Vprašanja za intervju z Adobe Coding

Vprašanja Adobe Array

Vprašanje 1. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza II Leetcode Izjava težave: glede na celoštevilski niz števil, razvrščenih v nepadajočem vrstnem redu, odstranite nekaj dvojnikov, tako da se vsak edinstven element pojavi največ dvakrat. Relativni vrstni red elementov naj ostane enak. Ker je v nekaterih jezikih nemogoče spremeniti dolžino matrike, morate namesto tega imeti ...

Preberi več

Vprašanje 2. Rešitev naslednje permutacije Leetcode Izjava problema Naslednja permutacija LeetCode Rešitev – »Naslednja permutacija« navaja, da je dano niz celih števil, ki je permutacija prvih n naravnih števil. Najti moramo naslednjo leksikografsko najmanjšo permutacijo danega niza. Zamenjava mora biti na mestu in uporabljati le stalen dodaten prostor. ...

Preberi več

Vprašanje 3. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 4. Particija na K enake vsote podmnožice Leetcode Rešitev Izjava problema Particija na K podmnožice enake vsote LeetCode Rešitev – »Particija na K podmnožic enake vsote« navaja, da vam je dano celo število matrik nums in celo število k, vrnite true, če je mogoče imeti k nepraznih podmnožic, katerih vsote so vsi enaki. Primer: vhod: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 5. Rešitev za zamenjavo kovancev 2 Leetcode Izjava o težavi Rešitev LeetCode Change Coin Change 2 – »Coin Change 2« navaja, da je dano niz različnih kovancev celih števil in celo število, ki predstavlja skupno količino denarja. Vrniti moramo štetje skupnega števila različnih možnih kombinacij, ki seštejejo znesek. ...

Preberi več

Vprašanje 6. Frog Jump Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev LeetCode Frog Jump – “Frog Jump” navaja, da glede na seznam kamnov (položaj), razvrščenih v naraščajočem vrstnem redu, ugotovite, ali lahko žaba prečka reko tako, da pristane na zadnjem kamnu (zadnji indeks matrike). Na začetku je žaba na prvem kamnu in ...

Preberi več

Vprašanje 7. Zgradite matriko iz permutacijske rešitve Leetcode Izjava problema Rešitev LeetCode Zgradi matriko iz permutacije – »Zgradi matriko iz permutacije« navaja, da moramo glede na število permutacijskih številk, ki temeljijo na nič, zgraditi matriko enake dolžine, kjer je ans[i] = nums[nums[i]] za vsako i v obsegu [0, nums.length-1]. Permutacija nums na osnovi nič je niz različnih celih števil od 0 ...

Preberi več

Vprašanje 8. Najnižji strošek za vstopnice Rešitev Leetcode Izjava o težavi Najnižji strošek za vstopnice Rešitev LeetCode – »Minimalna cena za vstopnice« vas prosi, da na danem seznamu dni poiščete najmanjše število dolarjev, ki jih potrebujete za potovanje vsak dan. Dobili boste celo število dni. Vsak dan je celo število iz ...

Preberi več

Vprašanje 9. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 10. Rešitev manjkajoče številke Leetcode Izjava težave Rešitev Manjkajoče številke LeetCode – »Manjkajoče število« navaja, da je dano niz velikosti n, ki vsebuje n različnih številk med [0,n]. Vrniti moramo številko, ki manjka v obsegu. Primer: Vhod: nums = [3,0,1] Izhod: 2 Pojasnilo: Z lahkoto opazimo, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanje 11. Premešajte Array Leetcode Solution Težava Premešaj Array Leetcode Solution nam nudi matriko dolžine 2n. Tu se 2n nanaša na to, da je dolžina polja enakomerna. Nato se nam reče, da premešamo polje. Tukaj mešanje ne pomeni, da moramo naključno premešati matriko, vendar je določen način ...

Preberi več

Vprašanje 12. 3Sum Leetcode rešitev Izjava problema Glede na vrsto n celih števil, ali obstajajo elementi a, b, c v številih, tako da je a + b + c = 0? Poiščite vse unikatne trojčke v polju, ki daje vsoto nič. Opomba: nabor rešitev ne sme vsebovati podvojenih trojčkov. Primer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 13. Kombinirana vsota Leetcode raztopine Problem Combination Sum Leetcode Solution nam ponuja matriko ali seznam celih števil in cilj. Povedali naj najdemo kombinacije, ki jih lahko naredimo s pomočjo teh celih števil, poljubno številokrat, ki seštejejo k danemu cilju. Torej bolj formalno lahko uporabimo dane ...

Preberi več

Vprašanje 14. Največja podrejena rešitev Leetcode Izjava o težavi Glede na številčno matrično številko poiščite sosednjo podniz (ki vsebuje vsaj eno število), ki ima največjo vsoto, in vrnite njegovo vsoto. Primer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Pojasnilo: [4, -1,2,1] ima največjo vsoto = 6. nums = [- 1] -1 Pristop 1 (deli in vladaj) Pri tem pristopu ...

Preberi več

Vprašanje 15. Poiščite N edinstvenih celoštevilnih povzetkov do rešitve Zero Leetcode Problem Find N Unique Integers Sum up to Zero Leetcode Solution nam ponuja celo število. Zahteva, da vrnemo n enoličnih celih števil, ki seštejejo do 0. Torej, vprašanje je precej enostavno razumeti. Torej, preden se potopite v raztopino. Oglejmo si ...

Preberi več

Vprašanje 16. Poiščite rešitev s skupnimi znaki Leetcode Izjava o težavi V tej težavi dobimo vrsto nizov. Natisniti moramo seznam vseh znakov, ki se pojavijo v vsakem nizu v matriki (vključeni so dvojniki). To je, če se znak pojavi dvakrat v vsakem nizu, ne pa trikrat, ga moramo imeti ...

Preberi več

Vprašanje 17. Poišči vse številke, ki so izginile v rešitvi Array Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili celo število. Vsebuje elemente od 1 do N, kjer je N = velikost matrike. Vendar pa je nekaj elementov izginilo, namesto njih pa je prisotnih nekaj dvojnikov. Naš cilj je vrniti matriko ...

Preberi več

Vprašanje 18. Rešitev Leetcode za večinski element II V tej težavi smo dobili celo število. Cilj je najti vse elemente, ki se v matriki pojavljajo več kot ⌊N / 3⌋ časa, kjer je N = velikost matrike in ⌊ ⌋ talni operater. Vrniti moramo vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 19. Rešitev s relativno nizom vrst leetcode V tej težavi imamo dve vrsti pozitivnih celih števil. Vsi elementi drugega polja so ločeni in so prisotni v prvem polju. Vendar pa lahko prvo polje vsebuje podvojene elemente ali elemente, ki niso v drugem polju. Prvo matriko moramo razvrstiti ...

Preberi več

Vprašanje 20. Edinstvena rešitev Leetcode Rešitev Problem Unique Paths Leetcode Solution navaja, da ste dobili dve celi števili, ki predstavljata velikost mreže. Uporaba velikosti mreže, dolžine in širine mreže. Poiskati moramo število edinstvenih poti od zgornjega levega kota mreže do ...

Preberi več

Vprašanje 21. Rešitev matrične diagonalne vsote Leetcode Izjava problema V matričnem diagonalnem problemu je podana kvadratna matrika celih števil. Izračunati moramo vsoto vseh elementov, ki so prisotni na njegovih diagonalah, tj. Elementov tako na primarni kot na sekundarni diagonali. Vsak element je treba šteti samo enkrat. Primer preproge = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Preberi več

Vprašanje 22. Koliko številk je manjših od trenutne številčne rešitve Leetcode Izjava o težavi V tej težavi smo dobili matriko. Za vsak element tega polja moramo ugotoviti, koliko elementov je manjše od tega elementa. tj. za vsak i (0 <= i

Preberi več

Vprašanje 23. Spoji razvrščene rešitve Leetcode rešitve V problemu »Združi razvrščene nize« dobimo dva niza, razvrščena po padajočem vrstnem redu. Prvo polje ni popolnoma zapolnjeno in ima dovolj prostora, da sprejme tudi vse elemente drugega polja. Spojiti moramo dva polja, tako da prvo polje vsebuje elemente ...

Preberi več

Vprašanje 24. Išči v razvrščeni razvrščeni matrični rešitvi Leetcode Razmislite o razvrščeni matriki, vendar je bil izbran en indeks in matrika je bila zasukana na tej točki. Ko je matrika zasukana, morate poiskati določen ciljni element in vrniti njegov indeks. V primeru, da element ni prisoten, vrnite -1. Težava je na splošno ...

Preberi več

Vprašanje 25. Poiščite Vstavi položaj Leetcode rešitev V tej težavi dobimo razvrščeno matriko in ciljno celo število. Poiskati moramo njegov položaj za iskanje. Če je v polju prisotna ciljna vrednost, vrnite njen indeks. Vrnite indeks, pri katerem je treba vstaviti cilj, da ostane vrstni red razvrščen (v ...

Preberi več

Vprašanje 26. Tekoča vsota rešitve 1d Array Leetcode Izjava o težavi V tekoči vsoti 1d problema matrike smo dobili matriko s številom, za katero moramo vrniti matriko, kjer je za vsak indeks i v matriki rezultatov arr [i] = vsota (števila [0]… števil [i]) . Številke primerov = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Pojasnilo: Tekoča vsota je: ...

Preberi več

Vprašanje 27. Rešitev Plus One Leetcode Izjava o težavi V problemu "Plus One" dobimo matriko, kjer vsak element v matriki predstavlja številko števila. Popolna matrika predstavlja število. Ničelni indeks predstavlja MSB števila. Lahko domnevamo, da v ...

Preberi več

Vprašanje 28. Kth največji element v Array Leetcode Solutions V tej težavi moramo vrniti k-ti največji element v nesortirani matriki. Upoštevajte, da ima polje lahko dvojnike. Torej moramo po razvrščenem vrstnem redu najti Kth največji element, ne pa Kth največji element. Primer A = {4, 2, 5, 3 ...

Preberi več

Vprašanje 29. Prerazporedite polje tako, da je arr [i]> = arr [j], če je i sodo, in arr [i] <= arr [j], če je i liho in j <i Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva, da matriko preuredi tako, da bi morali biti elementi v parnem položaju v matriki večji od vseh elementov pred njo, elementi v neparnih položajih pa manjši od elementov pred njo. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 30. Najmanj operacij brisanja, da bodo vsi elementi polja enaki Recimo, da imamo vnos matrike s številom elementov "x". Napravili smo težavo, da moramo najti operacije brisanja, kar naj bi bilo najmanj, kar je potrebno za izdelavo enake matrike, tj. Matrika bo sestavljena iz enakih elementov. Primer vnosa: [1, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 31. Združi večkratno pojavljanje elementov matrike, razvrščeno po prvem pojavu Dobili boste vprašanje, v katerem ste dali nesortirano matriko z več pojavitvami števil. Naloga je združiti vse večkratne pojavitve elementov matrike, razvrščene po prvem pojavljanju. Medtem mora biti vrstni red enak številu. Primer vnosa: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Preberi več

Vprašanje 32. Prerazporedite matriko tako, da je arr [i] enaka i Težava »Preuredite matriko tako, da arr [i] = i« navaja, da ste dobili celo število, ki sega od 0 do n-1. Ker vsi elementi morda niso v matriki, je namesto njih tam -1. Izjava o težavi zahteva preureditev matrike v tako ...

Preberi več

Vprašanje 33. Največje število čokolad, ki se bodo enakomerno razdelile med k študentov »Največje število čokolad, ki jih je treba enakomerno razdeliti med k študentov«, navaja, da prejmete n škatel, v katerih je nekaj čokolad. Recimo, da je k študentov. Naloga je enakomerno razporediti največje število čokolad med k študenti, tako da izberete zaporedna polja. Mi lahko ...

Preberi več

Vprašanje 34. Največ zaporednih števil v matriki Izjava o težavi Recimo, da imate matriko celih števil velikosti N. Težava »Največ zaporednih števil, prisotnih v matriki« zahteva, da ugotovite največje število zaporednih števil, ki bi jih bilo mogoče razpršiti v matriko. Primer arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Pojasnilo: The ...

Preberi več

Vprašanje 35. Poiščite dvojnike v dani matriki, kadar elementi niso omejeni na obseg Težava »Poiščite dvojnike v dani matriki, kadar elementi niso omejeni na obseg« navaja, da imate matriko, sestavljeno iz n celih števil. Izjavlja se, da gre za iskanje podvojenih elementov, če so v matriki. Če tak element ne obstaja, vrnite -1. Primer [...

Preberi več

Vprašanje 36. Najboljši čas za nakup in prodajo zaloge III Leetcode Solution Izjava o težavi V problemu »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic III« dobimo matriko, kjer vsak element v matriki vsebuje ceno dane delnice na ta dan. Opredelitev posla je nakup ene delnice in prodaja te delnice ...

Preberi več

Vprašanje 37. Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi Težava »Dolžina največje podmreže s sosednjimi elementi« navaja, da ste dobili celoštevilsko matriko. Izjava o problemu zahteva ugotovitev dolžine najdaljše sosednje podniže, katere elemente je mogoče razporediti v zaporedju (neprekinjeno, naraščajoče ali padajoče). Številke v ...

Preberi več

Vprašanje 38. Največja razdalja v matriki Težava »Največja razdalja v matriki« navaja, da ste dobili »n« št. nizov in vsi nizi so podani v naraščajočem vrstnem redu. Vaša naloga je najti največjo razliko / absolutno razliko dveh števil v polju in lahko določimo največjo razdaljo med dvema številkama kot ...

Preberi več

Vprašanje 39. Vsebuje dvojnik Dobili smo matriko, ki lahko vsebuje podvojene elemente ali pa ne. Zato moramo preveriti, ali vsebuje dvojnik. Primeri [1, 3, 5, 1] ​​true [„jabolko“, „mango“, „oranžna“, „mango“] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Pristop Niz lahko preverimo na več načinov ...

Preberi več

Vprašanje 40. Problem vsote podmnožic v prostoru O (vsota) Izjava o težavi Problem "Vsota podmnožice v O (vsoti) prostora" navaja, da ste dobili vrsto nekaterih negativnih celih števil in določeno vrednost. Zdaj ugotovite, ali obstaja podnabor, katerega vsota je enaka vsoti dane vhodne vrednosti. Primer matrike = {1, 2, 3, 4} ...

Preberi več

Vprašanje 41. Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oglatega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Preberi več

Vprašanje 42. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Izjava o težavi Problem "Najboljši čas za nakup in prodajo delnic" navaja, da prejmete niz cen dolžine n, kjer i-ti element shrani ceno delnice na i-ti dan. Če lahko opravimo samo eno transakcijo, to je, da kupimo en dan in ...

