Vprašanja za intervju za Accenture

Vprašanja o polju Accenture

Vprašanje 1. Prerazporedite polje tako, da je arr [i]> = arr [j], če je i sodo, in arr [i] <= arr [j], če je i liho in j <i Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva, da matriko preuredi tako, da bi morali biti elementi v parnem položaju v matriki večji od vseh elementov pred njo, elementi v neparnih položajih pa manjši od elementov pred njo. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 2. Večja je tudi največja razlika med frekvenco dveh elementov, tako da ima element z večjo frekvenco Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Stavek o problemu zahteva ugotovitev največje razlike med frekvenco katerih koli dveh ločenih elementov dane matrike, vendar bi moral biti element z večjo frekvenco tudi večji kot drugo celo število. Primer vnosa: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Preberi več

Vprašanje 3. Najdaljša podmreža z enim štetjem več kot štetjem 1s Podali smo vrsto celih števil. Matrika vsebuje samo eno in 1. Izjava o težavi zahteva, da ugotovimo dolžino najdaljšega podniz, ki ima količino 0-mestne številke le eno več kot število 1-jev v pod-matriki. Primer vnosa: arr [] = ...

Preberi več

Vprašanje 4. Največje polje iz dveh podanih nizov, ki ohranjajo vrstni red Recimo, da imamo dve celoštevilski matriki enake velikosti n. Oba polja lahko vsebujeta tudi skupna števila. Stavek o problemu zahteva oblikovanje rezultatske matrike, ki vsebuje največje vrednosti 'n' iz obeh nizov. Prvo matriko je treba dati prednost (elementi prve ...

Preberi več

Vprašanje 5. Preštejte podniz z enakimi sodo in neparnimi elementi Recimo, da ste dali celoštevilsko matriko velikosti N. Ker obstajajo številke, so številke lihe ali sodo. Stavek o težavi je štetje podniz z enakimi parnimi in neparnimi elementi ali pa ugotavljanje števila pod nizov, ki imajo enako število sodo in liho celo število. Primer ...

Preberi več

Vprašanje 6. Prerazporedite matriko tako, da je arr [i] enaka i Težava »Preuredite matriko tako, da arr [i] = i« navaja, da ste dobili celo število, ki sega od 0 do n-1. Ker vsi elementi morda niso v matriki, je namesto njih tam -1. Izjava o težavi zahteva preureditev matrike v tako ...

Preberi več

Vprašanje 7. Največje število čokolad, ki se bodo enakomerno razdelile med k študentov »Največje število čokolad, ki jih je treba enakomerno razdeliti med k študentov«, navaja, da prejmete n škatel, v katerih je nekaj čokolad. Recimo, da je k študentov. Naloga je enakomerno razporediti največje število čokolad med k študenti, tako da izberete zaporedna polja. Mi lahko ...

Preberi več

Vprašanje 8. Največja vsota naslednjih podsekvenc, tako da niso zaporedne nobene tri V problemu »Največja vsota zaporedja, tako da nobena tri niso zaporedna« je navedeno, da ste dobili celo število. Zdaj morate najti podsekvenco, ki ima največjo vsoto glede na to, da ne morete upoštevati treh zaporednih elementov. Spomnimo se, da zaporedje ni nič drugega kot matrika ...

Preberi več

Vprašanje 9. Preverite, ali matrika vsebuje sosednja cela števila z dovoljenimi dvojniki Dobili boste vrsto celih števil, ki lahko vsebujejo tudi podvojene elemente. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite, ali gre za nabor sosednjih celih števil, natisnite »Da«, če je, ali »Ne«, če ni. Primer vnosa vzorca: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Vzorec ...

Preberi več

Vprašanje 10. Natisnite vse triplete v razvrščeni matriki, ki tvorijo AP Težava »Natisni vse triplete v razvrščeni matriki, ki tvorijo AP« navaja, da smo podali razvrščeno celoštevilsko matriko. Naloga je ugotoviti vse možne trojke, ki lahko tvorijo aritmetično napredovanje. Primer arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Preberi več

Vprašanje 11. Najmanjša vsota množenja n števil Problem "Najmanjša vsota množenja n števil" navaja, da vam je dano n celih števil, vsoto množenja vseh števil pa morate minimizirati tako, da vzamete dva elementa, ki sta sosednja, in vrnete njihovo vsoto mod 100 do ena številka ...

