Vprašanja za intervju Capital One

Vprašanja v nizu Capital One

Vprašanje 1. Rešitev Plus One Leetcode Izjava o težavi V problemu "Plus One" dobimo matriko, kjer vsak element v matriki predstavlja številko števila. Popolna matrika predstavlja število. Ničelni indeks predstavlja MSB števila. Lahko domnevamo, da v ...

Preberi več

Vprašanje 2. Preštejte vse posle, ki imajo izdelek manjši od K V težavi »Štej vse zaporedja, ki imajo izdelek manjši od K« je navedeno, da ste dobili celo število. Zdaj poiščite število zaporednosti, pri katerih je zmnožek manjši od danega vnosa K. Primer a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Število podpoštevanj manj ...

Preberi več

Vprašanje 3. Poiščite katerega koli od več ponavljajočih se elementov v matriki samo za branje težava »Poišči katerega koli od več ponavljajočih se elementov v matriki samo za branje« navaja, da domnevamo, da ste dobili velikost samo za branje (n + 1). Matrika vsebuje cela števila od 1 do n. Vaša naloga je najti katerega koli od ponavljajočih se elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 4. Poizvedbe za GCD vseh številk matrike, razen elementov v določenem obsegu Izjava o težavi V težavi »Poizvedbe za GCD vseh številk matrike, razen elementov v določenem obsegu« je navedeno, da boste prejeli celoštevilčno matriko in aq število poizvedb. Vsaka poizvedba vsebuje številko levo in desno. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite ...

Preberi več

Vprašanje 5. Najpogostejši K pogosti elementi Izjava o težavi V prvih K pogostih elementih smo podali matriko nums [], poiščite k najpogostejših elementov. Primeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiven pristop za izdelavo najpogostejših K pogostih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 6. Trosmerna razdelitev matrike okoli določenega obsega Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil in obseg nizkih in visokih vrednosti. Težava »Trosmerna particija matrike okoli določenega obsega« zahteva, da matriko razdeli tako, da bo matrika razdeljena na tri dele. Predelne stene nizov bodo: Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 7. Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 v linearnem času Izjava o težavi V težavi »Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 v linearnem času« je navedeno, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva, da tri številke ugotovimo tako, da matrika [i] <matrika [k] <matrika [k] in i <j <k. Primer arr [] ...

Preberi več

Vprašanje 8. Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k Izjava o problemu Problem "Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k" navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna cela števila, poiščite vsoto najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k. Primeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 9. Premaknite vse negativne elemente na konec po vrstnem redu z dovoljenim dodatnim prostorom Izjava o težavi »Premakni vse negativne elemente na konec po vrstnem redu z dovoljenim dodatnim prostorom« navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna števila. Stavek o problemu zahteva, da se vsi negativni elementi premaknejo v zadnji del polja. Primer arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Preberi več

Vprašanje 10. Poiščite podniz z najmanjšim povprečjem Izjava o težavi Dali ste celoštevilsko matriko in številko k. Izjava o problemu zahteva, da poiščemo podniz z najmanjšim povprečjem, to je najti podpolje k ​​elementov, ki ima najmanjše povprečje. Primer arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Podmreža [0, 2] ima najmanjše povprečje. Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 11. Najmanjše število podskupin z različnimi elementi Izjava o težavi Recimo, da imate vrsto celih števil velikosti n. Izjava o problemu zahteva ugotovitev najmanjšega števila podnaborov z različnimi elementi, to je podnaborov, ki jih je mogoče oblikovati in vsebujejo vse različne / ločene elemente iz polja. Primer arr [] = {2,4,6,2,1,4,2} 3 Pojasnilo: {1, ...

Preberi več

Vprašanje 12. Štejte minimalne korake, da dobite želeno matriko Izjava o težavi Recimo, da imate matriko, ki vsebuje samo celo število 0 kot vse njene elemente. Razmislite, dobili boste matriko dolžine n z vsemi 0, v katerih moramo 0 pretvoriti v dano zahtevano matriko. Zahtevano polje lahko poimenujemo kot željeni Arr ...

Preberi več

Vprašanje 13. Manjkajoča številka V težavi z manjkajočim številom smo podali polje velikosti N, ki vsebuje število od 0 do N. Vse vrednosti v matriki so unikatne. Poiskati moramo manjkajoče število, ki ni v matriki in je med 0 in N. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 14. Problem zamenjave kovancev Problem zamenjave kovancev - Glede na nekaj kovancev različnih vrednosti c1, c2,…, cs (na primer: 1,4,7….). Potrebujemo znesek n. Uporabite te dane kovance za oblikovanje zneska n. Kovanec lahko uporabite tolikokrat, kot je potrebno. Poiščite skupno število načinov, na katere ...

