Vprašanja za intervju z Amazon Coding

Amazonska vprašanja za intervjuPin
Amazonska vprašanja za intervju

Vprašanja Amazon Array

Vprašanje 1. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza II Leetcode Izjava težave: glede na celoštevilski niz števil, razvrščenih v nepadajočem vrstnem redu, odstranite nekaj dvojnikov, tako da se vsak edinstven element pojavi največ dvakrat. Relativni vrstni red elementov naj ostane enak. Ker je v nekaterih jezikih nemogoče spremeniti dolžino matrike, morate namesto tega imeti ...

Preberi več

Vprašanje 2. K Najbližje točke izvoru Rešitev Leetcode Izjava problema Rešitev K najbližjih izhodiščnih točk LeetCode – »K najbližjih izhodiščnih točk« navaja, da dani niz točk, koordinate x in koordinate y predstavljajo koordinate na ravnini XY. Najti moramo k najbližjih točk izhodišču. Upoštevajte, da je razdalja med dvema ...

Preberi več

Vprašanje 3. Rešitev naslednje permutacije Leetcode Izjava problema Naslednja permutacija LeetCode Rešitev – »Naslednja permutacija« navaja, da je dano niz celih števil, ki je permutacija prvih n naravnih števil. Najti moramo naslednjo leksikografsko najmanjšo permutacijo danega niza. Zamenjava mora biti na mestu in uporabljati le stalen dodaten prostor. ...

Preberi več

Vprašanje 4. Največji dobiček v rešitvi Leetcode za načrtovanje delovnih mest Izjava o težavi Najvišji dobiček pri načrtovanju delovnih mest Rešitev LeetCode – »Maksimalni dobiček pri načrtovanju delovnih mest« navaja, da imate n delovnih mest, pri katerih se vsako delo začne od startTime[i] in konča ob endTime[i] ter pridobi dobiček [i] ]. Vrniti moramo največji dobiček, ki ga lahko imamo tako ...

Preberi več

Vprašanje 5. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 6. Razvrsti matriko po naraščajoči frekvenčni rešitvi Leetcode Izjava težave Razvrsti matriko z naraščajočo frekvenco Rešitev LeetCode – »Razvrsti matriko z naraščajočo frekvenco« navaja, da vam je dano niz celih števil, razvrstite matriko v naraščajočem vrstnem redu glede na frekvenco vrednosti. Dve ali več vrednosti imata enako frekvenco, razvrstiti jih moramo ...

Preberi več

Vprašanje 7. Particija na K enake vsote podmnožice Leetcode Rešitev Izjava problema Particija na K podmnožice enake vsote LeetCode Rešitev – »Particija na K podmnožic enake vsote« navaja, da vam je dano celo število matrik nums in celo število k, vrnite true, če je mogoče imeti k nepraznih podmnožic, katerih vsote so vsi enaki. Primer: vhod: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 8. Rešitev za zamenjavo kovancev 2 Leetcode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Change Coin Change 2 – »Coin Change 2« navaja, da je dano niz različnih kovancev celih števil in celo število, ki predstavlja skupno količino denarja. Vrniti moramo štetje skupnega števila različnih možnih kombinacij, ki seštejejo znesek. ...

Preberi več

Vprašanje 9. Frog Jump Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev LeetCode Frog Jump – “Frog Jump” navaja, da glede na seznam kamnov (položaj), razvrščenih v naraščajočem vrstnem redu, ugotovite, ali lahko žaba prečka reko tako, da pristane na zadnjem kamnu (zadnji indeks matrike). Na začetku je žaba na prvem kamnu in ...

Preberi več

Vprašanje 10. Zgradite matriko iz permutacijske rešitve Leetcode Izjava problema Rešitev LeetCode Zgradi matriko iz permutacije – »Zgradi matriko iz permutacije« navaja, da moramo glede na število permutacijskih številk, ki temeljijo na nič, zgraditi matriko enake dolžine, kjer je ans[i] = nums[nums[i]] za vsako i v obsegu [0, nums.length-1]. Permutacija nums na osnovi nič je niz različnih celih števil od 0 ...

Preberi več

Vprašanje 11. Število naročil v rešitvi zaostanka Leetcode Navedba težave Število naročil v zaostanku Rešitev LeetCode – »Število naročil v zaostanku« navaja, da je dano 2D celoštevilsko matriko [cena, znesek, vrsta naročila], ki označuje, da so bila naročila v višini oddana vrste naročila. Če je vrsta naročila: 0, označuje trenutni ...

Preberi več

Vprašanje 12. Najnižji strošek za vstopnice Rešitev Leetcode Izjava o težavi Najnižji strošek za vstopnice Rešitev LeetCode – »Minimalna cena za vstopnice« vas prosi, da na danem seznamu dni poiščete najmanjše število dolarjev, ki jih potrebujete za potovanje vsak dan. Dobili boste celo število dni. Vsak dan je celo število iz ...

Preberi več

Vprašanje 13. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 14. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 15. Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Leetcode Rešitev Izjava problema Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Rešitev LeetCode – »Maksimalna dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki« pravi, da vam je dano niz nizov in morate izbrati katero koli podzaporedje danega niza in jih povezati strune, ki tvorijo ...

Preberi več

Vprašanje 16. Rešitev Leetcode za najkrajšo besedno razdaljo Izjava težave Najkrajša besedna razdalja LeetCode rešitev – pravi, da imate niz nizov in dve različni besedi. Vrniti moramo najkrajšo razdaljo med tema dvema besedama, ki se pojavita v vhodnem nizu. Primer: Vhod: wordsDict = ["praksa", "izdelava", "popolno", "kodiranje", "izdelava"], word1 = "kodiranje", word2 = "vaja" Izhod: 3 Pojasnilo: Beseda "kodiranje" se pojavi pri pozicija 4....

Preberi več

Vprašanje 17. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 18. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 19. Rešitev manjkajoče številke Leetcode Izjava težave Rešitev Manjkajoče številke LeetCode – »Manjkajoče število« navaja, da je dano niz velikosti n, ki vsebuje n različnih številk med [0,n]. Vrniti moramo številko, ki manjka v obsegu. Primer: Vhod: nums = [3,0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: Z lahkoto opazimo, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanje 20. Oblikujte sklad z rešitvijo prirastnega delovanja Leetcode Izjava težave Rešitev za oblikovanje sklada z operacijo prirastka Leetcode – navaja, da moramo oblikovati sklad, ki učinkovito podpira spodnje operacije. Določite največjo zmogljivost sklada. Izvedite operacijo potiska učinkovito, če je velikost sklada strogo manjša od največje zmogljivosti ...

Preberi več

Vprašanje 21. Najpočasnejša rešitev s ključno besedo Problem Slowest Key Leetcode Solution nam ponuja zaporedje pritisnjenih tipk. Dobili smo tudi matriko ali vektor, kdaj so bili ti ključi sproščeni. Zaporedje tipk je podano v obliki niza. Torej, težava nas je prosila, da ...

Preberi več

Vprašanje 22. 3Sum Leetcode rešitev Izjava problema Glede na vrsto n celih števil, ali obstajajo elementi a, b, c v številih, tako da je a + b + c = 0? Poiščite vse unikatne trojčke v polju, ki daje vsoto nič. Opomba: nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih trojčkov. Primer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 23. Vstavite Interval Leetcode Solution Problem Insert Interval Leetcode Solution nam ponuja seznam nekaterih intervalov in en ločen interval. Potem se nam naroči, naj ta novi interval vstavimo med seznam intervalov. Torej se novi interval morda seka z intervali, ki so že na seznamu, ali pa ...

Preberi več

Vprašanje 24. Kombinirana vsota Leetcode raztopine Problem Combination Sum Leetcode Solution nam ponuja matriko ali seznam celih števil in cilj. Povedali naj najdemo kombinacije, ki jih lahko naredimo s pomočjo teh celih števil, poljubno številokrat, ki seštejejo k danemu cilju. Torej bolj formalno lahko uporabimo dane ...

Preberi več

Vprašanje 25. Rešitev Leetcode otoka Perimeter Izjava o težavi V tej težavi dobimo mrežo v obliki 2-D matrike. mreža [i] [j] = 0 pomeni, da je na tej točki voda, mreža [i] [j] = 1 pa kopno. Mrežne celice so povezane navpično / vodoravno, vendar ne diagonalno. Obstaja natančno en otok (povezan del kopnega ...

Preberi več

Vprašanje 26. Največja podrejena rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na številčno matrično številko poiščite sosednjo podniz (ki vsebuje vsaj eno število), ki ima največjo vsoto, in vrnite njegovo vsoto. Primer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Pojasnilo: [4, -1,2,1] ima največjo vsoto = 6. nums = [- 1] -1 Pristop 1 (deli in vladaj) Pri tem pristopu ...

Preberi več

Vprašanje 27. Uvrstitev transformacije matrične rešitve leetcode Problem Rank Transform of an Array Leetcode Solution nam je ponudil vrsto celih števil. Matrika ali dano zaporedje je nerazvrščeno. Vsakemu celemu številu v danem zaporedju moramo dodeliti uvrstitve. Obstajajo nekatere omejitve pri dodeljevanju uvrstitev. Čini se morajo začeti z ...

Preberi več

Vprašanje 28. Dekomprimiraj Rešitev s kodiranim seznamom dolžine teka Težava Decompress Reševanje kode kodiranega seznama Leetcode Solution navaja, da ste dobili matriko ali vektor, ki vsebuje zaporedje. Zaporedje ima neko specifično predstavitev. Vhodno zaporedje je oblikovano iz drugega zaporedja. To drugo zaporedje bomo imenovali kot izvirno zaporedje. Glede na to, katero vhodno zaporedje ...

Preberi več

Vprašanje 29. Zamenjajte elemente z največjim elementom na desni strani rešitev Leetcode Problem Zamenjava elementov z največjim elementom na desni strani Rešitev Leetcode nam nudi matriko ali vektor celih števil. Težava nas je prosila, da zamenjamo vse elemente z elementom, ki je največji med vsemi elementi na desni strani. Torej razmislite, če bi imeli ...

Preberi več

Vprašanje 30. Poiščite zmagovalca v rešitvi Tet Tac Toe Leetcode Težava Najdi zmagovalca v igri Tic Tac Toe Leetcode Solution nas prosi, da ugotovimo zmagovalca igre s tik tac prsti. Težava nam daje niz ali vektor potez igralcev. Moramo iti skozi poteze in presoditi, kdo ...

Preberi več

Vprašanje 31. Poiščite rešitev s skupnimi znaki Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo seznam nizov. Ugotoviti moramo znake, ki so pogosti v vseh strunah. Če je znak večkrat prisoten v vseh nizih, ga moramo večkrat izpisati. Recimo, da imamo matriko ...

Preberi več

Vprašanje 32. Minimalni čas obiska vseh točk Rešitev s kodo Problem Minimalni čas obiska vseh točk Leetcode Solution nam ponuja matriko ali vektor točk na koordinatnih oseh. Težava po tem, ko nam posredujemo vnos, nas prosi, da najdemo najkrajši čas za obisk vseh točk, navedenih v vnosu. Ko premaknete eno enoto ...

Preberi več

Vprašanje 33. Poiščite N edinstvenih celoštevilnih povzetkov do rešitve Zero Leetcode Problem Find N Unique Integers Sum up to Zero Leetcode Solution nam ponuja celo število. Zahteva, da vrnemo n enoličnih celih števil, ki seštejejo do 0. Torej, vprašanje je precej enostavno razumeti. Torej, preden se potopite v raztopino. Oglejmo si ...

Preberi več

Vprašanje 34. Array particije na tri dele z enako vsoto rešitve Leetcode Težava Partition Array In Three Parts With Equal Sum Leetcode Solution nam nudi matriko ali vektor in vpraša, ali obstajajo tri particije zaporedja. Tukaj s particijo mislimo, da obstajata dva indeksa i, j, taka, da je vsota elementov od začetka ...

Preberi več

Vprašanje 35. Poiščite rešitev s skupnimi znaki Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo vrsto nizov. Natisniti moramo seznam vseh znakov, ki se pojavijo v vsakem nizu v matriki (vključeni so dvojniki). To je, če se znak pojavi dvakrat v vsakem nizu, ne pa trikrat, ga moramo imeti ...

Preberi več

Vprašanje 36. Poišči vse številke, ki so izginile v rešitvi Array Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Vsebuje elemente od 1 do N, kjer je N = velikost matrike. Vendar pa je nekaj elementov izginilo, namesto njih pa je prisotnih nekaj dvojnikov. Naš cilj je vrniti matriko ...

Preberi več

Vprašanje 37. Rešitev Leetcode za večinski element II V tej težavi smo dobili celo število. Cilj je najti vse elemente, ki se v matriki pojavljajo več kot ⌊N / 3⌋ časa, kjer je N = velikost matrike in ⌊ ⌋ talni operater. Vrniti moramo vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 38. Vsebuje dvojno rešitev II Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo vrsto celih števil in moramo preveriti, ali obstajajo podvojeni elementi, ki so med seboj oddaljeni vsaj k. tj. razlika med indeksoma teh dveh istih elementov mora biti manjša od ...

Preberi več

Vprašanje 39. Rešitev s relativno nizom vrst leetcode V tej težavi imamo dve vrsti pozitivnih celih števil. Vsi elementi drugega polja so ločeni in so prisotni v prvem polju. Vendar pa lahko prvo polje vsebuje podvojene elemente ali elemente, ki niso v drugem polju. Prvo matriko moramo razvrstiti ...

Preberi več

Vprašanje 40. Poiščite besede, ki jih lahko oblikuje znak Leetcode Solution Izjava o težavi V problemu »Poiščite besede, ki jih lahko tvorijo znaki« dobimo niz nizov, ki je sestavljen iz male črke v angleškem jeziku (besede) in niz, ki je sestavljen iz nabora znakov (znakov). Naša naloga je preveriti vsak niz v nizu ...

Preberi več

Vprašanje 41. Število enakovrednih rešitev Domino Pair Leetcode Izjava problema V problemu "Število enakovrednih domino parov" dobimo seznam domin, kjer je vsaka domina sestavljena iz dveh vrednosti, kot so domine [i] = [a, b]. Dve domini, domini [i] = [a, b] in domini [j] = [c, d] sta enakovredni, če (a == c in b == d) ali (a == d in c == d) . Naša naloga je ugotoviti ...

Preberi več

Vprašanje 42. Pascalova rešitev Trietgle II Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili indeks vrstic (i) Pascalovega trikotnika. Ustvariti moramo linearno matriko, ki vsebuje vrednosti i-te vrstice, in jo vrniti. Indeks vrstic se začne od 0. Vemo, da je Pascalov trikotnik trikotnik, kjer je vsako število ...

Preberi več

Vprašanje 43. Edinstvena rešitev Leetcode Rešitev Problem Unique Paths Leetcode Solution navaja, da ste dobili dve celi števili, ki predstavljata velikost mreže. Uporaba velikosti mreže, dolžine in širine mreže. Poiskati moramo število edinstvenih poti od zgornjega levega kota mreže do ...

Preberi več

Vprašanje 44. Število dobrih parov rešitve Leetcode Izjava o težavi V tej težavi je podana vrsta celih števil in ugotoviti moramo skupno število dobrih parov (a [i], a [j]), kjer je a [i] = a [j]. Številke primerov = [1,2,3,1,1,3] 4 Pojasnilo: Obstajajo 4 dobri pari pri indeksih (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 45. Tretja največja dovoljena številka rešitve Leetcode Kot piše v naslovu, je cilj najti tretje največje celo število v danem nizu celih števil. Upoštevajte, da moramo v polju najti ločeno tretje največje celo število. Največje celo število vrnemo v matriko, če nima izrazitega tretjega največjega števila. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 46. Rešitev uravnotežene binarne drevesne kode Binarno drevo je uravnoteženo po višini, če je razlika višin levega in desnega poddrevesa vsakega vozlišča v drevesu največ 1. V tej težavi bomo preverili uravnoteženo binarno drevo. Primer 2/1/4 Neuravnoteženo 1 / \ 2 ...

Preberi več

Vprašanje 47. Koliko številk je manjših od trenutne številčne rešitve Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili matriko. Za vsak element tega polja moramo ugotoviti, koliko elementov je manjše od tega elementa. tj. za vsak i (0 <= i

Preberi več

Vprašanje 48. Spoji razvrščene rešitve Leetcode rešitve V problemu »Združi razvrščene nize« dobimo dva niza, razvrščena po padajočem vrstnem redu. Prvo polje ni popolnoma zapolnjeno in ima dovolj prostora, da sprejme tudi vse elemente drugega polja. Spojiti moramo dva polja, tako da prvo polje vsebuje elemente ...

Preberi več

Vprašanje 49. Išči v razvrščeni razvrščeni matrični rešitvi Leetcode Razmislite o razvrščeni matriki, vendar je bil izbran en indeks in matrika je bila zasukana na tej točki. Ko je matrika zasukana, morate poiskati določen ciljni element in vrniti njegov indeks. V primeru, da element ni prisoten, vrnite -1. Težava je na splošno ...

Preberi več

Vprašanje 50. Poiščite Vstavi položaj Leetcode rešitev V tej težavi dobimo razvrščeno matriko in ciljno celo število. Poiskati moramo njegov položaj za iskanje. Če je v polju prisotna ciljna vrednost, vrnite njen indeks. Vrnite indeks, pri katerem je treba vstaviti cilj, da ostane vrstni red razvrščen (v ...

Preberi več

Vprašanje 51. Otroci z največjim številom raztopin za bonbone Leetcode V problemu »Otroci z največjim številom bonbonov« dobimo vrsto celih števil, ki predstavljajo število čokolad, ki jih imajo nekateri otroci, in nekaj dodatnih bonbonov, ki jih lahko razdelimo na kakršen koli način. Zdaj moramo ugotoviti: Ali ima lahko vsak otrok največje število ...

Preberi več

Vprašanje 52. Tekoča vsota rešitve 1d Array Leetcode Izjava o težavi V tekoči vsoti 1d problema matrike smo dobili matriko s številom, za katero moramo vrniti matriko, kjer je za vsak indeks i v matriki rezultatov arr [i] = vsota (števila [0]… števil [i]) . Številke primerov = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Pojasnilo: Tekoča vsota je: ...

Preberi več

Vprašanje 53. Rešitev Plus One Leetcode Izjava o težavi V problemu "Plus One" dobimo matriko, kjer vsak element v matriki predstavlja številko števila. Popolna matrika predstavlja število. Ničelni indeks predstavlja MSB števila. Lahko domnevamo, da v ...

Preberi več

Vprašanje 54. Kth največji element v Array Leetcode Solutions V tej težavi moramo vrniti k-ti največji element v nesortirani matriki. Upoštevajte, da ima polje lahko dvojnike. Torej moramo po razvrščenem vrstnem redu najti Kth največji element, ne pa Kth največji element. Primer A = {4, 2, 5, 3 ...

Preberi več

Vprašanje 55. Največ zaporednih rešitev Leetcode Izjava o težavi V zadnjem zaporedju je podana binarna matrika. Poiskati moramo največje število zaporednih prisotnih v dani matriki. Vhodna matrika bo vsebovala samo 0 in 1. Primer [1,1,0,1,1,1] 3 Pojasnilo: Prvi dve števki ali zadnje tri številke so ...

Preberi več

Vprašanje 56. Prerazporedite polje tako, da je arr [i]> = arr [j], če je i sodo, in arr [i] <= arr [j], če je i liho in j <i Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva, da matriko preuredi tako, da bi morali biti elementi v parnem položaju v matriki večji od vseh elementov pred njo, elementi v neparnih položajih pa manjši od elementov pred njo. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 57. Razvrsti polje po rešitvi Parity II Leetcode Izjava problema V problemu »Razvrsti matriko po pariteti II« dobimo paritetno matriko, kjer so vsi elementi pozitivna cela števila. Matrika vsebuje sodo število elementov. Matrika vsebuje enako število sodo in liho elementov. Naša naloga je preurediti elemente ...

Preberi več

Vprašanje 58. Štetje par z dano vsoto Pri problemu "štetje para z dano vsoto" smo podali celoštevilsko matriko [], drugo število pa reče "vsota", zato morate ugotoviti, ali ima kateri koli od obeh elementov v dani matriki vsoto, ki je enaka "vsoti". Primer vnosa: arr [] = {1,3,4,6,7} in vsota = 9. Izhod: “Najdeni elementi ...

Preberi več

Vprašanje 59. Združi večkratno pojavljanje elementov matrike, razvrščeno po prvem pojavu Dobili boste vprašanje, v katerem ste dali nesortirano matriko z več pojavitvami števil. Naloga je združiti vse večkratne pojavitve elementov matrike, razvrščene po prvem pojavljanju. Medtem mora biti vrstni red enak številu. Primer vnosa: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Preberi več

Vprašanje 60. Večja je tudi največja razlika med frekvenco dveh elementov, tako da ima element z večjo frekvenco Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva ugotovitev največje razlike med frekvenco katerih koli dveh ločenih elementov dane matrike, vendar bi moral biti element z večjo frekvenco tudi večji kot drugo celo število. Primer vnosa: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Preberi več

Vprašanje 61. Povečajte vsoto matrike po rešitvi Ket negations Leetcode Ta objava je o povečanju vsote matrike po K negacijah Leetcode Rešitev Izjava o težavi V problemu "Povečaj vsoto matrike po K negacijah" dobimo matriko arr in vrednost K. Matrika je sestavljena iz celoštevilnih vrednosti. Vrednost arr [i] lahko spremenimo v ...

Preberi več

Vprašanje 62. Najmanjša podmreža s k ločenimi številkami Recimo, da imate celoštevilsko matriko in številko k. Izjava o problemu zahteva, da se ugotovi najmanjša pod-matrika obsega (l, r), tako da je v tej najmanjši pod-matriki natančno k ločenih števil. Primer vnosa: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Preberi več

Vprašanje 63. Vse unikatne trojke, ki seštejejo do dane vrednosti Podali smo vrsto celih števil in določeno število, imenovano 'vsota'. Stavek o težavi zahteva, da poiščemo trojček, ki se sešteva na dano število "vsota". Primer vnosa: arr [] = {3,5,7,5,6,1} vsota = 16 Izhod: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Pojasnilo: Triplet, ki je enak danemu .. .

Preberi več

Vprašanje 64. Najdaljša podmreža z enim štetjem več kot štetjem 1s Podali smo vrsto celih števil. Matrika vsebuje samo eno in 1. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo dolžino najdaljšega podniz, ki ima količino 0-mestne številke le eno več kot število 1-jev v pod-matriki. Primer vnosa: arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 65. Največje polje iz dveh podanih nizov, ki ohranjajo vrstni red Recimo, da imamo dve celoštevilski matriki enake velikosti n. Oba polja lahko vsebujeta tudi skupna števila. Stavek o problemu zahteva oblikovanje rezultatske matrike, ki vsebuje največje vrednosti 'n' iz obeh nizov. Prvo matriko je treba dati prednost (elementi prve ...

Preberi več

Vprašanje 66. Ugani številka višja ali nižja II Izjava o težavi »Guess Number Higher or Lower II« navaja, da bomo igrali igro, ki se imenuje Guess Game. Igra pravi, da izberem številko od 1 do n. Kadarkoli uganeš številko, ki je nisem izbral, ti rečem ...

Preberi več

Vprašanje 67. Prerazporedite matriko tako, da je arr [i] enaka i Težava »Preuredite matriko tako, da arr [i] = i« navaja, da ste dobili celo število, ki sega od 0 do n-1. Ker vsi elementi morda niso v matriki, je namesto njih tam -1. Izjava o težavi zahteva preureditev matrike v tako ...

Preberi več

Vprašanje 68. Loči 0 in 1 v matriki Izjava o težavi Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Težava »Loči 0 in 1 v matriki« zahteva ločitev matrike v dva dela, v 0 in v 1 s. 0 naj bodo na levi strani polja in 1 na desni strani polja. ...

Preberi več

Vprašanje 69. Poiščite največji d v matriki, tako da je a + b + c = d Izjava o težavi Recimo, da imate celo število. Vhodne vrednosti so vsi ločeni elementi. Težava “Najdi največji d v polju tako, da je a + b + c = d” zahteva, da ugotovi največji element 'd' v nizu, tako da je a + b + c = ...

Preberi več

Vprašanje 70. Največje število čokolad, ki se bodo enakomerno razdelile med k študentov »Največje število čokolad, ki jih je treba enakomerno razdeliti med k študentov«, navaja, da prejmete n škatel, v katerih je nekaj čokolad. Recimo, da je k študentov. Naloga je enakomerno razporediti največje število čokolad med k študenti, tako da izberete zaporedna polja. Mi lahko ...

Preberi več

Vprašanje 71. Največ zaporednih števil v matriki Izjava o težavi Recimo, da imate matriko celih števil velikosti N. Težava »Največ zaporednih števil, prisotnih v matriki« zahteva, da ugotovite največje število zaporednih števil, ki bi jih bilo mogoče razpršiti v matriko. Primer arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Pojasnilo: The ...

Preberi več

Vprašanje 72. Poizvedbe o številu ločenih elementov v podnizu Podali smo vrsto celoštevilnih in številnih poizvedb in ugotoviti moramo število vseh različnih elementov, ki jih imamo v danem obsegu, poizvedba je sestavljena iz dveh številk levo in desno, to je dano območje, s tem glede na obseg smo ...

Preberi več

Vprašanje 73. Minimalna poizvedba obsega (razgradnja kvadratnega korena in redka tabela) V težavi z minimalnimi poizvedbami obsega smo podali poizvedbo in celoštevilsko matriko. Vsaka poizvedba vsebuje obseg kot levi in ​​desni indeks za vsak obseg. Dana naloga je določiti najmanjše število vseh številk, ki ležijo v območju. Primer vnosa: arr [] = {2, 5, ...

Preberi več

Vprašanje 74. Poizvedba vsote obsega z uporabo redke tabele V poizvedbi z vsoto obsega z redko tabelo imamo poizvedbo za obseg in damo celoštevilsko matriko. Dana naloga je ugotoviti vsoto vseh celih števil, ki so v območju. Primer vnosa: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Poizvedba: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Izhod: 19 16 25 ...

Preberi več

Vprašanje 75. Štetje in preklop poizvedb v binarnem polju Kot vhodna vrednost je bila podana matrika velikosti n. Težava »Štetje in preklapljanje poizvedb v binarni matriki« zahteva izvedbo nekaterih spodnjih poizvedb, poizvedbe se lahko naključno razlikujejo. Poizvedbe so ⇒ Preklop poizvedbe ⇒ preklop (začetek, konec), to ...

Preberi več

Vprašanje 76. Poizvedbe za decimalne vrednosti podnizov binarnega polja Napišite poizvedbe za decimalne vrednosti podnizov binarnega polja v dano binarno polje. Stavek o problemu zahteva, da ugotovimo decimalno število, ki je bilo tako oblikovano s pomočjo obsega v binarni matriki. Primer vnosa: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1} Poizvedba (1, ...

Preberi več

Vprašanje 77. Povečajte elemente z drugo matriko Recimo, da smo dali dve celoštevilski matriki enake velikosti n. Oba polja vsebujeta pozitivna števila. Stavek o problemu zahteva maksimiranje prvega polja z uporabo drugega elementa polja, pri čemer je drugo polje prednostno (elementi drugega polja naj bodo prvi v izhodu). ...

Preberi več

Vprašanje 78. Minimalne zamenjave, potrebne za združitev vseh elementov, manjših ali enakih k Težava »Najmanjše zamenjave, potrebne za združitev vseh elementov, manjših ali enakih k«, navaja, da imate celoštevilsko matriko. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo najmanjše število zamenjav, ki bodo potrebne za združitev elementov, ki so manjši ali enaki ...

Preberi več

Vprašanje 79. Poiščite prvi in ​​zadnji položaj elementa v rešitvi Sorted Array Leetcode Izjava o težavi V tem članku z naslovom »Poišči prvi in ​​zadnji položaj elementa v rešitvi Leetcode Sorted Array« bomo razpravljali o rešitvi težave z leetcode. V danem problemu dobimo matriko. Dobili smo tudi ciljni element. Elementi v matriki so zaporedni v ...

Preberi več

Vprašanje 80. Monotonic LeetCode rešitev Izjava problema V problemu “Monotonic Array” dobimo matriko. Naša naloga je preveriti, ali je polje monotono ali ne. Monotonsko polje je polje, kjer so elementi razvrščeni po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu. Če je polje razvrščeno po ...

Preberi več

Vprašanje 81. Največja vsota naslednjih podsekvenc, tako da niso zaporedne nobene tri V problemu »Največja vsota zaporedja, tako da nobena tri niso zaporedna« je navedeno, da ste dobili celo število. Zdaj morate najti podsekvenco, ki ima največjo vsoto glede na to, da ne morete upoštevati treh zaporednih elementov. Spomnimo se, da zaporedje ni nič drugega kot matrika ...

Preberi več

Vprašanje 82. Poiščite dvojnike v dani matriki, kadar elementi niso omejeni na obseg Težava »Poiščite dvojnike v dani matriki, kadar elementi niso omejeni na obseg« navaja, da imate matriko, sestavljeno iz n celih števil. Izjavlja se, da gre za iskanje podvojenih elementov, če so v matriki. Če tak element ne obstaja, vrnite -1. Primer [...

Preberi več

Vprašanje 83. Preverite, ali matrika vsebuje sosednja cela števila z dovoljenimi dvojniki Dobili boste vrsto celih števil, ki lahko vsebujejo tudi podvojene elemente. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite, ali gre za nabor sosednjih celih števil, natisnite »Da«, če je, ali »Ne«, če ni. Primer vnosa vzorca: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Vzorec ...

Preberi več

Vprašanje 84. K najšibkejše vrstice v matrični rešitvi leetcode Izjava problema V problemu "K najšibkejše vrstice v matriki" dobimo matriko n vrstic in m stolpcev. matrika je napolnjena z 0 ali 1. Posebnost te matrice je, da so vse leve strani vsake vrstice ...

Preberi več

Vprašanje 85. Zmogljivost pošiljanja paketov v D dneh Rešitev Leetcode Izjava o težavi V problemu "Kapaciteta pošiljanja paketov v D dneh" imamo v pristanišču A pakete, ki jih je treba v D dneh prenesti v vrata B. dobimo niz uteži, ki vsebuje težo vsakega paketa in število dni, v katerih smo ...

Preberi več

Vprašanje 86. Lahko aritmetično napreduje od rešitve zaporedja Leetcode Izjava problema V problemu "Lahko naredim aritmetično napredovanje iz zaporedja" dobimo matriko, zdaj moramo odgovoriti, ali je mogoče aritmetično napredovanje ustvariti s preurejanjem zaporedja. Primer arr = [3,1,5] true Pojasnilo: Polje lahko preuredimo kot {1,3,5}, ki tvori ...

Preberi več

Vprašanje 87. Najboljši čas za nakup in prodajo zaloge III Leetcode Solution Izjava o težavi V problemu »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic III« dobimo matriko, kjer vsak element v matriki vsebuje ceno dane delnice na ta dan. Opredelitev posla je nakup ene delnice in prodaja te delnice ...

Preberi več

Vprašanje 88. Najboljši čas za nakup in prodajo zaloge II Leetcode Solution Izjava o težavi V problemu »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic II« dobimo matriko, kjer vsak element v matriki vsebuje ceno dane delnice na ta dan. Opredelitev posla je nakup ene delnice in prodaja te delnice ...

Preberi več

Vprašanje 89. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic z rešitvijo za transakcijsko provizijo Leetcode Izjava težave V problemu »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic s transakcijsko provizijo« dobimo matriko, kjer vsak element v matriki vsebuje ceno dane delnice na ta dan. Opredelitev posla je nakup ene delnice in prodaja te ...

Preberi več

Vprašanje 90. Štetje indeksnih parov z enakimi elementi v matriki Recimo, da smo dali celoštevilsko matriko. Problem »Število indeksnih parov z enakimi elementi v matriki« zahteva ugotovitev števila parov indeksov (i, j) tako, da je arr [i] = arr [j] in i ni enak j . Primer arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 pojasnjevalni pari ...

Preberi več

Vprašanje 91. Poišči vsoto vseh enoličnih vsot podniz za določeno polje Recimo, da imate celo število. Težava »Poišči vsoto vseh enoličnih vsot podnizov za določeno polje« zahteva, da ugotovimo vsoto vseh unikatnih podnizov (vsota podnizov je vsota elementov vsakega pod matrike). Z edinstveno vsoto podniz smo želeli reči, da nobeno podniz ni ...

Preberi več

Vprašanje 92. Najmanjša vsota poti v trikotniku Izjava o težavi Problem "Minimalna vsota poti v trikotniku" navaja, da ste dobili zaporedje v obliki trikotnika s celimi števili. Zdaj, začenši od zgornje vrstice, kakšna je najmanjša vsota, ki jo lahko dosežete, ko pridete do spodnje vrstice? Primer 1 2 3 5 ...

Preberi več

Vprašanje 93. Najdaljša podniz, ki nima več kot K ločenih elementov Težava »Najdaljša podmreža, ki nima več kot K ločenih elementov« navaja, da predpostavljamo, da imate nabor celih števil, stavek o težavi pa zahteva najdaljšo podmarijo, ki nima več kot k različnih elementov. Primer arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Preberi več

Vprašanje 94. Glede na vrsto parov Poiščite vse simetrične pare v njem Poišči vse simetrične pare - Dobili boste nekaj parov matrike. Ugotoviti morate simetrične pare v njem. Simetrični par naj bi bil simetričen, če v parih izgovorita (a, b) in (c, d), v katerih je "b" enako "c" in "a" ...

Preberi več

Vprašanje 95. Najmanjša operacija za enakovrednost vseh elementov v matriki Težava »Minimalna operacija, da bi bili vsi elementi enaki v matriki« navaja, da ste dobili matriko z nekaj celimi številkami. Ugotoviti morate minimalne operacije, ki jih je mogoče izvesti, da je matrika enaka. Primer [1,3,2,4,1] 3 Pojasnilo Vsako odštevanje je lahko ...

Preberi več

Vprašanje 96. Izdelaj binarno drevo iz podane matrične predstavitve Težava »Konstruiranje binarnega drevesa iz dane predstavitve nadrejenega polja« navaja, da ste dobili matriko. Ta vhodna matrika predstavlja binarno drevo. Zdaj morate na podlagi tega vhodnega polja zgraditi binarno drevo. Polje shrani indeks nadrejenega vozlišča pri vsakem indeksu. ...

Preberi več

Vprašanje 97. Poiščite podmarijo z dano vsoto (obravnava negativne številke) Težava »Poišči podmarijo z dano vsoto (obravnava negativne številke)« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko, ki vsebuje tudi negativna cela števila in številko, imenovano »vsota«. Izjava o težavi zahteva, da se natisne pod matrika, ki sešteje do dane številke, imenovane »vsota«. Če je več kot ena podniz ...

Preberi več

Vprašanje 98. Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi Težava »Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Izjava o problemu zahteva ugotovitev dolžine najdaljše sosednje podniže, katere elemente je mogoče razporediti v zaporedju (neprekinjeno, naraščajoče ali padajoče). Številke v ...

Preberi več

Vprašanje 99. Štetje števila trojčkov z izdelkom, ki je enako dani številki Problem »Štetje števila trojčkov z zmnožkom, ki je enako danemu številu« navaja, da dobimo celoštevilsko matriko in število m. Izjava o problemu zahteva ugotovitev skupnega števila trojčkov z izdelkom, enakim m. Primer arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Pojasnilo Trojke ...

Preberi več

Vprašanje 100. Največja razlika med prvim in zadnjim indeksom elementa v matriki Recimo, da imate vrsto celih števil. Problem »Največja razlika med prvim in zadnjim indeksom elementa v matriki« zahteva ugotovitev razlike med prvim in zadnjim indeksom vsakega števila, ki je v matriki, tako da je razlika največja od vseh. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 101. Poiščite štiri elemente, ki seštejejo na določeno vrednost (Hashmap) Težava »Poiščite štiri elemente, ki se seštevajo na določeno vrednost (Hashmap)« navaja, da imate celoštevilsko matriko in število, imenovano vsota. Stavek o problemu zahteva določitev, ali so v polju prisotni štirje elementi, ki seštejejo do dane vrednosti "vsota". Če je res, potem deluje ...

Preberi več

Vprašanje 102. Najdaljša podsekvenca, tako da je razlika med sosednjima eno Težava »Najdaljša podrejenost, tako da je razlika med sosednjima eno ena« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Zdaj morate najti dolžino najdaljše podsekvence tako, da je razlika sosednjih elementov 1. Primer 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Pojasnilo Kot ...

Preberi več

Vprašanje 103. Poiščite vse trojčke z ničelno vsoto Težava »Najdi vse trojčke z ničelno vsoto« navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivno in negativno število. Stavek o problemu zahteva, da odkrijemo trojko z vsoto, ki je enaka 0. Primer arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 104. Preverite, ali dano polje vsebuje podvojene elemente v razdalji k drug od drugega Težava »Preveri, ali dana matrika vsebuje podvojene elemente na razdalji k drug od drugega«, navaja, da moramo v danem neurejenem polju v območju k preveriti dvojnike. Tu je vrednost k manjša od dane matrike. Primeri K = 3 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 105. Seznanite se z danim izdelkom Težava »Seznanjanje z danim izdelkom« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in številko »x«. Ugotovite, ali je matrika sestavljena iz para, katerega izdelek je enak 'x' v danem vhodnem polju. Primer [2,30,12,5] x = 10 Da, tukaj je razlaga o paru izdelkov 2 ...

Preberi več

Vprašanje 106. Največja razdalja v matriki Težava »Največja razdalja v matriki« navaja, da ste dobili »n« št. nizov in vsi nizi so podani v naraščajočem vrstnem redu. Vaša naloga je najti največjo razliko / absolutno razliko dveh števil v polju in lahko določimo največjo razdaljo med dvema številkama kot ...

Preberi več

Vprašanje 107. Prvi element, ki se v matriki pojavi k krat Podali smo številko 'k' in celoštevilsko matriko. Težava »Prvi element, ki se v matriki pojavi k-krat« pravi, da najdemo prvi element v matriki, ki se v matriki pojavi točno k-krat. Če v matriki ni elementa, ki se zgodi k-krat ...

Preberi več

Vprašanje 108. Natisnite vse podniz z vsoto 0 Dobili boste celoštevilsko matriko, vaša naloga je natisniti vse možne podniže z vsoto, ki je enaka 0. Torej moramo natisniti vse podniz z vsoto 0. Primer arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Podmarijo najdemo iz indeksa 0 ...

Preberi več

Vprašanje 109. Vsebuje dvojnik Dobili smo matriko, ki lahko vsebuje podvojene elemente ali pa ne. Zato moramo preveriti, ali vsebuje dvojnik. Primeri [1, 3, 5, 1] ​​true [„jabolko“, „mango“, „oranžna“, „mango“] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Pristop Niz lahko preverimo na več načinov ...

Preberi več

Vprašanje 110. Iz danega zaporedja oblikujte najmanjše število Težava »Oblikuj najmanjše število iz danega zaporedja« navaja, da si dobil nekaj vzorcev samo I in D. Pomen I pomeni povečanje in zmanjšanje dobimo z D. V stavku o težavi je treba natisniti najmanjše število, ki ustreza danemu vzorcu. Imamo ...

Preberi več

Vprašanje 111. Poizvedbe obsega za najdaljšo pravilno naslednjo zaporedje Dobili boste zaporedje nekaterih zaporednih oklepajev, z drugimi besedami, dobili boste oklepaje, kot sta '(' in ')' in dobili boste obseg poizvedb kot začetno in končno točko. Težava »Poizvedbe obsega za najdaljše pravilno zaporedno oklepaje« zahteva, da ugotovimo največjo dolžino ...

Preberi več

Vprašanje 112. Največja podmreža z enakim številom 0 in 1 Dobili boste vrsto celih števil. Cela števila so v vhodni matriki le 0 in 1. Izjava o težavi zahteva, da poiščemo največjo pod matriko, ki ima lahko enako število 0 in 1. Primer arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 do 5 (skupaj 6 elementov) Pojasnilo Iz položaja polja ...

Preberi več

Vprašanje 113. Binarna matrika po operacijah preklapljanja obsega M Dobili boste binarno matriko, ki je na začetku sestavljena iz 0 in Q poizvedb. Stavek o težavi zahteva preklop vrednosti (pretvorba 0s v 1s in 1s v 0s). Po izvedenih poizvedbah Q natisnite nastalo polje. Primer arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Preklop (2,4) ...

Preberi več

Vprašanje 114. Vsota dveh sklopov, ki se ne prekrivata Izjava o težavi Problem "Neprekrivajoča se vsota dveh nizov" navaja, da ste dobili dva polja kot vhodni vrednosti kot arrA [] in arrB [] enake velikosti n. Prav tako imata oba ločena elementa ločeno in nekaj skupnih elementov. Vaša naloga je ugotoviti skupno vsoto ...

Preberi več

Vprašanje 115. Poiščite vse pare (a, b) v polju, tako da je a% b = k Izjava o težavi Problem “Poišči vse pare (a, b) v matriki, tako da je a% b = k” navaja, da ste dobili celo število in celoštevilčno vrednost, imenovano k. Izjava o težavi zahteva, da par ugotovimo tako, da je x ...

