Vprašanja za intervju z Apple Coding

Pin
Vprašanja za intervju Apple

Vprašanja Apple Array

Vprašanje 1. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza II Leetcode Izjava težave: glede na celoštevilski niz števil, razvrščenih v nepadajočem vrstnem redu, odstranite nekaj dvojnikov, tako da se vsak edinstven element pojavi največ dvakrat. Relativni vrstni red elementov naj ostane enak. Ker je v nekaterih jezikih nemogoče spremeniti dolžino matrike, morate namesto tega imeti ...

Preberi več

Vprašanje 2. Rešitev naslednje permutacije Leetcode Izjava problema Naslednja permutacija LeetCode Rešitev – »Naslednja permutacija« navaja, da je dano niz celih števil, ki je permutacija prvih n naravnih števil. Najti moramo naslednjo leksikografsko najmanjšo permutacijo danega niza. Zamenjava mora biti na mestu in uporabljati le stalen dodaten prostor. ...

Preberi več

Vprašanje 3. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 4. Razvrsti matriko po naraščajoči frekvenčni rešitvi Leetcode Izjava težave Razvrsti matriko z naraščajočo frekvenco Rešitev LeetCode – »Razvrsti matriko z naraščajočo frekvenco« navaja, da vam je dano niz celih števil, razvrstite matriko v naraščajočem vrstnem redu glede na frekvenco vrednosti. Dve ali več vrednosti imata enako frekvenco, razvrstiti jih moramo ...

Preberi več

Vprašanje 5. Particija na K enake vsote podmnožice Leetcode Rešitev Izjava problema Particija na K podmnožice enake vsote LeetCode Rešitev – »Particija na K podmnožic enake vsote« navaja, da vam je dano celo število matrik nums in celo število k, vrnite true, če je mogoče imeti k nepraznih podmnožic, katerih vsote so vsi enaki. Primer: vhod: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 6. Rešitev za zamenjavo kovancev 2 Leetcode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Change Coin Change 2 – »Coin Change 2« navaja, da je dano niz različnih kovancev celih števil in celo število, ki predstavlja skupno količino denarja. Vrniti moramo štetje skupnega števila različnih možnih kombinacij, ki seštejejo znesek. ...

Preberi več

Vprašanje 7. Frog Jump Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev LeetCode Frog Jump – “Frog Jump” navaja, da glede na seznam kamnov (položaj), razvrščenih v naraščajočem vrstnem redu, ugotovite, ali lahko žaba prečka reko tako, da pristane na zadnjem kamnu (zadnji indeks matrike). Na začetku je žaba na prvem kamnu in ...

Preberi več

Vprašanje 8. Zgradite matriko iz permutacijske rešitve Leetcode Izjava problema Rešitev LeetCode Zgradi matriko iz permutacije – »Zgradi matriko iz permutacije« navaja, da moramo glede na število permutacijskih številk, ki temeljijo na nič, zgraditi matriko enake dolžine, kjer je ans[i] = nums[nums[i]] za vsako i v obsegu [0, nums.length-1]. Permutacija nums na osnovi nič je niz različnih celih števil od 0 ...

Preberi več

Vprašanje 9. Najnižji strošek za vstopnice Rešitev Leetcode Izjava o težavi Najnižji strošek za vstopnice Rešitev LeetCode – »Minimalna cena za vstopnice« vas prosi, da na danem seznamu dni poiščete najmanjše število dolarjev, ki jih potrebujete za potovanje vsak dan. Dobili boste celo število dni. Vsak dan je celo število iz ...

Preberi več

Vprašanje 10. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 11. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 12. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 13. Rešitev manjkajoče številke Leetcode Izjava težave Rešitev Manjkajoče številke LeetCode – »Manjkajoče število« navaja, da je dano niz velikosti n, ki vsebuje n različnih številk med [0,n]. Vrniti moramo številko, ki manjka v obsegu. Primer: Vhod: nums = [3,0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: Z lahkoto opazimo, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanje 14. Premešajte Array Leetcode Solution Težava Premešaj Array Leetcode Solution nam nudi matriko dolžine 2n. Tu se 2n nanaša na to, da je dolžina polja enakomerna. Nato se nam reče, da premešamo polje. Tukaj mešanje ne pomeni, da moramo naključno premešati matriko, vendar je določen način ...

Preberi več

Vprašanje 15. 3Sum Leetcode rešitev Izjava problema Glede na vrsto n celih števil, ali obstajajo elementi a, b, c v številih, tako da je a + b + c = 0? Poiščite vse unikatne trojčke v polju, ki daje vsoto nič. Opomba: nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih trojčkov. Primer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 16. Vstavite Interval Leetcode Solution Problem Insert Interval Leetcode Solution nam ponuja seznam nekaterih intervalov in en ločen interval. Potem se nam naroči, naj ta novi interval vstavimo med seznam intervalov. Torej se novi interval morda seka z intervali, ki so že na seznamu, ali pa ...

Preberi več

Vprašanje 17. Kombinirana vsota Leetcode raztopine Problem Combination Sum Leetcode Solution nam ponuja matriko ali seznam celih števil in cilj. Povedali naj najdemo kombinacije, ki jih lahko naredimo s pomočjo teh celih števil, poljubno številokrat, ki seštejejo k danemu cilju. Torej bolj formalno lahko uporabimo dane ...

Preberi več

Vprašanje 18. Največja podrejena rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na številčno matrično številko poiščite sosednjo podniz (ki vsebuje vsaj eno število), ki ima največjo vsoto, in vrnite njegovo vsoto. Primer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Pojasnilo: [4, -1,2,1] ima največjo vsoto = 6. nums = [- 1] -1 Pristop 1 (deli in vladaj) Pri tem pristopu ...

Preberi več

Vprašanje 19. Dekomprimiraj Rešitev s kodiranim seznamom dolžine teka Težava Decompress Reševanje kode kodiranega seznama Leetcode Solution navaja, da ste dobili matriko ali vektor, ki vsebuje zaporedje. Zaporedje ima neko specifično predstavitev. Vhodno zaporedje je oblikovano iz drugega zaporedja. To drugo zaporedje bomo imenovali kot izvirno zaporedje. Glede na to, katero vhodno zaporedje ...

Preberi več

Vprašanje 20. Poiščite zmagovalca v rešitvi Tet Tac Toe Leetcode Težava Najdi zmagovalca v igri Tic Tac Toe Leetcode Solution nas prosi, da ugotovimo zmagovalca igre s tik tac prsti. Težava nam daje niz ali vektor potez igralcev. Moramo iti skozi poteze in presoditi, kdo ...

Preberi več

Vprašanje 21. Poiščite rešitev s skupnimi znaki Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo vrsto nizov. Natisniti moramo seznam vseh znakov, ki se pojavijo v vsakem nizu v matriki (vključeni so dvojniki). To je, če se znak pojavi dvakrat v vsakem nizu, ne pa trikrat, ga moramo imeti ...

Preberi več

Vprašanje 22. Poišči vse številke, ki so izginile v rešitvi Array Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Vsebuje elemente od 1 do N, kjer je N = velikost matrike. Vendar pa je nekaj elementov izginilo, namesto njih pa je prisotnih nekaj dvojnikov. Naš cilj je vrniti matriko ...

Preberi več

Vprašanje 23. Rešitev Leetcode za večinski element II V tej težavi smo dobili celo število. Cilj je najti vse elemente, ki se v matriki pojavljajo več kot ⌊N / 3⌋ časa, kjer je N = velikost matrike in ⌊ ⌋ talni operater. Vrniti moramo vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 24. Edinstvena rešitev Leetcode Rešitev Problem Unique Paths Leetcode Solution navaja, da ste dobili dve celi števili, ki predstavljata velikost mreže. Uporaba velikosti mreže, dolžine in širine mreže. Poiskati moramo število edinstvenih poti od zgornjega levega kota mreže do ...

Preberi več

Vprašanje 25. Spoji razvrščene rešitve Leetcode rešitve V problemu »Združi razvrščene nize« dobimo dva niza, razvrščena po padajočem vrstnem redu. Prvo polje ni popolnoma zapolnjeno in ima dovolj prostora, da sprejme tudi vse elemente drugega polja. Spojiti moramo dva polja, tako da prvo polje vsebuje elemente ...

Preberi več

Vprašanje 26. Išči v razvrščeni razvrščeni matrični rešitvi Leetcode Razmislite o razvrščeni matriki, vendar je bil izbran en indeks in matrika je bila zasukana na tej točki. Ko je matrika zasukana, morate poiskati določen ciljni element in vrniti njegov indeks. V primeru, da element ni prisoten, vrnite -1. Težava je na splošno ...

Preberi več

Vprašanje 27. Poiščite Vstavi položaj Leetcode rešitev V tej težavi dobimo razvrščeno matriko in ciljno celo število. Poiskati moramo njegov položaj za iskanje. Če je v polju prisotna ciljna vrednost, vrnite njen indeks. Vrnite indeks, pri katerem je treba vstaviti cilj, da ostane vrstni red razvrščen (v ...

Preberi več

Vprašanje 28. Tekoča vsota rešitve 1d Array Leetcode Izjava o težavi V tekoči vsoti 1d problema matrike smo dobili matriko s številom, za katero moramo vrniti matriko, kjer je za vsak indeks i v matriki rezultatov arr [i] = vsota (števila [0]… števil [i]) . Številke primerov = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Pojasnilo: Tekoča vsota je: ...

Preberi več

Vprašanje 29. Rešitev Plus One Leetcode Izjava o težavi V problemu "Plus One" dobimo matriko, kjer vsak element v matriki predstavlja številko števila. Popolna matrika predstavlja število. Ničelni indeks predstavlja MSB števila. Lahko domnevamo, da v ...

Preberi več

Vprašanje 30. Kth največji element v Array Leetcode Solutions V tej težavi moramo vrniti k-ti največji element v nesortirani matriki. Upoštevajte, da ima polje lahko dvojnike. Torej moramo po razvrščenem vrstnem redu najti Kth največji element, ne pa Kth največji element. Primer A = {4, 2, 5, 3 ...

Preberi več

Vprašanje 31. Minimalna poizvedba obsega (razgradnja kvadratnega korena in redka tabela) V težavi z minimalnimi poizvedbami obsega smo podali poizvedbo in celoštevilsko matriko. Vsaka poizvedba vsebuje obseg kot levi in ​​desni indeks za vsak obseg. Dana naloga je določiti najmanjše število vseh številk, ki ležijo v območju. Primer vnosa: arr [] = {2, 5, ...

Preberi več

Vprašanje 32. Najmanjša vsota poti v trikotniku Izjava o težavi Problem "Minimalna vsota poti v trikotniku" navaja, da ste dobili zaporedje v obliki trikotnika s celimi števili. Zdaj, začenši od zgornje vrstice, kakšna je najmanjša vsota, ki jo lahko dosežete, ko pridete do spodnje vrstice? Primer 1 2 3 5 ...

Preberi več

Vprašanje 33. Vsebuje dvojnik Dobili smo matriko, ki lahko vsebuje podvojene elemente ali pa ne. Zato moramo preveriti, ali vsebuje dvojnik. Primeri [1, 3, 5, 1] ​​true [„jabolko“, „mango“, „oranžna“, „mango“] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Pristop Niz lahko preverimo na več načinov ...

Preberi več

Vprašanje 34. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Izjava o težavi Problem "Najboljši čas za nakup in prodajo delnic" navaja, da prejmete niz cen dolžine n, kjer i-ti element shrani ceno delnice na i-ti dan. Če lahko opravimo samo eno transakcijo, to je, da kupimo en dan in ...

Preberi več

Vprašanje 35. Najpogostejši K pogosti elementi Izjava o težavi V prvih K pogostih elementih smo podali matriko nums [], poiščite k najpogostejših elementov. Primeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiven pristop za izdelavo najpogostejših K pogostih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 36. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 37. Podmnožica Leetcode V težavi Subset Leetcode smo podali nabor različnih celih števil, števil, natisnemo vse podnabore (sklop moči). Opomba: Nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih podnaborov. Matrika A je podmnožica matrike B, če jo lahko dobimo iz B tako, da izbrišemo nekaj (po možnosti nič ...

Preberi več

Vprašanje 38. Največji kvadrat V problemu največjega kvadrata smo podali 2D binarno matriko, napolnjeno z 0 in 1, poiščemo največji kvadrat, ki vsebuje samo eno, in vrnemo njegovo površino. Primer vnosa: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Preberi več

Vprašanje 39. Beseda iskanje Iskanje besed je nekaj podobnega ugankam za iskanje besed v nekem obdobju našega življenja. Danes na mizo prinašam spremenjeno križanko. Moji bralci morajo biti nekoliko zmedeni, o čem govorim. Ne da bi zapravljali več časa, pojdimo do izjave o težavi Can ...

Preberi več

Vprašanje 40. Vstavi Izbriši GetRandom V težavi Insert Delete GetRandom moramo oblikovati podatkovno strukturo, ki podpira vse naslednje operacije v povprečnem O (1) času. insert (val): Vstavi element val v nabor, če še ni prisoten. remove (val): Odstrani element val iz niza, če je prisoten. getRandom: Vrne naključni element iz trenutnega nabora ...

Preberi več

Vprašanje 41. Spajanje prekrivajočih se intervalov V težavi z intervali prekrivanja intervalov smo podali zbirko intervalov, združimo in vrnemo vse intervale, ki se prekrivajo. Primer vnosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izhod: [[2, 4], [5, 7]] Pojasnilo: Lahko združimo [2, 3] in [3 , 4] skupaj v obliki [2, 4] Pristop za iskanje združitve ...

Preberi več

Vprašanje 42. Mediana dveh razvrščenih nizov Glede na dva razvrščena polja A in B velikosti n in m. Poiščite mediano končnega razvrščenega polja, dobljenega po združitvi danih dveh nizov, ali z drugimi besedami, rečemo, da najdemo mediano dveh razvrščenih nizov. (Pričakovana časovna zapletenost: O (log (n))) Pristop 1 za ...

Preberi več

Vprašanje 43. Največja podmreža izdelka V težavi z največ podmrežjo izdelka smo podali vrsto celih števil, poiščite sosednjo podniz z vsaj enim elementom, ki ima največji zmnožek. Primer Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Največji izdelek = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Največji produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Preberi več

Vprašanje 44. Poiščite element v razvrščenem zasukanem polju Pri iskanju v razvrščeni zasukani matriki smo podali razvrščeno in zasukano matriko in element, preverite, ali je dani element prisoten v matriki ali ne. Primeri Vhodna števila [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izhodna vrednost Vhodna števila [] = {2, ...

Preberi več

Vprašanje 45. Največja podmreža izdelka Glede na matriko n celih števil poiščite največji zmnožek, dobljen iz sosednje podmreže dane matrike. Primeri Vhodna dolžina [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Izhodna vrednost 80 Vhodna dolžina [] = {5, 10, 6, -2, 1} Izhodna vrednost 300 Vhodna dolžina [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Izhod 70 ...