Preberi več

Vprašanje 43. Premešaj 2n cela števila kot a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn brez uporabe dodatnega prostora Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Težava »Premešaj 2n cela števila kot a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn, ne da bi pri tem uporabila odvečni prostor«, zahteva, da se premešajo vse številke v polju tako, da so številke, ki so podobne (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) se premešajo kot x0, y0, ...

Preberi več

Vprašanje 44. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 45. Najdi najmanj v zasukanem razvrščenem polju Izjava o težavi »Najdi najmanj v zasukanem razvrščenem polju« navaja, da dobite razvrščeno polje velikosti n, ki se zasuka za določen indeks. Poiščite najmanjši element v matriki. Primer a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Pojasnilo: Če matriko uredimo v razvrščeno ...

Preberi več

Vprašanje 46. Poiščite najmanjše število operacij spajanja, da naredite matriko palindrom Izjava o težavi Dobili ste vrsto celih števil. Izjava o težavi zahteva, da najdemo najmanjše število operacij združevanja, da naredimo matriko palindrom, tj. Ugotovimo najmanjše število operacij združevanja, ki jo je treba narediti na matriki, da postane palindrom. Operacija združevanja preprosto pomeni, da ...

Preberi več

Vprašanje 47. Zmanjšajte največjo razliko med višinami Izjava o težavi Dobili ste nekaj višin n stolpov in število k. Višino stolpa lahko povečamo za k ali pa višino zmanjšamo za k, vendar le enkrat. Izjava o težavi zahteva zmanjšanje največje razlike med višinami. To pomeni ...

Preberi več

Vprašanje 48. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 49. Največji kvadrat V problemu največjega kvadrata smo podali 2D binarno matriko, napolnjeno z 0 in 1, poiščemo največji kvadrat, ki vsebuje samo eno, in vrnemo njegovo površino. Primer vnosa: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Preberi več

Vprašanje 50. Spajanje prekrivajočih se intervalov V težavi z intervali prekrivanja intervalov smo podali zbirko intervalov, združimo in vrnemo vse intervale, ki se prekrivajo. Primer vnosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izhod: [[2, 4], [5, 7]] Pojasnilo: Lahko združimo [2, 3] in [3 , 4] skupaj v obliki [2, 4] Pristop za iskanje združitve ...

Preberi več

Vprašanje 51. Mediana dveh razvrščenih nizov Glede na dva razvrščena polja A in B velikosti n in m. Poiščite mediano končnega razvrščenega polja, dobljenega po združitvi danih dveh nizov, ali z drugimi besedami, rečemo, da najdemo mediano dveh razvrščenih nizov. (Pričakovana časovna zapletenost: O (log (n))) Pristop 1 za ...

Preberi več

Vprašanje 52. Poiščite element v razvrščenem zasukanem polju Pri iskanju v razvrščeni zasukani matriki smo podali razvrščeno in zasukano matriko in element, preverite, ali je dani element prisoten v matriki ali ne. Primeri Vhodna števila [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izhodna vrednost Vhodna števila [] = {2, ...

Preberi več

Vprašanje 53. 3 Vsota V 3. težavi z vsoto smo podali matriko s števili n celih števil, poiščemo vse enolične trojčke, ki seštejejo do 0. Primer vnosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izhod: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naive Approach for 3 Sum problem Pristop Brute force ...

Preberi več

Vprašanje 54. Najpogostejši element v polju Dobili boste vrsto celih števil. Izjava o težavi pravi, da morate ugotoviti najpogostejši element v matriki. Če obstaja več vrednosti, ki se pojavijo največkrat, moramo tiskati katero koli od njih. Primer vhoda [1, 4,5,3,1,4,16] Izhod ...

Preberi več

Vprašanje 55. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 56. Skok igra V igri skok smo podali vrsto nenegativnih celih števil, vi ste sprva postavljeni na prvi indeks polja. Vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem položaju. Ugotovite, ali lahko dosežete zadnji indeks. Primer vnosa: arr = [2,3,1,1,4] ...

Preberi več

Vprašanje 57. Vsota kombinacije V kombinaciji z vsoto kombinacij smo podali vrsto pozitivnih celih števil arr [] in vsoto s, poiščimo vse unikatne kombinacije elementov v arr [], kjer je vsota teh elementov enaka s. Isto ponavljajočo se številko je mogoče izbrati med arr [] neomejeno število krat. Elementi ...

Preberi več

Vprašanje 58. Išči v Sortirano vrteče polje Iskanje elementov v razvrščenem zasukanem polju je mogoče najti z binarnim iskanjem v O (logn) času. Cilj tega prispevka je najti dani element v razvrščenem zasukanem polju v času O (logn). Naveden je nekaj razvrščenega zasukanega polja. Primer vnosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Preberi več

Vprašanje 59. Največja podmreža V težavi Maximum Subarray smo podali celoštevilsko matrično številko, poiščemo sosednjo pod matriko, ki ima največjo vsoto, in izpišemo vrednost največje vsote podmreže. Primer vhodnih števil [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izhodni algoritem 6 Cilj je najti ...

Preberi več

Vprašanje 60. Intervali spajanja Pri problemu združevanja intervalov smo podali nabor intervalov oblike [l, r], združimo prekrivajoče se intervale. Primeri Vhod {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izhod {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Vhod {[ 1, 4], [1, 5]} Izhod {[1, 5]} Naiven pristop za spajanje intervalov ...

Preberi več

Vprašanje 61. 4Vsota V problemu 4Sum smo dali celo število x in matriko a [] velikosti n. Poiščite vse unikatne množice 4 elementov v matriki, tako da je vsota teh 4 elementov enaka danemu celotnemu številu x. Primer vnosa a [] = {1, 0, -1, ...

Preberi več

Vprašanje 62. Išči Vstavi položaj V težavi z iskanjem vstavljenega položaja smo podali celo število x in razvrščeno matriko a [] velikosti n. Poiščite ustrezen indeks ali položaj, na katerem je treba vstaviti dano celo število, če je dano celo število, ne v matriko. Če je dano celo število v vhodnem polju ...

Preberi več

Vprašanje 63. Poiščite Peak Element Razumejmo težavo Find Peak Element. Danes imamo s seboj matriko, ki potrebuje svoj vrhunec. Zdaj se gotovo sprašujete, kaj mislim z elementom vrha? Vrhunski element je tisti, ki je večji od vseh njegovih sosedov. Primer: Glede na vrsto ...

Preberi več

Vprašanje 64. Trikotna pasta Pascal Pascalov trikotnik je zelo dober problem Leetcode, ki ga v Amazonu, Microsoftu in drugih podjetjih tolikokrat vprašajo. dali smo nenegativne celoštevilčne vrstice, natisnemo vrstice prvih vrstic paskalovega trikotnika. Primeri vrstic = 5 vrstic = 6 Vrste rešitev za dinamično programiranje Pascal Triangle Leetcode ...

Preberi več

Vprašanje 65. Posoda z večino vode Opis težave: pri n indeksih (i = 0 ... n-1) dobite n celih števil (y2, y1, y0,1,2… yn-1). Celo število v i-tem indeksu je yi. Zdaj na kartezijanski ravnini narišete n črt vsake povezovalne točke (i, yi) in (i, 0). Poiščite največjo količino vode ...

Preberi več

Vprašanje 66. Vsota podmreže je enako k Glede na celoštevilsko matriko in celo število k. Poiščite skupno število sosednjih podnizov dane matrike, katerih vsota elementov je enaka k. Primer vhoda 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 izhod: 7 vhod 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Izhod: 4 Pojasnilo: razmislite o primeru-1 ...

Preberi več

Vprašanje 67. Hitro razvrščanje Hitro razvrščanje je algoritem za razvrščanje. Glede na nesortirano matriko jo razvrstite z algoritmom hitrega razvrščanja. Primer vnosa: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Izhod: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Teorija To je algoritem za razvrščanje, ki deli in osvaja. V matriki izbere vrtilni element, razdeli ...

Preberi več

Vprašanje 68. Problem vsote podmnožice V problemu vsote podmnožic dobimo seznam vseh pozitivnih števil in vsoto. Preveriti moramo, ali obstaja podskupina, katere vsota je enaka dani vsoti. Primer vnosa Seznam števil: 1 2 3 10 5 vsota: 9 izhod true Pojasnilo za ...

Preberi več

Vprašanje 69. Intervali prekrivanja prekrivanja II Izjava o težavi V problemu »Spajanje prekrivajočih se intervalov II« smo podali nabor intervalov. Napišite program, ki bo intervale, ki se prekrivajo, združil v enega in natisnil vse intervale, ki se ne prekrivajo. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje n parov, kjer je vsak par ...

Preberi več

Vprašanje 70. Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer Izjava o problemu V problemu »Največja vsota podnizov z uporabo Divide and Conquer« smo podali vrsto pozitivnih in negativnih celih števil. Napišite program, ki bo našel največjo vsoto sosednje podmreže. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 71. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 72. Največja podmreža z enakim številom 0 in 1 Izjava o težavi V problemu »Največja podmreža z enakim številom 0 in 1« smo podali matriko a [], ki vsebuje samo 0 in 1. Poiščite največjo podrezo z enakim številom 0 in 1 in natisnite začetni indeks in končni indeks največje podmreže. ...

Preberi več

Vprašanje 73. Največja vsota naraščajoče zaporedje Izjava o problemu V problemu "Največja vsota, ki narašča v nadaljevanju" smo podali matriko. Poiščite vsoto največje podpostavke dane matrike, to je cela števila v podpovršju so razvrščena po vrstnem redu. Sekvenca je del polja, ki je zaporedje, ki je ...

Preberi več

Vprašanje 74. Število manjših elementov na desni strani Izjava o težavi V problemu "Število manjših elementov na desni strani" smo podali matriko []. Poiščite število manjših elementov, ki so na desni strani vsakega elementa. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje N celih števil, ločenih s presledkom. Izhod ...

Preberi več

Vprašanje 75. Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat Izjava o težavi V problemu »Elementi se v matriki pojavijo več kot N / K-krat« smo podali celoštevilčno matriko velikosti n. Poiščite elemente, ki se pojavijo več kot n / k-krat. Kje je k vhodna vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje dve celi števili N in ...

Preberi več

Vprašanje 76. Poiščite največjo ponavljajočo se številko v matriki Izjava o težavi V problemu »Poišči največjo ponavljajočo se številko v matriki« smo podali nesortirano matriko velikosti N. Dana matrika vsebuje številke v območju {0, k}, kjer je k <= N. Poiščite število, ki prihaja do največjega števila krat v matriki. Vhodna oblika ...

Preberi več

Vprašanje 77. Štirje elementi, ki seštejejo v dano Izjava o problemu V štirih elementih, ki seštejejo v dani problem, smo podali matriko, ki vsebuje N elementov, ki so lahko pozitivni ali negativni. Poiščite nabor štirih elementov, katerih vsota je enaka dani vrednosti k. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število N. Druga vrstica, ki vsebuje matriko ...

Preberi več

Vprašanje 78. Težava s particijo Izjava o težavi V težavi s particijo smo podali niz, ki vsebuje n elementov. Ugotovite, ali je dani niz mogoče razdeliti na dva niza, katerih vsota elementov v podmnožicah je enaka. Primer vnosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izhod Da Pojasnilo Polje ...

Preberi več

Vprašanje 79. Subarray z dano vsoto Izjava problema V podniz z dano težavo z vsoto smo podali matriko, ki vsebuje n pozitivnih elementov. Poiskati moramo podniz, v katerem je vsota vseh elementov podniza enaka dani_vsoti. Podmarijo dobimo iz prvotne matrike z brisanjem nekaterih ...

Preberi več

Vprašanje 80. Največji element v polju, ki se povečuje in nato zmanjšuje Izjava o težavi V dani matriki, ki vsebuje n elementov. Elementi so shranjeni tako, da je najprej k elementov v naraščajočem vrstnem redu, nato pa nk elementov od tam padajoče, moramo najti največ elementov v matriki. Primer a) Vhodna matrika: [15, 25, ...

Preberi več

Vprašanje 81. Poiščite izgubljeni element iz podvojene matrike Izjava o težavi Glede na dva polja A in B je eno polje dvojnik drugega, razen enega elementa. En element manjka bodisi v A bodisi v B. izgubljeni element moramo najti iz podvojene matrike. Primer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Preberi več

Vprašanje 82. Spoji dva razvrščena polja Izjava o težavi V težavi z združevanjem dveh razvrščenih nizov smo podali dva vhodno razvrščena polja, ta dva polja moramo združiti tako, da morajo biti začetna števila po popolnem razvrščanju v prvem polju in ostanejo v drugem polju. Primer vhoda A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 83. Število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje N elementov. V dani matriki preštejte število trojčkov z vsoto, manjšo od dane vrednosti. Primer vnosa a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Vsota = 10 Izhod 7 Možni trojčki so: ...

Preberi več

Vprašanje 84. Združevanje dveh razvrščenih nizov Izjava o problemu Pri združevanju dveh razvrščenih nizov smo dobili dva razvrščena polja, eno polje z velikostjo m + n in drugo polje z velikostjo n. Matriko n velikosti bomo združili v matriko velikosti m + n in natisnili združeno matriko velikosti m + n. Primer vhoda 6 3 M [] = ...

Preberi več

Vprašanje 85. Poišči triplet v matriki z dano vsoto Izjava o težavi Glede na celo celo število poiščite kombinacijo treh elementov v matriki, katerih vsota je enaka dani vrednosti X. Tu bomo natisnili prvo kombinacijo, ki jo dobimo. Če take kombinacije ni, natisnite -1. Primer vnosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 86. Razvrsti 0s 1s in 2s v matriki Izjava o težavi Glede na matriko, ki vsebuje N elementov, kjer so elementi matrike 0,1 ali 2. Razvrsti ali loči 0s 1s in 2s v matriki. V prvi polovici razporedite vse ničle, v drugi polovici vse in v tretji polovici vse dvojke. Primer vnosa 22 ...

Preberi več

Vprašanje 87. V nesortirani matriki manjka najmanjša pozitivna številka Izjava o težavi V dani nesortirani matriki poiščite najmanjše pozitivno število, ki manjka v nesortirani matriki. Celo pozitivno število ne vključuje 0. Po potrebi lahko spremenimo izvirno matriko. Matrika lahko vsebuje pozitivna in negativna števila. Primer a. Vhodno polje: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 88. Premakni vse ničle na konec dane matrike Izjava o težavi V dani matriki premaknite vse ničle, ki so v matriki, na konec matrike. Tu vedno obstaja način, kako vstaviti vse število ničel na konec polja. Primer vnosa 9 9 17 0 14 0 ...