Preberi več

Vprašanje 116. Obseg poizvedb LCM Izjava o težavi V težavi »Range LCM Queries« je navedeno, da imate celoštevilsko matriko in q število poizvedb. Vsaka poizvedba vsebuje (levo, desno) kot obseg. Dana naloga je ugotoviti LCM (levo, desno), tj. LCM vsega števila, ki prihaja v območju ...

Preberi več

Vprašanje 117. Poizvedbe za GCD vseh številk matrike, razen elementov v določenem obsegu Izjava o težavi V težavi »Poizvedbe za GCD vseh številk matrike, razen elementov v določenem obsegu« je navedeno, da boste prejeli celoštevilčno matriko in aq število poizvedb. Vsaka poizvedba vsebuje številko levo in desno. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite ...

Preberi več

Vprašanje 118. Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne Izjava o težavi Težava »Ugotovite, ali je podmreža v obliki gore ali ne« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko in obseg. Izjava o problemu zahteva ugotovitev, ali je podmreža, ki je nastala med danim območjem, v obliki gorske oblike ali ...

Preberi več

Vprašanje 119. Problem vsote podmnožic v prostoru O (vsota) Izjava o težavi Problem "Vsota podmnožice v O (vsoti) prostora" navaja, da ste dobili vrsto nekaterih negativnih celih števil in določeno vrednost. Zdaj ugotovite, ali obstaja podnabor, katerega vsota je enaka vsoti dane vhodne vrednosti. Primer matrike = {1, 2, 3, 4} ...

Preberi več

Vprašanje 120. Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oglatega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Preberi več

Vprašanje 121. Problem z rudnikom zlata Izjava o težavi V "Težavi z rudnikom zlata" piše, da ste dobili 2D mrežo z nekaj negativnimi kovanci, nameščenimi v vsaki celici dane mreže. Sprva rudar stoji v prvem stolpcu, vendar vrstica nima omejitev. Lahko začne v kateri koli vrsti. ...

Preberi več

Vprašanje 122. Najdaljše naraščajoče zaporedno zaporedje Posledice so še ena tema, ki jo imajo radi anketarji. Če jih prilagodite, jim lahko vedno ponudite nove priložnosti za testiranje kandidatov. Kandidat lahko preveri sposobnost razmišljanja in analiziranja stvari ter najde najboljše in optimalne rešitve. Danes rešujemo problem podsekvence, ki ga bomo ...

Preberi več

Vprašanje 123. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Izjava o težavi Problem "Najboljši čas za nakup in prodajo delnic" navaja, da prejmete niz cen dolžine n, kjer i-ti element shrani ceno delnice na i-ti dan. Če lahko opravimo samo eno transakcijo, to je, da kupimo en dan in ...

Preberi več

Vprašanje 124. Najpogostejši K pogosti elementi Izjava o težavi V prvih K pogostih elementih smo podali matriko nums [], poiščite k najpogostejših elementov. Primeri nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Naiven pristop za izdelavo najpogostejših K pogostih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 125. Razvrščanje mehurčkov z uporabo dveh skladov Izjava o težavi Težava »Razvrščanje mehurčkov z dvema skladama« navaja, da ste dobili matriko velikosti []. Ustvarite funkcijo za razvrščanje dane matrike a [] z uporabo paradigme mehurčkastega razvrščanja z dvema podatkovnima strukturama skladov. Primer a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Preberi več

Vprašanje 126. Razvrsti matriko po vrstnem redu, ki ga določa druga matrika Izjava o težavi Dobili ste dve vrsti celih števil arr1 [] in arr2 []. Težava »Razvrsti matriko po vrstnem redu, ki ga določa druga matrika« zahteva, da prvo matriko razvrstite glede na drugo matriko, tako da bodo številke v prvi matriki razmeroma razvrščene od vseh ...

Preberi več

Vprašanje 127. Konstrukcija najdaljše naraščajoče podsekvence (N log N) Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Problem "Konstrukcija najdaljše naraščajoče podsekvence (N log N)" zahteva konstruiranje najdaljše naraščajoče podsekvence. Primer arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1 in velikost te najdaljše naraščajoče sekvence je ...

Preberi več

Vprašanje 128. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 129. Preuredite matriko tako, da 'arr [j]' postane 'i', če je 'arr [i]' 'j' Izjava o težavi Težava ”Preuredite matriko tako, da 'arr [j]' postane 'i', če je 'arr [i]' 'j'", navaja, da imate matriko "n", ki vsebuje cela števila. Številke v matriki so v območju od 0 do n-1. Izjava o težavi zahteva preureditev polja v ...

Preberi več

Vprašanje 130. Največja podmreža izdelka Izjava o težavi V težavi »Maximum Product Subarray« je navedeno, da ste dobili celo število, ki vsebuje pozitivna in negativna števila. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo največji zmnožek pod matrike. Primer arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Pojasnilo Elementi v podnizu ...

Preberi več

Vprašanje 131. Pretvori matriko v cik-cak modo Izjava o težavi Problem "Pretvori matriko v cik-cak modus" navaja, da ste dobili - celih števil. Stavek o težavi zahteva, da matriko razvrsti cik-cak, tako da bodo elementi v matriki videti kot à a <b> c <d> e ...

Preberi več

Vprašanje 132. Prvo negativno celo število v vsakem oknu velikosti k Izjava o težavi Problem "Prvo negativno celo število v vsakem oknu velikosti k" navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna cela števila, za vsako okno velikosti k pa tiskajte prvo negativno celo število v tem oknu. Če v nobenem oknu ni negativnega celega števila, potem izpiši ...

Preberi več

Vprašanje 133. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanje 134. Minimalno število obrazca iz določenega zaporedja Izjava o težavi Problem „Minimalno število obrazca iz danega zaporedja navaja, da dobite niz s dolžino / velikostjo n, ki predstavlja vzorec znakov„ I “, tj. Povečuje in„ D “, tj. Natisnite najmanjše število za dani vzorec z enoličnimi številkami od 1 do 9. Na primer - ...

Preberi več

Vprašanje 135. Število najdaljših naraščajočih posledic Izjava o težavi Težava »Število najdaljših naraščajočih podsekvenc« navaja, da ste dobili matriko velikosti []. Natisnite število najdaljših naraščajočih podsekvenc v njem. Primer a [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 Pojasnilo: Najdaljše naraščajoče podsekve je mogoče videti v ...

Preberi več

Vprašanje 136. Najdi najmanj v zasukanem razvrščenem polju Izjava o težavi »Najdi najmanj v zasukanem razvrščenem polju« navaja, da dobite razvrščeno polje velikosti n, ki se zasuka za določen indeks. Poiščite najmanjši element v matriki. Primer a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Pojasnilo: Če matriko uredimo v razvrščeno ...

Preberi več

Vprašanje 137. Izvedba Dequeja s pomočjo krožnega polja Izjava o težavi »Implementacija Deque z uporabo krožne matrike« zahteva, da se z uporabo krožne matrike insertFront (x) izvedejo naslednje funkcije Dequea (dvojno končana čakalna vrsta): vstavite element x na sprednji strani Deque insertRear (x): vstavite element x na zadnji strani Deque deleteFront (): izbriši element iz ...

Preberi več

Vprašanje 138. Prerazporedite matriko po vrstnem redu - najmanjša, največja, druga najmanjša, druga največja Izjava o težavi Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Težava »Preuredite matriko po vrstnem redu - najmanjša, največja, 2. najmanjša, 2. največja, ..« zahteva, da se matrika preuredi tako, da je najprej najmanjše število in nato največje število, nato drugo najmanjše in nato drugo ...

Preberi več

Vprašanje 139. Prerazporedite polje tako, da so celo postavljeni večji od lihih Izjava o težavi Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Težava »Prerazporeditev matrike tako, da so celo pozicionirani večji od neparnih« zahteva, da se matrika prerazporedi tako, da bi bili elementi v parnem položaju v polju večji od elementa tik pred njim. Arr [i-1] <= Arr [i], če je položaj 'i' ...

Preberi več

Vprašanje 140. Dane številke razporedite tako, da tvorijo največje število Izjava o težavi Recimo, da imate celo število. Težava »Razvrsti dane številke tako, da tvori največje število« zahteva, da se matrika preuredi tako, da mora biti izhod največja vrednost, ki jo lahko naredimo s temi številkami matrike. Primer [34, 86, 87, ...

Preberi več

Vprašanje 141. Odstranite dvojnike iz razvrščene matrike Izjava o težavi »Odstrani dvojnike iz razvrščene matrike« navaja, da ste dobili razvrščeno polje velikosti N. Podvojene elemente morate odstraniti iz polja. Po odstranitvi podvojenih elementov natisnite polje, ki vsebuje edinstvene elemente. Primer a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 142. Preštejte podniz, ki imajo skupno ločene elemente enake originalni matriki Izjava o težavi »Štej podniz, ki imajo skupno število različnih elementov enakih izvorni matriki«, navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Izjava o težavi zahteva, da ugotovi skupno število podniz, ki vsebujejo vse ločene elemente, ki so prisotni v izvirni matriki. Primer arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Preberi več

Vprašanje 143. Zmnožek matrike, razen samega sebe Izjava o težavi »Izdelek matrike, razen samega sebe« navaja, da ste dobili matriko []. Natisnite drugo matriko p [] enake velikosti, tako da je vrednost pri i-tem indeksu polja p enaka zmnožku vseh elementov prvotne matrike ...

Preberi več

Vprašanje 144. Najprej manjka pozitivno Izjava o težavi “Prva manjka pozitivna” težava navaja, da ste dobili matriko [] (razvrščeno ali nesortirano) velikosti n. Poiščite prvo pozitivno število, ki manjka v tej matriki. Primer a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Pojasnilo: Če razvrstimo matriko, dobimo {-1, ...

Preberi več

Vprašanje 145. Neprekinjena matrična koda Izjava o težavi »Neprekinjena matrična koda Leetcode« navaja, da ste dobili matriko velikosti n [], sestavljeno samo iz 1 in 0. Poiščite najdaljšo podmrežo, v kateri je število 1 enako številu 0. Primer a [] = {1, 0, 1, 1, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 146. Števila s prostimi frekvencami, večjimi ali enakimi k Izjava o težavi Problem »Številke s prostimi frekvencami, večjimi ali enakimi k«, navaja, da dobite niz celoštevilskih števil n in celoštevilčno vrednost k. Vse številke v njej so praštevila. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite številke, ki so prikazane v ...

Preberi več

Vprašanje 147. Poiščite pare z dano vsoto, tako da so elementi para v različnih vrsticah Izjava o težavi "Poiščite pare z dano vsoto, tako da so elementi parov v različnih vrsticah", problem navaja, da ste dobili matriko celih števil in vrednost, imenovano "vsota". Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo vse pare v matriki, ki sešteje do dane ...

Preberi več

Vprašanje 148. Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike Izjava o težavi »Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike« navaja, da ste dobili matriko M * N. Izjava o problemu zahteva, da v O (M * N) času odkrijemo vse pogoste elemente v dani matriki v vsaki vrstici matrike. Primer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Preberi več

Vprašanje 149. Zberemo največ točk v mreži z dvema prečkama Izjava o težavi Dobili smo matrico velikosti "nxm" in v mreži moramo zbrati največ točk z dvema prečkama. Če stojimo pri celici i, j, imamo tri možnosti, da gremo v celico i + 1, j ali i + 1, j-1 ali i + 1, j + 1. To je ...

Preberi več

Vprašanje 150. Glede na dva nerazvrščena polja poiščemo vse pare, katerih vsota je x Izjava o težavi Glede na dva nesortirana polja poiščite vse pare, katerih vsota je x, problem navaja, da ste dobili dve nizi celih števil, ki sta nerazvrščeni in vrednost, imenovano sum. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite skupno število parov in natisnete vse tiste pare, ki dodajo ...

Preberi več

Vprašanje 151. Razvrsti elemente po pogostosti Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil, v njej se ponavljajo nekatera števila. Stavek o težavi zahteva, da številko v matriki natisnete v padajočem vrstnem redu glede na njihovo pogostost, to je razvrščanje elementov po frekvenci. Primer arr [] = {3,4,3,1,2,9,2,9,2,5} 2 2 2 3 3 9 9 ...

Preberi več

Vprašanje 152. Poiščite prvi ponavljajoči se element v polju celih števil Izjava o težavi Poiščite prvi ponavljajoči se element v nizu celoštevilskih težav. Stanje problema kaže, da ste dobili celo celo število. Zahteva, da poišče prvi ponavljajoči se element iz polja in natisne to številko. Primer arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Pojasnilo: V danem polju je ...

Preberi več

Vprašanje 153. Poiščite podniz z najmanjšim povprečjem Izjava o težavi Dali ste celoštevilsko matriko in številko k. Izjava o problemu zahteva, da poiščemo podniz z najmanjšim povprečjem, to je najti podpolje k ​​elementov, ki ima najmanjše povprečje. Primer arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Podmreža [0, 2] ima najmanjše povprečje. Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 154. Poiščite najmanjše število operacij spajanja, da naredite matriko palindrom Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Izjava o težavi zahteva, da najdemo najmanjše število operacij združevanja, da naredimo matriko palindrom, tj. Ugotovimo najmanjše število operacij združevanja, ki jo je treba narediti na matriki, da postane palindrom. Operacija združevanja preprosto pomeni, da ...

Preberi več

Vprašanje 155. Preverite, ali dani niz velikosti n lahko predstavlja BST n ravni ali ne Izjava o težavi Glede na matriko z n elementi preverite, ali je navedena matrika velikosti n lahko BST n ravni ali ne. S tem se preveri, ali lahko binarno drevo iskanja, izdelano z uporabo teh n elementov, predstavlja BST n ravni. Primeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Preberi več

Vprašanje 156. Poiščite največjo povprečno podmrežo k dolžine Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil in številko k. Stavek o težavi zahteva, da poiščemo največjo povprečno podmrežo dolžine k. Subarray ni nič drugega kot matrika, sestavljena iz sosednjega bloka elementov izvirne matrike. Primer arr [] = {1,3,12,34,76,10} [2, 4] Pojasnilo: Matrika se začne ...

Preberi več

Vprašanje 157. Tiskanje oklepajev v Matrix Chain Multiplication Problem Izjava o problemu Moramo najti vrstni red množenja matrik, tako da je število operacij, ki sodelujejo pri množenju vseh matric, čim manjše. Nato moramo natisniti to naročilo, to je tiskanje oklepajev v matričnem množenju verige. Recimo, da imate 3 matrike A, B, ...

Preberi več

Vprašanje 158. Poiščite najmanjšo razliko med katerima koli dvema elementoma Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Stavek o problemu zahteva, da se najde najmanjša razlika med katerima koli elementoma, navedenima v matriki. Primer arr [] = {11,1,6,8,20,13} 2 Pojasnilo: Najmanjša razlika med 11 in 13 je 2. arr [] = {19,14,80,200,32,29} 3 Pojasnilo: Najmanjša razlika med 32 in 29 ...

Preberi več

Vprašanje 159. Največja pravokotna pod matrica, katere vsota je 0 Izjava o težavi Poiščite pod matriko največje velikosti v 2D matriki, katere vsota je nič. Podmatrica ni nič drugega kot 2D matrika znotraj dane 2D matrike. Torej, imate matriko podpisanih celih števil, morate izračunati vsoto podmatrik in matriko poiskati z ...

Preberi več

Vprašanje 160. Največja vsota pravokotnika v 2D matriki Izjava o težavi Poiščite pravokotnik največje vsote v 2D matriki, tj. Poiščite pod matriko z največjo vsoto. Podmatrica ni nič drugega kot 2D matrika znotraj dane 2D matrike. Torej, imate matriko podpisanih celih števil, morate izračunati vsoto podmatrik in ...

Preberi več

Vprašanje 161. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Vaša naloga je ugotoviti največjo podštevilko vsote v polju na tak način, da bi bilo treba številke v zaporedju razvrstiti po vrstnem redu v naraščajočem vrstnem redu. Podporedje ni nič drugega kot zaporedje, ki ga ...

Preberi več

Vprašanje 162. Največja vsota sosednja podmreža Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo največjo vsoto sosednjih podmrež. To ne pomeni nič drugega kot najti podniz (zvezni elementi), ki ima največjo vsoto med vsemi drugimi podnizami v dani matriki. Primer arr [] = {1, -3, 4, ...

Preberi več

Vprašanje 163. Množenje matrične verige V problemu množenja verige matrik II smo podali dimenzije matric, poiščimo vrstni red njihovega množenja, tako da je število operacij, ki sodelujejo pri množenju vseh matric, čim manjše. Predpostavimo, da imate 3 matrike A, B, C velikosti axb, bx ...

Preberi več

Vprašanje 164. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 165. Posamezna številka Glede na matriko a [] velikosti n. Vsi elementi v matriki so prisotni dvakrat, razen 1. Poiščite element, ki se pojavi samo enkrat, ali z drugimi besedami rečemo, da najdemo eno številko. Primer vnosa: a [] = {1, 3, 5, 5, 2, 1, 3} ...

Preberi več

Vprašanje 166. Podmnožica Leetcode V težavi Subset Leetcode smo podali nabor različnih celih števil, števil, natisnemo vse podnabore (sklop moči). Opomba: Nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih podnaborov. Matrika A je podmnožica matrike B, če jo lahko dobimo iz B tako, da izbrišemo nekaj (po možnosti nič ...

Preberi več

Vprašanje 167. Premešaj matriko Glede na matriko ali niz, ki vsebuje n elementov. Tu so elementi edinstveni ali ni ponovitve. Premešajte matriko (ali nabor) števil brez dvojnikov. Primer // Vstavi matriko s sklopi 2, 4, 3 in 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Naključni predmet = ...

Preberi več

Vprašanje 168. Največji kvadrat V problemu največjega kvadrata smo podali 2D binarno matriko, napolnjeno z 0 in 1, poiščemo največji kvadrat, ki vsebuje samo eno, in vrnemo njegovo površino. Primer vnosa: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Preberi več

Vprašanje 169. Delitev matrike na pare z vsoto, deljivo s K Delitev matrike na pare z vsoto, deljivo s K, je težava, ki jo občasno povprašamo v intervjujih z različnimi popravki. Tisti, ki me poznajo, poznajo mojo navado, da te težave pretvarjam v zgodbe. V tem članku si oglejmo to težavo. Razmere za razumevanje ...

Preberi več

Vprašanje 170. Štejte različne elemente v vsakem oknu velikosti K Podmnožice so nekaj, s čimer se ukvarjamo že nekaj časa. V zadnji epizodi smo število ločenih podmnožic pokrivali z ločenimi parnimi številkami. Tokrat štejemo različne elemente v vsakem oknu velikosti K. Oddelek-1 O težavi. Glede na nesortirano matriko ...

Preberi več

Vprašanje 171. Poiščite tri elemente iz različnih treh nizov, tako da je a + b + c = vsota Three Sum je problem, ki ga imajo radi anketarji. To je težava, ki so me osebno vprašali med intervjujem v Amazoniji. Torej, ne da bi zapravljali več časa, pojdimo na težavo. Matrika, ki ima tako pozitivna kot negativna števila. Tri številke, ki seštejejo do nič /, je mogoče spremeniti, ...

Preberi več

Vprašanje 172. Beseda iskanje Iskanje besed je nekaj podobnega ugankam za iskanje besed v nekem obdobju našega življenja. Danes na mizo prinašam spremenjeno križanko. Moji bralci morajo biti nekoliko zmedeni, o čem govorim. Ne da bi zapravljali več časa, pojdimo do izjave o težavi Can ...

Preberi več

Vprašanje 173. K Prazne reže K prazne reže pravilno predstavljajo vrtnarsko dilemo in poskušajo nabrati cvetje, ki ustreza našemu stanju. Naš vrtnar ima polje N-rež. Gospod vrtnar je v vsako režo posadil cvet. Vsaka roža bo zacvetela na določen edinstven dan. Prav tako smo posadili zimzelene cvetove. ...

Preberi več

Vprašanje 174. Štejte pare, katerih izdelki obstajajo v nizu Pri štetju parov, katerih izdelki obstajajo v težavi z matriko, smo podali matriko, preštejte vse različne pare, katerih vrednost izdelka je prisotna v matriki. Primer Vhod A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Izhod Število ločenih parov, katerih zmnožek obstaja v matriki, je: 2 Pari so: (2, ...

Preberi več

Vprašanje 175. Natisni vse ločene elemente danega celoštevilskega polja Glede na celoštevilsko matriko natisnite vse različne elemente v matriki. Podana matrika lahko vsebuje dvojnike, rezultat pa mora natisniti vsak element samo enkrat. Podana matrika ni razvrščena. Primer vnosa: števila [] = {12, 10, 9, 45, 2, 10, 10, 45} Izhod: 12, 10, 9, 45, 2 Pristop ...

Preberi več

Vprašanje 176. Par pozitivnih negativnih vrednosti v matriki V paru pozitivnih negativnih vrednosti v problemu matrike smo dali matriko A različnih celih števil, natisnemo vse pare, ki imajo pozitivno vrednost in negativno vrednost števila, ki obstaja v matriki. Natisniti moramo pare po vrstnem redu. Par, katerega ...

Preberi več

Vprašanje 177. Štetje parov z dano vsoto Glede na celoštevilsko matriko velikosti n in celo število 'K' morate prešteti število parov (ni nujno, da so unikatni), prisotnih v matriki, katerih vsota je enaka 'K'. Primer vnosa: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Izhod: 2 Rešitev surove sile za štetje parov z dano vsoto Glavna ideja ...

Preberi več

Vprašanje 178. Vstavi Izbriši GetRandom V težavi Insert Delete GetRandom moramo oblikovati podatkovno strukturo, ki podpira vse naslednje operacije v povprečnem O (1) času. insert (val): Vstavi element val v nabor, če še ni prisoten. remove (val): Odstrani element val iz niza, če je prisoten. getRandom: Vrne naključni element iz trenutnega nabora ...

Preberi več

Vprašanje 179. Spajanje prekrivajočih se intervalov V težavi z intervali prekrivanja intervalov smo podali zbirko intervalov, združimo in vrnemo vse intervale, ki se prekrivajo. Primer vnosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izhod: [[2, 4], [5, 7]] Pojasnilo: Lahko združimo [2, 3] in [3 , 4] skupaj v obliki [2, 4] Pristop za iskanje združitve ...

Preberi več

Vprašanje 180. Mediana dveh razvrščenih nizov Glede na dva razvrščena polja A in B velikosti n in m. Poiščite mediano končnega razvrščenega polja, dobljenega po združitvi danih dveh nizov, ali z drugimi besedami, rečemo, da najdemo mediano dveh razvrščenih nizov. (Pričakovana časovna zapletenost: O (log (n))) Pristop 1 za ...

Preberi več

Vprašanje 181. Največja podmreža izdelka V težavi z največ podmrežjo izdelka smo podali vrsto celih števil, poiščite sosednjo podniz z vsaj enim elementom, ki ima največji zmnožek. Primer Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Največji izdelek = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Največji produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Preberi več

Vprašanje 182. Poiščite največjo možno vrednost za vsako velikost okna v določenem polju Glede na matriko a [] velikosti n. Za vsako velikost okna, ki se pri natisu matrike spreminja od 1 do n, ali najdite najmanjšo vrednost za vsako velikost okna v danem polju. Primer vnosa: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Izhod: 70 30 20 ...

Preberi več

Vprašanje 183. Vsota najmanjše velikosti podmreže Glede na števila matrik pozitivnega celega števila in vsote s poiščite najmanjšo velikost sosednje podmreže števil, tako da je vsota enaka ali večja od s (dana vrednost). Primer vnosa: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Izhod: 2 {podmreža [4, ...

Preberi več

Vprašanje 184. Poiščite element v razvrščenem zasukanem polju Pri iskanju v razvrščeni zasukani matriki smo podali razvrščeno in zasukano matriko in element, preverite, ali je dani element prisoten v matriki ali ne. Primeri Vhodna števila [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izhodna vrednost Vhodna števila [] = {2, ...

Preberi več

Vprašanje 185. Največja podmreža izdelka Glede na matriko n celih števil poiščite največji zmnožek, dobljen iz sosednje podmreže dane matrike. Primeri Vhodna dolžina [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Izhodna vrednost 80 Vhodna dolžina [] = {5, 10, 6, -2, 1} Izhodna vrednost 300 Vhodna dolžina [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Izhod 70 ...

Preberi več

Vprašanje 186. Nastavi matrične ničle V problemu nastavitve ničel matrike smo podali matriko (n X m), če je element 0, nastavimo celotno vrstico in stolpec 0. Primeri Vhod: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izhod: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Preberi več

Vprašanje 187. 3 Vsota V 3. težavi z vsoto smo podali matriko s števili n celih števil, poiščemo vse enolične trojčke, ki seštejejo do 0. Primer vnosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izhod: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naive Approach for 3 Sum problem Pristop Brute force ...

Preberi več

Vprašanje 188. Poiščite podvojeno številko Glede na število matrik, ki vsebuje (n + 1) elementov, vsak element pa je med 1 in n. Če je samo en podvojen element, poiščite podvojeno številko. Primeri Vhod: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Izhod: 2 Vhod: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Izhod: 3 Naive ...

Preberi več

Vprašanje 189. Vzorčenje rezervoarja Vzorčenje rezervoarja je tehnika naključnega izbiranja k predmetov iz rezervoarja z danega seznama n elementov, kjer je n zelo veliko. Na primer, poiščite sezname v Googlu, YouTubu itd. Naive Approach for Reservoir Sampling Sestavite niz rezervoarjev velikosti k, naključno izberite elemente s navedenega seznama. ...

Preberi več

Vprašanje 190. Najpogostejši element v polju Dobili boste vrsto celih števil. Izjava o težavi pravi, da morate ugotoviti najpogostejši element v matriki. Če obstaja več vrednosti, ki se pojavijo največkrat, moramo tiskati katero koli od njih. Primer vhoda [1, 4,5,3,1,4,16] Izhod ...

Preberi več

Vprašanje 191. Najmanjša vsota poti V problemu z najmanjšo vsoto poti smo podali matriko "a × b", sestavljeno iz nenegativnih števil. Vaša naloga je najti pot od zgoraj levo proti desni spodaj, ki zmanjša vsoto vseh številk, ki prihajajo na poti, ki ste jo našli. Opomba: Premikate se lahko samo ...

Preberi več

Vprašanje 192. Kako učinkovito uporabiti k skladov v enem samem polju? Oblikujte in izvedite novo podatkovno strukturo, ki implementira k skladov v eno matriko. Nova podatkovna struktura mora podpirati ti dve operaciji - push (element, stack_number): ki potisne element v dano število skladov. pop (stack_number): ta izvleče zgornji element iz danega ...

Preberi več

Vprašanje 193. Natisni naslednje večje število poizvedb Q V problemu Print next Greater Number of Q queries smo dali matriko a [] velikosti n, ki vsebuje številke, in drugo matriko q [] velikosti m, ki predstavlja poizvedbe. Vsaka poizvedba predstavlja indeks v matriki a []. Za vsako poizvedbo natisnem številko iz polja ...

Preberi več

Vprašanje 194. Preverite, ali je matrika skladno razvrščena Za preverjanje, ali je matrika težava, ki jo je mogoče razvrščati v niz, smo podali matriko velikosti [] velikosti n, ki vsebuje elemente od 1 do n v naključnem vrstnem redu. Razvrsti matriko v naraščajočem vrstnem redu z uporabo začasnega sklada, ki sledi le tem dvema operacijama - Odstrani element na začetnem ...

Preberi več

Vprašanje 195. Poiščite najboljše K (ali najpogostejše) številke v toku Pri iskanju top k (ali najpogostejših) števil v problemu s tokom smo podali celoštevilsko matriko, sestavljeno iz nekaterih števil. Izjava o težavi pravi, da morate iz matrike vzeti element, na vrhu pa lahko imate največ k številk. Potrebujemo ...

Preberi več

Vprašanje 196. K Prazne reže LeetCode K Empty Slots je zelo znana težava na LeetCode. Izjava o težavi je takšna - Vrt je sestavljen iz n rež, ki vsebujejo po en cvet. Vse rože so sprva necvetele. Glede na matriko a [] cvetja in celo število k. Glede na to, da navajam od 0, i + 1'th ...

Preberi več

Vprašanje 197. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 198. Tehnika drsnih oken Preden začnete in skupaj s tem, kaj je tehnika drsnih oken? Kaj počne in kako počne, kar počne, nam omogoči, da se tega koncepta loti majhen problem Glede na vrsto celih števil imamo nalogo najti najmanjšo vsoto vseh ...

Preberi več

Vprašanje 199. Iskanje K najbližjega elementa Pri iskanju najbližjega problema z elementom K smo podali razvrščeno matriko in vrednost x. Težava je v iskanju števila elementov K, ki so najbližji x v dani matriki. Glede na matriko arr [] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,45, 48, 50, 53, 55, 56} in x ...

Preberi več

Vprašanje 200. Skok igra V igri skok smo podali vrsto nenegativnih celih števil, vi ste sprva postavljeni na prvi indeks polja. Vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem položaju. Ugotovite, ali lahko dosežete zadnji indeks. Primer vnosa: arr = [2,3,1,1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 201. Pretvorba Postfix v predpono V tej težavi smo podali niz, ki označuje izraz postfix. Za pretvorbo predpone moramo narediti postfix. Zapis predpone V tem zapisu pišemo operande za operatorjem. Znan je tudi kot poljski zapis. Na primer: + AB je izraz predpone. Zapis postfiksa v ...

Preberi več

Vprašanje 202. Vsota kombinacije V kombinaciji z vsoto kombinacij smo podali vrsto pozitivnih celih števil arr [] in vsoto s, poiščimo vse unikatne kombinacije elementov v arr [], kjer je vsota teh elementov enaka s. Isto ponavljajočo se številko je mogoče izbrati med arr [] neomejeno število krat. Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 203. Max območje otoka Opis težave: Glede na 2D matriko ima matrika kot vnosa le 0 (predstavlja vodo) in 1 (predstavlja zemljo). Otok v matriki nastane tako, da se združijo vse sosednje enote, povezane v 1 smeri (vodoravno in navpično). V matriki poiščite največjo površino otoka. Predpostavimo, da so vsi štirje robovi ...

Preberi več

Vprašanje 204. Išči v Sortirano vrteče polje Iskanje elementov v razvrščenem zasukanem polju je mogoče najti z binarnim iskanjem v O (logn) času. Cilj tega prispevka je najti dani element v razvrščenem zasukanem polju v času O (logn). Naveden je nekaj razvrščenega zasukanega polja. Primer vnosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Preberi več

Vprašanje 205. Edinstvene poti Podana je mreža 2x mxn, vi pa stojite v zgornji in levi celici mreže. tj. celica, ki se nahaja na (1,1). Poiščite število edinstvenih poti, po katerih lahko pridete do celice, ki se nahaja na (m, n), iz celice, ki se nahaja na (1,1) ...

Preberi več

Vprašanje 206. Največja podmreža V težavi Maximum Subarray smo podali celoštevilsko matrično številko, poiščemo sosednjo pod matriko, ki ima največjo vsoto, in izpišemo vrednost največje vsote podmreže. Primer vhodnih števil [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izhodni algoritem 6 Cilj je najti ...

Preberi več

Vprašanje 207. Dolžina najdaljše fibonacijeve podsekvence Glede na strogo naraščajočo paleto pozitivnih celih števil poiščite dolžino najdaljše fibonačijeve podsekvence. Zaporedje n elementov je fibonacijevo, če je, n> = 3 xi = x (i - 2) + x (i -1), kjer je xi i-ti člen zaporedja in i> = 2 Primeri Vhod arr []. ..

Preberi več

Vprašanje 208. Intervali spajanja Pri problemu združevanja intervalov smo podali nabor intervalov oblike [l, r], združimo prekrivajoče se intervale. Primeri Vhod {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izhod {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Vhod {[ 1, 4], [1, 5]} Izhod {[1, 5]} Naiven pristop za spajanje intervalov ...

Preberi več

Vprašanje 209. 4Vsota V problemu 4Sum smo dali celo število x in matriko a [] velikosti n. Poiščite vse unikatne množice 4 elementov v matriki, tako da je vsota teh 4 elementov enaka danemu celotnemu številu x. Primer vnosa a [] = {1, 0, -1, ...

Preberi več

Vprašanje 210. Poiščite Peak Element Razumejmo težavo Find Peak Element. Danes imamo s seboj matriko, ki potrebuje svoj vrhunec. Zdaj se gotovo sprašujete, kaj mislim z elementom vrha? Vrhunski element je tisti, ki je večji od vseh njegovih sosedov. Primer: Glede na vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 211. K-ti najmanjši element v razvrščeni matriki V K-tem najmanjšem elementu v razvrščeni matriki smo podali matriko nxn, kjer so vse vrstice in stolpci razvrščeni po padajočem vrstnem redu. Poiščite k-ti najmanjši element v dani 2D matriki. Primer vhoda 1: k = 3 in matrica = 11, 21, 31, 41 ...

Preberi več

Vprašanje 212. Trikotna pasta Pascal Pascalov trikotnik je zelo dober problem Leetcode, ki ga v Amazonu, Microsoftu in drugih podjetjih tolikokrat vprašajo. dali smo nenegativne celoštevilčne vrstice, natisnemo vrstice prvih vrstic paskalovega trikotnika. Primeri vrstic = 5 vrstic = 6 Vrste rešitev za dinamično programiranje Pascal Triangle Leetcode ...

Preberi več

Vprašanje 213. Manjkajoča številka V težavi z manjkajočim številom smo podali polje velikosti N, ki vsebuje število od 0 do N. Vse vrednosti v matriki so unikatne. Poiskati moramo manjkajoče število, ki ni v matriki in je med 0 in N. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 214. Spoji razvrščeno polje V problemu združevanja razvrščenih nizov smo dali dva razvrščena polja v naraščajočem vrstnem redu. Najprej smo vnesli številko, inicializirano za array1 in array2. Ti dve številki sta N in M. Velikost polja 1 je enaka vsoti N in M. V polju 1 najprej ...

Preberi več

Vprašanje 215. Delitev Enaka vsota podmnožice Partition Equal Subset Sum je težava, pri kateri smo podali vrsto pozitivnih števil. Ugotoviti moramo, ali ga lahko razdelimo na dve podmnožici, tako da je vsota elementov v obeh nizih enaka. Tu ni nujno, da število ...

Preberi več

Vprašanje 216. Razvrsti barve Razvrščanje barv je težava, pri kateri moramo podati matriko, ki vsebuje N predmetov. Vsaka škatla je pobarvana z eno barvo, ki je lahko rdeča, modra in bela. Imamo N predmetov, ki so že pobarvani. Niz moramo razvrstiti tako, da je enaka barva ...

Preberi več

Vprašanje 217. Zavrti matriko Zavrti matriko je težava, pri kateri smo podali matriko velikosti N. Matriko moramo zasukati v pravo smer. Vsak element se premakne za en položaj v desno in zadnji element polja pride na prvo mesto. Torej, dali smo vrednost K ...

Preberi več

Vprašanje 218. Posoda z večino vode Opis težave: pri n indeksih (i = 0 ... n-1) dobite n celih števil (y2, y1, y0,1,2… yn-1). Celo število v i-tem indeksu je yi. Zdaj na kartezijanski ravnini narišete n črt vsake povezovalne točke (i, yi) in (i, 0). Poiščite največjo količino vode ...

Preberi več

Vprašanje 219. Množenje matrične verige z uporabo dinamičnega programiranja Matrično množenje verig je metoda, pri kateri najdemo najboljši način množenja danih matrik. Vsi vemo, da je množenje matric v naravi asociativno (A * B = B * A). Torej imamo veliko naročil, v katerih želimo izvesti množenje. Pravzaprav v tem algoritmu ...

Preberi več

Vprašanje 220. Vsota podmreže je enako k Glede na celoštevilsko matriko in celo število k. Poiščite skupno število sosednjih podnizov dane matrike, katerih vsota elementov je enaka k. Primer vhoda 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 izhod: 7 vhod 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Izhod: 4 Pojasnilo: razmislite o primeru-1 ...

Preberi več

Vprašanje 221. Problem vsote podmnožice V problemu vsote podmnožic dobimo seznam vseh pozitivnih števil in vsoto. Preveriti moramo, ali obstaja podskupina, katere vsota je enaka dani vsoti. Primer vnosa Seznam števil: 1 2 3 10 5 vsota: 9 izhod true Pojasnilo za ...

Preberi več

Vprašanje 222. Razvrščanje po gomili Razvrščanje kopice je tehnika razvrščanja na podlagi primerjave, ki temelji na podatkovni strukturi binarnega kupa. HeapSort je podoben sortiranju izbora, kjer najdemo največ element in ga nato postavimo na konec. Ta isti postopek ponovimo za preostale elemente. Glede na nerazvrščeno ...

Preberi več

Vprašanje 223. Problem zamenjave kovancev Problem zamenjave kovancev - Glede na nekaj kovancev različnih vrednosti c1, c2,…, cs (na primer: 1,4,7….). Potrebujemo znesek n. Uporabite te dane kovance za oblikovanje zneska n. Kovanec lahko uporabite tolikokrat, kot je potrebno. Poiščite skupno število načinov, na katere ...

Preberi več

Vprašanje 224. Množenje dveh matrik Izjava problema V problemu "Množenje dveh matrik" smo podali dve matriki. Te matrike moramo pomnožiti in natisniti rezultat ali končno matriko. Tu je potreben in zadosten pogoj, da mora biti število stolpcev v A enako številu vrstic v matriki ...

Preberi več

Vprašanje 225. Najmanjše število operacij spajanja za izdelavo matričnega palindroma Izjava o težavi V problemu "Najmanjše število združitev operacij za izdelavo palindroma matrike" smo podali matriko "a []". Poiščite najmanjše število operacij merge_operations, ki so potrebne za izdelavo palindroma polja. Opomba: palindrom je beseda, besedna zveza ali zaporedje, ki se bere enako nazaj kot naprej. ...

Preberi več

Vprašanje 226. Oblikujte najmanjše število iz danega zaporedja D-jev in I-jev Izjava o težavi V problemu »Minimalno število obrazcev iz danega zaporedja D-jev in I-jev« smo podali vzorec, ki vsebuje samo I-je in D-je. Jaz za povečanje in D za zmanjšanje. Napišite program za tiskanje najmanjšega števila po tem vzorcu. Števke od 1 do 9 in številk ni mogoče ponoviti. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 227. Poiščite podmarijo dane dolžine z najmanjšim povprečjem Izjava o težavi V problemu »Poiščite podmarijo dane dolžine z najmanjšim povprečjem« smo podali matriko in vhodno celo število X. Napišite program za iskanje podmreže dolžine X z najmanjšim / najmanjšim povprečjem. Natisne začetni in končni indeks podmreže, ki ima najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 228. Poiščite ničle, ki jih želite obrniti, tako da je število zaporednih 1 povečano Izjava o težavi V problemu »Najdi ničle, ki jih je treba preusmeriti, tako da je število zaporednih enot največje« smo podali binarno matriko in številko x, ki označuje št. ničel, ki jih je treba obrniti. Napišite program za iskanje ničel, ki jih je treba obrniti, tako da ...

Preberi več

Vprašanje 229. Združi razvrščena polja K in natisni razvrščeni izhod Izjava o težavi V težavi »Spajanje K razvrščenih nizov in razvrščenih izhodnih izpisov« smo podali k razvrščenih nizov različnih velikosti. Napišite program za združitev teh nizov in natisnite končno razvrščeno polje kot izhod. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Naslednjih n vrstic, ki vsebujejo ...

Preberi več

Vprašanje 230. Poiščite najmanjši element v razvrščenem in zasukanem polju Izjava o težavi V problemu »Poiščite najmanjši element v razvrščenem in zasukanem polju« smo podali razvrščeno polje []. Ta matrika se zavrti na neznani točki, poiščite najmanjši element v tej matriki. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celoštevilčno vrednost n. ...

Preberi več

Vprašanje 231. Razvrsti elemente po frekvenci II Izjava o težavi V problemu »Razvrsti elemente po frekvenci II« smo podali matriko []. Niz razvrstite glede na frekvenco elementov, kjer je element višje frekvence prvi, nato drugi. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n ...

Preberi več

Vprašanje 232. Nakup Nakup Prodaja za povečanje dobička Izjava o težavi V problemu »Nakup delnic za prodajo za povečanje dobička« smo podali niz, ki vsebuje ceno delnic vsak dan, poiščite največji dobiček, ki ga lahko ustvarite z nakupom in prodajo v teh dneh. Tu lahko kupujemo in prodajamo večkrat, vendar šele po prodaji ...

Preberi več

Vprašanje 233. Intervali prekrivanja prekrivanja II Izjava o težavi V problemu »Spajanje prekrivajočih se intervalov II« smo podali nabor intervalov. Napišite program, ki bo intervale, ki se prekrivajo, združil v enega in natisnil vse intervale, ki se ne prekrivajo. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n parov, kjer je vsak par ...

Preberi več

Vprašanje 234. Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer Izjava o problemu V problemu »Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer« smo podali vrsto pozitivnih in negativnih celih števil. Napišite program, ki bo našel največjo vsoto sosednje podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 235. Problem sortiranja palačink Izjava o težavi »Problem razvrščanja palačink« temelji na razvrščanju palačink. Glede na nesortirano matriko moramo napisati program, ki za razvrščanje polja uporablja samo obračanje. Flip je operacija, ki spremeni matriko. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N presledkov ...