Preberi več

Vprašanje 46. Nastavi matrične ničle V problemu nastavitve ničel matrike smo podali matriko (n X m), če je element 0, nastavimo celotno vrstico in stolpec 0. Primeri Vhod: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izhod: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Preberi več

Vprašanje 47. 3 Vsota V 3. težavi z vsoto smo podali matriko s števili n celih števil, poiščemo vse enolične trojčke, ki seštejejo do 0. Primer vnosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izhod: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naive Approach for 3 Sum problem Pristop Brute force ...

Preberi več

Vprašanje 48. Poiščite podvojeno številko Glede na število matrik, ki vsebuje (n + 1) elementov, vsak element pa je med 1 in n. Če je samo en podvojen element, poiščite podvojeno številko. Primeri Vhod: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Izhod: 2 Vhod: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Izhod: 3 Naive ...

Preberi več

Vprašanje 49. Poiščite podvojeni element Glede na matriko celih števil velikosti n + 1, kjer je vsak element matrike med 1 in n (vključno), je v matriki en podvojen element, poiščite dvojnik. Metoda surove sile - pristop 1 za iskanje podvojenega elementa Za vsak i-ti element zaženite zanko ...

Preberi več

Vprašanje 50. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 51. Vsota kombinacije V kombinaciji z vsoto kombinacij smo podali vrsto pozitivnih celih števil arr [] in vsoto s, poiščimo vse unikatne kombinacije elementov v arr [], kjer je vsota teh elementov enaka s. Isto ponavljajočo se številko je mogoče izbrati med arr [] neomejeno število krat. Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 52. Išči v Sortirano vrteče polje Iskanje elementov v razvrščenem zasukanem polju je mogoče najti z binarnim iskanjem v O (logn) času. Cilj tega prispevka je najti dani element v razvrščenem zasukanem polju v času O (logn). Naveden je nekaj razvrščenega zasukanega polja. Primer vnosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Preberi več

Vprašanje 53. Največja podmreža V težavi Maximum Subarray smo podali celoštevilsko matrično številko, poiščemo sosednjo pod matriko, ki ima največjo vsoto, in izpišemo vrednost največje vsote podmreže. Primer vhodnih števil [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izhodni algoritem 6 Cilj je najti ...

Preberi več

Vprašanje 54. Intervali spajanja Pri problemu združevanja intervalov smo podali nabor intervalov oblike [l, r], združimo prekrivajoče se intervale. Primeri Vhod {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izhod {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Vhod {[ 1, 4], [1, 5]} Izhod {[1, 5]} Naiven pristop za spajanje intervalov ...

Preberi več

Vprašanje 55. 4Vsota V problemu 4Sum smo dali celo število x in matriko a [] velikosti n. Poiščite vse unikatne množice 4 elementov v matriki, tako da je vsota teh 4 elementov enaka danemu celotnemu številu x. Primer vnosa a [] = {1, 0, -1, ...

Preberi več

Vprašanje 56. Ustvari največje število V problemu Ustvari največje število smo podali dve nizi dolžine n in m s številkama 0-9, ki predstavljata dve številki. Iz števk obeh ustvarite največje število dolžin k <= m + n. Relativni vrstni red številk iz istega polja mora ...

Preberi več

Vprašanje 57. Poiščite Peak Element Razumejmo težavo Find Peak Element. Danes imamo s seboj matriko, ki potrebuje svoj vrhunec. Zdaj se gotovo sprašujete, kaj mislim z elementom vrha? Vrhunski element je tisti, ki je večji od vseh njegovih sosedov. Primer: Glede na vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 58. Manjkajoča številka V težavi z manjkajočim številom smo podali polje velikosti N, ki vsebuje število od 0 do N. Vse vrednosti v matriki so unikatne. Poiskati moramo manjkajoče število, ki ni v matriki in je med 0 in N. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 59. Spoji razvrščeno polje V problemu združevanja razvrščenih nizov smo dali dva razvrščena polja v naraščajočem vrstnem redu. Najprej smo vnesli številko, inicializirano za array1 in array2. Ti dve številki sta N in M. Velikost polja 1 je enaka vsoti N in M. V polju 1 najprej ...

Preberi več

Vprašanje 60. Zavrti matriko Zavrti matriko je težava, pri kateri smo podali matriko velikosti N. Matriko moramo zasukati v pravo smer. Vsak element se premakne za en položaj v desno in zadnji element polja pride na prvo mesto. Torej, dali smo vrednost K ...

Preberi več

Vprašanje 61. Posoda z večino vode Opis težave: pri n indeksih (i = 0 ... n-1) dobite n celih števil (y2, y1, y0,1,2… yn-1). Celo število v i-tem indeksu je yi. Zdaj na kartezijanski ravnini narišete n črt vsake povezovalne točke (i, yi) in (i, 0). Poiščite največjo količino vode ...

Preberi več

Vprašanje 62. Razvrščanje po gomili Razvrščanje kopice je tehnika razvrščanja na podlagi primerjave, ki temelji na podatkovni strukturi binarnega kupa. HeapSort je podoben sortiranju izbora, kjer najdemo največ element in ga nato postavimo na konec. Ta isti postopek ponovimo za preostale elemente. Glede na nerazvrščeno ...

Preberi več

Vprašanje 63. Problem zamenjave kovancev Problem zamenjave kovancev - Glede na nekaj kovancev različnih vrednosti c1, c2,…, cs (na primer: 1,4,7….). Potrebujemo znesek n. Uporabite te dane kovance za oblikovanje zneska n. Kovanec lahko uporabite tolikokrat, kot je potrebno. Poiščite skupno število načinov, na katere ...

Preberi več

Vprašanje 64. Množenje dveh matrik Izjava problema V problemu "Množenje dveh matrik" smo podali dve matriki. Te matrike moramo pomnožiti in natisniti rezultat ali končno matriko. Tu je potreben in zadosten pogoj, da mora biti število stolpcev v A enako številu vrstic v matriki ...

Preberi več

Vprašanje 65. Nakup Nakup Prodaja za povečanje dobička Izjava o težavi V problemu »Nakup delnic za prodajo za povečanje dobička« smo podali niz, ki vsebuje ceno delnic vsak dan, poiščite največji dobiček, ki ga lahko ustvarite z nakupom in prodajo v teh dneh. Tu lahko kupujemo in prodajamo večkrat, vendar šele po prodaji ...

Preberi več

Vprašanje 66. Intervali prekrivanja prekrivanja II Izjava o težavi V problemu »Spajanje prekrivajočih se intervalov II« smo podali nabor intervalov. Napišite program, ki bo intervale, ki se prekrivajo, združil v enega in natisnil vse intervale, ki se ne prekrivajo. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n parov, kjer je vsak par ...

Preberi več

Vprašanje 67. Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer Izjava o problemu V problemu »Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer« smo podali vrsto pozitivnih in negativnih celih števil. Napišite program, ki bo našel največjo vsoto sosednje podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 68. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 69. Ponovno izvajanje hitrega razvrščanja Izjava o težavi V problemu »Iterative Implementation of Quick Sort« smo podali matriko []. Matriko moramo razvrstiti s hitrim razvrščanjem. Tukaj se hitro razvrščanje ne izvaja rekurzivno, temveč se izvaja na iterativni način. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 70. Premešajte dani niz Izjava o težavi V problemu »Premešaj določeno matriko« smo podali vrsto celih števil. Napišite program, ki premeša dano matriko. To pomeni, da bo elemente v matriki naključno premešal. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n celih števil, ločenih s presledkom ...

Preberi več

Vprašanje 71. Razvrščanje razvrščenega polja K Izjava o težavi V problemu »Razvrščanje razvrščenega polja K« smo podali vrsto n elementov, pri čemer je vsak element oddaljen največ k od svojega ciljnega položaja. Izdelajte algoritem, ki razvrsti v O (n log k) času. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje dve celi vrednosti N ...

Preberi več

Vprašanje 72. Največja podmreža izdelka II Izjava o težavi V problemu »Maximum Product Subarray II« smo podali matriko, sestavljeno iz pozitivnih, negativnih celih števil in tudi nič. Poiskati moramo največji zmnožek podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhodna oblika Edini ...

Preberi več

Vprašanje 73. Največja podmreža z enakim številom 0 in 1 Izjava o težavi V problemu »Največja podmreža z enakim številom 0 in 1« smo podali matriko a [], ki vsebuje samo 0 in 1. Poiščite največjo podrezo z enakim številom 0 in 1 in natisnite začetni indeks in končni indeks največje podmreže. ...

Preberi več

Vprašanje 74. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o problemu V problemu "Največja vsota, ki narašča v nadaljevanju" smo podali matriko. Poiščite vsoto največje podpostavke dane matrike, to je cela števila v podpovršju so razvrščena po vrstnem redu. Sekvenca je del polja, ki je zaporedje, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 75. Število manjših elementov na desni strani Izjava o težavi V problemu "Število manjših elementov na desni strani" smo podali matriko []. Poiščite število manjših elementov, ki so na desni strani vsakega elementa. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhod ...

Preberi več

Vprašanje 76. Povečanje zaporedja dolžine tri z največjim produktom Izjava o težavi V problemu "Povečanje zaporedja dolžine tri z največjim izdelkom" smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Poiščite podporedje dolžine 3 z največjim zmnožkom. Zaporedje bi se moralo povečevati. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N, ki označuje velikost ...

Preberi več

Vprašanje 77. Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat Izjava o težavi V problemu »Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat« smo podali celoštevilčno matriko velikosti n. Poiščite elemente, ki se pojavijo več kot n / k-krat. Kje je k vhodna vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje dve celi števili N in ...

Preberi več

Vprašanje 78. Poiščite element Peak iz polja Izjava o težavi V problemu "Poiščite najpomembnejši element iz polja" smo podali vhodno polje celih števil. Poiščite vrh element. V matriki je element najvišji element, če je element večji od obeh sosed. Za vogalne elemente lahko štejemo za edine ...

Preberi več

Vprašanje 79. Pozitivne in negativne številke lahko prerazporedite v matriko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev pozitivnih in negativnih števil v polju v matriki« smo dali matriko []. Ta matrika vsebuje pozitivna in negativna cela števila. Prerazporedite matriko tako, da se pozitivno in negativno postavita izmenično. Tu ni treba šteti pozitivnih in negativnih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 80. Poiščite največjo ponavljajočo se številko v matriki Izjava o težavi V problemu »Poišči največjo ponavljajočo se številko v matriki« smo podali nesortirano matriko velikosti N. Dana matrika vsebuje številke v območju {0, k}, kjer je k <= N. Poiščite število, ki prihaja do največjega števila krat v matriki. Vhodna oblika ...

Preberi več

Vprašanje 81. Štirje elementi, ki seštejejo v dano Izjava o problemu V štirih elementih, ki seštejejo v dani problem, smo podali matriko, ki vsebuje N elementov, ki so lahko pozitivni ali negativni. Poiščite nabor štirih elementov, katerih vsota je enaka dani vrednosti k. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 82. Težava s particijo Izjava o težavi V težavi s particijo smo podali niz, ki vsebuje n elementov. Ugotovite, ali je dani niz mogoče razdeliti na dva niza, katerih vsota elementov v podmnožicah je enaka. Primer vnosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izhod Da Pojasnilo Polje ...

Preberi več

Vprašanje 83. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Vprašanje 84. Subarray z dano vsoto Izjava problema V podniz z dano težavo z vsoto smo podali matriko, ki vsebuje n pozitivnih elementov. Poiskati moramo podniz, v katerem je vsota vseh elementov podniza enaka dani_vsoti. Podmarijo dobimo iz prvotne matrike z brisanjem nekaterih ...

Preberi več

Vprašanje 85. Poiščite izgubljeni element iz podvojene matrike Izjava o težavi Glede na dva polja A in B je eno polje dvojnik drugega, razen enega elementa. En element manjka bodisi v A bodisi v B. izgubljeni element moramo najti iz podvojene matrike. Primer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Preberi več

Vprašanje 86. Prerazporedite dano polje v največjo minimalno obliko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev danega polja v največjo minimalno obliko« smo podali razvrščeno polje, ki vsebuje N elementov. Prerazporedite dano razvrščeno polje pozitivnih celih števil, tako da sta nadomestna elementa ith max in ith min. Glejte spodaj za boljše razumevanje prerazporeditve elementov - Array [0] ...

Preberi več

Vprašanje 87. Podmreža in zaporedje Izjava o težavi V težavi s podnizami in zaporedji moramo natisniti vse podniz in podpovršine za določeno matriko. Ustvari vse možne neprazne podniz. Podniz je običajno opredeljen kot del ali odsek polja, v katerem sosednost temelji na indeksu. Podmreža ...

Preberi več

Vprašanje 88. Spoji dva razvrščena polja Izjava o težavi V težavi z združevanjem dveh razvrščenih nizov smo podali dva vhodno razvrščena polja, ta dva polja moramo združiti tako, da morajo biti začetna števila po popolnem razvrščanju v prvem polju in ostanejo v drugem polju. Primer vhoda A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 89. Število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje N elementov. V dani matriki preštejte število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti. Primer vnosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Vsota = 10 Izhod 7 Možni trojčki so: ...

Preberi več

Vprašanje 90. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanje 91. Združevanje dveh razvrščenih nizov Izjava o problemu Pri združevanju dveh razvrščenih nizov smo dobili dva razvrščena polja, eno polje z velikostjo m + n in drugo polje z velikostjo n. Matriko n velikosti bomo združili v matriko velikosti m + n in natisnili združeno matriko velikosti m + n. Primer vhoda 6 3 M [] = ...

Preberi več

Vprašanje 92. Poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje, poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju. Če je prisoten, natisnite indeks tega elementa, sicer natisnite -1. Primer vnosa arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element za iskanje ...

Preberi več

Vprašanje 93. Poišči triplet v matriki z dano vsoto Izjava o težavi Glede na celo celo število poiščite kombinacijo treh elementov v matriki, katerih vsota je enaka dani vrednosti X. Tu bomo natisnili prvo kombinacijo, ki jo dobimo. Če take kombinacije ni, natisnite -1. Primer vnosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 94. Poiščite dvojnike v polju na najbolj učinkovit način Izjava o težavi Na najbolj učinkovit način v prostoru O (n) in O (1) prikaži vse elemente, ki so dvojniki. Glede na matriko velikosti n, ki vsebuje števila od 0 do n-1, se te številke lahko pojavijo poljubno število krat. Poiščite dvojnike v polju v najbolj učinkovitem ...

Preberi več

Vprašanje 95. V nesortirani matriki manjka najmanjša pozitivna številka Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite najmanjše pozitivno število, ki manjka v nesortirani matriki. Celo pozitivno število ne vključuje 0. Po potrebi lahko spremenimo izvirno matriko. Matrika lahko vsebuje pozitivna in negativna števila. Primer a. Vhodno polje: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 96. Premakni vse ničle na konec dane matrike Izjava o težavi V dani matriki premaknite vse ničle, ki so v matriki, na konec matrike. Tu vedno obstaja način, kako vstaviti vse število ničel na konec polja. Primer vnosa 9 9 17 0 14 0 ...

