Vprašanja za Ciscov intervju

Vprašanja za Ciscov intervjuPin
Vprašanja za Ciscov intervju

Cisco Array Vprašanja

Vprašanje 1. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 2. Rešitev za zamenjavo kovancev 2 Leetcode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Change Coin Change 2 – »Coin Change 2« navaja, da je dano niz različnih kovancev celih števil in celo število, ki predstavlja skupno količino denarja. Vrniti moramo štetje skupnega števila različnih možnih kombinacij, ki seštejejo znesek. ...

Preberi več

Vprašanje 3. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 4. Rešitev manjkajoče številke Leetcode Izjava težave Rešitev Manjkajoče številke LeetCode – »Manjkajoče število« navaja, da je dano niz velikosti n, ki vsebuje n različnih številk med [0,n]. Vrniti moramo številko, ki manjka v obsegu. Primer: Vhod: nums = [3,0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: Z lahkoto opazimo, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanje 5. Največja podrejena rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na številčno matrično številko poiščite sosednjo podniz (ki vsebuje vsaj eno število), ki ima največjo vsoto, in vrnite njegovo vsoto. Primer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Pojasnilo: [4, -1,2,1] ima največjo vsoto = 6. nums = [- 1] -1 Pristop 1 (deli in vladaj) Pri tem pristopu ...

Preberi več

Vprašanje 6. Spoji razvrščene rešitve Leetcode rešitve V problemu »Združi razvrščene nize« dobimo dva niza, razvrščena po padajočem vrstnem redu. Prvo polje ni popolnoma zapolnjeno in ima dovolj prostora, da sprejme tudi vse elemente drugega polja. Spojiti moramo dva polja, tako da prvo polje vsebuje elemente ...

Preberi več

Vprašanje 7. Išči v razvrščeni razvrščeni matrični rešitvi Leetcode Razmislite o razvrščeni matriki, vendar je bil izbran en indeks in matrika je bila zasukana na tej točki. Ko je matrika zasukana, morate poiskati določen ciljni element in vrniti njegov indeks. V primeru, da element ni prisoten, vrnite -1. Težava je na splošno ...

Preberi več

Vprašanje 8. Vsota f (a [i], a [j]) nad vsemi pari v nizu n celih števil Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo vsoto f (a [i], a [j]) za vse pare v nizu od n celih števil na tak način, da je 1 <= i <j <= n glede na to, da imamo zagotovljeno niz celih števil. Primer arr [] = {1, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 9. Glede na vrsto parov Poiščite vse simetrične pare v njem Poišči vse simetrične pare - Dobili boste nekaj parov matrike. Ugotoviti morate simetrične pare v njem. Simetrični par naj bi bil simetričen, če v parih izgovorita (a, b) in (c, d), v katerih je "b" enako "c" in "a" ...

Preberi več

Vprašanje 10. Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi Težava »Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Izjava o problemu zahteva ugotovitev dolžine najdaljše sosednje podniže, katere elemente je mogoče razporediti v zaporedju (neprekinjeno, naraščajoče ali padajoče). Številke v ...

Preberi več

Vprašanje 11. Štetje števila trojčkov z izdelkom, ki je enako dani številki Problem »Štetje števila trojčkov z zmnožkom, ki je enako danemu številu« navaja, da dobimo celoštevilsko matriko in število m. Izjava o problemu zahteva ugotovitev skupnega števila trojčkov z izdelkom, enakim m. Primer arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Pojasnilo Trojke ...

Preberi več

Vprašanje 12. Pot z največjo povprečno vrednostjo Izjava o težavi Problem „Pot z največjo povprečno vrednostjo“ navaja, da ste dobili 2D matriko ali matriko celih števil. Zdaj pomislite, da stojite v zgornji levi celici in morate doseči spodnjo desno. Če želite prispeti do cilja, se morate pomakniti po ...

Preberi več

Vprašanje 13. Natisnite spremenjeno polje po izvrševanju ukazov seštevanja in odštevanja Dobili boste matriko velikosti n, sprva bodo vse vrednosti v matriki 0 in poizvedbe. Vsaka poizvedba vsebuje štiri vrednosti, vrsto poizvedbe T, levo točko obsega, desno točko obsega in številko k, morate ...

