Vprašanja za intervju za BlackRock

Vprašanja o polju BlackRock

Vprašanje 1. Najmanjša vsota množenja n števil Problem "Najmanjša vsota množenja n števil" navaja, da vam je dano n celih števil, vsoto množenja vseh števil pa morate minimizirati tako, da vzamete dva elementa, ki sta sosednja, in vrnete njihovo vsoto mod 100 do ena številka ...

Preberi več

Vprašanje 2. Najmanjša operacija za enakovrednost vseh elementov v matriki Težava »Minimalna operacija, da bi bili vsi elementi enaki v matriki« navaja, da ste dobili matriko z nekaj celimi številkami. Ugotoviti morate minimalne operacije, ki jih je mogoče izvesti, da je matrika enaka. Primer [1,3,2,4,1] 3 Pojasnilo Vsako odštevanje je lahko ...

Preberi več

Vprašanje 3. Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne Izjava o težavi Težava »Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in obseg. Izjava o problemu zahteva ugotovitev, ali je podmreža, ki je nastala med danim območjem, v obliki gorske oblike ali ...

Preberi več

Vprašanje 4. Poizvedbe vsote obsega brez posodobitev Izjava o težavi V težavi »Poizvedbe vsote obsega brez posodobitev« je navedeno, da imate nabor celih števil in obseg. Izjava o problemu zahteva ugotovitev vsote vseh elementov v danem obsegu. Primer arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Poizvedba: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Preberi več

Vprašanje 5. Trosmerna razdelitev matrike okoli določenega obsega Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil in obseg nizkih in visokih vrednosti. Težava »Trosmerna particija matrike okoli določenega obsega« zahteva, da matriko razdeli tako, da bo matrika razdeljena na tri dele. Predelne stene nizov bodo: Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 6. Najmanjše število ločenih elementov po odstranitvi m elementov Izjava o težavi Problem „Najmanjše število ločenih elementov po odstranitvi m elementov“ navaja, da imate matriko in celo število m. Vsak element matrike označuje ID-je elementov. Izjava o težavi zahteva odstranitev m elementov tako, da bi moralo biti najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 7. Štejte pare, katerih izdelki obstajajo v nizu Pri štetju parov, katerih izdelki obstajajo v težavi z matriko, smo podali matriko, preštejte vse različne pare, katerih vrednost izdelka je prisotna v matriki. Primer Vhod A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Izhod Število ločenih parov, katerih zmnožek obstaja v matriki, je: 2 Pari so: (2, ...

Preberi več

Vprašanje 8. Problem zamenjave kovancev Problem zamenjave kovancev - Glede na nekaj kovancev različnih vrednosti c1, c2,…, cs (na primer: 1,4,7….). Potrebujemo znesek n. Uporabite te dane kovance za oblikovanje zneska n. Kovanec lahko uporabite tolikokrat, kot je potrebno. Poiščite skupno število načinov, na katere ...

Preberi več

Vprašanje 9. Sestavljanka s paleto izdelkov Izjava o težavi V problemu sestavljanke z matriko izdelka moramo zgraditi matriko, kjer bo i-ti element zmnožek vseh elementov v dani matriki, razen elementa na i-tem položaju. Primer vhoda 5 10 3 5 6 2 izhoda 180 600 360 300 900 ...

Preberi več

Vprašanja BlackRock String

Vprašanje 10. Celo število rimske rešitve Leetcode V tej težavi dobimo celo število in jo moramo pretvoriti v rimsko številko. Tako je težava na splošno imenovana "Integer to Roman", to pa je Integer to Roman Leetcode Solution. Če nekdo ne ve za rimske številke. V starih časih ljudje niso ...

Preberi več

Vprašanje 11. Transformacija največje teže danega niza Izjava o težavi Največja teža pretvorbe danega problema niza navaja, da je niz, sestavljen samo iz dveh znakov 'A' in 'B'. Imamo operacijo, pri kateri lahko niz spremenimo v drug niz tako, da preklopimo kateri koli znak. Tako so možne številne transformacije. Od vseh možnih ...