Preberi več

Vprašanje 97. Štetje števila pojavitev v razvrščenem nizu Izjava o težavi V problemu »Štetje števila pojavitev v razvrščenem polju« smo podali razvrščeno polje. Preštejte število pojavitev ali pogostost v razvrščeni matriki X, kjer je X celo število. Primer vnosa 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Preberi več

Vprašanje 98. Poiščite najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju Izjava o težavi V problemu »Najdi najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju« smo podali celoštevilsko matriko. Poiščite najmanjše manjkajoče število v razvrščeni matriki N, ki ima edinstvene elemente v območju od 0 do M-1, kjer je M> N. Primer vnosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 99. Prvi ponavljajoči se element Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje n celih števil. Najti moramo prvi ponavljajoči se element v dani matriki. Če ni ponovljenega elementa, natisnite »No ponavljajoče se celo število«. Opomba: Ponavljajoči se elementi so tisti elementi, ki pridejo večkrat. (Polje lahko vsebuje dvojnike) ...

Preberi več

Vprašanje 100. Sestavljanka s paleto izdelkov Izjava o težavi V problemu sestavljanke z matriko izdelka moramo zgraditi matriko, kjer bo i-ti element zmnožek vseh elementov v dani matriki, razen elementa na i-tem položaju. Primer vhoda 5 10 3 5 6 2 izhoda 180 600 360 300 900 ...

Preberi več

Vprašanje 101. Poiščite prvo ponavljajočo se številko v danem polju Izjava o težavi V matriki je lahko več ponavljajočih se števil, vendar morate v dani matriki najti prvo ponavljajočo se številko (ki se pojavi drugič). Primer vhoda 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izhod 5 je prvi ponavljajoči se element ...

Preberi več

Vprašanje 102. Večinski element Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje moramo najti večinski element iz razvrščenega polja. Večinski element: Število, ki ima več kot polovico velikosti polja. Tu smo podali številko x, moramo preveriti, ali gre za element večine ali ne. Primer vhoda 5 2 ...

Preberi več

Vprašanje 103. Poiščite manjkajočo številko Izjava o težavi Pri iskanju manjkajočega števila iz polja od 1 do N števil smo dobili matriko, ki vsebuje številke N-1. Manjka ena številka v nizu številk od 1 do N. Manjkajoče število moramo poiskati. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število ...

Preberi več

Vprašanja Apple String

Vprašanje 104. Ustvarite oklepaje Leetcode Solution Izjava problema Rešitev Generate oklepaje LeetCode – »Generiraj oklepaje« navaja, da je glede na vrednost n. Ustvariti moramo vse kombinacije n parov oklepajev. Odgovor vrnite v obliki vektorja nizov dobro oblikovanih oklepajev. Primer: vnos: n = 3 Izhod: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 105. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 106. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev Leetcode Izjava težave Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – navaja, da je dano nizu s. Najti moramo najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov. Primer: Vhod: s = "abcabcbb" Izhod: 3 Pojasnilo: Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov je dolžine 3. Niz je: "abc". Vnos: s = "bbbbb" ...

Preberi več

Vprašanje 107. Rešitev najdaljše skupne predpone Leetcode Izjava težave Najdaljša skupna predpona LeetCode Rešitev – »Najdaljša skupna predpona« navaja, da je podana matrika nizov. Med temi nizi moramo najti najdaljšo skupno predpono. Če ne obstaja nobena predpona, vrnite prazen niz. Primer: Vhod: strs = ["flower","flow","flight"] Izhod: "fl" Pojasnilo: "fl" je najdaljši ...

Preberi več

Vprašanje 108. Veljavna rešitev Leetcode Palindrome II Izjava težave Rešitev Veljaven Palindrome II LeetCode – »Veljaven Palindrom II« navaja, da moramo glede na niz s vrniti true, če je s lahko niz palindroma po izbrisu največ enega znaka. Primer: Vhod: s = "aba" Izhod: true Pojasnilo: Vhodni niz je že palindrom, tako da obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 109. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 110. Rešitev z največjo številko Leetcode Izjava problema Največje število Rešitev LeetCode – »Največje število« navaja, da moramo glede na seznam nenegativnih celih števil razporediti števila tako, da tvorijo največje število in ga vrnejo. Ker je rezultat lahko zelo velik, se morate vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 111. Implementirajte rešitev Leetcode Trie (drevo predpone). Izjava težave Rešitev LeetCode Implement Trie (drevo s predpono) – “Implement Trie (drevo predpone)” vas prosi, da implementirate podatkovno strukturo Trie, ki učinkovito izvaja vstavljanje, iskanje in iskanje predpon. Primer: vnos: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["apple"], ["apple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Izhod: [null, null, true, false, true, null, true] Pojasnilo: Po vstavitvi vseh nizov poskusite videti Všečkaj to. Išče se beseda jabolko, ki ...

Preberi več

Vprašanje 112. Rešitev Leetcode za particioniranje palindroma Izjava težave Rešitev LeetCode za particioniranje palindroma – “Particioniranje palindroma” navaja, da ste dobili niz, razdelite vhodni niz tako, da je vsak podniz particije palindrom. Vrni vse možne palindromske particije vhodnega niza. Primer: Vhod: s = "aab" Izhod: [["a","a","b"],["aa","b"]] Pojasnilo: Obstajata točno 2 veljavni ...

Preberi več

Vprašanje 113. Preštejte in recite rešitev Leetcode Izjava težave Rešitev Preštej in reci LeetCode – »Preštej in reci« te prosi, da poiščeš n-ti člen zaporedja štetj in reci. Zaporedje count-and-say je zaporedje nizov števk, definiranih z rekurzivno formulo: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) je način, kako bi "izgovorili" niz števk iz countAndSay(n-1), ki se nato pretvori ...

Preberi več

Vprašanje 114. Rešitev palindromskih podnizov Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Palindromskih podnizov – »Palindromski podnizi« vas prosi, da poiščete skupno število palindromskih podnizov v vhodnem nizu. Niz je palindrom, ko se bere enako nazaj kot naprej. Podniz je sosednje zaporedje znakov znotraj niza. Primer: Vhod: s = "aaa" Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 115. Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode Rešitev Navedba težave Rešitev Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode – navaja, da imate niz s, ki vsebuje oklepaje in male črke. Odstraniti moramo najmanjše število neveljavnih oklepajev, da bo vhodni niz veljaven. Vrniti moramo vse možne rezultate v poljubnem vrstnem redu. Vrvica je ...

Preberi več

Vprašanje 116. Rešitev izomorfnih strun Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza, a in b. Naš cilj je ugotoviti, ali sta niza izomorfna ali ne. Dva niza se imenujeta izomorfna, če in samo, če je znake v prvem nizu sploh mogoče zamenjati s katerim koli znakom (vključno s samim seboj ...

Preberi več

Vprašanje 117. Za uporabo malih črk Leetcode Solution Težava Rešitev z malimi črkami Leetcode Solution nam nudi niz in zahteva, da pretvorimo vse velike abecede v male črke. Vse velike ali male črke moramo pretvoriti v male črke. Torej, težava se zdi preprosta, ampak prej ...

Preberi več

Vprašanje 118. Veljavna rešitev palindrome Leetcode Izjava o težavi Glede na niz moramo ugotoviti, ali gre za palindrom, pri čemer upoštevamo samo alfanumerične znake, torej samo številke in abecede. Zanemarjati moramo tudi črke za abecedne znake. Primer "Moški, načrt, kanal: Panama" res Pojasnilo: "AmanaplanacanalPanama" je veljaven palindrom. "dirkati z avtom" ...

Preberi več

Vprašanje 119. Rešitev Roman to Integer Leetcode V problemu »Roman to Integer« dobimo niz, ki predstavlja neko pozitivno celo število v svoji rimski številki. Rimske številke so predstavljene s 7 znaki, ki jih je mogoče pretvoriti v cela števila z uporabo naslednje tabele: Opomba: Celoštevilčna vrednost dane rimske številke ne bo presegla ali ...

Preberi več

Vprašanje 120. Multiply Strings Leetcode rešitev Problem Multiply Strings Leetcode rešitev zahteva, da pomnožimo dva niza, ki sta nam dana kot vhod. Rezultat množenja moramo natisniti ali vrniti funkciji klicatelja. Torej, če bolj formalno izrazimo dvoje nizov, poiščite zmnožek danih nizov. ...

Preberi več

Vprašanje 121. Celo število rimske rešitve Leetcode V tej težavi dobimo celo število in jo moramo pretvoriti v rimsko številko. Tako je težava na splošno imenovana "Integer to Roman", to pa je Integer to Roman Leetcode Solution. Če nekdo ne ve za rimske številke. V starih časih ljudje niso ...

Preberi več

Vprašanje 122. Poiščite najmanjši element, ki vsebuje elemente s k Seznami V problemu »Poiščite najmanjši obseg, ki vsebuje elemente s k seznamov«, smo podali K sezname, ki so razvrščeni in enake velikosti N. Zahteva določitev najmanjšega obsega, ki vsebuje vsaj elemente z vsakega od seznamov K . Če jih je več ...

Preberi več

Vprašanje 123. Kombinacije črk telefonske številke V kombinacijah črk težave s telefonsko številko smo podali niz, ki vsebuje številke od 2 do 9. Težava je v iskanju vseh možnih kombinacij, ki bi jih lahko predstavljala ta številka, če bi bila vsakemu številu dodeljene nekatere črke. Dodelitev številke je ...

Preberi več

Vprašanje 124. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – Glede na niz moramo najti dolžino najdaljšega podniza brez ponavljajočih se znakov. Poglejmo si nekaj primerov: Primer pwwkew 3 Pojasnilo: Odgovor je “wke” z dolžino 3 aav 2 Pojasnilo: Odgovor je “av” z dolžino 2 Pristop-1 ...

Preberi več

Vprašanje 125. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 126. Naslednja permutacija V naslednji težavi s permutacijo, ki smo jo dali besedo, poiščite njeno leksikografsko večjo_permutacijo. Primer vnosa: str = "tutorialcup" izhod: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algoritmi" output: algoritmi vhod: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Preberi več

Vprašanje 127. Najdaljša pogosta predpona z razvrščanjem V najdaljši skupni predponi s težavo razvrščanja smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 128. Ujemanje regularnih izrazov V problemu ujemanja regularnih izrazov smo podali dva niza, enega (predpostavimo, da je x) sestavljajo samo male črke, drugi (predpostavimo, da je y) pa male črke z dvema posebnima znakoma, tj. "." in »*«. Naloga je ugotoviti, ali je drugi niz ...

Preberi več

Vprašanje 129. Stiskanje nizov V težavi s stiskanjem niza smo podali matriko tipa [] tipa char. Stisnite ga kot znak in štetje določenega znaka (če je število znakov 1, je edini znak shranjen v stisnjeni matriki). Dolžina stisnjenega polja bi morala ...

Preberi več

Vprašanje 130. Veljavni oklepaji LeetCode Solution V problemu z veljavnimi oklepaji LeetCode smo dali niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']', da ugotovimo, ali je vhodni niz veljaven. Tukaj vam bomo zagotovili veljavno rešitev LeetCode v oklepajih. Vhodni niz je veljaven, če: morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 131. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 132. Poiščite najbližjo palindromsko številko Problem Pri iskanju najbližje težave s številom palindromov smo dali številko n. Poiščite število, ki je palindrom in absolutna razlika med palindromnim številom in n je čim manjša, razen nič. Če obstaja več kot ena številka, ki izpolnjuje ta pogoj, natisnite ...

Preberi več

Vprašanje 133. Preštej in reci Preštej in reci, v katerem smo dali število N in najti moramo N-ti člen štetja in izgovoriti zaporedje. Najprej moramo razumeti, kaj je štetje in izgovoriti zaporedje. Najprej si oglejte nekaj izrazov zaporedja: 1. izraz je "1". 2. mandat je ...

Preberi več

Vprašanje 134. Poiščite edinstven znak v nizu V poglavju Poišči edinstven znak v problemu z nizi smo podali niz, ki vsebuje samo male črke (az). V njem moramo najti prvi neponavljajoči se znak in natisniti indeks. če tak znak ne obstaja, natisnite -1. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje niz. Natisni izhodno obliko ...

Preberi več

Vprašanje 135. Celo število do Romana Celo število v rimsko pretvorbo. Dali smo številko N in natisniti moramo rimsko številko N. Rimska števila so predstavljena z uporabo vrednosti {I, V, X, L, C, D, M}. Poglejmo nekaj primerov za dobro razumevanje. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 136. Izomorfne strune Izomorfni nizi - Glede na dva niza moramo preveriti, ali za vsak pojav znaka v nizu1 obstaja unikatno preslikavanje z znaki v nizu2. Skratka, preverite, ali obstaja preslikava ena na ena ali ne. Primer vnosa str1 = “aab” str2 = “xxy” Izhod True ...

Preberi več

Vprašanje 137. Kth Neponavljajoči se lik Izjava o težavi V "Kth neponavljajoči se znak" smo podali niz "s". Napišite program, s katerim boste ugotovili kth non-repeating_character. Če je v nizu manj kot k znakov, ki se ne ponavljajo, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. ...

Preberi več

Vprašanje 138. Najdaljša pogosta predpona Word by Word Matching Izjava o težavi V težavi »Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja besed po besedah« smo podali N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število nizov. Naslednjih N vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 139. Najdaljša pogosta predpona z uporabo ujemanja znakov Izjava o težavi V problemu "Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja znakov po znakih" smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število ...

Preberi več

Vprašanje 140. Permutacije danega niza z uporabo STL Izjava o težavi V problemu "Permutacije danega niza z uporabo STL" smo podali niz "s". Natisnite vse permutacije vhodnega niza s pomočjo funkcij STL. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. Izhodna oblika Natisni vso permutacijo danega ...

Preberi več

Vprašanje 141. Spodnja in velika črka Izjava o težavi V težavi »Mala in velika črka« smo podali niz »s« samo z malimi črkami. Napišite program, ki bo natisnil isti niz, vendar z velikimi črkami. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. Izhodna oblika ...

Preberi več

Vprašanje 142. Najdaljša pogosta predpona z binarnim iskanjem II Izjava o težavi V problemu »Najdaljša skupna predpona z uporabo binarnega iskanja II« smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program, ki bo natisnil najdaljšo skupno predpono danih nizov. Če ni skupne predpone, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 143. Dolžina najdaljšega veljavnega podniza Izjava o težavi V »Dolžina najdaljšega veljavnega podniza« smo podali niz, ki vsebuje samo oklepaje za odpiranje in zapiranje. Napišite program, ki bo našel najdaljšo veljavno podniz. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz s. Izhodna oblika Prva in ...

