete, če začnete z vrha in se pomaknete proti dnu tako, da se premikate ...

Preberi več

Vprašanje 21. Največje število segmentov dolžin a, b in c Težava »Največje število odsekov dolžin a, b in c« navaja, da ste dobili pozitivno celo število N in poiskati morate največje število odsekov dolžin a, b in c, ki jih je mogoče oblikovati z uporabo N. Primer N = 7 a = 5, b ...

Preberi več

Vprašanje 22. Najdaljše naraščajoče zaporedje Na voljo imamo vrsto celih števil, ki so nesortirane, zato moramo najti najdaljše naraščajoče zaporedje. Ni treba, da je zaporedje zaporedno. Sekvenca se bo povečevala. Razumimo to z nekaj primeri. Primer vhoda [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izhod 4 ...

Preberi več

Vprašanje 23. Poiščite par z določeno razliko Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite par elementov v dani matriki z dano razliko n. Primer vnosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izhod [30, 70] Pojasnilo Tu je razlika 30 in 70 enaka vrednosti ...

Preberi več

Translate »