Vprašanja za intervju Bloomberga

Bloombergov niz vprašanj

Vprašanje 1. Rešitev naslednje permutacije Leetcode Izjava problema Naslednja permutacija LeetCode Rešitev – »Naslednja permutacija« navaja, da je dano niz celih števil, ki je permutacija prvih n naravnih števil. Najti moramo naslednjo leksikografsko najmanjšo permutacijo danega niza. Zamenjava mora biti na mestu in uporabljati le stalen dodaten prostor. ...

Preberi več

Vprašanje 2. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 3. Razvrsti matriko po naraščajoči frekvenčni rešitvi Leetcode Izjava težave Razvrsti matriko z naraščajočo frekvenco Rešitev LeetCode – »Razvrsti matriko z naraščajočo frekvenco« navaja, da vam je dano niz celih števil, razvrstite matriko v naraščajočem vrstnem redu glede na frekvenco vrednosti. Dve ali več vrednosti imata enako frekvenco, razvrstiti jih moramo ...

Preberi več

Vprašanje 4. Particija na K enake vsote podmnožice Leetcode Rešitev Izjava problema Particija na K podmnožice enake vsote LeetCode Rešitev – »Particija na K podmnožic enake vsote« navaja, da vam je dano celo število matrik nums in celo število k, vrnite true, če je mogoče imeti k nepraznih podmnožic, katerih vsote so vsi enaki. Primer: vhod: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 5. Rešitev za zamenjavo kovancev 2 Leetcode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Change Coin Change 2 – »Coin Change 2« navaja, da je dano niz različnih kovancev celih števil in celo število, ki predstavlja skupno količino denarja. Vrniti moramo štetje skupnega števila različnih možnih kombinacij, ki seštejejo znesek. ...

Preberi več

Vprašanje 6. Frog Jump Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev LeetCode Frog Jump – “Frog Jump” navaja, da glede na seznam kamnov (položaj), razvrščenih v naraščajočem vrstnem redu, ugotovite, ali lahko žaba prečka reko tako, da pristane na zadnjem kamnu (zadnji indeks matrike). Na začetku je žaba na prvem kamnu in ...

Preberi več

Vprašanje 7. Zgradite matriko iz permutacijske rešitve Leetcode Izjava problema Rešitev LeetCode Zgradi matriko iz permutacije – »Zgradi matriko iz permutacije« navaja, da moramo glede na število permutacijskih številk, ki temeljijo na nič, zgraditi matriko enake dolžine, kjer je ans[i] = nums[nums[i]] za vsako i v obsegu [0, nums.length-1]. Permutacija nums na osnovi nič je niz različnih celih števil od 0 ...

Preberi več

Vprašanje 8. Najnižji strošek za vstopnice Rešitev Leetcode Izjava o težavi Najnižji strošek za vstopnice Rešitev LeetCode – »Minimalna cena za vstopnice« vas prosi, da na danem seznamu dni poiščete najmanjše število dolarjev, ki jih potrebujete za potovanje vsak dan. Dobili boste celo število dni. Vsak dan je celo število iz ...

Preberi več

Vprašanje 9. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 10. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 11. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 12. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 13. Rešitev manjkajoče številke Leetcode Izjava težave Rešitev Manjkajoče številke LeetCode – »Manjkajoče število« navaja, da je dano niz velikosti n, ki vsebuje n različnih številk med [0,n]. Vrniti moramo številko, ki manjka v obsegu. Primer: Vhod: nums = [3,0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: Z lahkoto opazimo, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanje 14. Premešajte Array Leetcode Solution Težava Premešaj Array Leetcode Solution nam nudi matriko dolžine 2n. Tu se 2n nanaša na to, da je dolžina polja enakomerna. Nato se nam reče, da premešamo polje. Tukaj mešanje ne pomeni, da moramo naključno premešati matriko, vendar je določen način ...

Preberi več

Vprašanje 15. 3Sum Leetcode rešitev Izjava problema Glede na vrsto n celih števil, ali obstajajo elementi a, b, c v številih, tako da je a + b + c = 0? Poiščite vse unikatne trojčke v polju, ki daje vsoto nič. Opomba: nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih trojčkov. Primer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 16. Kombinirana vsota Leetcode raztopine Problem Combination Sum Leetcode Solution nam ponuja matriko ali seznam celih števil in cilj. Povedali naj najdemo kombinacije, ki jih lahko naredimo s pomočjo teh celih števil, poljubno številokrat, ki seštejejo k danemu cilju. Torej bolj formalno lahko uporabimo dane ...

Preberi več

Vprašanje 17. Rešitev Leetcode otoka Perimeter Izjava o težavi V tej težavi dobimo mrežo v obliki 2-D matrike. mreža [i] [j] = 0 pomeni, da je na tej točki voda, mreža [i] [j] = 1 pa kopno. Mrežne celice so povezane navpično / vodoravno, vendar ne diagonalno. Obstaja natančno en otok (povezan del kopnega ...

Preberi več

Vprašanje 18. Največja podrejena rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na številčno matrično številko poiščite sosednjo podniz (ki vsebuje vsaj eno število), ki ima največjo vsoto, in vrnite njegovo vsoto. Primer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Pojasnilo: [4, -1,2,1] ima največjo vsoto = 6. nums = [- 1] -1 Pristop 1 (deli in vladaj) Pri tem pristopu ...

Preberi več

Vprašanje 19. Minimalni čas obiska vseh točk Rešitev s kodo Problem Minimalni čas obiska vseh točk Leetcode Solution nam ponuja matriko ali vektor točk na koordinatnih oseh. Težava po tem, ko nam posredujemo vnos, nas prosi, da najdemo najkrajši čas za obisk vseh točk, navedenih v vnosu. Ko premaknete eno enoto ...

Preberi več

Vprašanje 20. Najmanjša absolutna razlika rešitev Leetcode Problem Minimum Absolute Difference Leetcode Solution nam ponuja nesortirano matriko ali vektor, ki vsebuje nekaj celih števil. Odkriti moramo vse pare, katerih razlika je enaka najmanjši absolutni razliki. Najmanjša absolutna razlika je najmanjša vrednost absolutne razlike, ki lahko ...

Preberi več

Vprašanje 21. Poiščite rešitev s skupnimi znaki Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo vrsto nizov. Natisniti moramo seznam vseh znakov, ki se pojavijo v vsakem nizu v matriki (vključeni so dvojniki). To je, če se znak pojavi dvakrat v vsakem nizu, ne pa trikrat, ga moramo imeti ...

Preberi več

Vprašanje 22. Poišči vse številke, ki so izginile v rešitvi Array Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Vsebuje elemente od 1 do N, kjer je N = velikost matrike. Vendar pa je nekaj elementov izginilo, namesto njih pa je prisotnih nekaj dvojnikov. Naš cilj je vrniti matriko ...

Preberi več

Vprašanje 23. Rešitev Leetcode za večinski element II V tej težavi smo dobili celo število. Cilj je najti vse elemente, ki se v matriki pojavljajo več kot ⌊N / 3⌋ časa, kjer je N = velikost matrike in ⌊ ⌋ talni operater. Vrniti moramo vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 24. Edinstvena rešitev Leetcode Rešitev Problem Unique Paths Leetcode Solution navaja, da ste dobili dve celi števili, ki predstavljata velikost mreže. Uporaba velikosti mreže, dolžine in širine mreže. Poiskati moramo število edinstvenih poti od zgornjega levega kota mreže do ...

Preberi več

Vprašanje 25. Koliko številk je manjših od trenutne številčne rešitve Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili matriko. Za vsak element tega polja moramo ugotoviti, koliko elementov je manjše od tega elementa. tj. za vsak i (0 <= i

Preberi več

Vprašanje 26. Spoji razvrščene rešitve Leetcode rešitve V problemu »Združi razvrščene nize« dobimo dva niza, razvrščena po padajočem vrstnem redu. Prvo polje ni popolnoma zapolnjeno in ima dovolj prostora, da sprejme tudi vse elemente drugega polja. Spojiti moramo dva polja, tako da prvo polje vsebuje elemente ...

Preberi več

Vprašanje 27. Išči v razvrščeni razvrščeni matrični rešitvi Leetcode Razmislite o razvrščeni matriki, vendar je bil izbran en indeks in matrika je bila zasukana na tej točki. Ko je matrika zasukana, morate poiskati določen ciljni element in vrniti njegov indeks. V primeru, da element ni prisoten, vrnite -1. Težava je na splošno ...

Preberi več

Vprašanje 28. Poiščite Vstavi položaj Leetcode rešitev V tej težavi dobimo razvrščeno matriko in ciljno celo število. Poiskati moramo njegov položaj za iskanje. Če je v polju prisotna ciljna vrednost, vrnite njen indeks. Vrnite indeks, pri katerem je treba vstaviti cilj, da ostane vrstni red razvrščen (v ...

Preberi več

Vprašanje 29. Otroci z največjim številom raztopin za bonbone Leetcode V problemu »Otroci z največjim številom bonbonov« dobimo vrsto celih števil, ki predstavljajo število čokolad, ki jih imajo nekateri otroci, in nekaj dodatnih bonbonov, ki jih lahko razdelimo na kakršen koli način. Zdaj moramo ugotoviti: Ali ima lahko vsak otrok največje število ...

Preberi več

Vprašanje 30. Tekoča vsota rešitve 1d Array Leetcode Izjava o težavi V tekoči vsoti 1d problema matrike smo dobili matriko s številom, za katero moramo vrniti matriko, kjer je za vsak indeks i v matriki rezultatov arr [i] = vsota (števila [0]… števil [i]) . Številke primerov = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Pojasnilo: Tekoča vsota je: ...

Preberi več

Vprašanje 31. Poiščite prvi in ​​zadnji položaj elementa v rešitvi Sorted Array Leetcode Izjava o težavi V tem članku z naslovom »Poišči prvi in ​​zadnji položaj elementa v rešitvi Leetcode Sorted Array« bomo razpravljali o rešitvi težave z leetcode. V danem problemu dobimo matriko. Dobili smo tudi ciljni element. Elementi v matriki so zaporedni v ...

Preberi več

Vprašanje 32. Najmanjša vsota poti v trikotniku Izjava o težavi Problem "Minimalna vsota poti v trikotniku" navaja, da ste dobili zaporedje v obliki trikotnika s celimi števili. Zdaj, začenši od zgornje vrstice, kakšna je najmanjša vsota, ki jo lahko dosežete, ko pridete do spodnje vrstice? Primer 1 2 3 5 ...

Preberi več

Vprašanje 33. Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi Težava »Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Izjava o problemu zahteva ugotovitev dolžine najdaljše sosednje podniže, katere elemente je mogoče razporediti v zaporedju (neprekinjeno, naraščajoče ali padajoče). Številke v ...

Preberi več

Vprašanje 34. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Izjava o težavi Problem "Najboljši čas za nakup in prodajo delnic" navaja, da prejmete niz cen dolžine n, kjer i-ti element shrani ceno delnice na i-ti dan. Če lahko opravimo samo eno transakcijo, to je, da kupimo en dan in ...

Preberi več

Vprašanje 35. Najpogostejši K pogosti elementi Izjava o težavi V prvih K pogostih elementih smo podali matriko nums [], poiščite k najpogostejših elementov. Primeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiven pristop za izdelavo najpogostejših K pogostih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 36. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 37. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 38. Podmnožica Leetcode V težavi Subset Leetcode smo podali nabor različnih celih števil, števil, natisnemo vse podnabore (sklop moči). Opomba: Nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih podnaborov. Matrika A je podmnožica matrike B, če jo lahko dobimo iz B tako, da izbrišemo nekaj (po možnosti nič ...

Preberi več

Vprašanje 39. Beseda iskanje Iskanje besed je nekaj podobnega ugankam za iskanje besed v nekem obdobju našega življenja. Danes na mizo prinašam spremenjeno križanko. Moji bralci morajo biti nekoliko zmedeni, o čem govorim. Ne da bi zapravljali več časa, pojdimo do izjave o težavi Can ...

Preberi več

Vprašanje 40. Vstavi Izbriši GetRandom V težavi Insert Delete GetRandom moramo oblikovati podatkovno strukturo, ki podpira vse naslednje operacije v povprečnem O (1) času. insert (val): Vstavi element val v nabor, če še ni prisoten. remove (val): Odstrani element val iz niza, če je prisoten. getRandom: Vrne naključni element iz trenutnega nabora ...

Preberi več

Vprašanje 41. Spajanje prekrivajočih se intervalov V težavi z intervali prekrivanja intervalov smo podali zbirko intervalov, združimo in vrnemo vse intervale, ki se prekrivajo. Primer vnosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izhod: [[2, 4], [5, 7]] Pojasnilo: Lahko združimo [2, 3] in [3 , 4] skupaj v obliki [2, 4] Pristop za iskanje združitve ...

Preberi več

Vprašanje 42. Mediana dveh razvrščenih nizov Glede na dva razvrščena polja A in B velikosti n in m. Poiščite mediano končnega razvrščenega polja, dobljenega po združitvi danih dveh nizov, ali z drugimi besedami, rečemo, da najdemo mediano dveh razvrščenih nizov. (Pričakovana časovna zapletenost: O (log (n))) Pristop 1 za ...

Preberi več

Vprašanje 43. Največja podmreža izdelka V težavi z največ podmrežjo izdelka smo podali vrsto celih števil, poiščite sosednjo podniz z vsaj enim elementom, ki ima največji zmnožek. Primer Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Največji izdelek = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Največji produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Preberi več

Vprašanje 44. Poiščite element v razvrščenem zasukanem polju Pri iskanju v razvrščeni zasukani matriki smo podali razvrščeno in zasukano matriko in element, preverite, ali je dani element prisoten v matriki ali ne. Primeri Vhodna števila [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izhodna vrednost Vhodna števila [] = {2, ...