Preberi več

Vprašanje 144. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 145. Preverite, ali povezani seznam nizov tvori palindrom Izjava o težavi V problemu »Preveri, ali povezani seznam nizov tvori palindrom« smo podali povezan seznam, ki obdeluje podatke niza. Napišite program za preverjanje, ali podatki tvorijo palindrom ali ne. Primer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Pojasnilo: V zgornjem primeru lahko vidimo, da ...

Preberi več

Vprašanja o jabolčnem drevesu

Vprašanje 146. Najnižji skupni prednik rešitve Leetcode binarnega drevesa Izjava problema Najnižji skupni prednik binarnega drevesa Rešitev LeetCode – »Najnižji skupni prednik binarnega drevesa« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči drevesa. Najti moramo najnižjega skupnega prednika teh dveh vozlišč. Najnižja pogosta ...

Preberi več

Vprašanje 147. Rešitev Leetcode za obnovitev drevesa binarnega iskanja Izjava težave Rešitev Recover Binary Search Tree LeetCode – »Obnovi drevo binarnega iskanja« navaja, da je dano korenu binarnega iskalnega drevesa pomotoma zamenjani vrednosti natanko dveh vozlišč. Obnoviti moramo drevo, ne da bi spremenili njegovo strukturo. Primer: vhod: koren = [1,3,null,null,2] Izhod: [3,1,null,null,2] ...

Preberi več

Vprašanje 148. Rešitev za simetrično drevesno kodo Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 149. Root to Leaf path s ciljno vsoto Leetcode Solutions Podana sta binarno drevo in celo število K. Naš cilj je vrniti, ali je v drevesu pot od korena do lista, tako da je njena vsota enaka ciljni K. Vsota poti je vsota vseh vozlišč, ki ležijo na njej. 2 / \ ...

Preberi več

Vprašanje 150. Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja V problemu pretvorbe binarnega drevesa v binarno drevo iskanja smo podali, da ga binarno drevo pretvori v binarno drevo iskanja, ne da bi spremenili strukturo drevesa. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 13 8 6 47 25 51 Algoritem Ni nam treba spreminjati strukture ...

Preberi več

Vprašanje 151. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 152. Zgradite BST po danem prečkanju vrstnega reda Glede na prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja napišite algoritem za izdelavo binarnega drevesa iskanja ali BST iz ITS-ja, ki mu je bil dodeljen prehod vrstnega reda. Primer Input levelOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Izhodni vrstni red: 5 8 9 12 15 18 ...

Preberi več

Vprašanje 153. Sestavite binarno drevo iz podanih prehodov Inorder in Preorder V tej težavi imamo vrstni red in prednaročilo binarnega drevesa. Iz podanih prehodov Inorder in Preorder moramo sestaviti binarno drevo. Primer vnosa: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Prednaročilo = [A, B, D, E, C, F] Izhod: Prehod drevesa, ki ga tvori ...

Preberi več

Vprašanje 154. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 155. Kth najmanjši element v BST V tej težavi smo podali BST in številko k, poiščite k-ti najmanjši element v BST. Primeri Vhodno drevo [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Izhod 3 Vhodno drevo [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Izhod 1. ..

Preberi več

Vprašanje 156. Najnižji pogosti prednik Glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči n1 in n2 poiščite LCA (Lowest Common Ancestor) vozlišč. Primer Kaj je najnižji skupni prednik (LCA)? Predniki vozlišča n so vozlišča, prisotna na poti med korenom in vozliščem. Upoštevajte binarno drevo, prikazano v ...

Preberi več

Vprašanje 157. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 158. Simetrično drevo V problemu s simetričnim drevesom smo podali binarno drevo, preverimo, ali je samo zrcalo. Drevo naj bi bilo zrcalna slika samega sebe, če obstaja os simetrije skozi koreninsko vozlišče, ki drevo deli na dve isti polovici. Primeri vrst ...

Preberi več

Vprašanje 159. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 160. Potrdite binarno drevo iskanja Težava Pri preverjanju problema binarnega drevesa iskanja, ki smo ga dobili kot koren drevesa, moramo preveriti, ali gre za binarno drevo iskanja ali ne. Primer: Izhod: res Pojasnilo: Dano drevo je binarno drevo iskanja, ker so vsi elementi, ki so prepuščeni vsakemu poddrevesu ...

Preberi več

Vprašanje 161. Vsota poti Kaj je težava z vsoto poti? V problemu Path Sum smo podali binarno drevo in celoštevilčno SUM. Ugotoviti moramo, ali ima katera koli pot od korena do lista vsoto, ki je enaka vsoti. Vsota poti je definirana kot vsota vseh vozlišč ...

Preberi več

Vprašanje 162. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Vprašanja Apple Graph

Vprašanje 163. Kloniranje grafov Kaj je kloniranje grafov? Danes imamo s seboj sklic na neusmerjeni graf. Kaj moramo storiti? Vrnitev globoke kopije priloženega grafa. Oglejmo si strukturo: vozlišče razreda: sestoji iz vrednosti podatkov in sosedov, povezanih z vsakim ...

Preberi več

Vprašanja Apple Stack

Vprašanje 164. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 165. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 166. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 167. Rešitev Leetcode za maksimalni frekvenčni sklad Izjava o težavi Rešitev LeetCode za maksimalni frekvenčni sklad – »Maksimalni frekvenčni sklad« vas prosi, da oblikujete frekvenčni sklad, v katerem mora vsakič, ko izvlečemo element iz sklada, vrniti najpogostejši element v skladu. Implementirajte razred FreqStack: FreqStack() zgradi prazen frekvenčni sklad. void push(int val) potisne ...

Preberi več

Vprašanje 168. Rešitev Minet Stack Leetcode Izjava o težavi Oblikujte sklad, ki podpira push, pop, top in pridobivanje minimalnega elementa v stalnem času. push (x) - potisnite element x na sklad. pop () - Odstrani element na vrhu sklada. top () - Pridobite zgornji element. getMin () - Pridobite najmanjši element v skladu. ...

Preberi več

Vprašanje 169. Največji sklad Izjava o težavi Problem "Max stack" navaja oblikovanje posebnega sklada, ki lahko izvaja te operacije: push (x): potisnite en element v sklad. top (): vrne element, ki je na vrhu sklada. pop (): odstranite element iz sklada, ki je na vrhu. peekmax (): ...

Preberi več

Vprašanje 170. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 171. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 172. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 173. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 174. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Vprašanje 175. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanja v čakalni vrsti Apple

Vprašanje 176. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 177. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 178. Rekonstrukcija čakalne vrste po višini Opis težave pri rekonstrukciji čakalne vrste po višini Recimo, da imate naključni seznam ljudi, ki stojijo v čakalni vrsti. Vsako osebo opisuje par celih števil (h, k), kjer je h višina osebe in k število ljudi pred to osebo ...

Preberi več

Vprašanje 179. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Vprašanja Apple Matrix

Vprašanje 180. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 181. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 182. Rešitev besedne kode Leetcode Izjava o težavi Glede na ploščo mxn in besedo poiščite, ali beseda obstaja v mreži. Beseda je lahko sestavljena iz črk zaporedno sosednjih celic, pri čemer so "sosednje" celice vodoravno ali navpično sosednje. Iste črkovne celice ni dovoljeno uporabljati več kot enkrat. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 183. Število palindromskih poti v matriki Izjava problema Dobili smo dvodimenzionalno matriko, ki vsebuje male angleške abecede, v njej moramo prešteti število palindromskih poti. Palindromska pot ni nič drugega kot pot, ki sledi palindromski lastnosti. Beseda, ki pri obrnitvi ostane enaka začetni, naj bi bila ...

Preberi več

Vprašanje 184. Največji kvadrat V problemu največjega kvadrata smo podali 2D binarno matriko, napolnjeno z 0 in 1, poiščemo največji kvadrat, ki vsebuje samo eno, in vrnemo njegovo površino. Primer vnosa: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Preberi več

Vprašanje 185. Nastavi matrične ničle V problemu nastavitve ničel matrike smo podali matriko (n X m), če je element 0, nastavimo celotno vrstico in stolpec 0. Primeri Vhod: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izhod: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Preberi več

Vprašanje 186. Množenje dveh matrik Izjava problema V problemu "Množenje dveh matrik" smo podali dve matriki. Te matrike moramo pomnožiti in natisniti rezultat ali končno matriko. Tu je potreben in zadosten pogoj, da mora biti število stolpcev v A enako številu vrstic v matriki ...

Preberi več

Vprašanje 187. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Apple Druga vprašanja

Vprašanje 188. Spoji k razvrščenih seznamov Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev združitve k razvrščenih seznamov LeetCode – »Spoji k razvrščenih seznamov« navaja, da je dano niz k povezanih seznamov, kjer ima vsak povezan seznam svoje vrednosti, razvrščene v naraščajočem vrstnem redu. Vse k-povezane sezname moramo združiti v en sam povezan seznam in vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 189. Oznake particij LeetCode Solution Izjava težave Oznake particij LeetCode Rešitev – Dobite niz s. Niz želimo razdeliti na čim več delov, tako da se vsaka črka pojavlja v največ enem delu. Upoštevajte, da je particija izvedena tako, da se po povezovanju vseh delov po vrstnem redu ...

Preberi več

Vprašanje 190. Rešitev Fibonaccijeve številke LeetCode Izjava problema Fibonaccijevo število LeetCode Rešitev – »Fibonaccijevo število« navaja, da Fibonaccijeva števila, običajno označena kot F(n), tvorijo zaporedje, imenovano Fibonaccijevo zaporedje, tako da je vsako število vsota dveh prejšnjih, začenši od 0 in 1 To pomeni, da je F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Preberi več

Vprašanje 191. Diagonalni prehod LeetCode rešitev Izjava težave Diagonalni prehod LeetCode Rešitev – Glede na 2D celoštevilsko matriko nums, vrnite vse elemente nums v diagonalnem vrstnem redu, kot je prikazano na spodnjih slikah. Vhod: nums = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izhod: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Razlaga diagonalnega prečkanja LeetCode Rešitev Ključna ideja Prva vrstica in zadnji stolpec v tej težavi bi služila ...

Preberi več

Vprašanje 192. Veljavna rešitev LeetCode države Tic-Tac-Toe Navedba težave Veljavno stanje Tic-Tac-Toe LeetCode Rešitev – Dobimo ploščo Tic-Tac-Toe kot ploščo niza nizov in od nas zahtevamo, da vrnemo true, če je mogoče doseči ta položaj plošče med veljavnim tik- tac-toe igra. Plošča je niz 3 x 3 ...

Preberi več

Vprašanje 193. Obrnjene besede v rešitvi LeetCode niza III Izjava težave Obrnite besede v nizu III LeetCode Rešitev – Dobimo niz in od nas zahtevamo, da obrnemo vrstni red znakov v vsaki besedi v stavku, hkrati pa ohranimo presledke in začetni vrstni red besed. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: s = "Vzemimo LeetCode ...

Preberi več

Vprašanje 194. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Rešitev – Dobimo glavo razvrščenega povezanega seznama. Od nas zahtevamo, da izbrišemo vse dvojnike, tako da se vsak element prikaže samo enkrat, in vrnemo razvrščen tudi povezani seznam. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: glava ...

Preberi več

Vprašanje 195. Rešitev klonskega grafa LeetCode Izjava težave Klon graf LeetCode Rešitev – Dobimo referenco vozlišča v povezanem neusmerjenem grafu in od nas zahtevamo, da vrnemo globoko kopijo grafa. Globoka kopija je v bistvu klon, kjer nobeno vozlišče v globoki kopiji ne bi smelo imeti reference ...

Preberi več

Vprašanje 196. Drevesa minimalne višine LeetCode rešitev Izjava problema Drevesa minimalne višine LeetCode Rešitev – Podan nam je drevo n vozlišč, označenih od 0 do n-1 kot 2D niz »robov«, kjer rob[i] = [a_i, b_i] označuje, da obstaja neusmerjen rob med dve vozlišči a_i in b_i v drevesu. Imamo ...

Preberi več

Vprašanje 197. K-ti najmanjši element v razvrščeni matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Kth najmanjši element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Dobimo matriko velikosti n, kjer je vsaka od vrstic in stolpcev razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Od nas zahtevamo, da vrnemo k-ti najmanjši element v matriki. Upoštevajte, da je kth ...

Preberi več

Vprašanje 198. Število otokov II LeetCode Solution Izjava problema Število otokov II LeetCode Rešitev – Dobite prazna 2D binarna mreža velikosti mx n. Mreža predstavlja zemljevid, kjer 0 predstavljajo vodo in 1 predstavljajo zemljo. Na začetku so vse celice vodne celice (tj. vse celice so 0). Lahko izvedemo dodajanje zemljišča ...

Preberi več

Vprašanje 199. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Rešitev – Glede na glavo razvrščenega povezanega seznama izbrišite vsa vozlišča, ki imajo podvojene številke, pri čemer pustite samo različne številke s prvotnega seznama. Vrnite tudi razvrščen povezani seznam. Vhod: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izhod: [1,2,5] Pojasnilo Ideja tukaj je prečkati ...

Preberi več

Vprašanje 200. Najkrajša pot v mreži z odpravo ovir LeetCode Solution Navedba težave Najkrajša pot v mreži z odpravo ovir LeetCode Rešitev – Dobite mxn celoštevilsko matrično mrežo, kjer je vsaka celica 0 (prazna) ali 1 (ovira). V enem koraku se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno od in do prazne celice. Vrnite najmanjše število korakov za hojo od zgornjega levega ...

Preberi več

Vprašanje 201. Lahko postavite rože LeetCode Solution Izjava težave lahko postavite rože LeetCode Rešitev – Imate dolgo gredico, v kateri so nekatere parcele zasajene, nekatere pa ne. Vendar cvetja ni mogoče saditi na sosednjih parcelah. Glede na gredico celega niza, ki vsebuje 0 in 1, kjer 0 pomeni prazno in 1 pomeni, da ni prazna, in celo število n, se vrnite, če je mogoče posaditi n novih cvetov v ...

Preberi več

Vprašanje 202. Prvi edinstven znak v rešitvi niza LeetCode Izjava težave Prvi edinstveni znak v nizu LeetCode Rešitev – Za niz s poiščite prvi neponavljajoči se znak v njem in vrnite njegov indeks. Če ne obstaja, vrnite -1. Primer preskusnega primera 1: Vhod: s = “leetcode” Izhod: 0 Testni primer 2: Vhod: s = “aabb” Izhod: -1 Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 203. Invert Binary Tree Rešitev LeetCode Izjava težave: Rešitev LeetCode Invert Binary Tree – V tem vprašanju je glede na koren katerega koli binarnega drevesa potrebna rešitev za obrnjeno binarno drevo, kar pomeni, da bi levo drevo moralo postati desno drevo in obratno. Pojasnilo Lahko se vprašamo, katero prečkanje drevesa bi bilo ...