Preberi več

Vprašanje 236. Razvrščanje palačink Izjava o težavi V problemu »Razvrščanje palačink« smo podali vrsto celih števil A []. Razvrsti polje tako, da izvedeš vrsto preobratov palačink. V enem obračanju palačinke naredimo naslednje korake: Izberite celo število k, kjer je 1 <= k <= dolžina arr. Obrni polje podniza [0… k-1] (0-indeksirano). Vnos ...

Preberi več

Vprašanje 237. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 238. Ponovno izvajanje hitrega razvrščanja Izjava o težavi V problemu »Iterative Implementation of Quick Sort« smo podali matriko []. Matriko moramo razvrstiti s hitrim razvrščanjem. Tukaj se hitro razvrščanje ne izvaja rekurzivno, temveč se izvaja na iterativni način. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 239. Premešajte dani niz Izjava o težavi V problemu »Premešaj določeno matriko« smo podali vrsto celih števil. Napišite program, ki premeša dano matriko. To pomeni, da bo elemente v matriki naključno premešal. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n celih števil, ločenih s presledkom ...

Preberi več

Vprašanje 240. Poiščite vrstico z največjim številom 1 Izjava o težavi V problemu »Poišči vrstico z največjim številom 1« smo podali matriko (2D matriko), ki vsebuje binarne številke z vsako razvrščeno vrstico. Poiščite vrstico z največjim številom 1. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje dve celoštevilčni vrednosti n, m. Naprej, n vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 241. Razvrščanje razvrščenega polja K Izjava o težavi V problemu »Razvrščanje razvrščenega polja K« smo podali vrsto n elementov, pri čemer je vsak element oddaljen največ k od svojega ciljnega položaja. Izdelajte algoritem, ki razvrsti v O (n log k) času. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje dve celi vrednosti N ...

Preberi več

Vprašanje 242. Največja podmreža izdelka II Izjava o težavi V problemu »Maximum Product Subarray II« smo podali matriko, sestavljeno iz pozitivnih, negativnih celih števil in tudi nič. Poiskati moramo največji zmnožek podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhodna oblika Edini ...

Preberi več

Vprašanje 243. Največja podmreža z enakim številom 0 in 1 Izjava o težavi V problemu »Največja podmreža z enakim številom 0 in 1« smo podali matriko a [], ki vsebuje samo 0 in 1. Poiščite največjo podrezo z enakim številom 0 in 1 in natisnite začetni indeks in končni indeks največje podmreže. ...

Preberi več

Vprašanje 244. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o problemu V problemu "Največja vsota, ki narašča v nadaljevanju" smo podali matriko. Poiščite vsoto največje podpostavke dane matrike, to je cela števila v podpovršju so razvrščena po vrstnem redu. Sekvenca je del polja, ki je zaporedje, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 245. Število manjših elementov na desni strani Izjava o težavi V problemu "Število manjših elementov na desni strani" smo podali matriko []. Poiščite število manjših elementov, ki so na desni strani vsakega elementa. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhod ...

Preberi več

Vprašanje 246. Povečanje zaporedja dolžine tri z največjim produktom Izjava o težavi V problemu "Povečanje zaporedja dolžine tri z največjim izdelkom" smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Poiščite podporedje dolžine 3 z največjim zmnožkom. Zaporedje bi se moralo povečevati. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N, ki označuje velikost ...

Preberi več

Vprašanje 247. Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat Izjava o težavi V problemu »Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat« smo podali celoštevilčno matriko velikosti n. Poiščite elemente, ki se pojavijo več kot n / k-krat. Kje je k vhodna vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje dve celi števili N in ...

Preberi več

Vprašanje 248. Poiščite element Peak iz polja Izjava o težavi V problemu "Poiščite najpomembnejši element iz polja" smo podali vhodno polje celih števil. Poiščite vrh element. V matriki je element najvišji element, če je element večji od obeh sosed. Za vogalne elemente lahko štejemo za edine ...

Preberi več

Vprašanje 249. Pozitivne in negativne številke lahko prerazporedite v matriko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev pozitivnih in negativnih števil v polju v matriki« smo dali matriko []. Ta matrika vsebuje pozitivna in negativna cela števila. Prerazporedite matriko tako, da se pozitivno in negativno postavita izmenično. Tu ni treba šteti pozitivnih in negativnih elementov ...

Preberi več

Vprašanje 250. Poiščite največjo ponavljajočo se številko v matriki Izjava o težavi V problemu »Poišči največjo ponavljajočo se številko v matriki« smo podali nesortirano matriko velikosti N. Dana matrika vsebuje številke v območju {0, k}, kjer je k <= N. Poiščite število, ki prihaja do največjega števila krat v matriki. Vhodna oblika ...

Preberi več

Vprašanje 251. Vlečenje vrvi Izjava o problemu V primeru vlečenja vrvi smo podali vrsto celih števil, razdelimo matriko na dva podmnožice velikosti n / 2, tako da je razlika vsote dveh podmnožic čim manjša. Če je n celo, je vsaka velikost podnabora n / 2. Če ...

Preberi več

Vprašanje 252. Prva krožna tura, ki obišče vse bencinske posode V prvem krožnem ogledu, ki je obiskal vse težave z bencinskimi pogradi, je izjava takšna, da je na krogu krog z n bencinskimi črpalkami. Vsaka bencinska črpalka ima par podatkov. Prva vrednost je količina bencinske črpalke, druga pa ...

Preberi več

Vprašanje 253. Preštej možne trikotnike Izjava o problemu Pri problemu štetja možnih trikotnikov smo podali vrsto n pozitivnih celih števil. Poiščite število trikotnikov, ki jih lahko oblikujete z uporabo treh različnih elementov polja kot stranice trikotnika. Opomba: Pogoj trikotnika je vsota dveh stranic ...

Preberi več

Vprašanje 254. Največja vsota krožne podmreže Izjava o težavi V problemu največjega krožnega vsote podmrež smo podali niz celih števil, razporejenih v krogu, v krožnem polju najdemo največjo vsoto zaporednih števil. Primer vnosa arr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} Izhod 40 Pojasnilo tukaj, vsota = 11 + ...

Preberi več

Vprašanje 255. Štirje elementi, ki seštejejo v dano Izjava o problemu V štirih elementih, ki seštejejo v dani problem, smo podali matriko, ki vsebuje N elementov, ki so lahko pozitivni ali negativni. Poiščite nabor štirih elementov, katerih vsota je enaka dani vrednosti k. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 256. Težava s particijo Izjava o težavi V težavi s particijo smo podali niz, ki vsebuje n elementov. Ugotovite, ali je dani niz mogoče razdeliti na dva niza, katerih vsota elementov v podmnožicah je enaka. Primer vnosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izhod Da Pojasnilo Polje ...

Preberi več

Vprašanje 257. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Vprašanje 258. Poiščite razvrščeno zaporedje velikosti 3 Izjava o težavi V danem nerazvrščenem nizu celih števil. Poiskati moramo razvrščeno podsekvenco velikosti 3. Naj bodo trije elementi matrika [i], matrika [j], matrika [k], potem matrika [i] <matrika [j] <matrika [k] za i <j < k. Če je v matriki več trojčkov, natisnite katerega koli ...

Preberi več

Vprašanje 259. Subarray z dano vsoto Izjava problema V podniz z dano težavo z vsoto smo podali matriko, ki vsebuje n pozitivnih elementov. Poiskati moramo podniz, v katerem je vsota vseh elementov podniza enaka dani_vsoti. Podmarijo dobimo iz prvotne matrike z brisanjem nekaterih ...

Preberi več

Vprašanje 260. Največji element v polju, ki se povečuje in nato zmanjšuje Izjava o težavi V dani matriki, ki vsebuje n elementov. Elementi so shranjeni tako, da je najprej k elementov v naraščajočem vrstnem redu, nato pa nk elementov od tam padajoče, moramo najti največ elementov v matriki. Primer a) Vhodna matrika: [15, 25, ...

Preberi več

Vprašanje 261. Preštejte minimalne korake za pridobitev danega polja Izjava o težavi V štetju najmanjših korakov za pridobitev dane težave z matriko smo podali vhodno polje matrike [], ki vsebuje n elementov, izračunati moramo najmanjše število operacij iz pretvorbe polja [] velikosti n z vsemi ničlami ​​v ciljni [] . Operacije a) Povečanje elementa za 1 je ...

Preberi več

Vprašanje 262. Poiščite izgubljeni element iz podvojene matrike Izjava o težavi Glede na dva polja A in B je eno polje dvojnik drugega, razen enega elementa. En element manjka bodisi v A bodisi v B. izgubljeni element moramo najti iz podvojene matrike. Primer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Preberi več

Vprašanje 263. Prerazporedite dano polje v največjo minimalno obliko Izjava o težavi V problemu »Prerazporeditev danega polja v največjo minimalno obliko« smo podali razvrščeno polje, ki vsebuje N elementov. Prerazporedite dano razvrščeno polje pozitivnih celih števil, tako da sta nadomestna elementa ith max in ith min. Glejte spodaj za boljše razumevanje prerazporeditve elementov - Array [0] ...

Preberi več

Vprašanje 264. Podmreža in zaporedje Izjava o težavi V težavi s podnizami in zaporedji moramo natisniti vse podniz in podpovršine za določeno matriko. Ustvari vse možne neprazne podniz. Podniz je običajno opredeljen kot del ali odsek polja, v katerem sosednost temelji na indeksu. Podmreža ...

Preberi več

Vprašanje 265. Spoji dva razvrščena polja Izjava o težavi V težavi z združevanjem dveh razvrščenih nizov smo podali dva vhodno razvrščena polja, ta dva polja moramo združiti tako, da morajo biti začetna števila po popolnem razvrščanju v prvem polju in ostanejo v drugem polju. Primer vhoda A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 266. Število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje N elementov. V dani matriki preštejte število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti. Primer vnosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Vsota = 10 Izhod 7 Možni trojčki so: ...

Preberi več

Vprašanje 267. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanje 268. Združevanje dveh razvrščenih nizov Izjava o problemu Pri združevanju dveh razvrščenih nizov smo dobili dva razvrščena polja, eno polje z velikostjo m + n in drugo polje z velikostjo n. Matriko n velikosti bomo združili v matriko velikosti m + n in natisnili združeno matriko velikosti m + n. Primer vhoda 6 3 M [] = ...

Preberi več

Vprašanje 269. Poiščite fiksno točko v danem polju Izjava o težavi Glede na vrsto n različnih elementov poiščite fiksno točko v dani matriki, pri čemer fiksna točka pomeni, da je vrednost elementa enaka indeksu. Primer vnosa 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Izhod 0 je fiksna točka v tem polju, ker vrednost in indeks ...

Preberi več

Vprašanje 270. Poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje, poiščite element z binarnim iskanjem v razvrščenem polju. Če je prisoten, natisnite indeks tega elementa, sicer natisnite -1. Primer vnosa arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element za iskanje ...

Preberi več

Vprašanje 271. Poišči triplet v matriki z dano vsoto Izjava o težavi Glede na celo celo število poiščite kombinacijo treh elementov v matriki, katerih vsota je enaka dani vrednosti X. Tu bomo natisnili prvo kombinacijo, ki jo dobimo. Če take kombinacije ni, natisnite -1. Primer vnosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 272. Poiščite dvojnike v polju na najbolj učinkovit način Izjava o težavi Na najbolj učinkovit način v prostoru O (n) in O (1) prikaži vse elemente, ki so dvojniki. Glede na matriko velikosti n, ki vsebuje števila od 0 do n-1, se te številke lahko pojavijo poljubno število krat. Poiščite dvojnike v polju v najbolj učinkovitem ...

Preberi več

Vprašanje 273. Razvrsti 0s 1s in 2s v matriki Izjava o težavi Glede na matriko, ki vsebuje N elementov, kjer so elementi matrike 0,1 ali 2. Razvrsti ali loči 0s 1s in 2s v matriki. V prvi polovici razporedite vse ničle, v drugi polovici vse in v tretji polovici vse dvojke. Primer vnosa 22 ...

Preberi več

Vprašanje 274. Poiščite voditelje v polju Izjava o težavi Glede na matriko, ki vsebuje N elementov. Poiščite voditelje v nizu. Voditelji so tisti elementi, ki nimajo elementa, večjega od njih na desni strani polja. Primer vhoda 7 1 95 4 46 8 12 21 izhod 95 46 21 Pojasnilo tukaj št ...

Preberi več

Vprašanje 275. V nesortirani matriki manjka najmanjša pozitivna številka Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite najmanjše pozitivno število, ki manjka v nesortirani matriki. Celo pozitivno število ne vključuje 0. Po potrebi lahko spremenimo izvirno matriko. Matrika lahko vsebuje pozitivna in negativna števila. Primer a. Vhodno polje: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 276. Poiščite podmnožico K dolžine največjega povprečja Izjava o problemu V podmreži najdbe K največjega povprečnega problema smo podali matriko velikosti N. Iskanje začetnega položaja podniza v dani matriki velikosti k z največjim povprečjem. Matrika lahko vsebuje pozitivna in negativna števila. (Povprečje = vsota elementov / število ...

Preberi več

Vprašanje 277. Poiščite pitagorejske trojčke iz Array Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje n celih števil. Iz danega polja moramo poiskati niz pitagorejskih trojk. Opomba: Pogoj pitagorejskih trojčkov: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Primer vhoda 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] izhodni pitagorejski trojčki: 3, 4, 5 Pristop 1 ...

Preberi več

Vprašanje 278. Premakni vse ničle na konec dane matrike Izjava o težavi V dani matriki premaknite vse ničle, ki so v matriki, na konec matrike. Tu vedno obstaja način, kako vstaviti vse število ničel na konec polja. Primer vnosa 9 9 17 0 14 0 ...

Preberi več

Vprašanje 279. Poiščite najmanjšo razdaljo med dvema številkama v matriki Izjava o težavi V dani nesortirani matriki, ki lahko vsebuje tudi dvojnike, poiščite najmanjšo razdaljo med dvema različnima številkama v matriki. Razdalja med dvema številkama v matriki: absolutna razlika med indeksoma +2. Primer vnosa 1 12 3 5 4 2 6 5 6 6 5 ...

Preberi več

Vprašanje 280. Štetje števila pojavitev v razvrščenem nizu Izjava o težavi V problemu »Štetje števila pojavitev v razvrščenem polju« smo podali razvrščeno polje. Preštejte število pojavitev ali pogostost v razvrščeni matriki X, kjer je X celo število. Primer vnosa 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Preberi več

Vprašanje 281. Največja vsota zaporednih elementov Izjava o težavi V "Največji vsoti zaporednih elementov" v podani matriki morate poiskati največjo vsoto ne zaporednih elementov. Ne morete dodati neposrednih številk sosedov. Na primer [1,3,5,6,7,8,] tukaj 1, 3 so sosednje, zato jih ne moremo dodati, 6, 8 pa niso sosednje, zato ...

Preberi več

Vprašanje 282. Poiščite najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju Izjava o težavi V problemu »Najdi najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju« smo podali celoštevilsko matriko. Poiščite najmanjše manjkajoče število v razvrščeni matriki N, ki ima edinstvene elemente v območju od 0 do M-1, kjer je M> N. Primer vnosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 283. Prvi ponavljajoči se element Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje n celih števil. Najti moramo prvi ponavljajoči se element v dani matriki. Če ni ponovljenega elementa, natisnite »No ponavljajoče se celo število«. Opomba: Ponavljajoči se elementi so tisti elementi, ki pridejo večkrat. (Polje lahko vsebuje dvojnike) ...

Preberi več

Vprašanje 284. Sestavljanka s paleto izdelkov Izjava o težavi V problemu sestavljanke z matriko izdelka moramo zgraditi matriko, kjer bo i-ti element zmnožek vseh elementov v dani matriki, razen elementa na i-tem položaju. Primer vhoda 5 10 3 5 6 2 izhoda 180 600 360 300 900 ...

Preberi več

Vprašanje 285. Poiščite vse pare z določeno razliko Izjava o težavi Podali smo vrsto, ki vsebuje različne elemente ali v njej ni ponovljenih elementov. Poiščite vse pare z dano razliko. Če ni para z dano različico, natisnite »Noben par z dano različico«. Primer vnosa 10 20 90 70 20 80 ...

Preberi več

Vprašanje 286. Poiščite prvo ponavljajočo se številko v danem polju Izjava o težavi V matriki je lahko več ponavljajočih se števil, vendar morate v dani matriki najti prvo ponavljajočo se številko (ki se pojavi drugič). Primer vhoda 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izhod 5 je prvi ponavljajoči se element ...

Preberi več

Vprašanje 287. Največja razlika med dvema elementoma, na primer večji element, je manjša Izjava o težavi Podali smo vrsto n celih števil, v katerih moramo najti največjo razliko med dvema elementoma, na primer večji element pride za manjšim. Primer Vhod 4 7 2 18 3 6 8 11 21 Izhod 19 Pristop 1 za največjo razliko med dvema elementoma ...

Preberi več

Vprašanje 288. Večinski element Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje moramo najti večinski element iz razvrščenega polja. Večinski element: Število, ki ima več kot polovico velikosti polja. Tu smo podali številko x, moramo preveriti, ali gre za element večine ali ne. Primer vhoda 5 2 ...

Preberi več

Vprašanje 289. Poiščite prvi in ​​drugi najmanjši element Izjava problema Da bi našli prvi in ​​drugi problem najmanjših elementov, smo podali vrsto celih števil. Poiščite prvo in drugo najmanjše celo število iz polja ali poiščite dve najmanjši številki iz polja. Primer Vhod 7, 6, 8, 10, 11, 5, 13, 99 Izhod Najmanjši je ...

Preberi več

Vprašanje 290. Poiščite število nenavadnih številov v polju Izjava o težavi Glede na vrsto pozitivnih celih števil. Vsa števila se pojavijo sodo številokrat, razen ene številke, ki se zgodi neparno. Najti moramo število, ki se v nizu pojavi neparno številokrat. Primer vnosa 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 291. Razvrsti elemente po pogostosti pojavov Izjava o težavi Pri razvrščanju elementov glede na pogostost pojavitev smo podali matriko a []. Elemente matrike razvrstite tako, da je element z največjim številom pojavitev na prvem mestu. Če je število pojavitev enako, natisnite številko, ki se je prvič pojavila v ...

Preberi več

Vprašanje 292. Poiščite manjkajočo številko Izjava o težavi Pri iskanju manjkajočega števila iz polja od 1 do N števil smo dobili matriko, ki vsebuje številke N-1. Manjka ena številka v nizu številk od 1 do N. Manjkajoče število moramo poiskati. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število ...

Preberi več

Vprašanja o Amazonovih nizih

Vprašanje 293. Ustvarite oklepaje Leetcode Solution Izjava problema Rešitev Generate oklepaje LeetCode – »Generiraj oklepaje« navaja, da je glede na vrednost n. Ustvariti moramo vse kombinacije n parov oklepajev. Odgovor vrnite v obliki vektorja nizov dobro oblikovanih oklepajev. Primer: vnos: n = 3 Izhod: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 294. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 295. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev Leetcode Izjava težave Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – navaja, da je dano nizu s. Najti moramo najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov. Primer: Vhod: s = "abcabcbb" Izhod: 3 Pojasnilo: Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov je dolžine 3. Niz je: "abc". Vnos: s = "bbbbb" ...

Preberi več

Vprašanje 296. Oblikujte podzemni sistem Leetcode Rešitev Izjava o težavi Design Underground System Rešitev LeetCode – »Design Underground System« vas prosi, da načrtujete železniški sistem za spremljanje časa potovanja strank med dvema postajama. Potrebno je izračunati povprečni čas, potreben za potovanje od ene postaje do druge. Izvesti moramo ...

Preberi več

Vprašanje 297. Rešitev najdaljše skupne predpone Leetcode Izjava težave Najdaljša skupna predpona LeetCode Rešitev – »Najdaljša skupna predpona« navaja, da je podana matrika nizov. Med temi nizi moramo najti najdaljšo skupno predpono. Če ne obstaja nobena predpona, vrnite prazen niz. Primer: Vhod: strs = ["flower","flow","flight"] Izhod: "fl" Pojasnilo: "fl" je najdaljši ...

Preberi več

Vprašanje 298. Veljavna rešitev Leetcode Palindrome II Izjava težave Rešitev Veljaven Palindrome II LeetCode – »Veljaven Palindrom II« navaja, da moramo glede na niz s vrniti true, če je s lahko niz palindroma po izbrisu največ enega znaka. Primer: Vhod: s = "aba" Izhod: true Pojasnilo: Vhodni niz je že palindrom, tako da obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 299. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 300. Rešitev z največjo številko Leetcode Izjava problema Največje število Rešitev LeetCode – »Največje število« navaja, da moramo glede na seznam nenegativnih celih števil razporediti števila tako, da tvorijo največje število in ga vrnejo. Ker je rezultat lahko zelo velik, se morate vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 301. Implementirajte rešitev Leetcode Trie (drevo predpone). Izjava težave Rešitev LeetCode Implement Trie (drevo s predpono) – “Implement Trie (drevo predpone)” vas prosi, da implementirate podatkovno strukturo Trie, ki učinkovito izvaja vstavljanje, iskanje in iskanje predpon. Primer: vnos: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["apple"], ["apple"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Izhod: [null, null, true, false, true, null, true] Pojasnilo: Po vstavitvi vseh nizov poskusite videti Všečkaj to. Išče se beseda jabolko, ki ...

Preberi več

Vprašanje 302. Rešitev Leetcode za particioniranje palindroma Izjava težave Rešitev LeetCode za particioniranje palindroma – “Particioniranje palindroma” navaja, da ste dobili niz, razdelite vhodni niz tako, da je vsak podniz particije palindrom. Vrni vse možne palindromske particije vhodnega niza. Primer: Vhod: s = "aab" Izhod: [["a","a","b"],["aa","b"]] Pojasnilo: Obstajata točno 2 veljavni ...

Preberi več

Vprašanje 303. Preštejte in recite rešitev Leetcode Izjava težave Rešitev Preštej in reci LeetCode – »Preštej in reci« te prosi, da poiščeš n-ti člen zaporedja štetj in reci. Zaporedje count-and-say je zaporedje nizov števk, definiranih z rekurzivno formulo: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) je način, kako bi "izgovorili" niz števk iz countAndSay(n-1), ki se nato pretvori ...

Preberi več

Vprašanje 304. Rešitev palindromskih podnizov Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Palindromskih podnizov – »Palindromski podnizi« vas prosi, da poiščete skupno število palindromskih podnizov v vhodnem nizu. Niz je palindrom, ko se bere enako nazaj kot naprej. Podniz je sosednje zaporedje znakov znotraj niza. Primer: Vhod: s = "aaa" Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 305. Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Leetcode Rešitev Izjava problema Največja dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki Rešitev LeetCode – »Maksimalna dolžina združenega niza z edinstvenimi znaki« pravi, da vam je dano niz nizov in morate izbrati katero koli podzaporedje danega niza in jih povezati strune, ki tvorijo ...

Preberi več

Vprašanje 306. Rešitev Leetcode za najkrajšo besedno razdaljo Izjava težave Najkrajša besedna razdalja LeetCode rešitev – pravi, da imate niz nizov in dve različni besedi. Vrniti moramo najkrajšo razdaljo med tema dvema besedama, ki se pojavita v vhodnem nizu. Primer: Vhod: wordsDict = ["praksa", "izdelava", "popolno", "kodiranje", "izdelava"], word1 = "kodiranje", word2 = "vaja" Izhod: 3 Pojasnilo: Beseda "kodiranje" se pojavi pri pozicija 4....

Preberi več

Vprašanje 307. Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode Rešitev Navedba težave Rešitev Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode – navaja, da imate niz s, ki vsebuje oklepaje in male črke. Odstraniti moramo najmanjše število neveljavnih oklepajev, da bo vhodni niz veljaven. Vrniti moramo vse možne rezultate v poljubnem vrstnem redu. Vrvica je ...

Preberi več

Vprašanje 308. Najmanjše število korakov za izdelavo dveh nizov Anagram Leetcode rešitve Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza '&' t ', sestavljena iz malih črk v angleščini. V enem postopku lahko izberemo kateri koli znak v nizu 't' in ga spremenimo v drug znak. Najti moramo najmanjše število takih operacij, da naredimo "t" ...

Preberi več

Vprašanje 309. Rešitev izomorfnih strun Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza, a in b. Naš cilj je ugotoviti, ali sta niza izomorfna ali ne. Dva niza se imenujeta izomorfna, če in samo, če je znake v prvem nizu sploh mogoče zamenjati s katerim koli znakom (vključno s samim seboj ...

Preberi več

Vprašanje 310. Najmanjše zamenjave, da bi bili nizi enaki rešitvi Leetcode Izjava o težavi Dobili ste dve nizi s1 in s2 enake dolžine, sestavljeni samo iz črk "x" in "y". lahko zamenjate katera koli dva znaka, ki pripadata različnim nizom, vaša naloga pa je, da oba niza postaneta enaka. vrne minimalno število zamenjav, potrebnih, da sta oba niza enaka ...

Preberi več

Vprašanje 311. Odstranite rešitev s kodo Palindromic Subsequences Leetcode Težava Odstrani rešitev Paletromic Subsequences Leetcode Solution navaja, da ste dobili niz. Niz je sestavljen iz samo dveh znakov 'a' ali 'b'. Izbrisati morate celoten niz. Obstaja omejitev, da lahko z enim potezom izbrišete samo palindromsko zaporedje. Poiščite najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 312. Defanging IP Address Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi smo dobili naslov IP. Preprosto ga moramo pretvoriti v Defanged IP Address, tj. V našem izhodnem nizu, vse "." se pretvorijo v "[.]". Primer # 1: address = "1.1.1.1" "1 [.] 1 [.] 1 [.] 1" # 2: address = "255.100.50.0" "255 [.] 100 [.] 50 [.] 0 "Pristop 1 (z uporabo niza strun / graditelja) ...

Preberi več

Vprašanje 313. Ujemanje nizov v rešitvi z matrično kodo Problem String Matching v array Leetcode Solution nam ponuja niz nizov. Težava nas prosi, da najdemo nize, ki so podnizi nekega drugega niza iz vhoda. Samo hiter opomnik, podniz ni nič drugega kot del niza, ki ostane po ...

Preberi več

Vprašanje 314. Ali je rešitev s kodo Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva različna niza. Cilj je ugotoviti, ali je prvi niz podsekvenca drugega. Primeri prvi niz = "abc" drugi niz = "mnagbcd" true prvi niz = "burger" drugi niz = "dominos" false Pristop (Rekurzivno) To je enostavno ...

Preberi več

Vprašanje 315. Poiščite rešitev Leetcode Referenca V tej težavi imamo dva niza. Drugi niz se ustvari tako, da se znaki prvega niza naključno premešajo in nato na kateri koli naključni položaj doda dodaten znak. Vrniti moramo dodaten znak, ki je bil dodan drugemu nizu. Liki bodo vedno ...

Preberi več

Vprašanje 316. Dodajte binarno rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na dva binarna niza a in b moramo ta dva niza dodati in rezultat vrniti kot binarni niz. Binarni niz so nizi, ki vsebujejo samo 0 in 1. Primer a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Pristop Za dodajanje dveh ...

Preberi več

Vprašanje 317. Veljavna rešitev palindrome Leetcode Izjava o težavi Glede na niz moramo ugotoviti, ali gre za palindrom, pri čemer upoštevamo samo alfanumerične znake, torej samo številke in abecede. Zanemarjati moramo tudi črke za abecedne znake. Primer "Moški, načrt, kanal: Panama" res Pojasnilo: "AmanaplanacanalPanama" je veljaven palindrom. "dirkati z avtom" ...

Preberi več

Vprašanje 318. Obrnjeni samoglasniki rešitve z nizom leetcode Izjava o težavi V tej težavi je podan niz in obrniti moramo samo samoglasnike tega niza. Primer "hello" "holle" Pojasnilo: pred vzvratno vožnjo: "hello" po vzvratni vožnji: "holle" "leetcode" "leotcede" Pojasnilo: Pristop 1 (Uporaba sklada) Samo obrniti moramo samoglasnike, ki so prisotni v vnosu ...

Preberi več

Vprašanje 319. Rešitev Roman to Integer Leetcode V problemu »Roman to Integer« dobimo niz, ki predstavlja neko pozitivno celo število v svoji rimski številki. Rimske številke so predstavljene s 7 znaki, ki jih je mogoče pretvoriti v cela števila z uporabo naslednje tabele: Opomba: Celoštevilčna vrednost dane rimske številke ne bo presegla ali ...

Preberi več

Vprašanje 320. Rešitev s prehodno potjo Leetcode Izjava o težavi Pri prečkanju poti je podan a_string, v katerem so samo štirje različni znaki 'N', 'S', 'E' ali 'W', ki prikazujejo gibanje predmeta v eni smeri naenkrat za 1 enoto. Predmet je sprva v izvoru (0,0). Ugotoviti moramo, ali ...

Preberi več

Vprašanje 321. Multiply Strings Leetcode rešitev Problem Multiply Strings Leetcode rešitev zahteva, da pomnožimo dva niza, ki sta nam dana kot vhod. Rezultat množenja moramo natisniti ali vrniti funkciji klicatelja. Torej, če bolj formalno izrazimo dvoje nizov, poiščite zmnožek danih nizov. ...

Preberi več

Vprašanje 322. Celo število rimske rešitve Leetcode V tej težavi dobimo celo število in jo moramo pretvoriti v rimsko številko. Tako je težava na splošno imenovana "Integer to Roman", to pa je Integer to Roman Leetcode Solution. Če nekdo ne ve za rimske številke. V starih časih ljudje niso ...

Preberi več

Vprašanje 323. Scramble niz Izjava o težavi Težava »Scramble String« navaja, da ste dobili dva niza. Preverite, ali je drugi niz kodiran niz prvega ali ne? Pojasnilo Naj niz s = "odličen" Predstavitev s kot binarnega drevesa z rekurzivno razdelitvijo v dva neprazna podniza. Ta niz je lahko ...

Preberi več

Vprašanje 324. Skupinski anagrami Ugotoviti moramo skupinske anagrame danih besed. To pomeni, da jo bomo za vsako besedo razvrstili in shranili kot ključ in izvirni vnos, ki ni razvrščen kot vrednost in če ima kateri koli drug vhod enako vrednost kot ...

Preberi več

Vprašanje 325. Celo število angleških besed V problemu »Celo število angleških besed« smo podali celo negativno celo število in naloge za pretvorbo tega števila v njegove številčne besede ali pa dobimo vnos števila, poljubnega števila, naša naloga pa je, da to število predstavimo v nizu oblika. Poglejmo en primer, ...

Preberi več

Vprašanje 326. Poiščite najmanjši element, ki vsebuje elemente s k Seznami V problemu »Poiščite najmanjši obseg, ki vsebuje elemente s k seznamov«, smo podali K sezname, ki so razvrščeni in enake velikosti N. Zahteva določitev najmanjšega obsega, ki vsebuje vsaj elemente z vsakega od seznamov K . Če jih je več ...

Preberi več

Vprašanje 327. Najmanjši vstavki za oblikovanje palindroma z dovoljenimi permutacijami Težava »Najmanj vstavkov za oblikovanje palindroma z dovoljenimi permutacijami« navaja, da ste dobili niz z malimi črkami. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo, ali je najmanjši znak vstavljen v niz, ki lahko postane Palindrom. Položaj znakov je lahko ...

Preberi več

Vprašanje 328. LCS (najdaljše skupno nasledstvo) treh nizov Težava »LCS (najdaljša skupna podsekvenca) treh nizov« navaja, da ste dobili 3 nize. Poiščite najdaljšo skupno podpostavko teh 3 nizov. LCS je niz, ki je pogost med tremi nizi in je sestavljen iz znakov, ki imajo enak vrstni red v vseh ...

Preberi več

Vprašanje 329. Preverite, ali matrika vsebuje sosednja cela števila z dovoljenimi dvojniki Dobili boste vrsto celih števil, ki lahko vsebujejo tudi podvojene elemente. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite, ali gre za nabor sosednjih celih števil, natisnite »Da«, če je, ali »Ne«, če ni. Primer vnosa vzorca: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Vzorec ...

Preberi več

Vprašanje 330. Najdaljše ponavljanje Težava »Najdaljše ponavljajoče se zaporedje« navaja, da ste dobili niz kot vhod. Poiščite najdaljšo ponavljajočo se podpostavko, to je zaporedje, ki obstaja dvakrat v nizu. Primer aeafbdfdg 3 (afd) Pristop Problem nas zahteva, da ugotovimo najdaljšo ponovljeno zaporedje v nizu. ...

Preberi več

Vprašanje 331. Po vsaki poizvedbi o zamenjavi znakov preverite Palindrome Težava »Preveri Palindrome po vsaki poizvedbi za zamenjavo znakov« navaja, da je predpostavljeno, da ste dobili niz in ne. poizvedb ima vsaka poizvedba dve celoštevilčni vhodni vrednosti kot i1 in i2 ter en vnos znakov, imenovan 'ch'. Stavek o težavi zahteva spremembo vrednosti na i1 in ...

Preberi več

Vprašanje 332. Kombinacije črk telefonske številke V kombinacijah črk težave s telefonsko številko smo podali niz, ki vsebuje številke od 2 do 9. Težava je v iskanju vseh možnih kombinacij, ki bi jih lahko predstavljala ta številka, če bi bila vsakemu številu dodeljene nekatere črke. Dodelitev številke je ...

Preberi več

Vprašanje 333. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – Glede na niz moramo najti dolžino najdaljšega podniza brez ponavljajočih se znakov. Poglejmo si nekaj primerov: Primer pwwkew 3 Pojasnilo: Odgovor je “wke” z dolžino 3 aav 2 Pojasnilo: Odgovor je “av” z dolžino 2 Pristop-1 ...

Preberi več

Vprašanje 334. Iz danega zaporedja oblikujte najmanjše število Težava »Oblikuj najmanjše število iz danega zaporedja« navaja, da si dobil nekaj vzorcev samo I in D. Pomen I pomeni povečanje in zmanjšanje dobimo z D. V stavku o težavi je treba natisniti najmanjše število, ki ustreza danemu vzorcu. Imamo ...

Preberi več

Vprašanje 335. Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oglatega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Preberi več

Vprašanje 336. Utemeljitev besedila Rešitev LeetCode Danes bomo razpravljali o utemeljitvi besedila LeetCode Rešitev. Izjava težave Problem »Utemeljitev besedila« navaja, da imate seznam s[ ] vrste niza velikosti n in velikosti celega števila. Besedilo poravnajte tako, da je vsaka vrstica besedila sestavljena iz velikosti števila znakov. Ti lahko ...

Preberi več

Vprašanje 337. Obrni posamezne besede Izjava o težavi Težava »Obrni posamezne besede« navaja, da ste dobili niz s. Zdaj natisnite hrbet vseh posameznih besed v nizu. Primer s = "TutorialCup - spreminjanje načina učenja" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Obrni posamezne besede" esreveR ...

Preberi več

Vprašanje 338. Odstranite oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in - Izjava o težavi Dobili boste niz velikosti n, ki predstavlja aritmetični izraz z oklepaji. Težava »Odstrani oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in -« nas prosi, da ustvarimo funkcijo, ki lahko poenostavi dani izraz. Primer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Preberi več

Vprašanje 339. Najmanjša vsota kvadratov števila znakov v danem nizu po odstranitvi k znakov Izjava o težavi Problem "Najmanjša vsota kvadratov števila znakov v določenem nizu po odstranitvi k znakov" navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo male črke. Iz niza lahko odstranite k znakov, tako da je v preostalem nizu vsota ...

Preberi več

Vprašanje 340. Pristop na podlagi čakalne vrste za prvi neponavljajoči se znak v toku Izjava o težavi Težava »Pristop, ki temelji na čakalni vrsti za prvi neponavljajoči se znak v toku«, navaja, da prejmete tok, ki vsebuje male črke, poiščite prvega, ki se ne ponavlja, vsakič, ko v tok dodate nov znak in če obstaja ni nobenega ponavljajočega se znaka -1. Primeri aabcddbe ...

Preberi več

Vprašanje 341. Minimalno število obrazca iz določenega zaporedja Izjava o težavi Problem „Minimalno število obrazca iz danega zaporedja navaja, da dobite niz s dolžino / velikostjo n, ki predstavlja vzorec znakov„ I “, tj. Povečuje in„ D “, tj. Natisnite najmanjše število za dani vzorec z enoličnimi številkami od 1 do 9. Na primer - ...

Preberi več

Vprašanje 342. Poizvedbe podnizov palindroma Izjava o težavi V težavi »Poizvedbe podnizov Palindrome« je navedeno, da ste prejeli niz in nekaj poizvedb. Pri teh poizvedbah morate ugotoviti, ali je oblikovani podniz iz te poizvedbe palindrom ali ne. Primer niza str = "aaabbabbaaa" Poizvedbe q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Preberi več

Vprašanje 343. Dane številke razporedite tako, da tvorijo največje število Izjava o težavi Recimo, da imate celo število. Težava »Razvrsti dane številke tako, da tvori največje število« zahteva, da se matrika preuredi tako, da mora biti izhod največja vrednost, ki jo lahko naredimo s temi številkami matrike. Primer [34, 86, 87, ...

Preberi več

Vprašanje 344. Pregraditev palindroma Izjava o težavi Glede na niz poiščite najmanjše število potrebnih rezov, tako da so vsi podnizi particij palindromi. Ker naš prvotni niz razrežemo na različne particije, tako da so vsi podnizi palindromi, temu problemu rečemo problem Palindrom partition. Primer asaaaassss 2 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 345. Obrni besede v nizu Izjava o težavi »Obrni besede v nizu« navaja, da ste dobili niz s velikosti n. Natisnite niz v obratnem vrstnem redu, tako da zadnja beseda postane prva, druga zadnja postane druga itd. S tem nizom se sklicujemo na stavek, ki namesto tega vsebuje besede ...

Preberi več

Vprašanje 346. Transformacija največje teže danega niza Izjava o težavi Največja teža pretvorbe danega problema niza navaja, da je niz, sestavljen samo iz dveh znakov 'A' in 'B'. Imamo operacijo, pri kateri lahko niz spremenimo v drug niz tako, da preklopimo kateri koli znak. Tako so možne številne transformacije. Od vseh možnih ...

Preberi več

Vprašanje 347. Težava z mobilno numerično tipkovnico Izjava o težavi Pri težavi z mobilno numerično tipkovnico upoštevamo številčno tipkovnico. Poiskati moramo vse število možnih številskih zaporedij dane dolžine, tako da lahko pritisnete samo gumbe zgoraj, navzdol, levo in desno od trenutnega gumba. Ni vam dovoljeno ...

Preberi več

Vprašanje 348. Najkrajši palindrom V najkrajšem problemu s palindromom smo podali niz s dolžino l. Pred njim dodajte znake, da postane palindrom, če ni. Natisnite najmanjše število znakov, uporabljenih za izdelavo danega niza kot palindrom. Primer vnosa: s = abc Izhod: 2 (z ...

Preberi več

Vprašanje 349. Druga najbolj ponavljana beseda v zaporedju Glede na zaporedje nizov je naloga najti drugo najpogostejšo besedo ali niz v zaporedju. (Glede na to, da se dve besedi ne ponavljata drugi, bo vedno ena sama beseda). Primer vnosa: {"aaa", "bb", "bb", "aaa", "aaa", c "} Izhod: niz z ...

Preberi več

Vprašanje 350. Največje število pojavljajočih se znakov v nizu Podan niz velikosti n, ki vsebuje male črke. Najti moramo največje število pojavljajočih se znakov v nizu. Če obstaja več kot en znak z največjo možno količino, natisnite katerega koli od njih. Primer vhoda: Niz s=”test” Izhod: Največji možni znak je 't'. 1. pristop: Uporaba ...

Preberi več

Vprašanje 351. Načini dekodiranja V problemu Decode Ways smo podali prazen niz, ki vsebuje samo števke, in določite skupno število načinov dekodiranja z naslednjim preslikavanjem: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primer S = “123” Število načinov dekodiranja tega niza je 3 Če ...

Preberi več

Vprašanje 352. Uredi razdaljo V problemu urejanja razdalje moramo najti najmanjše število operacij, potrebnih za pretvorbo niza X dolžine n v drug niz Y dolžine m. Dovoljene operacije: Vstavljanje brisanja Primer zamenjave Vnos: String1 = “abcd” String2 = “abe” Izhod: Najmanj zahtevanih operacij je 2 (...

Preberi več

Vprašanje 353. Podniz z združitvijo vseh besed V podniz z problemom združevanja vseh besed smo podali niz s in seznam je sestavljen iz številnih besed z enako dolžino. Natisnite začetni indeks podniza, ki je lahko rezultat združevanja vseh besed na seznamu v ...

Preberi več

Vprašanje 354. Najmanjši preobrat oklepaja V težavi z najmanjšim obračanjem oklepajev smo podali niz s, ki vsebuje izraz samo znaka '{' in '}'. Poiščite najmanjše število obratov oklepajev, ki so potrebni za uravnoteženje izraza. Primer vnosa: s = “} {” Izhod: 2 Vhod: s = “{{{” Izhod: dani izraz ne more ...