Preberi več

Vprašanje 14. Preverite v binarni matriki, številka, ki jo predstavlja podniz, je neparna ali soda Težava »Preveri v binarni matriki, da je število, predstavljeno s podnizom, je neparno ali sodo« navaja, da ste dobili binarno matriko in obseg. Matrika je sestavljena iz števila v obliki 0s in 1s. Izjava o težavi zahteva ugotovitev zastopane številke ...

Preberi več

Vprašanje 15. Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne Izjava o težavi Težava »Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in obseg. Izjava o problemu zahteva ugotovitev, ali je podmreža, ki je nastala med danim območjem, v obliki gorske oblike ali ...

Preberi več

Vprašanje 16. Podmnožica z vsoto, deljivo z m Izjava o težavi Problem "Podmnožica z vsoto, deljivo z m" navaja, da ste dobili matriko nenegativnih celih števil in celo število m. Zdaj morate ugotoviti, ali obstaja podskupina, ki ima vsoto, deljivo z m. To je vsota podskupine, ki mora dati 0 kot ...

Preberi več

Vprašanje 17. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Izjava o težavi Problem "Najboljši čas za nakup in prodajo delnic" navaja, da prejmete niz cen dolžine n, kjer i-ti element shrani ceno delnice na i-ti dan. Če lahko opravimo samo eno transakcijo, to je, da kupimo en dan in ...

Preberi več

Vprašanje 18. Podsekvenca največje dolžine z razliko med sosednjima elementoma bodisi 0 bodisi 1 Izjava o težavi Dobili ste celoštevilsko matriko. Težava »Največja podpostavka dolžine z razliko med sosednjima elementoma bodisi kot 0 bodisi 1« zahteva, da ugotovimo največjo dolžino podsekvence z razliko med sosednjimi elementi ne bi smelo biti nič drugega kot 0 ali 1. Primer arr [] = {1, ..

Preberi več

Vprašanje 19. Največja podmreža izdelka Izjava o težavi V težavi »Maximum Product Subarray« je navedeno, da ste dobili celo število, ki vsebuje pozitivna in negativna števila. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo največji zmnožek pod matrike. Primer arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Pojasnilo Elementi v podnizu ...

Preberi več

Vprašanje 20. Preštejte podniz z enakim številom 1 in 0 Izjava o težavi Problem „Štej podniz z enakim številom 1 in 0“ navaja, da ste dobili matriko, sestavljeno samo iz 0 in 1. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo, koliko podniz je enakih številu oglasov 0. Primer arr [] = {1, 0, 0, ...

Preberi več

Vprašanje 21. Podmreže z različnimi elementi Izjava o težavi »Podmreže z različnimi elementi« navaja, da ste dobili celo celoštevilskih elementov. Izjava o problemu zahteva, da poiščemo vsoto dolžin sosednjih podnizov, ki imajo vse elemente, ki se med seboj razlikujejo. Primer arr [] = {3, 1, 2, 1} 4 Pojasnilo: Podnizi so ...

Preberi več

Vprašanje 22. Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike Izjava o težavi »Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike« navaja, da ste dobili matriko M * N. Izjava o problemu zahteva, da v O (M * N) času odkrijemo vse pogoste elemente v dani matriki v vsaki vrstici matrike. Primer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Preberi več

Vprašanje 23. Preštejte pare iz dveh razvrščenih nizov, katerih vsota je enaka dani vrednosti x Izjava o težavi »Štetje parov iz dveh razvrščenih nizov, katerih vsota je enaka dani vrednosti x«, navaja, da ste dobili dva razvrščena polja s celimi števili in celoštevilčno vrednost, imenovano vsota. Izjava o težavi zahteva ugotovitev skupnega števila parov, ki znaša do ...

Preberi več

Vprašanje 24. Največja vsota bitonskih podnizov Izjava o težavi Podano nam je polje, ki vsebuje n celih števil. Najti moramo največjo vsoto bitonskih podniz. Bitonska podniz ni nič drugega kot samo podniz, kjer so elementi razporejeni v določenem vrstnem redu. Tako, da so prvi elementi v naraščajočem vrstnem redu, nato pa v ...