Preberi več

Vprašanje 204. Rešitev Leetcode seznama particij Izjava težave: Rešitev kode particij seznama – Glede na glavo povezanega seznama in vrednost x ga razdelite tako, da so vsa vozlišča, manjša od x, pred vozlišči, večjimi ali enakimi x. Ohraniti morate prvotni relativni vrstni red vozlišč v vsaki od dveh particij. Primer: Primer 1 Vnos: glava = ...

Preberi več

Vprašanje 205. Ocenite reverzno poljsko notacijo LeetCode Solution Izjava problema Ocenite povratno poljsko notacijo Rešitev LeetCode – ocenite vrednost aritmetičnega izraza v povratnem poljskem zapisu. Veljavni operatorji so +, -, * in /. Vsak operand je lahko celo število ali drug izraz. Upoštevajte, da se mora delitev med dvema celima številoma skrajšati proti nič. Zagotovljeno je, da dani ...

Preberi več

Vprašanje 206. Najmanjši obseg II Leetcode rešitev Izjava težave: Najmanjši obseg II Leetcode Rešitev – Dano vam je celo število matrik nums in celo število k. Za vsak indeks i, kjer je 0 <= i < nums.length, spremenite nums[i] v nums[i] + k ali nums[i] – k. Rezultat nums je razlika med največjim in najmanjšim elementom v nums. Po spremembi vrednosti pri vsakem indeksu vrnite najmanjši rezultat številk. ...

Preberi več

Vprašanje 207. 3Sum najbližja rešitev LeetCode Izjava težave 3Sum najbližja rešitev LeetCode – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n in celoštevilsko tarčo poiščite tri cela števila v številkah, tako da je vsota najbližja cilju. Vrni vsoto treh celih števil. Lahko domnevate, da bi imel vsak vhod natanko eno rešitev. Vhod: nums = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 208. Rešitev sosednega niza LeetCode Izjava težave Contiguous Array LeetCode Rešitev – Glede na binarni niz nums, vrnite največjo dolžino sosednjega podmatrike z enakim številom 0 in 1. Vhod: nums = [0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: [0, 1] je najdaljša sosednja podmatrika z enakim številom 0 in 1. Pojasnilo Zdaj, kaj bomo ...

Preberi več

Vprašanje 209. Rešitev N-Queens LeetCode Izjava problema Rešitev LeetCode N-Queens – Uganka n-kraljic je problem postavitve n kraljic na šahovnico nxn tako, da se dve damici ne napadata druga drugo. Glede na celo število n vrnite vse različne rešitve uganke n-kraljic. Odgovor lahko vrnete v poljubnem vrstnem redu. Vsaka rešitev vsebuje ločeno konfiguracijo plošče ...

Preberi več

Vprašanje 210. Največji pravokotnik v histogramu LeetCode Solution Izjava težave Največji pravokotnik v histogramu Rešitev LeetCode – Glede na niz celih števil, ki predstavljajo višino vrstice histograma, kjer je širina vsake vrstice 1, vrnite površino največjega pravokotnika v histogramu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: višine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izhod: 10 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 211. Ujemanje regularnega izraza Rešitev LeetCode, ki se ujema z regularnim izrazom Izjava težave Ujemanje regularnega izraza Ujemanje regularnega izraza LeetCode Rešitev – Glede na vhodni niz s in vzorec p implementirajte ujemanje regularnega izraza s podporo za '.' in kje: '.' Ujema se s katerim koli posameznim znakom.​​​​ '*' se ujema z nič ali več predhodnim elementom. Ujemanje mora zajemati celoten vhodni niz (ne delno). Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 212. Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Solution Izjava težave Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa si predstavljajte, da stojite na njegovi desni strani, in vrnite vrednosti vozlišč, ki jih lahko vidite, urejene od zgoraj navzdol. Primer preskusnega primera 1: vhod: koren = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Preberi več

Vprašanje 213. Rešitev LeetCode za cikcak pretvorbo Izjava težave Pretvorba cik-cak LeetCode Rešitev – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan v cikcak vzorcu na določenem številu vrstic, kot je ta: (za boljšo čitljivost boste morda želeli prikazati ta vzorec v fiksni pisavi) PAHNAPLSIIGYI ...

Preberi več

Vprašanje 214. Tretja največja dovoljena številka rešitve Leetcode Izjava težave Tretje največje število Leetcode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums vrnite tretje ločeno največje število v tem nizu. Če tretji maksimum ne obstaja, vrnite največje število. Primer vhoda: nums = [3,2,1] Izhod: 1 Pojasnilo: Prvi ločen maksimum je 3. Drugi ločen maksimum je 2. Tretji ...

Preberi več

Vprašanje 215. Rešitev minolovca LeetCode Izjava težave Minolovac LeetCode Rešitev – Igrajmo igro minolovec (Wikipedia, spletna igra)! Dobite matrično ploščo mxn char, ki predstavlja igralno ploščo, kjer: 'M' predstavlja nerazkrito mino, 'E' predstavlja nerazkrito prazno polje, 'B' predstavlja razkrito prazno polje, ki nima sosednjih min (tj. zgoraj, spodaj , levo, desno in vse ...

Preberi več

Vprašanje 216. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Izjava o težavi Koko Eating Bananas Rešitev LeetCode – Koko rad jedo banane. Obstaja n kupov banan, i-ti kup ima kupe[i] banan. Stražarji so odšli in se bodo vrnili čez h. Koko lahko določi hitrost prehranjevanja banan na uro k. Vsako uro si izbere kup banan in s tega kupa poje k banan. Če ...

Preberi več

Vprašanje 217. Rešitev LeetCode Store za ključ-vrednost na podlagi časa Izjava težave Časovno shramba ključ-vrednost Rešitev LeetCode – Oblikujte časovno zasnovano podatkovno strukturo ključ-vrednost, ki lahko shrani več vrednosti za isti ključ ob različnih časovnih žigah in pridobi vrednost ključa ob določenem časovnem žigu. Implementirajte razred TimeMap: TimeMap() Inicializira objekt podatkovne strukture. void set(Ključ niza, String ...

Preberi več

Vprašanje 218. Poiščite mediano iz Data Stream LeetCode Solution Izjava težave Najdi mediano iz podatkovnega toka LeetCode Rešitev – Mediana je srednja vrednost na urejenem seznamu celih števil. Če je velikost seznama soda, ni srednje vrednosti, mediana pa je povprečje dveh srednjih vrednosti. Na primer, za arr = [2,3,4], mediana ...

Preberi več

Vprašanje 219. Permutacija v rešitvi String Leetcode Izjava težave: permutacija v nizu Leetcode Rešitev – glede na dva niza s1 in s2 vrnite true, če s2 vsebuje permutacijo s1, ali false v nasprotnem primeru. Z drugimi besedami, vrnite true, če je ena od permutacij s1 podniz s2. Primer: Primer 1 Vhod: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izhod: true Pojasnilo: s2 vsebuje eno permutacijo s1 ("ba"). ...

Preberi več

Vprašanje 220. Reformat Date LeetCode Solution Izjava težave Reformat Date LeetCode Rešitev – Podan datumski niz v obliki Dan Mesec Leto, kjer: Dan je v nizu {"1st", "2nd", "3rd", "4th", ..., "30th", "31."}. Mesec je v nizu {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"}. Leto je v razponu [1900, 2100]. Pretvori datumski niz ...

Preberi več

Vprašanje 221. Diagonalni preč LeetCode rešitev Izjava težave Diagonalni prehod LeetCode Rešitev – Glede na matriko mxn vrnite matriko vseh elementov matrike v diagonalnem vrstnem redu. Vhod: mat = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izhod: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Pojasnilo Upoštevajte indekse diagonal matrike NxM. Za primer uporabimo matriko 4×4: ...

Preberi več

Vprašanje 222. Najdaljša naraščajoča pot v matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Najdaljša naraščajoča pot v matriki LeetCode Rešitev – glede na matriko celih mxn vrnite dolžino najdaljše naraščajoče poti v matriki. Iz vsake celice se lahko premikate v štirih smereh: levo, desno, gor ali dol. Ne smete se premikati diagonalno ali premakniti izven meje (tj. ovijanje ni dovoljeno). Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 223. Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema: Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev – podana 2D mreža, sestavljena iz 0s (kopno) in 1s (voda). Otok je največja 4-smerno povezana skupina 0s, zaprt otok pa je otok v celoti (vse levo, zgoraj, desno, spodaj), obkrožen z 1s. Vrni število zaprtih otokov. Primer : Primer 1 Vnos: mreža = [[1,1,1,1,1,1,1,0], [1,0,0,0,0,1,1,0], [1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1], [1,1,1,1,1,1,1,0], [2]] Izhod : XNUMX Pojasnilo: Otoki v sivi barvi ...

Preberi več

Vprašanje 224. Serializirajte in deserializirajte rešitev LeetCode za binarno drevo Izjava o težavi Serializacija in deserializacija binarnega drevesa LeetCode Rešitev – serializacija je proces pretvorbe podatkovne strukture ali predmeta v zaporedje bitov, tako da se lahko shrani v datoteko ali pomnilniški medpomnilnik ali prenese prek povezave omrežne povezave, da se pozneje rekonstruira. v ...

Preberi več

Vprašanje 225. Binarno drevo Največja vsota poti Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Največja vsota poti LeetCode Rešitev – Pot v binarnem drevesu je zaporedje vozlišč, kjer ima vsak par sosednjih vozlišč v zaporedju rob, ki jih povezuje. Vozlišče se lahko v zaporedju pojavi največ enkrat. Upoštevajte, da pot ne potrebuje ...

Preberi več

Vprašanje 226. Robot, omejen v krog Rešitev LeetCode Izjava problema Robot, omejen v krogu LeetCode Rešitev – Na neskončni ravnini robot najprej stoji na (0, 0) in je obrnjen proti severu. Upoštevajte naslednje: severna smer je pozitivna smer osi y. Južna smer je negativna smer osi y. Vzhodna smer je pozitivna smer osi x. Zahodna smer je ...

Preberi več

Vprašanje 227. Najmanjše število pip za odpiranje za zalivanje vrtne rešitve LeetCode Izjava težave Najmanjše število pip za odpiranje vrta LeetCode Rešitev – Na osi x je enodimenzionalni vrt. Vrt se začne na točki 0 in konča na točki n. (tj. dolžina vrta je n). Obstaja n + 1 pip, ki se nahajajo na točkah [0, 1, ..., n] v ...

Preberi več

Vprašanje 228. Binarno drevo cikcak Level Order Traversal Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Prehod ravni cikcakastega reda LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa vrnite cikcak nivojski prehod vrednosti njegovih vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Vhod: koren = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: [[3],[20,9],[15,7]] Pojasnilo Mi ...

Preberi več

Vprašanje 229. Poiščite rešitev za podvojeno številko LeetCode Rešitev problema Poišči podvojeno število LeetCode Rešitev – podana matrika celih števil, ki vsebuje n + 1 celih števil, pri čemer je vsako celo število v območju [1, n] vključno. Obstaja samo ena ponovljena številka v številkah, vrnite to ponovljeno število. Težavo morate rešiti brez spreminjanja matrike nums in uporablja samo konstanten dodaten prostor. Vhod: nums = [1,3,4,2,2] Izhod: 2 Razlaga ...

Preberi več

Vprašanje 230. Rešitev za kače in lestve LeetCode Izjava problema Kače in lestve Rešitev LeetCode – Dobite nxn celoštevilsko matrično ploščo, kjer so celice označene od 1 do n2 v slogu boustrofedona, ki se začne od spodnjega levega dela plošče (tj. tabla[n - 1][0]) in izmenične smeri v vsaki vrstici. Začnete na kvadratu 1 na tabli. V vsaki potezi, ...

Preberi več

Vprašanje 231. Manjkajoči element v rešitvi razvrščenega niza LeetCode Izjava težave: Manjkajoči element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums, ki je razvrščena v naraščajočem vrstnem redu in so vsi njeni elementi edinstveni in je podano tudi celo število k, vrnite k-to manjkajoče število, začenši od skrajne leve številke matrike. Primer: Primer 1 Vnos: nums = [4,7,9,10], k = ...

Preberi več

Vprašanje 232. Rešitev LeetCode Sum II Izjava težave: Vsota poti II Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa in celo število ciljno vsoto, vrnite vse poti od korena do lista, kjer je vsota vrednosti vozlišča na poti enaka ciljni vsoti. Vsako pot je treba vrniti kot seznam vrednosti vozlišč, ne pa kot sklicevanja na vozlišče. Pot od korena do lista je pot, ki se začne od ...

Preberi več

Vprašanje 233. Izravnajte 2D vektorsko rešitev LeetCode Izjava problema Izravnajte 2D vektor LeetCode Rešitev – Oblikujte iterator za izravnavo 2D vektorja. Podpirati mora operacije next in Next. Implementirajte razred Vector2D: Vector2D(int[][] vec) inicializira objekt z 2D vektorjem vec. next() vrne naslednji element iz 2D vektorja in premakne kazalec en korak naprej. Lahko domnevate, da vse ...

Preberi več

Vprašanje 234. Rešitev za tuji slovar LeetCode Izjava težave Slovar tujcev LeetCode Rešitev – Obstaja nov tuji jezik, ki uporablja angleško abecedo. Vendar vam vrstni red med črkami ni znan. Dobite seznam besed nizov iz slovarja tujega jezika, kjer so nizi v besedah ​​razvrščeni leksikografsko po pravilih tega novega jezika. ...

Preberi več

Vprašanje 235. Izdelek matrike, razen rešitve za samostojno kodo LeetCode Izjava težave Produkt matrike razen Self LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite odgovor matrike, tako da je answer[i] enak zmnožku vseh elementov nums, razen nums[i]. Zagotovljeno je, da se produkt katere koli predpone ali pripone številk prilega v 32-bitno celo število. Napisati morate algoritem, ki se izvaja v času O(n) in brez uporabe delitve ...

Preberi več

Vprašanje 236. Scramble String Rešitev LeetCode Izjava težave Scramble String LeetCode Rešitev – niz s lahko skribriramo, da dobimo niz t z naslednjim algoritmom: Če je dolžina niza 1, se ustavite. Če je dolžina niza > 1, naredite naslednje: Razdelite niz na dva neprazna podniza ...

Preberi več

Vprašanje 237. Vsota levih listov LeetCode Solution Izjava problema: vsota levih listov Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa vrnite vsoto vseh levih listov. List je vozlišče brez otrok. Levi list je list, ki je levi otrok drugega vozlišča. Primer in razlaga: vhod: root = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: 24 Pojasnilo: tam ...

Preberi več

Vprašanje 238. Presečišče dveh povezanih seznamov Rešitev LeetCode Izjava problema Presečišče dveh povezanih seznamov LeetCode Rešitev – Podane so nam glave dveh močno povezanih seznamov headA in headB. Prav tako je podano, da se lahko oba povezana seznama na neki točki križata. Od nas se zahteva, da vrnemo vozlišče, v katerem se sekajo, ali nič, če ...