Preberi več

Vprašanje 89. Poiščite najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju Izjava o težavi V problemu »Najdi najmanjšo manjkajočo številko v razvrščenem polju« smo podali celoštevilsko matriko. Poiščite najmanjše manjkajoče število v razvrščeni matriki N, ki ima edinstvene elemente v območju od 0 do M-1, kjer je M> N. Primer vnosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Preberi več

Vprašanje 90. Prvi ponavljajoči se element Izjava o težavi Podali smo matriko, ki vsebuje n celih števil. Najti moramo prvi ponavljajoči se element v dani matriki. Če ni ponovljenega elementa, natisnite »No ponavljajoče se celo število«. Opomba: Ponavljajoči se elementi so tisti elementi, ki pridejo večkrat. (Polje lahko vsebuje dvojnike) ...

Preberi več

Vprašanje 91. Množenje prejšnjega in naslednjega Izjava o težavi Množenje prejšnjih in naslednjih: V danem polju zamenjajte vsak element z zmnožkom naslednjih in prejšnjih elementov. In za prvi element (a [0]) ga moramo nadomestiti z zmnožkom naslednjega in njega samega, za zadnji element (a [n-1]) pa ga moramo zamenjati ...

Preberi več

Vprašanje 92. Sestavljanka s paleto izdelkov Izjava o težavi V problemu sestavljanke z matriko izdelka moramo zgraditi matriko, kjer bo i-ti element zmnožek vseh elementov v dani matriki, razen elementa na i-tem položaju. Primer vhoda 5 10 3 5 6 2 izhoda 180 600 360 300 900 ...

Preberi več

Vprašanje 93. Poiščite prvo ponavljajočo se številko v danem polju Izjava o težavi V matriki je lahko več ponavljajočih se števil, vendar morate v dani matriki najti prvo ponavljajočo se številko (ki se pojavi drugič). Primer vhoda 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izhod 5 je prvi ponavljajoči se element ...

Preberi več

Vprašanje 94. Natisni vse ločene elemente polja Izjava o težavi Nabor vsebuje N celih števil, ki so lahko pozitivna ali negativna. Natisniti moramo vse različne elemente polja. Z drugimi besedami, lahko rečemo, da če se število pojavi večkrat, potem enkrat natisnemo samo to številko. Primer vnosa ...

Preberi več

Vprašanje 95. Večinski element Izjava o težavi Glede na razvrščeno polje moramo najti večinski element iz razvrščenega polja. Večinski element: Število, ki ima več kot polovico velikosti polja. Tu smo podali številko x, moramo preveriti, ali gre za element večine ali ne. Primer vhoda 5 2 ...

Preberi več

Vprašanje 96. Poiščite manjkajočo številko Izjava o težavi Pri iskanju manjkajočega števila iz polja od 1 do N števil smo dobili matriko, ki vsebuje številke N-1. Manjka ena številka v nizu številk od 1 do N. Manjkajoče število moramo poiskati. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje celo število ...

Preberi več

Vprašanja Adobe String

Vprašanje 97. Ustvarite oklepaje Leetcode Solution Izjava problema Rešitev Generate oklepaje LeetCode – »Generiraj oklepaje« navaja, da je glede na vrednost n. Ustvariti moramo vse kombinacije n parov oklepajev. Odgovor vrnite v obliki vektorja nizov dobro oblikovanih oklepajev. Primer: vnos: n = 3 Izhod: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 98. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev Leetcode Izjava težave Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – navaja, da je dano nizu s. Najti moramo najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov. Primer: Vhod: s = "abcabcbb" Izhod: 3 Pojasnilo: Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov je dolžine 3. Niz je: "abc". Vnos: s = "bbbbb" ...

Preberi več

Vprašanje 99. Rešitev najdaljše skupne predpone Leetcode Izjava težave Najdaljša skupna predpona LeetCode Rešitev – »Najdaljša skupna predpona« navaja, da je podana matrika nizov. Med temi nizi moramo najti najdaljšo skupno predpono. Če ne obstaja nobena predpona, vrnite prazen niz. Primer: Vhod: strs = ["flower","flow","flight"] Izhod: "fl" Pojasnilo: "fl" je najdaljši ...

Preberi več

Vprašanje 100. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 101. Rešitev z največjo številko Leetcode Izjava problema Največje število Rešitev LeetCode – »Največje število« navaja, da moramo glede na seznam nenegativnih celih števil razporediti števila tako, da tvorijo največje število in ga vrnejo. Ker je rezultat lahko zelo velik, se morate vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 102. Preštejte in recite rešitev Leetcode Izjava težave Rešitev Preštej in reci LeetCode – »Preštej in reci« te prosi, da poiščeš n-ti člen zaporedja štetj in reci. Zaporedje count-and-say je zaporedje nizov števk, definiranih z rekurzivno formulo: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) je način, kako bi "izgovorili" niz števk iz countAndSay(n-1), ki se nato pretvori ...

Preberi več

Vprašanje 103. Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode Rešitev Navedba težave Rešitev Odstrani neveljavne oklepaje Leetcode – navaja, da imate niz s, ki vsebuje oklepaje in male črke. Odstraniti moramo najmanjše število neveljavnih oklepajev, da bo vhodni niz veljaven. Vrniti moramo vse možne rezultate v poljubnem vrstnem redu. Vrvica je ...

Preberi več

Vprašanje 104. Rešitev izomorfnih strun Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva niza, a in b. Naš cilj je ugotoviti, ali sta niza izomorfna ali ne. Dva niza se imenujeta izomorfna, če in samo, če je znake v prvem nizu sploh mogoče zamenjati s katerim koli znakom (vključno s samim seboj ...

Preberi več

Vprašanje 105. Ali je rešitev s kodo Leetcode Izjava o težavi V tej težavi imamo dva različna niza. Cilj je ugotoviti, ali je prvi niz podsekvenca drugega. Primeri prvi niz = "abc" drugi niz = "mnagbcd" true prvi niz = "burger" drugi niz = "dominos" false Pristop (Rekurzivno) To je enostavno ...

Preberi več

Vprašanje 106. Za uporabo malih črk Leetcode Solution Težava Rešitev z malimi črkami Leetcode Solution nam nudi niz in zahteva, da pretvorimo vse velike abecede v male črke. Vse velike ali male črke moramo pretvoriti v male črke. Torej, težava se zdi preprosta, ampak prej ...

Preberi več

Vprašanje 107. Poiščite rešitev Leetcode Referenca V tej težavi imamo dva niza. Drugi niz se ustvari tako, da se znaki prvega niza naključno premešajo in nato na kateri koli naključni položaj doda dodaten znak. Vrniti moramo dodaten znak, ki je bil dodan drugemu nizu. Liki bodo vedno ...

Preberi več

Vprašanje 108. Rešitev Roman to Integer Leetcode V problemu »Roman to Integer« dobimo niz, ki predstavlja neko pozitivno celo število v svoji rimski številki. Rimske številke so predstavljene s 7 znaki, ki jih je mogoče pretvoriti v cela števila z uporabo naslednje tabele: Opomba: Celoštevilčna vrednost dane rimske številke ne bo presegla ali ...

Preberi več

Vprašanje 109. Celo število rimske rešitve Leetcode V tej težavi dobimo celo število in jo moramo pretvoriti v rimsko številko. Tako je težava na splošno imenovana "Integer to Roman", to pa je Integer to Roman Leetcode Solution. Če nekdo ne ve za rimske številke. V starih časih ljudje niso ...

Preberi več

Vprašanje 110. Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode Najdaljši podniz brez ponavljajočih se znakov Rešitev LeetCode – Glede na niz moramo najti dolžino najdaljšega podniza brez ponavljajočih se znakov. Poglejmo si nekaj primerov: Primer pwwkew 3 Pojasnilo: Odgovor je “wke” z dolžino 3 aav 2 Pojasnilo: Odgovor je “av” z dolžino 2 Pristop-1 ...

Preberi več

Vprašanje 111. Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oglatega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Preberi več

Vprašanje 112. Odstranite oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in - Izjava o težavi Dobili boste niz velikosti n, ki predstavlja aritmetični izraz z oklepaji. Težava »Odstrani oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in -« nas prosi, da ustvarimo funkcijo, ki lahko poenostavi dani izraz. Primer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Preberi več

Vprašanje 113. Obrni besede v nizu Izjava o težavi »Obrni besede v nizu« navaja, da ste dobili niz s velikosti n. Natisnite niz v obratnem vrstnem redu, tako da zadnja beseda postane prva, druga zadnja postane druga itd. S tem nizom se sklicujemo na stavek, ki namesto tega vsebuje besede ...

Preberi več

Vprašanje 114. Načini dekodiranja V problemu Decode Ways smo podali prazen niz, ki vsebuje samo števke, in določite skupno število načinov dekodiranja z naslednjim preslikavanjem: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primer S = “123” Število načinov dekodiranja tega niza je 3 Če ...

Preberi več

Vprašanje 115. Naslednja permutacija V naslednji težavi s permutacijo, ki smo jo dali besedo, poiščite njeno leksikografsko večjo_permutacijo. Primer vnosa: str = "tutorialcup" izhod: tutorialpcu input: str = "nmhdgfecba" output: nmheabcdfg input: str = "algoritmi" output: algoritmi vhod: str = "spoonfeed" output: Next Permutation ...

Preberi več

Vprašanje 116. Najdaljša pogosta predpona z razvrščanjem V najdaljši skupni predponi s težavo razvrščanja smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 117. Ujemanje regularnih izrazov V problemu ujemanja regularnih izrazov smo podali dva niza, enega (predpostavimo, da je x) sestavljajo samo male črke, drugi (predpostavimo, da je y) pa male črke z dvema posebnima znakoma, tj. "." in »*«. Naloga je ugotoviti, ali je drugi niz ...

Preberi več

Vprašanje 118. Veljavni oklepaji LeetCode Solution V problemu z veljavnimi oklepaji LeetCode smo dali niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']', da ugotovimo, ali je vhodni niz veljaven. Tukaj vam bomo zagotovili veljavno rešitev LeetCode v oklepajih. Vhodni niz je veljaven, če: morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 119. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 120. Razvrsti niz po drugem nizu Izjava o težavi Glede na dva vhodna niza, vzorec in niz. Niz moramo razvrstiti po vrstnem redu, ki ga določa vzorec. Niz vzorca nima dvojnikov in vsebuje vse znake niza. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje niz, ki ga potrebujemo ...

Preberi več

Vprašanje 121. Preverite, ali lahko niz postane prazen, tako da rekurzivno izbrišete dani podniz Izjava o težavi V problemu »Preveri, če lahko niz postane prazen z rekurzivnim brisanjem danega podniz«, smo podali dva niza »s« in »t«. Preveriti moramo, ali je dani vhodni niz “s” mogoče v celoti izbrisati z rekurzivnim brisanjem danega vhodnega podniza “t”. Opomba: Dani podniz naj ...

Preberi več

Vprašanje 122. Najmanjši palindrom po zamenjavi Izjava o težavi V težavi »Najmanjši palindrom po zamenjavi« smo podali vhodni niz, ki vsebuje male črke in pike (.). Vse pike moramo nadomestiti z nekaterimi abecednimi znaki tako, da nastali niz postane palindrom. Palindrom naj bo leksikografsko najmanjši. Vnos ...

Preberi več

Vprašanje 123. Preverite, ali niz sledi vzorcu ali ne Izjava o težavi V problemu »Preveri, če niz sledi vzorcu ali ne«, moramo preveriti, ali znaki v danem vhodnem nizu sledijo enakemu vrstnemu redu, kot je določeno z znaki, ki so prisotni v danem vzorcu vnosa, nato natisnemo »Da« natisnite “Ne”. Vhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 124. Razdelite štiri ločene strune Izjava o težavi V problemu "Razdeli štiri ločene nize" moramo preveriti, ali se dani vhodni niz lahko razdeli na 4 nize, tako da je vsak niz neprazen in se med seboj razlikuje. Vhodna oblika Prva in edina samota, ki vsebuje niz “s”. Natisni izhodno obliko "Da", če ...

Preberi več

Vprašanje 125. Povratni niz brez začasne spremenljivke Izjava o težavi V problemu "Povratni niz brez začasne spremenljivke" smo podali niz "s". Napišite program za obračanje tega niza brez uporabe kakršne koli dodatne spremenljivke ali presledka. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje dani niz “s”. Izhodna oblika Natisnite niz, ki je obratno od ...

Preberi več

Vprašanje 126. Štejte pare na enaki razdalji kot v angleških abecedah Izjava o težavi V problemu »Število parov na isti razdalji kot v angleških abecedah« smo podali niz »s«. Napišite program, ki bo natisnil število parov, katerih elementi so na enaki razdalji kot v angleški abecedi. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje dano ...

Preberi več

Vprašanje 127. Pretvori niz, ki je ponovitev podniza dolžine K Izjava o težavi V problemu »Pretvori niz, ki pomeni ponavljanje podniza dolžine K« smo podali niz »s« in celo število »k«. Napišite program, da preverite, ali ga je mogoče pretvoriti v niz, ki je ponovitev podniza z ...

Preberi več

Vprašanje 128. N-ti znak v združenem decimalnem nizu Izjava o težavi V problemu "N-ti znak v združenem decimalnem nizu" smo dali celoštevilčno vrednost "n". Napišite program za iskanje N-tega znaka v nizu, v katerem so združene vse decimalne številke. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celoštevilčno vrednost n. Izhodni format ...

Preberi več

Vprašanje 129. Primerjajte dve številki različice Izjava o težavi Glede na dva vhodna niza, ki sta v obliki številk različic. Številka različice je videti kot abcd, kjer so a, b, c, d cela števila. Zato je številka različice niz, v katerem so številke ločene s pikami. Primerjati moramo dva niza (številke različic) in ...

Preberi več

Vprašanje 130. Najdaljša pogosta naslednja s permutacijami Izjava o problemu V problemu "Najdaljše skupno zaporedje s permutacijami" smo podali dva niza "s" in "t". Poiščite najdaljši niz, katerega permutacije so podsekvence danih dveh nizov. Najdaljši izhod mora biti razvrščen. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje niz “s”. Druga vrstica vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 131. Najdaljši palindrom lahko nastane z odstranjevanjem ali prerazporejanjem znakov Izjava o težavi V problemu »Najdaljši palindrom lahko nastane z odstranjevanjem ali prerazporeditvijo znakov« smo podali niz »s«. Poiščite najdaljši palindrom, ki ga lahko sestavite tako, da iz niza odstranite ali preuredite nekatere znake ali morda nič znakov. Mogoče je več rešitev, lahko ...