Preberi več

Vprašanje 45. Največja podmreža izdelka Glede na matriko n celih števil poiščite največji zmnožek, dobljen iz sosednje podmreže dane matrike. Primeri Vhodna dolžina [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Izhodna vrednost 80 Vhodna dolžina [] = {5, 10, 6, -2, 1} Izhodna vrednost 300 Vhodna dolžina [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Izhod 70 ...

Preberi več

Vprašanje 46. 3 Vsota V 3. težavi z vsoto smo podali matriko s števili n celih števil, poiščemo vse enolične trojčke, ki seštejejo do 0. Primer vnosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izhod: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naive Approach for 3 Sum problem Pristop Brute force ...

Preberi več

Vprašanje 47. Poiščite podvojeno številko Glede na število matrik, ki vsebuje (n + 1) elementov, vsak element pa je med 1 in n. Če je samo en podvojen element, poiščite podvojeno številko. Primeri Vhod: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Izhod: 2 Vhod: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Izhod: 3 Naive ...

Preberi več

Vprašanje 48. Najmanjša vsota poti V problemu z najmanjšo vsoto poti smo podali matriko "a × b", sestavljeno iz nenegativnih števil. Vaša naloga je najti pot od zgoraj levo proti desni spodaj, ki zmanjša vsoto vseh številk, ki prihajajo na poti, ki ste jo našli. Opomba: Premikate se lahko samo ...

Preberi več

Vprašanje 49. Poiščite podvojeni element Glede na matriko celih števil velikosti n + 1, kjer je vsak element matrike med 1 in n (vključno), je v matriki en podvojen element, poiščite dvojnik. Metoda surove sile - pristop 1 za iskanje podvojenega elementa Za vsak i-ti element zaženite zanko ...

Preberi več

Vprašanje 50. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 51. Skok igra V igri skok smo podali vrsto nenegativnih celih števil, vi ste sprva postavljeni na prvi indeks polja. Vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem položaju. Ugotovite, ali lahko dosežete zadnji indeks. Primer vnosa: arr = [2,3,1,1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 52. Vsota kombinacije V kombinaciji z vsoto kombinacij smo podali vrsto pozitivnih celih števil arr [] in vsoto s, poiščimo vse unikatne kombinacije elementov v arr [], kjer je vsota teh elementov enaka s. Isto ponavljajočo se številko je mogoče izbrati med arr [] neomejeno število krat. Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 53. Max območje otoka Opis težave: Glede na 2D matriko ima matrika kot vnosa le 0 (predstavlja vodo) in 1 (predstavlja zemljo). Otok v matriki nastane tako, da se združijo vse sosednje enote, povezane v 1 smeri (vodoravno in navpično). V matriki poiščite največjo površino otoka. Predpostavimo, da so vsi štirje robovi ...

Preberi več

Vprašanje 54. Išči v Sortirano vrteče polje Iskanje elementov v razvrščenem zasukanem polju je mogoče najti z binarnim iskanjem v O (logn) času. Cilj tega prispevka je najti dani element v razvrščenem zasukanem polju v času O (logn). Naveden je nekaj razvrščenega zasukanega polja. Primer vnosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Preberi več

Vprašanje 55. Edinstvene poti Podana je mreža 2x mxn, vi pa stojite v zgornji in levi celici mreže. tj. celica, ki se nahaja na (1,1). Poiščite število edinstvenih poti, po katerih lahko pridete do celice, ki se nahaja na (m, n), iz celice, ki se nahaja na (1,1) ...

Preberi več

Vprašanje 56. Največja podmreža V težavi Maximum Subarray smo podali celoštevilsko matrično številko, poiščemo sosednjo pod matriko, ki ima največjo vsoto, in izpišemo vrednost največje vsote podmreže. Primer vhodnih števil [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izhodni algoritem 6 Cilj je najti ...

Preberi več

Vprašanje 57. Intervali spajanja Pri problemu združevanja intervalov smo podali nabor intervalov oblike [l, r], združimo prekrivajoče se intervale. Primeri Vhod {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izhod {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Vhod {[ 1, 4], [1, 5]} Izhod {[1, 5]} Naiven pristop za spajanje intervalov ...

Preberi več

Vprašanje 58. Poiščite Peak Element Razumejmo težavo Find Peak Element. Danes imamo s seboj matriko, ki potrebuje svoj vrhunec. Zdaj se gotovo sprašujete, kaj mislim z elementom vrha? Vrhunski element je tisti, ki je večji od vseh njegovih sosedov. Primer: Glede na vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 59. Veljavna številka trikotnika Težava V težavi z veljavnim trikotnim številom smo podali vrsto nenegativnih celih števil. Poiščite število trojčkov, ki lahko tvorijo trikotnik. Če štejemo številke v matriki kot stranske dolžine trikotnika. Primer vhoda [2, 2, 3, 4] Izhod 3 Pojasnilo We ...

Preberi več

Vprašanje 60. Spoji razvrščeno polje V problemu združevanja razvrščenih nizov smo dali dva razvrščena polja v naraščajočem vrstnem redu. Najprej smo vnesli številko, inicializirano za array1 in array2. Ti dve številki sta N in M. Velikost polja 1 je enaka vsoti N in M. V polju 1 najprej ...

Preberi več

Vprašanje 61. Posoda z večino vode Opis težave: pri n indeksih (i = 0 ... n-1) dobite n celih števil (y2, y1, y0,1,2… yn-1). Celo število v i-tem indeksu je yi. Zdaj na kartezijanski ravnini narišete n črt vsake povezovalne točke (i, yi) in (i, 0). Poiščite največjo količino vode ...

Preberi več

Vprašanje 62. Vsota podmreže je enako k Glede na celoštevilsko matriko in celo število k. Poiščite skupno število sosednjih podnizov dane matrike, katerih vsota elementov je enaka k. Primer vhoda 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 izhod: 7 vhod 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Izhod: 4 Pojasnilo: razmislite o primeru-1 ...

Preberi več

Vprašanje 63. Problem zamenjave kovancev Problem zamenjave kovancev - Glede na nekaj kovancev različnih vrednosti c1, c2,…, cs (na primer: 1,4,7….). Potrebujemo znesek n. Uporabite te dane kovance za oblikovanje zneska n. Kovanec lahko uporabite tolikokrat, kot je potrebno. Poiščite skupno število načinov, na katere ...

Preberi več

Vprašanje 64. Poiščite najmanjši element v razvrščenem in zasukanem polju Izjava o težavi V problemu »Poiščite najmanjši element v razvrščenem in zasukanem polju« smo podali razvrščeno polje []. Ta matrika se zavrti na neznani točki, poiščite najmanjši element v tej matriki. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celoštevilčno vrednost n. ...

Preberi več

Vprašanje 65. Intervali prekrivanja prekrivanja II Izjava o težavi V problemu »Spajanje prekrivajočih se intervalov II« smo podali nabor intervalov. Napišite program, ki bo intervale, ki se prekrivajo, združil v enega in natisnil vse intervale, ki se ne prekrivajo. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n parov, kjer je vsak par ...

Preberi več

Vprašanje 66. Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer Izjava o problemu V problemu »Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer« smo podali vrsto pozitivnih in negativnih celih števil. Napišite program, ki bo našel največjo vsoto sosednje podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 67. Ponovno izvajanje hitrega razvrščanja Izjava o težavi V problemu »Iterative Implementation of Quick Sort« smo podali matriko []. Matriko moramo razvrstiti s hitrim razvrščanjem. Tukaj se hitro razvrščanje ne izvaja rekurzivno, temveč se izvaja na iterativni način. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 68. Premešajte dani niz Izjava o težavi V problemu »Premešaj določeno matriko« smo podali vrsto celih števil. Napišite program, ki premeša dano matriko. To pomeni, da bo elemente v matriki naključno premešal. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n celih števil, ločenih s presledkom ...

Preberi več

Vprašanje 69. Razvrščanje razvrščenega polja K Izjava o težavi V problemu »Razvrščanje razvrščenega polja K« smo podali vrsto n elementov, pri čemer je vsak element oddaljen največ k od svojega ciljnega položaja. Izdelajte algoritem, ki razvrsti v O (n log k) času. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje dve celi vrednosti N ...

Preberi več

Vprašanje 70. Največja podmreža izdelka II Izjava o težavi V problemu »Maximum Product Subarray II« smo podali matriko, sestavljeno iz pozitivnih, negativnih celih števil in tudi nič. Poiskati moramo največji zmnožek podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhodna oblika Edini ...

Preberi več

Vprašanje 71. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o problemu V problemu "Največja vsota, ki narašča v nadaljevanju" smo podali matriko. Poiščite vsoto največje podpostavke dane matrike, to je cela števila v podpovršju so razvrščena po vrstnem redu. Sekvenca je del polja, ki je zaporedje, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 72. Število manjših elementov na desni strani Izjava o težavi V problemu "Število manjših elementov na desni strani" smo podali matriko []. Poiščite število manjših elementov, ki so na desni strani vsakega elementa. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhod ...

Preberi več

Vprašanje 73. Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat Izjava o težavi V problemu »Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat« smo podali celoštevilčno matriko velikosti n. Poiščite elemente, ki se pojavijo več kot n / k-krat. Kje je k vhodna vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje dve celi števili N in ...

Preberi več

Vprašanje 74. Poiščite element Peak iz polja Izjava o težavi V problemu "Poiščite najpomembnejši element iz polja" smo podali vhodno polje celih števil. Poiščite vrh element. V matriki je element najvišji element, če je element večji od obeh sosed. Za vogalne elemente lahko štejemo za edine ...

Preberi več

Vprašanje 75. Pozitivne in negativne številke lahko prerazporedite v matriko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev pozitivnih in negativnih števil v polju v matriki« smo dali matriko []. Ta matrika vsebuje pozitivna in negativna cela števila. Prerazporedite matriko tako, da se pozitivno in negativno postavita izmenično. Tu ni treba šteti pozitivnih in negativnih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 76. Poiščite največjo ponavljajočo se številko v matriki Izjava o težavi V problemu »Poišči največjo ponavljajočo se številko v matriki« smo podali nesortirano matriko velikosti N. Dana matrika vsebuje številke v območju {0, k}, kjer je k <= N. Poiščite število, ki prihaja do največjega števila krat v matriki. Vhodna oblika ...

Preberi več

Vprašanje 77. Štirje elementi, ki seštejejo v dano Izjava o problemu V štirih elementih, ki seštejejo v dani problem, smo podali matriko, ki vsebuje N elementov, ki so lahko pozitivni ali negativni. Poiščite nabor štirih elementov, katerih vsota je enaka dani vrednosti k. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 78. Težava s particijo Izjava o težavi V težavi s particijo smo podali niz, ki vsebuje n elementov. Ugotovite, ali je dani niz mogoče razdeliti na dva niza, katerih vsota elementov v podmnožicah je enaka. Primer vnosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izhod Da Pojasnilo Polje ...

Preberi več

Vprašanje 79. Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 Izjava o težavi V danem nerazvrščenem nizu celih števil. Poiskati moramo razvrščeno podsekvenco velikosti 3. Naj bodo trije elementi matrika [i], matrika [j], matrika [k], potem matrika [i] <matrika [j] <matrika [k] za i <j < k. Če je v matriki več trojčkov, natisnite katerega koli ...

Preberi več

Vprašanje 80. Subarray z dano vsoto Izjava problema V podniz z dano težavo z vsoto smo podali matriko, ki vsebuje n pozitivnih elementov. Poiskati moramo podniz, v katerem je vsota vseh elementov podniza enaka dani_vsoti. Podmarijo dobimo iz prvotne matrike z brisanjem nekaterih ...

Preberi več

Vprašanje 81. Poiščite izgubljeni element iz podvojene matrike Izjava o težavi Glede na dva polja A in B je eno polje dvojnik drugega, razen enega elementa. En element manjka bodisi v A bodisi v B. izgubljeni element moramo najti iz podvojene matrike. Primer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Preberi več

Vprašanje 82. Prerazporedite dano polje v največjo minimalno obliko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev danega polja v največjo minimalno obliko« smo podali razvrščeno polje, ki vsebuje N elementov. Prerazporedite dano razvrščeno polje pozitivnih celih števil, tako da sta nadomestna elementa ith max in ith min. Glejte spodaj za boljše razumevanje prerazporeditve elementov - Array [0] ...

Preberi več

Vprašanje 83. Spoji dva razvrščena polja Izjava o težavi V težavi z združevanjem dveh razvrščenih nizov smo podali dva vhodno razvrščena polja, ta dva polja moramo združiti tako, da morajo biti začetna števila po popolnem razvrščanju v prvem polju in ostanejo v drugem polju. Primer vhoda A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 84. Število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje N elementov. V dani matriki preštejte število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti. Primer vnosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Vsota = 10 Izhod 7 Možni trojčki so: ...

Preberi več

Vprašanje 85. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanje 86. Združevanje dveh razvrščenih nizov Izjava o problemu Pri združevanju dveh razvrščenih nizov smo dobili dva razvrščena polja, eno polje z velikostjo m + n in drugo polje z velikostjo n. Matriko n velikosti bomo združili v matriko velikosti m + n in natisnili združeno matriko velikosti m + n. Primer vhoda 6 3 M [] = ...

Preberi več

Vprašanje 87. Poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje, poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju. Če je prisoten, natisnite indeks tega elementa, sicer natisnite -1. Primer vnosa arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element za iskanje ...