Preberi več

Vprašanje 239. Rešitev LeetCode Permutacijske sekvence Izjava problema Permutacijsko zaporedje LeetCode Rešitev – Nabor [1, 2, 3, ..., n] vsebuje skupno n! edinstvene permutacije. Z naštevanjem in označevanjem vseh permutacij po vrstnem redu dobimo naslednje zaporedje za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Glede na n in k vrnite k-to permutacijsko zaporedje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: n ...

Preberi več

Vprašanje 240. Poiščite največjo vrednost v vsaki drevesni vrstici Rešitev LeetCode Izjava problema Najdi največjo vrednost v vsaki drevesni vrstici Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa vrnite matriko največje vrednosti v vsaki vrstici drevesa (indeksirano z 0). Primer preskusnega primera 1: vhod: koren = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Izhod: [1, 3, 9] Pojasnilo 1, 3 in ...

Preberi več

Vprašanje 241. Predlogi za iskanje Sistem LeetCode Solution Izjava o težavi Predlogi iskanja Sistem LeetCode Rešitev – Na voljo vam je niz izdelkov z nizi in niz searchWord. Oblikujte sistem, ki predlaga največ tri imena izdelkov iz izdelkov po vsakem vtipkanem znaku searchWord. Predlagani izdelki morajo imeti skupno predpono za searchWord. Če obstajajo več kot trije izdelki z ...

Preberi več

Vprašanje 242. Rotate Image LeetCode Solution Izjava težave Zavrtite sliko LeetCode Rešitev – Dobite 2D matriko nxn, ki predstavlja sliko, zavrtite sliko za 90 stopinj (v smeri urnega kazalca). Sliko morate zasukati na mestu, kar pomeni, da morate neposredno spremeniti vhodno 2D matriko. NE dodelite druge 2D matrike in naredite vrtenje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 243. Peeking Iterator LeetCode Rešitev Izjava težave Peeking Iterator LeetCode Rešitev – Oblikujte iterator, ki podpira operacijo peek na obstoječem iteratorju poleg operacij hasNext in naslednjih. Implementirajte razred PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicializira objekt z danim iteratorjem celega števila. int next() Vrne naslednji element v matriki in premakne kazalec na naslednji element. boolean ...

Preberi več

Vprašanje 244. Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev Izjava težave Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev – Če imate veljaven (IPv4) naslov IP, vrnite defangirano različico tega naslova IP. Odstranjeni naslov IP nadomesti vsako piko "." z "[.]". Vhod: naslov = "1.1.1.1" Izhod: "1[.]1[.]1[.]1" Razlaga Intuicija je zelo preprosta. 1. ustvarite stringbuilder str 2. preglejte naslovni niz ...

Preberi več

Vprašanje 245. K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode Izjava problema K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode – Glede na koren binarnega iskalnega drevesa in celo število k vrnite k-to najmanjšo vrednost (indeksirano z 1) vseh vrednosti vozlišč v drevesu. Primeri: vhod: koren = [3,1,4,null,2], k = 1 Izhod: 1 vhod: koren = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Preberi več

Vprašanje 246. Poiščite Leaves of Binary Tree Solution LeetCode Izjava problema Najdi liste binarnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa zberite vozlišča drevesa, kot da bi to počeli: Zberite vsa listna vozlišča. Odstranite vsa listna vozla. Ponavljajte, dokler drevo ni prazno. Primer preskusnega primera 1: Vhod: koren = [1, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 247. Top K pogoste besede LeetCode rešitev Izjava težave Na vrh K Pogoste besede LeetCode Rešitev – Glede na niz besednih nizov in celo število k vrnite k najpogostejših nizov. Vrnite odgovor, razvrščen po frekvenci od najvišje do najnižje. Razvrsti besede z enako pogostostjo po njihovem leksikografskem vrstnem redu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: besede = [»i«,»ljubezen«,»leetcode«,»i»,»ljubezen«,»kodiranje«] k = 2 Izhod: [»i«,»ljubezen«] Pojasnilo . ..

Preberi več

Vprašanje 248. Rešitev za gnezdenje matrike Leetcode Izjava težave Gnezdenje matrike Leetcode Rešitev – Dobili ste celoštevilsko matriko nums dolžine n, kjer je nums permutacija števil v obsegu [0, n - 1]. Zgraditi bi morali nabor s[k] = {števili[k], nums[števili[k]], nums[števili[števili[k]]], ... }, za katerega velja naslednje pravilo: prvi element v s [k] se začne z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 249. Rešitev za spajanje razvrščenega niza LeetCode Izjava problema Rešitev združitve razvrščenega niza LeetCode – Dobite dve celi matriki nums1 in nums2, razvrščeni v nepadajočem vrstnem redu, in dve celi števili m in n, ki predstavljata število elementov v nums1 oziroma nums2. Združite nums1 in nums2 v eno matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Funkcija ne bi smela vrniti končnega razvrščenega niza, temveč ga shraniti v matriko nums1. ...

Preberi več

Vprašanje 250. Rešitev LeetCode za prosti čas zaposlenih Izjava problema Prosti čas zaposlenih LeetCode Rešitev – Dobimo seznam urnikov zaposlenih, ki predstavlja delovni čas za vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni ima seznam intervalov, ki se ne prekrivajo, ti intervali pa so razvrščeni. Vrni seznam končnih intervalov, ki predstavljajo skupni, pozitivno dolg prosti čas za vse zaposlene, tudi v ...

Preberi več

Vprašanje 251. Izbrišite vozlišče na povezanem seznamu Rešitev Leetcode Navedba težave: Izbriši vozlišče na povezanem seznamu Rešitev kode Leetcode – Napišite funkcijo za brisanje vozlišča na posamično povezanem seznamu. Ne boste imeli dostopa do glave seznama, namesto tega boste imeli dostop do vozlišča, ki ga želite izbrisati neposredno. Zagotovljeno je, da vozlišče, ki ga želite izbrisati, ni ...

Preberi več

Vprašanje 252. Število različnih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema Število ločenih otokov Rešitev LeetCode – »Število ločenih otokov« navaja, da je podana binarna matrika anxm. Otok je skupina enic (ki predstavlja kopno), povezanih 1-smerno (vodoravno ali navpično). Šteje se, da je otok enak drugemu, če in samo če je en otok ...

Preberi več

Vprašanje 253. Ugly Number II LeetCode Solution Izjava problema Ugly Number II LeetCode Rešitev – Grdo število je pozitivno celo število, katerega prafaktorji so omejeni na 2, 3 in 5. Glede na celo število n vrnite n-to grdo število. Vhod: n = 10 Izhod: 12 Pojasnilo: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] je zaporedje prvih 10 ...

Preberi več

Vprašanje 254. Neveljavne transakcije LeetCode Solution Izjava težave Neveljavne transakcije LeetCode Rešitev – Transakcija je morda neveljavna, če: znesek presega 1000 $ ali; če se zgodi v (vključno) 60 minutah po drugi transakciji z istim imenom v drugem mestu. Dobite matriko transakcij nizov, kjer transakcije[i] sestavljajo vrednosti, ločene z vejicami, ki predstavljajo ime, čas (v minutah), znesek in mesto ...

Preberi več

Vprašanje 255. Kombinirana vsota IV LeetCode Solution Izjava problema Kombinacija Vsota IV LeetCode Rešitev – Glede na niz različnih celih števil nums in ciljno celo število vrnite število možnih kombinacij, ki se seštejejo do cilja. Testni primeri so ustvarjeni tako, da se odgovor lahko prilega 32-bitnemu celemu številu. Vhod: nums = [1,2,3], cilj = 4 Izhod: 7 Pojasnilo: Možni ...

Preberi več

Vprašanje 256. Niz v celo število (atoi) Rešitev LeetCode Izjava težave Rešitev Leetcode Niz v celo število (atoi) -»String to Integer (atoi)« navaja, da Implementacija funkcije myAtoi(string s), ki pretvori niz v 32-bitno predpisano celo število (podobno funkciji atoi v C/C++ ). Algoritem za myAtoi(niz s) je naslednji: Preberi in prezri vse vodilne presledke. Preverite, ali je naslednji znak (če ...

Preberi več

Vprašanje 257. Rešitev za obnovitev naslovov IP Leetcode Izjava težave Rešitev Restore IP Addresses LeetCode – »Obnovi naslove IP« navaja, da moramo glede na niz, ki vsebuje samo števke, vrniti vse možne veljavne naslove IP v poljubnem vrstnem redu, ki ga je mogoče oblikovati z vstavljanjem pik v niz. Upoštevajte, da se ne smemo vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 258. Rešitev za stiskanje nizov LeetCode Izjava težave Stiskanje niza LeetCode Rešitev – Glede na niz znakov chars ga stisnite z naslednjim algoritmom: Začnite s praznim nizom s. Za vsako skupino zaporednih ponavljajočih se znakov v znakih: Če je dolžina skupine 1, znak dodajte s. V nasprotnem primeru dodajte znak, ki mu sledi dolžina skupine. Stisnjena vrvica ...

Preberi več

Vprašanje 259. Minimalne zamenjave za izdelavo zaporedij, ki povečujejo rešitev LeetCode Izjava težave Minimalne zamenjave za izdelavo zaporedij, ki povečujejo LeetCode Rešitev – Dobite dve celi matriki enake dolžine nums1 in nums2. V eni operaciji lahko zamenjate nums1[i] s nums2[i]. Na primer, če je nums1 = [1,2,3,8] in nums2 = [5,6,7,4], lahko zamenjate element pri i = 3, da dobite nums1 = [1,2,3,4 ] in nums2 = [5,6,7,8]. ...

Preberi več

Vprašanje 260. Rešitev spiralne matrike II Leetcode Izjava problema To vprašanje Spiral Matrix II je zelo podobno Spiral Matrix. Prosimo, poskusite z zgornjim vprašanjem, da dobite boljšo predstavo, preden rešite to težavo. V tem vprašanju smo pozvani, da ustvarimo matriko velikosti n*n, ki ima elemente v spiralnem vrstnem redu in samo n ...

Preberi več

Vprašanje 261. Rešitev LeetCode za eno razdaljo za urejanje Izjava težave Ena razdalja urejanja LeetCode Rešitev – Za dva niza s in t vrnite true, če sta oba razdalja za urejanje, v nasprotnem primeru vrnite false. Za niz s pravimo, da je ena razdalja od niza t, če lahko: Vstavite natanko en znak v s, da dobite t. Izbrišite natanko en znak iz s, da dobite t. Zamenjajte natanko en znak od s z drugim znakom, da dobite t. Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 262. Možna dvodelna rešitev LeetCode Izjava problema Možna dvodelna rešitev LeetCode – skupino n ljudi (označenih od 1 do n) želimo razdeliti v dve skupini poljubne velikosti. Vsaka oseba morda ne mara nekaterih drugih ljudi in ne bi smela iti v isto skupino. Glede na celo število n in niz dislikes, kjer dislikes[i] = [ai, bi] označuje, da oseba z oznako ai ne ...

Preberi več

Vprašanje 263. Pomen za zaposlene Rešitev LeetCode Izjava težave Pomen za zaposlenega Rešitev LeetCode – Imate podatkovno strukturo informacij o zaposlenem, vključno z edinstvenim ID-jem zaposlenega, vrednostjo pomembnosti in ID-ji neposrednih podrejenih. Dobite nabor zaposlenih zaposlenih, kjer je: zaposlenih[i].id ID i-tega zaposlenega. zaposlenih[i].pomembnost je pomembna vrednota i-tega zaposlenega. zaposleni[i].podrejeni je seznam ...

Preberi več

Vprašanje 264. Integer Break LeetCode Solution Izjava problema Integer Break LeetCode Rešitev – Dano celo število n, ga razčlenite na vsoto k pozitivnih celih števil, kjer je k >= 2, in povečajte produkt teh celih števil. Vrniti moramo največji izdelek, ki ga lahko dobimo. Vhod: n = 2 Izhod: 1 Pojasnilo: 2 = 1 + 1, ...

Preberi več

Vprašanje 265. Rešitev za simetrično drevo LeetCode Rešitev Leetcode Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 266. Design Hit Counter LeetCode Solution Izjava težave Oblikovanje števca zadetkov LeetCode Rešitev – Oblikujte števec zadetkov, ki šteje število zadetkov, prejetih v zadnjih 5 minutah (tj. zadnjih 300 sekundah). Vaš sistem bi moral sprejeti parameter časovnega žiga (v sekundah granularnosti) in lahko domnevate, da se klici v sistem izvajajo v kronološkem vrstnem redu (tj. časovni žig se monotono povečuje). ...

Preberi več

Vprašanje 267. Najmanjši premiki na enake elemente matrike Rešitev LeetCode Izjava težave Minimalni premiki na enake elemente matrike LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums velikosti n, vrnite najmanjše število premikov, potrebnih za izenačenje vseh elementov matrike. V eni potezi lahko povečate n - 1 elementov matrike za 1. Primer 1: Vhod 1: nums = [1, 2, 3] Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 268. Igra Jump Rešitev Leetcode Izjava težave Igra Skok Leetcode Rešitev – Dano vam je celoštevilsko matriko nums. Na začetku ste pozicionirani na prvem indeksu matrike in vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem mestu. Vrnite true, če lahko dosežete zadnji indeks, ali false v nasprotnem primeru. Primer: vnos 1: nums = [2, ...

Preberi več

Vprašanje 269. Rešitev LeetCode cikla II povezanega seznama Izjava težave Cikel s povezanim seznamom II LeetCode Rešitev – Glede na glavo povezanega seznama vrnite vozlišče, kjer se cikel začne. Če cikla ni, vrnite nič. Na povezanem seznamu obstaja cikel, če je na seznamu neko vozlišče, ki ga je mogoče znova doseči z neprekinjenim ...

Preberi več

Vprašanje 270. Rešitev LeetCode zaporednih znakov Izjava težave Zaporedni znaki LeetCode Rešitev – Moč niza je največja dolžina nepraznega podniza, ki vsebuje samo en edinstven znak. Za niz s vrnite moč s. Vhod: s = "leetcode" Izhod: 2 Pojasnilo: Podniz "ee" je dolžine 2 samo z znakom "e". Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 271. Rešitev vzorca besed LeetCode Izjava težave Besedni vzorec LeetCode Rešitev – Dobimo 2 niza – “s” in “pattern”, ugotoviti moramo, ali vzorec sledi s. Sledi tukaj pomeni popolno ujemanje. Bolj formalno lahko za vsak vzorec[i] obstaja samo en s[i] in obratno, tj. obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 272. Najmanjši čas za zbiranje vseh jabolk v rešitvi Tree LeetCode Izjava problema Najmanjši čas za zbiranje vseh jabolk v drevesu Rešitev LeetCode – dano je neusmerjeno drevo, sestavljeno iz n oglišč, oštevilčenih od 0 do n-1, ki ima v svojih ogliščih nekaj jabolk. Za prehod čez en rob drevesa porabite 1 sekundo. Vrnite minimalni čas v sekundah, ki ga morate ...