Preberi več

Vprašanje 25. Zmanjšajte največjo razliko med višinami Izjava o težavi Dobili ste nekaj višin n stolpov in število k. Višino stolpa lahko povečamo za k ali pa višino zmanjšamo za k, vendar le enkrat. Izjava o težavi zahteva zmanjšanje največje razlike med višinami. To pomeni ...

Preberi več

Vprašanje 26. Najdaljši razpon z enako vsoto v dveh binarnih nizih Izjava o težavi Dobili ste dve matriki, od katerih vsaka vsebuje binarno število. Izjava o problemu zahteva, da najdemo najdaljši razpon z enako vsoto v dveh binarnih nizih, to je, da ugotovimo največjo dolžino skupnega podniza iz (i, j) tako, da je j večji od ...

Preberi več

Vprašanje 27. Štejte podmnožice, ki imajo različne parne številke Vsi smo se v nekem trenutku v intervjuju spopadli s problemom podskupine. Tudi anketarji imajo te težave radi. Te težave jim pomagajo preučiti razumevanje in miselni proces katerega koli študenta. Torej, brez nadaljnjega odlašanja skočimo naravnost v ...

Preberi več

Vprašanje 28. Beseda iskanje Iskanje besed je nekaj podobnega ugankam za iskanje besed v nekem obdobju našega življenja. Danes na mizo prinašam spremenjeno križanko. Moji bralci morajo biti nekoliko zmedeni, o čem govorim. Ne da bi zapravljali več časa, pojdimo do izjave o težavi Can ...

Preberi več

Vprašanje 29. Spajanje prekrivajočih se intervalov V težavi z intervali prekrivanja intervalov smo podali zbirko intervalov, združimo in vrnemo vse intervale, ki se prekrivajo. Primer vnosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izhod: [[2, 4], [5, 7]] Pojasnilo: Lahko združimo [2, 3] in [3 , 4] skupaj v obliki [2, 4] Pristop za iskanje združitve ...

Preberi več

Vprašanje 30. Največja podmreža V težavi Maximum Subarray smo podali celoštevilsko matrično številko, poiščemo sosednjo pod matriko, ki ima največjo vsoto, in izpišemo vrednost največje vsote podmreže. Primer vhodnih števil [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izhodni algoritem 6 Cilj je najti ...

Preberi več

Vprašanje 31. Intervali spajanja Pri problemu združevanja intervalov smo podali nabor intervalov oblike [l, r], združimo prekrivajoče se intervale. Primeri Vhod {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izhod {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Vhod {[ 1, 4], [1, 5]} Izhod {[1, 5]} Naiven pristop za spajanje intervalov ...

Preberi več

Vprašanje 32. Manjkajoča številka V težavi z manjkajočim številom smo podali polje velikosti N, ki vsebuje število od 0 do N. Vse vrednosti v matriki so unikatne. Poiskati moramo manjkajoče število, ki ni v matriki in je med 0 in N. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 33. Razvrsti vstavljanje Razvrstite dano nesortirano matriko z uporabo algoritma za razvrščanje vstavljanja. Vhod: {9,5,1,6,11,8,4} Izhod: {1,4,5,6,8,9,11} Teorija Vstavljanje Razvrsti številke na enak način, kot ljudje razvrščamo nabor oštevilčeni predmeti (prejšnje kartice) Število se vzame iz nesortirane matrike (desna podniz) na položaj v razvrščenem ...

Preberi več

Vprašanje 34. Najdaljši razpon z enako vsoto v dveh binarnih nizih II Izjava o težavi V problemu "Najdaljši razpon z enakim vsoto v dveh binarnih nizih II" smo podali dve binarni matriki "a" in "b" z enako velikostjo. Napišite program za tiskanje najdaljšega razpona z enako vsoto v dveh nizih. To je mogoče jasno razložiti v ...

Preberi več

Vprašanje 35. Intervali prekrivanja prekrivanja II Izjava o težavi V problemu »Spajanje prekrivajočih se intervalov II« smo podali nabor intervalov. Napišite program, ki bo intervale, ki se prekrivajo, združil v enega in natisnil vse intervale, ki se ne prekrivajo. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n parov, kjer je vsak par ...