Preberi več

Vprašanje 132. Najdaljša pogosta predpona Word by Word Matching Izjava o težavi V težavi »Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja besed po besedah« smo podali N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število nizov. Naslednjih N vrstic ...

Preberi več

Vprašanje 133. Najdaljša pogosta predpona z uporabo ujemanja znakov Izjava o težavi V problemu "Najdaljša skupna predpona z uporabo ujemanja znakov po znakih" smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program za iskanje najdaljše skupne predpone danih nizov. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celoštevilčno vrednost N, ki označuje število ...

Preberi več

Vprašanje 134. Vsota številk v nizu V tem vprašanju se bomo naučili, kako izračunati vsoto števil v izjavi problema nizov. V problemu »Izračunaj vsoto vseh številk, prisotnih v nizu« smo dali niz »s«. Ta niz vsebuje nekaj alfanumeričnih številk in nekaj angleških malih črk. Napišite program, ki ...

Preberi več

Vprašanje 135. Spodnja in velika črka Izjava o težavi V težavi »Mala in velika črka« smo podali niz »s« samo z malimi črkami. Napišite program, ki bo natisnil isti niz, vendar z velikimi črkami. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz »s«. Izhodna oblika ...

Preberi več

Vprašanje 136. Najdaljša pogosta predpona z binarnim iskanjem II Izjava o težavi V problemu »Najdaljša skupna predpona z uporabo binarnega iskanja II« smo podali celoštevilčno vrednost N in N nizov. Napišite program, ki bo natisnil najdaljšo skupno predpono danih nizov. Če ni skupne predpone, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 137. Spremenite spol danega niza Izjava o težavi V problemu »Spremeni spol določenega niza« smo podali niz »s«. Napišite program, ki bo v vhodnem nizu preklopil vse besede, značilne za spol. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje stavek ali niz s presledki “s”. Natisni izhodno obliko ...

Preberi več

Vprašanje 138. Ponavljajoče se zaporedje dolžine dve ali več Izjava o težavi V problemu »Ponovljeno zaporedje dolžine dve ali več« smo podali niz »s«. Ugotovite, ali obstaja podsekcija dolžine dve 0r več. Podsekvence ne smejo imeti enakega znaka na istem položaju. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 139. Spletni algoritem za preverjanje palindroma v toku Izjava o težavi V problemu »Spletni algoritem za preverjanje palindroma v toku« smo podali tok znakov (znake prejemamo enega za drugim). Napišite program, ki bo vsakič natisnil 'da', če prejeti znaki tvorijo palindrom. Vhodna oblika Prva in edina ...

Preberi več

Vprašanje 140. Preverite, ali sta dve dani nizi medsebojno izomorfni Izjava o problemu V problemu "Preveri, ali sta dva podana niza medsebojno izomorfna" smo podali dva niza s1 in s2. Napišite program, ki pravi, ali so dani nizi izomorfni ali ne. Opomba: Dva niza naj bi bila izomorfna, če obstaja ena za ...

Preberi več

Vprašanje 141. Dolžina najdaljšega veljavnega podniza Izjava o težavi V »Dolžina najdaljšega veljavnega podniza« smo podali niz, ki vsebuje samo oklepaje za odpiranje in zapiranje. Napišite program, ki bo našel najdaljšo veljavno podniz. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje niz s. Izhodna oblika Prva in ...

Preberi več

Vprašanje 142. Najmanjše okno v nizu, ki vsebuje vse znake drugega niza Poiščite najkrajši podniz v danem nizu, ki vsebuje vse znake dane besede, ali Poišči najmanjše okno v nizu, ki vsebuje vse znake drugega niza. Glede na dva niza s in t napišite funkcijo, ki bo poiskala najmanjše okno v s, ki volja ...

Preberi več

Vprašanje 143. Razporedite dane številke tako, da tvorijo največjo številko II Izjava o problemu V problemu »Razporeditev danih števil v največje število II« smo podali vrsto pozitivnih celih števil. Razporedite jih tako, da bo ureditev tvorila največjo vrednost. Vhodna oblika Prva in edina vrstica, ki vsebuje celo število n. Druga vrstica, ki vsebuje ...

Preberi več

Vprašanje 144. Preverite, ali povezani seznam nizov tvori palindrom Izjava o težavi V problemu »Preveri, ali povezani seznam nizov tvori palindrom« smo podali povezan seznam, ki obdeluje podatke niza. Napišite program za preverjanje, ali podatki tvorijo palindrom ali ne. Primer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Pojasnilo: V zgornjem primeru lahko vidimo, da ...

Preberi več

Vprašanja o drevesu Adobe

Vprašanje 145. Zapolnitev naslednjih desnih kazalcev v rešitvi za vsako vozlišče Leetcode Izjava problema Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču Rešitev LeetCode – »Popolnjevanje naslednjih desnih kazalcev v vsakem vozlišču« navaja, da moramo glede na koren popolnega binarnega drevesa zapolniti vsak naslednji kazalec vozlišča na njegovo naslednje desno vozlišče. Če ni naslednjega ...

Preberi več

Vprašanje 146. Rešitev Leetcode za obnovitev drevesa binarnega iskanja Izjava težave Rešitev Recover Binary Search Tree LeetCode – »Obnovi drevo binarnega iskanja« navaja, da je dano korenu binarnega iskalnega drevesa pomotoma zamenjani vrednosti natanko dveh vozlišč. Obnoviti moramo drevo, ne da bi spremenili njegovo strukturo. Primer: vhod: koren = [1,3,null,null,2] Izhod: [3,1,null,null,2] ...

Preberi več

Vprašanje 147. Rešitev za simetrično drevesno kodo Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 148. Vsota rešitev Leetcode Left Leaves Pri tej težavi moramo najti vsoto vseh levih listov v binarnem drevesu. List, ki se imenuje "levi list", če gre za levega podrejenega katerega koli vozlišča v drevesu. Primer 2 / \ 4 7 / \ 9 4 Vsota je 13 ...

Preberi več

Vprašanje 149. Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja prednaročilo Prehod binarnega drevesa iskanja Težava »Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja predogled prenosa binarnega drevesa iskanja«, navaja, da ste dobili zaporedje preusmeritve prednaročila. Zdaj razmislite o tem zaporedju in ugotovite, ali lahko to zaporedje predstavlja binarno drevo iskanja ali ne? Pričakovana časovna zapletenost rešitve je ...

Preberi več

Vprašanje 150. Natisni desni pogled binarnega drevesa Izjava o težavi Težava »Natisni desni pogled binarnega drevesa« navaja, da ste dobili binarno drevo. Zdaj morate najti pravi pogled na to drevo. Tu desni pogled binarnega drevesa pomeni tiskanje zaporedja, kot je drevo videti, ko je pogledano iz ...

Preberi več

Vprašanje 151. Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo, poiščite višino drevesa s pomočjo iterativne metode. Primeri Vhod 3 Vhod 4 Algoritem za ponovitveno metodo za iskanje višine binarnega drevesa Višina drevesa ...

Preberi več

Vprašanje 152. Preverite, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne Izjava o težavi Težava »Preveri, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne« pravi, da ste dobili dve binarni drevesi, preverite, ali so vse ravni obeh dreves anagrami ali ne. Primeri Vhod true Vnos false algoritem za preverjanje, ali so vse ravni dveh ...

Preberi več

Vprašanje 153. Iterativno prehajanje po naročilu z uporabo dveh skladov Izjava o težavi Težava »Iterativno preusmeritev po naročilu z uporabo dveh skladov« navaja, da ste dobili binarno drevo z n vozlišči. Napišite program za iterativni prehod po naročilu z uporabo dveh skladov. Primer vnosa 4 5 2 6 7 3 1 Vhod 4 2 3 1 Ustvari algoritem ...

Preberi več

Vprašanje 154. Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa Izjava o težavi »Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa« navaja, da ste dobili binarno drevo in celo število, ki predstavlja ključ. Ustvarite funkcijo za tiskanje vseh prednikov danega ključa z uporabo iteracije. Primer Vhodna tipka = 6 5 2 1 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 155. Program za preverjanje, ali je binarno drevo BST ali ne Izjava o težavi »Program za preverjanje, ali je binarno drevo BST ali ne«, navaja, da ste dobili binarno drevo in morate preveriti, ali binarno drevo izpolnjuje lastnosti binarnega drevesa iskanja. Torej, binarno drevo ima naslednje lastnosti: Levo poddrevo ...

Preberi več

Vprašanje 156. Pretvorba binarnega drevesa v binarno drevo iskanja V problemu pretvorbe binarnega drevesa v binarno drevo iskanja smo podali, da ga binarno drevo pretvori v binarno drevo iskanja, ne da bi spremenili strukturo drevesa. Primer vhodnega izhodnega prednaročila: 13 8 6 47 25 51 Algoritem Ni nam treba spreminjati strukture ...

Preberi več

Vprašanje 157. Razvrščeno polje v uravnoteženi BST V razvrščenem nizu do problema uravnoteženega BST smo dali matriko v razvrščenem vrstnem redu, iz razvrščenega polja zgradimo uravnoteženo binarno drevo iskanja. Primeri Vhodna dolžina [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izhodno prednaročilo: 3 2 1 5 4 Vhodna arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Preberi več

Vprašanje 158. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 159. Najnižji pogosti prednik Glede na koren binarnega drevesa in dve vozlišči n1 in n2 poiščite LCA (Lowest Common Ancestor) vozlišč. Primer Kaj je najnižji skupni prednik (LCA)? Predniki vozlišča n so vozlišča, prisotna na poti med korenom in vozliščem. Upoštevajte binarno drevo, prikazano v ...

Preberi več

Vprašanje 160. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanje 161. Simetrično drevo V problemu s simetričnim drevesom smo podali binarno drevo, preverimo, ali je samo zrcalo. Drevo naj bi bilo zrcalna slika samega sebe, če obstaja os simetrije skozi koreninsko vozlišče, ki drevo deli na dve isti polovici. Primeri vrst ...

Preberi več

Vprašanje 162. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Trie V najdaljši skupni predponi z uporabo težave Trie smo podali niz nizov, poiščite najdaljšo skupno predpono. tj. poiščite del predpone, ki je skupen vsem nizom. Primer Input1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tussle”, “tumble”} Izhod: "tu" Input2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izhod: "ba" Input3: {"abcd "} Izhod:" abcd "...

Preberi več

Vprašanje 163. Prehod drevesa (prednaročilo, naročilo in naknadno naročilo) Najprej moramo vedeti, kaj je prehajanje v binarnem drevesu. Prehod je vrsta metode, pri kateri vsa vozlišča obiščemo natančno enkrat na določen način / vrstni red. V bistvu obstajata dve vrsti prečkanja v binarnem drevesu: širina prvi prehod Globina prvi prehod Že poznamo ...

Preberi več

Vprašanja Adobe Graph

Vprašanje 164. Algoritem Dijkstra Dijkstra je algoritem najkrajše poti. Dijkstra algoritem se uporablja za iskanje najkrajše razdalje vseh vozlišč od danega začetnega vozlišča. Logično ustvari najkrajše drevo poti iz enega izvornega vozlišča, tako da vozlišča še naprej pohlepno dodaja tako, da je na vsaki točki vsako vozlišče v ...

Preberi več

Vprašanja Adobe Stack

Vprašanje 165. Rešitev Leetcode za lovljenje deževnice Izjava težave Rešitev LeetCode za lovljenje deževnice – »Ulov deževnice« navaja, da je dano niz višin, ki predstavlja zemljevid višin, kjer je širina vsake vrstice 1. Najti moramo količino vode, ujete po dežju. Primer: Vhod: višina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izhod: 6 Pojasnilo: Preverite ...

Preberi več

Vprašanje 166. Veljavni oklepaji Leetcode Rešitev Izjava težave Veljavni oklepaji LeetCode Rešitev – »Veljavni oklepaji« navaja, da ste dobili niz, ki vsebuje samo znake '(', ')', '{', '}', '[' in ']'. Ugotoviti moramo, ali je vhodni niz veljaven ali ne. Za niz se reče veljaven niz, če morajo biti odprti oklepaji zaprti ...

Preberi več

Vprašanje 167. Rešitev Leetcode za maksimalni frekvenčni sklad Izjava o težavi Rešitev LeetCode za maksimalni frekvenčni sklad – »Maksimalni frekvenčni sklad« vas prosi, da oblikujete frekvenčni sklad, v katerem mora vsakič, ko izvlečemo element iz sklada, vrniti najpogostejši element v skladu. Implementirajte razred FreqStack: FreqStack() zgradi prazen frekvenčni sklad. void push(int val) potisne ...

Preberi več

Vprašanje 168. Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja prednaročilo Prehod binarnega drevesa iskanja Težava »Preverite, ali lahko določena matrika predstavlja predogled prenosa binarnega drevesa iskanja«, navaja, da ste dobili zaporedje preusmeritve prednaročila. Zdaj razmislite o tem zaporedju in ugotovite, ali lahko to zaporedje predstavlja binarno drevo iskanja ali ne? Pričakovana časovna zapletenost rešitve je ...

Preberi več

Vprašanje 169. Poiščite indeks zapiralnega nosilca za dani odpiralni nosilec v izrazu Izjava o težavi Glede na niz s dolžino / velikostjo n in celoštevilčno vrednost, ki predstavlja indeks začetnega oglatega oklepaja. Poiščite indeks zapiralnega oklepaja za dani odpiralni oklepaj v izrazu. Primer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Preberi več

Vprašanje 170. Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v času O (1) in O (1) dodatni prostor Oblikujte sklad, ki podpira getMin () v času O (1) in O (1) dodatni prostor. Tako mora posebna podatkovna struktura sklada podpirati vse operacije sklada, kot so - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () v stalnem času. Dodajte dodatno operacijo getMin (), da vrnete najmanjšo vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 171. Odstranite oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in - Izjava o težavi Dobili boste niz velikosti n, ki predstavlja aritmetični izraz z oklepaji. Težava »Odstrani oklepaje iz algebrskega niza, ki vsebuje operatorja + in -« nas prosi, da ustvarimo funkcijo, ki lahko poenostavi dani izraz. Primer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Preberi več

Vprašanje 172. Iterativno prehajanje po naročilu z uporabo dveh skladov Izjava o težavi Težava »Iterativno preusmeritev po naročilu z uporabo dveh skladov« navaja, da ste dobili binarno drevo z n vozlišči. Napišite program za iterativni prehod po naročilu z uporabo dveh skladov. Primer vnosa 4 5 2 6 7 3 1 Vhod 4 2 3 1 Ustvari algoritem ...