Preberi več

Vprašanje 273. Največji produkt treh številk LeetCode Solution Izjava problema Največji produkt treh števil LeetCode Rešitev – Dobimo matriko, vprašanje od nas zahteva, da izračunamo največji produkt vseh 3 številk. Primeri Primer 1: Vhod: nums = [1,2,3] Izhod: 6 Primer 2: Vhod: nums = [1,2,3,4] Izhod: 24 Primer 3: Vhod: nums = ...

Preberi več

Vprašanje 274. Naslov stolpca lista Excel LeetCode Solution Izjava težave Naslov stolpca Excelovega lista LeetCode Rešitev – Dobimo številko stolpca (imenujmo jo stolpecNum) in moramo vrniti ustrezen naslov stolpca, kot je prikazan na Excelovem listu Na primer A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Preberi več

Vprašanje 275. Združite dve binarni drevesi Rešitev LeetCode Izjava problema Spajanje dveh binarnih dreves Rešitev LeetCode – Dobite dve binarni drevesi root1 in root2. Predstavljajte si, da ko enega od njih postavite, da pokrije drugega, se nekatera vozlišča obeh dreves prekrivajo, druga pa ne. Obe drevesi morate združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 276. Rešitev le obrnjenih črk LeetCode Izjava težave Obrni samo črke LeetCode Rešitev – Če je niz s, obrni niz v skladu z naslednjimi pravili: Vsi znaki, ki niso angleške črke, ostanejo na istem mestu. Vse angleške črke (male ali velike) morajo biti obrnjene. Vrnite s, ko ga obrnete. Vnos: s = "ab-cd" ...

Preberi več

Vprašanje 277. Naslednji večji element III LeetCode rešitev Izjava problema Problem, naslednji večji element III LeetCode Solution navaja, da vam je dano pozitivno celo število n in morate najti naslednje največje celo število z uporabo števk, ki so prisotne samo v n. Če takšnega celega števila ne obstaja, morate natisniti -1. Poleg tega nova ...

Preberi več

Vprašanje 278. Uredi rešitev LeetCode za razdaljo Izjava težave Težava Urejanje razdalje LeetCode Rešitev navaja, da imate dva niza word1 in word2 in morate pretvoriti word1 v word2 v minimalnih operacijah. Operacije, ki jih je mogoče izvesti na nizu, so – Vstavi znak Izbriši znak Zamenjaj znak Primeri Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 279. Najnižji strošek za premikanje čipov na isti položaj Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najnižji strošek za premik žetonov na isti položaj Rešitev LeetCode – »Minimalni stroški za premik žetonov na isti položaj« navaja, da imate n žetonov, pri čemer je položaj i-ega žetona position[i]. Vse žetone morate premakniti v isti položaj. V enem koraku smo ...

Preberi več

Vprašanje 280. Poiščite vse dvojnike v rešitvi matrike LeetCode Izjava problema Problem, Najdi vse dvojnike v matriki LeetCode Rešitev navaja, da vam je dano niz velikosti n, ki vsebuje elemente v obsegu [1,n]. Vsako celo število se lahko pojavi enkrat ali dvakrat in poiskati morate vse elemente, ki se pojavijo dvakrat v matriki. Primeri ...

Preberi več

Vprašanje 281. Move Zeroes Rešitev LeetCode Izjava težave Težava, Move Zeroes LeetCode Solution navaja, da vam je dana matrika, ki vsebuje nič in nič elementov, in morate premakniti vse ničle na konec matrike, pri čemer ohranite relativni vrstni red elementov, ki niso nič v matriki. . Prav tako morate implementirati na mestu ...

Preberi več

Vprašanje 282. Rešitev z enoštevilčno črno kodo Izjava težave Enotna številka Leetcode Rešitev – Dobimo neprazen niz celih števil in moramo najti element, ki se pojavi natanko enkrat. V vprašanju je navedeno, da se vsak element pojavi dvakrat, razen enega. Primer 1: Vhod: nums = [2,2,1] Izhod: 1 Primer 2: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 283. Število provinc Rešitev Leetcode Izjava problema Število provinc Leetcode Rešitev – Dobili smo matrično predstavitev grafa sosednosti in poiskati moramo število provinc. Tukaj je provinca skupina neposredno ali posredno povezanih mest in nobeno drugo mesto zunaj skupine. Primer Primer 1: Vhod: jePovezan ...

Preberi več

Vprašanje 284. 01 Matrična rešitev LeetCode Izjava problema V tem problemu 01 Matrix LeetCode Solution moramo najti razdaljo najbližje 0 za vsako celico dane matrike. Matrica je sestavljena samo iz 0 in 1, razdalja vseh dveh sosednjih celic pa je 1. Primeri Primer 1: Vhod: mat = ...

Preberi več

Vprašanje 285. Razvrsti znake po frekvenci Rešitev LeetCode Izjava težave Razvrsti znake po frekvenci LeetCode Rešitev – Če je niz S, ga razvrstite v padajočem vrstnem redu glede na pogostost znakov. Pogostost znaka je, kolikokrat se pojavi v nizu. Vrni razvrščeni niz. Če je odgovorov več, vrnite katerega koli od njih. Primer za razvrščanje znakov po ...

Preberi več

Vprašanje 286. Rešitev za višjo ali nižjo številko LeetCode Izjava težave Ugani število višje ali nižje LeetCode Rešitev – igramo igro Ugani. Igra je naslednja: izberem številko od 1 do n. Moraš uganiti, katero številko sem izbral. Vsakič, ko ugibate narobe, vam bom povedal, ali je številka ...

Preberi več

Vprašanje 287. Pretvorite razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions Izjava problema Pretvori razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions pravi, da glede na celoštevilsko matriko nums, kjer so elementi razvrščeni v naraščajočem vrstnem redu, jo pretvorite v višinsko uravnoteženo binarno iskalno drevo. Višinsko uravnoteženo binarno drevo je binarno drevo, v katerem se globina dveh poddreves vsakega vozlišča nikoli ne razlikuje za več ...

Preberi več

Vprašanje 288. Najmanjše število skokov do domače rešitve LeetCode Izjava težave Minimalni skoki za dosego doma LeetCode Rešitev pravi – Dom določenega hrošča je na osi x na položaju x. Pomagajte jim priti tja s položaja 0. Bug skače po naslednjih pravilih: Lahko skoči točno za položaj naprej (na desno). Lahko skoči točno b položajev nazaj (na ...

Preberi več

Vprašanje 289. Rešitev za Word Ladder LeetCode Izjava težave Rešitev Word Ladder LeetCode – »Word Ladder« navaja, da ste dobili niz beginWord, niz endWord in wordList. Najti moramo najkrajšo dolžino zaporedja transformacije (če ne obstaja pot, natisnite 0) od beginWord do endWord pod danimi pogoji: Vse vmesne besede bi morale ...

Preberi več

Vprašanje 290. Najdaljši podniz z vsaj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode Izjava problema Problem Najdaljši podniz z najmanj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode pravi, da glede na niz S in celo število k vrne dolžino najdaljšega podniza v S tako, da je frekvenca vsakega znaka v tem podnizu večja ali enaka k . Primer za najdaljši podniz z najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 291. Rešitev istega drevesa LeetCode Izjava problema Problem Enako drevo pravi Glede na korenine dveh binarnih dreves p in q, napišite funkcijo, da preverite, ali sta enaka ali ne. Dve binarni drevesi veljata za enaki, če sta strukturno enaki in imata vozlišča enako vrednost. Primer: Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 292. Spiralna matrična rešitev LeetCode Izjava problema Spiralna matrika Problem pravi V spiralni matriki želimo vse elemente matrike natisniti v spiralni obliki v smeri urinega kazalca. Pristop za spiralno matriko: ideja Težavo je mogoče izvesti tako, da matriko razdelimo na zanke in natisnemo vse elemente v vsaki ...

Preberi več

Vprašanje 293. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza Leetcode Izjava o težavi Rešitev Odstrani dvojnike iz razvrščenega niza Leetcode – pravi, da ste dobili celoštevilsko matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Odstraniti moramo vse podvojene elemente in spremeniti izvirno matriko tako, da relativni vrstni red ločenih elementov ostane enak in sporočiti vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 294. Moj koledar I LeetCode Solution Izjava težave Moj koledar I LeetCode Rešitev – Napisati moramo program, ki se lahko uporablja kot koledar. Dodamo lahko nov dogodek, če dodajanje dogodka ne bo povzročilo dvojne rezervacije. Dvojna rezervacija se zgodi, ko imata dva dogodka neko neprazno križišče (tj. nek trenutek je ...

Preberi več

Vprašanje 295. Razvrsti matriko po paritetni rešitvi LeetCode Navedba težave Rešitev Razvrsti matriko po pariteti LeetCode – »Razvrsti matriko po pariteti« navaja, da vam je dano število matrik celega števila, premaknite vsa soda cela števila na začetek matrike, ki jim sledijo vsa liha cela števila. Opomba: Vrnite katero koli matriko, ki izpolnjuje ta pogoj. Primer: Vhod: Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 296. Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Rešitev Leetcode Navedba težave Rešitev Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Leetcode – navaja, da ste dobili glavo povezanega seznama in morate odstraniti n-to vozlišče s konca tega seznama. Ko izbrišete to vozlišče, vrnite glavo spremenjenega seznama. Primer: Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 297. Rešitev za preklop žarnic LeetCode Izjava težave Preklopnik žarnic LeetCode Rešitev – Obstaja n žarnic, ki so na začetku ugasnjene. Najprej prižgeš vse žarnice, potem ugasneš vsako drugo žarnico. V tretjem krogu preklopiš vsako tretjo žarnico (vklopi se, če je ugasnjena, ali ugasne, če je prižgana). Za I. krog si ...

Preberi več

Vprašanje 298. Rešitev LeetCode najdaljšega palindromskega podniza Izjava problema Najdaljši palindromski podniz Rešitev LeetCode – »Najdaljši palindromski podniz« navaja, da vam je dan niz s, vrnite najdaljši palindromski podniz v s. Opomba: Palindrom je beseda, ki se bere enako nazaj kot naprej, npr. gospa. Primer: s = "babad" "bab" Pojasnilo: Vse ...

Preberi več

Vprašanje 299. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode – »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic« navaja, da vam je na voljo niz cen, kjer je cena[i] cena dane delnice na i-ti dan. Želite povečati svoj dobiček z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 300. Mediana dveh razvrščenih nizov LeetCode Solution Izjava problema Mediana dveh razvrščenih nizov Rešitev LeetCode – V problemu »Mediana dveh razvrščenih nizov« dobimo dve razvrščeni matriki nums1 in nums2 velikosti m oziroma n, vrniti pa moramo mediano dveh razvrščenih nizov. Celotna kompleksnost izvajanja mora biti O(log (m+n)). Primer nums1 = [1,3], ...

Preberi več

Vprašanje 301. Število otokov Rešitev LeetCode Izjava težave Število otokov LeetCode Rešitev – “Število otokov” navaja, da vam je dana mxn 2D binarna mreža, ki predstavlja zemljevid '1's (kopno) in '0's (voda), morate vrniti število otokov. Otok je obdan z vodo in je ...

Preberi več

Vprašanje 302. Rešitev LeetCode predpomnilnika LRU Vprašanje Oblikujte podatkovno strukturo, ki sledi omejitvam predpomnilnika LRU (najmanj nedavno uporabljenega). Implementirajte razred LRUCache: LRUCache(int kapaciteta) Inicializirajte predpomnilnik LRU z zmogljivostjo pozitivne velikosti. int get(int key) Vrne vrednost ključa, če ključ obstaja, v nasprotnem primeru vrne -1. void put(int key, int value) Posodobite vrednost ključa, če ključ obstaja. V nasprotnem primeru dodajte par ključ/vrednost v ...

Preberi več

Vprašanje 303. Kth največji element v rešitvi Stream Leetcode Izjava o težavi V tej težavi moramo oblikovati razred KthLargest (), ki ima sprva celo število k in celo število. Zanj moramo napisati parametrizirani konstruktor, ko se kot argumenti predajo celo število k in matrična števila. Razred ima tudi funkcijo add (val), ki doda ...

Preberi več

Vprašanje 304. Odstranitev povezave Elementi seznama Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi dobimo povezan seznam z vozlišči, ki imajo celoštevilske vrednosti. S seznama moramo izbrisati nekaj vozlišč, katerih vrednost je enaka val. Težave ni treba reševati na mestu, vendar bomo razpravljali o enem takem pristopu. Primer seznama = ...

Preberi več

Vprašanje 305. Rešitev Leetcode za dopolnitev številk Izjava o težavi V tej težavi dobimo decimalno število. Cilj je najti njegovo dopolnilo. Primer N = 15 0 N = 5 2 Pristop (premikanje po delih) Vsak bit v celotnem številu 'N' lahko zvrnemo, da dobimo njegovo dopolnilo. Pomembno je, da ...

Preberi več

Vprašanje 306. Najmanjši premiki k enakovrednim elementom Leetcode rešitev Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Prav tako lahko na tej matriki izvedemo določen nabor operacij. V eni operaciji lahko v matriki za 1 povečamo "n - 1" (vsi elementi, razen katerega koli) za XNUMX. Moramo ...

Preberi več

Vprašanje 307. Rešitev kombinacij Leetcode Problem Kombinacije Leetcode Solution nam nudi dve celi števili, n in k. Rečeno nam je, da ustvarimo vsa zaporedja, ki imajo k elementov, izbranih iz n elementov od 1 do n. Ta zaporedja vrnemo kot matriko. Poglejmo si nekaj primerov, da dobimo ...

Preberi več

Vprašanje 308. Rešitev Leetcode za dragulje in kamne Problem Jewel and Stones Leetcode Solution navaja, da imate dva niza. Eden od njih predstavlja dragulje, eden pa kamne. Niz, ki vsebuje dragulje, predstavlja znake, ki so dragulji. Najti moramo število znakov v nizu kamnov, ki so ...

Preberi več

Vprašanje 309. Rešitev Leetcode večinskega elementa Izjava o težavi Dobili smo vrsto celih števil. Vrniti moramo celo število, ki se v matriki pojavi več kot ⌊N / 2⌋ časa, kjer je ⌊ ⌋ talni operater. Ta element se imenuje večinski element. Upoštevajte, da vhodno polje vedno vsebuje večinski element. ...

Preberi več

Vprašanje 310. Rešitev s povezavo s seznamom palindrom, rešitev s kodi V problemu »Palindrome Linked List« moramo preveriti, ali je dani posamezno celoštevilski seznam palindrom ali ne. Primer seznama = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Pojasnilo # 1: Seznam je palindrom, saj so vsi elementi od začetka in nazaj ...

Preberi več

Vprašanje 311. Poiščite v rešitvi binarnega drevesa Leetcode V tej težavi dobimo binarno drevo iskanja in celo število. Poiskati moramo naslov vozlišča z enako vrednostjo kot dano celo število. Za preverjanje moramo natisniti preverjanje prednaročil pod drevesa, ki ima to vozlišče kot koren. Če tam ...