Preberi več

Vprašanje 88. Poišči triplet v matriki z dano vsoto Izjava o težavi Glede na celo celo število poiščite kombinacijo treh elementov v matriki, katerih vsota je enaka dani vrednosti X. Tu bomo natisnili prvo kombinacijo, ki jo dobimo. Če take kombinacije ni, natisnite -1. Primer vnosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 89. Poiščite dvojnike v polju na najbolj učinkovit način Izjava o težavi Na najbolj učinkovit način v prostoru O (n) in O (1) prikaži vse elemente, ki so dvojniki. Glede na matriko velikosti n, ki vsebuje števila od 0 do n-1, se te številke lahko pojavijo poljubno število krat. Poiščite dvojnike v polju v najbolj učinkovitem ...

Preberi več

Vprašanje 90. V nesortirani matriki manjka najmanjša pozitivna številka Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite najmanjše pozitivno število, ki manjka v nesortirani matriki. Celo pozitivno število ne vključuje 0. Po potrebi lahko spremenimo izvirno matriko. Matrika lahko vsebuje pozitivna in negativna števila. Primer a. Vhodno polje: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 91. Premakni vse ničle na konec dane matrike Izjava o težavi V dani matriki premaknite vse ničle, ki so v matriki, na konec matrike. Tu vedno obstaja način, kako vstaviti vse število ničel na konec polja. Primer vnosa 9 9 17 0 14 0 ...

Preberi več

Vprašanje 92. Štetje števila pojavitev v razvrščenem nizu Izjava o težavi V problemu »Štetje števila pojavitev v razvrščenem polju« smo podali razvrščeno polje. Preštejte število pojavitev ali pogostost v razvrščeni matriki X, kjer je X celo število. Primer vnosa 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Preberi več

Vprašanje 93. Poiščite najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju Izjava o težavi V problemu »Najdi najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju« smo podali celoštevilsko matriko. Poiščite najmanjše manjkajoče število v razvrščeni matriki N, ki ima edinstvene elemente v območju od 0 do M-1, kjer je M> N. Primer vnosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 94. Prvi ponavljajoči se element Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje n celih števil. Najti moramo prvi ponavljajoči se element v dani matriki. Če ni ponovljenega elementa, natisnite »No ponavljajoče se celo število«. Opomba: Ponavljajoči se elementi so tisti elementi, ki pridejo večkrat. (Polje lahko vsebuje dvojnike) ...

Preberi več

Vprašanje 95. Sestavljanka s paleto izdelkov Izjava o težavi V problemu sestavljanke z matriko izdelka moramo zgraditi matriko, kjer bo i-ti element zmnožek vseh elementov v dani matriki, razen elementa na i-tem položaju. Primer vhoda 5 10 3 5 6 2 izhoda 180 600 360 300 900 ...

Preberi več

Vprašanje 96. Poiščite vse pare z določeno razliko Izjava o težavi Podali smo vrsto, ki vsebuje različne elemente ali v njej ni ponovljenih elementov. Poiščite vse pare z dano razliko. Če ni para z dano različico, natisnite »Noben par z dano različico«. Primer vnosa 10 20 90 70 20 80 ...

Preberi več

Vprašanje 97. Poiščite prvo ponavljajočo se številko v danem polju Izjava o težavi V matriki je lahko več ponavljajočih se števil, vendar morate v dani matriki najti prvo ponavljajočo se številko (ki se pojavi drugič). Primer vhoda 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izhod 5 je prvi ponavljajoči se element ...

Preberi več

Vprašanje 98. Večinski element Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje moramo najti večinski element iz razvrščenega polja. Večinski element: Število, ki ima več kot polovico velikosti polja. Tu smo podali številko x, moramo preveriti, ali gre za element večine ali ne. Primer vhoda 5 2 ...

Preberi več

Vprašanje 99. Poiščite manjkajočo številko Izjava o težavi Pri iskanju manjkajočega števila iz polja od 1 do N števil smo dobili matriko, ki vsebuje številke N-1. Manjka ena številka v nizu številk od 1 do N. Manjkajoče število moramo poiskati. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število ...

Preberi več

Bloomberg string vprašanja

Vprašanje 100. Ustvarite oklepaje Leetcode Solution Izjava problema Rešitev Generate oklepaje LeetCode – »Generiraj oklepaje« navaja, da je glede na vrednost n. Ustvariti moramo vse kombinacije n parov oklepajev. Odgovor vrnite v obliki vektorja nizov dobro oblikovanih oklepajev. Primer: vnos: n = 3 Izhod: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 101. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 102. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev Leetcode Izjava težave Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – navaja, da je dano nizu s. Najti moramo najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov. Primer: Vhod: s = "abcabcbb" Izhod: 3 Pojasnilo: Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov je dolžine 3. Niz je: "abc". Vnos: s = "bbbbb" ...

Preberi več

Vprašanje 103. Oblikujte podzemni sistem Leetcode Rešitev Izjava o težavi Design Underground System Rešitev LeetCode – »Design Underground System« vas prosi, da načrtujete železniški sistem za spremljanje časa potovanja strank med dvema postajama. Potrebno je izračunati povprečni čas, potreben za potovanje od ene postaje do druge. Izvesti moramo ...

Preberi več

Vprašanje 104. Rešitev najdaljše skupne predpone Leetcode Izjava težave Najdaljša skupna predpona LeetCode Rešitev – »Najdaljša skupna predpona« navaja, da je podana matrika nizov. Med temi nizi moramo najti najdaljšo skupno predpono. Če ne obstaja nobena predpona, vrnite prazen niz. Primer: Vhod: strs = ["flower","flow","flight"] Izhod: "fl" Pojasnilo: "fl" je najdaljši ...

Preberi več

Vprašanje 105. Veljavna rešitev Leetcode Palindrome II Izjava težave Rešitev Veljaven Palindrome II LeetCode – »Veljaven Palindrom II« navaja, da moramo glede na niz s vrniti true, če je s lahko niz palindroma po izbrisu največ enega znaka. Primer: Vhod: s = "aba" Izhod: true Pojasnilo: Vhodni niz je že palindrom, tako da obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 106. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 107. Rešitev Leetcode za particioniranje palindroma Izjava težave Rešitev LeetCode za particioniranje palindroma – “Particioniranje palindroma” navaja, da ste dobili niz, razdelite vhodni niz tako, da je vsak podniz particije palindrom. Vrni vse možne palindromske particije vhodnega niza. Primer: Vhod: s = "aab" Izhod: [["a","a","b"],["aa","b"]] Pojasnilo: Obstajata točno 2 veljavni ...

Preberi več

Vprašanje 108. Preštejte in recite rešitev Leetcode Izjava težave Rešitev Preštej in reci LeetCode – »Preštej in reci« te prosi, da poiščeš n-ti člen zaporedja štetj in reci. Zaporedje count-and-say je zaporedje nizov števk, definiranih z rekurzivno formulo: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) je način, kako bi "izgovorili" niz števk iz countAndSay(n-1), ki se nato pretvori ...

Preberi več

Vprašanje 109. Rešitev palindromskih podnizov Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Palindromskih podnizov – »Palindromski podnizi« vas prosi, da poiščete skupno število palindromskih podnizov v vhodnem nizu. Niz je palindrom, ko se bere enako nazaj kot naprej. Podniz je sosednje zaporedje znakov znotraj niza. Primer: Vhod: s = "aaa" Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 110. Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode Rešitev Navedba težave Rešitev Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode – navaja, da imate niz s, ki vsebuje oklepaje in male črke. Odstraniti moramo najmanjše število neveljavnih oklepajev, da bo vhodni niz veljaven. Vrniti moramo vse možne rezultate v poljubnem vrstnem redu. Vrvica je ...

Preberi več

Vprašanje 111. Najmanjše število korakov za izdelavo dveh nizov Anagram Leetcode rešitve Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza '&' t ', sestavljena iz malih črk v angleščini. V enem postopku lahko izberemo kateri koli znak v nizu 't' in ga spremenimo v drug znak. Najti moramo najmanjše število takih operacij, da naredimo "t" ...

Preberi več

Vprašanje 112. Razdelite niz v rešitev uravnotežene strune Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo niz znakov, ki vsebuje samo 'R' in 'L'. Niz imenujemo uravnotežen, če ima enako število 'R' in 'L'. Dani niz lahko razdelimo na disjontne podnize. Cilj je najti največje možno število ...

Preberi več

Vprašanje 113. Rešitev izomorfnih strun Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza, a in b. Naš cilj je ugotoviti, ali sta niza izomorfna ali ne. Dva niza se imenujeta izomorfna, če in samo, če je znake v prvem nizu sploh mogoče zamenjati s katerim koli znakom (vključno s samim seboj ...

Preberi več

Vprašanje 114. Največja globina gnezdenja rešitve Leetcode v oklepajih Izjava o težavi V tej težavi dobimo veljaven niz oklepajev (vps), ki vsebuje nekaj številk, nekaj operatorjev (npr. +, -, *) in nekaj oklepajev (npr. '(', ')'). Veljavni nizi v oklepajih (vps) so: "" "d", kjer je d poljubno število "(A)", če je A veljaven niz v oklepajih "A * B", če je * kateri koli operator in A ...

Preberi več

Vprašanje 115. Ali je rešitev s kodo Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva različna niza. Cilj je ugotoviti, ali je prvi niz podsekvenca drugega. Primeri prvi niz = "abc" drugi niz = "mnagbcd" true prvi niz = "burger" drugi niz = "dominos" false Pristop (Rekurzivno) To je enostavno ...

Preberi več

Vprašanje 116. Veljavna rešitev palindrome Leetcode Izjava o težavi Glede na niz moramo ugotoviti, ali gre za palindrom, pri čemer upoštevamo samo alfanumerične znake, torej samo številke in abecede. Zanemarjati moramo tudi črke za abecedne znake. Primer "Moški, načrt, kanal: Panama" res Pojasnilo: "AmanaplanacanalPanama" je veljaven palindrom. "dirkati z avtom" ...

Preberi več

Vprašanje 117. Rešitev Roman to Integer Leetcode V problemu »Roman to Integer« dobimo niz, ki predstavlja neko pozitivno celo število v svoji rimski številki. Rimske številke so predstavljene s 7 znaki, ki jih je mogoče pretvoriti v cela števila z uporabo naslednje tabele: Opomba: Celoštevilčna vrednost dane rimske številke ne bo presegla ali ...

Preberi več

Vprašanje 118. Celo število rimske rešitve Leetcode V tej težavi dobimo celo število in jo moramo pretvoriti v rimsko številko. Tako je težava na splošno imenovana "Integer to Roman", to pa je Integer to Roman Leetcode Solution. Če nekdo ne ve za rimske številke. V starih časih ljudje niso ...

Preberi več

Vprašanje 119. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – Glede na niz moramo najti dolžino najdaljšega podniza brez ponavljajočih se znakov. Poglejmo si nekaj primerov: Primer pwwkew 3 Pojasnilo: Odgovor je “wke” z dolžino 3 aav 2 Pojasnilo: Odgovor je “av” z dolžino 2 Pristop-1 ...

Preberi več

Vprašanje 120. Fizz Buzz Ime težave se morda zdi nejasno. Fizz Buzz je igra, s katero otroke učijo o delitvi. Torej, brez večjih težav razčistimo buzz okoli njega. Izjava o težavi Naj napišemo program, kjer za večkratnike 3 natisnete "Fizz", za večkratnike 5 "Buzz" ...

Preberi več

Vprašanje 121. Leiz koda Fizz Buzz V problemu Fizz Buzz smo podali številko n, natisnite niz nizov od 1 do n z danimi pogoji: Natisnite “Fizz” za večkratnike 3. Natisnite “Buzz” za večkratnike 5. Natisnite “FizzBuzz” za večkratnike tako 3 kot 5. V nasprotnem primeru številko natisnite v ...

Preberi več

Vprašanje 122. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 123. Naslednja permutacija V naslednji težavi s permutacijo, ki smo jo dali besedo, poiščite njeno leksikografsko večjo_permutacijo. Primer vnosa: str = "tutorialcup" izhod: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algoritmi" output: algoritmi vhod: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Preberi več

Vprašanje 124. Permutacija velikih črk Pri permutaciji velikih črk smo podali niz, sestavljen samo iz abeced in številk, vsak znak v nizu je mogoče pretvoriti v male in velike črke, poiskati vse različne nize, ki jih lahko dobimo iz različnih kombinacij malih in velikih črk vsakega znaka v vrvica. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 125. Najdaljša pogosta predpona z razvrščanjem V najdaljši skupni predponi s težavo razvrščanja smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 126. Ujemanje regularnih izrazov V problemu ujemanja regularnih izrazov smo podali dva niza, enega (predpostavimo, da je x) sestavljajo samo male črke, drugi (predpostavimo, da je y) pa male črke z dvema posebnima znakoma, tj. "." in »*«. Naloga je ugotoviti, ali je drugi niz ...

Preberi več

Vprašanje 127. Veljavni oklepaji LeetCode Solution V problemu z veljavnimi oklepaji LeetCode smo dali niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']', da ugotovimo, ali je vhodni niz veljaven. Tukaj vam bomo zagotovili veljavno rešitev LeetCode v oklepajih. Vhodni niz je veljaven, če: morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 128. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 129. Preštej in reci Preštej in reci, v katerem smo dali število N in najti moramo N-ti člen štetja in izgovoriti zaporedje. Najprej moramo razumeti, kaj je štetje in izgovoriti zaporedje. Najprej si oglejte nekaj izrazov zaporedja: 1. izraz je "1". 2. mandat je ...