Preberi več

Vprašanje 173. Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa Izjava o težavi »Iterativna metoda za iskanje prednikov danega binarnega drevesa« navaja, da ste dobili binarno drevo in celo število, ki predstavlja ključ. Ustvarite funkcijo za tiskanje vseh prednikov danega ključa z uporabo iteracije. Primer Vhodna tipka = 6 5 2 1 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 174. Prehod vrstnega reda v spiralni obliki V tej težavi smo podali binarno drevo, ki v spiralni obliki natisne prehod vrstnega reda. Primeri Vhodni izhod 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristop za prečkanje vrstnega reda v spiralni obliki Ideja je narediti običajni prehod vrstnega reda z uporabo ...

Preberi več

Vprašanje 175. Čakalna vrsta z uporabo skladov V čakalni vrsti s težavo sklada moramo uporabiti naslednje funkcije čakalne vrste z uporabo standardnih funkcij strukture podatkovnih nizov, Enqueue: Dodaj element na konec čakalne vrste Dequeue: Odstrani element z začetka čakalne vrste Primer vnosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Preberi več

Vprašanje 176. Lovljenje deževnice Rešitev LeetCode V problemu Trapping Rain Water LeetCode smo dali N nenegativnih celih števil, ki predstavljajo zemljevid višin, širina vsake črte pa je 1. Najti moramo količino vode, ki se lahko ujame v zgornji strukturi. Primer Naj to razumemo na primeru Za ...

Preberi več

Vprašanje 177. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanja o čakalni vrsti Adobe

Vprašanje 178. Izvajanje Deque z uporabo dvojno povezanega seznama Izjava o težavi Težava »Izvajanje Deque z uporabo dvojno povezanega seznama« navaja, da morate z uporabo dvojno povezanega seznama insertFront (x) implementirati naslednje funkcije Deque ali Doubly Ended Queue: Dodaj element x na začetku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na koncu ...

Preberi več

Vprašanje 179. Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa Izjava o težavi Problem "Iterativna metoda za iskanje višine binarnega drevesa" navaja, da ste dobili binarno drevo, poiščite višino drevesa s pomočjo iterativne metode. Primeri Vhod 3 Vhod 4 Algoritem za ponovitveno metodo za iskanje višine binarnega drevesa Višina drevesa ...

Preberi več

Vprašanje 180. Preverite, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne Izjava o težavi Težava »Preveri, ali so vse ravni dveh binarnih dreves anagrami ali ne« pravi, da ste dobili dve binarni drevesi, preverite, ali so vse ravni obeh dreves anagrami ali ne. Primeri Vhod true Vnos false algoritem za preverjanje, ali so vse ravni dveh ...

Preberi več

Vprašanje 181. Čakalna vrsta z uporabo skladov V čakalni vrsti s težavo sklada moramo uporabiti naslednje funkcije čakalne vrste z uporabo standardnih funkcij strukture podatkovnih nizov, Enqueue: Dodaj element na konec čakalne vrste Dequeue: Odstrani element z začetka čakalne vrste Primer vnosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Preberi več

Vprašanje 182. Prehod vrstice cikcak binarnega drevesa Glede na binarno drevo natisnite prehod vrstnega reda cik-cak njegovih vrednosti vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Primer upoštevajte binarno drevo, spodaj Spodaj je cik-cak prehod vrstnega reda zgornjih vrst binarnih dreves ...

Preberi več

Vprašanja Adobe Matrix

Vprašanje 183. Nastavite matrične ničle Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev Nastavi matrične ničle LeetCode – »Nastavi matrične ničle« navaja, da vam je dana celoštevilska matrika mxn. Vhodno matriko moramo spremeniti tako, da če katera koli celica vsebuje element 0, nato nastavite celotno vrstico in stolpec do 0-jev. To morate storiti v ...

Preberi več

Vprašanje 184. Rešitev matrične diagonalne vsote Leetcode Izjava problema V matričnem diagonalnem problemu je podana kvadratna matrika celih števil. Izračunati moramo vsoto vseh elementov, ki so prisotni na njegovih diagonalah, tj. Elementov tako na primarni kot na sekundarni diagonali. Vsak element je treba šteti samo enkrat. Primer preproge = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Preberi več

Vprašanje 185. Minimalni čas, potreben za gnitje vseh pomaranč Izjava o težavi Problem „Minimalni čas, ki je potreben za gnitje vseh pomaranč“, navaja, da dobite 2D matriko, vsaka celica ima eno od treh možnih vrednosti 0, 1 ali 2. 0 pomeni prazno celico. 1 pomeni svežo pomarančo. 2 pomeni gnilo oranžno. Če je pokvarjen ...

Preberi več

Vprašanje 186. Največji kvadrat V problemu največjega kvadrata smo podali 2D binarno matriko, napolnjeno z 0 in 1, poiščemo največji kvadrat, ki vsebuje samo eno, in vrnemo njegovo površino. Primer vnosa: 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ...

Preberi več

Adobe druga vprašanja

Vprašanje 187. Spoji k razvrščenih seznamov Leetcode Rešitev Izjava težave Rešitev združitve k razvrščenih seznamov LeetCode – »Spoji k razvrščenih seznamov« navaja, da je dano niz k povezanih seznamov, kjer ima vsak povezan seznam svoje vrednosti, razvrščene v naraščajočem vrstnem redu. Vse k-povezane sezname moramo združiti v en sam povezan seznam in vrniti ...

Preberi več

Vprašanje 188. Oznake particij LeetCode Solution Izjava težave Oznake particij LeetCode Rešitev – Dobite niz s. Niz želimo razdeliti na čim več delov, tako da se vsaka črka pojavlja v največ enem delu. Upoštevajte, da je particija izvedena tako, da se po povezovanju vseh delov po vrstnem redu ...

Preberi več

Vprašanje 189. Povezovanje rešitve matrike LeetCode Izjava problema: povezovanje matrike LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n, želite ustvariti matriko ans dolžine 2n, kjer je ans[i] == nums[i] in ans[i + n] == nums[ i] za 0 <= i < n (indeksirano z 0). Natančneje, ans je povezava dveh nizov nums. Vrni matriko ans. Primer: Primer 1 Vhod: nums = [1,2,1] Izhod: [1,2,1,1,2,1] Pojasnilo: Matrika ...

Preberi več

Vprašanje 190. Rešitev Fibonaccijeve številke LeetCode Izjava problema Fibonaccijevo število LeetCode Rešitev – »Fibonaccijevo število« navaja, da Fibonaccijeva števila, običajno označena kot F(n), tvorijo zaporedje, imenovano Fibonaccijevo zaporedje, tako da je vsako število vsota dveh prejšnjih, začenši od 0 in 1 To pomeni, da je F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Preberi več

Vprašanje 191. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama LeetCode Rešitev – Dobimo glavo razvrščenega povezanega seznama. Od nas zahtevamo, da izbrišemo vse dvojnike, tako da se vsak element prikaže samo enkrat, in vrnemo razvrščen tudi povezani seznam. Primeri in pojasnila Primer 1: Vnos: glava ...

Preberi več

Vprašanje 192. Rešitev klonskega grafa LeetCode Izjava težave Klon graf LeetCode Rešitev – Dobimo referenco vozlišča v povezanem neusmerjenem grafu in od nas zahtevamo, da vrnemo globoko kopijo grafa. Globoka kopija je v bistvu klon, kjer nobeno vozlišče v globoki kopiji ne bi smelo imeti reference ...

Preberi več

Vprašanje 193. K-ti najmanjši element v razvrščeni matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Kth najmanjši element v razvrščeni matriki LeetCode Rešitev – Dobimo matriko velikosti n, kjer je vsaka od vrstic in stolpcev razvrščena v naraščajočem vrstnem redu. Od nas zahtevamo, da vrnemo k-ti najmanjši element v matriki. Upoštevajte, da je kth ...

Preberi več

Vprašanje 194. Sestavite binarno drevo iz rešitve za prednaročilo in postorder Traversal LeetCode Izjava problema Konstruiraj binarno drevo iz prehoda prednaročila in prehoda postorderja LeetCode Rešitev – glede na dva niza celih števil, preorder in postorder, kjer je preorder prehod prednaročila binarnega drevesa različnih vrednosti, postorder pa je prehod postorderja istega drevesa, rekonstruiraj in vrni binarno datoteko. drevo. Če obstaja več odgovorov, lahko vrnete katerega koli od njih. Vnos: prednaročilo ...

Preberi več

Vprašanje 195. Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Solution Izjava težave Odstrani dvojnike z razvrščenega seznama II LeetCode Rešitev – Glede na glavo razvrščenega povezanega seznama izbrišite vsa vozlišča, ki imajo podvojene številke, pri čemer pustite samo različne številke s prvotnega seznama. Vrnite tudi razvrščen povezani seznam. Vhod: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izhod: [1,2,5] Pojasnilo Ideja tukaj je prečkati ...

Preberi več

Vprašanje 196. Lahko postavite rože LeetCode Solution Izjava težave lahko postavite rože LeetCode Rešitev – Imate dolgo gredico, v kateri so nekatere parcele zasajene, nekatere pa ne. Vendar cvetja ni mogoče saditi na sosednjih parcelah. Glede na gredico celega niza, ki vsebuje 0 in 1, kjer 0 pomeni prazno in 1 pomeni, da ni prazna, in celo število n, se vrnite, če je mogoče posaditi n novih cvetov v ...

Preberi več

Vprašanje 197. Prvi edinstven znak v rešitvi niza LeetCode Izjava težave Prvi edinstveni znak v nizu LeetCode Rešitev – Za niz s poiščite prvi neponavljajoči se znak v njem in vrnite njegov indeks. Če ne obstaja, vrnite -1. Primer preskusnega primera 1: Vhod: s = “leetcode” Izhod: 0 Testni primer 2: Vhod: s = “aabb” Izhod: -1 Pojasnilo ...

Preberi več

Vprašanje 198. Invert Binary Tree Rešitev LeetCode Izjava težave: Rešitev LeetCode Invert Binary Tree – V tem vprašanju je glede na koren katerega koli binarnega drevesa potrebna rešitev za obrnjeno binarno drevo, kar pomeni, da bi levo drevo moralo postati desno drevo in obratno. Pojasnilo Lahko se vprašamo, katero prečkanje drevesa bi bilo ...

Preberi več

Vprašanje 199. Rešitev Leetcode seznama particij Izjava težave: Rešitev kode particij seznama – Glede na glavo povezanega seznama in vrednost x ga razdelite tako, da so vsa vozlišča, manjša od x, pred vozlišči, večjimi ali enakimi x. Ohraniti morate prvotni relativni vrstni red vozlišč v vsaki od dveh particij. Primer: Primer 1 Vnos: glava = ...

Preberi več

Vprašanje 200. Ocenite reverzno poljsko notacijo LeetCode Solution Izjava problema Ocenite povratno poljsko notacijo Rešitev LeetCode – ocenite vrednost aritmetičnega izraza v povratnem poljskem zapisu. Veljavni operatorji so +, -, * in /. Vsak operand je lahko celo število ali drug izraz. Upoštevajte, da se mora delitev med dvema celima številoma skrajšati proti nič. Zagotovljeno je, da dani ...

Preberi več

Vprašanje 201. Najmanjši obseg II Leetcode rešitev Izjava težave: Najmanjši obseg II Leetcode Rešitev – Dano vam je celo število matrik nums in celo število k. Za vsak indeks i, kjer je 0 <= i < nums.length, spremenite nums[i] v nums[i] + k ali nums[i] – k. Rezultat nums je razlika med največjim in najmanjšim elementom v nums. Po spremembi vrednosti pri vsakem indeksu vrnite najmanjši rezultat številk. ...

Preberi več

Vprašanje 202. 3Sum najbližja rešitev LeetCode Izjava težave 3Sum najbližja rešitev LeetCode – Glede na celoštevilno matriko nums dolžine n in celoštevilsko tarčo poiščite tri cela števila v številkah, tako da je vsota najbližja cilju. Vrni vsoto treh celih števil. Lahko domnevate, da bi imel vsak vhod natanko eno rešitev. Vhod: nums = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 203. Rešitev N-Queens LeetCode Izjava problema Rešitev LeetCode N-Queens – Uganka n-kraljic je problem postavitve n kraljic na šahovnico nxn tako, da se dve damici ne napadata druga drugo. Glede na celo število n vrnite vse različne rešitve uganke n-kraljic. Odgovor lahko vrnete v poljubnem vrstnem redu. Vsaka rešitev vsebuje ločeno konfiguracijo plošče ...

Preberi več

Vprašanje 204. Največji pravokotnik v histogramu LeetCode Solution Izjava težave Največji pravokotnik v histogramu Rešitev LeetCode – Glede na niz celih števil, ki predstavljajo višino vrstice histograma, kjer je širina vsake vrstice 1, vrnite površino največjega pravokotnika v histogramu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: višine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izhod: 10 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 205. Ujemanje regularnega izraza Rešitev LeetCode, ki se ujema z regularnim izrazom Izjava težave Ujemanje regularnega izraza Ujemanje regularnega izraza LeetCode Rešitev – Glede na vhodni niz s in vzorec p implementirajte ujemanje regularnega izraza s podporo za '.' in kje: '.' Ujema se s katerim koli posameznim znakom.​​​​ '*' se ujema z nič ali več predhodnim elementom. Ujemanje mora zajemati celoten vhodni niz (ne delno). Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 206. Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Solution Izjava težave Binarno drevo Pogled z desne strani LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa si predstavljajte, da stojite na njegovi desni strani, in vrnite vrednosti vozlišč, ki jih lahko vidite, urejene od zgoraj navzdol. Primer preskusnega primera 1: vhod: koren = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Preberi več

Vprašanje 207. Rešitev LeetCode za cikcak pretvorbo Izjava težave Pretvorba cik-cak LeetCode Rešitev – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan v cikcak vzorcu na določenem številu vrstic, kot je ta: (za boljšo čitljivost boste morda želeli prikazati ta vzorec v fiksni pisavi) PAHNAPLSIIGYI ...

Preberi več

Vprašanje 208. Koko Eating Bananas LeetCode Solution Izjava o težavi Koko Eating Bananas Rešitev LeetCode – Koko rad jedo banane. Obstaja n kupov banan, i-ti kup ima kupe[i] banan. Stražarji so odšli in se bodo vrnili čez h. Koko lahko določi hitrost prehranjevanja banan na uro k. Vsako uro si izbere kup banan in s tega kupa poje k banan. Če ...