Preberi več

Vprašanje 36. Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer Izjava o problemu V problemu »Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer« smo podali vrsto pozitivnih in negativnih celih števil. Napišite program, ki bo našel največjo vsoto sosednje podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 37. Povečanje zaporedja dolžine tri z največjim produktom Izjava o težavi V problemu "Povečanje zaporedja dolžine tri z največjim izdelkom" smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Poiščite podporedje dolžine 3 z največjim zmnožkom. Zaporedje bi se moralo povečevati. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N, ki označuje velikost ...

Preberi več

Vprašanje 38. Pozitivne in negativne številke lahko prerazporedite v matriko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev pozitivnih in negativnih števil v polju v matriki« smo dali matriko []. Ta matrika vsebuje pozitivna in negativna cela števila. Prerazporedite matriko tako, da se pozitivno in negativno postavita izmenično. Tu ni treba šteti pozitivnih in negativnih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 39. Poiščite izgubljeni element iz podvojene matrike Izjava o težavi Glede na dva polja A in B je eno polje dvojnik drugega, razen enega elementa. En element manjka bodisi v A bodisi v B. izgubljeni element moramo najti iz podvojene matrike. Primer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Preberi več

Vprašanje 40. Prerazporedite dano polje v največjo minimalno obliko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev danega polja v največjo minimalno obliko« smo podali razvrščeno polje, ki vsebuje N elementov. Prerazporedite dano razvrščeno polje pozitivnih celih števil, tako da sta nadomestna elementa ith max in ith min. Glejte spodaj za boljše razumevanje prerazporeditve elementov - Array [0] ...

Preberi več

Vprašanje 41. Spoji dva razvrščena polja Izjava o težavi V težavi z združevanjem dveh razvrščenih nizov smo podali dva vhodno razvrščena polja, ta dva polja moramo združiti tako, da morajo biti začetna števila po popolnem razvrščanju v prvem polju in ostanejo v drugem polju. Primer vhoda A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 42. Število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje N elementov. V dani matriki preštejte število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti. Primer vnosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Vsota = 10 Izhod 7 Možni trojčki so: ...

Preberi več

Vprašanje 43. Združevanje dveh razvrščenih nizov Izjava o problemu Pri združevanju dveh razvrščenih nizov smo dobili dva razvrščena polja, eno polje z velikostjo m + n in drugo polje z velikostjo n. Matriko n velikosti bomo združili v matriko velikosti m + n in natisnili združeno matriko velikosti m + n. Primer vhoda 6 3 M [] = ...

Preberi več

Vprašanje 44. Poišči triplet v matriki z dano vsoto Izjava o težavi Glede na celo celo število poiščite kombinacijo treh elementov v matriki, katerih vsota je enaka dani vrednosti X. Tu bomo natisnili prvo kombinacijo, ki jo dobimo. Če take kombinacije ni, natisnite -1. Primer vnosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 45. Premakni vse ničle na konec dane matrike Izjava o težavi V dani matriki premaknite vse ničle, ki so v matriki, na konec matrike. Tu vedno obstaja način, kako vstaviti vse število ničel na konec polja. Primer vnosa 9 9 17 0 14 0 ...

Preberi več

Vprašanje 46. Poiščite najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju Izjava o težavi V problemu »Najdi najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju« smo podali celoštevilsko matriko. Poiščite najmanjše manjkajoče število v razvrščeni matriki N, ki ima edinstvene elemente v območju od 0 do M-1, kjer je M> N. Primer vnosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 47. Poiščite manjkajočo številko Izjava o težavi Pri iskanju manjkajočega števila iz polja od 1 do N števil smo dobili matriko, ki vsebuje številke N-1. Manjka ena številka v nizu številk od 1 do N. Manjkajoče število moramo poiskati. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število ...

Preberi več

Cisco String vprašanja

Vprašanje 48. Rešitev najdaljše skupne predpone Leetcode Izjava težave Najdaljša skupna predpona LeetCode Rešitev – »Najdaljša skupna predpona« navaja, da je podana matrika nizov. Med temi nizi moramo najti najdaljšo skupno predpono. Če ne obstaja nobena predpona, vrnite prazen niz. Primer: Vhod: strs = ["flower","flow","flight"] Izhod: "fl" Pojasnilo: "fl" je najdaljši ...