Preberi več

Vprašanje 12. Preverite, ali sta dve nizi enaki ali ne Težava »Preveri, ali sta dve matriki enaki ali ne« navaja, da ste dobili dve matriki. Izjava o težavi pravi, da morate ugotoviti, ali so dani nizi enaki ali ne. Primer arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

Preberi več

Vprašanje 13. Zamenjajte dve zaporedni enaki vrednosti z eno večjo Izjava o težavi Recimo, da imate celoštevilsko matriko. Težava »Zamenjaj dve zaporedni enaki vrednosti z eno večjo« zahteva zamenjavo vseh tistih vrednosti parov, recimo „a“, ki prihajajo zaporedoma s številko „a + 1“ 1, ki je večja od njih (dve zaporedni številki), tako da tudi po spremembi ali ponavljanje tam ...

Preberi več

Vprašanje 14. Pretvori matriko v cik-cak modo Izjava o težavi Problem "Pretvori matriko v cik-cak modus" navaja, da ste dobili - celih števil. Stavek o težavi zahteva, da matriko razvrsti cik-cak, tako da bodo elementi v matriki videti kot à a <b> c <d> e ...

Preberi več

Vprašanje 15. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanje 16. Poiščite vse permutirane vrstice dane vrstice v matriki Izjava o težavi Poiščite vse permutirane vrstice dane vrstice v matriki, v kateri je navedena matrika velikosti m * n in številka vrstice matrike pravi 'vrstica'. Stavek o problemu zahteva, da ugotovi vse možne vrstice, ki se permutirajo v dano vrstico. To je ...

Preberi več

Vprašanje 17. Najdaljši razpon z enako vsoto v dveh binarnih nizih Izjava o težavi Dobili ste dve matriki, od katerih vsaka vsebuje binarno število. Izjava o problemu zahteva, da najdemo najdaljši razpon z enako vsoto v dveh binarnih nizih, to je, da ugotovimo največjo dolžino skupnega podniza iz (i, j) tako, da je j večji od ...

Preberi več

Vprašanje 18. Pravokotna pod matrica največjega območja z enakim številom 1 in 0 Izjava problema Glede binarne matrike velikosti nx m. Težava je v iskanju pravokotne pod matrike največjega območja z enakim številom 1 in 0. Primer Mere = 4 x 4 Matrica: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Preberi več

Vprašanje 19. Preverite, ali je matrika skladno razvrščena Za preverjanje, ali je matrika težava, ki jo je mogoče razvrščati v niz, smo podali matriko velikosti [] velikosti n, ki vsebuje elemente od 1 do n v naključnem vrstnem redu. Razvrsti matriko v naraščajočem vrstnem redu z uporabo začasnega sklada, ki sledi le tem dvema operacijama - Odstrani element na začetnem ...

Preberi več

Vprašanje 20. Naslednji večji frekvenčni element V naslednji večji težavi s frekvenčnimi elementi smo dali matriko [] velikosti n, ki vsebuje številke. Za vsako številko v izpisu matrike je številka, ki je desno v polju s frekvenco, večjo od trenutne številke. Primer vnosa a [] = {1, 1, ...

Preberi več

Vprašanje 21. Razvrsti vstavljanje Razvrstite dano nesortirano matriko z uporabo algoritma za razvrščanje vstavljanja. Vhod: {9,5,1,6,11,8,4} Izhod: {1,4,5,6,8,9,11} Teorija Vstavljanje Razvrsti številke na enak način, kot ljudje razvrščamo nabor oštevilčeni predmeti (prejšnje kartice) Število se vzame iz nesortirane matrike (desna podniz) na položaj v razvrščenem ...