Preberi več

Vprašanje 130. Poiščite edinstven znak v nizu V poglavju Poišči edinstven znak v problemu z nizi smo podali niz, ki vsebuje samo male črke (az). V njem moramo najti prvi neponavljajoči se znak in natisniti indeks. če tak znak ne obstaja, natisnite -1. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje niz. Natisni izhodno obliko ...

Preberi več

Vprašanje 131. Celo število do Romana Celo število v rimsko pretvorbo. Dali smo številko N in natisniti moramo rimsko številko N. Rimska števila so predstavljena z uporabo vrednosti {I, V, X, L, C, D, M}. Poglejmo nekaj primerov za dobro razumevanje. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 132. Izrazite podsekvence Glede na dva niza S in P1 moramo prešteti vse število ločenih podsekvenc S, ki je enako P1. Opomba: Sekvenca določenega niza je niz, ki ga arhiviramo tako, da izbrišemo nekaj znakov ali možnih nič znakov tudi iz prvotnega niza. Ne moremo se spremeniti ...

Preberi več

Vprašanje 133. Kth Neponavljajoči se lik Izjava o težavi V "Kth neponavljajoči se znak" smo podali niz "s". Napišite program, s katerim boste ugotovili kth non-repeating_character. Če je v nizu manj kot k znakov, ki se ne ponavljajo, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. ...

Preberi več

Vprašanje 134. Natisnite vse možne načine za prekinitev niza v obliki oklepaja Izjava o težavi V problemu »Natisni vse možne načine za lomljenje niza v obliki oklepaja« smo podali niz »s«. Poiščite vse možne načine za prekinitev danega niza v obliki oklepajev. Vse podniz vključite v oklepaje (). Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 135. Najdaljša pogosta predpona Word by Word Matching Izjava o težavi V težavi »Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja besed po besedah« smo podali N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število nizov. Naslednjih N vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 136. Najdaljša pogosta predpona z uporabo ujemanja znakov Izjava o težavi V problemu "Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja znakov po znakih" smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število ...

Preberi več

Vprašanje 137. Najdaljša pogosta predpona z binarnim iskanjem II Izjava o težavi V problemu »Najdaljša skupna predpona z uporabo binarnega iskanja II« smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program, ki bo natisnil najdaljšo skupno predpono danih nizov. Če ni skupne predpone, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 138. Dolžina najdaljšega veljavnega podniza Izjava o težavi V »Dolžina najdaljšega veljavnega podniza« smo podali niz, ki vsebuje samo oklepaje za odpiranje in zapiranje. Napišite program, ki bo našel najdaljšo veljavno podniz. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz s. Izhodna oblika Prva in ...

Preberi več

Vprašanje 139. Preverite, ali povezani seznam nizov tvori palindrom Izjava o težavi V problemu »Preveri, ali povezani seznam nizov tvori palindrom« smo podali povezan seznam, ki obdeluje podatke niza. Napišite program za preverjanje, ali podatki tvorijo palindrom ali ne. Primer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Pojasnilo: V zgornjem primeru lahko vidimo, da ...

Preberi več

Vprašanja o Bloombergovem drevesu

Vprašanje 140. Zapolnitev naslednjih desnih kazalcev v rešitvi za vsako vozlišče Leetcode Izjava problema Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču Rešitev LeetCode – »Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču« navaja, da moramo glede na koren popolnega binarnega drevesa zapolniti vsak naslednji kazalec vozlišča na njegovo naslednje desno vozlišče. Če ni naslednjega ...

Preberi več

Vprašanje 141. Izbriši vozlišča in vrni rešitev gozdne Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Izbriši vozlišča in vrni gozd – »Izbriši vozlišča in vrni gozd« navaja, da ima koren binarnega drevesa vsako vozlišče ločeno vrednost. Dobimo tudi matriko to_delete, kjer moramo izbrisati vsa vozlišča z vrednostmi, ki jih vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 142. Rešitev Leetcode za obnovitev drevesa binarnega iskanja Izjava težave Rešitev Recover Binary Search Tree LeetCode – »Obnovi drevo binarnega iskanja« navaja, da je dano korenu binarnega iskalnega drevesa pomotoma zamenjani vrednosti natanko dveh vozlišč. Obnoviti moramo drevo, ne da bi spremenili njegovo strukturo. Primer: vhod: koren = [1,3,null,null,2] Izhod: [3,1,null,null,2] ...

Preberi več

Vprašanje 143. Rešitev za simetrično drevesno kodo Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 144. Število bratov in sester danega vozlišča v drevesu n-ary Izjava o težavi Problem "Število bratov in sester določenega vozlišča v n-arnem drevesu" ​​navaja, da ste dobili n-ary Tree in ciljno vozlišče. Poiščite število bratov in sester ciljnega vozlišča. Predpostavimo, da je vozlišče vedno prisotno v drevesu, prvo vozlišče pa je ...

Preberi več

Vprašanje 145. Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja V problemu pretvorbe binarnega drevesa v binarno drevo iskanja smo podali, da ga binarno drevo pretvori v binarno drevo iskanja, ne da bi spremenili strukturo drevesa. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 13 8 6 47 25 51 Algoritem Ni nam treba spreminjati strukture ...

Preberi več

Vprašanje 146. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 147. Pretvorite BST v drevo večje vsote Pri pretvorbi BST v večje drevo vsote Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za njegovo pretvorbo v večje drevo vsote, to pomeni, pretvorite vsako vozlišče tako, da vsebuje vsoto vseh elementov, večjih od njega. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 69 81 87 34 54 ...

Preberi več

Vprašanje 148. BST do drevesa z vsoto vseh manjših ključev V tej težavi smo podali binarno drevo iskanja, napišite algoritem za najboljše pretvorbo v drevo z vsoto vseh manjših ključev. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 19 7 1 54 34 88 Naive Approach Prehod vseh vozlišč eno za drugim v poljubni obliki prečkanja in ...

Preberi več

Vprašanje 149. Poiščite vozlišče z najmanjšo vrednostjo v binarnem drevesu iskanja Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za iskanje vozlišča z najmanjšo vrednostjo v danem binarnem drevesu iskanja. Primer vhodnega rezultata 5 Naivni pristop Preprost pristop je narediti prehod drevesa in med vsemi vozlišči najti vozlišče z najmanjšo vrednostjo. Ta ...

Preberi več

Vprašanje 150. Sestavite binarno drevo iz podanih prehodov Inorder in Preorder V tej težavi imamo vrstni red in prednaročilo binarnega drevesa. Iz podanih prehodov Inorder in Preorder moramo sestaviti binarno drevo. Primer vnosa: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Prednaročilo = [A, B, D, E, C, F] Izhod: Prehod drevesa, ki ga tvori ...

Preberi več

Vprašanje 151. Obrni pot v BST z uporabo čakalne vrste Če obrnemo pot v BST z uporabo težave s čakalno vrsto, smo podali binarno drevo iskanja in vozlišče, napišemo algoritem za obračanje poti iz korena v dano vozlišče. Predpostavimo, da vozlišče obstaja v BST. Primer vhodnega ciljnega vozlišča = 12 Izhodni prehod po vrstnem redu pred ...

Preberi več

Vprašanje 152. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 153. Kth najmanjši element v BST V tej težavi smo podali BST in številko k, poiščite k-ti najmanjši element v BST. Primeri Vhodno drevo [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Izhod 3 Vhodno drevo [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Izhod 1. ..

Preberi več

Vprašanje 154. Uravnoteženo binarno drevo V problemu uravnoteženega binarnega drevesa smo podali koren binarnega drevesa. Ugotoviti moramo, ali gre za ravnotežje višine ali ne. Primeri vhodnega izhoda true Vhodni izhod: false Uravnoteženo binarno drevo Vsako vozlišče v uravnoteženem binarnem drevesu ima razliko 1 ali manj ...

Preberi več

Vprašanje 155. Najnižji pogosti prednik Glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči n1 in n2 poiščite LCA (Lowest Common Ancestor) vozlišč. Primer Kaj je najnižji skupni prednik (LCA)? Predniki vozlišča n so vozlišča, prisotna na poti med korenom in vozliščem. Upoštevajte binarno drevo, prikazano v ...

Preberi več

Vprašanje 156. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 157. Popolnitev naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču Glede na binarno drevo povežite vozlišča, ki so na isti ravni od leve proti desni. Struktura drevesnega vozlišča: Vozlišče drevesa vsebuje 4 komponente, ki so podatki (celoštevilska vrednost), kazalci (naslednji, levi in ​​desni) vrste drevesnega vozlišča. Naslednji kazalec vozlišča kaže na njegovo ...

Preberi več

Vprašanje 158. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 159. Potrdite binarno drevo iskanja Težava Pri preverjanju problema binarnega drevesa iskanja, ki smo ga dobili kot koren drevesa, moramo preveriti, ali gre za binarno drevo iskanja ali ne. Primer: Izhod: res Pojasnilo: Dano drevo je binarno drevo iskanja, ker so vsi elementi, ki so prepuščeni vsakemu poddrevesu ...

Preberi več

Vprašanje 160. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Vprašanje 161. Izbris v binarnem drevesu Ali že vemo, kaj pravzaprav je Binarno drevo? V tem prispevku se osredotočamo na to, kako izbrisati vozlišče, katerega vrednost je podana. Prepričani smo, da je vrednost vozlišča, ki ga želimo izbrisati, vedno prisotna pred brisanjem v BT. V binarnem ...

Preberi več

Vprašanje 162. Edinstvena binarna drevesa za iskanje Najprej moramo najti skupno število štetj, da oblikujemo edinstveno binarno drevo iskanja. Po njem izdelamo vse možne unikatne BST. Najprej moramo poznati konstrukcijo BST. V binarnem drevesu iskanja se vozlišča v levem poddrevesu wrt. kaj ...

Preberi več

Vprašanja o Bloombergovem grafu

Vprašanje 163. Oceni oddelek Pri oceni problema delitve smo podali nekaj enačb v obliki A / B = k, kjer sta A in B niza, k pa realno število. Odgovorite na nekaj poizvedb, če odgovor ne obstaja, vrnite -1. Primer vnosa: enačbe: a / b = 2.0 in b / c = 3.0 poizvedbe: a / c ...

Preberi več

Vprašanje 164. Max območje otoka Opis težave: Glede na 2D matriko ima matrika kot vnosa le 0 (predstavlja vodo) in 1 (predstavlja zemljo). Otok v matriki nastane tako, da se združijo vse sosednje enote, povezane v 1 smeri (vodoravno in navpično). V matriki poiščite največjo površino otoka. Predpostavimo, da so vsi štirje robovi ...

Preberi več

Vprašanje 165. Kloniranje grafov Kaj je kloniranje grafov? Danes imamo s seboj sklic na neusmerjeni graf. Kaj moramo storiti? Vrnitev globoke kopije priloženega grafa. Oglejmo si strukturo: vozlišče razreda: sestoji iz vrednosti podatkov in sosedov, povezanih z vsakim ...

Preberi več

Bloomberg Stack vprašanja

Vprašanje 166. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 167. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 168. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 169. Rešitev Minet Stack Leetcode Izjava o težavi Oblikujte sklad, ki podpira push, pop, top in pridobivanje minimalnega elementa v stalnem času. push (x) - potisnite element x na sklad. pop () - Odstrani element na vrhu sklada. top () - Pridobite zgornji element. getMin () - Pridobite najmanjši element v skladu. ...

Preberi več

Vprašanje 170. Naslednja večja rešitev Element I Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva seznama, v katerih je prvi seznam podmnožica drugega seznama. Za vsak element prvega seznama moramo poiskati naslednji večji element drugega seznama. Primer nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Pojasnilo: za prvi element seznama1, torej za 4 tam ...

Preberi več

Vprašanje 171. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 172. Min sklad Pri težavi z minimalnim skladom moramo zasnovati sklad za učinkovito izvajanje naslednjih funkcij: potisnite (x) -> Potisnite element x v popek sklada () -> Odstrani element na vrhu sklada () -> Vrni element na vrhu sklada getMin () -> Vrni najmanjši prisoten element ...

Preberi več

Vprašanje 173. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 174. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 175. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 176. Naslednji večji element Naslednji večji element je težava, pri kateri smo podali matriko. Ta matrika vsebuje N vrednosti (lahko pozitivne ali negativne). Najti moramo prvi večji_element v dani matriki na njegovi desni strani. Če ni večjega_elementa, vzemite -1. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 177. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanja Bloombergove čakalne vrste

Vprašanje 178. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 179. Število bratov in sester danega vozlišča v drevesu n-ary Izjava o težavi Problem "Število bratov in sester določenega vozlišča v n-arnem drevesu" ​​navaja, da ste dobili n-ary Tree in ciljno vozlišče. Poiščite število bratov in sester ciljnega vozlišča. Predpostavimo, da je vozlišče vedno prisotno v drevesu, prvo vozlišče pa je ...

Preberi več

Vprašanje 180. Poiščite vozlišče z najmanjšo vrednostjo v binarnem drevesu iskanja Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za iskanje vozlišča z najmanjšo vrednostjo v danem binarnem drevesu iskanja. Primer vhodnega rezultata 5 Naivni pristop Preprost pristop je narediti prehod drevesa in med vsemi vozlišči najti vozlišče z najmanjšo vrednostjo. Ta ...

Preberi več

Vprašanje 181. Obrni pot v BST z uporabo čakalne vrste Če obrnemo pot v BST z uporabo težave s čakalno vrsto, smo podali binarno drevo iskanja in vozlišče, napišemo algoritem za obračanje poti iz korena v dano vozlišče. Predpostavimo, da vozlišče obstaja v BST. Primer vhodnega ciljnega vozlišča = 12 Izhodni prehod po vrstnem redu pred ...