Preberi več

Vprašanje 15. Pozitivne in negativne številke lahko prerazporedite v matriko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev pozitivnih in negativnih števil v polju v matriki« smo dali matriko []. Ta matrika vsebuje pozitivna in negativna cela števila. Prerazporedite matriko tako, da se pozitivno in negativno postavita izmenično. Tu ni treba šteti pozitivnih in negativnih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 16. Poiščite izgubljeni element iz podvojene matrike Izjava o težavi Glede na dva polja A in B je eno polje dvojnik drugega, razen enega elementa. En element manjka bodisi v A bodisi v B. izgubljeni element moramo najti iz podvojene matrike. Primer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Preberi več

Vprašanje 17. Prerazporedite dano polje v največjo minimalno obliko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev danega polja v največjo minimalno obliko« smo podali razvrščeno polje, ki vsebuje N elementov. Prerazporedite dano razvrščeno polje pozitivnih celih števil, tako da sta nadomestna elementa ith max in ith min. Glejte spodaj za boljše razumevanje prerazporeditve elementov - Array [0] ...

Preberi več

Vprašanje 18. Premakni vse ničle na konec dane matrike Izjava o težavi V dani matriki premaknite vse ničle, ki so v matriki, na konec matrike. Tu vedno obstaja način, kako vstaviti vse število ničel na konec polja. Primer vnosa 9 9 17 0 14 0 ...

Preberi več

Vprašanje 19. Poiščite najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju Izjava o težavi V problemu »Najdi najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju« smo podali celoštevilsko matriko. Poiščite najmanjše manjkajoče število v razvrščeni matriki N, ki ima edinstvene elemente v območju od 0 do M-1, kjer je M> N. Primer vnosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 20. Poiščite manjkajočo številko Izjava o težavi Pri iskanju manjkajočega števila iz polja od 1 do N števil smo dobili matriko, ki vsebuje številke N-1. Manjka ena številka v nizu številk od 1 do N. Manjkajoče število moramo poiskati. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število ...

Preberi več

Vprašanja z veliko enim nizom

Vprašanje 21. Rešitev oblikovanja licenčnega ključa Leetcode Rešitev Izjava o težavi V težavi »Oblikovanje licenčnega ključa« je vnos sestavljen iz niza znakov, ki predstavljajo licenčni ključ. Na začetku je niz ločen v N + 1 skupin (besed) z N pomišljaji vmes. Dobimo tudi celo število K, cilj pa je oblikovanje niza ...

Preberi več

Vprašanje 22. Najdaljše ponavljanje Težava »Najdaljše ponavljajoče se zaporedje« navaja, da ste dobili niz kot vhod. Poiščite najdaljšo ponavljajočo se podpostavko, to je zaporedje, ki obstaja dvakrat v nizu. Primer aeafbdfdg 3 (afd) Pristop Problem nas zahteva, da ugotovimo najdaljšo ponovljeno zaporedje v nizu. ...

Preberi več

Vprašanje 23. Kombinacije črk telefonske številke V kombinacijah črk težave s telefonsko številko smo podali niz, ki vsebuje številke od 2 do 9. Težava je v iskanju vseh možnih kombinacij, ki bi jih lahko predstavljala ta številka, če bi bila vsakemu številu dodeljene nekatere črke. Dodelitev številke je ...

Preberi več

Vprašanje 24. Utemeljitev besedila Rešitev LeetCode Danes bomo razpravljali o utemeljitvi besedila LeetCode Rešitev. Izjava težave Problem »Utemeljitev besedila« navaja, da imate seznam s[ ] vrste niza velikosti n in velikosti celega števila. Besedilo poravnajte tako, da je vsaka vrstica besedila sestavljena iz velikosti števila znakov. Ti lahko ...

Preberi več

Vprašanje 25. Beseda vzorec Vsi smo že naleteli na besedne vzorce, kot so "ABBA", "AABB" itd. Vedno se sprašujemo, na kaj bi se lahko ta blebetanje povezalo. Danes bomo poskušali rešiti problem, kjer bomo poskusili izkoristiti brbljanje. Množica težav z vrvicami temu ne pomaga. Glede na ...

Preberi več

Vprašanje 26. Preverite, ali povezani seznam nizov tvori palindrom Izjava o težavi V problemu »Preveri, ali povezani seznam nizov tvori palindrom« smo podali povezan seznam, ki obdeluje podatke niza. Napišite program za preverjanje, ali podatki tvorijo palindrom ali ne. Primer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Pojasnilo: V zgornjem primeru lahko vidimo, da ...

Preberi več

Vprašanja o kapitalu enega drevesa

Vprašanje 27. Pretvorite običajni BST v uravnoteženi BST Izjava o težavi Glede na binarno drevo iskanja (BST) napišite algoritem za pretvorbo BST v uravnoteženo binarno drevo iskanja. Uravnoteženo drevo binarnega iskanja ni nič drugega kot binarno drevo iskanja, katerega razlika med višino levega in desnega poddrevesa je manjša ali enaka 1. ...