Preberi več

Vprašanje 312. Rešitev Poet (x, n) Leetcode Težava “Pow (x, n) Leetcode Solution” navaja, da ste dobili dve številki, od katerih je ena številka s plavajočo vejico, druga pa celo število. Celo število pomeni eksponent, osnova pa je število s plavajočo vejico. Rečeno je, da najdemo vrednost po oceni eksponenta nad osnovo. ...

Preberi več

Vprašanje 313. Vstavite v rešitev binarnega drevesa Leetcode V tej težavi dobimo korensko vozlišče binarnega drevesa iskanja, ki vsebuje celoštevilčne vrednosti in celoštevilčno vrednost vozlišča, ki ga moramo dodati v binarno drevo iskanja in vrniti njegovo strukturo. Po vstavitvi elementa v BST moramo natisniti ...

Preberi več

Vprašanje 314. Združite dve razvrščeni seznami rešitev Leetcode Povezani seznami so po svojih linearnih lastnostih podobni nizom. Lahko združimo dva razvrščena polja, da tvorimo celotno razvrščeno polje. V tej težavi moramo združiti dva razvrščena povezana seznama, da vrnemo nov seznam, ki vsebuje razvrščene elemente obeh seznamov. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 315. Rešitev Leetcode za permutacije Problem Permutations Leetcode Solution ponuja preprosto zaporedje celih števil in zahteva, da vrnemo celoten vektor ali matriko vseh permutacij danega zaporedja. Torej, preden se lotimo reševanja problema. Morali bi biti seznanjeni s permutacijami. Torej, permutacija ni nič drugega kot dogovor ...

Preberi več

Vprašanje 316. Najmanjša globina rešitve binarnega drevesa Leetcode Pri tej težavi moramo najti dolžino najkrajše poti od korena do katerega koli lista v danem binarnem drevesu. Upoštevajte, da "dolžina poti" tukaj pomeni število vozlišč od korenskega do listnega. Ta dolžina se imenuje Minimum ...

Preberi več

Vprašanje 317. Moč dveh Leetcode rešitev Dobimo celo število in cilj je preveriti, ali je celo število potenca dva, to pomeni, da ga lahko predstavimo kot neko celotno stopnjo '2'. Primer 16 Da 13 Ne Pristop Trivialna rešitev je lahko: Preverite, ali so vsi glavni faktorji celotnega števila ...

Preberi več

Vprašanje 318. Rešitev z dvema vsotama V tej težavi moramo v razvrščenem nizu najti par dveh ločenih indeksov, ki se njihove vrednosti seštevajo v dani cilj. Domnevamo lahko, da ima matrika le en par celih števil, ki se seštevajo v ciljno vsoto. Upoštevajte, da je polje ...

Preberi več

Vprašanje 319. Count Primes Leetcode rešitve V tej težavi dobimo celo število N. Cilj je prešteti, kako so števila, manjša od N, praštevila. Celo število je neomejeno. Primer 7 3 10 4 Pojasnilo Primeri, manjši od 10, so 2, 3, 5 in 7. Torej, štetje je 4. Pristop (Brute ...

Preberi več

Vprašanje 320. Rešitev Leetcode za House Robber II V problemu "House Robber II" ropar želi oropati denar iz različnih hiš. Znesek denarja v hišah je predstavljen skozi niz. Poiskati moramo največjo vsoto denarja, ki jo lahko zaslužimo z dodajanjem elementov v danem polju glede na ...

Preberi več

Vprašanje 321. Rešitev Leetcode Sqrt (x) Kot pravi naslov, moramo najti kvadratni koren števila. Recimo, da je število x, potem je Sqrt (x) takšno število, da je Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Če je kvadratni koren števila neka decimalna vrednost, moramo vrniti talno vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 322. Pretvori razvrščeno polje v rešitev binarnega drevesa Leetcode Razmislimo, da dobimo razvrščeno celo število. Cilj je iz tega polja zgraditi binarno drevo iskanja, tako da je drevo uravnoteženo po višini. Upoštevajte, da naj bi bilo drevo uravnoteženo po višini, če je višinska razlika levega in desnega poddreveta katerega koli vozlišča v ...

Preberi več

Vprašanje 323. Zamenjajte vozlišča v parih Leetcode Solutions Cilj te težave je zamenjati vozlišča danega povezanega seznama v parih, to je zamenjati vsaki dve sosednji vozlišči. Če bi lahko zamenjali le vrednost vozlišč seznama, bi bila težava nepomembna. Torej, vozlišča ne smemo spreminjati ...

Preberi več

Vprašanje 324. Rešitev s hišnim roparjem Leetcode Izjava o težavi V tej težavi so hiše na ulici in hišni ropar mora te hiše oropati. Toda težava je v tem, da ne more zaporedoma oropati več hiš, torej sosednjih. Glede na seznam celo negativnih celih števil, ki predstavljajo vsoto denarja ...

Preberi več

Vprašanje 325. Rešitev Leetcode Happy Number Izjava o težavi Problem je preveriti, ali je številka srečna številka ali ne. Število naj bi bilo srečno število, če ga nadomestimo z vsoto kvadratov njegovih števk, ponovitev postopka pa pomeni, da je število enako 1. če ne ...

Preberi več

Vprašanje 326. Srečna številka Izjava o težavi Kaj je srečno število? Število je srečno število, če lahko po tem postopku damo število na 1: -> Poiščemo vsoto kvadrata števk danega števila. To vsoto zamenjajte s staro številko. To bomo ponovili ...

Preberi več

Vprašanje 327. Povratni bit Obrnjeni biti danih 32-bitnih nepodpisanih celih števil. Primer vhoda 43261596 (00000010100101000001111010011100) Izhod 964176192 (00111001011110000010100101000000) 32-bitno nepodpisano celo število se nanaša na negativno številko, ki jo lahko predstavimo z nizom 32 znakov, pri čemer je lahko vsak znak bodisi '0' ali '1'. Algoritem za i v območju 0 ...

Preberi več

Vprašanje 328. K-ti ločeni element v polju Dobili boste celoštevilsko matriko A, natisnite k-ti ločeni element v matriki. Podana matrika lahko vsebuje dvojnike, rezultat pa mora natisniti k-ti ločeni element med vsemi unikatnimi elementi v matriki. Če je k več kot število ločenih elementov, to sporočite. Primer vnosa: ...

Preberi več

Vprašanje 329. Permutacije z leetcode V tej premutaciji problema z leetcode smo podali vrsto različnih celih števil, natisnemo vse možne permutacije. Primeri Vhod arr [] = {1, 2, 3} Izhod 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Vhod arr [] = {1, 2, ...

Preberi več

Vprašanje 330. Sudoku reševalec V primeru reševanja sudokuja smo podali delno napolnjen (9 x 9) sudoku, napišite program za dokončanje sestavljanke. Sudoku mora ustrezati naslednjim lastnostim. Vsaka številka (1-9) se mora pojaviti natanko enkrat zapored in enkrat v stolpcu. Vsaka številka (1-9) se mora pojaviti točno enkrat v ...

Preberi več

Vprašanje 331. Štetje bitov Vse o štetju bitov! Ljudje imajo težave s komunikacijo z računalniki, ki so jih izdelali. Zakaj? Ljudje govorijo in razumejo jezik, ki so ga z leti začeli govoriti in poslušati, vendar so učili slabe računalnike 0 in 1. Torej, danes naučimo svoj računalnik šteti ...

Preberi več

Vprašanje 332. Združi K Razvrščeni povezani seznami Problem spajanja razvrščenih povezanih seznamov K je tako znan kot vidik intervjuja. To vprašanje tolikokrat postavljajo v velikih podjetjih, kot so Google, Microsoft, Amazon itd. Kot že ime pove, smo dobili k razvrščenih povezanih seznamov. Moramo jih združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 333. Združi dva razvrščena povezana seznama Pri združevanju dveh razvrščenih povezanih seznamov smo dali kazalnik glave dveh povezanih seznamov, jih združimo tako, da dobimo en povezan seznam, ki ima vozlišča z vrednostmi v razvrščenem vrstnem redu. vrne kazalec glave združenega povezanega seznama. Opomba: povežite povezani seznam na mestu, ne da bi uporabili ...

Preberi več

Vprašanje 334. Poiščite srednjo vrednost iz podatkovnega toka V poglavju Najdi median iz težave s podatkovnim tokom smo podali, da se cela števila berejo iz podatkovnega toka. Poiščite mediano vseh do zdaj prebranih elementov, začenši od prvega do zadnjega celega števila. Primer vhoda 1: tok [] = {3,10,5,20,7,6} izhod: 3 6.5 ...

Preberi več

Vprašanje 335. Hišni ropar The House Robber Problem navaja, da je v soseski mesta ena vrsta n hiš. Tat namerava v tej soseščini razbiti plen. Ve, koliko zlata je skritega v vsaki od hiš. Da pa ne bi sprožili ...

Preberi več

Vprašanje 336. Beseda za besedo Beseda besed je težava, ki lepo ponazarja povsem nov koncept. Vsi smo že slišali za sestavljene besede. Besede, sestavljene iz več kot dveh besed. Danes imamo seznam besed in vse, kar moramo storiti, je preveriti, ali lahko vse besede iz slovarja ...

Preberi več

Vprašanje 337. Moč dveh V problemu Power of Two smo podali celo število, preverimo, ali gre za moč 2 ali ne. Število v moči dve, če ima v binarni predstavitvi le en nastavljeni bit. Poglejmo en primer številke, ki vsebuje samo en niz ...

Preberi več

Vprašanje 338. Spoji dve razvrščeni seznami Leetcode Kaj je problem spajanja dveh razvrščenih seznamov na leetcode? To je tako zanimivo vprašanje, ki so ga tolikokrat postavili v podjetjih, kot so Amazon, Oracle, Microsoft itd. V tej težavi (Merge Two Sorted Lists Leetcode) smo podali dva povezana seznama. Oba povezana seznama sta v naraščajočem vrstnem redu. Združi oba povezana seznama v ...

Preberi več

Vprašanje 339. Povratne vozlišča v skupini K Težava Pri povratnih vozliščih v skupini K-Group smo podali povezan seznam, obrnjeni povezani seznam v skupini k in vrnili spremenjeni seznam. Če vozlišča niso večkratna od k, nato obrnite preostala vozlišča. Vrednost k je vedno manjša ali enaka ...

Preberi več

Vprašanje 340. Stone Game LeetCode Kaj je problem Stone Game? Stone Game LeetCode - Dva igralca A in B igrata kamnito igro. Obstaja celo število kupčkov na vsakem kupu, ki vsebuje nekaj kamnov, skupno število kamnov na vseh kupih pa je nenavadno. A in B naj bi izbrala kup ...

Preberi več

Vprašanje 341. Izvajanje predpomnilnika LRU Predpomnilnik najmanj nedavno uporabljenih (LRU) je vrsta metode, ki se uporablja za vzdrževanje podatkov tako, da je čas, potreben za uporabo podatkov, čim manjši. LRU algoritem, ki se uporablja, ko je predpomnilnik poln. Najmanj nedavno uporabljene podatke odstranimo iz začasnega pomnilnika ...

Preberi več

Vprašanje 342. Združi razvrstitev Kaj je združevanje? Razvrščanje po združitvi je rekurzivni postopek. Je tudi algoritem za razdeli in osvoji. Zdaj moramo vedeti, kaj je algoritem delitve in osvajanja? Gre za vrsto postopka, pri katerem problem razdelimo na podprobleme in jih delimo, dokler ne najdemo najkrajšega ...

Preberi več

Vprašanje 343. Veljaven Sudoku Veljaven Sudoku je težava, pri kateri smo dali desko 9 * 9 Sudoku. Ugotoviti moramo, da je dani Sudoku veljaven ali ne na podlagi naslednjih pravil: Vsaka vrstica mora vsebovati številke 1-9 brez ponavljanja. Vsak stolpec mora vsebovati številke 1-9 brez ponavljanja. Vsak od 9 podoken 3x3 ...

Preberi več

Vprašanje 344. Dodajte dve številki Dodajanje dveh števil je težava, pri kateri smo podali dva nepovezana povezana seznama, ki predstavljata negativno celo število. Števke se shranijo v obratnem vrstnem redu in vsako vozlišče mora vsebovati samo eno številko. Dodajte dve številki in s povezanim seznamom natisnite rezultat. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 345. Sito Eratostena Sito Eratostena je algoritem, v katerem najdemo praštevila, manjša od N. Tu je N celoštevilska vrednost. To je učinkovita metoda za ugotavljanje praštevil do meje. Z uporabo tega lahko ugotovimo praštevila do 10000000. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 346. N kraljica problem N kraljica problem z uporabo koncepta Backtracking. Tu postavimo kraljico tako, da nobena kraljica ni pod napadom. Pogoj napada kraljic je, če sta dve matici v istem stolpcu, vrstici in diagonali, potem sta napadi. Poglejmo to na spodnji sliki. Tukaj ...

Preberi več

Vprašanje 347. Nova igra 21 New 21 Game je težava, ki temelji na igri s kartami “21”. Izjava o težavi je preprosta. Sprva imamo 0 točk. Če je vrednost naših trenutnih točk manjša od K točk, potem narišemo številke. Med vsakim žrebom dobimo ...

Preberi več

Vprašanje 348. Plezanje po stopnicah Izjava o težavi Težava “Plezanje po stopnicah” navaja, da imate stopnišče z n stopnicami. Hkrati se lahko povzpnete po eni ali dveh stopnicah. Koliko načinov, kako doseči vrh stopnišča? Primer 3 3 Pojasnilo Obstajajo trije načini plezanja ...

Preberi več

Vprašanje 349. Fibonaccijeva števila Fibonaccijeva števila so števila, ki tvorijo niz, imenovan Fibonaccijeva serija, in so predstavljena kot Fn. Prvi dve Fibonaccijevi številki sta 0 oziroma 1, tj. F0 = 0 in F1 = 1. Od tretje Fibonaccijeve številke je vsaka Fibonaccijeva številka vsota prejšnjih dveh števil v ...

Preberi več

Vprašanje 350. Vstavi vozlišče na razvrščeni povezani seznam Izjava o težavi V težavi »Vstavi vozlišče v razvrščeni povezani seznam« smo podali povezan seznam. Na razvrščeni povezani seznam na razvrščen način vstavite novo vozlišče. Po vstavitvi vozlišča v razvrščeni povezani seznam mora biti končni povezani seznam razvrščen povezani seznam. ...

Preberi več

Vprašanje 351. Zaznajte zanko na povezanem seznamu Izjava o težavi V težavi »Odkrivanje zanke na povezanem seznamu« smo podali povezan seznam. Ugotovite, ali obstaja zanka ali ne. Če je na povezanem seznamu zanka, bo neko vozlišče na povezanem seznamu kazalo na eno od prejšnjih vozlišč ...

Preberi več

Translate »
1