Preberi več

Vprašanje 355. Izraz vsebuje odvečni oklepaj ali ne Glede na niz s, ki vsebuje izraz operatorjev, operandov in oklepajev. Poiščite, ali dani niz vsebuje nepotrebne oklepaje, brez katerih bo izraz še vedno dal enak rezultat. Z drugimi besedami, ugotoviti moramo, da izraz vsebuje odvečni oklepaj ali ne. Odvečni nosilec Če ...

Preberi več

Vprašanje 356. Preverite, ali sta dva izraza z oklepaji enaka Dana dva niza s1 in s2, ki predstavljata izraza, ki vsebujeta operator seštevanja, operator odštevanja, male abecede in oklepaje. Preverite, ali sta dva izraza z oklepaji enaka. Primer Vhod s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Izhod Da Vhod s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Izhod Ne Algoritem za preverjanje, če sta dva ...

Preberi več

Vprašanje 357. Veljaven niz oklepajev V veljavni težavi z nizom oklepajev smo podali niz, ki vsebuje '(', ')' in '*', preverite, ali je niz uravnotežen, če je '*' mogoče nadomestiti z '(', ')' ali praznim nizom. Primeri Vhod “()” Izhod true Vhod “*)” Izhod true Vhod “(*))” Izhod true Naive Approach for ...

Preberi več

Vprašanje 358. Najdaljša palindromska zaporedje V najdaljšem problemu palindromske podsekvence smo podali niz, poiščite dolžino najdaljše palindromne podsekvence. Primeri Vhod: TUTORIALCUP Izhod: 3 Vhod: DYNAMICPROGRAMMING Izhod: 7 Naivni pristop za najdaljšo palindromsko podsekvenco Naiven pristop k reševanju zgornjega problema je ustvariti vse zaporedje ...

Preberi več

Vprašanje 359. KMP algoritem Algoritem KMP (Knuth-Morris-Pratt) se uporablja za iskanje vzorcev v danem nizu. Dobimo niz S in vzorec p, naš cilj je ugotoviti, ali je dani vzorec prisoten v nizu ali ne. Primer vnosa: S = “aaaab” p = “aab” Izhod: resničen naiven pristop ...

Preberi več

Vprašanje 360. Preverite uravnotežene oklepaje v izrazu Glede na niz s dolžino n. Preverite, ali je za okrogle oklepaje zaključna oklepaja, tj. Če so vsi oklepaji uravnoteženi. Z drugimi besedami, lahko rečemo tudi, da če imamo '}', ')' in ']' za vsako '{', '(' in '[', izraz ...

Preberi več

Vprašanje 361. Ugotovite, ali ima izraz podvojene oklepaje ali ne Glede na niz, ki vsebuje uravnoteženo oklepaj. Ugotovite, ali izraz / niz vsebuje podvojene oklepaje ali ne. Podvojene oklepaje Ko je izraz sredi ali obdan z isto vrsto uravnotežene oklepaje, tj. Večkrat je zaprt med isto vrsto odpiralne in zaključne oklepaje ...

Preberi več

Vprašanje 362. Poiščite največjo globino ugnezdenih oklepajev v nizu Glede na niz s. Napišite kodo, da natisnete največjo globino ugnezdenih oklepajev v danem nizu. Primer vnosa: s = "(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)" Izhod: 4 Vhod: s = "(p ((q) ) ((s) t)) ”Rezultat: 3 Uporaba algoritma sklada Inicializirajte niz dolžin s ...

Preberi več

Vprašanje 363. Uravnotežen izraz z nadomestitvijo V težavi z uravnoteženim izrazom z nadomestitvijo smo podali niz s oklepaji, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Niz ponekod vsebuje tudi x kot nadomestek oklepaja. Preverite, ali je mogoče niz po pretvorbi vseh pretvoriti v izraz z veljavno oklepajem ...

Preberi več

Vprašanje 364. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 365. Pretvorba predpone v infiks V težavi s pretvorbo predpone v infix smo podali izraz v zapisu predpone. Napišite program za pretvorbo v izraz infix. Zapis predpone V tem zapisu so operandi zapisani za operatorjem. Znan je tudi kot poljski zapis. Na primer: + AB je izraz predpone. ...

Preberi več

Vprašanje 366. Pretvorba Postfix v Infix V težavi s pretvorbo postfix v infix smo podali izraz v zapisu postfix. Napišite program za pretvorbo danega zapisa v zapis infix. Zapis Infix V tem zapisu so operatorji zapisani med operandi. Podobno je, kako na splošno pišemo izraz. Na primer: A + ...

Preberi več

Vprašanje 367. Predpona v pretvorbo Postfix V težavi s pretvorbo predpone v postfix smo podali izraz v zapisu predpone v obliki niza. Napišite program za pretvorbo danega zapisa v zapis postfix. Zapis predpone V tem zapisu pišemo operande za operatorjem. Znan je tudi kot poljski zapis. Na primer: + AB je ...

Preberi več

Vprašanje 368. Naslednja permutacija V naslednji težavi s permutacijo, ki smo jo dali besedo, poiščite njeno leksikografsko večjo_permutacijo. Primer vnosa: str = "tutorialcup" izhod: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algoritmi" output: algoritmi vhod: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Preberi več

Vprašanje 369. Najdaljša pogosta naslednja Dobili ste dva niza str1 in str2, ugotovite dolžino najdaljše skupne podsekvence. Zaporedje: zaporedje je zaporedje, ki ga je mogoče izpeljati iz drugega zaporedja z brisanjem nekaterih ali nič elementov, ne da bi spremenili vrstni red preostalih elementov. Za ex 'tticp' je posledičnost ...

Preberi več

Vprašanje 370. Ponavljajoči se vzorec podnizov V ponavljajočih se vzorcih podnizov smo preverili niz, ali ga je mogoče zgraditi tako, da vzamemo podniz in prilepimo več kopij podnizov. Primer vnosa 1: str = “abcabcabc” Izhod: resnično Pojasnilo: “abcabcabc” lahko oblikujemo tako, da praznemu nizu večkrat dodamo “abc”. ...

Preberi več

Vprašanje 371. Permutacija velikih črk Pri permutaciji velikih črk smo podali niz, sestavljen samo iz abeced in številk, vsak znak v nizu je mogoče pretvoriti v male in velike črke, poiskati vse različne nize, ki jih lahko dobimo iz različnih kombinacij malih in velikih črk vsakega znaka v vrvica. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 372. Najdaljša pogosta predpona z razvrščanjem V najdaljši skupni predponi s težavo razvrščanja smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 373. Primerjava nizov vrnitve V problemu primerjave nizov backspace smo podali dva niza S in T, preverite, ali sta enaka ali ne. Upoštevajte, da nizi vsebujejo '#', kar pomeni znak za nazaj. Primeri Vhod S = "ab # c" T = "ad # c" Izhod true (ko se S in T pretvorita v "ac") Vnos ...

Preberi več

Vprašanje 374. Beseda vzorec Vsi smo že naleteli na besedne vzorce, kot so "ABBA", "AABB" itd. Vedno se sprašujemo, na kaj bi se lahko ta blebetanje povezalo. Danes bomo poskušali rešiti problem, kjer bomo poskusili izkoristiti brbljanje. Množica težav z vrvicami temu ne pomaga. Glede na ...

Preberi več

Vprašanje 375. Ujemanje regularnih izrazov V problemu ujemanja regularnih izrazov smo podali dva niza, enega (predpostavimo, da je x) sestavljajo samo male črke, drugi (predpostavimo, da je y) pa male črke z dvema posebnima znakoma, tj. "." in »*«. Naloga je ugotoviti, ali je drugi niz ...

Preberi več

Vprašanje 376. Preuredite niz V težavi z reorganizacijo niza smo podali niz, ki vsebuje samo nekatere znake "az". Naša naloga je, da te znake preuredimo tako, da nobena dva ista znaka ne bosta sosedna. Primer vnosa jabolko Izhod pelpa Vhodna knjiga Izhod obko Vhod aa Izhod ni mogoč Vnos aaab Izhod ni ...

Preberi več

Vprašanje 377. Stiskanje nizov V težavi s stiskanjem niza smo podali matriko tipa [] tipa char. Stisnite ga kot znak in štetje določenega znaka (če je število znakov 1, je edini znak shranjen v stisnjeni matriki). Dolžina stisnjenega polja bi morala ...

Preberi več

Vprašanje 378. Veljavni oklepaji LeetCode Solution V problemu z veljavnimi oklepaji LeetCode smo dali niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']', da ugotovimo, ali je vhodni niz veljaven. Tukaj vam bomo zagotovili veljavno rešitev LeetCode v oklepajih. Vhodni niz je veljaven, če: morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 379. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 380. Veljavna številka V težavi z veljavno številko smo podali niz, preverite, ali ga je mogoče razlagati v veljavno decimalno število. Opozoriti je treba, da se dani niz razlaga kot veljavno decimalno število. Vsebovati mora naslednje znake: Številke 0-9 eksponent - "e" ...

Preberi več

Vprašanje 381. Poiščite najbližjo palindromsko številko Problem Pri iskanju najbližje težave s številom palindromov smo dali številko n. Poiščite število, ki je palindrom in absolutna razlika med palindromnim številom in n je čim manjša, razen nič. Če obstaja več kot ena številka, ki izpolnjuje ta pogoj, natisnite ...

Preberi več

Vprašanje 382. Preštej in reci Preštej in reci, v katerem smo dali število N in najti moramo N-ti člen štetja in izgovoriti zaporedje. Najprej moramo razumeti, kaj je štetje in izgovoriti zaporedje. Najprej si oglejte nekaj izrazov zaporedja: 1. izraz je "1". 2. mandat je ...

Preberi več

Vprašanje 383. Poiščite edinstven znak v nizu V poglavju Poišči edinstven znak v problemu z nizi smo podali niz, ki vsebuje samo male črke (az). V njem moramo najti prvi neponavljajoči se znak in natisniti indeks. če tak znak ne obstaja, natisnite -1. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje niz. Natisni izhodno obliko ...

Preberi več

Vprašanje 384. Celo število do Romana Celo število v rimsko pretvorbo. Dali smo številko N in natisniti moramo rimsko številko N. Rimska števila so predstavljena z uporabo vrednosti {I, V, X, L, C, D, M}. Poglejmo nekaj primerov za dobro razumevanje. Vhodna oblika Samo ena vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 385. Algoritem Rabin Karp Algoritem Rabin Karp je v danem besedilnem nizu poiskal niz vzorca. Za iskanje niza vzorca se uporablja toliko vrst algoritmov ali metod. V tem algoritmu uporabljamo Hashing za iskanje ujemanja vzorcev. Če imamo isto razpršilno kodo za podniz ...

Preberi več

Vprašanje 386. Ugani besedo Ugani, da je beseda interaktivni problem. Interaktivni problem pomeni, da podatki, ki smo jih dobili, niso vnaprej določeni. Za interakcijo ali več informacij o rešitvi lahko natisnemo vrednosti ali pokličemo določeno funkcijo. Po vsakem koraku moramo izprazniti tudi medpomnilnik, da ...

Preberi več

Vprašanje 387. Izrazite podsekvence Glede na dva niza S in P1 moramo prešteti vse število ločenih podsekvenc S, ki je enako P1. Opomba: Sekvenca določenega niza je niz, ki ga arhiviramo tako, da izbrišemo nekaj znakov ali možnih nič znakov tudi iz prvotnega niza. Ne moremo se spremeniti ...

Preberi več

Vprašanje 388. Izomorfne strune Izomorfni nizi - Glede na dva niza moramo preveriti, ali za vsak pojav znaka v nizu1 obstaja unikatno preslikavanje z znaki v nizu2. Skratka, preverite, ali obstaja preslikava ena na ena ali ne. Primer vnosa str1 = “aab” str2 = “xxy” Izhod True ...

Preberi več

Vprašanje 389. Izvedite String Shifts Leetcode Premik je postopek, pri katerem se abecede v vrednosti ASCII povečajo za 1. Pri zadnji abecedi z se začne znova, tj. Premik z bo a. Pri izvedbi problema s premiki nizov leetcode smo dobili niz s (samo male črke) in matriko [...

Preberi več

Vprašanje 390. Primerjava nizov, ki vsebuje nadomestne znake V primeru primerjave nizov, ki vsebuje nadomestne znake, smo podali dva niza, drugi niz vsebuje majhne abecede, prvi pa majhne abecede in nekaj vzorcev nadomestnih znakov. Nadomestni vzorci so:?: Ta nadomestni znak lahko nadomestimo s katero koli majhno abecedo. *: ta nadomestni znak lahko nadomestimo s katerim koli nizom. Prazna ...

Preberi več

Vprašanje 391. Preverite, ali so nizi na razdalji K ali ne Izjava o težavi Glede na dva niza in celo število k napišite program za preverjanje, ali so dani nizi na razdalji k ali ne. To pomeni, da če se kateri koli znak ne ujema ali ga je treba odstraniti, je to znano kot k razdalja med seboj. Vhodna oblika Prva ...

Preberi več

Vprašanje 392. Ustvari vse binarne nize brez zaporednih 1 Izjava o težavi V problemu "Ustvari vse binarne nize brez zaporednih 1-jev" smo podali celo število k, napišite program za tiskanje vseh binarnih nizov velikosti k brez zaporednih 1-jev. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N. Izhodna oblika Natisni vse možne ...

Preberi več

Vprašanje 393. Razvrsti niz po drugem nizu Izjava o težavi Glede na dva vhodna niza, vzorec in niz. Niz moramo razvrstiti po vrstnem redu, ki ga določa vzorec. Niz vzorca nima dvojnikov in vsebuje vse znake niza. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje niz, ki ga potrebujemo ...

Preberi več

Vprašanje 394. Preverite, ali niz sledi vzorcu ali ne Izjava o težavi V problemu »Preveri, če niz sledi vzorcu ali ne«, moramo preveriti, ali znaki v danem vhodnem nizu sledijo enakemu vrstnemu redu, kot je določeno z znaki, ki so prisotni v danem vzorcu vnosa, nato natisnemo »Da« natisnite “Ne”. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 395. Povratni niz brez začasne spremenljivke Izjava o težavi V problemu "Povratni niz brez začasne spremenljivke" smo podali niz "s". Napišite program za obračanje tega niza brez uporabe kakršne koli dodatne spremenljivke ali presledka. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje dani niz “s”. Izhodna oblika Natisnite niz, ki je obratno od ...

Preberi več

Vprašanje 396. Natisnite vse palindromske particije niza Izjava o težavi V problemu »Natisni vse palindromske particije niza« smo podali niz »s«. Napišite program za tiskanje vseh možnih palindromskih particij s. Palindrom je beseda, številka, fraza ali drugo zaporedje znakov, ki se bere enako nazaj kot naprej, na primer ...

Preberi več

Vprašanje 397. Štejte pare na enaki razdalji kot v angleških abecedah Izjava o težavi V problemu »Število parov na isti razdalji kot v angleških abecedah« smo podali niz »s«. Napišite program, ki bo natisnil število parov, katerih elementi so na enaki razdalji kot v angleški abecedi. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje dano ...

Preberi več

Vprašanje 398. Najmanj znakov, ki jih je treba dodati spredaj, da naredijo niz palindrom Izjava o težavi V problemu "Najmanj znakov, ki jih je treba dodati spredaj, da naredimo nizozemski palindrom" smo podali niz "s". Napišite program za iskanje najmanjših znakov, ki jih je treba dodati spredaj, da naredite niz palindrom. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 399. Kth Neponavljajoči se lik Izjava o težavi V "Kth neponavljajoči se znak" smo podali niz "s". Napišite program, s katerim boste ugotovili kth non-repeating_character. Če je v nizu manj kot k znakov, ki se ne ponavljajo, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. ...

Preberi več

Vprašanje 400. Odstranite najmanj znakov, tako da dva niza postaneta anagrama Izjava o težavi V problemu "Odstrani najmanj znakov, tako da dva niza postaneta anagrama" smo podali dva vhodna niza. Poiščite najmanjše število znakov, ki jih želite odstraniti iz teh dveh nizov, tako da postanejo anagrami. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje niz “s”. Druga vrstica vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 401. Ustvari vse binarne nize iz podanega vzorca Izjava o težavi V problemu »Ustvari vse binarne nize iz danega vzorca« smo podali vhodni niz »s«, sestavljen iz 0, 1 in? (nadomestni znak). Z zamenjavo moramo ustvariti vse možne binarne nize? z '0' in '1'. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 402. Natisnite vse možne načine za prekinitev niza v obliki oklepaja Izjava o težavi V problemu »Natisni vse možne načine za lomljenje niza v obliki oklepaja« smo podali niz »s«. Poiščite vse možne načine za prekinitev danega niza v obliki oklepajev. Vse podniz vključite v oklepaje (). Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 403. Cezar Šifra Opis Tehnika Cezarjeva šifra je ena najzgodnejših tehnik šifriranja. Tu je za vsako črko v danem besedilu nadomeščena s črko določeno število položajev po abecedi. Če je n = 1, zamenjajte A z B, B postane C in tako ...

Preberi več

Vprašanje 404. Najdaljši palindrom lahko nastane z odstranjevanjem ali prerazporejanjem znakov Izjava o težavi V problemu »Najdaljši palindrom lahko nastane z odstranjevanjem ali prerazporeditvijo znakov« smo podali niz »s«. Poiščite najdaljši palindrom, ki ga lahko sestavite tako, da iz niza odstranite ali preuredite nekatere znake ali morda nič znakov. Mogoče je več rešitev, lahko ...

Preberi več

Vprašanje 405. Najdaljša pogosta predpona Word by Word Matching Izjava o težavi V težavi »Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja besed po besedah« smo podali N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število nizov. Naslednjih N vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 406. Najdaljša pogosta predpona z uporabo ujemanja znakov Izjava o težavi V problemu "Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja znakov po znakih" smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število ...

Preberi več

Vprašanje 407. Permutacije danega niza z uporabo STL Izjava o težavi V problemu "Permutacije danega niza z uporabo STL" smo podali niz "s". Natisnite vse permutacije vhodnega niza s pomočjo funkcij STL. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. Izhodna oblika Natisni vso permutacijo danega ...

Preberi več

Vprašanje 408. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Divide and Conquer Izjava o težavi V problemu "Najdaljša skupna predpona z uporabo Divide and Conquer" smo podali celo število n in n nizov. Napišite program, ki bo natisnil najdaljšo skupno predpono. Če ni skupne predpone, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. ...

Preberi več

Vprašanje 409. Najdaljša pogosta predpona z binarnim iskanjem II Izjava o težavi V problemu »Najdaljša skupna predpona z uporabo binarnega iskanja II« smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program, ki bo natisnil najdaljšo skupno predpono danih nizov. Če ni skupne predpone, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 410. Palindromske permutacije niza Izjava o težavi V problemu "Palindromske permutacije niza" smo podali vhodni niz "s". Natisnite vse možne palindrome, ki jih je mogoče ustvariti z uporabo znakov niza. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. Izhodna oblika Natisni vse možne ...

Preberi več

Vprašanje 411. Preverite, ali sta dve dani nizi medsebojno izomorfni Izjava o problemu V problemu "Preveri, ali sta dva podana niza medsebojno izomorfna" smo podali dva niza s1 in s2. Napišite program, ki pravi, ali so dani nizi izomorfni ali ne. Opomba: Dva niza naj bi bila izomorfna, če obstaja ena za ...

Preberi več

Vprašanje 412. Dolžina najdaljšega veljavnega podniza Izjava o težavi V »Dolžina najdaljšega veljavnega podniza« smo podali niz, ki vsebuje samo oklepaje za odpiranje in zapiranje. Napišite program, ki bo našel najdaljšo veljavno podniz. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz s. Izhodna oblika Prva in ...

Preberi več

Vprašanje 413. Najmanjše okno v nizu, ki vsebuje vse znake drugega niza Poiščite najkrajši podniz v danem nizu, ki vsebuje vse znake dane besede, ali Poišči najmanjše okno v nizu, ki vsebuje vse znake drugega niza. Glede na dva niza s in t napišite funkcijo, ki bo poiskala najmanjše okno v s, ki volja ...

Preberi več

Vprašanje 414. Oblikujte najmanjše število iz danega zaporedja D-jev in I-jev Izjava o težavi V problemu »Minimalno število obrazcev iz danega zaporedja D-jev in I-jev« smo podali vzorec, ki vsebuje samo I-je in D-je. Jaz za povečanje in D za zmanjšanje. Napišite program za tiskanje najmanjšega števila po tem vzorcu. Števke od 1 do 9 in številk ni mogoče ponoviti. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 415. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 416. Preverite, ali povezani seznam nizov tvori palindrom Izjava o težavi V problemu »Preveri, ali povezani seznam nizov tvori palindrom« smo podali povezan seznam, ki obdeluje podatke niza. Napišite program za preverjanje, ali podatki tvorijo palindrom ali ne. Primer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Pojasnilo: V zgornjem primeru lahko vidimo, da ...

Preberi več

Vprašanja o Amazonskem drevesu

Vprašanje 417. Najnižji skupni prednik rešitve Leetcode binarnega drevesa Izjava problema Najnižji skupni prednik binarnega drevesa Rešitev LeetCode – »Najnižji skupni prednik binarnega drevesa« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči drevesa. Najti moramo najnižjega skupnega prednika teh dveh vozlišč. Najnižja pogosta ...

Preberi več

Vprašanje 418. Zapolnitev naslednjih desnih kazalcev v rešitvi za vsako vozlišče Leetcode Izjava problema Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču Rešitev LeetCode – »Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču« navaja, da moramo glede na koren popolnega binarnega drevesa zapolniti vsak naslednji kazalec vozlišča na njegovo naslednje desno vozlišče. Če ni naslednjega ...

Preberi več

Vprašanje 419. Izbriši vozlišča in vrni rešitev gozdne Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Izbriši vozlišča in vrni gozd – »Izbriši vozlišča in vrni gozd« navaja, da ima koren binarnega drevesa vsako vozlišče ločeno vrednost. Dobimo tudi matriko to_delete, kjer moramo izbrisati vsa vozlišča z vrednostmi, ki jih vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 420. Rešitev Leetcode za obnovitev drevesa binarnega iskanja Izjava težave Rešitev Recover Binary Search Tree LeetCode – »Obnovi drevo binarnega iskanja« navaja, da je dano korenu binarnega iskalnega drevesa pomotoma zamenjani vrednosti natanko dveh vozlišč. Obnoviti moramo drevo, ne da bi spremenili njegovo strukturo. Primer: vhod: koren = [1,3,null,null,2] Izhod: [3,1,null,null,2] ...

Preberi več

Vprašanje 421. Rešitev za simetrično drevesno kodo Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 422. Root to Leaf path s ciljno vsoto Leetcode Solutions Podana sta binarno drevo in celo število K. Naš cilj je vrniti, ali je v drevesu pot od korena do lista, tako da je njena vsota enaka ciljni K. Vsota poti je vsota vseh vozlišč, ki ležijo na njej. 2 / \ ...

Preberi več

Vprašanje 423. Scramble niz Izjava o težavi Težava »Scramble String« navaja, da ste dobili dva niza. Preverite, ali je drugi niz kodiran niz prvega ali ne? Pojasnilo Naj niz s = "odličen" Predstavitev s kot binarnega drevesa z rekurzivno razdelitvijo v dva neprazna podniza. Ta niz je lahko ...

Preberi več

Vprašanje 424. Poizvedbe o številu ločenih elementov v podnizu Podali smo vrsto celoštevilnih in številnih poizvedb in ugotoviti moramo število vseh različnih elementov, ki jih imamo v danem obsegu, poizvedba je sestavljena iz dveh številk levo in desno, to je dano območje, s tem glede na obseg smo ...

Preberi več

Vprašanje 425. Morrisov prehod Morrisov prehod je metoda za prehod vozlišč v binarnem drevesu brez uporabe sklada in rekurzije. Tako se zapletenost prostora zmanjša na linearno. Primer prečkanja po vrsti 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Preberi več

Vprašanje 426. Kth prednik vozlišča v binarnem drevesu Izjava o težavi Problem "Kth prednik vozlišča v binarnem drevesu" ​​navaja, da ste dobili binarno drevo in vozlišče. Zdaj moramo najti k-tega prednika tega vozlišča. Prednik katerega koli vozlišča so vozlišča, ki ležijo na poti od korena ...

Preberi več

Vprašanje 427. Naslednik naslednjega vozlišča v binarnem drevesu Izjava o težavi Težava zahteva iskanje "Inorder naslednika vozlišča v binarnem drevesu". Naslednik naslednjega vozlišča je vozlišče v binarnem drevesu, ki pride za dano vozlišče v prehodu zaporedja danega binarnega drevesa. Primer Inorder naslednik 6 je 4 ...

Preberi več

Vprašanje 428. Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja prednaročilo Prehod binarnega drevesa iskanja Težava »Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja predogled prenosa binarnega drevesa iskanja«, navaja, da ste dobili zaporedje preusmeritve prednaročila. Zdaj razmislite o tem zaporedju in ugotovite, ali lahko to zaporedje predstavlja binarno drevo iskanja ali ne? Pričakovana časovna zapletenost rešitve je ...

Preberi več

Vprašanje 429. Izdelaj binarno drevo iz podane matrične predstavitve Težava »Konstruiranje binarnega drevesa iz dane predstavitve nadrejenega polja« navaja, da ste dobili matriko. Ta vhodna matrika predstavlja binarno drevo. Zdaj morate na podlagi tega vhodnega polja zgraditi binarno drevo. Polje shrani indeks nadrejenega vozlišča pri vsakem indeksu. ...

Preberi več

Vprašanje 430. Glede na binarno drevo, kako odstraniti vsa polovična vozlišča? Težava "Kako dobim binarno drevo, kako odstranim vsa polovična vozlišča?" navaja, da ste dobili binarno drevo. Zdaj morate odstraniti polovična vozlišča. Pol vozlišče je definirano kot vozlišče v drevesu, ki ima samo enega otroka. Ali je ...

Preberi več

Vprašanje 431. Iterativno preusmeritev prednaročila Težava »Iterativno preusmeritev prednaročila« navaja, da ste dobili binarno drevo in zdaj morate najti prehod predigalizacije drevesa. Prehod prednaročila moramo najti z uporabo iterativne metode in ne rekurzivnega pristopa. Primer 5 7 9 6 1 4 3 ...

Preberi več

Vprašanje 432. Poiščite razdaljo med dvema vozliščema binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Poiščite razdaljo med dvema vozliščema binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo in dobili ste dve vozlišči. Zdaj morate najti najmanjšo razdaljo med tema dvema vozliščema. Primer // Drevo je prikazano s sliko nad vozliščem 1 ...

Preberi več

Vprašanje 433. Napišite kodo, da ugotovite, ali sta dve drevesi enaki Težava »Napišite kodo, da ugotovite, ali sta dve drevesi enaki« navaja, da ste dobili dve binarni drevesi. ugotoviti, ali sta enaka ali ne? Tu isto drevo pomeni, da imata obe binarni drevesi enako vrednost vozlišča z enako razporeditvijo vozlišč. Primer Obe drevesi ...

Preberi več

Vprašanje 434. Prehod meje binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Prehod meje binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo. Zdaj morate natisniti robni pogled binarnega drevesa. Tu prehod meje pomeni, da so vsa vozlišča prikazana kot meja drevesa. Vozlišča so vidna iz ...

Preberi več

Vprašanje 435. Diagonalni prehod binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Diagonalna prečka binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo in zdaj morate najti diagonalni pogled za dano drevo. Ko zagledamo drevo iz zgornje desne smeri. Vozlišča, ki so nam vidna, je diagonalni pogled ...

Preberi več

Vprašanje 436. Pogled od spodaj na binarno drevo Izjava o težavi Problem "Pogled od spodaj na binarno drevo" navaja, da ste dobili binarno drevo in zdaj morate najti pogled od spodaj za dano drevo. Ko vidimo drevo od smeri navzdol. Vozlišča, ki so nam vidna, so dna ...

Preberi več

Vprašanje 437. Natisni desni pogled binarnega drevesa Izjava o težavi Težava »Natisni desni pogled binarnega drevesa« navaja, da ste dobili binarno drevo. Zdaj morate najti pravi pogled na to drevo. Tu desni pogled binarnega drevesa pomeni tiskanje zaporedja, kot je drevo videti, ko je pogledano iz ...

Preberi več

Vprašanje 438. Obseg poizvedb LCM Izjava o težavi V težavi »Range LCM Queries« je navedeno, da imate celoštevilsko matriko in q število poizvedb. Vsaka poizvedba vsebuje (levo, desno) kot obseg. Dana naloga je ugotoviti LCM (levo, desno), tj. LCM vsega števila, ki prihaja v območju ...

Preberi več

Vprašanje 439. V binarnem drevesu poiščite vsoto najvišje ravni Izjava o težavi Problem "Poiščite vsoto največje ravni v binarnem drevesu" ​​navaja, da ste dobili binarno drevo s pozitivnimi in negativnimi vozlišči. Primer vhoda 7 Pojasnilo Prva raven: Vsota = 5 Druga raven: Vsota = ...

Preberi več

Vprašanje 440. Rdeče-črno drevo Uvod Rdeče črno drevo je samo-uravnoteženo binarno drevo. V tem drevesu je vsako vozlišče bodisi rdeče bodisi črno vozlišče. V tem Uvodu o rdeče-črnem drevesu bomo poskušali zajeti vse njegove osnovne lastnosti. Lastnosti rdeče-črnega drevesa Vsako vozlišče je predstavljeno kot rdeče ali črno. ...

Preberi več

Vprašanje 441. Postopek brisanja binarnega drevesa iskanja Izjava o težavi Problem „Operacija brisanja binarnega drevesa iskanja“ zahteva, da izvedemo operacijo brisanja za binarno drevo iskanja. Funkcija Delete se nanaša na funkcijo za brisanje vozlišča z danim ključem / podatki. Primer vhodnega vozlišča, ki ga je treba izbrisati = 5 izhodni pristop za operacijo brisanja binarnega drevesa iskanja Torej ...

Preberi več

Vprašanje 442. Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo, poiščite višino drevesa s pomočjo iterativne metode. Primeri Vhod 3 Vhod 4 Algoritem za ponovitveno metodo za iskanje višine binarnega drevesa Višina drevesa ...

Preberi več

Vprašanje 443. Klonirajte binarno drevo z naključnimi kazalci Izjava o težavi Dobili boste popolno binarno drevo z nekaj naključnimi kazalci. Naključni kazalci se nanašajo na vozlišča, na katera vsako vozlišče kaže drugače kot levi in ​​desni podrejeni. Torej, to tudi spremeni standardno strukturo vozlišča v preprostem binarnem drevesu. Zdaj vozlišče ...

Preberi več

Vprašanje 444. Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama Izjava o težavi Težava »Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama« navaja, da ste dobili binarno drevo, natisnite njegovo prečkanje vrstnega reda vrstico za vrstico. Primeri Vhod 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Vnos 1 2 3 4 5 6 Algoritem za prečkanje vrstnega reda ...

Preberi več

Vprašanje 445. Preverite, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne Izjava o težavi Težava »Preveri, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne« pravi, da ste dobili dve binarni drevesi, preverite, ali so vse ravni obeh dreves anagrami ali ne. Primeri Vhod true Vnos false algoritem za preverjanje, ali so vse ravni dveh ...

Preberi več

Vprašanje 446. Preverite, ali lahko navedena matrika predstavlja prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja Izjava o težavi V težavi »Preveri, ali lahko podana matrika predstavlja prečkanje vrstnega reda binarnega drevesa iskanja« je navedeno, da ste dobili prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja. In s pomočjo prečkanja drevesa po vrstnem redu. Učinkovito moramo ugotoviti, ali nivojski red ...

Preberi več

Vprašanje 447. Število bratov in sester danega vozlišča v drevesu n-ary Izjava o težavi Problem "Število bratov in sester določenega vozlišča v n-arnem drevesu" ​​navaja, da ste dobili n-ary Tree in ciljno vozlišče. Poiščite število bratov in sester ciljnega vozlišča. Predpostavimo, da je vozlišče vedno prisotno v drevesu, prvo vozlišče pa je ...

Preberi več

Vprašanje 448. Pretvorite BST v min-kup brez uporabe matrike Izjava o težavi »Pretvori BST v min-kup brez uporabe matrike« navaja, da ste dobili BST (binarno drevo iskanja) in ga morate pretvoriti v min-heap. Min-kup mora vsebovati vse elemente v binarnem drevesu iskanja. Algoritem naj deluje v linearni časovni zapletenosti. ...

Preberi več

Vprašanje 449. Združite dva BST-ja z omejenim dodatnim prostorom Izjava o težavi V težavi »Združi dva BST-ja z omejenim dodatnim prostorom« piše, da ste dobili dve binarni drevesi iskanja (BST) in morate elemente iz obeh dreves natisniti v urejenem vrstnem redu. To je v takem vrstnem redu, da se zdi, da so elementi iz enega samega BST. ...

Preberi več

Vprašanje 450. Iterativno prehajanje po naročilu z uporabo dveh skladov Izjava o težavi Težava »Iterativno preusmeritev po naročilu z uporabo dveh skladov« navaja, da ste dobili binarno drevo z n vozlišči. Napišite program za iterativni prehod po naročilu z uporabo dveh skladov. Primer vnosa 4 5 2 6 7 3 1 Vhod 4 2 3 1 Ustvari algoritem ...

Preberi več

Vprašanje 451. Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja z uporabo nabora STL Izjava o težavi Dobili smo binarno drevo in ga moramo pretvoriti v binarno drevo iskanja. Težava »Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja z uporabo nabora STL« zahteva pretvorbo z naborom STL. O pretvorbi binarnega drevesa v BST smo že razpravljali, vendar ...

Preberi več

Vprašanje 452. K'th največji element v BST z uporabo stalnega dodatnega prostora Izjava o težavi »K-ti največji element v BST z uporabo konstantnega dodatnega prostora« navaja, da ste dobili binarno drevo iskanja in v njem morate najti k-ti največji element. Torej, če razporedimo elemente binarnega drevesa iskanja v padajočem vrstnem redu, se moramo vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 453. K-ti največji element v BST, ko spreminjanje BST ni dovoljeno Izjava o težavi »K-ti največji element v BST, ko sprememba BST ni dovoljena« navaja, da ste dobili binarno drevo iskanja in morate najti k-ti največji element. To pomeni, da ko so vsi elementi binarnega drevesa iskanja razvrščeni v padajočem vrstnem redu. Potem ...

Preberi več

Vprašanje 454. Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa Izjava o težavi »Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa« navaja, da ste dobili binarno drevo in celo število, ki predstavlja ključ. Ustvarite funkcijo za tiskanje vseh prednikov danega ključa z uporabo iteracije. Primer Vhodna tipka = 6 5 2 1 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 455. Preverite, ali ima vsako notranje vozlišče BST točno enega otroka Izjava o težavi »Preverite, ali ima vsako notranje vozlišče BST natanko enega podrejenega«, navaja, da imate prehod prednaročila binarnega drevesa iskanja. Ugotoviti morate, ali imajo vsa nelistna vozlišča samo enega otroka. Tu menimo tudi, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanje 456. Poiščite k-ti najmanjši element v BST (statistika naročil v BST) Izjava o težavi »Poišči k-ti najmanjši element v BST (Statistika naročil v BST)« navaja, da ste dobili binarno drevo iskanja in morate najti k-to najmanjše število v BST. To pomeni, da naredimo prehod binarnega drevesa po vrstnem redu in shranimo ...

Preberi več

Vprašanje 457. Navpična vsota v danem binarnem drevesu Izjava o težavi »Navpična vsota v danem binarnem drevesu« navaja, da ste dobili binarno drevo in moramo najti vsoto vsake navpične ravni. Z navpično ravnjo mislimo, če na levi in ​​desni narišemo navpične črte na razdalji 1 enote ...

Preberi več

Vprašanje 458. Program za preverjanje, ali je binarno drevo BST ali ne Izjava o težavi »Program za preverjanje, ali je binarno drevo BST ali ne«, navaja, da ste dobili binarno drevo in morate preveriti, ali binarno drevo izpolnjuje lastnosti binarnega drevesa iskanja. Torej, binarno drevo ima naslednje lastnosti: Levo poddrevo ...

Preberi več

Vprašanje 459. Največja globina binarnega drevesa Izjava o težavi »Največja globina binarnega drevesa« navaja, da ste dobili podatkovno strukturo binarnega drevesa. Natisnite največjo globino danega binarnega drevesa. Primer vhoda 2 Pojasnilo: Največja globina za dano drevo je 2. Ker je pod korenom samo en element (tj ...

Preberi več

Vprašanje 460. Pretvori BST v Min Heap Izjava o težavi Glede na popolno binarno drevo iskanja napišite algoritem za njegovo pretvorbo v Min Heap, kar pomeni pretvorbo BST v Min Heap. Min kup mora biti tak, da morajo biti vrednosti na levi strani vozlišča manjše od vrednosti na desni ...

Preberi več

Vprašanje 461. Spoji dve uravnoteženi binarni drevesi za iskanje Izjava o težavi Glede na dve uravnoteženi drevesi binarnega iskanja je v prvem BST n elementov, v drugem pa B elementov. Napišite algoritem za združitev dveh uravnoteženih binarnih dreves iskanja, da se oblikuje tretje uravnoteženo binarno drevo iskanja z (n + m) elementi. Primer prednaročila za vhodni izhod ...

Preberi več

Vprašanje 462. Binarno iskanje drevesa iskanje in vstavljanje Izjava o težavi Napišite algoritem za iskanje in vstavljanje v binarno drevo iskanja. Torej, kaj bomo storili, je vstaviti nekatere elemente iz vnosa v binarno drevo iskanja. Kadar koli bomo pozvani k iskanju določenega elementa, ga bomo iskali med elementi v BST (kratek ...

Preberi več

Vprašanje 463. Preverite, ali dani niz velikosti n lahko predstavlja BST n ravni ali ne Izjava o težavi Glede na matriko z n elementi preverite, ali je navedena matrika velikosti n lahko BST n ravni ali ne. S tem se preveri, ali lahko binarno drevo iskanja, izdelano z uporabo teh n elementov, predstavlja BST n ravni. Primeri arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Preberi več

Vprašanje 464. Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja V problemu pretvorbe binarnega drevesa v binarno drevo iskanja smo podali, da ga binarno drevo pretvori v binarno drevo iskanja, ne da bi spremenili strukturo drevesa. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 13 8 6 47 25 51 Algoritem Ni nam treba spreminjati strukture ...

Preberi več

Vprašanje 465. Razvrščen povezan seznam do uravnoteženega BST V razvrščenem povezanem seznamu z uravnoteženim problemom BST smo podali posamezno povezan seznam v razvrščenem vrstnem redu, sestavimo uravnoteženo binarno drevo iz posamično povezanega seznama. Primeri Vhod 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhod 7 -> ...

Preberi več

Vprašanje 466. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 467. Pretvorite BST v drevo večje vsote Pri pretvorbi BST v večje drevo vsote Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za njegovo pretvorbo v večje drevo vsote, to pomeni, pretvorite vsako vozlišče tako, da vsebuje vsoto vseh elementov, večjih od njega. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 69 81 87 34 54 ...

Preberi več

Vprašanje 468. Prednosti BST pred Hash tabelo Najpogosteje uporabljene operacije na kateri koli podatkovni strukturi so vstavljanje, brisanje in iskanje. Tabela razpršitev lahko izvaja te tri operacije s povprečno časovno zapletenostjo O (1), medtem ko samo uravnoteženje binarnih iskalnih dreves zajema O (log n) časovno zapletenost. Sprva se zdi, da so Hash tabele boljše od ...

Preberi več

Vprašanje 469. Zgradite BST po danem prečkanju vrstnega reda Glede na prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja napišite algoritem za izdelavo binarnega drevesa iskanja ali BST iz ITS-ja, ki mu je bil dodeljen prehod vrstnega reda. Primer Input levelOrder [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Izhodni vrstni red: 5 8 9 12 15 18 ...

Preberi več

Vprašanje 470. Sestavite BST iz danega prekaza prednaročila Glede na prehod binarnega drevesa iskanja (BST) v prednaročilu napišite algoritem za izdelavo BST iz danega prekaza prednaročila. Primeri Input preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Output Inorder: 3 5 6 7 9 Input predOrder [] = {12, 6, 1, 35, 20} Output Inorder: 1 6 ...

Preberi več

Vprašanje 471. Poiščite vozlišče z najmanjšo vrednostjo v binarnem drevesu iskanja Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za iskanje vozlišča z najmanjšo vrednostjo v danem binarnem drevesu iskanja. Primer vhodnega rezultata 5 Naivni pristop Preprost pristop je narediti prehod drevesa in med vsemi vozlišči najti vozlišče z najmanjšo vrednostjo. Ta ...

Preberi več

Vprašanje 472. Sestavite binarno drevo iz podanih prehodov Inorder in Preorder V tej težavi imamo vrstni red in prednaročilo binarnega drevesa. Iz podanih prehodov Inorder in Preorder moramo sestaviti binarno drevo. Primer vnosa: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Prednaročilo = [A, B, D, E, C, F] Izhod: Prehod drevesa, ki ga tvori ...

Preberi več

Vprašanje 473. Natisni prednike danega vozlišča binarnega drevesa brez rekurzije Glede na binarno drevo in določeno vozlišče ali ključ. Natisnite prednike danega vozlišča binarnega drevesa brez rekurzije. Primer vhoda: key = 7 izhod: 3 1 vhod: key = 4 izhod: 2 1 Algoritem za prednike danega vozlišča binarnega drevesa Ustvari vozlišče razreda ...