Preberi več

Vprašanje 12. Združi besede z enakim naborom znakov V skupini besed z enakim naborom znakov smo podali seznam besed z malimi črkami. Izvedite funkcijo za iskanje vseh besed z enakim naborom znakov. Primeri vhodnih besed [] = {"lahko", "študent", "študenti", "pes", "študentje", "bog", "mačka", "dejanje", "zavihek", "netopir", "tok" , “Volk”, “jagnjetina”, “amy”, “yam”, “balzami”, “zanke”, ...

Preberi več

Vprašanja o drevesu BlackRock

Vprašanje 13. Najmanjše število ločenih elementov po odstranitvi m elementov Izjava o težavi Problem „Najmanjše število ločenih elementov po odstranitvi m elementov“ navaja, da imate matriko in celo število m. Vsak element matrike označuje ID-je elementov. Izjava o težavi zahteva odstranitev m elementov tako, da bi moralo biti najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 14. Pretvori BST v Min Heap Izjava o težavi Glede na popolno binarno drevo iskanja napišite algoritem za njegovo pretvorbo v Min Heap, kar pomeni pretvorbo BST v Min Heap. Min kup mora biti tak, da morajo biti vrednosti na levi strani vozlišča manjše od vrednosti na desni ...

Preberi več

BlackRock Stack vprašanja

Vprašanje 15. Preusmeritev prvih K elementov čakalne vrste Pri obračanju prvih K elementov v čakalni vrsti smo podali čakalno vrsto in število k, obrnili prvih k elementov čakalne vrste z uporabo standardnih operacij čakalne vrste. Primeri Vhod: čakalna vrsta = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Preberi več

Vprašanja o čakalni vrsti BlackRock

Vprašanje 16. Preusmeritev prvih K elementov čakalne vrste Pri obračanju prvih K elementov v čakalni vrsti smo podali čakalno vrsto in število k, obrnili prvih k elementov čakalne vrste z uporabo standardnih operacij čakalne vrste. Primeri Vhod: čakalna vrsta = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Preberi več

BlackRock Matrix vprašanja

Vprašanje 17. Poiščite različne elemente, ki so skupni vsem vrsticam matrike Izjava o težavi Dobili smo matriko vseh celih števil. Težava »Najdi ločene elemente, ki so skupni vsem vrsticam matrike«, zahteva ugotovitev vseh možnih ločenih elementov, vendar pogostih v vsaki vrstici, ki je prisotna v matriki. Primer arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Preberi več

BlackRock Druga vprašanja

Vprašanje 18. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode – »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic« navaja, da vam je na voljo niz cen, kjer je cena[i] cena dane delnice na i-ti dan. Želite povečati svoj dobiček z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 19. Največje število segmentov dolžin a, b in c Težava »Največje število odsekov dolžin a, b in c« navaja, da ste dobili pozitivno celo število N in poiskati morate največje število odsekov dolžin a, b in c, ki jih je mogoče oblikovati z uporabo N. Primer N = 7 a = 5, b ...

Preberi več

Vprašanje 20. Rešitev DP, optimizirana za vesolje, za težavo z nahrbtnikom 0-1 Izjava o težavi Dobili smo nahrbtnik, ki ima lahko nekaj teže, nekaj predmetov moramo izbrati iz določenih predmetov z določeno vrednostjo. Predmeti naj bodo izbrani tako, da bo vrednost nahrbtnika (skupna vrednost pobranih predmetov) čim večja. ...

Preberi več

Vprašanje 21. Kth Node zamenjajte od začetka s Kth Node od konca Izjava o težavi V problemu »Zamenjaj Kth vozlišče od začetka s Kth vozliščem od konca« smo podali povezan seznam. Zamenjaj kth vozlišče z začetka_ s kth vozliščem s konca. Ne bi smeli zamenjati vrednosti, zamenjati bi morali kazalce. Primer 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Preberi več

Translate »