Preberi več

Vprašanje 182. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 183. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Vprašanja Bloombergove matrike

Vprašanje 184. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 185. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 186. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 187. Rešitev besedne kode Leetcode Izjava o težavi Glede na ploščo mxn in besedo poiščite, ali beseda obstaja v mreži. Beseda je lahko sestavljena iz črk zaporedno sosednjih celic, pri čemer so "sosednje" celice vodoravno ali navpično sosednje. Iste črkovne celice ni dovoljeno uporabljati več kot enkrat. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 188. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 189. Max območje otoka Opis težave: Glede na 2D matriko ima matrika kot vnosa le 0 (predstavlja vodo) in 1 (predstavlja zemljo). Otok v matriki nastane tako, da se združijo vse sosednje enote, povezane v 1 smeri (vodoravno in navpično). V matriki poiščite največjo površino otoka. Predpostavimo, da so vsi štirje robovi ...

Preberi več

Vprašanje 190. Edinstvene poti Podana je mreža 2x mxn, vi pa stojite v zgornji in levi celici mreže. tj. celica, ki se nahaja na (1,1). Poiščite število edinstvenih poti, po katerih lahko pridete do celice, ki se nahaja na (m, n), iz celice, ki se nahaja na (1,1) ...

Preberi več

Bloomberg Druga vprašanja

Vprašanje 191. Spoji k razvrščenih seznamov Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev združitve k razvrščenih seznamov LeetCode – »Spoji k razvrščenih seznamov« navaja, da je dano niz k povezanih seznamov, kjer ima vsak povezan seznam svoje vrednosti, razvrščene v naraščajočem vrstnem redu. Vse k-povezane sezname moramo združiti v en sam povezan seznam in vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 192. Poizvedba vsote obsega 2D – nespremenljiva rešitev Leetcode Izjava težave Obseg Poizvedba vsota 2D – Nespremenljiva Leetcode Rešitev – Glede na matriko 2D matrike obdelajte več poizvedb naslednjega tipa: Izračunajte vsoto elementov matrike znotraj pravokotnika, ki ga definirata njegov zgornji levi kot (vrstica1, stolpec1) in spodnji desni vogal (vrstica2, stolpec2). Implementirajte razred NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Inicializira objekt s celim ...

Preberi več

Vprašanje 193. Oznake particij LeetCode Solution Izjava težave Oznake particij LeetCode Rešitev – Dobite niz s. Niz želimo razdeliti na čim več delov, tako da se vsaka črka pojavlja v največ enem delu. Upoštevajte, da je particija izvedena tako, da se po povezovanju vseh delov po vrstnem redu ...

Preberi več

Vprašanje 194. Povezovanje rešitve matrike LeetCode Izjava problema: povezovanje matrike LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n, želite ustvariti matriko ans dolžine 2n, kjer je ans[i] == nums[i] in ans[i + n] == nums[ i] za 0 <= i < n (indeksirano z 0). Natančneje, ans je povezava dveh nizov nums. Vrni matriko ans. Primer: Primer 1 Vhod: nums = [1,2,1] Izhod: [1,2,1,1,2,1] Pojasnilo: Matrika ...

Preberi več

Vprašanje 195. Rešitev Fibonaccijeve številke LeetCode Izjava problema Fibonaccijevo število LeetCode Rešitev – »Fibonaccijevo število« navaja, da Fibonaccijeva števila, običajno označena kot F(n), tvorijo zaporedje, imenovano Fibonaccijevo zaporedje, tako da je vsako število vsota dveh prejšnjih, začenši od 0 in 1 To pomeni, da je F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Preberi več

Vprašanje 196. Veljavna rešitev LeetCode države Tic-Tac-Toe Navedba težave Veljavno stanje Tic-Tac-Toe LeetCode Rešitev – Dobimo ploščo Tic-Tac-Toe kot ploščo niza nizov in od nas zahtevamo, da vrnemo true, če je mogoče doseči ta položaj plošče med veljavnim tik- tac-toe igra. Plošča je niz 3 x 3 ...

Preberi več

Vprašanje 197. Obrnjene besede v rešitvi LeetCode niza III Izjava težave Obrnite besede v nizu III LeetCode Rešitev – Dobimo niz in od nas zahtevamo, da obrnemo vrstni red znakov v vsaki besedi v stavku, hkrati pa ohranimo presledke in začetni vrstni red besed. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: s = "Vzemimo LeetCode ...

Preberi več

Vprašanje 198. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Rešitev – Dobimo glavo razvrščenega povezanega seznama. Od nas zahtevamo, da izbrišemo vse dvojnike, tako da se vsak element prikaže samo enkrat, in vrnemo razvrščen tudi povezani seznam. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: glava ...

Preberi več

Vprašanje 199. Rešitev klonskega grafa LeetCode Izjava težave Klon graf LeetCode Rešitev – Dobimo referenco vozlišča v povezanem neusmerjenem grafu in od nas zahtevamo, da vrnemo globoko kopijo grafa. Globoka kopija je v bistvu klon, kjer nobeno vozlišče v globoki kopiji ne bi smelo imeti reference ...

Preberi več

Vprašanje 200. Drevesa minimalne višine LeetCode rešitev Izjava problema Drevesa minimalne višine LeetCode Rešitev – Podan nam je drevo n vozlišč, označenih od 0 do n-1 kot 2D niz »robov«, kjer rob[i] = [a_i, b_i] označuje, da obstaja neusmerjen rob med dve vozlišči a_i in b_i v drevesu. Imamo ...

Preberi več

Vprašanje 201. K-ti najmanjši element v razvrščeni matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Kth najmanjši element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Dobimo matriko velikosti n, kjer je vsaka od vrstic in stolpcev razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Od nas zahtevamo, da vrnemo k-ti najmanjši element v matriki. Upoštevajte, da je kth ...

Preberi več

Vprašanje 202. Sestavite binarno drevo iz rešitve za prednaročilo in postorder Traversal LeetCode Izjava problema Konstruiraj binarno drevo iz prehoda prednaročila in prehoda postorderja LeetCode Rešitev – glede na dva niza celih števil, preorder in postorder, kjer je preorder prehod prednaročila binarnega drevesa različnih vrednosti, postorder pa je prehod postorderja istega drevesa, rekonstruiraj in vrni binarno datoteko. drevo. Če obstaja več odgovorov, lahko vrnete katerega koli od njih. Vnos: prednaročilo ...

Preberi več

Vprašanje 203. Število metov kock s ciljno vsoto LeetCode rešitev Izjava težave Število metov kock s ciljno vsoto LeetCode Rešitev – Imate n kock in vsaka kocka ima k obrazov, oštevilčenih od 1 do k. Glede na tri cela števila n, k in tarča vrnite število možnih načinov (od skupnega števila kn) za metanje kocke, tako da je vsota obrnjenih številk enaka cilju. Ker je odgovor morda ...

Preberi več

Vprašanje 204. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Rešitev – Glede na glavo razvrščenega povezanega seznama izbrišite vsa vozlišča, ki imajo podvojene številke, pri čemer pustite samo različne številke s prvotnega seznama. Vrnite tudi razvrščen povezani seznam. Vhod: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izhod: [1,2,5] Pojasnilo Ideja tukaj je prečkati ...

Preberi več

Vprašanje 205. Lahko postavite rože LeetCode Solution Izjava težave lahko postavite rože LeetCode Rešitev – Imate dolgo gredico, v kateri so nekatere parcele zasajene, nekatere pa ne. Vendar cvetja ni mogoče saditi na sosednjih parcelah. Glede na gredico celega niza, ki vsebuje 0 in 1, kjer 0 pomeni prazno in 1 pomeni, da ni prazna, in celo število n, se vrnite, če je mogoče posaditi n novih cvetov v ...

Preberi več

Vprašanje 206. Prvi edinstven znak v rešitvi niza LeetCode Izjava težave Prvi edinstveni znak v nizu LeetCode Rešitev – Za niz s poiščite prvi neponavljajoči se znak v njem in vrnite njegov indeks. Če ne obstaja, vrnite -1. Primer preskusnega primera 1: Vhod: s = “leetcode” Izhod: 0 Testni primer 2: Vhod: s = “aabb” Izhod: -1 Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 207. Invert Binary Tree Rešitev LeetCode Izjava težave: Rešitev LeetCode Invert Binary Tree – V tem vprašanju je glede na koren katerega koli binarnega drevesa potrebna rešitev za obrnjeno binarno drevo, kar pomeni, da bi levo drevo moralo postati desno drevo in obratno. Pojasnilo Lahko se vprašamo, katero prečkanje drevesa bi bilo ...

Preberi več

Vprašanje 208. Rešitev Leetcode za najbližjo vrednost drevesa binarnega iskanja Izjava težave: Najbližja vrednost drevesa binarnega iskanja Leetcode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa iskanja in ciljno vrednost vrnite vrednost v BST, ki je najbližja cilju. Primer: Primer 1 Vhod: koren = [4,2,5,1,3], cilj = 3.714286 Izhod: 4 Primer 2 Vhod: koren = [1], cilj ...

Preberi več

Vprašanje 209. Rešitev Leetcode seznama particij Izjava težave: Rešitev kode particij seznama – Glede na glavo povezanega seznama in vrednost x ga razdelite tako, da so vsa vozlišča, manjša od x, pred vozlišči, večjimi ali enakimi x. Ohraniti morate prvotni relativni vrstni red vozlišč v vsaki od dveh particij. Primer: Primer 1 Vnos: glava = ...

Preberi več

Vprašanje 210. Oblikovanje zgodovine brskalnika LeetCode Solution Izjava o težavi Oblikovanje Zgodovina brskalnika LeetCode Rešitev – Imate brskalnik z enim zavihkom, kjer začnete na domači strani in lahko obiščete drug url, se vrnete v število korakov v zgodovini ali se premaknete naprej po številu korakov v zgodovini. Implementirajte razred BrowserHistory: BrowserHistory(niz domača stran) Inicializira objekt z domačo stranjo ...

Preberi več

Vprašanje 211. 3Sum najbližja rešitev LeetCode Izjava težave 3Sum najbližja rešitev LeetCode – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n in celoštevilsko tarčo poiščite tri cela števila v številkah, tako da je vsota najbližja cilju. Vrni vsoto treh celih števil. Lahko domnevate, da bi imel vsak vhod natanko eno rešitev. Vhod: nums = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 212. Največje število ponovitev rešitve Leetcode podniza Izjava težave: največje število pojavov podniza Leetcode Rešitev – Za niz s vrnite največje število pojavljanj katerega koli podniza po naslednjih pravilih: Število edinstvenih znakov v podnizu mora biti manjše ali enako maxLetters. Velikost podniza mora biti med minSize in maxSize vključno. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 213. Rešitev N-Queens LeetCode Izjava problema Rešitev LeetCode N-Queens – Uganka n-kraljic je problem postavitve n kraljic na šahovnico nxn tako, da se dve damici ne napadata druga drugo. Glede na celo število n vrnite vse različne rešitve uganke n-kraljic. Odgovor lahko vrnete v poljubnem vrstnem redu. Vsaka rešitev vsebuje ločeno konfiguracijo plošče ...

Preberi več

Vprašanje 214. Največji pravokotnik v histogramu LeetCode Solution Izjava težave Največji pravokotnik v histogramu Rešitev LeetCode – Glede na niz celih števil, ki predstavljajo višino vrstice histograma, kjer je širina vsake vrstice 1, vrnite površino največjega pravokotnika v histogramu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: višine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izhod: 10 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 215. Ujemanje regularnega izraza Rešitev LeetCode, ki se ujema z regularnim izrazom Izjava težave Ujemanje regularnega izraza Ujemanje regularnega izraza LeetCode Rešitev – Glede na vhodni niz s in vzorec p implementirajte ujemanje regularnega izraza s podporo za '.' in kje: '.' Ujema se s katerim koli posameznim znakom.​​​​ '*' se ujema z nič ali več predhodnim elementom. Ujemanje mora zajemati celoten vhodni niz (ne delno). Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 216. Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Solution Izjava težave Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa si predstavljajte, da stojite na njegovi desni strani, in vrnite vrednosti vozlišč, ki jih lahko vidite, urejene od zgoraj navzdol. Primer preskusnega primera 1: vhod: koren = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Preberi več

Vprašanje 217. Rešitev LeetCode za cikcak pretvorbo Izjava težave Pretvorba cik-cak LeetCode Rešitev – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan v cikcak vzorcu na določenem številu vrstic, kot je ta: (za boljšo čitljivost boste morda želeli prikazati ta vzorec v fiksni pisavi) PAHNAPLSIIGYI ...

Preberi več

Vprašanje 218. Rešitev minolovca LeetCode Izjava težave Minolovac LeetCode Rešitev – Igrajmo igro minolovec (Wikipedia, spletna igra)! Dobite matrično ploščo mxn char, ki predstavlja igralno ploščo, kjer: 'M' predstavlja nerazkrito mino, 'E' predstavlja nerazkrito prazno polje, 'B' predstavlja razkrito prazno polje, ki nima sosednjih min (tj. zgoraj, spodaj , levo, desno in vse ...

Preberi več

Vprašanje 219. Poiščite mediano iz Data Stream LeetCode Solution Izjava težave Najdi mediano iz podatkovnega toka LeetCode Rešitev – Mediana je srednja vrednost na urejenem seznamu celih števil. Če je velikost seznama soda, ni srednje vrednosti, mediana pa je povprečje dveh srednjih vrednosti. Na primer, za arr = [2,3,4], mediana ...