Preberi več

Vprašanje 474. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 475. Kth najmanjši element v BST V tej težavi smo podali BST in številko k, poiščite k-ti najmanjši element v BST. Primeri Vhodno drevo [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Izhod 3 Vhodno drevo [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Izhod 1. ..

Preberi več

Vprašanje 476. Uravnoteženo binarno drevo V problemu uravnoteženega binarnega drevesa smo podali koren binarnega drevesa. Ugotoviti moramo, ali gre za ravnotežje višine ali ne. Primeri vhodnega izhoda true Vhodni izhod: false Uravnoteženo binarno drevo Vsako vozlišče v uravnoteženem binarnem drevesu ima razliko 1 ali manj ...

Preberi več

Vprašanje 477. Intervalno drevo V problemu drevesa intervalov smo podali nabor intervalov in tri vrste poizvedb addInterval (x, y): Naboru dodajte interval (x, y) removeInterval (x, y): Odstranite interval (x, y ) iz nastavljenega checkInterval (x, y): Preverite, ali se interval (x, y) prekriva z nekaterim obstoječim intervalom Oblikujte podatkovno strukturo (Interval Tree) ...

Preberi več

Vprašanje 478. Izdelajte celotno binarno drevo iz njegove predstavitve povezanega seznama Glede na predstavitev povezanega seznama celotnega binarnega drevesa. Povezani seznam je v vrstnem redu prečkanja drevesa po vrstnem redu. Napišite algoritem za izdelavo celotnega binarnega drevesa nazaj iz njegove povezane predstavitve seznama. Primer vnosa 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Preberi več

Vprašanje 479. Najnižji pogosti prednik Glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči n1 in n2 poiščite LCA (Lowest Common Ancestor) vozlišč. Primer Kaj je najnižji skupni prednik (LCA)? Predniki vozlišča n so vozlišča, prisotna na poti med korenom in vozliščem. Upoštevajte binarno drevo, prikazano v ...

Preberi več

Vprašanje 480. Najnižji skupni prednik v binarnem drevesu iskanja Glede na koren binarnega drevesa iskanja in dve vozlišči n1 in n2 poiščite LCA (Lowest Common Ancestor) vozlišč v danem binarnem drevesu iskanja. Primer naivnega pristopa za najnižjega skupnega prednika v binarnem drevesu iskanja Poiščite LCA (n1, n2) z uporabo optimalnega pristopa za iskanje LCA ...

Preberi več

Vprašanje 481. Drevo segmenta Če izvajamo seštevanje na določenem obsegu polja, katerega vrednosti elementov se kadar koli posodobijo. Nato pri tej vrsti problema ravnamo z uporabo drevesne strukture segmentov. Glede na matriko a [] z n elementi in morate odgovoriti na več poizvedb, je vsaka poizvedba ena ...

Preberi več

Vprašanje 482. Natisnite binarno drevo v navpičnem vrstnem redu V tej težavi smo podali kazalec, ki označuje koren binarnega drevesa in vaša naloga je natisniti binarno drevo v navpičnem vrstnem redu. Primer vhoda 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Izhod 4 2 ...

Preberi več

Vprašanje 483. Binarno drevo iskanja Binarno drevo iskanja je binarno drevo z nekaterimi pravili, ki nam omogočajo, da podatke ohranjamo na razvrščen način. Ker gre torej za binarno drevo, ima lahko vozlišče največ 2 otroka. Struktura vozlišča binarnega drevesa Pravila za binarno drevo za ...

Preberi več

Vprašanje 484. Največje binarno drevo V tej težavi smo podali matriko a [] velikosti n. Iz matrike ustvarite največje binarno drevo in vrnite njegovo korensko vozlišče. Izdelan je iz polja z naslednjimi koraki: Korensko vozlišče drevesa mora biti največja vrednost v danem ...

Preberi več

Vprašanje 485. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 486. Obnovite binarno drevo iskanja Razmislite o binarnem drevesu iskanja, dve vozlišči drevesa sta zamenjani, oblikujte algoritem za obnovitev binarnega drevesa iskanja. Primer Upoštevajte spodaj navedeno binarno drevo iskanja, katerega dve vozlišči sta bili zamenjani kot vhod. Na BST-ju so zaznana (označena) napačna vozlišča in nato zamenjana, da dobimo ...

Preberi več

Vprašanje 487. Popolnitev naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču Glede na binarno drevo povežite vozlišča, ki so na isti ravni od leve proti desni. Struktura drevesnega vozlišča: Vozlišče drevesa vsebuje 4 komponente, ki so podatki (celoštevilska vrednost), kazalci (naslednji, levi in ​​desni) vrste drevesnega vozlišča. Naslednji kazalec vozlišča kaže na njegovo ...

Preberi več

Vprašanje 488. Pogled od zgoraj na binarno drevo Pogled od zgoraj binarnega drevesa je niz vozlišč, ki so vidna, ko je drevo pogledano z vrha. Glede na binarno drevo je izhodni pogled binarnega drevesa od najbolj leve vodoravne do skrajno desne vodoravne ravni. Primer Primer 1 Primer 2 Vrste ...

Preberi več

Vprašanje 489. Raven vsakega vozlišča v drevesu iz izvornega vozlišča Glede na drevo (aciklični popolnoma povezan graf, kjer so sestavna vozlišča povezana z dvosmernimi robovi) in izvorno vozlišče. poiščite nivo vsakega vozlišča v izvornem vozlišču drevesne oblike. Glede na to, da je raven vozlišča v glede na vir razdalja med ...

Preberi več

Vprašanje 490. Poiščite podvojena poddrevesa Podvojena poddrevesa Poddrevesa naj bi bila podvojena, če imajo enake vrednosti vozlišča in strukturo. Glede na binarno drevo z n vozlišči. Poiščite vsa podvojena poddrevesa in vrnite njihovo korensko vozlišče. Primer Tu se poddrevesa 4 in 2-> 4 pojavita večkrat, zato bomo vrnili root ...

Preberi več

Vprašanje 491. Simetrično drevo V problemu s simetričnim drevesom smo podali binarno drevo, preverimo, ali je samo zrcalo. Drevo naj bi bilo zrcalna slika samega sebe, če obstaja os simetrije skozi koreninsko vozlišče, ki drevo deli na dve isti polovici. Primeri vrst ...

Preberi več

Vprašanje 492. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 493. Pretvori razvrščeni seznam v binarno drevo iskanja Težava Glede na povezan seznam. Elementi povezanega seznama so v naraščajočem vrstnem redu. Pretvorite dani povezani seznam v zelo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Zelo uravnoteženo binarno drevo iskanja je binarno drevo iskanja, pri katerem je razlika med globino dveh poddebel katerega koli ...

Preberi več

Vprašanje 494. Potrdite binarno drevo iskanja Težava Pri preverjanju problema binarnega drevesa iskanja, ki smo ga dobili kot koren drevesa, moramo preveriti, ali gre za binarno drevo iskanja ali ne. Primer: Izhod: res Pojasnilo: Dano drevo je binarno drevo iskanja, ker so vsi elementi, ki so prepuščeni vsakemu poddrevesu ...

Preberi več

Vprašanje 495. Vsota poti Kaj je težava z vsoto poti? V problemu Path Sum smo podali binarno drevo in celoštevilčno SUM. Ugotoviti moramo, ali ima katera koli pot od korena do lista vsoto, ki je enaka vsoti. Vsota poti je definirana kot vsota vseh vozlišč ...

Preberi več

Vprašanje 496. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Vprašanje 497. Prehod drevesa (prednaročilo, naročilo in naknadno naročilo) Najprej moramo vedeti, kaj je prehajanje v binarnem drevesu. Prehod je vrsta metode, pri kateri vsa vozlišča obiščemo natančno enkrat na določen način / vrstni red. V bistvu obstajata dve vrsti prečkanja v binarnem drevesu: širina prvi prehod Globina prvi prehod Že poznamo ...

Preberi več

Vprašanje 498. Izbris v binarnem drevesu Ali že vemo, kaj pravzaprav je Binarno drevo? V tem prispevku se osredotočamo na to, kako izbrisati vozlišče, katerega vrednost je podana. Prepričani smo, da je vrednost vozlišča, ki ga želimo izbrisati, vedno prisotna pred brisanjem v BT. V binarnem ...

Preberi več

Vprašanje 499. Edinstvena binarna drevesa za iskanje Najprej moramo najti skupno število štetj, da oblikujemo edinstveno binarno drevo iskanja. Po njem izdelamo vse možne unikatne BST. Najprej moramo poznati konstrukcijo BST. V binarnem drevesu iskanja se vozlišča v levem poddrevesu wrt. kaj ...

Preberi več

Vprašanje 500. BFS vs DFS za binarno drevo Široko prvo iskanje (BFS) Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? če ne, potem se vam ni treba počutiti slabo, za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naš prejšnji članek o prvem iskanju širine. BFS je prehod vrstnega reda, v katerem obiščemo vozlišča ...

Preberi več

Vprašanja Amazon Graph

Vprašanje 501. Poiščite rešitev mestnega sodnika Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo n ljudi z oznakami od 1 do n. Dobili smo tudi 2d matriko zaupanje [] [] kaže, da zaupanje [i] [0] th ljudi zaupa zaupanju [i] [1] th ljudi za vsako 0 <= i <trust.length. Poiskati moramo osebo "mestnega sodnika", ki nobenemu ne zaupa ...

Preberi več

Vprašanje 502. Poiščite najmanjši binarni števec, večkratnik danega števila Izjava o težavi Problem "Poiščite najmanjši binarni večkratnik danega števila" navaja, da ste dobili decimalno število N. Torej poiščite najmanjši večkratnik N, ki vsebuje samo binarni števki '0' in '1'. Primer 37 111 Podrobno razlago najdete spodaj v ...

Preberi več

Vprašanje 503. Najmanjše število operacij za pretvorbo X v Y Izjava o težavi Problem "Minimalne operacije za pretvorbo X v Y" navaja, da ste dobili dve številki X in Y, zato morate pretvoriti X v Y z naslednjimi operacijami: Začetna številka je X. Naslednje operacije lahko izvedete na X in naprej številke, ki so ustvarjene ...

Preberi več

Vprašanje 504. Preverite, ali sta dve vozlišči na isti poti v drevesu Izjava o težavi Težava »Preveri, če sta dve vozlišči na isti poti v drevesu« navaja, da dobiš n-arno drevo (usmerjeni aciklični graf), zakoreninjeno v korenskem vozlišču z enosmernimi robovi med njegovo točko. Dobili boste tudi seznam poizvedb q. Vsaka poizvedba na seznamu ...

Preberi več

Vprašanje 505. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanje 506. Prenos grafa Izjava o težavi Problem »Prenesi graf« navaja, da ste dobili graf in morate najti prenos danega grafa. Prenos: Prenos usmerjenega grafa ustvari nov graf z enakimi konfiguracijami robov in vozlišč, vendar so smeri vseh robov obrnjene. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 507. BFS za odklopljeni graf Izjava o težavi Težava »BFS za nepovezan graf« navaja, da boste dobili odklopljeni usmerjeni graf, natisnite prehod BFS grafa. Primer Prehod BFS zgornjega grafa daje: 0 1 2 5 3 4 6 Prehod širine pristopa najprej (BFS) za nepovezan usmerjen graf ...

Preberi več

Vprašanje 508. Najmanjši korak, da vitez doseže cilj Opis Problem „Minimalni koraki za dosego cilja viteza“ navaja, da prejmete kvadratno šahovsko desko dimenzij N x N, koordinate viteškega dela in ciljno celico. Ugotovite minimalno število korakov, ki jih je vitez naredil za dosego cilja ...

Preberi več

Vprašanje 509. Iterativno globino prvi prehod grafa V ponovitvenem globinskem prvem prehodu problema grafa smo podali strukturo podatkov grafa. Napišite program za tiskanje globinskega prečkanja danega grafa z uporabo iterativne metode. Primer vnosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Preberi več

Vprašanje 510. Oceni oddelek Pri oceni problema delitve smo podali nekaj enačb v obliki A / B = k, kjer sta A in B niza, k pa realno število. Odgovorite na nekaj poizvedb, če odgovor ne obstaja, vrnite -1. Primer vnosa: enačbe: a / b = 2.0 in b / c = 3.0 poizvedbe: a / c ...

Preberi več

Vprašanje 511. Primov algoritem Primov algoritem se uporablja za iskanje minimalnega drevesa (MST) povezanega ali neusmerjenega grafa. Raztezajoče se drevo grafa je podgraf, ki je tudi drevo in vključuje vse točke. Minimum Spanning Tree je razpeta drevesa z najmanjšo vsoto teže roba. Primer grafa Minimum ...

Preberi več

Vprašanje 512. Max območje otoka Opis težave: Glede na 2D matriko ima matrika kot vnosa le 0 (predstavlja vodo) in 1 (predstavlja zemljo). Otok v matriki nastane tako, da se združijo vse sosednje enote, povezane v 1 smeri (vodoravno in navpično). V matriki poiščite največjo površino otoka. Predpostavimo, da so vsi štirje robovi ...

Preberi več

Vprašanje 513. Kloniranje grafov Kaj je kloniranje grafov? Danes imamo s seboj sklic na neusmerjeni graf. Kaj moramo storiti? Vrnitev globoke kopije priloženega grafa. Oglejmo si strukturo: vozlišče razreda: sestoji iz vrednosti podatkov in sosedov, povezanih z vsakim ...

Preberi več

Vprašanje 514. Topološko razvrščanje Glede na usmerjeni aciklični graf topološko razvrstite vozlišča grafa. Primer topološkega razvrščanja Topološko razvrščanje zgornjega grafa je -> {1,2,3,0,5,4} Teorija Topološko razvrščanje se opravi za usmerjeni aciklični graf (DAG). DAG nima ciklov. torej ni nobene poti, ki bi se začela od katerega koli vozlišča ...

Preberi več

Vprašanje 515. Najširše iskanje (BFS) za graf Najširše iskanje (BFS) za graf je algoritem za prehod ali iskanje v strukturi podatkov drevesa / grafa. Začne se pri določeni točki (poljubnem poljubnem kraju) in razišče vse povezane točke, nato pa se premakne na najbližjo točko in raziskuje vsa neraziskana vozlišča ter skrbi, da ne ...

Preberi več

Vprašanje 516. Algoritem Dijkstra Dijkstra je algoritem najkrajše poti. Dijkstra algoritem se uporablja za iskanje najkrajše razdalje vseh vozlišč od danega začetnega vozlišča. Logično ustvari najkrajše drevo poti iz enega izvornega vozlišča, tako da vozlišča še naprej pohlepno dodaja tako, da je na vsaki točki vsako vozlišče v ...

Preberi več

Vprašanja o Amazon Stack

Vprašanje 517. Najmanjša količina Odstrani, da naredite veljavne oklepaje LeetCode Solution Izjava o težavi Najmanjša možnost odstranitve, da naredite veljavne oklepaje Rešitev LeetCode – Dobite niz s '(', ')' in male angleške znake. Vaša naloga je odstraniti najmanjše število oklepajev ( '(' ali ')', na poljubnem položaju), tako da je dobljeni niz oklepajev ...

Preberi več

Vprašanje 518. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 519. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 520. Rešitev Leetcode za maksimalni frekvenčni sklad Izjava o težavi Rešitev LeetCode za maksimalni frekvenčni sklad – »Maksimalni frekvenčni sklad« vas prosi, da oblikujete frekvenčni sklad, v katerem mora vsakič, ko izvlečemo element iz sklada, vrniti najpogostejši element v skladu. Implementirajte razred FreqStack: FreqStack() zgradi prazen frekvenčni sklad. void push(int val) potisne ...

Preberi več

Vprašanje 521. Oblikujte sklad z rešitvijo prirastnega delovanja Leetcode Izjava težave Rešitev za oblikovanje sklada z operacijo prirastka Leetcode – navaja, da moramo oblikovati sklad, ki učinkovito podpira spodnje operacije. Določite največjo zmogljivost sklada. Izvedite operacijo potiska učinkovito, če je velikost sklada strogo manjša od največje zmogljivosti ...

Preberi več

Vprašanje 522. Rešitev Minet Stack Leetcode Izjava o težavi Oblikujte sklad, ki podpira push, pop, top in pridobivanje minimalnega elementa v stalnem času. push (x) - potisnite element x na sklad. pop () - Odstrani element na vrhu sklada. top () - Pridobite zgornji element. getMin () - Pridobite najmanjši element v skladu. ...

Preberi več

Vprašanje 523. Naslednja večja rešitev Element I Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva seznama, v katerih je prvi seznam podmnožica drugega seznama. Za vsak element prvega seznama moramo poiskati naslednji večji element drugega seznama. Primer nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Pojasnilo: za prvi element seznama1, torej za 4 tam ...

Preberi več

Vprašanje 524. Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja prednaročilo Prehod binarnega drevesa iskanja Težava »Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja predogled prenosa binarnega drevesa iskanja«, navaja, da ste dobili zaporedje preusmeritve prednaročila. Zdaj razmislite o tem zaporedju in ugotovite, ali lahko to zaporedje predstavlja binarno drevo iskanja ali ne? Pričakovana časovna zapletenost rešitve je ...

Preberi več

Vprašanje 525. Iz danega zaporedja oblikujte najmanjše število Težava »Oblikuj najmanjše število iz danega zaporedja« navaja, da si dobil nekaj vzorcev samo I in D. Pomen I pomeni povečanje in zmanjšanje dobimo z D. V stavku o težavi je treba natisniti najmanjše število, ki ustreza danemu vzorcu. Imamo ...

Preberi več

Vprašanje 526. Poizvedbe obsega za najdaljšo pravilno naslednjo zaporedje Dobili boste zaporedje nekaterih zaporednih oklepajev, z drugimi besedami, dobili boste oklepaje, kot sta '(' in ')' in dobili boste obseg poizvedb kot začetno in končno točko. Težava »Poizvedbe obsega za najdaljše pravilno zaporedno oklepaje« zahteva, da ugotovimo največjo dolžino ...

Preberi več

Vprašanje 527. Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oglatega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Preberi več

Vprašanje 528. Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v času O (1) in O (1) dodatni prostor Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v času O (1) in O (1) dodatni prostor. Tako mora posebna podatkovna struktura sklada podpirati vse operacije sklada, kot so - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () v stalnem času. Dodajte dodatno operacijo getMin (), da vrnete najmanjšo vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 529. Razvrsti kup z uporabo rekurzije Izjava o težavi Težava »Razvrsti sklad z uporabo rekurzije« navaja, da ste dobili strukturo podatkov sklada. Razvrstite njene elemente z uporabo rekurzije. Za vstavljanje elementa v sklad je mogoče uporabiti samo spodaj navedene funkcije sklada - push (element). pop () - pop () - za odstranitev / brisanje ...

Preberi več

Vprašanje 530. Izbriši srednji element sklada Izjava o težavi Glede na strukturo podatkov (sklad). Napišite program za brisanje srednjega elementa danega sklada z uporabo osnovnih funkcij sklada - push () - za vstavljanje elementa v sklad. pop () - za odstranitev / brisanje zgornjega elementa iz sklada. empty () - za preverjanje ...

Preberi več

Vprašanje 531. Sortiranje matrike z uporabo skladov Izjava o težavi Težava »Razvrščanje matrike z uporabo skladov« navaja, da ste dobili matriko podatkovne strukture a [] velikosti n. Razvrstite elemente dane matrike z uporabo podatkovne strukture skladov. Primer 2 30 -5 43 100 -5 2 30 43 100 Pojasnilo: Elementi so razvrščeni v ...

Preberi več

Vprašanje 532. Razvrstite kup s pomočjo začasnega sklada Izjava o težavi Težava »Razvrsti sklad z uporabo začasnega sklada« navaja, da ste dobili strukturo podatkov sklada. Razvrstite elemente danega sklada z uporabo začasnega sklada. Primer 9 4 2 -1 6 20 20 9 6 4 2 -1 2 1 4 3 6 5 ...

Preberi več

Vprašanje 533. Obrni posamezne besede Izjava o težavi Težava »Obrni posamezne besede« navaja, da ste dobili niz s. Zdaj natisnite hrbet vseh posameznih besed v nizu. Primer s = "TutorialCup - spreminjanje načina učenja" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Obrni posamezne besede" esreveR ...

Preberi več

Vprašanje 534. Odstranite oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in - Izjava o težavi Dobili boste niz velikosti n, ki predstavlja aritmetični izraz z oklepaji. Težava »Odstrani oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in -« nas prosi, da ustvarimo funkcijo, ki lahko poenostavi dani izraz. Primer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Preberi več

Vprašanje 535. Izvedite sklad z eno samo vrsto Izjava o težavi Težava »Implementacija sklada z eno samo čakalno vrsto« nas prosi, da izvedemo podatkovno strukturo sklada (LIFO) z uporabo podatkovne strukture čakalne vrste (FIFO). Tu LIFO pomeni Last In First Out, FIFO pa First In First Out. Primer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Preberi več

Vprašanje 536. Preverite, ali je čakalno vrsto mogoče razvrstiti v drugo vrsto s pomočjo sklada Izjava o težavi Težava »Preveri, ali je čakalno vrsto mogoče razvrstiti v drugo čakalno vrsto s pomočjo sklada« navaja, da ste dobili vrsto, ki vsebuje n elementov, elementi v čakalni vrsti so permutacija številk od 1 do n. Preverite, ali je to vrsto mogoče razvrstiti po naraščajočem vrstnem redu ...

Preberi več

Vprašanje 537. Minimalno število obrazca iz določenega zaporedja Izjava o težavi Problem „Minimalno število obrazca iz danega zaporedja navaja, da dobite niz s dolžino / velikostjo n, ki predstavlja vzorec znakov„ I “, tj. Povečuje in„ D “, tj. Natisnite najmanjše število za dani vzorec z enoličnimi številkami od 1 do 9. Na primer - ...

Preberi več

Vprašanje 538. Iterativno prehajanje po naročilu z uporabo dveh skladov Izjava o težavi Težava »Iterativno preusmeritev po naročilu z uporabo dveh skladov« navaja, da ste dobili binarno drevo z n vozlišči. Napišite program za iterativni prehod po naročilu z uporabo dveh skladov. Primer vnosa 4 5 2 6 7 3 1 Vhod 4 2 3 1 Ustvari algoritem ...

Preberi več

Vprašanje 539. Permutacije skladov (Preverite, ali je matrika sklad permutacije drugih) Izjava o težavi V težavi »Permutacije skladov (preverite, ali je matrika skladna permutacija drugih)« je zapisano, da ste dobili dva polja velikosti n [] in b []. Vsi elementi polja so unikatni. Ustvarite funkcijo za preverjanje, ali je podana matrika b [] ...

Preberi več

Vprašanje 540. Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa Izjava o težavi »Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa« navaja, da ste dobili binarno drevo in celo število, ki predstavlja ključ. Ustvarite funkcijo za tiskanje vseh prednikov danega ključa z uporabo iteracije. Primer Vhodna tipka = 6 5 2 1 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 541. Sestavite BST iz danega prekaza prednaročila Glede na prehod binarnega drevesa iskanja (BST) v prednaročilu napišite algoritem za izdelavo BST iz danega prekaza prednaročila. Primeri Input preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Output Inorder: 3 5 6 7 9 Input predOrder [] = {12, 6, 1, 35, 20} Output Inorder: 1 6 ...

Preberi več

Vprašanje 542. Natisni prednike danega vozlišča binarnega drevesa brez rekurzije Glede na binarno drevo in določeno vozlišče ali ključ. Natisnite prednike danega vozlišča binarnega drevesa brez rekurzije. Primer vhoda: key = 7 izhod: 3 1 vhod: key = 4 izhod: 2 1 Algoritem za prednike danega vozlišča binarnega drevesa Ustvari vozlišče razreda ...

Preberi več

Vprašanje 543. Poiščite največjo možno vrednost za vsako velikost okna v določenem polju Glede na matriko a [] velikosti n. Za vsako velikost okna, ki se pri natisu matrike spreminja od 1 do n, ali najdite najmanjšo vrednost za vsako velikost okna v danem polju. Primer vnosa: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Izhod: 70 30 20 ...

Preberi več

Vprašanje 544. Iterativno globino prvi prehod grafa V ponovitvenem globinskem prvem prehodu problema grafa smo podali strukturo podatkov grafa. Napišite program za tiskanje globinskega prečkanja danega grafa z uporabo iterativne metode. Primer vnosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Preberi več

Vprašanje 545. Najmanjši preobrat oklepaja V težavi z najmanjšim obračanjem oklepajev smo podali niz s, ki vsebuje izraz samo znaka '{' in '}'. Poiščite najmanjše število obratov oklepajev, ki so potrebni za uravnoteženje izraza. Primer vnosa: s = “} {” Izhod: 2 Vhod: s = “{{{” Izhod: dani izraz ne more ...

Preberi več

Vprašanje 546. Izraz vsebuje odvečni oklepaj ali ne Glede na niz s, ki vsebuje izraz operatorjev, operandov in oklepajev. Poiščite, ali dani niz vsebuje nepotrebne oklepaje, brez katerih bo izraz še vedno dal enak rezultat. Z drugimi besedami, ugotoviti moramo, da izraz vsebuje odvečni oklepaj ali ne. Odvečni nosilec Če ...

Preberi več

Vprašanje 547. Preverite, ali sta dva izraza z oklepaji enaka Dana dva niza s1 in s2, ki predstavljata izraza, ki vsebujeta operator seštevanja, operator odštevanja, male abecede in oklepaje. Preverite, ali sta dva izraza z oklepaji enaka. Primer Vhod s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Izhod Da Vhod s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Izhod Ne Algoritem za preverjanje, če sta dva ...

Preberi več

Vprašanje 548. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 549. Min sklad Pri težavi z minimalnim skladom moramo zasnovati sklad za učinkovito izvajanje naslednjih funkcij: potisnite (x) -> Potisnite element x v popek sklada () -> Odstrani element na vrhu sklada () -> Vrni element na vrhu sklada getMin () -> Vrni najmanjši prisoten element ...

Preberi več

Vprašanje 550. Čakalna vrsta z uporabo skladov V čakalni vrsti s težavo sklada moramo uporabiti naslednje funkcije čakalne vrste z uporabo standardnih funkcij strukture podatkovnih nizov, Enqueue: Dodaj element na konec čakalne vrste Dequeue: Odstrani element z začetka čakalne vrste Primer vnosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Preberi več

Vprašanje 551. Vrednotenje aritmetičnega izraza Aritmetične izraze pišemo v naslednjih treh notacijah - Predponski zapis V tem zapisu so operandi zapisani za operatorjem. Znan je tudi kot poljski zapis. Na primer: + AB je izraz predpone. Zapis Infix V tem zapisu so operatorji zapisani med operandi. Podobno je ...

Preberi več

Vprašanje 552. Preverite uravnotežene oklepaje v izrazu Glede na niz s dolžino n. Preverite, ali je za okrogle oklepaje zaključna oklepaja, tj. Če so vsi oklepaji uravnoteženi. Z drugimi besedami, lahko rečemo tudi, da če imamo '}', ')' in ']' za vsako '{', '(' in '[', izraz ...

Preberi več

Vprašanje 553. Vrednotenje izraza Postfix V oceni problema izraza postfix smo podali niz s, ki vsebuje izraz postfix. Oceni dani izraz. Primer vhoda: s = “231 * + 9-” Izhod: -4 Vhod: s = “100 200 + 2/5 * 7 +” Izhod: 757 za operande z enoštevilčnim algoritmom ...

Preberi več

Vprašanje 554. Ugotovite, ali ima izraz podvojene oklepaje ali ne Glede na niz, ki vsebuje uravnoteženo oklepaj. Ugotovite, ali izraz / niz vsebuje podvojene oklepaje ali ne. Podvojene oklepaje Ko je izraz sredi ali obdan z isto vrsto uravnotežene oklepaje, tj. Večkrat je zaprt med isto vrsto odpiralne in zaključne oklepaje ...

Preberi več

Vprašanje 555. Kako implementirati sklad s prednostno čakalno vrsto ali kupom? Sklop izvedite s pomočjo prednostne čakalne vrste ali kupa. Prednostna vrsta: Struktura podatkov prednostne čakalne vrste je podobna strukturi podatkov čakalne vrste ali sklada z dodatkom prioritete. Vsak element dobi prednostno številko. Skratka, prednostni elementi so ...

Preberi več

Vprašanje 556. Kako učinkovito uporabiti k skladov v enem samem polju? Oblikujte in izvedite novo podatkovno strukturo, ki implementira k skladov v eno matriko. Nova podatkovna struktura mora podpirati ti dve operaciji - push (element, stack_number): ki potisne element v dano število skladov. pop (stack_number): ta izvleče zgornji element iz danega ...

Preberi več

Vprašanje 557. Poiščite največjo globino ugnezdenih oklepajev v nizu Glede na niz s. Napišite kodo, da natisnete največjo globino ugnezdenih oklepajev v danem nizu. Primer vnosa: s = "(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)" Izhod: 4 Vhod: s = "(p ((q) ) ((s) t)) ”Rezultat: 3 Uporaba algoritma sklada Inicializirajte niz dolžin s ...

Preberi več

Vprašanje 558. Vrednotenje izraza V težavi z vrednotenjem izraza smo podali niz s dolžino n, ki predstavlja izraz, ki je lahko sestavljen iz celih števil, uravnoteženih oklepajev in binarnih operacij (+, -, *, /). Ocenite izraz. Izraz je lahko v katerem koli zapisu predpone, infiksa ali postfiksa. Primer Glej ...

Preberi več

Vprašanje 559. Kako ustvariti združljiv sklad? Oblikovati in ustvariti moramo sklad, ki izvaja operacije v nenehnem času. Tu imamo en problem, kako ustvariti združljiv sklad? Tu izvedemo spodnjo operacijo spajanja dveh skladov. push (element): Vstavite element v sklad. pop (): Odstranite zgornji element v ...

Preberi več

Vprašanje 560. Problem razpona zalog Ta težava »Problem zaloge delnic« se nanaša na finančni vidik. V tej težavi najdemo razpon delnic za ceno delnice za vsak dan. Največje število zaporednih dni tik pred določenim dnem, za katerega je cena zaloge dni pred tem ...

Preberi več

Vprašanje 561. Poiščite največjo možno vsoto enakih vsot treh skladov Glede na 3 nize stack1 [], stack2 [] in stack3 [], ki predstavljajo sklade, in začetni indeks teh nizov se obravnava kot njihov vrh. Poiščite skupno največjo možno vsoto v vseh treh skladih, tj. Vsota elementov stack1, stack2 in stack3 je enaka. Odstranitev ...

Preberi več

Vprašanje 562. Natisni naslednje večje število poizvedb Q V problemu Print next Greater Number of Q queries smo dali matriko a [] velikosti n, ki vsebuje številke, in drugo matriko q [] velikosti m, ki predstavlja poizvedbe. Vsaka poizvedba predstavlja indeks v matriki a []. Za vsako poizvedbo natisnem številko iz polja ...

Preberi več

Vprašanje 563. Preverite, ali je matrika skladno razvrščena Za preverjanje, ali je matrika težava, ki jo je mogoče razvrščati v niz, smo podali matriko velikosti [] velikosti n, ki vsebuje elemente od 1 do n v naključnem vrstnem redu. Razvrsti matriko v naraščajočem vrstnem redu z uporabo začasnega sklada, ki sledi le tem dvema operacijama - Odstrani element na začetnem ...

Preberi več

Vprašanje 564. Uravnotežen izraz z nadomestitvijo V težavi z uravnoteženim izrazom z nadomestitvijo smo podali niz s oklepaji, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Niz ponekod vsebuje tudi x kot nadomestek oklepaja. Preverite, ali je mogoče niz po pretvorbi vseh pretvoriti v izraz z veljavno oklepajem ...

Preberi več

Vprašanje 565. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 566. Niz za dekodiranje Recimo, da ste dobili kodiran niz. Niz je kodiran v nekakšnem vzorcu, vaša naloga je dekodiranje niza. Recimo, <ničkrat se zgodi niz> [string] Primer vnosa 3 [b] 2 [bc] izhod bbbcaca Pojasnilo Tu se "b" pojavi 3-krat, "ca" pa 2-krat. ...

Preberi več

Vprašanje 567. Rekurzija Kaj je rekurzija? Rekurzija je preprosto opredeljena kot funkcija, ki sama kliče. Za izračun večjega problema uporablja svoje predhodno rešene podprobleme. To je eden najpomembnejših in zapletenih konceptov pri programiranju, vendar ga lahko zlahka razumemo, če rekurzijo poskušamo povezati z resničnimi ...

Preberi več

Vprašanje 568. Pretvorba predpone v infiks V težavi s pretvorbo predpone v infix smo podali izraz v zapisu predpone. Napišite program za pretvorbo v izraz infix. Zapis predpone V tem zapisu so operandi zapisani za operatorjem. Znan je tudi kot poljski zapis. Na primer: + AB je izraz predpone. ...

Preberi več

Vprašanje 569. Pretvorba Postfix v Infix V težavi s pretvorbo postfix v infix smo podali izraz v zapisu postfix. Napišite program za pretvorbo danega zapisa v zapis infix. Zapis Infix V tem zapisu so operatorji zapisani med operandi. Podobno je, kako na splošno pišemo izraz. Na primer: A + ...

Preberi več

Vprašanje 570. Predpona v pretvorbo Postfix V težavi s pretvorbo predpone v postfix smo podali izraz v zapisu predpone v obliki niza. Napišite program za pretvorbo danega zapisa v zapis postfix. Zapis predpone V tem zapisu pišemo operande za operatorjem. Znan je tudi kot poljski zapis. Na primer: + AB je ...

Preberi več

Vprašanje 571. Pretvorba Postfix v predpono V tej težavi smo podali niz, ki označuje izraz postfix. Za pretvorbo predpone moramo narediti postfix. Zapis predpone V tem zapisu pišemo operande za operatorjem. Znan je tudi kot poljski zapis. Na primer: + AB je izraz predpone. Zapis postfiksa v ...

Preberi več

Vprašanje 572. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 573. Primerjava nizov vrnitve V problemu primerjave nizov backspace smo podali dva niza S in T, preverite, ali sta enaka ali ne. Upoštevajte, da nizi vsebujejo '#', kar pomeni znak za nazaj. Primeri Vhod S = "ab # c" T = "ad # c" Izhod true (ko se S in T pretvorita v "ac") Vnos ...

Preberi več

Vprašanje 574. Naslednji večji element Naslednji večji element je težava, pri kateri smo podali matriko. Ta matrika vsebuje N vrednosti (lahko pozitivne ali negativne). Najti moramo prvi večji_element v dani matriki na njegovi desni strani. Če ni večjega_elementa, vzemite -1. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 575. Infix v Postfix Kaj je izraz infix? Izraz v obliki "operand" "operator" "operand" se imenuje infix izraz. Primer: a + b Kaj je izraz postfix? Izraz v obliki "operand" "operand" "operator" se imenuje postfix izraz. Primer: ab + Kaj potrebuje pretvorba infix v postfix? Izraz Infix je enostaven ...

Preberi več

Vprašanje 576. Oblikujte najmanjše število iz danega zaporedja D-jev in I-jev Izjava o težavi V problemu »Minimalno število obrazcev iz danega zaporedja D-jev in I-jev« smo podali vzorec, ki vsebuje samo I-je in D-je. Jaz za povečanje in D za zmanjšanje. Napišite program za tiskanje najmanjšega števila po tem vzorcu. Števke od 1 do 9 in številk ni mogoče ponoviti. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 577. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Vprašanje 578. Naslednji večji element v polju Izjava o težavi Glede na matriko bomo našli naslednji večji element vsakega elementa v matriki. Če za ta element ni naslednjega večjega elementa, bomo natisnili -1, sicer pa bomo natisnili ta element. Opomba: Naslednji večji element je element, ki je večji in ...

Preberi več

Vprašanja Amazonove čakalne vrste

Vprašanje 579. Drsno povprečje iz rešitve Leetcode za podatkovni tok Navedba težave Dreče povprečje iz podatkovnega toka Rešitev LeetCode – »Drčno povprečje iz podatkovnega toka« navaja, da je dan tok celih števil in velikost okna k. Izračunati moramo drseče povprečje vseh celih števil v drsnem oknu. Če je število elementov v ...

Preberi več

Vprašanje 580. V binarnem drevesu poiščite vsoto najvišje ravni Izjava o težavi Problem "Poiščite vsoto največje ravni v binarnem drevesu" ​​navaja, da ste dobili binarno drevo s pozitivnimi in negativnimi vozlišči. Primer vhoda 7 Pojasnilo Prva raven: Vsota = 5 Druga raven: Vsota = ...

Preberi več

Vprašanje 581. Izvajanje Deque z uporabo dvojno povezanega seznama Izjava o težavi Težava »Izvajanje Deque z uporabo dvojno povezanega seznama« navaja, da morate z uporabo dvojno povezanega seznama insertFront (x) implementirati naslednje funkcije Deque ali Doubly Ended Queue: Dodaj element x na začetku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na koncu ...

Preberi več

Vprašanje 582. Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo, poiščite višino drevesa s pomočjo iterativne metode. Primeri Vhod 3 Vhod 4 Algoritem za ponovitveno metodo za iskanje višine binarnega drevesa Višina drevesa ...

Preberi več

Vprašanje 583. Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama Izjava o težavi Težava »Prehod vrstnega reda z dvema čakalnima vrstama« navaja, da ste dobili binarno drevo, natisnite njegovo prečkanje vrstnega reda vrstico za vrstico. Primeri Vhod 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Vnos 1 2 3 4 5 6 Algoritem za prečkanje vrstnega reda ...

Preberi več

Vprašanje 584. Izvedite sklad z eno samo vrsto Izjava o težavi Težava »Implementacija sklada z eno samo čakalno vrsto« nas prosi, da izvedemo podatkovno strukturo sklada (LIFO) z uporabo podatkovne strukture čakalne vrste (FIFO). Tu LIFO pomeni Last In First Out, FIFO pa First In First Out. Primer push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Preberi več

Vprašanje 585. Poiščite prvo krožno turnejo, ki obišče vse bencinske črpalke Izjava o težavi Problem „Poiščite prvo krožno turnejo, ki obišče vse bencinske črpalke“ navaja, da je na krožni cesti N bencinskih črpalk. Glede na bencin, ki ga ima vsaka bencinska črpalka, in količino bencina, ki je potrebna za pokrivanje razdalje med dvema bencinskima črpalkama. Torej ...

Preberi več

Vprašanje 586. Preverite, ali lahko X da spremembo vsaki osebi v čakalni vrsti Izjava o težavi X je prodajalec sladoleda in v čakalni vrsti ni ljudi, ki čakajo na nakup sladoleda. Arr [i] označuje apoen, ki ga ima oseba v čakalni vrsti, so možne vrednosti apoenov 5, 10 in 20. Če je začetno stanje X 0 ...

Preberi več

Vprašanje 587. Preverite, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne Izjava o težavi Težava »Preveri, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne« pravi, da ste dobili dve binarni drevesi, preverite, ali so vse ravni obeh dreves anagrami ali ne. Primeri Vhod true Vnos false algoritem za preverjanje, ali so vse ravni dveh ...

Preberi več

Vprašanje 588. Najmanjša vsota kvadratov števila znakov v danem nizu po odstranitvi k znakov Izjava o težavi Problem "Najmanjša vsota kvadratov števila znakov v določenem nizu po odstranitvi k znakov" navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo male črke. Iz niza lahko odstranite k znakov, tako da je v preostalem nizu vsota ...

Preberi več

Vprašanje 589. Prvo negativno celo število v vsakem oknu velikosti k Izjava o težavi Problem "Prvo negativno celo število v vsakem oknu velikosti k" navaja, da ste dobili matriko, ki vsebuje pozitivna in negativna cela števila, za vsako okno velikosti k pa tiskajte prvo negativno celo število v tem oknu. Če v nobenem oknu ni negativnega celega števila, potem izpiši ...

Preberi več

Vprašanje 590. Pristop na podlagi čakalne vrste za prvi neponavljajoči se znak v toku Izjava o težavi Težava »Pristop, ki temelji na čakalni vrsti za prvi neponavljajoči se znak v toku«, navaja, da prejmete tok, ki vsebuje male črke, poiščite prvega, ki se ne ponavlja, vsakič, ko v tok dodate nov znak in če obstaja ni nobenega ponavljajočega se znaka -1. Primeri aabcddbe ...

Preberi več

Vprašanje 591. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanje 592. Zanimiva metoda za generiranje binarnih števil od 1 do n Izjava o težavi Problem "Zanimiva metoda za generiranje binarnih števil od 1 do n" navaja, da ste dobili številko n, natisnite vsa števila od 1 do n v binarni obliki. Primeri 3 1 10 11 6 1 10 11 100 101 110 Algoritem Generacija ...

Preberi več

Vprašanje 593. Poiščite največji večkratnik 3 Izjava o težavi V težavi »Najdi največji večkratnik od 3« je zapisano, da imate matriko pozitivnih celih števil (0 do 9). Poiščite največji večkratnik 3, ki ga lahko tvorimo s prerazporeditvijo elementov polja. Primeri arr [] = {5, 2, 1, 0, 9, 3} 9 5 ...