Preberi več

Vprašanje 209. Poiščite mediano iz Data Stream LeetCode Solution Izjava težave Najdi mediano iz podatkovnega toka LeetCode Rešitev – Mediana je srednja vrednost na urejenem seznamu celih števil. Če je velikost seznama soda, ni srednje vrednosti, mediana pa je povprečje dveh srednjih vrednosti. Na primer, za arr = [2,3,4], mediana ...

Preberi več

Vprašanje 210. Permutacija v rešitvi String Leetcode Izjava težave: permutacija v nizu Leetcode Rešitev – glede na dva niza s1 in s2 vrnite true, če s2 vsebuje permutacijo s1, ali false v nasprotnem primeru. Z drugimi besedami, vrnite true, če je ena od permutacij s1 podniz s2. Primer: Primer 1 Vhod: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izhod: true Pojasnilo: s2 vsebuje eno permutacijo s1 ("ba"). ...

Preberi več

Vprašanje 211. Ugotovite, ali je mogoče matriko dobiti z rotacijo LeetCode Solution Izjava problema Ugotovite, ali je mogoče matriko pridobiti z vrtenjem LeetCode Rešitev – Glede na dve binarni matriki nxn mat in cilj, vrnite true, če je mogoče narediti mat enako tarči z vrtenjem matrice v korakih po 90 stopinj, ali false v nasprotnem primeru. Primeri Vhod: mat = [[0,1],[1,0]], cilj = [[1,0],[0,1]] Izhod: true Pojasnilo: podlogo lahko zavrtimo za 90 stopinj v smeri urinega kazalca, da je podloga enaka ...

Preberi več

Vprašanje 212. Najdaljša naraščajoča pot v matrični rešitvi LeetCode Izjava problema Najdaljša naraščajoča pot v matriki LeetCode Rešitev – glede na matriko celih mxn vrnite dolžino najdaljše naraščajoče poti v matriki. Iz vsake celice se lahko premikate v štirih smereh: levo, desno, gor ali dol. Ne smete se premikati diagonalno ali premakniti izven meje (tj. ovijanje ni dovoljeno). Vnos: ...

Preberi več

Vprašanje 213. Serializirajte in deserializirajte rešitev LeetCode za binarno drevo Izjava o težavi Serializacija in deserializacija binarnega drevesa LeetCode Rešitev – serializacija je proces pretvorbe podatkovne strukture ali predmeta v zaporedje bitov, tako da se lahko shrani v datoteko ali pomnilniški medpomnilnik ali prenese prek povezave omrežne povezave, da se pozneje rekonstruira. v ...

Preberi več

Vprašanje 214. Binarno drevo Največja vsota poti Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Največja vsota poti LeetCode Rešitev – Pot v binarnem drevesu je zaporedje vozlišč, kjer ima vsak par sosednjih vozlišč v zaporedju rob, ki jih povezuje. Vozlišče se lahko v zaporedju pojavi največ enkrat. Upoštevajte, da pot ne potrebuje ...

Preberi več

Vprašanje 215. Robot, omejen v krog Rešitev LeetCode Izjava problema Robot, omejen v krogu LeetCode Rešitev – Na neskončni ravnini robot najprej stoji na (0, 0) in je obrnjen proti severu. Upoštevajte naslednje: severna smer je pozitivna smer osi y. Južna smer je negativna smer osi y. Vzhodna smer je pozitivna smer osi x. Zahodna smer je ...

Preberi več

Vprašanje 216. Rešitev LeetCode Minimum Knight Moves Izjava problema Minimalni vitez premakne LeetCode Rešitev – V neskončni šahovnici s koordinatami od -neskončno do +neskončno imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 možnih potez, ki jih lahko naredi, kot je prikazano spodaj. Vsaka poteza sta dve kvadratki v kardinalni smeri, nato eno polje v pravokotni smeri. Vrni minimalno število ...

Preberi več

Vprašanje 217. Najmanjše število pip za odpiranje za zalivanje vrtne rešitve LeetCode Izjava težave Najmanjše število pip za odpiranje vrta LeetCode Rešitev – Na osi x je enodimenzionalni vrt. Vrt se začne na točki 0 in konča na točki n. (tj. dolžina vrta je n). Obstaja n + 1 pip, ki se nahajajo na točkah [0, 1, ..., n] v ...

Preberi več

Vprašanje 218. Binarno drevo cikcak Level Order Traversal Rešitev LeetCode Izjava težave Binarno drevo Prehod ravni cikcakastega reda LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa vrnite cikcak nivojski prehod vrednosti njegovih vozlišč. (tj. od leve proti desni, nato od desne proti levi za naslednjo stopnjo in izmenično). Vhod: koren = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: [[3],[20,9],[15,7]] Pojasnilo Mi ...

Preberi več

Vprašanje 219. Poiščite rešitev za podvojeno številko LeetCode Rešitev problema Poišči podvojeno število LeetCode Rešitev – podana matrika celih števil, ki vsebuje n + 1 celih števil, pri čemer je vsako celo število v območju [1, n] vključno. Obstaja samo ena ponovljena številka v številkah, vrnite to ponovljeno število. Težavo morate rešiti brez spreminjanja matrike nums in uporablja samo konstanten dodaten prostor. Vhod: nums = [1,3,4,2,2] Izhod: 2 Razlaga ...

Preberi več

Vprašanje 220. Rešitev za kače in lestve LeetCode Izjava problema Kače in lestve Rešitev LeetCode – Dobite nxn celoštevilsko matrično ploščo, kjer so celice označene od 1 do n2 v slogu boustrofedona, ki se začne od spodnjega levega dela plošče (tj. tabla[n - 1][0]) in izmenične smeri v vsaki vrstici. Začnete na kvadratu 1 na tabli. V vsaki potezi, ...

Preberi več

Vprašanje 221. Aritmetične rezine II – Rešitev podzaporedja LeetCode Izjava težave: Aritmetične rezine II – Rešitev podzaporedja LeetCode – Če ima celoten niz številk, vrnite število vseh aritmetičnih podzaporedij števil. Zaporedje številk se imenuje aritmetično, če je sestavljeno iz vsaj treh elementov in če je razlika med katerima koli zaporednima elementoma enaka. Za ...

Preberi več

Vprašanje 222. Rešitev LeetCode Sum II Izjava težave: Vsota poti II Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa in celo število ciljno vsoto, vrnite vse poti od korena do lista, kjer je vsota vrednosti vozlišča na poti enaka ciljni vsoti. Vsako pot je treba vrniti kot seznam vrednosti vozlišč, ne pa kot sklicevanja na vozlišče. Pot od korena do lista je pot, ki se začne od ...

Preberi več

Vprašanje 223. Izdelek matrike, razen rešitve za samostojno kodo LeetCode Izjava težave Produkt matrike razen Self LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite odgovor matrike, tako da je answer[i] enak zmnožku vseh elementov nums, razen nums[i]. Zagotovljeno je, da se produkt katere koli predpone ali pripone številk prilega v 32-bitno celo število. Napisati morate algoritem, ki se izvaja v času O(n) in brez uporabe delitve ...

Preberi več

Vprašanje 224. Scramble String Rešitev LeetCode Izjava težave Scramble String LeetCode Rešitev – niz s lahko skribriramo, da dobimo niz t z naslednjim algoritmom: Če je dolžina niza 1, se ustavite. Če je dolžina niza > 1, naredite naslednje: Razdelite niz na dva neprazna podniza ...

Preberi več

Vprašanje 225. Vsota levih listov LeetCode Solution Izjava problema: vsota levih listov Rešitev LeetCode – Glede na koren binarnega drevesa vrnite vsoto vseh levih listov. List je vozlišče brez otrok. Levi list je list, ki je levi otrok drugega vozlišča. Primer in razlaga: vhod: root = [3,9,20,null,null,15,7] Izhod: 24 Pojasnilo: tam ...

Preberi več

Vprašanje 226. Presečišče dveh povezanih seznamov Rešitev LeetCode Izjava problema Presečišče dveh povezanih seznamov LeetCode Rešitev – Podane so nam glave dveh močno povezanih seznamov headA in headB. Prav tako je podano, da se lahko oba povezana seznama na neki točki križata. Od nas se zahteva, da vrnemo vozlišče, v katerem se sekajo, ali nič, če ...

Preberi več

Vprašanje 227. Rešitev LeetCode Permutacijske sekvence Izjava problema Permutacijsko zaporedje LeetCode Rešitev – Nabor [1, 2, 3, ..., n] vsebuje skupno n! edinstvene permutacije. Z naštevanjem in označevanjem vseh permutacij po vrstnem redu dobimo naslednje zaporedje za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Glede na n in k vrnite k-to permutacijsko zaporedje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: n ...

Preberi več

Vprašanje 228. Predlogi za iskanje Sistem LeetCode Solution Izjava o težavi Predlogi iskanja Sistem LeetCode Rešitev – Na voljo vam je niz izdelkov z nizi in niz searchWord. Oblikujte sistem, ki predlaga največ tri imena izdelkov iz izdelkov po vsakem vtipkanem znaku searchWord. Predlagani izdelki morajo imeti skupno predpono za searchWord. Če obstajajo več kot trije izdelki z ...

Preberi več

Vprašanje 229. Rotate Image LeetCode Solution Izjava težave Zavrtite sliko LeetCode Rešitev – Dobite 2D matriko nxn, ki predstavlja sliko, zavrtite sliko za 90 stopinj (v smeri urnega kazalca). Sliko morate zasukati na mestu, kar pomeni, da morate neposredno spremeniti vhodno 2D matriko. NE dodelite druge 2D matrike in naredite vrtenje. Primer preskusnega primera 1: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 230. Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev Izjava težave Defangiranje naslova IP LeetCode Rešitev – Če imate veljaven (IPv4) naslov IP, vrnite defangirano različico tega naslova IP. Odstranjeni naslov IP nadomesti vsako piko "." z "[.]". Vhod: naslov = "1.1.1.1" Izhod: "1[.]1[.]1[.]1" Razlaga Intuicija je zelo preprosta. 1. ustvarite stringbuilder str 2. preglejte naslovni niz ...

Preberi več

Vprašanje 231. K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode Izjava problema K-ti najmanjši element v rešitvi BST Leetcode – Glede na koren binarnega iskalnega drevesa in celo število k vrnite k-to najmanjšo vrednost (indeksirano z 1) vseh vrednosti vozlišč v drevesu. Primeri: vhod: koren = [3,1,4,null,2], k = 1 Izhod: 1 vhod: koren = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Preberi več

Vprašanje 232. Top K pogoste besede LeetCode rešitev Izjava težave Na vrh K Pogoste besede LeetCode Rešitev – Glede na niz besednih nizov in celo število k vrnite k najpogostejših nizov. Vrnite odgovor, razvrščen po frekvenci od najvišje do najnižje. Razvrsti besede z enako pogostostjo po njihovem leksikografskem vrstnem redu. Primer preskusnega primera 1: Vhod: besede = [»i«,»ljubezen«,»leetcode«,»i»,»ljubezen«,»kodiranje«] k = 2 Izhod: [»i«,»ljubezen«] Pojasnilo . ..

Preberi več

Vprašanje 233. Rešitev LeetCode za povečanje tripletne podzaporedja Izjava problema: Povečanje trojnega podzaporedja LeetCode Rešitev – glede na celoštevilsko matriko nums, vrnite true, če obstaja trojnik indeksov (i, j, k), tako da je i < j < k in nums[i] < nums[j] < nums [k]. Če taki indeksi ne obstajajo, vrnite false. Primer: Primer 1: Vhod: nums = [2,1,5,0,4,6] Izhod: true Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 234. Rešitev za gnezdenje matrike Leetcode Izjava težave Gnezdenje matrike Leetcode Rešitev – Dobili ste celoštevilsko matriko nums dolžine n, kjer je nums permutacija števil v obsegu [0, n - 1]. Zgraditi bi morali nabor s[k] = {števili[k], nums[števili[k]], nums[števili[števili[k]]], ... }, za katerega velja naslednje pravilo: prvi element v s [k] se začne z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 235. Rešitev za spajanje razvrščenega niza LeetCode Izjava problema Rešitev združitve razvrščenega niza LeetCode – Dobite dve celi matriki nums1 in nums2, razvrščeni v nepadajočem vrstnem redu, in dve celi števili m in n, ki predstavljata število elementov v nums1 oziroma nums2. Združite nums1 in nums2 v eno matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Funkcija ne bi smela vrniti končnega razvrščenega niza, temveč ga shraniti v matriko nums1. ...

Preberi več

Vprašanje 236. Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Rešitev Leetcode Izjava težave Zamenjava vozlišč v povezanem seznamu Leetcode Rešitev – Dobite glavo povezanega seznama in celo število k. Vrnete glavo povezanega seznama po zamenjavi vrednosti k-tega vozlišča z začetka in k-toga vozlišča iz konec (seznam je indeksiran z 1). Primer: vhod: glava = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Preberi več

Vprašanje 237. Odstranite največje število robov, da ohranite graf popolnoma prehoden Leetcode rešitev Izjava problema Odstrani največje število robov, da ostane graf popolnoma prehoden Leetcode Rešitev – Alice in Bob imata neusmerjen graf z n vozlišči in 3 vrstami robov: Tip 1: Prehodi ga lahko samo Alice. Tip 2: Prečka ga lahko samo Bob. Tip 3: Lahko ga prečkata oba ...

Preberi več

Vprašanje 238. Izbrišite vozlišče na povezanem seznamu Rešitev Leetcode Navedba težave: Izbriši vozlišče na povezanem seznamu Rešitev kode Leetcode – Napišite funkcijo za brisanje vozlišča na posamično povezanem seznamu. Ne boste imeli dostopa do glave seznama, namesto tega boste imeli dostop do vozlišča, ki ga želite izbrisati neposredno. Zagotovljeno je, da vozlišče, ki ga želite izbrisati, ni ...

Preberi več

Vprašanje 239. Ugly Number II LeetCode Solution Izjava problema Ugly Number II LeetCode Rešitev – Grdo število je pozitivno celo število, katerega prafaktorji so omejeni na 2, 3 in 5. Glede na celo število n vrnite n-to grdo število. Vhod: n = 10 Izhod: 12 Pojasnilo: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] je zaporedje prvih 10 ...

Preberi več

Vprašanje 240. Kombinirana vsota IV LeetCode Solution Izjava problema Kombinacija Vsota IV LeetCode Rešitev – Glede na niz različnih celih števil nums in ciljno celo število vrnite število možnih kombinacij, ki se seštejejo do cilja. Testni primeri so ustvarjeni tako, da se odgovor lahko prilega 32-bitnemu celemu številu. Vhod: nums = [1,2,3], cilj = 4 Izhod: 7 Pojasnilo: Možni ...