Preberi več

Vprašanje 220. Permutacija v rešitvi String Leetcode Izjava težave: permutacija v nizu Leetcode Rešitev – glede na dva niza s1 in s2 vrnite true, če s2 vsebuje permutacijo s1, ali false v nasprotnem primeru. Z drugimi besedami, vrnite true, če je ena od permutacij s1 podniz s2. Primer: Primer 1 Vhod: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izhod: true Pojasnilo: s2 vsebuje eno permutacijo s1 ("ba"). ...

Preberi več

Vprašanje 221. Rešitev LeetCode za trčenje asteroidov Izjava problema Trk z asteroidi LeetCode Rešitev – Dobimo niz asteroidov celih števil, ki predstavljajo asteroide v vrsti. Za vsak asteroid absolutna vrednost predstavlja njegovo velikost, predznak pa njegovo smer (pozitiven pomeni desno, negativen pomeni levo). Vsak asteroid se premika z enako hitrostjo. Izvedite stanje ...

Preberi več

Vprašanje 222. Najdaljša naraščajoča pot v matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Najdaljša naraščajoča pot v matriki LeetCode Rešitev – glede na matriko celih mxn vrnite dolžino najdaljše naraščajoče poti v matriki. Iz vsake celice se lahko premikate v štirih smereh: levo, desno, gor ali dol. Ne smete se premikati diagonalno ali premakniti izven meje (tj. ovijanje ni dovoljeno). Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 223. Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema: Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev – podana 2D mreža, sestavljena iz 0s (kopno) in 1s (voda). Otok je največja 4-smerno povezana skupina 0s, zaprt otok pa je otok v celoti (vse levo, zgoraj, desno, spodaj), obkrožen z 1s. Vrni število zaprtih otokov. Primer : Primer 1 Vnos: mreža = [[1,1,1,1,1,1,1,0], [1,0,0,0,0,1,1,0], [1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1], [1,1,1,1,1,1,1,0], [2]] Izhod : XNUMX Pojasnilo: Otoki v sivi barvi ...

Preberi več

Vprašanje 224. Serializirajte in deserializirajte rešitev LeetCode za binarno drevo Izjava o težavi Serializacija in deserializacija binarnega drevesa LeetCode Rešitev – serializacija je proces pretvorbe podatkovne strukture ali predmeta v zaporedje bitov, tako da se lahko shrani v datoteko ali pomnilniški medpomnilnik ali prenese prek povezave omrežne povezave, da se pozneje rekonstruira. v ...

Preberi več

Vprašanje 225. Binarno drevo Največja vsota poti Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Največja vsota poti LeetCode Rešitev – Pot v binarnem drevesu je zaporedje vozlišč, kjer ima vsak par sosednjih vozlišč v zaporedju rob, ki jih povezuje. Vozlišče se lahko v zaporedju pojavi največ enkrat. Upoštevajte, da pot ne potrebuje ...

Preberi več

Vprašanje 226. Robot, omejen v krog Rešitev LeetCode Izjava problema Robot, omejen v krogu LeetCode Rešitev – Na neskončni ravnini robot najprej stoji na (0, 0) in je obrnjen proti severu. Upoštevajte naslednje: severna smer je pozitivna smer osi y. Južna smer je negativna smer osi y. Vzhodna smer je pozitivna smer osi x. Zahodna smer je ...

Preberi več

Vprašanje 227. Binarno drevo cikcak Level Order Traversal Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Prehod ravni cikcakastega reda LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa vrnite cikcak nivojski prehod vrednosti njegovih vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Vhod: koren = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: [[3],[20,9],[15,7]] Pojasnilo Mi ...

Preberi več

Vprašanje 228. Poiščite rešitev za podvojeno številko LeetCode Rešitev problema Poišči podvojeno število LeetCode Rešitev – podana matrika celih števil, ki vsebuje n + 1 celih števil, pri čemer je vsako celo število v območju [1, n] vključno. Obstaja samo ena ponovljena številka v številkah, vrnite to ponovljeno število. Težavo morate rešiti brez spreminjanja matrike nums in uporablja samo konstanten dodaten prostor. Vhod: nums = [1,3,4,2,2] Izhod: 2 Razlaga ...

Preberi več

Vprašanje 229. Manjkajoči element v rešitvi razvrščenega niza LeetCode Izjava težave: Manjkajoči element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums, ki je razvrščena v naraščajočem vrstnem redu in so vsi njeni elementi edinstveni in je podano tudi celo število k, vrnite k-to manjkajoče število, začenši od skrajne leve številke matrike. Primer: Primer 1 Vnos: nums = [4,7,9,10], k = ...

Preberi več

Vprašanje 230. Rešitev LeetCode Sum II Izjava težave: Vsota poti II Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa in celo število ciljno vsoto, vrnite vse poti od korena do lista, kjer je vsota vrednosti vozlišča na poti enaka ciljni vsoti. Vsako pot je treba vrniti kot seznam vrednosti vozlišč, ne pa kot sklicevanja na vozlišče. Pot od korena do lista je pot, ki se začne od ...

Preberi več

Vprašanje 231. Rešitev za tuji slovar LeetCode Izjava težave Slovar tujcev LeetCode Rešitev – Obstaja nov tuji jezik, ki uporablja angleško abecedo. Vendar vam vrstni red med črkami ni znan. Dobite seznam besed nizov iz slovarja tujega jezika, kjer so nizi v besedah ​​razvrščeni leksikografsko po pravilih tega novega jezika. ...

Preberi več

Vprašanje 232. Izdelek matrike, razen rešitve za samostojno kodo LeetCode Izjava težave Produkt matrike razen Self LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite odgovor matrike, tako da je answer[i] enak zmnožku vseh elementov nums, razen nums[i]. Zagotovljeno je, da se produkt katere koli predpone ali pripone številk prilega v 32-bitno celo število. Napisati morate algoritem, ki se izvaja v času O(n) in brez uporabe delitve ...

Preberi več

Vprašanje 233. Rešitev za permutacijo palindroma LeetCode Izjava problema Permutacija palindroma LeetCode Rešitev – Dobimo niz in vprašamo, ali lahko permutacija danega niza tvori palindrom. Primeri in pojasnila Primer 1: Vhod: s = "koda" Izhod: false Pojasnilo: črk "kode" ne moremo razporediti v palindrom Primer 2: ...

Preberi več

Vprašanje 234. Presečišče dveh povezanih seznamov Rešitev LeetCode Izjava problema Presečišče dveh povezanih seznamov LeetCode Rešitev – Podane so nam glave dveh močno povezanih seznamov headA in headB. Prav tako je podano, da se lahko oba povezana seznama na neki točki križata. Od nas se zahteva, da vrnemo vozlišče, v katerem se sekajo, ali nič, če ...

Preberi več

Vprašanje 235. Rešitev LeetCode Permutacijske sekvence Izjava problema Permutacijsko zaporedje LeetCode Rešitev – Nabor [1, 2, 3, ..., n] vsebuje skupno n! edinstvene permutacije. Z naštevanjem in označevanjem vseh permutacij po vrstnem redu dobimo naslednje zaporedje za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Glede na n in k vrnite k-to permutacijsko zaporedje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: n ...

Preberi več

Vprašanje 236. Predlogi za iskanje Sistem LeetCode Solution Izjava o težavi Predlogi iskanja Sistem LeetCode Rešitev – Na voljo vam je niz izdelkov z nizi in niz searchWord. Oblikujte sistem, ki predlaga največ tri imena izdelkov iz izdelkov po vsakem vtipkanem znaku searchWord. Predlagani izdelki morajo imeti skupno predpono za searchWord. Če obstajajo več kot trije izdelki z ...

Preberi več

Vprašanje 237. Rotate Image LeetCode Solution Izjava težave Zavrtite sliko LeetCode Rešitev – Dobite 2D matriko nxn, ki predstavlja sliko, zavrtite sliko za 90 stopinj (v smeri urnega kazalca). Sliko morate zasukati na mestu, kar pomeni, da morate neposredno spremeniti vhodno 2D matriko. NE dodelite druge 2D matrike in naredite vrtenje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 238. Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev Izjava težave Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev – Če imate veljaven (IPv4) naslov IP, vrnite defangirano različico tega naslova IP. Odstranjeni naslov IP nadomesti vsako piko "." z "[.]". Vhod: naslov = "1.1.1.1" Izhod: "1[.]1[.]1[.]1" Razlaga Intuicija je zelo preprosta. 1. ustvarite stringbuilder str 2. preglejte naslovni niz ...

Preberi več

Vprašanje 239. K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode Izjava problema K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode – Glede na koren binarnega iskalnega drevesa in celo število k vrnite k-to najmanjšo vrednost (indeksirano z 1) vseh vrednosti vozlišč v drevesu. Primeri: vhod: koren = [3,1,4,null,2], k = 1 Izhod: 1 vhod: koren = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Preberi več

Vprašanje 240. Poiščite Leaves of Binary Tree Solution LeetCode Izjava problema Najdi liste binarnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa zberite vozlišča drevesa, kot da bi to počeli: Zberite vsa listna vozlišča. Odstranite vsa listna vozla. Ponavljajte, dokler drevo ni prazno. Primer preskusnega primera 1: Vhod: koren = [1, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 241. Top K pogoste besede LeetCode rešitev Izjava težave Na vrh K Pogoste besede LeetCode Rešitev – Glede na niz besednih nizov in celo število k vrnite k najpogostejših nizov. Vrnite odgovor, razvrščen po frekvenci od najvišje do najnižje. Razvrsti besede z enako pogostostjo po njihovem leksikografskem vrstnem redu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: besede = [»i«,»ljubezen«,»leetcode«,»i»,»ljubezen«,»kodiranje«] k = 2 Izhod: [»i«,»ljubezen«] Pojasnilo . ..

Preberi več

Vprašanje 242. Rešitev LeetCode za povečanje tripletne podzaporedja Izjava problema: Povečanje trojnega podzaporedja LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite true, če obstaja trojnik indeksov (i, j, k), tako da je i < j < k in nums[i] < nums[j] < nums [k]. Če taki indeksi ne obstajajo, vrnite false. Primer: Primer 1: Vhod: nums = [2,1,5,0,4,6] Izhod: true Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 243. Rešitev za gnezdenje matrike Leetcode Izjava težave Gnezdenje matrike Leetcode Rešitev – Dobili ste celoštevilsko matriko nums dolžine n, kjer je nums permutacija števil v obsegu [0, n - 1]. Zgraditi bi morali nabor s[k] = {števili[k], nums[števili[k]], nums[števili[števili[k]]], ... }, za katerega velja naslednje pravilo: prvi element v s [k] se začne z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 244. Rešitev za spajanje razvrščenega niza LeetCode Izjava problema Rešitev združitve razvrščenega niza LeetCode – Dobite dve celi matriki nums1 in nums2, razvrščeni v nepadajočem vrstnem redu, in dve celi števili m in n, ki predstavljata število elementov v nums1 oziroma nums2. Združite nums1 in nums2 v eno matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Funkcija ne bi smela vrniti končnega razvrščenega niza, temveč ga shraniti v matriko nums1. ...

Preberi več

Vprašanje 245. Rešitev LeetCode za prosti čas zaposlenih Izjava problema Prosti čas zaposlenih LeetCode Rešitev – Dobimo seznam urnikov zaposlenih, ki predstavlja delovni čas za vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni ima seznam intervalov, ki se ne prekrivajo, ti intervali pa so razvrščeni. Vrni seznam končnih intervalov, ki predstavljajo skupni, pozitivno dolg prosti čas za vse zaposlene, tudi v ...

Preberi več

Vprašanje 246. Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Rešitev Leetcode Izjava težave Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Leetcode Rešitev – Dobite glavo povezanega seznama in celo število k. Vrnete glavo povezanega seznama po zamenjavi vrednosti k-tega vozlišča z začetka in k-toga vozlišča iz konec (seznam je indeksiran z 1). Primer: vhod: glava = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Preberi več

Vprašanje 247. Izbrišite vozlišče na povezanem seznamu Rešitev Leetcode Navedba težave: Izbriši vozlišče na povezanem seznamu Rešitev kode Leetcode – Napišite funkcijo za brisanje vozlišča na posamično povezanem seznamu. Ne boste imeli dostopa do glave seznama, namesto tega boste imeli dostop do vozlišča, ki ga želite izbrisati neposredno. Zagotovljeno je, da vozlišče, ki ga želite izbrisati, ni ...

Preberi več

Vprašanje 248. Število različnih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema Število ločenih otokov Rešitev LeetCode – »Število ločenih otokov« navaja, da je podana binarna matrika anxm. Otok je skupina enic (ki predstavlja kopno), povezanih 1-smerno (vodoravno ali navpično). Šteje se, da je otok enak drugemu, če in samo če je en otok ...

Preberi več

Vprašanje 249. Neveljavne transakcije LeetCode Solution Izjava težave Neveljavne transakcije LeetCode Rešitev – Transakcija je morda neveljavna, če: znesek presega 1000 $ ali; če se zgodi v (vključno) 60 minutah po drugi transakciji z istim imenom v drugem mestu. Dobite matriko transakcij nizov, kjer transakcije[i] sestavljajo vrednosti, ločene z vejicami, ki predstavljajo ime, čas (v minutah), znesek in mesto ...