Preberi več

Vprašanje 49. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 50. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – Glede na niz moramo najti dolžino najdaljšega podniza brez ponavljajočih se znakov. Poglejmo si nekaj primerov: Primer pwwkew 3 Pojasnilo: Odgovor je “wke” z dolžino 3 aav 2 Pojasnilo: Odgovor je “av” z dolžino 2 Pristop-1 ...

Preberi več

Vprašanje 51. Prerazporedite binarni niz kot nadomestna pojavljanja x in y Izjava o težavi Recimo, da ste dobili binarni niz ter dve številki x in y. Niz je sestavljen samo iz 0 in 1. Težava »Prerazporeditev binarnega niza kot nadomestna pojavljanja x in y« zahteva prerazporeditev niza tako, da 0 pride x x times 1 pride ...

Preberi več

Vprašanje 52. Obrni besede v nizu Izjava o težavi »Obrni besede v nizu« navaja, da ste dobili niz s velikosti n. Natisnite niz v obratnem vrstnem redu, tako da zadnja beseda postane prva, druga zadnja postane druga itd. S tem nizom se sklicujemo na stavek, ki namesto tega vsebuje besede ...

Preberi več

Vprašanje 53. Načini dekodiranja V problemu Decode Ways smo podali prazen niz, ki vsebuje samo števke, in določite skupno število načinov dekodiranja z naslednjim preslikavanjem: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primer S = “123” Število načinov dekodiranja tega niza je 3 Če ...

Preberi več

Vprašanje 54. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 55. Preverite, ali povezani seznam nizov tvori palindrom Izjava o težavi V problemu »Preveri, ali povezani seznam nizov tvori palindrom« smo podali povezan seznam, ki obdeluje podatke niza. Napišite program za preverjanje, ali podatki tvorijo palindrom ali ne. Primer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Pojasnilo: V zgornjem primeru lahko vidimo, da ...

Preberi več

Vprašanja o Ciscovem drevesu

Vprašanje 56. Klonirajte binarno drevo z naključnimi kazalci Izjava o težavi Dobili boste popolno binarno drevo z nekaj naključnimi kazalci. Naključni kazalci se nanašajo na vozlišča, na katera vsako vozlišče kaže drugače kot levi in ​​desni podrejeni. Torej, to tudi spremeni standardno strukturo vozlišča v preprostem binarnem drevesu. Zdaj vozlišče ...

Preberi več

Vprašanje 57. Pretvorite BST v min-kup brez uporabe matrike Izjava o težavi »Pretvori BST v min-kup brez uporabe matrike« navaja, da ste dobili BST (binarno drevo iskanja) in ga morate pretvoriti v min-heap. Min-kup mora vsebovati vse elemente v binarnem drevesu iskanja. Algoritem naj deluje v linearni časovni zapletenosti. ...

Preberi več

Vprašanje 58. K-ti največji element v BST, ko spreminjanje BST ni dovoljeno Izjava o težavi »K-ti največji element v BST, ko sprememba BST ni dovoljena« navaja, da ste dobili binarno drevo iskanja in morate najti k-ti največji element. To pomeni, da ko so vsi elementi binarnega drevesa iskanja razvrščeni v padajočem vrstnem redu. Potem ...

Preberi več

Vprašanje 59. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Cisco Graph vprašanja

Vprašanje 60. Primov algoritem Primov algoritem se uporablja za iskanje minimalnega drevesa (MST) povezanega ali neusmerjenega grafa. Raztezajoče se drevo grafa je podgraf, ki je tudi drevo in vključuje vse točke. Minimum Spanning Tree je razpeta drevesa z najmanjšo vsoto teže roba. Primer grafa Minimum ...

Preberi več

Vprašanje 61. Algoritem Dijkstra Dijkstra je algoritem najkrajše poti. Dijkstra algoritem se uporablja za iskanje najkrajše razdalje vseh vozlišč od danega začetnega vozlišča. Logično ustvari najkrajše drevo poti iz enega izvornega vozlišča, tako da vozlišča še naprej pohlepno dodaja tako, da je na vsaki točki vsako vozlišče v ...