Preberi več

Vprašanje 241. Niz v celo število (atoi) Rešitev LeetCode Izjava težave Rešitev Leetcode Niz v celo število (atoi) -»String to Integer (atoi)« navaja, da Implementacija funkcije myAtoi(string s), ki pretvori niz v 32-bitno predpisano celo število (podobno funkciji atoi v C/C++ ). Algoritem za myAtoi(niz s) je naslednji: Preberi in prezri vse vodilne presledke. Preverite, ali je naslednji znak (če ...

Preberi več

Vprašanje 242. Rešitev za stiskanje nizov LeetCode Izjava težave Stiskanje niza LeetCode Rešitev – Glede na niz znakov chars ga stisnite z naslednjim algoritmom: Začnite s praznim nizom s. Za vsako skupino zaporednih ponavljajočih se znakov v znakih: Če je dolžina skupine 1, znak dodajte s. V nasprotnem primeru dodajte znak, ki mu sledi dolžina skupine. Stisnjena vrvica ...

Preberi več

Vprašanje 243. Integer Break LeetCode Solution Izjava problema Integer Break LeetCode Rešitev – Dano celo število n, ga razčlenite na vsoto k pozitivnih celih števil, kjer je k >= 2, in povečajte produkt teh celih števil. Vrniti moramo največji izdelek, ki ga lahko dobimo. Vhod: n = 2 Izhod: 1 Pojasnilo: 2 = 1 + 1, ...

Preberi več

Vprašanje 244. Največji produkt razcepljene binarne drevesne rešitve LeetCode Izjava problema Največji produkt razcepljenega binarnega drevesa LeetCode Rešitev – Glede na koren binarnega drevesa razdelite binarno drevo na dve poddrevesi tako, da odstranite en rob, tako da je produkt vsote poddreves maksimiziran. Vrni največji zmnožek vsote dveh poddreves. ...

Preberi več

Vprašanje 245. Rešitev za simetrično drevo LeetCode Rešitev Leetcode Izjava problema Rešitev simetričnega drevesa LeetCode – »Simetrično drevo« navaja, da glede na koren binarnega drevesa in moramo preveriti, ali je dano binarno drevo zrcalo samo sebe (simetrično okoli svojega središča) ali ne? Če je odgovor pritrdilen, moramo vrniti true, sicer pa false. Primer: ...

Preberi več

Vprašanje 246. Najmanjši premiki na enake elemente matrike Rešitev LeetCode Izjava težave Minimalni premiki na enake elemente matrike LeetCode Rešitev – Glede na celoštevilno matriko nums velikosti n, vrnite najmanjše število premikov, potrebnih za izenačenje vseh elementov matrike. V eni potezi lahko povečate n - 1 elementov matrike za 1. Primer 1: Vhod 1: nums = [1, 2, 3] Izhod: ...

Preberi več

Vprašanje 247. Igra Jump Rešitev Leetcode Izjava težave Igra Skok Leetcode Rešitev – Dano vam je celoštevilsko matriko nums. Na začetku ste pozicionirani na prvem indeksu matrike in vsak element v matriki predstavlja vašo največjo dolžino skoka na tem mestu. Vrnite true, če lahko dosežete zadnji indeks, ali false v nasprotnem primeru. Primer: vnos 1: nums = [2, ...

Preberi več

Vprašanje 248. Rešitev LeetCode cikla II povezanega seznama Izjava težave Cikel s povezanim seznamom II LeetCode Rešitev – Glede na glavo povezanega seznama vrnite vozlišče, kjer se cikel začne. Če cikla ni, vrnite nič. Na povezanem seznamu obstaja cikel, če je na seznamu neko vozlišče, ki ga je mogoče znova doseči z neprekinjenim ...

Preberi več

Vprašanje 249. Champagne Tower LeetCode rešitev Postavitev problema Champagne Tower LeetCode Rešitev – Kozarce zložimo v piramido, kjer je v prvi vrsti 1 kozarec, v drugi vrsti ima 2 kozarca in tako naprej do 100. vrstice. Vsak kozarec vsebuje eno skodelico šampanjca. Nato v prvi kozarec na vrhu nalijemo nekaj šampanjca. Ko je zgornji kozarec poln, kateri koli ...

Preberi več

Vprašanje 250. Rešitev LeetCode pobitno IN številskega obsega Izjava problema Pobitno IN obsega številk Rešitev LeetCode – Glede na 2 številki levo in desno, ki predstavljata obseg [levo, desno], moramo najti pobitno IN vseh številk od leve proti desni (vključno z obema) Primeri in razlaga Primer 1: Vhod: levo = 5, desno = 7 ...

Preberi več

Vprašanje 251. Naslov stolpca lista Excel LeetCode Solution Izjava težave Naslov stolpca Excelovega lista LeetCode Rešitev – Dobimo številko stolpca (imenujmo jo stolpecNum) in moramo vrniti ustrezen naslov stolpca, kot je prikazan na Excelovem listu Na primer A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Preberi več

Vprašanje 252. Veljavna rešitev Perfect Square LeetCode Izjava težave Veljaven Popoln kvadrat LeetCode Rešitev – Za pozitivno celo število num napišite funkcijo, ki vrne True, če je num popoln kvadrat, sicer False. Nadaljnje ukrepanje: Ne uporabljajte nobene vgrajene knjižnične funkcije, kot je sqrt. Vhod: num = 16 Izhod: true Pojasnilo Meja za našo rešitev je fiksna. za poljubno številko...

Preberi več

Vprašanje 253. Poiščite dve podmarivi, ki se ne prekrivata, vsaka s ciljno vsoto LeetCode rešitev Izjava težave Najdi dva neprekrivajoča se podmatrika, vsaka s ciljno vsoto Rešitev LeetCode – »Najdi dva neprekrivajoča se podmatrika, vsaka s ciljno vsoto« navaja, da vam je dano celoštevilsko matriko nums in celoštevilsko tarčo, tukaj je naloga najti dve neprekrivajoči se podnizi iz številk matrik, tako da ...

Preberi več

Vprašanje 254. Združite dve binarni drevesi Rešitev LeetCode Izjava problema Spajanje dveh binarnih dreves Rešitev LeetCode – Dobite dve binarni drevesi root1 in root2. Predstavljajte si, da ko enega od njih postavite, da pokrije drugega, se nekatera vozlišča obeh dreves prekrivajo, druga pa ne. Obe drevesi morate združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 255. Naslednji večji element III LeetCode rešitev Izjava problema Problem, naslednji večji element III LeetCode Solution navaja, da vam je dano pozitivno celo število n in morate najti naslednje največje celo število z uporabo števk, ki so prisotne samo v n. Če takšnega celega števila ne obstaja, morate natisniti -1. Poleg tega nova ...

Preberi več

Vprašanje 256. Najnižji strošek za premikanje čipov na isti položaj Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najnižji strošek za premik žetonov na isti položaj Rešitev LeetCode – »Minimalni stroški za premik žetonov na isti položaj« navaja, da imate n žetonov, pri čemer je položaj i-ega žetona position[i]. Vse žetone morate premakniti v isti položaj. V enem koraku smo ...

Preberi več

Vprašanje 257. Poiščite vse dvojnike v rešitvi matrike LeetCode Izjava problema Problem, Najdi vse dvojnike v matriki LeetCode Rešitev navaja, da vam je dano niz velikosti n, ki vsebuje elemente v obsegu [1,n]. Vsako celo število se lahko pojavi enkrat ali dvakrat in poiskati morate vse elemente, ki se pojavijo dvakrat v matriki. Primeri ...

Preberi več

Vprašanje 258. Move Zeroes Rešitev LeetCode Izjava težave Težava, Move Zeroes LeetCode Solution navaja, da vam je dana matrika, ki vsebuje nič in nič elementov, in morate premakniti vse ničle na konec matrike, pri čemer ohranite relativni vrstni red elementov, ki niso nič v matriki. . Prav tako morate implementirati na mestu ...

Preberi več

Vprašanje 259. Rešitev z enoštevilčno črno kodo Izjava težave Enotna številka Leetcode Rešitev – Dobimo neprazen niz celih števil in moramo najti element, ki se pojavi natanko enkrat. V vprašanju je navedeno, da se vsak element pojavi dvakrat, razen enega. Primer 1: Vhod: nums = [2,2,1] Izhod: 1 Primer 2: Vhod: ...

Preberi več

Vprašanje 260. Število provinc Rešitev Leetcode Izjava problema Število provinc Leetcode Rešitev – Dobili smo matrično predstavitev grafa sosednosti in poiskati moramo število provinc. Tukaj je provinca skupina neposredno ali posredno povezanih mest in nobeno drugo mesto zunaj skupine. Primer Primer 1: Vhod: jePovezan ...

Preberi več

Vprašanje 261. 01 Matrična rešitev LeetCode Izjava problema V tem problemu 01 Matrix LeetCode Solution moramo najti razdaljo najbližje 0 za vsako celico dane matrike. Matrica je sestavljena samo iz 0 in 1, razdalja vseh dveh sosednjih celic pa je 1. Primeri Primer 1: Vhod: mat = ...

Preberi več

Vprašanje 262. Rešitev LeetCode brez padajočega niza Izjava problema Nezmanjšajoča matrika LeetCode Rešitev – glede na matriko nums z n celimi števili je vaša naloga preveriti, ali bi lahko postala nepadajoča s spreminjanjem največ enega elementa. Definiramo, da je niz nepadajoč, če velja nums[indeks] <= nums[indeks +1] za vsak indeks (na osnovi 0), tako da (0 <= indeks <= n-2). ...

Preberi več

Vprašanje 263. Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode Izjava težave Najdaljši podniz z največ K različnimi znaki Rešitev LeetCode – Za niz S in celo število K vrnite dolžino najdaljšega podniza v S, ki vsebuje največ K različnih znakov. Primer: Testni primer 1: Vhod: S = "nazad" K = 2 Izhod: 3 Testni primer 2: Vhod: S = "ab" ...

Preberi več

Vprašanje 264. Rešitev za višjo ali nižjo številko LeetCode Izjava težave Ugani število višje ali nižje LeetCode Rešitev – igramo igro Ugani. Igra je naslednja: izberem številko od 1 do n. Moraš uganiti, katero številko sem izbral. Vsakič, ko ugibate narobe, vam bom povedal, ali je številka ...

Preberi več

Vprašanje 265. Pretvorite razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions Izjava problema Pretvori razvrščeno matriko v drevo binarnega iskanja LeetCode Solutions pravi, da glede na celoštevilsko matriko nums, kjer so elementi razvrščeni v naraščajočem vrstnem redu, jo pretvorite v višinsko uravnoteženo binarno iskalno drevo. Višinsko uravnoteženo binarno drevo je binarno drevo, v katerem se globina dveh poddreves vsakega vozlišča nikoli ne razlikuje za več ...

Preberi več

Vprašanje 266. Rešitev za Word Ladder LeetCode Izjava težave Rešitev Word Ladder LeetCode – »Word Ladder« navaja, da ste dobili niz beginWord, niz endWord in wordList. Najti moramo najkrajšo dolžino zaporedja transformacije (če ne obstaja pot, natisnite 0) od beginWord do endWord pod danimi pogoji: Vse vmesne besede bi morale ...

Preberi več

Vprašanje 267. Rešitev istega drevesa LeetCode Izjava problema Problem Enako drevo pravi Glede na korenine dveh binarnih dreves p in q, napišite funkcijo, da preverite, ali sta enaka ali ne. Dve binarni drevesi veljata za enaki, če sta strukturno enaki in imata vozlišča enako vrednost. Primer: Testni primer ...

Preberi več

Vprašanje 268. Last Stone Weight II Rešitev LeetCode Izjava problema Problem Last Stone Weight II pravi, da ste dobili niz celih kamnov, kjer je kamni[i] teža i-ega kamna. Igramo igro s kamni. Na vsakem zavoju izberemo poljubna dva kamna in ju razbijemo skupaj. Recimo, da imajo kamni uteži x in y ...

Preberi več

Vprašanje 269. Spiralna matrična rešitev LeetCode Izjava problema Spiralna matrika Problem pravi V spiralni matriki želimo vse elemente matrike natisniti v spiralni obliki v smeri urinega kazalca. Pristop za spiralno matriko: ideja Težavo je mogoče izvesti tako, da matriko razdelimo na zanke in natisnemo vse elemente v vsaki ...

Preberi več

Vprašanje 270. Odstranite dvojnike iz rešitve razvrščenega niza Leetcode Izjava o težavi Rešitev Odstrani dvojnike iz razvrščenega niza Leetcode – pravi, da ste dobili celoštevilsko matriko, razvrščeno v nepadajočem vrstnem redu. Odstraniti moramo vse podvojene elemente in spremeniti izvirno matriko tako, da relativni vrstni red ločenih elementov ostane enak in sporočiti vrednost ...

Preberi več

Vprašanje 271. Rešitev LeetCode najdaljšega palindromskega podniza Izjava problema Najdaljši palindromski podniz Rešitev LeetCode – »Najdaljši palindromski podniz« navaja, da vam je dan niz s, vrnite najdaljši palindromski podniz v s. Opomba: Palindrom je beseda, ki se bere enako nazaj kot naprej, npr. gospa. Primer: s = "babad" "bab" Pojasnilo: Vse ...

Preberi več

Vprašanje 272. Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode Izjava o težavi Najboljši čas za nakup in prodajo delnic Rešitev LeetCode – »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic« navaja, da vam je na voljo niz cen, kjer je cena[i] cena dane delnice na i-ti dan. Želite povečati svoj dobiček z izbiro ...

Preberi več

Vprašanje 273. Mediana dveh razvrščenih nizov LeetCode Solution Izjava problema Mediana dveh razvrščenih nizov Rešitev LeetCode – V problemu »Mediana dveh razvrščenih nizov« dobimo dve razvrščeni matriki nums1 in nums2 velikosti m oziroma n, vrniti pa moramo mediano dveh razvrščenih nizov. Celotna kompleksnost izvajanja mora biti O(log (m+n)). Primer nums1 = [1,3], ...

Preberi več

Vprašanje 274. Število otokov Rešitev LeetCode Izjava težave Število otokov LeetCode Rešitev – “Število otokov” navaja, da vam je dana mxn 2D binarna mreža, ki predstavlja zemljevid '1's (kopno) in '0's (voda), morate vrniti število otokov. Otok je obdan z vodo in je ...