Preberi več

Vprašanje 594. Preverite, ali lahko navedena matrika predstavlja prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja Izjava o težavi V težavi »Preveri, ali lahko podana matrika predstavlja prečkanje vrstnega reda binarnega drevesa iskanja« je navedeno, da ste dobili prehod vrstnega reda binarnega drevesa iskanja. In s pomočjo prečkanja drevesa po vrstnem redu. Učinkovito moramo ugotoviti, ali nivojski red ...

Preberi več

Vprašanje 595. Število bratov in sester danega vozlišča v drevesu n-ary Izjava o težavi Problem "Število bratov in sester določenega vozlišča v n-arnem drevesu" ​​navaja, da ste dobili n-ary Tree in ciljno vozlišče. Poiščite število bratov in sester ciljnega vozlišča. Predpostavimo, da je vozlišče vedno prisotno v drevesu, prvo vozlišče pa je ...

Preberi več

Vprašanje 596. Preverite, ali je čakalno vrsto mogoče razvrstiti v drugo vrsto s pomočjo sklada Izjava o težavi Težava »Preveri, ali je čakalno vrsto mogoče razvrstiti v drugo čakalno vrsto s pomočjo sklada« navaja, da ste dobili vrsto, ki vsebuje n elementov, elementi v čakalni vrsti so permutacija številk od 1 do n. Preverite, ali je to vrsto mogoče razvrstiti po naraščajočem vrstnem redu ...

Preberi več

Vprašanje 597. Prednostna vrsta z dvojno povezanim seznamom Izjava o težavi Težava »Prednostna čakalna vrsta z dvojno povezanim seznamom« zahteva izvajanje naslednjih funkcij prednostne čakalne vrste z uporabo dvojno povezanega seznama. push (x, p): Element x postavite v prednostno vrsto p v prednostni vrsti na ustreznem položaju. pop (): Odstranite in vrnite element z najvišjo prioriteto ...

Preberi več

Vprašanje 598. Permutacije skladov (Preverite, ali je matrika sklad permutacije drugih) Izjava o težavi V težavi »Permutacije skladov (preverite, ali je matrika skladna permutacija drugih)« je zapisano, da ste dobili dva polja velikosti n [] in b []. Vsi elementi polja so unikatni. Ustvarite funkcijo za preverjanje, ali je podana matrika b [] ...

Preberi več

Vprašanje 599. Najmanjši korak, da vitez doseže cilj Opis Problem „Minimalni koraki za dosego cilja viteza“ navaja, da prejmete kvadratno šahovsko desko dimenzij N x N, koordinate viteškega dela in ciljno celico. Ugotovite minimalno število korakov, ki jih je vitez naredil za dosego cilja ...

Preberi več

Vprašanje 600. Izvedba Dequeja s pomočjo krožnega polja Izjava o težavi »Implementacija Deque z uporabo krožne matrike« zahteva, da se z uporabo krožne matrike insertFront (x) izvedejo naslednje funkcije Dequea (dvojno končana čakalna vrsta): vstavite element x na sprednji strani Deque insertRear (x): vstavite element x na zadnji strani Deque deleteFront (): izbriši element iz ...

Preberi več

Vprašanje 601. Poiščite vozlišče z najmanjšo vrednostjo v binarnem drevesu iskanja Glede na binarno drevo iskanja napišite algoritem za iskanje vozlišča z najmanjšo vrednostjo v danem binarnem drevesu iskanja. Primer vhodnega rezultata 5 Naivni pristop Preprost pristop je narediti prehod drevesa in med vsemi vozlišči najti vozlišče z najmanjšo vrednostjo. Ta ...

Preberi več

Vprašanje 602. Najmanjši preobrat oklepaja V težavi z najmanjšim obračanjem oklepajev smo podali niz s, ki vsebuje izraz samo znaka '{' in '}'. Poiščite najmanjše število obratov oklepajev, ki so potrebni za uravnoteženje izraza. Primer vnosa: s = “} {” Izhod: 2 Vhod: s = “{{{” Izhod: dani izraz ne more ...

Preberi več

Vprašanje 603. Izdelajte celotno binarno drevo iz njegove predstavitve povezanega seznama Glede na predstavitev povezanega seznama celotnega binarnega drevesa. Povezani seznam je v vrstnem redu prečkanja drevesa po vrstnem redu. Napišite algoritem za izdelavo celotnega binarnega drevesa nazaj iz njegove povezane predstavitve seznama. Primer vnosa 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Preberi več

Vprašanje 604. Čakalna vrsta z uporabo skladov V čakalni vrsti s težavo sklada moramo uporabiti naslednje funkcije čakalne vrste z uporabo standardnih funkcij strukture podatkovnih nizov, Enqueue: Dodaj element na konec čakalne vrste Dequeue: Odstrani element z začetka čakalne vrste Primer vnosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Preberi več

Vprašanje 605. Kako implementirati sklad s prednostno čakalno vrsto ali kupom? Sklop izvedite s pomočjo prednostne čakalne vrste ali kupa. Prednostna vrsta: Struktura podatkov prednostne čakalne vrste je podobna strukturi podatkov čakalne vrste ali sklada z dodatkom prioritete. Vsak element dobi prednostno številko. Skratka, prednostni elementi so ...

Preberi več

Vprašanje 606. Prednostna vrsta v jeziku C ++ Za izvedbo čakalne vrste se uporablja način FIFO. V čakalni vrsti se vstavitve izvedejo na enem koncu (zadaj), brisanje pa na drugem koncu (spredaj). V bistvu se element najprej vnese, najprej se izbriše. Izvedemo prioritetno vrsto z vgrajenimi funkcijami c ++. Značilnosti prednostne čakalne vrste Prednostna vrsta ...

Preberi več

Vprašanje 607. Prednostna vrsta Prednostna vrsta je vrsta podatkovne strukture, ki je podobna običajni čakalni vrsti, vendar ima prednost, povezano z vsakim od njenih elementov. Višja prednost bo element prej. V nekaterih primerih sta dva elementa z enako prednostjo, element v vrsti ...

Preberi več

Vprašanje 608. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 609. Rekonstrukcija čakalne vrste po višini Opis težave pri rekonstrukciji čakalne vrste po višini Recimo, da imate naključni seznam ljudi, ki stojijo v čakalni vrsti. Vsako osebo opisuje par celih števil (h, k), kjer je h višina osebe in k število ljudi pred to osebo ...

Preberi več

Vprašanje 610. Prehod vrstnega reda binarnega drevesa Prehod vrstnega reda danega binarnega drevesa je enak BFS binarnega drevesa. Ali že vemo, kaj pravzaprav je BFS? v nasprotnem primeru se vam ni treba počutiti slabo, samo za boljše razumevanje preberite celoten članek in obiščite naše prejšnje članke. BFS je ...

Preberi več

Vprašanje 611. Najširše iskanje (BFS) za graf Najširše iskanje (BFS) za graf je algoritem za prehod ali iskanje v strukturi podatkov drevesa / grafa. Začne se pri določeni točki (poljubnem poljubnem kraju) in razišče vse povezane točke, nato pa se premakne na najbližjo točko in raziskuje vsa neraziskana vozlišča ter skrbi, da ne ...

Preberi več

Vprašanja Amazon Matrix

Vprašanje 612. Rešitev Unique Paths II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Unique Paths II – »Unique Paths II« navaja, da glede na mrežo mxn, kjer se robot začne iz zgornjega levega kota mreže. Najti moramo skupno število načinov za dosego spodnjega desnega kota mreže. ...

Preberi več

Vprašanje 613. Poiščite rešitev 2D Matrix II Leetcode Izjava težave Rešitev LeetCode Iskanje 2D matrike II – »Išči po 2D matriki II« vas prosi, da poiščete učinkovit algoritem, ki išče ciljno vrednost v matriki celih številk mxn. Cela števila v vsaki vrstici in stolpcu so razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Primer: vhod: matrika = [[1,4,7,11,15], [2,5,8,12,19], [3,6,9,16,22], [10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cilj = XNUMX Izhod: res ...

Preberi več

Vprašanje 614. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 615. Rešitev besedne kode Leetcode Izjava o težavi Glede na ploščo mxn in besedo poiščite, ali beseda obstaja v mreži. Beseda je lahko sestavljena iz črk zaporedno sosednjih celic, pri čemer so "sosednje" celice vodoravno ali navpično sosednje. Iste črkovne celice ni dovoljeno uporabljati več kot enkrat. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 616. Edinstvene poti II Recimo, da moški stoji v prvi celici ali zgornjem levem kotu matrike "a × b". Človek se lahko premika le gor ali dol. Ta oseba želi doseči svoj cilj in ta cilj zanjo je zadnja celica matrike ali spodnji desni kot. ...

Preberi več

Vprašanje 617. Poiščite največjo dolžino zaporedja kač Težava »Najdi največjo dolžino zaporedja kač« navaja, da imamo mrežo, ki vsebuje cela števila. Naloga je najti zaporedje kač z največjo dolžino. Zaporedje s sosednjimi številkami v mreži z absolutno razliko 1 je znano kot zaporedje kač. Sosednje ...

Preberi več

Vprašanje 618. Problem z rudnikom zlata Izjava o težavi V "Težavi z rudnikom zlata" piše, da ste dobili 2D mrežo z nekaj negativnimi kovanci, nameščenimi v vsaki celici dane mreže. Sprva rudar stoji v prvem stolpcu, vendar vrstica nima omejitev. Lahko začne v kateri koli vrsti. ...

Preberi več

Vprašanje 619. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 620. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanje 621. Poiščite pare z dano vsoto, tako da so elementi para v različnih vrsticah Izjava o težavi "Poiščite pare z dano vsoto, tako da so elementi parov v različnih vrsticah", problem navaja, da ste dobili matriko celih števil in vrednost, imenovano "vsota". Izjava o problemu zahteva, da ugotovimo vse pare v matriki, ki sešteje do dane ...

Preberi več

Vprašanje 622. Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike Izjava o težavi »Skupni elementi v vseh vrsticah dane matrike« navaja, da ste dobili matriko M * N. Izjava o problemu zahteva, da v O (M * N) času odkrijemo vse pogoste elemente v dani matriki v vsaki vrstici matrike. Primer arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Preberi več

Vprašanje 623. Zberemo največ točk v mreži z dvema prečkama Izjava o težavi Dobili smo matrico velikosti "nxm" in v mreži moramo zbrati največ točk z dvema prečkama. Če stojimo pri celici i, j, imamo tri možnosti, da gremo v celico i + 1, j ali i + 1, j-1 ali i + 1, j + 1. To je ...

Preberi več

Vprašanje 624. Težava z mobilno numerično tipkovnico Izjava o težavi Pri težavi z mobilno numerično tipkovnico upoštevamo številčno tipkovnico. Poiskati moramo vse število možnih številskih zaporedij dane dolžine, tako da lahko pritisnete samo gumbe zgoraj, navzdol, levo in desno od trenutnega gumba. Ni vam dovoljeno ...

Preberi več

Vprašanje 625. Tiskanje oklepajev v Matrix Chain Multiplication Problem Izjava o problemu Moramo najti vrstni red množenja matrik, tako da je število operacij, ki sodelujejo pri množenju vseh matric, čim manjše. Nato moramo natisniti to naročilo, to je tiskanje oklepajev v matričnem množenju verige. Recimo, da imate 3 matrike A, B, ...

Preberi več

Vprašanje 626. Največja pravokotna pod matrica, katere vsota je 0 Izjava o težavi Poiščite pod matriko največje velikosti v 2D matriki, katere vsota je nič. Podmatrica ni nič drugega kot 2D matrika znotraj dane 2D matrike. Torej, imate matriko podpisanih celih števil, morate izračunati vsoto podmatrik in matriko poiskati z ...

Preberi več

Vprašanje 627. Največja vsota pravokotnika v 2D matriki Izjava o težavi Poiščite pravokotnik največje vsote v 2D matriki, tj. Poiščite pod matriko z največjo vsoto. Podmatrica ni nič drugega kot 2D matrika znotraj dane 2D matrike. Torej, imate matriko podpisanih celih števil, morate izračunati vsoto podmatrik in ...

Preberi več

Vprašanje 628. Množenje matrične verige V problemu množenja verige matrik II smo podali dimenzije matric, poiščimo vrstni red njihovega množenja, tako da je število operacij, ki sodelujejo pri množenju vseh matric, čim manjše. Predpostavimo, da imate 3 matrike A, B, C velikosti axb, bx ...

Preberi več

Vprašanje 629. Največji kvadrat V problemu največjega kvadrata smo podali 2D binarno matriko, napolnjeno z 0 in 1, poiščemo največji kvadrat, ki vsebuje samo eno, in vrnemo njegovo površino. Primer vnosa: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Preberi več

Vprašanje 630. Nastavi matrične ničle V problemu nastavitve ničel matrike smo podali matriko (n X m), če je element 0, nastavimo celotno vrstico in stolpec 0. Primeri Vhod: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Izhod: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Preberi več

Vprašanje 631. Poplava Izpolnite LeetCode V težavi Flood Fill smo podali 2D matriko [] [], ki predstavlja sliko velikosti mxn z vsako vrednostjo, ki predstavlja barvo piksla v tej koordinati. Podana tudi lokacija ali koordinate slikovne pike in barve. Zamenjajte barvo na določenem mestu ...

Preberi več

Vprašanje 632. Max območje otoka Opis težave: Glede na 2D matriko ima matrika kot vnosa le 0 (predstavlja vodo) in 1 (predstavlja zemljo). Otok v matriki nastane tako, da se združijo vse sosednje enote, povezane v 1 smeri (vodoravno in navpično). V matriki poiščite največjo površino otoka. Predpostavimo, da so vsi štirje robovi ...

Preberi več

Vprašanje 633. Edinstvene poti Podana je mreža 2x mxn, vi pa stojite v zgornji in levi celici mreže. tj. celica, ki se nahaja na (1,1). Poiščite število edinstvenih poti, po katerih lahko pridete do celice, ki se nahaja na (m, n), iz celice, ki se nahaja na (1,1) ...

Preberi več

Vprašanje 634. K-ti najmanjši element v razvrščeni matriki V K-tem najmanjšem elementu v razvrščeni matriki smo podali matriko nxn, kjer so vse vrstice in stolpci razvrščeni po padajočem vrstnem redu. Poiščite k-ti najmanjši element v dani 2D matriki. Primer vhoda 1: k = 3 in matrica = 11, 21, 31, 41 ...

Preberi več

Vprašanje 635. Množenje matrične verige z uporabo dinamičnega programiranja Matrično množenje verig je metoda, pri kateri najdemo najboljši način množenja danih matrik. Vsi vemo, da je množenje matric v naravi asociativno (A * B = B * A). Torej imamo veliko naročil, v katerih želimo izvesti množenje. Pravzaprav v tem algoritmu ...

Preberi več

Vprašanje 636. Množenje dveh matrik Izjava problema V problemu "Množenje dveh matrik" smo podali dve matriki. Te matrike moramo pomnožiti in natisniti rezultat ali končno matriko. Tu je potreben in zadosten pogoj, da mora biti število stolpcev v A enako številu vrstic v matriki ...

Preberi več

Vprašanje 637. Preverite, ali so nizi na razdalji K ali ne Izjava o težavi Glede na dva niza in celo število k napišite program za preverjanje, ali so dani nizi na razdalji k ali ne. To pomeni, da če se kateri koli znak ne ujema ali ga je treba odstraniti, je to znano kot k razdalja med seboj. Vhodna oblika Prva ...

Preberi več

Vprašanje 638. Poiščite vrstico z največjim številom 1 Izjava o težavi V problemu »Poišči vrstico z največjim številom 1« smo podali matriko (2D matriko), ki vsebuje binarne številke z vsako razvrščeno vrstico. Poiščite vrstico z največjim številom 1. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje dve celoštevilčni vrednosti n, m. Naprej, n vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 639. Težava s slavnimi Izjava o težavi V težavi s slavnimi je soba N ljudi, poiščite slavno osebo. Pogoji za slavnost so - če je A slaven, potem bi morali vsi drugi v sobi vedeti A. A ne bi smeli poznati nikogar v sobi. Poiskati moramo osebo, ki izpolnjuje te pogoje. ...

Preberi več

Amazon Druga vprašanja

Vprašanje 640. Spoji k razvrščenih seznamov Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev združitve k razvrščenih seznamov LeetCode – »Spoji k razvrščenih seznamov« navaja, da je dano niz k povezanih seznamov, kjer ima vsak povezan seznam svoje vrednosti, razvrščene v naraščajočem vrstnem redu. Vse k-povezane sezname moramo združiti v en sam povezan seznam in vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 641. Poizvedba vsote obsega 2D – nespremenljiva rešitev Leetcode Izjava težave Obseg Poizvedba vsota 2D – Nespremenljiva Leetcode Rešitev – Glede na matriko 2D matrike obdelajte več poizvedb naslednjega tipa: Izračunajte vsoto elementov matrike znotraj pravokotnika, ki ga definirata njegov zgornji levi kot (vrstica1, stolpec1) in spodnji desni vogal (vrstica2, stolpec2). Implementirajte razred NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Inicializira objekt s celim ...

Preberi več

Vprašanje 642. Oznake particij LeetCode Solution Izjava težave Oznake particij LeetCode Rešitev – Dobite niz s. Niz želimo razdeliti na čim več delov, tako da se vsaka črka pojavlja v največ enem delu. Upoštevajte, da je particija izvedena tako, da se po povezovanju vseh delov po vrstnem redu ...

Preberi več

Vprašanje 643. Rešitev Fibonaccijeve številke LeetCode Izjava problema Fibonaccijevo število LeetCode Rešitev – »Fibonaccijevo število« navaja, da Fibonaccijeva števila, običajno označena kot F(n), tvorijo zaporedje, imenovano Fibonaccijevo zaporedje, tako da je vsako število vsota dveh prejšnjih, začenši od 0 in 1 To pomeni, da je F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Preberi več

Vprašanje 644. Diagonalni prehod LeetCode rešitev Izjava težave Diagonalni prehod LeetCode Rešitev – Glede na 2D celoštevilsko matriko nums, vrnite vse elemente nums v diagonalnem vrstnem redu, kot je prikazano na spodnjih slikah. Vhod: nums = [[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]] Izhod: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Razlaga diagonalnega prečkanja LeetCode Rešitev Ključna ideja Prva vrstica in zadnji stolpec v tej težavi bi služila ...

Preberi več

Vprašanje 645. Najbližji izhod iz vhoda v Labirint LeetCode Solution Izjava težave Najbližji izhod iz vhoda v labirint LeetCode Rešitev – Dobili smo matriko mxn “labirint” (indeksirano z 0) s praznimi celicami, predstavljenimi kot '.' in stene kot '+'. Dobite tudi vhod v labirint, kjer vhod = [vhod_vrstica, vhod_stolpec] označuje vrstico in stolpec ...

Preberi več

Vprašanje 646. Veljavna rešitev LeetCode države Tic-Tac-Toe Navedba težave Veljavno stanje Tic-Tac-Toe LeetCode Rešitev – Dobimo ploščo Tic-Tac-Toe kot ploščo niza nizov in od nas zahtevamo, da vrnemo true, če je mogoče doseči ta položaj plošče med veljavnim tik- tac-toe igra. Plošča je niz 3 x 3 ...

Preberi več

Vprašanje 647. Obrnjene besede v rešitvi LeetCode niza III Izjava težave Obrnite besede v nizu III LeetCode Rešitev – Dobimo niz in od nas zahtevamo, da obrnemo vrstni red znakov v vsaki besedi v stavku, hkrati pa ohranimo presledke in začetni vrstni red besed. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: s = "Vzemimo LeetCode ...

Preberi več

Vprašanje 648. Filtrirajte restavracije po veganom prijazne, cene in razdalje Leetcode rešitev Izjava težave Filtrirajte restavracije glede na prijazno veganom, ceno in razdaljo Leetcode Rešitev – glede na niz restavracij, kjer so restavracije[i] = [idi, ratingi, veganomFriendlyi, pricei, distancei]. Restavracije morate filtrirati s tremi filtri. Filter VeganFriendly bo bodisi resničen (kar pomeni, da bi morali vključiti samo restavracije, pri katerih je veganomFriendlyi nastavljen na true) ali napačen (kar pomeni, da lahko vključite katero koli ...

Preberi več

Vprašanje 649. Najsvetlejši položaj na ulici Rešitev LeetCode Izjava problema Najsvetlejši položaj na ulici Rešitev LeetCode – Predpostavimo, da je številska premica, ki predstavlja ulico. Ta ulica vsebuje svetilke. Dobimo 2D celoštevilsko matriko "luči". Vsaka luč [i] = [position_i, range_i] označuje, da je na položaju_i ulična svetilka, ki lahko ...

Preberi več

Vprašanje 650. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Rešitev – Dobimo glavo razvrščenega povezanega seznama. Od nas zahtevamo, da izbrišemo vse dvojnike, tako da se vsak element prikaže samo enkrat, in vrnemo razvrščen tudi povezani seznam. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: glava ...

Preberi več

Vprašanje 651. Rešitev klonskega grafa LeetCode Izjava težave Klon graf LeetCode Rešitev – Dobimo referenco vozlišča v povezanem neusmerjenem grafu in od nas zahtevamo, da vrnemo globoko kopijo grafa. Globoka kopija je v bistvu klon, kjer nobeno vozlišče v globoki kopiji ne bi smelo imeti reference ...

Preberi več

Vprašanje 652. Drevesa minimalne višine LeetCode rešitev Izjava problema Drevesa minimalne višine LeetCode Rešitev – Podan nam je drevo n vozlišč, označenih od 0 do n-1 kot 2D niz »robov«, kjer rob[i] = [a_i, b_i] označuje, da obstaja neusmerjen rob med dve vozlišči a_i in b_i v drevesu. Imamo ...

Preberi več

Vprašanje 653. K-ti najmanjši element v razvrščeni matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Kth najmanjši element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Dobimo matriko velikosti n, kjer je vsaka od vrstic in stolpcev razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Od nas zahtevamo, da vrnemo k-ti najmanjši element v matriki. Upoštevajte, da je kth ...

Preberi več

Vprašanje 654. Število otokov II LeetCode Solution Izjava problema Število otokov II LeetCode Rešitev – Dobite prazna 2D binarna mreža velikosti mx n. Mreža predstavlja zemljevid, kjer 0 predstavljajo vodo in 1 predstavljajo zemljo. Na začetku so vse celice vodne celice (tj. vse celice so 0). Lahko izvedemo dodajanje zemljišča ...

Preberi več

Vprašanje 655. Sestavite binarno drevo iz rešitve za prednaročilo in postorder Traversal LeetCode Izjava problema Konstruiraj binarno drevo iz prehoda prednaročila in prehoda postorderja LeetCode Rešitev – glede na dva niza celih števil, preorder in postorder, kjer je preorder prehod prednaročila binarnega drevesa različnih vrednosti, postorder pa je prehod postorderja istega drevesa, rekonstruiraj in vrni binarno datoteko. drevo. Če obstaja več odgovorov, lahko vrnete katerega koli od njih. Vnos: prednaročilo ...

Preberi več

Vprašanje 656. Število metov kock s ciljno vsoto LeetCode rešitev Izjava težave Število metov kock s ciljno vsoto LeetCode Rešitev – Imate n kock in vsaka kocka ima k obrazov, oštevilčenih od 1 do k. Glede na tri cela števila n, k in tarča vrnite število možnih načinov (od skupnega števila kn) za metanje kocke, tako da je vsota obrnjenih številk enaka cilju. Ker je odgovor morda ...

Preberi več

Vprašanje 657. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Rešitev – Glede na glavo razvrščenega povezanega seznama izbrišite vsa vozlišča, ki imajo podvojene številke, pri čemer pustite samo različne številke s prvotnega seznama. Vrnite tudi razvrščen povezani seznam. Vhod: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izhod: [1,2,5] Pojasnilo Ideja tukaj je prečkati ...

Preberi več

Vprašanje 658. Najkrajša pot v mreži z odpravo ovir LeetCode Solution Navedba težave Najkrajša pot v mreži z odpravo ovir LeetCode Rešitev – Dobite mxn celoštevilsko matrično mrežo, kjer je vsaka celica 0 (prazna) ali 1 (ovira). V enem koraku se lahko premikate navzgor, navzdol, levo ali desno od in do prazne celice. Vrnite najmanjše število korakov za hojo od zgornjega levega ...

Preberi več

Vprašanje 659. Lahko postavite rože LeetCode Solution Izjava težave lahko postavite rože LeetCode Rešitev – Imate dolgo gredico, v kateri so nekatere parcele zasajene, nekatere pa ne. Vendar cvetja ni mogoče saditi na sosednjih parcelah. Glede na gredico celega niza, ki vsebuje 0 in 1, kjer 0 pomeni prazno in 1 pomeni, da ni prazna, in celo število n, se vrnite, če je mogoče posaditi n novih cvetov v ...

Preberi več

Vprašanje 660. Prvi edinstven znak v rešitvi niza LeetCode Izjava težave Prvi edinstveni znak v nizu LeetCode Rešitev – Za niz s poiščite prvi neponavljajoči se znak v njem in vrnite njegov indeks. Če ne obstaja, vrnite -1. Primer preskusnega primera 1: Vhod: s = “leetcode” Izhod: 0 Testni primer 2: Vhod: s = “aabb” Izhod: -1 Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 661. Analizirajte Vzorec obiska spletnega mesta uporabnika LeetCode Solution Izjava težave Analizirajte uporabniško spletno mesto Vzorec obiska LeetCode Rešitev – Dobite dva niza nizov uporabniško ime in spletno mesto ter časovni žig celega niza. Vsi podani nizi so enake dolžine in kortek [uporabniško ime[i], spletno mesto[i], časovni žig[i]] označuje, da je uporabniško ime[i] obiskalo spletno mesto spletnega mesta[i] ob časovnem žigu[i]. Vzorec je seznam treh spletnih mest (ni nujno ločenih). Na primer, ["dom", ...

Preberi več

Vprašanje 662. Invert Binary Tree Rešitev LeetCode Izjava težave: Rešitev LeetCode Invert Binary Tree – V tem vprašanju je glede na koren katerega koli binarnega drevesa potrebna rešitev za obrnjeno binarno drevo, kar pomeni, da bi levo drevo moralo postati desno drevo in obratno. Pojasnilo Lahko se vprašamo, katero prečkanje drevesa bi bilo ...

Preberi več

Vprašanje 663. Rešitev Leetcode za najbližjo vrednost drevesa binarnega iskanja Izjava težave: Najbližja vrednost drevesa binarnega iskanja Leetcode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa iskanja in ciljno vrednost vrnite vrednost v BST, ki je najbližja cilju. Primer: Primer 1 Vhod: koren = [4,2,5,1,3], cilj = 3.714286 Izhod: 4 Primer 2 Vhod: koren = [1], cilj ...

Preberi več

Vprašanje 664. Rešitev Leetcode seznama particij Izjava težave: Rešitev kode particij seznama – Glede na glavo povezanega seznama in vrednost x ga razdelite tako, da so vsa vozlišča, manjša od x, pred vozlišči, večjimi ali enakimi x. Ohraniti morate prvotni relativni vrstni red vozlišč v vsaki od dveh particij. Primer: Primer 1 Vnos: glava = ...

Preberi več

Vprašanje 665. Oblikovanje zgodovine brskalnika LeetCode Solution Izjava o težavi Oblikovanje Zgodovina brskalnika LeetCode Rešitev – Imate brskalnik z enim zavihkom, kjer začnete na domači strani in lahko obiščete drug url, se vrnete v število korakov v zgodovini ali se premaknete naprej po številu korakov v zgodovini. Implementirajte razred BrowserHistory: BrowserHistory(niz domača stran) Inicializira objekt z domačo stranjo ...

Preberi več

Vprašanje 666. Ocenite reverzno poljsko notacijo LeetCode Solution Izjava problema Ocenite povratno poljsko notacijo Rešitev LeetCode – ocenite vrednost aritmetičnega izraza v povratnem poljskem zapisu. Veljavni operatorji so +, -, * in /. Vsak operand je lahko celo število ali drug izraz. Upoštevajte, da se mora delitev med dvema celima številoma skrajšati proti nič. Zagotovljeno je, da dani ...

Preberi več

Vprašanje 667. 3Sum najbližja rešitev LeetCode Izjava težave 3Sum najbližja rešitev LeetCode – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n in celoštevilsko tarčo poiščite tri cela števila v številkah, tako da je vsota najbližja cilju. Vrni vsoto treh celih števil. Lahko domnevate, da bi imel vsak vhod natanko eno rešitev. Vhod: nums = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 668. Rešitev sosednega niza LeetCode Izjava težave Contiguous Array LeetCode Rešitev – Glede na binarni niz nums, vrnite največjo dolžino sosednjega podmatrike z enakim številom 0 in 1. Vhod: nums = [0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: [0, 1] je najdaljša sosednja podmatrika z enakim številom 0 in 1. Pojasnilo Zdaj, kaj bomo ...

Preberi več

Vprašanje 669. Največje število ponovitev rešitve Leetcode podniza Izjava težave: največje število pojavov podniza Leetcode Rešitev – Za niz s vrnite največje število pojavljanj katerega koli podniza po naslednjih pravilih: Število edinstvenih znakov v podnizu mora biti manjše ali enako maxLetters. Velikost podniza mora biti med minSize in maxSize vključno. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 670. Rešitev N-Queens LeetCode Izjava problema Rešitev LeetCode N-Queens – Uganka n-kraljic je problem postavitve n kraljic na šahovnico nxn tako, da se dve damici ne napadata druga drugo. Glede na celo število n vrnite vse različne rešitve uganke n-kraljic. Odgovor lahko vrnete v poljubnem vrstnem redu. Vsaka rešitev vsebuje ločeno konfiguracijo plošče ...

Preberi več

Vprašanje 671. Največji pravokotnik v histogramu LeetCode Solution Izjava težave Največji pravokotnik v histogramu Rešitev LeetCode – Glede na niz celih števil, ki predstavljajo višino vrstice histograma, kjer je širina vsake vrstice 1, vrnite površino največjega pravokotnika v histogramu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: višine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izhod: 10 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 672. Ujemanje regularnega izraza Rešitev LeetCode, ki se ujema z regularnim izrazom Izjava težave Ujemanje regularnega izraza Ujemanje regularnega izraza LeetCode Rešitev – Glede na vhodni niz s in vzorec p implementirajte ujemanje regularnega izraza s podporo za '.' in kje: '.' Ujema se s katerim koli posameznim znakom.​​​​ '*' se ujema z nič ali več predhodnim elementom. Ujemanje mora zajemati celoten vhodni niz (ne delno). Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 673. Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Solution Izjava težave Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa si predstavljajte, da stojite na njegovi desni strani, in vrnite vrednosti vozlišč, ki jih lahko vidite, urejene od zgoraj navzdol. Primer preskusnega primera 1: vhod: koren = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Preberi več

Vprašanje 674. Rešitev LeetCode za cikcak pretvorbo Izjava težave Pretvorba cik-cak LeetCode Rešitev – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan v cikcak vzorcu na določenem številu vrstic, kot je ta: (za boljšo čitljivost boste morda želeli prikazati ta vzorec v fiksni pisavi) PAHNAPLSIIGYI ...

Preberi več

Vprašanje 675. Povečajte razdaljo do najbližje osebe Rešitev LeetCode Izjava težave Povečaj razdaljo do najbližje osebe LeetCode Rešitev – Dobili ste niz, ki predstavlja vrsto sedežev, kjer sedeži[i] = 1 predstavlja osebo, ki sedi na i-em sedežu, sedeži [i] = 0 pa, da je i-ti sedež prazen (indeksirano z 0). Vsaj en prazen sedež in vsaj ena oseba sedi. Alex želi ...

Preberi več

Vprašanje 676. Tretja največja dovoljena številka rešitve Leetcode Izjava težave Tretje največje število Leetcode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums vrnite tretje ločeno največje število v tem nizu. Če tretji maksimum ne obstaja, vrnite največje število. Primer vhoda: nums = [3,2,1] Izhod: 1 Pojasnilo: Prvi ločen maksimum je 3. Drugi ločen maksimum je 2. Tretji ...

Preberi več

Vprašanje 677. Rešitev minolovca LeetCode Izjava težave Minolovac LeetCode Rešitev – Igrajmo igro minolovec (Wikipedia, spletna igra)! Dobite matrično ploščo mxn char, ki predstavlja igralno ploščo, kjer: 'M' predstavlja nerazkrito mino, 'E' predstavlja nerazkrito prazno polje, 'B' predstavlja razkrito prazno polje, ki nima sosednjih min (tj. zgoraj, spodaj , levo, desno in vse ...

Preberi več

Vprašanje 678. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Izjava o težavi Koko Eating Bananas Rešitev LeetCode – Koko rad jedo banane. Obstaja n kupov banan, i-ti kup ima kupe[i] banan. Stražarji so odšli in se bodo vrnili čez h. Koko lahko določi hitrost prehranjevanja banan na uro k. Vsako uro si izbere kup banan in s tega kupa poje k banan. Če ...

Preberi več

Vprašanje 679. Rešitev LeetCode Store za ključ-vrednost na podlagi časa Izjava težave Časovno shramba ključ-vrednost Rešitev LeetCode – Oblikujte časovno zasnovano podatkovno strukturo ključ-vrednost, ki lahko shrani več vrednosti za isti ključ ob različnih časovnih žigah in pridobi vrednost ključa ob določenem časovnem žigu. Implementirajte razred TimeMap: TimeMap() Inicializira objekt podatkovne strukture. void set(Ključ niza, String ...

Preberi več

Vprašanje 680. Poiščite mediano iz Data Stream LeetCode Solution Izjava težave Najdi mediano iz podatkovnega toka LeetCode Rešitev – Mediana je srednja vrednost na urejenem seznamu celih števil. Če je velikost seznama soda, ni srednje vrednosti, mediana pa je povprečje dveh srednjih vrednosti. Na primer, za arr = [2,3,4], mediana ...

Preberi več

Vprašanje 681. Permutacija v rešitvi String Leetcode Izjava težave: permutacija v nizu Leetcode Rešitev – glede na dva niza s1 in s2 vrnite true, če s2 vsebuje permutacijo s1, ali false v nasprotnem primeru. Z drugimi besedami, vrnite true, če je ena od permutacij s1 podniz s2. Primer: Primer 1 Vhod: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izhod: true Pojasnilo: s2 vsebuje eno permutacijo s1 ("ba"). ...

Preberi več

Vprašanje 682. Ugotovite, ali je mogoče matriko dobiti z rotacijo LeetCode Solution Izjava problema Ugotovite, ali je mogoče matriko pridobiti z vrtenjem LeetCode Rešitev – Glede na dve binarni matriki nxn mat in cilj, vrnite true, če je mogoče narediti mat enako tarči z vrtenjem matrice v korakih po 90 stopinj, ali false v nasprotnem primeru. Primeri Vhod: mat = [[0,1],[1,0]], cilj = [[1,0],[0,1]] Izhod: true Pojasnilo: podlogo lahko zavrtimo za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da je podloga enaka ...

Preberi več

Vprašanje 683. Rešitev LeetCode za trčenje asteroidov Izjava problema Trk z asteroidi LeetCode Rešitev – Dobimo niz asteroidov celih števil, ki predstavljajo asteroide v vrsti. Za vsak asteroid absolutna vrednost predstavlja njegovo velikost, predznak pa njegovo smer (pozitiven pomeni desno, negativen pomeni levo). Vsak asteroid se premika z enako hitrostjo. Izvedite stanje ...

Preberi več

Vprašanje 684. Preurejanje podatkov v dnevniških datotekah LeetCode Solution Izjava o težavi Preurejanje podatkov v datotekah dnevnika LeetCode Rešitev – Dobite matriko dnevnikov. Vsak dnevnik je niz besed, ločen s presledki, kjer je prva beseda identifikator. Obstajata dve vrsti dnevnikov: Dnevniki črk: Vse besede (razen identifikatorja) so sestavljene iz malih angleških črk. Dnevniki številk: vse besede ...

Preberi več

Vprašanje 685. Najdaljša naraščajoča pot v matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Najdaljša naraščajoča pot v matriki LeetCode Rešitev – glede na matriko celih mxn vrnite dolžino najdaljše naraščajoče poti v matriki. Iz vsake celice se lahko premikate v štirih smereh: levo, desno, gor ali dol. Ne smete se premikati diagonalno ali premakniti izven meje (tj. ovijanje ni dovoljeno). Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 686. Optimalna rešitev za izravnavo računa LeetCode Izjava o težavi Optimalno izravnavo računa LeetCode Rešitev – Na voljo vam je niz transakcij transakcij, kjer transakcije[i] = [fromi, toi, amounti] označujejo, da je oseba z ID = fromi dala zneseki $ osebi z ID = toi. Vrnite najmanjše število transakcij, potrebnih za poravnavo dolga. Vhod: transakcije = [[0,1,10],[2,0,5]] Izhod: 2 Pojasnilo: Oseba #0 ...

Preberi več

Vprašanje 687. Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema: Število zaprtih otokov Leetcode Rešitev – podana 2D mreža, sestavljena iz 0s (kopno) in 1s (voda). Otok je največja 4-smerno povezana skupina 0s, zaprt otok pa je otok v celoti (vse levo, zgoraj, desno, spodaj), obkrožen z 1s. Vrni število zaprtih otokov. Primer : Primer 1 Vnos: mreža = [[1,1,1,1,1,1,1,0], [1,0,0,0,0,1,1,0], [1,0,1,0,1,1,1,0, 1,0,0,0,0,1,0,1], [1,1,1,1,1,1,1,0], [2]] Izhod : XNUMX Pojasnilo: Otoki v sivi barvi ...

Preberi več

Vprašanje 688. Serializirajte in deserializirajte rešitev LeetCode za binarno drevo Izjava o težavi Serializacija in deserializacija binarnega drevesa LeetCode Rešitev – serializacija je proces pretvorbe podatkovne strukture ali predmeta v zaporedje bitov, tako da se lahko shrani v datoteko ali pomnilniški medpomnilnik ali prenese prek povezave omrežne povezave, da se pozneje rekonstruira. v ...

Preberi več

Vprašanje 689. Binarno drevo Največja vsota poti Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Največja vsota poti LeetCode Rešitev – Pot v binarnem drevesu je zaporedje vozlišč, kjer ima vsak par sosednjih vozlišč v zaporedju rob, ki jih povezuje. Vozlišče se lahko v zaporedju pojavi največ enkrat. Upoštevajte, da pot ne potrebuje ...

Preberi več

Vprašanje 690. Robot, omejen v krog Rešitev LeetCode Izjava problema Robot, omejen v krogu LeetCode Rešitev – Na neskončni ravnini robot najprej stoji na (0, 0) in je obrnjen proti severu. Upoštevajte naslednje: severna smer je pozitivna smer osi y. Južna smer je negativna smer osi y. Vzhodna smer je pozitivna smer osi x. Zahodna smer je ...

Preberi več

Vprašanje 691. Rešitev LeetCode Minimum Knight Moves Izjava problema Minimalni vitez premakne LeetCode Rešitev – V neskončni šahovnici s koordinatami od -neskončno do +neskončno imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 možnih potez, ki jih lahko naredi, kot je prikazano spodaj. Vsaka poteza sta dve kvadratki v kardinalni smeri, nato eno polje v pravokotni smeri. Vrni minimalno število ...

Preberi več

Vprašanje 692. Najmanjše število pip za odpiranje za zalivanje vrtne rešitve LeetCode Izjava težave Najmanjše število pip za odpiranje vrta LeetCode Rešitev – Na osi x je enodimenzionalni vrt. Vrt se začne na točki 0 in konča na točki n. (tj. dolžina vrta je n). Obstaja n + 1 pip, ki se nahajajo na točkah [0, 1, ..., n] v ...

Preberi več

Vprašanje 693. Binarno drevo cikcak Level Order Traversal Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Prehod ravni cikcakastega reda LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa vrnite cikcak nivojski prehod vrednosti njegovih vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Vhod: koren = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: [[3],[20,9],[15,7]] Pojasnilo Mi ...

Preberi več

Vprašanje 694. Poiščite rešitev za podvojeno številko LeetCode Rešitev problema Poišči podvojeno število LeetCode Rešitev – podana matrika celih števil, ki vsebuje n + 1 celih števil, pri čemer je vsako celo število v območju [1, n] vključno. Obstaja samo ena ponovljena številka v številkah, vrnite to ponovljeno število. Težavo morate rešiti brez spreminjanja matrike nums in uporablja samo konstanten dodaten prostor. Vhod: nums = [1,3,4,2,2] Izhod: 2 Razlaga ...

Preberi več

Vprašanje 695. Rešitev za kače in lestve LeetCode Izjava problema Kače in lestve Rešitev LeetCode – Dobite nxn celoštevilsko matrično ploščo, kjer so celice označene od 1 do n2 v slogu boustrofedona, ki se začne od spodnjega levega dela plošče (tj. tabla[n - 1][0]) in izmenične smeri v vsaki vrstici. Začnete na kvadratu 1 na tabli. V vsaki potezi, ...

Preberi več

Vprašanje 696. Manjkajoči element v rešitvi razvrščenega niza LeetCode Izjava težave: Manjkajoči element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums, ki je razvrščena v naraščajočem vrstnem redu in so vsi njeni elementi edinstveni in je podano tudi celo število k, vrnite k-to manjkajoče število, začenši od skrajne leve številke matrike. Primer: Primer 1 Vnos: nums = [4,7,9,10], k = ...