Preberi več

Cisco Stack vprašanja

Vprašanje 62. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 63. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 64. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanja o Ciscovi čakalni vrsti

Vprašanje 65. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Cisco Matrix vprašanja

Vprašanje 66. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 67. Rešitev besedne kode Leetcode Izjava o težavi Glede na ploščo mxn in besedo poiščite, ali beseda obstaja v mreži. Beseda je lahko sestavljena iz črk zaporedno sosednjih celic, pri čemer so "sosednje" celice vodoravno ali navpično sosednje. Iste črkovne celice ni dovoljeno uporabljati več kot enkrat. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 68. Pot z največjo povprečno vrednostjo Izjava o težavi Problem „Pot z največjo povprečno vrednostjo“ navaja, da ste dobili 2D matriko ali matriko celih števil. Zdaj pomislite, da stojite v zgornji levi celici in morate doseči spodnjo desno. Če želite prispeti do cilja, se morate pomakniti po ...

Preberi več

Vprašanje 69. Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike Izjava o težavi »Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike« navaja, da ste dobili matriko M * N. Izjava o problemu zahteva, da v O (M * N) času odkrijemo vse pogoste elemente v dani matriki v vsaki vrstici matrike. Primer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Preberi več

Cisco druga vprašanja

Vprašanje 70. Največja razlika med naraščajočimi elementi Rešitev LeetCode Izjava težave Največja razlika med naraščajočimi elementi LeetCode Rešitev – Glede na 0-indeksirano celoštevilsko matriko nums velikosti n poiščite največjo razliko med nums[i] in nums[j] (tj. nums[j] - nums[i]), tako da je 0 <= i < j < n in nums[i] < nums[j]. Vrnite največjo razliko. Če taka i in j ne obstaja, vrnite -1. Primeri in pojasnila Primer 1: Vhod: nums = [7,1,5,4] Izhod: 4 Pojasnilo: Pojavi se največja razlika ...

Preberi več

Vprašanje 71. 3Sum najbližja rešitev LeetCode Izjava težave 3Sum najbližja rešitev LeetCode – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n in celoštevilsko tarčo poiščite tri cela števila v številkah, tako da je vsota najbližja cilju. Vrni vsoto treh celih števil. Lahko domnevate, da bi imel vsak vhod natanko eno rešitev. Vhod: nums = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 72. Rešitev LeetCode Minimum Knight Moves Izjava problema Minimalni vitez premakne LeetCode Rešitev – V neskončni šahovnici s koordinatami od -neskončno do +neskončno imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 možnih potez, ki jih lahko naredi, kot je prikazano spodaj. Vsaka poteza sta dve kvadratki v kardinalni smeri, nato eno polje v pravokotni smeri. Vrni minimalno število ...

Preberi več

Vprašanje 73. Binarno drevo cikcak Level Order Traversal Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Prehod ravni cikcakastega reda LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa vrnite cikcak nivojski prehod vrednosti njegovih vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Vhod: koren = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: [[3],[20,9],[15,7]] Pojasnilo Mi ...

Preberi več

Vprašanje 74. Poiščite rešitev za podvojeno številko LeetCode Rešitev problema Poišči podvojeno število LeetCode Rešitev – podana matrika celih števil, ki vsebuje n + 1 celih števil, pri čemer je vsako celo število v območju [1, n] vključno. Obstaja samo ena ponovljena številka v številkah, vrnite to ponovljeno število. Težavo morate rešiti brez spreminjanja matrike nums in uporablja samo konstanten dodaten prostor. Vhod: nums = [1,3,4,2,2] Izhod: 2 Razlaga ...

Preberi več

Vprašanje 75. Rešitev za kače in lestve LeetCode Izjava problema Kače in lestve Rešitev LeetCode – Dobite nxn celoštevilsko matrično ploščo, kjer so celice označene od 1 do n2 v slogu boustrofedona, ki se začne od spodnjega levega dela plošče (tj. tabla[n - 1][0]) in izmenične smeri v vsaki vrstici. Začnete na kvadratu 1 na tabli. V vsaki potezi, ...