Preberi več

Vprašanje 275. Rešitev LeetCode predpomnilnika LRU Vprašanje Oblikujte podatkovno strukturo, ki sledi omejitvam predpomnilnika LRU (najmanj nedavno uporabljenega). Implementirajte razred LRUCache: LRUCache(int kapaciteta) Inicializirajte predpomnilnik LRU z zmogljivostjo pozitivne velikosti. int get(int key) Vrne vrednost ključa, če ključ obstaja, v nasprotnem primeru vrne -1. void put(int key, int value) Posodobite vrednost ključa, če ključ obstaja. V nasprotnem primeru dodajte par ključ/vrednost v ...

Preberi več

Vprašanje 276. Kth največji element v rešitvi Stream Leetcode Izjava o težavi V tej težavi moramo oblikovati razred KthLargest (), ki ima sprva celo število k in celo število. Zanj moramo napisati parametrizirani konstruktor, ko se kot argumenti predajo celo število k in matrična števila. Razred ima tudi funkcijo add (val), ki doda ...

Preberi več

Vprašanje 277. Odstranitev povezave Elementi seznama Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi dobimo povezan seznam z vozlišči, ki imajo celoštevilske vrednosti. S seznama moramo izbrisati nekaj vozlišč, katerih vrednost je enaka val. Težave ni treba reševati na mestu, vendar bomo razpravljali o enem takem pristopu. Primer seznama = ...

Preberi več

Vprašanje 278. Rešitev Leetcode za Hamming Distance Izjava o težavi V tej težavi imamo dve celi števili, A in B, cilj pa je najti razdaljo med Hammingom med danima celo število. Cela števila so večja od / enaka 0 in manjša od 231 Primer Prvo celo število = 5, Drugo celo število = 2 3 Prvo celo število ...

Preberi več

Vprašanje 279. Rešitev naslova stolpca Excel Sheet Leetcode Rešitev Izjava o težavi V tej težavi je podano pozitivno celo število, ki predstavlja številko stolpca Excelovega lista, vrniti moramo ustrezen naslov stolpca, kot je prikazan na Excelovem listu. Primer # 1 28 "AB" # 2 701 "ZY" Pristop Ta težava je obratna težava v ...

Preberi več

Vprašanje 280. Rešitev kombinacij Leetcode Problem Kombinacije Leetcode Solution nam nudi dve celi števili, n in k. Rečeno nam je, da ustvarimo vsa zaporedja, ki imajo k elementov, izbranih iz n elementov od 1 do n. Ta zaporedja vrnemo kot matriko. Poglejmo si nekaj primerov, da dobimo ...

Preberi več

Vprašanje 281. Rešitev Leetcode za dragulje in kamne Problem Jewel and Stones Leetcode Solution navaja, da imate dva niza. Eden od njih predstavlja dragulje, eden pa kamne. Niz, ki vsebuje dragulje, predstavlja znake, ki so dragulji. Najti moramo število znakov v nizu kamnov, ki so ...

Preberi več

Vprašanje 282. Rešitev s povezavo s seznamom palindrom, rešitev s kodi V problemu »Palindrome Linked List« moramo preveriti, ali je dani posamezno celoštevilski seznam palindrom ali ne. Primer seznama = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} true Pojasnilo # 1: Seznam je palindrom, saj so vsi elementi od začetka in nazaj ...

Preberi več

Vprašanje 283. Največja globina rešitve binarnega drevesa Leetcode Izjava problema V problemu je podano binarno drevo in ugotoviti moramo največjo globino danega drevesa. Največja globina binarnega drevesa je število vozlišč vzdolž najdaljše poti od koreninskega vozlišča navzdol do najbolj oddaljenega vozlišča listov. Primer 3 / ...

Preberi več

Vprašanje 284. Zavrtite seznam Leetcode Solution Problem Rotate List Leetcode Solution nam ponuja povezan seznam in celo število. Povezani seznam naj zavrtimo v desno za k mest. Torej, če zavrtimo povezani seznam k za desno, v vsakem koraku vzamemo zadnji element iz ...

Preberi več

Vprašanje 285. Rešitev Poet (x, n) Leetcode Težava “Pow (x, n) Leetcode Solution” navaja, da ste dobili dve številki, od katerih je ena številka s plavajočo vejico, druga pa celo število. Celo število pomeni eksponent, osnova pa je število s plavajočo vejico. Rečeno je, da najdemo vrednost po oceni eksponenta nad osnovo. ...

Preberi več

Vprašanje 286. Poiščite rešitev Leetcode Referenca Izjava o težavi V nalogi »Poišči razliko« imamo dva niza s in t. Niz t se ustvari z naključnim polnjenjem znakov niza s in dodajanjem enega znaka v naključnem položaju. naša naloga je ugotoviti znak, ki je bil dodan v nizu t. ...

Preberi več

Vprašanje 287. Združite dve razvrščeni seznami rešitev Leetcode Povezani seznami so po svojih linearnih lastnostih podobni nizom. Lahko združimo dva razvrščena polja, da tvorimo celotno razvrščeno polje. V tej težavi moramo združiti dva razvrščena povezana seznama, da vrnemo nov seznam, ki vsebuje razvrščene elemente obeh seznamov. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 288. Rešitev Leetcode za permutacije Problem Permutations Leetcode Solution ponuja preprosto zaporedje celih števil in zahteva, da vrnemo celoten vektor ali matriko vseh permutacij danega zaporedja. Torej, preden se lotimo reševanja problema. Morali bi biti seznanjeni s permutacijami. Torej, permutacija ni nič drugega kot dogovor ...

Preberi več

Vprašanje 289. Rešitev Leetcode za House Robber II V problemu "House Robber II" ropar želi oropati denar iz različnih hiš. Znesek denarja v hišah je predstavljen skozi niz. Poiskati moramo največjo vsoto denarja, ki jo lahko zaslužimo z dodajanjem elementov v danem polju glede na ...

Preberi več

Vprašanje 290. Pretvori razvrščeno polje v rešitev binarnega drevesa Leetcode Razmislimo, da dobimo razvrščeno celo število. Cilj je iz tega polja zgraditi binarno drevo iskanja, tako da je drevo uravnoteženo po višini. Upoštevajte, da naj bi bilo drevo uravnoteženo po višini, če je višinska razlika levega in desnega poddreveta katerega koli vozlišča v ...

Preberi več

Vprašanje 291. Razvrsti cela števila po številu 1-bitne rešitve Leetcode Izjava o težavi V problemu "Razvrsti cela števila po številu 1 bit" dobimo matriko arr. Naša naloga je razvrstiti elemente v matriki glede na število 1 bitov v binarni predstavitvi števila v naraščajočem vrstnem redu. Če sta dva ali ...

Preberi več

Vprašanje 292. Rešitev Leetcode Happy Number Izjava o težavi Problem je preveriti, ali je številka srečna številka ali ne. Število naj bi bilo srečno število, če ga nadomestimo z vsoto kvadratov njegovih števk, ponovitev postopka pa pomeni, da je število enako 1. če ne ...

Preberi več

Vprašanje 293. Najboljši čas za nakup in prodajo zalog z Cooldown Leetcode Solution Izjava o težavi V problemu »Najboljši čas za nakup in prodajo delnic s hladilnim časom« dobimo matriko, kjer vsak element v matriki vsebuje ceno dane delnice na ta dan. Število transakcij ni omejeno. Opredelitev posla je ...

Preberi več

Vprašanje 294. Izbrišite N-to vozlišče s konca danega povezanega seznama Izjava o težavi Težava »Izbriši N-to vozlišče s konca danega povezanega seznama« navaja, da ste dobili povezani seznam z nekaterimi vozlišči. In zdaj morate nth vozlišče odstraniti s konca povezanega seznama. Primer 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 izbriši 3. vozlišče iz zadnjih 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Pojasnilo: ...

Preberi več

Vprašanje 295. Srečna številka Izjava o težavi Kaj je srečno število? Število je srečno število, če lahko po tem postopku damo število na 1: -> Poiščemo vsoto kvadrata števk danega števila. To vsoto zamenjajte s staro številko. To bomo ponovili ...

Preberi več

Vprašanje 296. Številka palindroma Izjava o težavi V težavi »Število palindroma« je navedeno, da ste dobili celo število. Preverite, ali gre za palindrom ali ne. Rešite to težavo, ne da bi pretvorili dano število v niz. Primer 12321 true Pojasnilo 12321 je palindromsko število, ker ko obrnemo 12321, dobimo 12321 ...

Preberi več

Vprašanje 297. Preštejte pare iz dveh povezanih seznamov, katerih vsota je enaka dani vrednosti Izjava o težavi Problem »Štetje parov z dveh povezanih seznamov, katerih vsota je enaka dani vrednosti«, navaja, da ste dobili dva povezana seznama in celoštevilčno vsoto. V stavku o problemu je bilo ugotovljeno, koliko skupnih parov ima vsoto, ki je enaka dani vrednosti. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 298. Najmanjše število skokov do konca Izjava o težavi Recimo, da imate matriko celih števil in vsak element matrike označuje vsako število kot največje število skokov, ki jih je mogoče izpeljati s te točke. Vaša naloga je ugotoviti najmanjše število skokov do konca, torej najmanjše število skokov, ki jih je mogoče izvesti ...

Preberi več

Vprašanje 299. Najdaljše naraščajoče zaporedje Na voljo imamo vrsto celih števil, ki so nesortirane, zato moramo najti najdaljše naraščajoče zaporedje. Ni treba, da je zaporedje zaporedno. Sekvenca se bo povečevala. Razumimo to z nekaj primeri. Primer vhoda [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izhod 4 ...

Preberi več

Vprašanje 300. K-ti ločeni element v polju Dobili boste celoštevilsko matriko A, natisnite k-ti ločeni element v matriki. Podana matrika lahko vsebuje dvojnike, rezultat pa mora natisniti k-ti ločeni element med vsemi unikatnimi elementi v matriki. Če je k več kot število ločenih elementov, to sporočite. Primer vnosa: ...

Preberi več

Vprašanje 301. Združi K Razvrščeni povezani seznami Problem spajanja razvrščenih povezanih seznamov K je tako znan kot vidik intervjuja. To vprašanje tolikokrat postavljajo v velikih podjetjih, kot so Google, Microsoft, Amazon itd. Kot že ime pove, smo dobili k razvrščenih povezanih seznamov. Moramo jih združiti v ...

Preberi več

Vprašanje 302. Združi dva razvrščena povezana seznama Pri združevanju dveh razvrščenih povezanih seznamov smo dali kazalnik glave dveh povezanih seznamov, jih združimo tako, da dobimo en povezan seznam, ki ima vozlišča z vrednostmi v razvrščenem vrstnem redu. vrne kazalec glave združenega povezanega seznama. Opomba: povežite povezani seznam na mestu, ne da bi uporabili ...

Preberi več

Vprašanje 303. Beseda za besedo Beseda besed je težava, ki lepo ponazarja povsem nov koncept. Vsi smo že slišali za sestavljene besede. Besede, sestavljene iz več kot dveh besed. Danes imamo seznam besed in vse, kar moramo storiti, je preveriti, ali lahko vse besede iz slovarja ...

Preberi več

Vprašanje 304. Število 1 bitov Vsi smo že slišali za Hammingovo utež binarnega števila. Hammingova utež je število nastavljenih bitov / 1s v binarnem številu. V tej nalogi Število 1 bitov moramo najti težo udarne sile danega števila. Primeri Število = 3 Binarna predstavitev = 011 ...

Preberi več

Vprašanje 305. Spoji dve razvrščeni seznami Leetcode Kaj je problem spajanja dveh razvrščenih seznamov na leetcode? To je tako zanimivo vprašanje, ki so ga tolikokrat postavili v podjetjih, kot so Amazon, Oracle, Microsoft itd. V tej težavi (Merge Two Sorted Lists Leetcode) smo podali dva povezana seznama. Oba povezana seznama sta v naraščajočem vrstnem redu. Združi oba povezana seznama v ...

Preberi več

Vprašanje 306. Povratne vozlišča v skupini K Težava Pri povratnih vozliščih v skupini K-Group smo podali povezan seznam, obrnjeni povezani seznam v skupini k in vrnili spremenjeni seznam. Če vozlišča niso večkratna od k, nato obrnite preostala vozlišča. Vrednost k je vedno manjša ali enaka ...

Preberi več

Vprašanje 307. Stone Game LeetCode Kaj je problem Stone Game? Stone Game LeetCode - Dva igralca A in B igrata kamnito igro. Obstaja celo število kupčkov na vsakem kupu, ki vsebuje nekaj kamnov, skupno število kamnov na vseh kupih pa je nenavadno. A in B naj bi izbrala kup ...

Preberi več

Vprašanje 308. Izvajanje predpomnilnika LRU Predpomnilnik najmanj nedavno uporabljenih (LRU) je vrsta metode, ki se uporablja za vzdrževanje podatkov tako, da je čas, potreben za uporabo podatkov, čim manjši. LRU algoritem, ki se uporablja, ko je predpomnilnik poln. Najmanj nedavno uporabljene podatke odstranimo iz začasnega pomnilnika ...

Preberi več

Vprašanje 309. Plezanje po stopnicah Izjava o težavi Težava “Plezanje po stopnicah” navaja, da imate stopnišče z n stopnicami. Hkrati se lahko povzpnete po eni ali dveh stopnicah. Koliko načinov, kako doseči vrh stopnišča? Primer 3 3 Pojasnilo Obstajajo trije načini plezanja ...

Preberi več

Vprašanje 310. Samorazdelitvene številke Število je znano kot samorazdeljeno število, če je - 1. Mod vsake številke števila s številom je nič. 2. Številka mora vsebovati vse številke, ki niso nič. Na primer - 128 128% 1 = 0, 128% 2 = 0, 128% 8 = 0 ...

Preberi več

Vprašanje 311. Obrni povezani seznam Izjava o težavi Problem "obrnite povezani seznam" navaja, da smo dobili glavo povezanega seznama. Povezani seznam moramo obrniti tako, da spremenimo povezave med njimi in vrniti glavo obrnjenega povezanega seznama. Primer 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Pojasnilo Obrnili smo povezani ...

Preberi več

Vprašanje 312. Poiščite Nth Node Izjava o težavi V težavi »Poišči n-to vozlišče« smo podali povezan seznam za iskanje n-tega vozlišča. Program naj natisne vrednost podatkov v n-tem vozlišču. N je vhodni celoštevilski indeks. Primer 3 1 2 3 4 5 6 3 Pristop Glede na povezan seznam ...

Preberi več

Vprašanje 313. Izbriši zadnjo pojavitev Izjava o težavi V težavi »Izbriši zadnjo pojavitev« smo dali povezan seznam. Napišite program za brisanje zadnjega pojava danega ključa s povezanega seznama. Seznam lahko vsebuje dvojnike. Primer 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Pristop glede na ...

Preberi več

Translate »