Preberi več

Vprašanje 697. Rešitev LeetCode Sum II Izjava težave: Vsota poti II Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa in celo število ciljno vsoto, vrnite vse poti od korena do lista, kjer je vsota vrednosti vozlišča na poti enaka ciljni vsoti. Vsako pot je treba vrniti kot seznam vrednosti vozlišč, ne pa kot sklicevanja na vozlišče. Pot od korena do lista je pot, ki se začne od ...

Preberi več

Vprašanje 698. Rešitev za tuji slovar LeetCode Izjava težave Slovar tujcev LeetCode Rešitev – Obstaja nov tuji jezik, ki uporablja angleško abecedo. Vendar vam vrstni red med črkami ni znan. Dobite seznam besed nizov iz slovarja tujega jezika, kjer so nizi v besedah ​​razvrščeni leksikografsko po pravilih tega novega jezika. ...

Preberi več

Vprašanje 699. Izdelek matrike, razen rešitve za samostojno kodo LeetCode Izjava težave Produkt matrike razen Self LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite odgovor matrike, tako da je answer[i] enak zmnožku vseh elementov nums, razen nums[i]. Zagotovljeno je, da se produkt katere koli predpone ali pripone številk prilega v 32-bitno celo število. Napisati morate algoritem, ki se izvaja v času O(n) in brez uporabe delitve ...

Preberi več

Vprašanje 700. Scramble String Rešitev LeetCode Izjava težave Scramble String LeetCode Rešitev – niz s lahko skribriramo, da dobimo niz t z naslednjim algoritmom: Če je dolžina niza 1, se ustavite. Če je dolžina niza > 1, naredite naslednje: Razdelite niz na dva neprazna podniza ...

Preberi več

Vprašanje 701. Vsota levih listov LeetCode Solution Izjava problema: vsota levih listov Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa vrnite vsoto vseh levih listov. List je vozlišče brez otrok. Levi list je list, ki je levi otrok drugega vozlišča. Primer in razlaga: vhod: root = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: 24 Pojasnilo: tam ...

Preberi več

Vprašanje 702. Presečišče dveh povezanih seznamov Rešitev LeetCode Izjava problema Presečišče dveh povezanih seznamov LeetCode Rešitev – Podane so nam glave dveh močno povezanih seznamov headA in headB. Prav tako je podano, da se lahko oba povezana seznama na neki točki križata. Od nas se zahteva, da vrnemo vozlišče, v katerem se sekajo, ali nič, če ...

Preberi več

Vprašanje 703. Rešitev LeetCode Permutacijske sekvence Izjava problema Permutacijsko zaporedje LeetCode Rešitev – Nabor [1, 2, 3, ..., n] vsebuje skupno n! edinstvene permutacije. Z naštevanjem in označevanjem vseh permutacij po vrstnem redu dobimo naslednje zaporedje za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Glede na n in k vrnite k-to permutacijsko zaporedje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: n ...

Preberi več

Vprašanje 704. Poiščite največjo vrednost v vsaki drevesni vrstici Rešitev LeetCode Izjava problema Najdi največjo vrednost v vsaki drevesni vrstici Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa vrnite matriko največje vrednosti v vsaki vrstici drevesa (indeksirano z 0). Primer preskusnega primera 1: vhod: koren = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Izhod: [1, 3, 9] Pojasnilo 1, 3 in ...

Preberi več

Vprašanje 705. Predlogi za iskanje Sistem LeetCode Solution Izjava o težavi Predlogi iskanja Sistem LeetCode Rešitev – Na voljo vam je niz izdelkov z nizi in niz searchWord. Oblikujte sistem, ki predlaga največ tri imena izdelkov iz izdelkov po vsakem vtipkanem znaku searchWord. Predlagani izdelki morajo imeti skupno predpono za searchWord. Če obstajajo več kot trije izdelki z ...

Preberi več

Vprašanje 706. Rotate Image LeetCode Solution Izjava težave Zavrtite sliko LeetCode Rešitev – Dobite 2D matriko nxn, ki predstavlja sliko, zavrtite sliko za 90 stopinj (v smeri urnega kazalca). Sliko morate zasukati na mestu, kar pomeni, da morate neposredno spremeniti vhodno 2D matriko. NE dodelite druge 2D matrike in naredite vrtenje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 707. Peeking Iterator LeetCode Rešitev Izjava težave Peeking Iterator LeetCode Rešitev – Oblikujte iterator, ki podpira operacijo peek na obstoječem iteratorju poleg operacij hasNext in naslednjih. Implementirajte razred PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicializira objekt z danim iteratorjem celega števila. int next() Vrne naslednji element v matriki in premakne kazalec na naslednji element. boolean ...

Preberi več

Vprašanje 708. Rešitev LeetCode za urejeno čakalno vrsto Izjava problema Urejena čakalna vrsta LeetCode Rešitev – Dobite niz s in celo število k. Izberete lahko eno od prvih k črk s in jo dodate na konec niza. Vrnite leksikografsko najmanjši niz, ki bi ga lahko imeli po uporabi omenjenega koraka poljubno število potez. Vnos: s ...

Preberi več

Vprašanje 709. Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev Izjava težave Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev – Če imate veljaven (IPv4) naslov IP, vrnite defangirano različico tega naslova IP. Odstranjeni naslov IP nadomesti vsako piko "." z "[.]". Vhod: naslov = "1.1.1.1" Izhod: "1[.]1[.]1[.]1" Razlaga Intuicija je zelo preprosta. 1. ustvarite stringbuilder str 2. preglejte naslovni niz ...

Preberi več

Vprašanje 710. K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode Izjava problema K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode – Glede na koren binarnega iskalnega drevesa in celo število k vrnite k-to najmanjšo vrednost (indeksirano z 1) vseh vrednosti vozlišč v drevesu. Primeri: vhod: koren = [3,1,4,null,2], k = 1 Izhod: 1 vhod: koren = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Preberi več

Vprašanje 711. Poiščite Leaves of Binary Tree Solution LeetCode Izjava problema Najdi liste binarnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa zberite vozlišča drevesa, kot da bi to počeli: Zberite vsa listna vozlišča. Odstranite vsa listna vozla. Ponavljajte, dokler drevo ni prazno. Primer preskusnega primera 1: Vhod: koren = [1, 2, 3, ...

Preberi več

Vprašanje 712. Top K pogoste besede LeetCode rešitev Izjava težave Na vrh K Pogoste besede LeetCode Rešitev – Glede na niz besednih nizov in celo število k vrnite k najpogostejših nizov. Vrnite odgovor, razvrščen po frekvenci od najvišje do najnižje. Razvrsti besede z enako pogostostjo po njihovem leksikografskem vrstnem redu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: besede = [»i«,»ljubezen«,»leetcode«,»i»,»ljubezen«,»kodiranje«] k = 2 Izhod: [»i«,»ljubezen«] Pojasnilo . ..

Preberi več

Vprašanje 713. Rešitev LeetCode za povečanje tripletne podzaporedja Izjava problema: Povečanje trojnega podzaporedja LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite true, če obstaja trojnik indeksov (i, j, k), tako da je i < j < k in nums[i] < nums[j] < nums [k]. Če taki indeksi ne obstajajo, vrnite false. Primer: Primer 1: Vhod: nums = [2,1,5,0,4,6] Izhod: true Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 714. Rešitev za spajanje razvrščenega niza LeetCode Izjava problema Rešitev združitve razvrščenega niza LeetCode – Dobite dve celi matriki nums1 in nums2, razvrščeni v nepadajočem vrstnem redu, in dve celi števili m in n, ki predstavljata število elementov v nums1 oziroma nums2. Združite nums1 in nums2 v eno matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Funkcija ne bi smela vrniti končnega razvrščenega niza, temveč ga shraniti v matriko nums1. ...

Preberi več

Vprašanje 715. Rešitev LeetCode za prosti čas zaposlenih Izjava problema Prosti čas zaposlenih LeetCode Rešitev – Dobimo seznam urnikov zaposlenih, ki predstavlja delovni čas za vsakega zaposlenega. Vsak zaposleni ima seznam intervalov, ki se ne prekrivajo, ti intervali pa so razvrščeni. Vrni seznam končnih intervalov, ki predstavljajo skupni, pozitivno dolg prosti čas za vse zaposlene, tudi v ...

Preberi več

Vprašanje 716. Najmanjše možno celo število po največ K sosednjih zamenjavah na števke Rešitev LeetCode Izjava težave Najmanjše možno celo število po največ K sosednjih zamenjavah na števke LeetCode Rešitev – Dobite niz num, ki predstavlja števke zelo velikega celega števila in celega k. Kateri koli dve sosednji števki celega števila lahko zamenjate največ k-krat. Vrnite najmanjše celo število, ki ga lahko dobite tudi ...

Preberi več

Vprašanje 717. Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Rešitev Leetcode Izjava težave Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Leetcode Rešitev – Dobite glavo povezanega seznama in celo število k. Vrnete glavo povezanega seznama po zamenjavi vrednosti k-tega vozlišča z začetka in k-toga vozlišča iz konec (seznam je indeksiran z 1). Primer: vhod: glava = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Preberi več

Vprašanje 718. Poiščite minimum v rešitvi zasukanega razvrščenega niza II LeetCode Izjava problema Najdi minimum v zasukanem razvrščenem nizu II LeetCode Rešitev – Recimo, da se niz dolžine n, razvrščen v naraščajočem vrstnem redu, zavrti med 1 in n-krat. Na primer, matrika nums = [0,1,4,4,5,6,7] bi lahko postala: [4,5,6,7,0,1,4], če bi jo zasukali 4-krat. [0,1,4,4,5,6,7], če je bil obrnjen 7-krat. Upoštevajte, da vrtenje matrike [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1-krat povzroči matriko [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Preberi več

Vprašanje 719. Izbrišite vozlišče na povezanem seznamu Rešitev Leetcode Navedba težave: Izbriši vozlišče na povezanem seznamu Rešitev kode Leetcode – Napišite funkcijo za brisanje vozlišča na posamično povezanem seznamu. Ne boste imeli dostopa do glave seznama, namesto tega boste imeli dostop do vozlišča, ki ga želite izbrisati neposredno. Zagotovljeno je, da vozlišče, ki ga želite izbrisati, ni ...

Preberi več

Vprašanje 720. Število različnih otokov Leetcode Rešitev Izjava problema Število ločenih otokov Rešitev LeetCode – »Število ločenih otokov« navaja, da je podana binarna matrika anxm. Otok je skupina enic (ki predstavlja kopno), povezanih 1-smerno (vodoravno ali navpično). Šteje se, da je otok enak drugemu, če in samo če je en otok ...

Preberi več

Vprašanje 721. Poiščite, ali pot obstaja v Graph Leetcode Solution Izjava problema Ugotovite, ali pot obstaja v grafu Leetcode Rešitev – Obstaja dvosmerni graf z n oglišči, kjer je vsako oglišče označeno od 0 do n - 1 (vključno). Robovi v grafu so predstavljeni kot robovi 2D celoštevilskega niza, kjer vsak rob [i] = [ui, vi] označuje dvosmerni rob med ogliščem ui in točkom vi. Vsak par oglišč ...

Preberi več

Vprašanje 722. Najbližji list v binarnem drevesu LeetCode rešitev Izjava problema Najbližji list v binarnem drevesu Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa, kjer ima vsako vozlišče edinstveno vrednost in ciljno celo število k, vrnite vrednost najbližjega listnega vozlišča ciljnemu k v drevesu. Najbližje listu pomeni najmanjše število prepotovanih robov binarnega drevesa do ...

Preberi več

Vprašanje 723. Ugly Number II LeetCode Solution Izjava problema Ugly Number II LeetCode Rešitev – Grdo število je pozitivno celo število, katerega prafaktorji so omejeni na 2, 3 in 5. Glede na celo število n vrnite n-to grdo število. Vhod: n = 10 Izhod: 12 Pojasnilo: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] je zaporedje prvih 10 ...

Preberi več

Vprašanje 724. Neveljavne transakcije LeetCode Solution Izjava težave Neveljavne transakcije LeetCode Rešitev – Transakcija je morda neveljavna, če: znesek presega 1000 $ ali; če se zgodi v (vključno) 60 minutah po drugi transakciji z istim imenom v drugem mestu. Dobite matriko transakcij nizov, kjer transakcije[i] sestavljajo vrednosti, ločene z vejicami, ki predstavljajo ime, čas (v minutah), znesek in mesto ...

Preberi več

Vprašanje 725. Kombinirana vsota IV LeetCode Solution Izjava problema Kombinacija Vsota IV LeetCode Rešitev – Glede na niz različnih celih števil nums in ciljno celo število vrnite število možnih kombinacij, ki se seštejejo do cilja. Testni primeri so ustvarjeni tako, da se odgovor lahko prilega 32-bitnemu celemu številu. Vhod: nums = [1,2,3], cilj = 4 Izhod: 7 Pojasnilo: Možni ...

Preberi več

Vprašanje 726. Niz v celo število (atoi) Rešitev LeetCode Izjava težave Rešitev Leetcode Niz v celo število (atoi) -»String to Integer (atoi)« navaja, da Implementacija funkcije myAtoi(string s), ki pretvori niz v 32-bitno predpisano celo število (podobno funkciji atoi v C/C++ ). Algoritem za myAtoi(niz s) je naslednji: Preberi in prezri vse vodilne presledke. Preverite, ali je naslednji znak (če ...

Preberi več

Vprašanje 727. Rešitev za obnovitev naslovov IP Leetcode Izjava težave Rešitev Restore IP Addresses LeetCode – »Obnovi naslove IP« navaja, da moramo glede na niz, ki vsebuje samo števke, vrniti vse možne veljavne naslove IP v poljubnem vrstnem redu, ki ga je mogoče oblikovati z vstavljanjem pik v niz. Upoštevajte, da se ne smemo vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 728. Rešitev za stiskanje nizov LeetCode Izjava težave Stiskanje niza LeetCode Rešitev – Glede na niz znakov chars ga stisnite z naslednjim algoritmom: Začnite s praznim nizom s. Za vsako skupino zaporednih ponavljajočih se znakov v znakih: Če je dolžina skupine 1, znak dodajte s. V nasprotnem primeru dodajte znak, ki mu sledi dolžina skupine. Stisnjena vrvica ...

Preberi več

Vprašanje 729. Minimalne zamenjave za izdelavo zaporedij, ki povečujejo rešitev LeetCode Izjava težave Minimalne zamenjave za izdelavo zaporedij, ki povečujejo LeetCode Rešitev – Dobite dve celi matriki enake dolžine nums1 in nums2. V eni operaciji lahko zamenjate nums1[i] s nums2[i]. Na primer, če je nums1 = [1,2,3,8] in nums2 = [5,6,7,4], lahko zamenjate element pri i = 3, da dobite nums1 = [1,2,3,4 ] in nums2 = [5,6,7,8]. ...

Preberi več

Vprašanje 730. Preverite popolnost rešitve LeetCode binarnega drevesa Izjava težave Preverite popolnost binarnega drevesa Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa ugotovite, ali je popolno binarno drevo. V popolnem binarnem drevesu je vsaka raven, razen morda zadnje, popolnoma zapolnjena, vsa vozlišča na zadnji ravni pa so čim bolj levo. ...

Preberi več

Vprašanje 731. Graf Veljavno drevo LeetCode Solution Izjava težave Graf Veljavno drevo LeetCode Rešitev – Glede na robove grafa preverite, ali robovi sestavljajo veljavno drevo. Če je odgovor pritrdilen, v nasprotnem primeru vrnite true in false. Robovi so podani kot 2D matrika velikosti n*2 Primeri in pojasnila Primer 1: Vhod: n = 5, ...

Preberi več

Vprašanje 732. Rešitev spiralne matrike II Leetcode Izjava problema To vprašanje Spiral Matrix II je zelo podobno Spiral Matrix. Prosimo, poskusite z zgornjim vprašanjem, da dobite boljšo predstavo, preden rešite to težavo. V tem vprašanju smo pozvani, da ustvarimo matriko velikosti n*n, ki ima elemente v spiralnem vrstnem redu in samo n ...

Preberi več

Vprašanje 733. Rešitev LeetCode spletnega pajka Izjava težave Spletni pajek LeetCode Rešitev – Glede na URL startUrl in vmesnik HtmlParser, implementirajte spletnega pajka za pajkanje vseh povezav, ki so pod istim imenom gostitelja kot startUrl. Vrnite vse URL-je, ki jih je pridobil vaš spletni pajek, v poljubnem vrstnem redu. Vaš pajek mora: Začeti s strani: startUrl Pokličite HtmlParser.getUrls(url), da dobite vse URL-je s spletne strani ...

Preberi več

Vprašanje 734. Rešitev LeetCode za eno razdaljo za urejanje Izjava težave Ena razdalja urejanja LeetCode Rešitev – Za dva niza s in t vrnite true, če sta oba razdalja za urejanje, v nasprotnem primeru vrnite false. Za niz s pravimo, da je ena razdalja od niza t, če lahko: Vstavite natanko en znak v s, da dobite t. Izbrišite natanko en znak iz s, da dobite t. Zamenjajte natanko en znak od s z drugim znakom, da dobite t. Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 735. Možna dvodelna rešitev LeetCode Izjava problema Možna dvodelna rešitev LeetCode – skupino n ljudi (označenih od 1 do n) želimo razdeliti v dve skupini poljubne velikosti. Vsaka oseba morda ne mara nekaterih drugih ljudi in ne bi smela iti v isto skupino. Glede na celo število n in niz dislikes, kjer dislikes[i] = [ai, bi] označuje, da oseba z oznako ai ne ...

Preberi več

Vprašanje 736. Pomen za zaposlene Rešitev LeetCode Izjava težave Pomen za zaposlenega Rešitev LeetCode – Imate podatkovno strukturo informacij o zaposlenem, vključno z edinstvenim ID-jem zaposlenega, vrednostjo pomembnosti in ID-ji neposrednih podrejenih. Dobite nabor zaposlenih zaposlenih, kjer je: zaposlenih[i].id ID i-tega zaposlenega. zaposlenih[i].pomembnost je pomembna vrednota i-tega zaposlenega. zaposleni[i].podrejeni je seznam ...

Preberi več

Vprašanje 737. Integer Break LeetCode Solution Izjava problema Integer Break LeetCode Rešitev – Dano celo število n, ga razčlenite na vsoto k pozitivnih celih števil, kjer je k >= 2, in povečajte produkt teh celih števil. Vrniti moramo največji izdelek, ki ga lahko dobimo. Vhod: n = 2 Izhod: 1 Pojasnilo: 2 = 1 + 1, ...

Preberi več

Vprašanje 738. Kth najmanjši produkt dveh razvrščenih nizov LeetCode Solution Izjava problema Kth najmanjši produkt dveh razvrščenih nizov LeetCode Rešitev – Glede na dva razvrščena 0-indeksirana matrika celih števil nums1 in nums2 ter celo število k, vrnite k-ti (na osnovi 1) najmanjši produkt nums1[i] * nums2[j] kjer je 0 <= i < št1.dolžina in 0 <= j < nums2.dolžina. Vhod: nums1 = [2,5], nums2 = [3,4], k = 2 Izhod: 8 Pojasnilo: 2 ...

Preberi več

Vprašanje 739. Kill Process LeetCode Solution Izjava problema Kill Process LeetCode Rešitev – Imate n procesov, ki tvorijo zakoreninjeno drevesno strukturo. Dobite dve celoštevilski nizi pid in ppid, kjer je pid[i] ID i-ega procesa in ppid[i] ID nadrejenega procesa i-ega procesa. Vsak proces ima samo en nadrejeni proces, lahko pa ima več podrejenih procesov. Samo en proces ima ppid[i] = 0, ...

Preberi več

Vprašanje 740. Pot z rešitvijo LeetCode z največjo najmanjšo vrednostjo Pot izjave o težavi z največjo najmanjšo vrednostjo LeetCode Rešitev – glede na mrežo celih številk mxn vrnite najvišji rezultat poti, ki se začne pri (0, 0) in konča pri (m - 1, n - 1), ki se premika v 4 kardinalnih smereh. Ocena poti je najmanjša vrednost na tej poti. Na primer, rezultat ...

Preberi več

Vprašanje 741. Največji produkt razcepljene binarne drevesne rešitve LeetCode Izjava problema Največji produkt razcepljenega binarnega drevesa LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa razdelite binarno drevo na dve poddrevesi tako, da odstranite en rob, tako da je produkt vsote poddreves maksimiziran. Vrni največji zmnožek vsote dveh poddreves. ...

Preberi več

Vprašanje 742. Rešitev za simetrično drevo LeetCode Rešitev Leetcode Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 743. Design Hit Counter LeetCode Solution Izjava težave Oblikovanje števca zadetkov LeetCode Rešitev – Oblikujte števec zadetkov, ki šteje število zadetkov, prejetih v zadnjih 5 minutah (tj. zadnjih 300 sekundah). Vaš sistem bi moral sprejeti parameter časovnega žiga (v sekundah granularnosti) in lahko domnevate, da se klici v sistem izvajajo v kronološkem vrstnem redu (tj. časovni žig se monotono povečuje). ...

Preberi več

Vprašanje 744. Najmanjši premiki na enake elemente matrike Rešitev LeetCode Izjava težave Minimalni premiki na enake elemente matrike LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums velikosti n, vrnite najmanjše število premikov, potrebnih za izenačenje vseh elementov matrike. V eni potezi lahko povečate n - 1 elementov matrike za 1. Primer 1: Vhod 1: nums = [1, 2, 3] Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 745. Igra Jump Rešitev Leetcode Izjava težave Igra Skok Leetcode Rešitev – Dano vam je celoštevilsko matriko nums. Na začetku ste pozicionirani na prvem indeksu matrike in vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem mestu. Vrnite true, če lahko dosežete zadnji indeks, ali false v nasprotnem primeru. Primer: vnos 1: nums = [2, ...

Preberi več

Vprašanje 746. Rešitev LeetCode cikla II povezanega seznama Izjava težave Cikel s povezanim seznamom II LeetCode Rešitev – Glede na glavo povezanega seznama vrnite vozlišče, kjer se cikel začne. Če cikla ni, vrnite nič. Na povezanem seznamu obstaja cikel, če je na seznamu neko vozlišče, ki ga je mogoče znova doseči z neprekinjenim ...

Preberi več

Vprašanje 747. Champagne Tower LeetCode rešitev Postavitev problema Champagne Tower LeetCode Rešitev – Kozarce zložimo v piramido, kjer je v prvi vrsti 1 kozarec, v drugi vrsti ima 2 kozarca in tako naprej do 100. vrstice. Vsak kozarec vsebuje eno skodelico šampanjca. Nato v prvi kozarec na vrhu nalijemo nekaj šampanjca. Ko je zgornji kozarec poln, kateri koli ...

Preberi več

Vprašanje 748. Rešitev LeetCode pobitno IN številskega obsega Izjava problema Pobitno IN obsega številk Rešitev LeetCode – Glede na 2 številki levo in desno, ki predstavljata obseg [levo, desno], moramo najti pobitno IN vseh številk od leve proti desni (vključno z obema) Primeri in razlaga Primer 1: Vhod: levo = 5, desno = 7 ...

Preberi več

Vprašanje 749. Rešitev vzorca besed LeetCode Izjava težave Besedni vzorec LeetCode Rešitev – Dobimo 2 niza – “s” in “pattern”, ugotoviti moramo, ali vzorec sledi s. Sledi tukaj pomeni popolno ujemanje. Bolj formalno lahko za vsak vzorec[i] obstaja samo en s[i] in obratno, tj. obstaja ...

Preberi več

Vprašanje 750. Največji produkt treh številk LeetCode Solution Izjava problema Največji produkt treh števil LeetCode Rešitev – Dobimo matriko, vprašanje od nas zahteva, da izračunamo največji produkt vseh 3 številk. Primeri Primer 1: Vhod: nums = [1,2,3] Izhod: 6 Primer 2: Vhod: nums = [1,2,3,4] Izhod: 24 Primer 3: Vhod: nums = ...

Preberi več

Vprašanje 751. Naslov stolpca lista Excel LeetCode Solution Izjava težave Naslov stolpca Excelovega lista LeetCode Rešitev – Dobimo številko stolpca (imenujmo jo stolpecNum) in moramo vrniti ustrezen naslov stolpca, kot je prikazan na Excelovem listu Na primer A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Preberi več

Vprašanje 752. Veljavna rešitev Perfect Square LeetCode Izjava težave Veljaven Popoln kvadrat LeetCode Rešitev – Za pozitivno celo število num napišite funkcijo, ki vrne True, če je num popoln kvadrat, sicer False. Nadaljnje ukrepanje: Ne uporabljajte nobene vgrajene knjižnične funkcije, kot je sqrt. Vhod: num = 16 Izhod: true Pojasnilo Meja za našo rešitev je fiksna. za poljubno številko...

Preberi več

Vprašanje 753. Rešitev LeetCode indeksa naključnega izbora Izjava problema Indeks naključnega izbora LeetCode Rešitev- Dobimo konstruktor razreda “Solution” in funkcijo “pick” tipa int. Razred “Solution” moramo implementirati kot Solution(int[] nums) Inicializira objekt z matriko nums. int pick(int target) Izbere naključni indeks i iz števila, kjer je nums[i] == cilj. Če je več ...

Preberi več

Vprašanje 754. Združite dve binarni drevesi Rešitev LeetCode Izjava problema Spajanje dveh binarnih dreves Rešitev LeetCode – Dobite dve binarni drevesi root1 in root2. Predstavljajte si, da ko enega od njih postavite, da pokrije drugega, se nekatera vozlišča obeh dreves prekrivajo, druga pa ne. Obe drevesi morate združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 755. Izdelek podvrste manj kot K LeetCode rešitev Izjava problema Podniz Produkt manj kot K LeetCode Rešitev – Glede na niz celih števil nums in celo število k vrnite število sosednjih podnizov, kjer je produkt vseh elementov v podnizi strogo manjši od k. Primer preskusnega primera 1: Vhod: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Preberi več

Vprašanje 756. Rešitev le obrnjenih črk LeetCode Izjava težave Obrni samo črke LeetCode Rešitev – Če je niz s, obrni niz v skladu z naslednjimi pravili: Vsi znaki, ki niso angleške črke, ostanejo na istem mestu. Vse angleške črke (male ali velike) morajo biti obrnjene. Vrnite s, ko ga obrnete. Vnos: s = "ab-cd" ...

Preberi več

Vprašanje 757. Rešitev LeetCode vzorca ponavljajočega se podniza Izjava težave Ponovljeni vzorec podniza LeetCode Rešitev – Če ima niz s, preverite, ali ga je mogoče sestaviti tako, da vzamete njegov podniz in dodate več kopij podniza skupaj. Vhod: s = "abab" Izhod: true Pojasnilo: To je podniz "ab" dvakrat. Pojasnilo Prvi znak ...

Preberi več

Vprašanje 758. Število dni med dvema datumoma LeetCode Solution Izjava problema Vprašanje Število dni med dvema datumoma LeetCode Solution nas prosi, da izračunamo natančno število dni med 2 danima datumoma, vključno s prestopnimi leti. Datumi so podani kot nizi v obliki LLLL-MM-DD. Podano je tudi, da so vneseni datumi veljavni datumi med ...

Preberi več

Vprašanje 759. Kodiran niz z rešitvijo LeetCode najkrajše dolžine Izjava težave Kodiran niz z najkrajšo dolžino Rešitev LeetCode – Če je niz s, kodirajte niz tako, da je njegova kodirana dolžina najkrajša. Pravilo kodiranja je: k[kodirani_niz], kjer se kodirani_niz v oglatih oklepajih ponovi natanko k-krat. k mora biti pozitivno celo število. Če postopek kodiranja ne povzroči ...

Preberi več

Vprašanje 760. Naslednji večji element III LeetCode rešitev Izjava problema Problem, naslednji večji element III LeetCode Solution navaja, da vam je dano pozitivno celo število n in morate najti naslednje največje celo število z uporabo števk, ki so prisotne samo v n. Če takšnega celega števila ne obstaja, morate natisniti -1. Poleg tega nova ...

Preberi več

Vprašanje 761. Binarno drevo Rešitev LeetCode najdaljšega zaporednega zaporedja Izjava težave Binarno drevo Najdaljše zaporedno zaporedje Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa vrnite dolžino najdaljšega zaporednega zaporedja. Pot se nanaša na katero koli zaporedje vozlišč od nekega začetnega vozlišča do katerega koli vozlišča v drevesu skupaj s povezavami nadrejenega in podrejenega. Najdaljši zaporedni ...

Preberi več

Vprašanje 762. Popolna rešitev za kvadratke LeetCode Izjava problema Rešitev LeetCode Popolni kvadrati – »Popolni kvadrati« navaja, da morate dati celo število n in morate vrniti najmanjše število popolnih kvadratov, katerih vsota je enaka n. Upoštevajte, da je isti popoln kvadrat mogoče uporabiti večkrat. Primer: Vhod: n = 12 Izhod: 3 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 763. Uredi rešitev LeetCode za razdaljo Izjava težave Težava Urejanje razdalje LeetCode Rešitev navaja, da imate dva niza word1 in word2 in morate pretvoriti word1 v word2 v minimalnih operacijah. Operacije, ki jih je mogoče izvesti na nizu, so – Vstavi znak Izbriši znak Zamenjaj znak Primeri Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 764. Rešitev kode za razvrščanje po meri Navedba težave Rešitev LeetCode niza za razvrščanje po meri – »String za razvrščanje po meri« navaja, da imate dva vrstni red nizov in s. Vsi znaki vrstnega reda nizov so edinstveni in so razvrščeni v vrstnem redu po meri. Prestaviti moramo znake s in tako, da sledijo znaki ...

Preberi več

Vprašanje 765. Najnižji strošek za premikanje čipov na isti položaj Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najnižji strošek za premik žetonov na isti položaj Rešitev LeetCode – »Minimalni stroški za premik žetonov na isti položaj« navaja, da imate n žetonov, pri čemer je položaj i-ega žetona position[i]. Vse žetone morate premakniti v isti položaj. V enem koraku smo ...

Preberi več

Vprašanje 766. Najmanjše število edinstvenih celih števil po K odstranitvah Leetcode Rešitev Izjava težave Najmanjše število edinstvenih celih števil po odstranitvah K LeetCode Rešitev – »Najmanjše število edinstvenih celih števil po odstranitvah K« navaja, da vam je dano niz celih števil in celo število k. Poiščite najmanjše število edinstvenih celih števil po odstranitvi natanko k elementov. Primer: Vhod: arr = [5,5,4], k = 1 Izhod: 1 Pojasnilo: Ker je k ...

Preberi več

Vprašanje 767. Odstranite vse pojavnosti rešitve LeetCode podniza Izjava težave Rešitev Odstrani vse pojavnosti podniza LeetCode – »Odstrani vse pojavnosti podniza« navaja stanja, ki odstranijo VSE pojavitve dela podniza iz danega vhodnega niza s. Opomba: Podniz je sosednje zaporedje znakov v vhodnem nizu. Primer razlage Naj...

Preberi več

Vprašanje 768. Poiščite vse dvojnike v rešitvi matrike LeetCode Izjava problema Problem, Najdi vse dvojnike v matriki LeetCode Rešitev navaja, da vam je dano niz velikosti n, ki vsebuje elemente v obsegu [1,n]. Vsako celo število se lahko pojavi enkrat ali dvakrat in poiskati morate vse elemente, ki se pojavijo dvakrat v matriki. Primeri ...

Preberi več

Vprašanje 769. Move Zeroes Rešitev LeetCode Izjava težave Težava, Move Zeroes LeetCode Solution navaja, da vam je dana matrika, ki vsebuje nič in nič elementov, in morate premakniti vse ničle na konec matrike, pri čemer ohranite relativni vrstni red elementov, ki niso nič v matriki. . Prav tako morate implementirati na mestu ...

Preberi več

Vprašanje 770. Rešitev z enoštevilčno črno kodo Izjava težave Enotna številka Leetcode Rešitev – Dobimo neprazen niz celih števil in moramo najti element, ki se pojavi natanko enkrat. V vprašanju je navedeno, da se vsak element pojavi dvakrat, razen enega. Primer 1: Vhod: nums = [2,2,1] Izhod: 1 Primer 2: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 771. Število provinc Rešitev Leetcode Izjava problema Število provinc Leetcode Rešitev – Dobili smo matrično predstavitev grafa sosednosti in poiskati moramo število provinc. Tukaj je provinca skupina neposredno ali posredno povezanih mest in nobeno drugo mesto zunaj skupine. Primer Primer 1: Vhod: jePovezan ...

Preberi več

Vprašanje 772. 01 Matrična rešitev LeetCode Izjava problema V tem problemu 01 Matrix LeetCode Solution moramo najti razdaljo najbližje 0 za vsako celico dane matrike. Matrica je sestavljena samo iz 0 in 1, razdalja vseh dveh sosednjih celic pa je 1. Primeri Primer 1: Vhod: mat = ...

Preberi več

Vprašanje 773. Preverite, ali so pari nizov deljivi s k LeetCode Solution Izjava problema Preverite, ali so pari nizov deljivi s k LeetCode Rešitev – podana je matrika celih števil sode dolžine n in celo število k. Matriko želimo razdeliti na točno n/2 para tako, da je vsota vsakega para deljiva s k. Vrni true Če ...

Preberi več

Vprašanje 774. Razvrsti znake po frekvenci Rešitev LeetCode Izjava težave Razvrsti znake po frekvenci LeetCode Rešitev – Če je niz S, ga razvrstite v padajočem vrstnem redu glede na pogostost znakov. Pogostost znaka je, kolikokrat se pojavi v nizu. Vrni razvrščeni niz. Če je odgovorov več, vrnite katerega koli od njih. Primer za razvrščanje znakov po ...

Preberi več

Vprašanje 775. Rešitev LeetCode brez padajočega niza Izjava problema Nezmanjšajoča matrika LeetCode Rešitev – glede na matriko nums z n celimi števili je vaša naloga preveriti, ali bi lahko postala nepadajoča s spreminjanjem največ enega elementa. Definiramo, da je niz nepadajoč, če velja nums[indeks] <= nums[indeks +1] za vsak indeks (na osnovi 0), tako da (0 <= indeks <= n-2). ...

Preberi več

Vprašanje 776. Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode Izjava težave Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode – Za niz S in celo število K vrnite dolžino najdaljšega podniza v S, ki vsebuje največ K različnih znakov. Primer: Testni primer 1: Vhod: S = "nazad" K = 2 Izhod: 3 Testni primer 2: Vhod: S = "ab" ...

Preberi več

Vprašanje 777. Faktorske zaostrene ničle Rešitev LeetCode Izjava problema Faktorske končne ničle Rešitev LeetCode – Dano celo število n, vrnite število končnih ničel v n!. Upoštevajte, da n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Vhod: n = 3 Izhod: 0 Pojasnilo: 3! = 6, brez zaostanka ...

Preberi več

Vprašanje 778. Rešitev za višjo ali nižjo številko LeetCode Izjava težave Ugani število višje ali nižje LeetCode Rešitev – igramo igro Ugani. Igra je naslednja: izberem številko od 1 do n. Moraš uganiti, katero številko sem izbral. Vsakič, ko ugibate narobe, vam bom povedal, ali je številka ...

Preberi več

Vprašanje 779. Pretvorite razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions Izjava problema Pretvori razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions pravi, da glede na celoštevilsko matriko nums, kjer so elementi razvrščeni v naraščajočem vrstnem redu, jo pretvorite v višinsko uravnoteženo binarno iskalno drevo. Višinsko uravnoteženo binarno drevo je binarno drevo, v katerem se globina dveh poddreves vsakega vozlišča nikoli ne razlikuje za več ...

Preberi več

Vprašanje 780. Najmanjše število skokov do domače rešitve LeetCode Izjava težave Minimalni skoki za dosego doma LeetCode Rešitev pravi – Dom določenega hrošča je na osi x na položaju x. Pomagajte jim priti tja s položaja 0. Bug skače po naslednjih pravilih: Lahko skoči točno za položaj naprej (na desno). Lahko skoči točno b položajev nazaj (na ...

Preberi več

Vprašanje 781. Rešitev za Word Ladder LeetCode Izjava težave Rešitev Word Ladder LeetCode – »Word Ladder« navaja, da ste dobili niz beginWord, niz endWord in wordList. Najti moramo najkrajšo dolžino zaporedja transformacije (če ne obstaja pot, natisnite 0) od beginWord do endWord pod danimi pogoji: Vse vmesne besede bi morale ...

Preberi več

Vprašanje 782. Najboljša rešitev za srečanje LeetCode Izjava problema Najboljša točka srečanja Rešitev LeetCode pravi Glede na binarno mrežo velikosti mxn, kjer vsaka 1 določa dom enega prijatelja, želimo vrniti minimalno skupno potovalno razdaljo, kjer je skupna potovalna razdalja vsota razdalj med hišami od ...

Preberi več

Vprašanje 783. Najdaljši podniz z vsaj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode Izjava problema Problem Najdaljši podniz z najmanj K ponavljajočimi se znaki Rešitev LeetCode pravi, da glede na niz S in celo število k vrne dolžino najdaljšega podniza v S tako, da je frekvenca vsakega znaka v tem podnizu večja ali enaka k . Primer za najdaljši podniz z najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 784. Rešitev istega drevesa LeetCode Izjava problema Problem Enako drevo pravi Glede na korenine dveh binarnih dreves p in q, napišite funkcijo, da preverite, ali sta enaka ali ne. Dve binarni drevesi veljata za enaki, če sta strukturno enaki in imata vozlišča enako vrednost. Primer: Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 785. K-to najmanjše število v tabeli množenja Leetcode Rešitev Izjava problema K-to najmanjše število v rešitvi tabele množenja – navaja, da vam je dana matrika tabele množenja velikosti mxn, kjer je matrika[i][j] = i*j (1 indeksirana). Za dana tri cela števila m,n in k moramo najti k-ti najmanjši element v m ...

Preberi več

Vprašanje 786. Last Stone Weight II Rešitev LeetCode Izjava problema Problem Last Stone Weight II pravi, da ste dobili niz celih kamnov, kjer je kamni[i] teža i-ega kamna. Igramo igro s kamni. Na vsakem zavoju izberemo poljubna dva kamna in ju razbijemo skupaj. Recimo, da imajo kamni uteži x in y ...

Preberi več

Vprašanje 787. Spiralna matrična rešitev LeetCode Izjava problema Spiralna matrika Problem pravi V spiralni matriki želimo vse elemente matrike natisniti v spiralni obliki v smeri urinega kazalca. Pristop za spiralno matriko: ideja Težavo je mogoče izvesti tako, da matriko razdelimo na zanke in natisnemo vse elemente v vsaki ...

Preberi več

Vprašanje 788. Vsota obsegov podmaric Leetcode Rešitev Izjava problema Vsota obsegov podmaric Leetcode Rešitev – pravi, da vam je dana celoštevilska matrika nums največje velikosti 10^3. Vrniti moramo vsoto vseh obsegov podmaric dane matrike. Obseg podnize je opredeljen kot razlika med največjim in najmanjšim ...

Preberi več

Vprašanje 789. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza Leetcode Izjava o težavi Rešitev Odstrani dvojnike iz razvrščenega niza Leetcode – pravi, da ste dobili celoštevilsko matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Odstraniti moramo vse podvojene elemente in spremeniti izvirno matriko tako, da relativni vrstni red ločenih elementov ostane enak in sporočiti vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 790. Največja rešitev LeetCode poddrevo BST Izjava problema Problem rešitve največjega poddreva BST LeetCode pravi glede na koren binarnega drevesa, poiščite največje poddrevo, ki je tudi drevo binarnega iskanja (BST), kjer največje pomeni, da ima poddrevo največje število vozlišč. Opomba: Poddrevo mora vključevati vse svoje potomce. V binarnem ...

Preberi več

Vprašanje 791. Moj koledar I LeetCode Solution Izjava težave Moj koledar I LeetCode Rešitev – Napisati moramo program, ki se lahko uporablja kot koledar. Dodamo lahko nov dogodek, če dodajanje dogodka ne bo povzročilo dvojne rezervacije. Dvojna rezervacija se zgodi, ko imata dva dogodka neko neprazno križišče (tj. nek trenutek je ...

Preberi več

Vprašanje 792. Razvrsti matriko po paritetni rešitvi LeetCode Navedba težave Rešitev Razvrsti matriko po pariteti LeetCode – »Razvrsti matriko po pariteti« navaja, da vam je dano število matrik celega števila, premaknite vsa soda cela števila na začetek matrike, ki jim sledijo vsa liha cela števila. Opomba: Vrnite katero koli matriko, ki izpolnjuje ta pogoj. Primer: Vhod: Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 793. Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Rešitev Leetcode Navedba težave Rešitev Odstrani N-to vozlišče s konca seznama Leetcode – navaja, da ste dobili glavo povezanega seznama in morate odstraniti n-to vozlišče s konca tega seznama. Ko izbrišete to vozlišče, vrnite glavo spremenjenega seznama. Primer: Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 794. Sejne sobe II Rešitev LeetCode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Sejne sobe II – »Sejne sobe II« navaja, da imate nabor časovnih intervalov sestankov »intervali«, kjer »intervali[i] = [ začetek[i], konec[i] ]«, vrne zahtevano minimalno število konferenčnih sob. Primer: intervali = [[0,30], [5,10], [15,20]] 2 Pojasnilo: Eno srečanje je mogoče izvesti ...