Preberi več

Vprašanje 28. Simetrično drevo V problemu s simetričnim drevesom smo podali binarno drevo, preverimo, ali je samo zrcalo. Drevo naj bi bilo zrcalna slika samega sebe, če obstaja os simetrije skozi koreninsko vozlišče, ki drevo deli na dve isti polovici. Primeri vrst ...

Preberi več

Capital One Stack Vprašanja

Vprašanje 29. Rešitev Minet Stack Leetcode Izjava o težavi Oblikujte sklad, ki podpira push, pop, top in pridobivanje minimalnega elementa v stalnem času. push (x) - potisnite element x na sklad. pop () - Odstrani element na vrhu sklada. top () - Pridobite zgornji element. getMin () - Pridobite najmanjši element v skladu. ...

Preberi več

Vprašanje 30. Min sklad Pri težavi z minimalnim skladom moramo zasnovati sklad za učinkovito izvajanje naslednjih funkcij: potisnite (x) -> Potisnite element x v popek sklada () -> Odstrani element na vrhu sklada () -> Vrni element na vrhu sklada getMin () -> Vrni najmanjši prisoten element ...

Preberi več

Capital One Queue Queues

Vprašanje 31. Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k Izjava o problemu Problem "Vsota najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k" navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna cela števila, poiščite vsoto najmanjših in največjih elementov vseh podnizov velikosti k. Primeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Preberi več

Capital Eno Druga vprašanja

Vprašanje 32. Rešitev vzorca besed LeetCode Izjava težave Besedni vzorec LeetCode Rešitev – Dobimo 2 niza – “s” in “pattern”, ugotoviti moramo, ali vzorec sledi s. Sledi tukaj pomeni popolno ujemanje. Bolj formalno lahko za vsak vzorec[i] obstaja samo en s[i] in obratno, tj. obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 33. Odstranitev povezave Elementi seznama Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi dobimo povezan seznam z vozlišči, ki imajo celoštevilske vrednosti. S seznama moramo izbrisati nekaj vozlišč, katerih vrednost je enaka val. Težave ni treba reševati na mestu, vendar bomo razpravljali o enem takem pristopu. Primer seznama = ...

Preberi več

Vprašanje 34. Rešitev s povezavo s seznamom palindrom, rešitev s kodi V problemu »Palindrome Linked List« moramo preveriti, ali je dani posamezno celoštevilski seznam palindrom ali ne. Primer seznama = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Pojasnilo # 1: Seznam je palindrom, saj so vsi elementi od začetka in nazaj ...

Preberi več

Vprašanje 35. Združite dve razvrščeni seznami rešitev Leetcode Povezani seznami so po svojih linearnih lastnostih podobni nizom. Lahko združimo dva razvrščena polja, da tvorimo celotno razvrščeno polje. V tej težavi moramo združiti dva razvrščena povezana seznama, da vrnemo nov seznam, ki vsebuje razvrščene elemente obeh seznamov. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 36. Count Primes Leetcode rešitve V tej težavi dobimo celo število N. Cilj je prešteti, kako so števila, manjša od N, praštevila. Celo število je neomejeno. Primer 7 3 10 4 Pojasnilo Primeri, manjši od 10, so 2, 3, 5 in 7. Torej, štetje je 4. Pristop (Brute ...

Preberi več

Vprašanje 37. Združi dva razvrščena povezana seznama Pri združevanju dveh razvrščenih povezanih seznamov smo dali kazalnik glave dveh povezanih seznamov, jih združimo tako, da dobimo en povezan seznam, ki ima vozlišča z vrednostmi v razvrščenem vrstnem redu. vrne kazalec glave združenega povezanega seznama. Opomba: povežite povezani seznam na mestu, ne da bi uporabili ...

Preberi več

Vprašanje 38. Spoji dve razvrščeni seznami Leetcode Kaj je problem spajanja dveh razvrščenih seznamov na leetcode? To je tako zanimivo vprašanje, ki so ga tolikokrat postavili v podjetjih, kot so Amazon, Oracle, Microsoft itd. V tej težavi (Merge Two Sorted Lists Leetcode) smo podali dva povezana seznama. Oba povezana seznama sta v naraščajočem vrstnem redu. Združi oba povezana seznama v ...

Preberi več

Vprašanje 39. Izvajanje predpomnilnika LRU Predpomnilnik najmanj nedavno uporabljenih (LRU) je vrsta metode, ki se uporablja za vzdrževanje podatkov tako, da je čas, potreben za uporabo podatkov, čim manjši. LRU algoritem, ki se uporablja, ko je predpomnilnik poln. Najmanj nedavno uporabljene podatke odstranimo iz začasnega pomnilnika ...

Preberi več

Vprašanje 40. Sito Eratostena Sito Eratostena je algoritem, v katerem najdemo praštevila, manjša od N. Tu je N celoštevilska vrednost. To je učinkovita metoda za ugotavljanje praštevil do meje. Z uporabo tega lahko ugotovimo praštevila do 10000000. Tu ...

Preberi več

Translate »