Preberi več

Vprašanje 76. Rotate Image LeetCode Solution Izjava težave Zavrtite sliko LeetCode Rešitev – Dobite 2D matriko nxn, ki predstavlja sliko, zavrtite sliko za 90 stopinj (v smeri urnega kazalca). Sliko morate zasukati na mestu, kar pomeni, da morate neposredno spremeniti vhodno 2D matriko. NE dodelite druge 2D matrike in naredite vrtenje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 77. Rešitev za spajanje razvrščenega niza LeetCode Izjava problema Rešitev združitve razvrščenega niza LeetCode – Dobite dve celi matriki nums1 in nums2, razvrščeni v nepadajočem vrstnem redu, in dve celi števili m in n, ki predstavljata število elementov v nums1 oziroma nums2. Združite nums1 in nums2 v eno matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Funkcija ne bi smela vrniti končnega razvrščenega niza, temveč ga shraniti v matriko nums1. ...

Preberi več

Vprašanje 78. Izbrišite vozlišče na povezanem seznamu Rešitev Leetcode Navedba težave: Izbriši vozlišče na povezanem seznamu Rešitev kode Leetcode – Napišite funkcijo za brisanje vozlišča na posamično povezanem seznamu. Ne boste imeli dostopa do glave seznama, namesto tega boste imeli dostop do vozlišča, ki ga želite izbrisati neposredno. Zagotovljeno je, da vozlišče, ki ga želite izbrisati, ni ...

Preberi več

Vprašanje 79. Niz v celo število (atoi) Rešitev LeetCode Izjava težave Rešitev Leetcode Niz v celo število (atoi) -»String to Integer (atoi)« navaja, da Implementacija funkcije myAtoi(string s), ki pretvori niz v 32-bitno predpisano celo število (podobno funkciji atoi v C/C++ ). Algoritem za myAtoi(niz s) je naslednji: Preberi in prezri vse vodilne presledke. Preverite, ali je naslednji znak (če ...

Preberi več

Vprašanje 80. Rešitev za obnovitev naslovov IP Leetcode Izjava težave Rešitev Restore IP Addresses LeetCode – »Obnovi naslove IP« navaja, da moramo glede na niz, ki vsebuje samo števke, vrniti vse možne veljavne naslove IP v poljubnem vrstnem redu, ki ga je mogoče oblikovati z vstavljanjem pik v niz. Upoštevajte, da se ne smemo vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 81. Rešitev za stiskanje nizov LeetCode Izjava težave Stiskanje niza LeetCode Rešitev – Glede na niz znakov chars ga stisnite z naslednjim algoritmom: Začnite s praznim nizom s. Za vsako skupino zaporednih ponavljajočih se znakov v znakih: Če je dolžina skupine 1, znak dodajte s. V nasprotnem primeru dodajte znak, ki mu sledi dolžina skupine. Stisnjena vrvica ...

Preberi več

Vprašanje 82. Design Hit Counter LeetCode Solution Izjava težave Oblikovanje števca zadetkov LeetCode Rešitev – Oblikujte števec zadetkov, ki šteje število zadetkov, prejetih v zadnjih 5 minutah (tj. zadnjih 300 sekundah). Vaš sistem bi moral sprejeti parameter časovnega žiga (v sekundah granularnosti) in lahko domnevate, da se klici v sistem izvajajo v kronološkem vrstnem redu (tj. časovni žig se monotono povečuje). ...