Preberi več

Vprašanje 795. Vsota podvrste je enaka K LeetCode Solution Izjava problema Vsota podmarice je enaka K LeetCode Rešitev – “Suma podvrsta je enaka K” navaja, da vam je dano niz celih števil “nums” in celo število 'k', vrnete skupno število neprekinjenih podmaric, katerih vsota je enaka 'k'. Primer: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Pojasnilo: Tam ...

Preberi več

Vprašanje 796. Rešitev LeetCode najdaljšega palindromskega podniza Izjava problema Najdaljši palindromski podniz Rešitev LeetCode – »Najdaljši palindromski podniz« navaja, da vam je dan niz s, vrnite najdaljši palindromski podniz v s. Opomba: Palindrom je beseda, ki se bere enako nazaj kot naprej, npr. gospa. Primer: s = "babad" "bab" Pojasnilo: Vse ...

Preberi več

Vprašanje 797. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode – »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic« navaja, da vam je na voljo niz cen, kjer je cena[i] cena dane delnice na i-ti dan. Želite povečati svoj dobiček z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 798. Mediana dveh razvrščenih nizov LeetCode Solution Izjava problema Mediana dveh razvrščenih nizov Rešitev LeetCode – V problemu »Mediana dveh razvrščenih nizov« dobimo dve razvrščeni matriki nums1 in nums2 velikosti m oziroma n, vrniti pa moramo mediano dveh razvrščenih nizov. Celotna kompleksnost izvajanja mora biti O(log (m+n)). Primer nums1 = [1,3], ...

Preberi več

Vprašanje 799. Število otokov Rešitev LeetCode Izjava težave Število otokov LeetCode Rešitev – “Število otokov” navaja, da vam je dana mxn 2D binarna mreža, ki predstavlja zemljevid '1's (kopno) in '0's (voda), morate vrniti število otokov. Otok je obdan z vodo in je ...

Preberi več

Vprašanje 800. Rešitev LeetCode predpomnilnika LRU Vprašanje Oblikujte podatkovno strukturo, ki sledi omejitvam predpomnilnika LRU (najmanj nedavno uporabljenega). Implementirajte razred LRUCache: LRUCache(int kapaciteta) Inicializirajte predpomnilnik LRU z zmogljivostjo pozitivne velikosti. int get(int key) Vrne vrednost ključa, če ključ obstaja, v nasprotnem primeru vrne -1. void put(int key, int value) Posodobite vrednost ključa, če ključ obstaja. V nasprotnem primeru dodajte par ključ/vrednost v ...

Preberi več

Vprašanje 801. Kth največji element v rešitvi Stream Leetcode Izjava o težavi V tej težavi moramo oblikovati razred KthLargest (), ki ima sprva celo število k in celo število. Zanj moramo napisati parametrizirani konstruktor, ko se kot argumenti predajo celo število k in matrična števila. Razred ima tudi funkcijo add (val), ki doda ...

Preberi več

Vprašanje 802. Odstranitev povezave Elementi seznama Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi dobimo povezan seznam z vozlišči, ki imajo celoštevilske vrednosti. S seznama moramo izbrisati nekaj vozlišč, katerih vrednost je enaka val. Težave ni treba reševati na mestu, vendar bomo razpravljali o enem takem pristopu. Primer seznama = ...

Preberi več

Vprašanje 803. Najmanjši premiki k enakovrednim elementom Leetcode rešitev Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Prav tako lahko na tej matriki izvedemo določen nabor operacij. V eni operaciji lahko v matriki za 1 povečamo "n - 1" (vsi elementi, razen katerega koli) za XNUMX. Moramo ...

Preberi več

Vprašanje 804. Rešitev Leetcode za Hamming Distance Izjava o težavi V tej težavi imamo dve celi števili, A in B, cilj pa je najti razdaljo med Hammingom med danima celo število. Cela števila so večja od / enaka 0 in manjša od 231 Primer Prvo celo število = 5, Drugo celo število = 2 3 Prvo celo število ...

Preberi več

Vprašanje 805. Preštejte dobra vozlišča v rešitvi binarnega drevesa Leetcode Izjava o težavi V tej težavi je dano binarno drevo s korenom. Vozlišče X v drevesu se imenuje dobro, če na poti od korena do X ni vozlišč z vrednostjo večjo od X. Vrniti moramo število dobrih vozlišč v ...

Preberi več

Vprašanje 806. Število korakov za zmanjšanje števila na ničelno rešitev Leetcode Problem Število korakov za zmanjšanje števila na nič Leetcode Solution navaja, da je podano celo število. Poiščite najmanjše število korakov za pretvorbo danega celotnega števila v 0. Izvedete lahko enega od obeh korakov, bodisi odštejete 1 bodisi delite celo število z 2. Težava ...

Preberi več

Vprašanje 807. Oblikujte rešitev parkirnega sistema Leetcode Izjava o težavi Pri tej težavi moramo načrtovati parkirišče. Na voljo imamo 3 vrste parkirnih mest (velika, srednja in majhna). Vsa ta parkirna mesta imajo na začetku določeno število praznih mest. Tako kot v velikem prostoru lahko postavimo največ b avtomobilov. V majhnih ...

Preberi več

Vprašanje 808. Rešitev kombinacij Leetcode Problem Kombinacije Leetcode Solution nam nudi dve celi števili, n in k. Rečeno nam je, da ustvarimo vsa zaporedja, ki imajo k elementov, izbranih iz n elementov od 1 do n. Ta zaporedja vrnemo kot matriko. Poglejmo si nekaj primerov, da dobimo ...

Preberi več

Vprašanje 809. Presečišče dveh rešitev z leetcode rešitvami II Izjava o težavi V tej težavi sta podana dva polja in ugotoviti moramo presečišče teh dveh nizov ter vrniti nastalo matriko. Vsak element v rezultatu se mora prikazati tolikokrat, kot je prikazan v obeh nizih. Rezultat je lahko v poljubnem vrstnem redu. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 810. Rešitev Leetcode za dragulje in kamne Problem Jewel and Stones Leetcode Solution navaja, da imate dva niza. Eden od njih predstavlja dragulje, eden pa kamne. Niz, ki vsebuje dragulje, predstavlja znake, ki so dragulji. Najti moramo število znakov v nizu kamnov, ki so ...

Preberi več

Vprašanje 811. Dodeli rešitev Leetcode za piškotke Težava Dodelitev piškotkov Leetcode Solution ponuja dva polja. Eno polje predstavlja velikost piškotkov, drugo pa pohlep otrok. Težava navaja, da ste starš otrok in želite, da je največje število otrok zadovoljno. ...

Preberi več

Vprašanje 812. Rešitev Leetcode večinskega elementa Izjava o težavi Dobili smo vrsto celih števil. Vrniti moramo celo število, ki se v matriki pojavi več kot ⌊N / 2⌋ časa, kjer je ⌊ ⌋ talni operater. Ta element se imenuje večinski element. Upoštevajte, da vhodno polje vedno vsebuje večinski element. ...

Preberi več

Vprašanje 813. Rešitev s povezavo s seznamom palindrom, rešitev s kodi V problemu »Palindrome Linked List« moramo preveriti, ali je dani posamezno celoštevilski seznam palindrom ali ne. Primer seznama = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Pojasnilo # 1: Seznam je palindrom, saj so vsi elementi od začetka in nazaj ...

Preberi več

Vprašanje 814. Največja globina rešitve binarnega drevesa Leetcode Izjava problema V problemu je podano binarno drevo in ugotoviti moramo največjo globino danega drevesa. Največja globina binarnega drevesa je število vozlišč vzdolž najdaljše poti od koreninskega vozlišča navzdol do najbolj oddaljenega vozlišča listov. Primer 3 / ...

Preberi več

Vprašanje 815. Največja globina rešitve N-arry Leetcode V tej težavi dobimo N-drevo, to je drevo, ki vozliščam omogoča več kot 2 otroka. Najti moramo globino lista, ki je najbolj oddaljena od korenine drevesa. To se imenuje največja globina. Upoštevajte, da je globina poti ...

Preberi več

Vprašanje 816. Zavrtite seznam Leetcode Solution Problem Rotate List Leetcode Solution nam ponuja povezan seznam in celo število. Povezani seznam naj zavrtimo v desno za k mest. Torej, če zavrtimo povezani seznam k za desno, v vsakem koraku vzamemo zadnji element iz ...

Preberi več

Vprašanje 817. Rešitev Poet (x, n) Leetcode Težava “Pow (x, n) Leetcode Solution” navaja, da ste dobili dve številki, od katerih je ena številka s plavajočo vejico, druga pa celo število. Celo število pomeni eksponent, osnova pa je število s plavajočo vejico. Rečeno je, da najdemo vrednost po oceni eksponenta nad osnovo. ...

Preberi več

Vprašanje 818. Poiščite rešitev Leetcode Referenca Izjava o težavi V nalogi »Poišči razliko« imamo dva niza s in t. Niz t se ustvari z naključnim polnjenjem znakov niza s in dodajanjem enega znaka v naključnem položaju. naša naloga je ugotoviti znak, ki je bil dodan v nizu t. ...

Preberi več

Vprašanje 819. Vstavite v rešitev binarnega drevesa Leetcode V tej težavi dobimo korensko vozlišče binarnega drevesa iskanja, ki vsebuje celoštevilčne vrednosti in celoštevilčno vrednost vozlišča, ki ga moramo dodati v binarno drevo iskanja in vrniti njegovo strukturo. Po vstavitvi elementa v BST moramo natisniti ...

Preberi več

Vprašanje 820. Združite dve razvrščeni seznami rešitev Leetcode Povezani seznami so po svojih linearnih lastnostih podobni nizom. Lahko združimo dva razvrščena polja, da tvorimo celotno razvrščeno polje. V tej težavi moramo združiti dva razvrščena povezana seznama, da vrnemo nov seznam, ki vsebuje razvrščene elemente obeh seznamov. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 821. Rešitev Leetcode za permutacije Problem Permutations Leetcode Solution ponuja preprosto zaporedje celih števil in zahteva, da vrnemo celoten vektor ali matriko vseh permutacij danega zaporedja. Torej, preden se lotimo reševanja problema. Morali bi biti seznanjeni s permutacijami. Torej, permutacija ni nič drugega kot dogovor ...

Preberi več

Vprašanje 822. Najmanjša globina rešitve binarnega drevesa Leetcode Pri tej težavi moramo najti dolžino najkrajše poti od korena do katerega koli lista v danem binarnem drevesu. Upoštevajte, da "dolžina poti" tukaj pomeni število vozlišč od korenskega do listnega. Ta dolžina se imenuje Minimum ...

Preberi več

Vprašanje 823. Count Primes Leetcode rešitve V tej težavi dobimo celo število N. Cilj je prešteti, kako so števila, manjša od N, praštevila. Celo število je neomejeno. Primer 7 3 10 4 Pojasnilo Primeri, manjši od 10, so 2, 3, 5 in 7. Torej, štetje je 4. Pristop (Brute ...

Preberi več

Vprašanje 824. Rešitev Leetcode za House Robber II V problemu "House Robber II" ropar želi oropati denar iz različnih hiš. Znesek denarja v hišah je predstavljen skozi niz. Poiskati moramo največjo vsoto denarja, ki jo lahko zaslužimo z dodajanjem elementov v danem polju glede na ...

Preberi več

Vprašanje 825. Rešitev Leetcode Sqrt (x) Kot pravi naslov, moramo najti kvadratni koren števila. Recimo, da je število x, potem je Sqrt (x) takšno število, da je Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Če je kvadratni koren števila neka decimalna vrednost, moramo vrniti talno vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 826. Pretvori razvrščeno polje v rešitev binarnega drevesa Leetcode Razmislimo, da dobimo razvrščeno celo število. Cilj je iz tega polja zgraditi binarno drevo iskanja, tako da je drevo uravnoteženo po višini. Upoštevajte, da naj bi bilo drevo uravnoteženo po višini, če je višinska razlika levega in desnega poddreveta katerega koli vozlišča v ...

Preberi več

Vprašanje 827. Zamenjajte vozlišča v parih Leetcode Solutions Cilj te težave je zamenjati vozlišča danega povezanega seznama v parih, to je zamenjati vsaki dve sosednji vozlišči. Če bi lahko zamenjali le vrednost vozlišč seznama, bi bila težava nepomembna. Torej, vozlišča ne smemo spreminjati ...

Preberi več

Vprašanje 828. Rešitev s hišnim roparjem Leetcode Izjava o težavi V tej težavi so hiše na ulici in hišni ropar mora te hiše oropati. Toda težava je v tem, da ne more zaporedoma oropati več hiš, torej sosednjih. Glede na seznam celo negativnih celih števil, ki predstavljajo vsoto denarja ...

Preberi več

Vprašanje 829. Rešitev Leetcode Happy Number Izjava o težavi Problem je preveriti, ali je številka srečna številka ali ne. Število naj bi bilo srečno število, če ga nadomestimo z vsoto kvadratov njegovih števk, ponovitev postopka pa pomeni, da je število enako 1. če ne ...

Preberi več

Vprašanje 830. Veljavni anagrami V problemu “Veljavni anagrami” smo podali dva niza str1 in str2. Ugotovite, da sta oba niza anagrama ali ne. Če so anagrami, vrnite true, sicer vrnite false. Primer vnosa: str1 = “abcbac” str2 = “aabbcc” Izhod: true Pojasnilo: Ker str2 lahko oblikujemo s preurejanjem ...

Preberi več

Vprašanje 831. Neprekinjeno polje Glede na matriko, sestavljeno samo iz številk 0 in 1. Poiskati moramo dolžino najdaljše sosednje podmreže, ki je enaka o in 1. Primer Vnos arr = [0,1,0,1,0,0,1] Izhod 6 Pojasnilo Najdaljša sosednja podniz je označena z rdečo [0,1,0,1,0,0,1] in njegova dolžina je 6. Nabor algoritmov ...

Preberi več

Vprašanje 832. Zveza in križišče dveh povezanih seznamov Glede na dva povezana seznama ustvarite še dva povezana seznama, da dobite združitev in presečišče elementov obstoječih seznamov. Primer vnosa: Seznam1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Seznam2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Izhod: Seznam presečišč: 14 → 9 → 5 Union_list: ...

Preberi več

Vprašanje 833. Rešitev z limonado za spremembo kode Ta objava je na strani Lemonade Change Leetcode Solution Izjava o težavi V težavi "Lemonade Change" je vrsta kupcev. Pri nas želijo kupiti limonado, ki stane 5 rupij. Kupci nam lahko dajo 5 rupij, 10 rupij ali 20 rupij. Vrniti želimo ...

Preberi več

Vprašanje 834. Veljavna rešitev Perfect Square Leetcode Ta objava je o Valid Perfect Square Leetcode Rešitev Izjava o težavi V problemu “Valid Perfect Square” dobimo številko “num” in preveriti moramo, ali je ta številka popoln kvadrat ali ne. To moramo preveriti brez uporabe vgrajene funkcije sqrt. Če ...

Preberi več

Vprašanje 835. Razpored okroglega robina Urnik Round Robin je zelo podoben FCFS. Edina razlika med načrtovanjem RR in FCFS je, da je RR prednostno načrtovanje, medtem ko FCFS ni predhodno načrtovanje. Vsak proces je dodeljen CPU v čakalni vrsti za en časovni rez. Tu je pripravljena vrsta podobna ...

Preberi več

Vprašanje 836. Največje število segmentov dolžin a, b in c Težava »Največje število odsekov dolžin a, b in c« navaja, da ste dobili pozitivno celo število N in poiskati morate največje število odsekov dolžin a, b in c, ki jih je mogoče oblikovati z uporabo N. Primer N = 7 a = 5, b ...

Preberi več

Vprašanje 837. Najboljši čas za nakup in prodajo zalog z Cooldown Leetcode Solution Izjava o težavi V problemu »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic s hladilnim časom« dobimo matriko, kjer vsak element v matriki vsebuje ceno dane delnice na ta dan. Število transakcij ni omejeno. Opredelitev posla je ...

Preberi več

Vprašanje 838. Zaporedja dane dolžine, pri čemer je vsak element več kot enak dvakratniku prejšnjega Problem "Zaporedja dane dolžine, kjer je vsak element več kot enak dvakratniku prejšnjega", nam daje dve celi števili m in n. Tu je m največje število, ki lahko obstaja v zaporedju, n pa število elementov, ki morajo biti prisotni v ...

Preberi več

Vprašanje 839. Preštejte načine, kako doseči n-to stopnico s koraki 1, 2 ali 3 Težava »Štejte načine, kako doseči n-to stopnico s koraki 1, 2 ali 3«, navaja, da stojite na tleh. Zdaj morate priti do konca stopnišča. Koliko načinov je torej, da pridemo do konca, če lahko skočimo samo 1, 2, ...

Preberi več

Vprašanje 840. Poiščite prehod BST po naročilu iz prenosa prednaročil Izjava o težavi V težavi »Poišči preusmeritev BST po prednaročila iz preusmeritve prednaročila« je navedeno, da ste dobili prehod prednaročila binarnega drevesa iskanja. Nato z danim vnosom poiščite prehod po naročilu. Primer zaporedja prečkanja prednaročila: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3 2 ...

Preberi več

Vprašanje 841. Štetje enakomernih binarnih zaporedij z enako vsoto prve in druge polovice bitov Težava »Štetje dvojnih binarnih zaporedij enakomerne dolžine z enako vsoto prve in druge polovice bitov« navaja, da ste dobili celo število. Zdaj pa poiščite število načinov za izdelavo binarnega zaporedja velikosti 2 * n, tako da imata prva polovica in druga polovica enako število ...

Preberi več

Vprašanje 842. Natisni verigo parov z največjo dolžino Izjava o težavi Težava »Natisni verigo parov z največjo dolžino« navaja, da ste dobili nekaj parov števil. Podano je, da je v vsakem paru prvo število manjše od drugega. Zdaj morate najti najdaljšo verigo, tako da je druga številka prejšnjih ...

Preberi več

Vprašanje 843. Natisnite n pogojev zaporedja Newman-Conway Izjava o težavi V težavi »Natisni n izrazov zaporedja Newman-Conway« piše, da ste dobili celo število »n«. Poiščite prvih n izrazov zaporedja Newman-Conway, nato jih natisnite. Primer n = 6 1 1 2 2 3 4 Pojasnilo Vsi izrazi, ki so natisnjeni, sledijo zaporedju Newman-Conway ...

Preberi več

Vprašanje 844. Odstranite dvojnike iz razvrščenega seznama II Težava »Odstrani dvojnike iz razvrščenega seznama II« navaja, da ste dobili povezani seznam, ki ima lahko podvojene elemente ali pa tudi ne. Če ima seznam podvojene elemente, s seznama odstranite vse njihove primerke. Ko izvedete naslednje postopke, natisnite povezani seznam na ...

Preberi več

Vprašanje 845. Napišite funkcijo, da dobite presečišče dveh povezanih seznamov Izjava o težavi Problem "Napišite funkcijo, da dobite presečišče dveh povezanih seznamov", navaja, da imate dva povezana seznama. Niso pa neodvisni povezani seznami. Na neki točki so povezani. Zdaj morate najti točko presečišča teh dveh seznamov. ...

Preberi več

Vprašanje 846. Zaporedje Newman-Conway Izjava o težavi Problem "Newman-Conwayevo zaporedje" navaja, da ste dobili vhodno celo število "n". Nato morate natisniti prvi n-ti element zaporedja Newman-Conway. Primer n = 6 4 n = 10 6 Pojasnilo Ker izhodni elementi predstavljajo šesti in deseti element Newman-Conwayeve ...

Preberi več

Vprašanje 847. Izbrišite N-to vozlišče s konca danega povezanega seznama Izjava o težavi Težava »Izbriši N-to vozlišče s konca danega povezanega seznama« navaja, da ste dobili povezani seznam z nekaterimi vozlišči. In zdaj morate nth vozlišče odstraniti s konca povezanega seznama. Primer 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 izbriši 3. vozlišče iz zadnjih 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 848. Natisnite Fibonaccijevo zaporedje z uporabo dveh spremenljivk Izjava o težavi Težava »Natisni Fibonaccijevo zaporedje z uporabo 2 spremenljivk« navaja, da morate Fibonaccijevo zaporedje natisniti, vendar je uporaba samo 2 spremenljivk omejena. Primer n = 5 0 1 1 2 3 5 Pojasnilo Izhodno zaporedje ima prvih pet elementov ...

Preberi več

Vprašanje 849. Rezanje palice Izjava o težavi Problem "Cutting the Rod" navaja, da dobite palico določene dolžine in cene za vse velikosti palic, ki so manjše ali enake vhodni dolžini. To pomeni, da poznamo ceno palic dolžine od 1 do n, če upoštevamo ...

Preberi več

Vprašanje 850. Podnabor največjih deljivih parov Izjava o težavi Problem "Največja deljiva parna podmnožica" navaja, da ste dobili matriko n različnih elementov. Poiščite dolžino največjega, tako da ima vsak par podskupine večji element, deljiv z manjšimi elementi. Primer matrike = {1, 2, 4, 5, 8, 9, 16} 5 ...

Preberi več

Vprašanje 851. Preverite, ali se katera dva intervala prekrivata med določenim intervalom Izjava o težavi Težava »Preveri, ali se katera dva intervala prekrivata med določenim intervalom« navaja, da imaš določen niz intervalov. Vsak interval je sestavljen iz dveh vrednosti, ena je začetni čas, druga pa končni čas. V izjavi o težavi je treba preveriti, ali je katera od ...

Preberi več

Vprašanje 852. Problem seznanjanja prijateljev Izjava o težavi "Problem seznanjanja prijateljev" navaja, da je prijateljev N. In vsak od njih lahko ostane samski ali pa je med seboj povezan. Ko pa se naredi par, ta dva prijatelja ne moreta več sodelovati pri seznanjanju. Torej, morate najti skupno število načinov ...

Preberi več

Vprašanje 853. Srečna številka Izjava o težavi Kaj je srečno število? Število je srečno število, če lahko po tem postopku damo število na 1: -> Poiščemo vsoto kvadrata števk danega števila. To vsoto zamenjajte s staro številko. To bomo ponovili ...

Preberi več

Vprašanje 854. Številka palindroma Izjava o težavi V težavi »Število palindroma« je navedeno, da ste dobili celo število. Preverite, ali gre za palindrom ali ne. Rešite to težavo, ne da bi pretvorili dano število v niz. Primer 12321 true Pojasnilo 12321 je palindromsko število, ker ko obrnemo 12321, dobimo 12321 ...

Preberi več

Vprašanje 855. Težave s ploščicami Izjava o težavi V “Težavi s ploščicami” piše, da imate mrežo velikosti 2 x N in ploščico velikosti 2 x 1. Torej, poiščite število načinov za postavitev dane mreže. Primer 3 2 Pojasnilo: Pristop k problemu s ploščicami Težavo lahko rešimo z uporabo rekurzije. ...

Preberi več

Vprašanje 856. Nadomestni algoritmi strani v operacijskih sistemih Kaj je zamenjava strani? Sodobni operacijski sistemi uporabljajo paging za upravljanje pomnilnika in velikokrat je treba zamenjati strani. Zamenjava strani je postopek zamenjave strani, ki je trenutno v pomnilniku, s stranjo, ki je potrebna, vendar je ni v ...

Preberi več

Vprašanje 857. Povezani seznam Izjava o težavi Težava »Cikel povezanega seznama« navaja, da ste dobili povezani seznam. Ugotovite, ali vsebuje kakšno zanko ali ne? Povezani seznam s ciklom Primer 1-> 2-> 3 Brez zanke Pojasnilo: Povezani seznam ne vsebuje nobene zanke, ker če bi, potem ne bi bilo dveh des ...

Preberi več

Vprašanje 858. Problem logične oklepaje Izjava o težavi »Boolean Parenthesization Problem« navaja, da smo dobili zaporedje resničnih in neresničnih ter nekaj logičnih operatorjev (AND, OR, XOR) med njimi. Poiskati moramo število načinov za oklepanje danega zaporedja, tako da celotno zaporedje povzroči TRUE. V ...

Preberi več

Vprašanje 859. Preštejte pare iz dveh povezanih seznamov, katerih vsota je enaka dani vrednosti Izjava o težavi Problem »Štetje parov z dveh povezanih seznamov, katerih vsota je enaka dani vrednosti«, navaja, da ste dobili dva povezana seznama in celoštevilčno vsoto. V stavku o problemu je bilo ugotovljeno, koliko skupnih parov ima vsoto, ki je enaka dani vrednosti. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 860. Kako natisniti največje število A s pomočjo štirih tipk Izjava o težavi Kako natisniti največje število A s pomočjo štirih tipk, ta težava navaja, da imate možnost izbrati, katero tipko pritisniti. Tipke izvajajo naslednje naloge: Tipka1 - Natisne 'A' na zaslon Tipka2 - Izberite celoten zaslon. Tipka 3 - Kopiranje izbranega ...

Preberi več

Vprašanje 861. Štejte predmete, ki so skupni na obeh seznamih, vendar z različnimi cenami Izjava o težavi Dobili ste dva seznama. Vsak indeks vsebuje ime izdelka in njegovo ceno. Izjava o težavi zahteva, da preštejemo predmete, ki so skupni na obeh seznamih, vendar z različnimi cenami, kar pomeni, da ugotovimo, koliko skupnih predmetov je pogostih na obeh ...

Preberi več

Vprašanje 862. Rešitev DP, optimizirana za vesolje, za težavo z nahrbtnikom 0-1 Izjava o težavi Dobili smo nahrbtnik, ki ima lahko nekaj teže, nekaj predmetov moramo izbrati iz določenih predmetov z določeno vrednostjo. Predmeti naj bodo izbrani tako, da bo vrednost nahrbtnika (skupna vrednost pobranih predmetov) čim večja. ...

Preberi več

Vprašanje 863. Najmanjše število skokov do konca Izjava o težavi Recimo, da imate matriko celih števil in vsak element matrike označuje vsako število kot največje število skokov, ki jih je mogoče izpeljati s te točke. Vaša naloga je ugotoviti najmanjše število skokov do konca, torej najmanjše število skokov, ki jih je mogoče izvesti ...

Preberi več

Vprašanje 864. Huffmanovo kodiranje Imamo sporočilo, ki ga želimo dostaviti. Želimo, da je sporočilo najmanjše možne velikosti, tako da bodo stroški pošiljanja sporočila nizki. Tu uporabljamo koncept Huffman Coding za zmanjšanje velikosti sporočila. Predpostavimo, da imamo ...

Preberi več

Vprašanje 865. Oblikovanje podatkovne strukture Ko poslušam oblikovanje podatkovne strukture, bo marsikdo želel pobegniti ob pogledu na sam naslov. Tisti, ki me poznajo, vedo, da ne grem, dokler koncepta v celoti ne razložim. Odpravite se z mano na pot, da se naučite problema in nekaj idej o ...

Preberi več

Vprašanje 866. Najdaljše naraščajoče zaporedje Na voljo imamo vrsto celih števil, ki so nesortirane, zato moramo najti najdaljše naraščajoče zaporedje. Ni treba, da je zaporedje zaporedno. Sekvenca se bo povečevala. Razumimo to z nekaj primeri. Primer vhoda [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izhod 4 ...

Preberi več

Vprašanje 867. K-ti ločeni element v polju Dobili boste celoštevilsko matriko A, natisnite k-ti ločeni element v matriki. Podana matrika lahko vsebuje dvojnike, rezultat pa mora natisniti k-ti ločeni element med vsemi unikatnimi elementi v matriki. Če je k več kot število ločenih elementov, to sporočite. Primer vnosa: ...

Preberi več

Vprašanje 868. Zamenjajte vozlišča v parih V primeru zamenjave vozlišč v parih smo podali povezan seznam, sestavljen iz n vozlišč. Zamenjajte vsako vozlišče s parnim indeksom z desnim sosednjim vozliščem z lihim indeksom (), pri čemer upoštevajte indeks, ki se začne od 0. Primer vnosa: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL Izhod: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL vhod: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL izhod: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL algoritem ponovitvene metode Ustvari ...

Preberi več

Vprašanje 869. Presečišče dveh nizov V primeru presečišča dveh nizov smo podali dva polja, natisniti moramo njihovo presečišče (skupni elementi). Primer vhoda arr1 [] = {1, 2, 2, 1} arr2 [] = {2, 2} izhod {2, 2} vhod arr1 = {4, 9, 5} arr2 = {9, 4, 9, 8 , 4} Izhodni {4, 9} algoritem ...

Preberi več

Vprašanje 870. Permutacije z leetcode V tej premutaciji problema z leetcode smo podali vrsto različnih celih števil, natisnemo vse možne permutacije. Primeri Vhod arr [] = {1, 2, 3} Izhod 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Vhod arr [] = {1, 2, ...

Preberi več

Vprašanje 871. Sudoku reševalec V primeru reševanja sudokuja smo podali delno napolnjen (9 x 9) sudoku, napišite program za dokončanje sestavljanke. Sudoku mora ustrezati naslednjim lastnostim. Vsaka številka (1-9) se mora pojaviti natanko enkrat zapored in enkrat v stolpcu. Vsaka številka (1-9) se mora pojaviti točno enkrat v ...

Preberi več

Vprašanje 872. MiniMax algoritem Vsi se morda sprašujejo. Argh, še en nov MINIMAX ALGORITEM. Zakaj ga potrebujemo? Vedejmo, da igramo partijo šaha ali tik-taktov, pri čemer smo se pogosto spraševali, ali obstaja algoritem za zmago v igri. Pojasnilo Velikokrat smo se morda vprašali, ali je mogoče ...

Preberi več

Vprašanje 873. Ciljna vsota "Target Sum" je poseben problem za vse DPHolics, ki jih imam danes s seboj. Ni treba skrbeti, da bom zapustil ostale ljubke bralce. Vsi smo šli skozi klasični problem KnapSack, kjer poskušamo najti največje število ...

Preberi več

Vprašanje 874. Štetje bitov Vse o štetju bitov! Ljudje imajo težave s komunikacijo z računalniki, ki so jih izdelali. Zakaj? Ljudje govorijo in razumejo jezik, ki so ga z leti začeli govoriti in poslušati, vendar so učili slabe računalnike 0 in 1. Torej, danes naučimo svoj računalnik šteti ...

Preberi več

Vprašanje 875. Združi K Razvrščeni povezani seznami Problem spajanja razvrščenih povezanih seznamov K je tako znan kot vidik intervjuja. To vprašanje tolikokrat postavljajo v velikih podjetjih, kot so Google, Microsoft, Amazon itd. Kot že ime pove, smo dobili k razvrščenih povezanih seznamov. Moramo jih združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 876. Model OSI Ta model je leta 1983 razvila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO). To je bil prvi korak k standardizaciji mednarodnih protokolov, ki se uporabljajo v različnih plasteh. Ker se ukvarja s povezovanjem odprtih sistemov, torej sistemov, ki so odprti za komunikacijo z drugimi sistemi, se model imenuje ...

Preberi več

Vprašanje 877. N-ta katalonska številka V problemu s številko katalonskega števila smo podali celo število n. Poiščite prvih n katalonskih številk. Katalonska števila so vrsta pozitivnih celih števil, kar se vidi pri številnih težavah s štetjem. Uporabljajo se za štetje - BST (binarna drevesa iskanja) z n tipkami. Nekatere vrste mrež ...

Preberi več

Vprašanje 878. Združi dva razvrščena povezana seznama Pri združevanju dveh razvrščenih povezanih seznamov smo dali kazalnik glave dveh povezanih seznamov, jih združimo tako, da dobimo en povezan seznam, ki ima vozlišča z vrednostmi v razvrščenem vrstnem redu. vrne kazalec glave združenega povezanega seznama. Opomba: povežite povezani seznam na mestu, ne da bi uporabili ...

Preberi več

Vprašanje 879. Poiščite srednjo vrednost iz podatkovnega toka V poglavju Najdi median iz težave s podatkovnim tokom smo podali, da se cela števila berejo iz podatkovnega toka. Poiščite mediano vseh do zdaj prebranih elementov, začenši od prvega do zadnjega celega števila. Primer vhoda 1: tok [] = {3,10,5,20,7,6} izhod: 3 6.5 ...

Preberi več

Vprašanje 880. Hišni ropar The House Robber Problem navaja, da je v soseski mesta ena vrsta n hiš. Tat namerava v tej soseščini razbiti plen. Ve, koliko zlata je skritega v vsaki od hiš. Da pa ne bi sprožili ...

Preberi več

Vprašanje 881. Drsno okno največ V največji težavi z drsnim oknom smo podali številko polja, za vsako sosednje okno velikosti k poiščite največji element v oknu. Primer vhodnih števil [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 izhod {3,3,5,5,6,7} Pojasnilo Naive Approach for Sliding Window Maximum for vsako sosednje okno velikosti k, prečno ...

Preberi več

Vprašanje 882. Beseda za besedo Beseda besed je težava, ki lepo ponazarja povsem nov koncept. Vsi smo že slišali za sestavljene besede. Besede, sestavljene iz več kot dveh besed. Danes imamo seznam besed in vse, kar moramo storiti, je preveriti, ali lahko vse besede iz slovarja ...

Preberi več

Vprašanje 883. Hammingova razdalja Kaj je Hammingova razdalja? Hammingova razdalja je tehnično opredeljena kot število bitov v istem položaju, ki se razlikuje v dveh številkah. Poglobimo se v nov način iskanja razdalje med dvema številkama. Primer vhoda Za iskanje razdalje med 4 in 14 4 in ...

Preberi več

Vprašanje 884. Prva slaba različica Vsi smo že slišali rek "Bad Apple uniči kup". Prva slaba različica je težava, ki lepo ilustrira isto. Danes imamo težavo, ki je Prva slaba različica. Eden od pripravnikov je naredil n-ti slab prevzem, zaradi katerega so bili prevzeti pregovori iz n + 1

Preberi več

Vprašanje 885. Kruškalski algoritem Kaj je algoritem Kruskal? Kruskalov algoritem se uporablja za iskanje minimalnega drevesa (MST) povezanega in neusmerjenega grafa. Primer grafa algoritma Minimum Spanning Tree (MST) Algoritem Kruskal je pohlepen algoritem za iskanje najmanjšega drevesa. Robove razvrstite v naraščajočem vrstnem redu glede na njihovo težo. Na vsakem ...

Preberi več

Vprašanje 886. Spoji dve razvrščeni seznami Leetcode Kaj je problem spajanja dveh razvrščenih seznamov na leetcode? To je tako zanimivo vprašanje, ki so ga tolikokrat postavili v podjetjih, kot so Amazon, Oracle, Microsoft itd. V tej težavi (Merge Two Sorted Lists Leetcode) smo podali dva povezana seznama. Oba povezana seznama sta v naraščajočem vrstnem redu. Združi oba povezana seznama v ...

Preberi več

Vprašanje 887. Povratne vozlišča v skupini K Težava Pri povratnih vozliščih v skupini K-Group smo podali povezan seznam, obrnjeni povezani seznam v skupini k in vrnili spremenjeni seznam. Če vozlišča niso večkratna od k, nato obrnite preostala vozlišča. Vrednost k je vedno manjša ali enaka ...

Preberi več

Vprašanje 888. Izvajanje predpomnilnika LRU Predpomnilnik najmanj nedavno uporabljenih (LRU) je vrsta metode, ki se uporablja za vzdrževanje podatkov tako, da je čas, potreben za uporabo podatkov, čim manjši. LRU algoritem, ki se uporablja, ko je predpomnilnik poln. Najmanj nedavno uporabljene podatke odstranimo iz začasnega pomnilnika ...

Preberi več

Vprašanje 889. Združi razvrstitev Kaj je združevanje? Razvrščanje po združitvi je rekurzivni postopek. Je tudi algoritem za razdeli in osvoji. Zdaj moramo vedeti, kaj je algoritem delitve in osvajanja? Gre za vrsto postopka, pri katerem problem razdelimo na podprobleme in jih delimo, dokler ne najdemo najkrajšega ...

Preberi več

Vprašanje 890. Veljaven Sudoku Veljaven Sudoku je težava, pri kateri smo dali desko 9 * 9 Sudoku. Ugotoviti moramo, da je dani Sudoku veljaven ali ne na podlagi naslednjih pravil: Vsaka vrstica mora vsebovati številke 1-9 brez ponavljanja. Vsak stolpec mora vsebovati številke 1-9 brez ponavljanja. Vsak od 9 podoken 3x3 ...

Preberi več

Vprašanje 891. Pregraditev palindroma Delitev palindroma je težava DP. V tej težavi podaja niz S. Particija S, tako da je vsak podniz particije palindrom. Natisniti moramo najmanjše reze, potrebne za palindromsko razdelitev S. Input Format Samo ena vrstica, ki vsebuje niz S. Output Format ...

Preberi več

Vprašanje 892. Dodajte dve številki Dodajanje dveh števil je težava, pri kateri smo podali dva nepovezana povezana seznama, ki predstavljata negativno celo število. Števke se shranijo v obratnem vrstnem redu in vsako vozlišče mora vsebovati samo eno številko. Dodajte dve številki in s povezanim seznamom natisnite rezultat. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 893. Sito Eratostena Sito Eratostena je algoritem, v katerem najdemo praštevila, manjša od N. Tu je N celoštevilska vrednost. To je učinkovita metoda za ugotavljanje praštevil do meje. Z uporabo tega lahko ugotovimo praštevila do 10000000. Tu ...

Preberi več

Vprašanje 894. N kraljica problem N kraljica problem z uporabo koncepta Backtracking. Tu postavimo kraljico tako, da nobena kraljica ni pod napadom. Pogoj napada kraljic je, če sta dve matici v istem stolpcu, vrstici in diagonali, potem sta napadi. Poglejmo to na spodnji sliki. Tukaj ...

Preberi več

Vprašanje 895. Tujec slovar Alien Dictionary je vrsta težave, pri kateri imamo besede N in so razvrščene po vrstnem redu tujcev. Poiskati moramo vrstni red znakov. Tuji jezik se uporablja tudi z malimi črkami, vendar je vrstni red črk drugačen. Poglejmo, kako bomo ...

Preberi več

Vprašanje 896. Zadnja teža kamna Last Stone Weight je težava, pri kateri imamo nabor kamnov z nekaj pozitivnimi utežmi. Zdaj na njem opravimo nalogo, dokler nismo pustili 1 kamna ali nič kamna. Vedno izberemo dva kamna z največjo težo_vrednost in ju razbijemo skupaj. Recimo, da teža ...

Preberi več

Vprašanje 897. Plezanje po stopnicah Izjava o težavi Težava “Plezanje po stopnicah” navaja, da imate stopnišče z n stopnicami. Hkrati se lahko povzpnete po eni ali dveh stopnicah. Koliko načinov, kako doseči vrh stopnišča? Primer 3 3 Pojasnilo Obstajajo trije načini plezanja ...

Preberi več

Vprašanje 898. Serializirajte in odstranite binarno drevo Podali smo binarno drevo, ki vsebuje N število vozlišč, kjer ima vsako vozlišče neko vrednost. Binarno drevo moramo serializirati in deserializirati. Serializiranje Postopek shranjevanja drevesa v datoteko, ne da bi pri tem motili njegovo strukturo, se imenuje serializacija. DeserializeSerialize in Deserialize Binary Tree Proces ...

Preberi več

Vprašanje 899. Obrni povezani seznam Izjava o težavi Problem "obrnite povezani seznam" navaja, da smo dobili glavo povezanega seznama. Povezani seznam moramo obrniti tako, da spremenimo povezave med njimi in vrniti glavo obrnjenega povezanega seznama. Primer 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Pojasnilo Obrnili smo povezani ...

Preberi več

Vprašanje 900. Največja dolžina verižnih parov Izjava o problemu V problemu največje dolžine parov verig smo podali n parov števil, poiščite najdaljšo verigo, v kateri lahko sledi (c, d), če je b <c. V danih parih je prvi element vedno manjši od drugega. Primer vnosa [{12, 14}, ...

Preberi več

Vprašanje 901. Poiščite par z določeno razliko Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite par elementov v dani matriki z dano razliko n. Primer vnosa arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, razlika (n) = 40 Izhod [30, 70] Pojasnilo Tu je razlika 30 in 70 enaka vrednosti ...

Preberi več

Vprašanje 902. Zaznajte zanko na povezanem seznamu Izjava o težavi V težavi »Odkrivanje zanke na povezanem seznamu« smo podali povezan seznam. Ugotovite, ali obstaja zanka ali ne. Če je na povezanem seznamu zanka, bo neko vozlišče na povezanem seznamu kazalo na eno od prejšnjih vozlišč ...

Preberi več

Vprašanje 903. Poiščite Nth Node Izjava o težavi V težavi »Poišči n-to vozlišče« smo podali povezan seznam za iskanje n-tega vozlišča. Program naj natisne vrednost podatkov v n-tem vozlišču. N je vhodni celoštevilski indeks. Primer 3 1 2 3 4 5 6 3 Pristop Glede na povezan seznam ...

Preberi več

Vprašanje 904. Kth Node zamenjajte od začetka s Kth Node od konca Izjava o težavi V problemu »Zamenjaj Kth vozlišče od začetka s Kth vozliščem od konca« smo podali povezan seznam. Zamenjaj kth vozlišče z začetka_ s kth vozliščem s konca. Ne bi smeli zamenjati vrednosti, zamenjati bi morali kazalce. Primer 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Preberi več

Translate »
4