Preberi več

Vprašanje 250. Kombinirana vsota IV LeetCode Solution Izjava problema Kombinacija Vsota IV LeetCode Rešitev – Glede na niz različnih celih števil nums in ciljno celo število vrnite število možnih kombinacij, ki se seštejejo do cilja. Testni primeri so ustvarjeni tako, da se odgovor lahko prilega 32-bitnemu celemu številu. Vhod: nums = [1,2,3], cilj = 4 Izhod: 7 Pojasnilo: Možni ...

Preberi več

Vprašanje 251. Niz v celo število (atoi) Rešitev LeetCode Izjava težave Rešitev Leetcode Niz v celo število (atoi) -»String to Integer (atoi)« navaja, da Implementacija funkcije myAtoi(string s), ki pretvori niz v 32-bitno predpisano celo število (podobno funkciji atoi v C/C++ ). Algoritem za myAtoi(niz s) je naslednji: Preberi in prezri vse vodilne presledke. Preverite, ali je naslednji znak (če ...

Preberi več

Vprašanje 252. Rešitev za obnovitev naslovov IP Leetcode Izjava težave Rešitev Restore IP Addresses LeetCode – »Obnovi naslove IP« navaja, da moramo glede na niz, ki vsebuje samo števke, vrniti vse možne veljavne naslove IP v poljubnem vrstnem redu, ki ga je mogoče oblikovati z vstavljanjem pik v niz. Upoštevajte, da se ne smemo vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 253. Rešitev za stiskanje nizov LeetCode Izjava težave Stiskanje niza LeetCode Rešitev – Glede na niz znakov chars ga stisnite z naslednjim algoritmom: Začnite s praznim nizom s. Za vsako skupino zaporednih ponavljajočih se znakov v znakih: Če je dolžina skupine 1, znak dodajte s. V nasprotnem primeru dodajte znak, ki mu sledi dolžina skupine. Stisnjena vrvica ...

Preberi več

Vprašanje 254. Graf Veljavno drevo LeetCode Solution Izjava težave Graf Veljavno drevo LeetCode Rešitev – Glede na robove grafa preverite, ali robovi sestavljajo veljavno drevo. Če je odgovor pritrdilen, v nasprotnem primeru vrnite true in false. Robovi so podani kot 2D matrika velikosti n*2 Primeri in pojasnila Primer 1: Vhod: n = 5, ...

Preberi več

Vprašanje 255. Rešitev LeetCode spletnega pajka Izjava težave Spletni pajek LeetCode Rešitev – Glede na URL startUrl in vmesnik HtmlParser, implementirajte spletnega pajka za pajkanje vseh povezav, ki so pod istim imenom gostitelja kot startUrl. Vrnite vse URL-je, ki jih je pridobil vaš spletni pajek, v poljubnem vrstnem redu. Vaš pajek mora: Začeti s strani: startUrl Pokličite HtmlParser.getUrls(url), da dobite vse URL-je s spletne strani ...

Preberi več

Vprašanje 256. Rešitev LeetCode za opečne stene Izjava težave Opečna stena LeetCode Rešitev – Pred vami je pravokotna opečna stena z n vrstami opek. V i-ti vrstici je določeno število opek, ki so enake višine (tj. ena enota), vendar so lahko različnih širin. Skupna širina vsake vrstice je ...

Preberi več

Vprašanje 257. Možna dvodelna rešitev LeetCode Izjava problema Možna dvodelna rešitev LeetCode – skupino n ljudi (označenih od 1 do n) želimo razdeliti v dve skupini poljubne velikosti. Vsaka oseba morda ne mara nekaterih drugih ljudi in ne bi smela iti v isto skupino. Glede na celo število n in niz dislikes, kjer dislikes[i] = [ai, bi] označuje, da oseba z oznako ai ne ...

Preberi več

Vprašanje 258. Integer Break LeetCode Solution Izjava problema Integer Break LeetCode Rešitev – Dano celo število n, ga razčlenite na vsoto k pozitivnih celih števil, kjer je k >= 2, in povečajte produkt teh celih števil. Vrniti moramo največji izdelek, ki ga lahko dobimo. Vhod: n = 2 Izhod: 1 Pojasnilo: 2 = 1 + 1, ...

Preberi več

Vprašanje 259. Kill Process LeetCode Solution Izjava problema Kill Process LeetCode Rešitev – Imate n procesov, ki tvorijo zakoreninjeno drevesno strukturo. Dobite dve celoštevilski nizi pid in ppid, kjer je pid[i] ID i-ega procesa in ppid[i] ID nadrejenega procesa i-ega procesa. Vsak proces ima samo en nadrejeni proces, lahko pa ima več podrejenih procesov. Samo en proces ima ppid[i] = 0, ...

Preberi več

Vprašanje 260. Design Hit Counter LeetCode Solution Izjava težave Oblikovanje števca zadetkov LeetCode Rešitev – Oblikujte števec zadetkov, ki šteje število zadetkov, prejetih v zadnjih 5 minutah (tj. zadnjih 300 sekundah). Vaš sistem bi moral sprejeti parameter časovnega žiga (v sekundah granularnosti) in lahko domnevate, da se klici v sistem izvajajo v kronološkem vrstnem redu (tj. časovni žig se monotono povečuje). ...

Preberi več

Vprašanje 261. Najmanjši premiki na enake elemente matrike Rešitev LeetCode Izjava težave Minimalni premiki na enake elemente matrike LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums velikosti n, vrnite najmanjše število premikov, potrebnih za izenačenje vseh elementov matrike. V eni potezi lahko povečate n - 1 elementov matrike za 1. Primer 1: Vhod 1: nums = [1, 2, 3] Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 262. Igra Jump Rešitev Leetcode Izjava težave Igra Skok Leetcode Rešitev – Dano vam je celoštevilsko matriko nums. Na začetku ste pozicionirani na prvem indeksu matrike in vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem mestu. Vrnite true, če lahko dosežete zadnji indeks, ali false v nasprotnem primeru. Primer: vnos 1: nums = [2, ...

Preberi več

Vprašanje 263. Združite dve binarni drevesi Rešitev LeetCode Izjava problema Spajanje dveh binarnih dreves Rešitev LeetCode – Dobite dve binarni drevesi root1 in root2. Predstavljajte si, da ko enega od njih postavite, da pokrije drugega, se nekatera vozlišča obeh dreves prekrivajo, druga pa ne. Obe drevesi morate združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 264. Izdelek podvrste manj kot K LeetCode rešitev Izjava problema Podniz Produkt manj kot K LeetCode Rešitev – Glede na niz celih števil nums in celo število k vrnite število sosednjih podnizov, kjer je produkt vseh elementov v podnizi strogo manjši od k. Primer preskusnega primera 1: Vhod: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Preberi več

Vprašanje 265. Naslednji večji element III LeetCode rešitev Izjava problema Problem, naslednji večji element III LeetCode Solution navaja, da vam je dano pozitivno celo število n in morate najti naslednje največje celo število z uporabo števk, ki so prisotne samo v n. Če takšnega celega števila ne obstaja, morate natisniti -1. Poleg tega nova ...

Preberi več

Vprašanje 266. Uredi rešitev LeetCode za razdaljo Izjava težave Težava Urejanje razdalje LeetCode Rešitev navaja, da imate dva niza word1 in word2 in morate pretvoriti word1 v word2 v minimalnih operacijah. Operacije, ki jih je mogoče izvesti na nizu, so – Vstavi znak Izbriši znak Zamenjaj znak Primeri Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 267. Najnižji strošek za premikanje čipov na isti položaj Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najnižji strošek za premik žetonov na isti položaj Rešitev LeetCode – »Minimalni stroški za premik žetonov na isti položaj« navaja, da imate n žetonov, pri čemer je položaj i-ega žetona position[i]. Vse žetone morate premakniti v isti položaj. V enem koraku smo ...

Preberi več

Vprašanje 268. Poiščite vse dvojnike v rešitvi matrike LeetCode Izjava problema Problem, Najdi vse dvojnike v matriki LeetCode Rešitev navaja, da vam je dano niz velikosti n, ki vsebuje elemente v obsegu [1,n]. Vsako celo število se lahko pojavi enkrat ali dvakrat in poiskati morate vse elemente, ki se pojavijo dvakrat v matriki. Primeri ...

Preberi več

Vprašanje 269. Rešitev z enoštevilčno črno kodo Izjava težave Enotna številka Leetcode Rešitev – Dobimo neprazen niz celih števil in moramo najti element, ki se pojavi natanko enkrat. V vprašanju je navedeno, da se vsak element pojavi dvakrat, razen enega. Primer 1: Vhod: nums = [2,2,1] Izhod: 1 Primer 2: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 270. Število provinc Rešitev Leetcode Izjava problema Število provinc Leetcode Rešitev – Dobili smo matrično predstavitev grafa sosednosti in poiskati moramo število provinc. Tukaj je provinca skupina neposredno ali posredno povezanih mest in nobeno drugo mesto zunaj skupine. Primer Primer 1: Vhod: jePovezan ...

Preberi več

Vprašanje 271. 01 Matrična rešitev LeetCode Izjava problema V tem problemu 01 Matrix LeetCode Solution moramo najti razdaljo najbližje 0 za vsako celico dane matrike. Matrica je sestavljena samo iz 0 in 1, razdalja vseh dveh sosednjih celic pa je 1. Primeri Primer 1: Vhod: mat = ...

Preberi več

Vprašanje 272. Razvrsti znake po frekvenci Rešitev LeetCode Izjava težave Razvrsti znake po frekvenci LeetCode Rešitev – Če je niz S, ga razvrstite v padajočem vrstnem redu glede na pogostost znakov. Pogostost znaka je, kolikokrat se pojavi v nizu. Vrni razvrščeni niz. Če je odgovorov več, vrnite katerega koli od njih. Primer za razvrščanje znakov po ...

Preberi več

Vprašanje 273. Rešitev LeetCode brez padajočega niza Izjava problema Nezmanjšajoča matrika LeetCode Rešitev – glede na matriko nums z n celimi števili je vaša naloga preveriti, ali bi lahko postala nepadajoča s spreminjanjem največ enega elementa. Definiramo, da je niz nepadajoč, če velja nums[indeks] <= nums[indeks +1] za vsak indeks (na osnovi 0), tako da (0 <= indeks <= n-2). ...

Preberi več

Vprašanje 274. Faktorske zaostrene ničle Rešitev LeetCode Izjava problema Faktorske končne ničle Rešitev LeetCode – Dano celo število n, vrnite število končnih ničel v n!. Upoštevajte, da n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Vhod: n = 3 Izhod: 0 Pojasnilo: 3! = 6, brez zaostanka ...

Preberi več

Vprašanje 275. Pretvorite razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions Izjava problema Pretvori razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions pravi, da glede na celoštevilsko matriko nums, kjer so elementi razvrščeni v naraščajočem vrstnem redu, jo pretvorite v višinsko uravnoteženo binarno iskalno drevo. Višinsko uravnoteženo binarno drevo je binarno drevo, v katerem se globina dveh poddreves vsakega vozlišča nikoli ne razlikuje za več ...

Preberi več

Vprašanje 276. Rešitev za Word Ladder LeetCode Izjava težave Rešitev Word Ladder LeetCode – »Word Ladder« navaja, da ste dobili niz beginWord, niz endWord in wordList. Najti moramo najkrajšo dolžino zaporedja transformacije (če ne obstaja pot, natisnite 0) od beginWord do endWord pod danimi pogoji: Vse vmesne besede bi morale ...

Preberi več

Vprašanje 277. Najboljša rešitev za srečanje LeetCode Izjava problema Najboljša točka srečanja Rešitev LeetCode pravi Glede na binarno mrežo velikosti mxn, kjer vsaka 1 določa dom enega prijatelja, želimo vrniti minimalno skupno potovalno razdaljo, kjer je skupna potovalna razdalja vsota razdalj med hišami od ...

Preberi več

Vprašanje 278. Najdaljši podniz z vsaj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode Izjava problema Problem Najdaljši podniz z najmanj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode pravi, da glede na niz S in celo število k vrne dolžino najdaljšega podniza v S tako, da je frekvenca vsakega znaka v tem podnizu večja ali enaka k . Primer za najdaljši podniz z najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 279. Rešitev istega drevesa LeetCode Izjava problema Problem Enako drevo pravi Glede na korenine dveh binarnih dreves p in q, napišite funkcijo, da preverite, ali sta enaka ali ne. Dve binarni drevesi veljata za enaki, če sta strukturno enaki in imata vozlišča enako vrednost. Primer: Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 280. Last Stone Weight II Rešitev LeetCode Izjava problema Problem Last Stone Weight II pravi, da ste dobili niz celih kamnov, kjer je kamni[i] teža i-ega kamna. Igramo igro s kamni. Na vsakem zavoju izberemo poljubna dva kamna in ju razbijemo skupaj. Recimo, da imajo kamni uteži x in y ...

Preberi več

Vprašanje 281. Spiralna matrična rešitev LeetCode Izjava problema Spiralna matrika Problem pravi V spiralni matriki želimo vse elemente matrike natisniti v spiralni obliki v smeri urinega kazalca. Pristop za spiralno matriko: ideja Težavo je mogoče izvesti tako, da matriko razdelimo na zanke in natisnemo vse elemente v vsaki ...

Preberi več

Vprašanje 282. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza Leetcode Izjava o težavi Rešitev Odstrani dvojnike iz razvrščenega niza Leetcode – pravi, da ste dobili celoštevilsko matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Odstraniti moramo vse podvojene elemente in spremeniti izvirno matriko tako, da relativni vrstni red ločenih elementov ostane enak in sporočiti vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 283. Največja rešitev LeetCode poddrevo BST Izjava problema Problem rešitve največjega poddreva BST LeetCode pravi glede na koren binarnega drevesa, poiščite največje poddrevo, ki je tudi drevo binarnega iskanja (BST), kjer največje pomeni, da ima poddrevo največje število vozlišč. Opomba: Poddrevo mora vključevati vse svoje potomce. V binarnem ...