Preberi več

Vprašanje 83. Strobogramska številka LeetCode Rešitev Izjava težave Strobogramsko število LeetCode Rešitev – Če je niz num, ki predstavlja celo število, vrnite true, če je num strobogramsko število. Strobogramsko število je število, ki je videti enako, ko je zasukano za 180 stopinj (gledano na glavo). Primer preskusnega primera 1: Vhod: num = “69” Izhod: resničen Testni primer 2: Vhod: num = “692” Izhod: napačno Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 84. Uredi rešitev LeetCode za razdaljo Izjava težave Težava Urejanje razdalje LeetCode Rešitev navaja, da imate dva niza word1 in word2 in morate pretvoriti word1 v word2 v minimalnih operacijah. Operacije, ki jih je mogoče izvesti na nizu, so – Vstavi znak Izbriši znak Zamenjaj znak Primeri Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 85. Razvrsti matriko po paritetni rešitvi LeetCode Navedba težave Rešitev Razvrsti matriko po pariteti LeetCode – »Razvrsti matriko po pariteti« navaja, da vam je dano število matrik celega števila, premaknite vsa soda cela števila na začetek matrike, ki jim sledijo vsa liha cela števila. Opomba: Vrnite katero koli matriko, ki izpolnjuje ta pogoj. Primer: Vhod: Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 86. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode – »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic« navaja, da vam je na voljo niz cen, kjer je cena[i] cena dane delnice na i-ti dan. Želite povečati svoj dobiček z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 87. Odštejte zmnožek in vsoto števk celoštevilčne rešitve z leetcode Izjava o težavi V tej težavi moramo najti razliko med zmnožkom števk in vsoto števk danega pozitivnega celega števila. Primer 1234 14 Pojasnilo: zmnožek = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 in vsota = 4 + 3 + 2 + ...

Preberi več

Vprašanje 88. Rešitev s povezavo s seznamom palindrom, rešitev s kodi V problemu »Palindrome Linked List« moramo preveriti, ali je dani posamezno celoštevilski seznam palindrom ali ne. Primer seznama = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Pojasnilo # 1: Seznam je palindrom, saj so vsi elementi od začetka in nazaj ...

Preberi več

Vprašanje 89. Pretvori razvrščeno polje v rešitev binarnega drevesa Leetcode Razmislimo, da dobimo razvrščeno celo število. Cilj je iz tega polja zgraditi binarno drevo iskanja, tako da je drevo uravnoteženo po višini. Upoštevajte, da naj bi bilo drevo uravnoteženo po višini, če je višinska razlika levega in desnega poddreveta katerega koli vozlišča v ...

Preberi več

Vprašanje 90. Rešitev s hišnim roparjem Leetcode Izjava o težavi V tej težavi so hiše na ulici in hišni ropar mora te hiše oropati. Toda težava je v tem, da ne more zaporedoma oropati več hiš, torej sosednjih. Glede na seznam celo negativnih celih števil, ki predstavljajo vsoto denarja ...

Preberi več

Vprašanje 91. Preverite, ali se katera dva intervala prekrivata med določenim intervalom Izjava o težavi Težava »Preveri, ali se katera dva intervala prekrivata med določenim intervalom« navaja, da imaš določen niz intervalov. Vsak interval je sestavljen iz dveh vrednosti, ena je začetni čas, druga pa končni čas. V izjavi o težavi je treba preveriti, ali je katera od ...

Preberi več

Vprašanje 92. Hišni ropar The House Robber Problem navaja, da je v soseski mesta ena vrsta n hiš. Tat namerava v tej soseščini razbiti plen. Ve, koliko zlata je skritega v vsaki od hiš. Da pa ne bi sprožili ...

Preberi več

Vprašanje 93. Prva slaba različica Vsi smo že slišali rek "Bad Apple uniči kup". Prva slaba različica je težava, ki lepo ilustrira isto. Danes imamo težavo, ki je Prva slaba različica. Eden od pripravnikov je naredil n-ti slab prevzem, zaradi katerega so bili prevzeti pregovori iz n + 1

Preberi več

Vprašanje 94. Število 1 bitov Vsi smo že slišali za Hammingovo utež binarnega števila. Hammingova utež je število nastavljenih bitov / 1s v binarnem številu. V tej nalogi Število 1 bitov moramo najti težo udarne sile danega števila. Primeri Število = 3 Binarna predstavitev = 011 ...

Preberi več

Vprašanje 95. Izvajanje predpomnilnika LRU Predpomnilnik najmanj nedavno uporabljenih (LRU) je vrsta metode, ki se uporablja za vzdrževanje podatkov tako, da je čas, potreben za uporabo podatkov, čim manjši. LRU algoritem, ki se uporablja, ko je predpomnilnik poln. Najmanj nedavno uporabljene podatke odstranimo iz začasnega pomnilnika ...

Preberi več

Translate »
1