Preberi več

Vprašanje 284. Moj koledar I LeetCode Solution Izjava težave Moj koledar I LeetCode Rešitev – Napisati moramo program, ki se lahko uporablja kot koledar. Dodamo lahko nov dogodek, če dodajanje dogodka ne bo povzročilo dvojne rezervacije. Dvojna rezervacija se zgodi, ko imata dva dogodka neko neprazno križišče (tj. nek trenutek je ...

Preberi več

Vprašanje 285. Razvrsti matriko po paritetni rešitvi LeetCode Navedba težave Rešitev Razvrsti matriko po pariteti LeetCode – »Razvrsti matriko po pariteti« navaja, da vam je dano število matrik celega števila, premaknite vsa soda cela števila na začetek matrike, ki jim sledijo vsa liha cela števila. Opomba: Vrnite katero koli matriko, ki izpolnjuje ta pogoj. Primer: Vhod: Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 286. Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Rešitev Leetcode Navedba težave Rešitev Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Leetcode – navaja, da ste dobili glavo povezanega seznama in morate odstraniti n-to vozlišče s konca tega seznama. Ko izbrišete to vozlišče, vrnite glavo spremenjenega seznama. Primer: Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 287. Sejne sobe II Rešitev LeetCode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Sejne sobe II – »Sejne sobe II« navaja, da imate nabor časovnih intervalov sestankov »intervali«, kjer »intervali[i] = [ začetek[i], konec[i] ]«, vrne zahtevano minimalno število konferenčnih sob. Primer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Pojasnilo: Eno srečanje je mogoče izvesti ...

Preberi več

Vprašanje 288. Vsota podvrste je enaka K LeetCode Solution Izjava problema Vsota podmarice je enaka K LeetCode Rešitev – “Suma podvrsta je enaka K” navaja, da vam je dano niz celih števil “nums” in celo število 'k', vrnete skupno število neprekinjenih podmaric, katerih vsota je enaka 'k'. Primer: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Pojasnilo: Tam ...

Preberi več

Vprašanje 289. Rešitev LeetCode najdaljšega palindromskega podniza Izjava problema Najdaljši palindromski podniz Rešitev LeetCode – »Najdaljši palindromski podniz« navaja, da vam je dan niz s, vrnite najdaljši palindromski podniz v s. Opomba: Palindrom je beseda, ki se bere enako nazaj kot naprej, npr. gospa. Primer: s = "babad" "bab" Pojasnilo: Vse ...

Preberi več

Vprašanje 290. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode – »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic« navaja, da vam je na voljo niz cen, kjer je cena[i] cena dane delnice na i-ti dan. Želite povečati svoj dobiček z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 291. Mediana dveh razvrščenih nizov LeetCode Solution Izjava problema Mediana dveh razvrščenih nizov Rešitev LeetCode – V problemu »Mediana dveh razvrščenih nizov« dobimo dve razvrščeni matriki nums1 in nums2 velikosti m oziroma n, vrniti pa moramo mediano dveh razvrščenih nizov. Celotna kompleksnost izvajanja mora biti O(log (m+n)). Primer nums1 = [1,3], ...

Preberi več

Vprašanje 292. Število otokov Rešitev LeetCode Izjava težave Število otokov LeetCode Rešitev – “Število otokov” navaja, da vam je dana mxn 2D binarna mreža, ki predstavlja zemljevid '1's (kopno) in '0's (voda), morate vrniti število otokov. Otok je obdan z vodo in je ...

Preberi več

Vprašanje 293. Rešitev LeetCode predpomnilnika LRU Vprašanje Oblikujte podatkovno strukturo, ki sledi omejitvam predpomnilnika LRU (najmanj nedavno uporabljenega). Implementirajte razred LRUCache: LRUCache(int kapaciteta) Inicializirajte predpomnilnik LRU z zmogljivostjo pozitivne velikosti. int get(int key) Vrne vrednost ključa, če ključ obstaja, v nasprotnem primeru vrne -1. void put(int key, int value) Posodobite vrednost ključa, če ključ obstaja. V nasprotnem primeru dodajte par ključ/vrednost v ...

Preberi več

Vprašanje 294. Odstranitev povezave Elementi seznama Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi dobimo povezan seznam z vozlišči, ki imajo celoštevilske vrednosti. S seznama moramo izbrisati nekaj vozlišč, katerih vrednost je enaka val. Težave ni treba reševati na mestu, vendar bomo razpravljali o enem takem pristopu. Primer seznama = ...

Preberi več

Vprašanje 295. Rešitev Factorial Trailing Zeroes Leetcode Izjava o težavi V tej težavi moramo ugotoviti, koliko ničelnih nič bo v n! Podano n kot vhod. Kot da je ena od nič v petih! 5! = 5 * 5 * 4 * 3 * 2 = 1 Primer n = 120 3 Pojasnilo: 0! = 3, brez zadnje ničle n = 6 0 Pojasnilo: 0! ...

Preberi več

Vprašanje 296. Rešitev Leetcode večinskega elementa Izjava o težavi Dobili smo vrsto celih števil. Vrniti moramo celo število, ki se v matriki pojavi več kot ⌊N / 2⌋ časa, kjer je ⌊ ⌋ talni operater. Ta element se imenuje večinski element. Upoštevajte, da vhodno polje vedno vsebuje večinski element. ...

Preberi več

Vprašanje 297. Osnovna rešitev 7 Leetcode Problem Base 7 Leetcode Solution nas zahteva, da številko pretvorimo v osnovno številko 7. Podana številka je lahko negativna ali pozitivna do 10 milijonov v obe smeri na številski črti. Problem se zdi preprost in je preprosta pretvorba decimalnega števila v ...

Preberi več

Vprašanje 298. Rešitev s povezavo s seznamom palindrom, rešitev s kodi V problemu »Palindrome Linked List« moramo preveriti, ali je dani posamezno celoštevilski seznam palindrom ali ne. Primer seznama = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Pojasnilo # 1: Seznam je palindrom, saj so vsi elementi od začetka in nazaj ...

Preberi več

Vprašanje 299. Zavrtite seznam Leetcode Solution Problem Rotate List Leetcode Solution nam ponuja povezan seznam in celo število. Povezani seznam naj zavrtimo v desno za k mest. Torej, če zavrtimo povezani seznam k za desno, v vsakem koraku vzamemo zadnji element iz ...

Preberi več

Vprašanje 300. Rešitev Poet (x, n) Leetcode Težava “Pow (x, n) Leetcode Solution” navaja, da ste dobili dve številki, od katerih je ena številka s plavajočo vejico, druga pa celo število. Celo število pomeni eksponent, osnova pa je število s plavajočo vejico. Rečeno je, da najdemo vrednost po oceni eksponenta nad osnovo. ...

Preberi več

Vprašanje 301. Združite dve razvrščeni seznami rešitev Leetcode Povezani seznami so po svojih linearnih lastnostih podobni nizom. Lahko združimo dva razvrščena polja, da tvorimo celotno razvrščeno polje. V tej težavi moramo združiti dva razvrščena povezana seznama, da vrnemo nov seznam, ki vsebuje razvrščene elemente obeh seznamov. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 302. Rešitev Leetcode za permutacije Problem Permutations Leetcode Solution ponuja preprosto zaporedje celih števil in zahteva, da vrnemo celoten vektor ali matriko vseh permutacij danega zaporedja. Torej, preden se lotimo reševanja problema. Morali bi biti seznanjeni s permutacijami. Torej, permutacija ni nič drugega kot dogovor ...

Preberi več

Vprašanje 303. Rešitev Leetcode Sqrt (x) Kot pravi naslov, moramo najti kvadratni koren števila. Recimo, da je število x, potem je Sqrt (x) takšno število, da je Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Če je kvadratni koren števila neka decimalna vrednost, moramo vrniti talno vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 304. Pretvori razvrščeno polje v rešitev binarnega drevesa Leetcode Razmislimo, da dobimo razvrščeno celo število. Cilj je iz tega polja zgraditi binarno drevo iskanja, tako da je drevo uravnoteženo po višini. Upoštevajte, da naj bi bilo drevo uravnoteženo po višini, če je višinska razlika levega in desnega poddreveta katerega koli vozlišča v ...

Preberi več

Vprašanje 305. Zamenjajte vozlišča v parih Leetcode Solutions Cilj te težave je zamenjati vozlišča danega povezanega seznama v parih, to je zamenjati vsaki dve sosednji vozlišči. Če bi lahko zamenjali le vrednost vozlišč seznama, bi bila težava nepomembna. Torej, vozlišča ne smemo spreminjati ...

Preberi več

Vprašanje 306. Številka palindroma Izjava o težavi V težavi »Število palindroma« je navedeno, da ste dobili celo število. Preverite, ali gre za palindrom ali ne. Rešite to težavo, ne da bi pretvorili dano število v niz. Primer 12321 true Pojasnilo 12321 je palindromsko število, ker ko obrnemo 12321, dobimo 12321 ...

Preberi več

Vprašanje 307. Huffmanovo kodiranje Imamo sporočilo, ki ga želimo dostaviti. Želimo, da je sporočilo najmanjše možne velikosti, tako da bodo stroški pošiljanja sporočila nizki. Tu uporabljamo koncept Huffman Coding za zmanjšanje velikosti sporočila. Predpostavimo, da imamo ...

Preberi več

Vprašanje 308. Ciljna vsota "Target Sum" je poseben problem za vse DPHolics, ki jih imam danes s seboj. Ni treba skrbeti, da bom zapustil ostale ljubke bralce. Vsi smo šli skozi klasični problem KnapSack, kjer poskušamo najti največje število ...

Preberi več

Vprašanje 309. Združi K Razvrščeni povezani seznami Problem spajanja razvrščenih povezanih seznamov K je tako znan kot vidik intervjuja. To vprašanje tolikokrat postavljajo v velikih podjetjih, kot so Google, Microsoft, Amazon itd. Kot že ime pove, smo dobili k razvrščenih povezanih seznamov. Moramo jih združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 310. Združi dva razvrščena povezana seznama Pri združevanju dveh razvrščenih povezanih seznamov smo dali kazalnik glave dveh povezanih seznamov, jih združimo tako, da dobimo en povezan seznam, ki ima vozlišča z vrednostmi v razvrščenem vrstnem redu. vrne kazalec glave združenega povezanega seznama. Opomba: povežite povezani seznam na mestu, ne da bi uporabili ...

Preberi več

Vprašanje 311. Beseda za besedo Beseda besed je težava, ki lepo ponazarja povsem nov koncept. Vsi smo že slišali za sestavljene besede. Besede, sestavljene iz več kot dveh besed. Danes imamo seznam besed in vse, kar moramo storiti, je preveriti, ali lahko vse besede iz slovarja ...

Preberi več

Vprašanje 312. Spoji dve razvrščeni seznami Leetcode Kaj je problem spajanja dveh razvrščenih seznamov na leetcode? To je tako zanimivo vprašanje, ki so ga tolikokrat postavili v podjetjih, kot so Amazon, Oracle, Microsoft itd. V tej težavi (Merge Two Sorted Lists Leetcode) smo podali dva povezana seznama. Oba povezana seznama sta v naraščajočem vrstnem redu. Združi oba povezana seznama v ...

Preberi več

Vprašanje 313. Izvajanje predpomnilnika LRU Predpomnilnik najmanj nedavno uporabljenih (LRU) je vrsta metode, ki se uporablja za vzdrževanje podatkov tako, da je čas, potreben za uporabo podatkov, čim manjši. LRU algoritem, ki se uporablja, ko je predpomnilnik poln. Najmanj nedavno uporabljene podatke odstranimo iz začasnega pomnilnika ...

Preberi več

Vprašanje 314. Dodajte dve številki Dodajanje dveh števil je težava, pri kateri smo podali dva nepovezana povezana seznama, ki predstavljata negativno celo število. Števke se shranijo v obratnem vrstnem redu in vsako vozlišče mora vsebovati samo eno številko. Dodajte dve številki in s povezanim seznamom natisnite rezultat. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 315. Plezanje po stopnicah Izjava o težavi Težava “Plezanje po stopnicah” navaja, da imate stopnišče z n stopnicami. Hkrati se lahko povzpnete po eni ali dveh stopnicah. Koliko načinov, kako doseči vrh stopnišča? Primer 3 3 Pojasnilo Obstajajo trije načini plezanja ...

Preberi več

Vprašanje 316. Serializirajte in odstranite binarno drevo Podali smo binarno drevo, ki vsebuje N število vozlišč, kjer ima vsako vozlišče neko vrednost. Binarno drevo moramo serializirati in deserializirati. Serializiranje Postopek shranjevanja drevesa v datoteko, ne da bi pri tem motili njegovo strukturo, se imenuje serializacija. DeserializeSerialize in Deserialize Binary Tree Proces ...

Preberi več

Vprašanje 317. Največja dolžina verižnih parov Izjava o problemu V problemu največje dolžine parov verig smo podali n parov števil, poiščite najdaljšo verigo, v kateri lahko sledi (c, d), če je b <c. V danih parih je prvi element vedno manjši od drugega. Primer vnosa [{12, 14}, ...

Preberi več

Vprašanje 318. Poiščite par z določeno razliko Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite par elementov v dani matriki z dano razliko n. Primer vnosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izhod [30, 70] Pojasnilo Tu je razlika 30 in 70 enaka vrednosti ...

Preberi več

Translate »