Preberi več

Vprašanje 22. Najdaljši razpon z enako vsoto v dveh binarnih nizih II Izjava o težavi V problemu "Najdaljši razpon z enakim vsoto v dveh binarnih nizih II" smo podali dve binarni matriki "a" in "b" z enako velikostjo. Napišite program za tiskanje najdaljšega razpona z enako vsoto v dveh nizih. To je mogoče jasno razložiti v ...

Preberi več

Vprašanje 23. Poiščite podmarijo dane dolžine z najmanjšim povprečjem Izjava o težavi V problemu »Poiščite podmarijo dane dolžine z najmanjšim povprečjem« smo podali matriko in vhodno celo število X. Napišite program za iskanje podmreže dolžine X z najmanjšim / najmanjšim povprečjem. Natisne začetni in končni indeks podmreže, ki ima najmanj ...

Preberi več

Vprašanje 24. Množenje prejšnjega in naslednjega Izjava o težavi Množenje prejšnjih in naslednjih: V danem polju zamenjajte vsak element z zmnožkom naslednjih in prejšnjih elementov. In za prvi element (a [0]) ga moramo nadomestiti z zmnožkom naslednjega in njega samega, za zadnji element (a [n-1]) pa ga moramo zamenjati ...

Preberi več

Accenture string vprašanja

Vprašanje 25. Preverite, ali matrika vsebuje sosednja cela števila z dovoljenimi dvojniki Dobili boste vrsto celih števil, ki lahko vsebujejo tudi podvojene elemente. Izjava o težavi zahteva, da ugotovite, ali gre za nabor sosednjih celih števil, natisnite »Da«, če je, ali »Ne«, če ni. Primer vnosa vzorca: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Vzorec ...

Preberi več

Vprašanje 26. Primerjava nizov, ki vsebuje nadomestne znake V primeru primerjave nizov, ki vsebuje nadomestne znake, smo podali dva niza, drugi niz vsebuje majhne abecede, prvi pa majhne abecede in nekaj vzorcev nadomestnih znakov. Nadomestni vzorci so:?: Ta nadomestni znak lahko nadomestimo s katero koli majhno abecedo. *: ta nadomestni znak lahko nadomestimo s katerim koli nizom. Prazna ...

Preberi več

Vprašanje 27. Preverite, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega Izjava o težavi V problemu "Preveri, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega", smo podali matriko znakov, napišite program, s katerim boste ugotovili, ali so vse vrstice krožne rotacije ena proti drugi. Če so vse vrstice krožno zasukane, natisnite ...

Preberi več

Vprašanje 28. Razvrsti niz po drugem nizu Izjava o težavi Glede na dva vhodna niza, vzorec in niz. Niz moramo razvrstiti po vrstnem redu, ki ga določa vzorec. Niz vzorca nima dvojnikov in vsebuje vse znake niza. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje niz, ki ga potrebujemo ...

Preberi več

Vprašanje 29. Razdelite štiri ločene strune Izjava o težavi V problemu "Razdeli štiri ločene nize" moramo preveriti, ali se dani vhodni niz lahko razdeli na 4 nize, tako da je vsak niz neprazen in se med seboj razlikuje. Vhodna oblika Prva in edina samota, ki vsebuje niz “s”. Natisni izhodno obliko "Da", če ...

Preberi več

Vprašanje 30. Pretvori niz, ki je ponovitev podniza dolžine K Izjava o težavi V problemu »Pretvori niz, ki pomeni ponavljanje podniza dolžine K« smo podali niz »s« in celo število »k«. Napišite program, da preverite, ali ga je mogoče pretvoriti v niz, ki je ponovitev podniza z ...

Preberi več

Vprašanje 31. Najdaljša pogosta predpona z uporabo Divide and Conquer Izjava o težavi V problemu "Najdaljša skupna predpona z uporabo Divide and Conquer" smo podali celo število n in n nizov. Napišite program, ki bo natisnil najdaljšo skupno predpono. Če ni skupne predpone, natisnite “-1”. Vhodna oblika Prva vrstica vsebuje celo število n. ...

Preberi več

Vprašanja o drevesu Accenture

Vprašanje 32. Preverite, ali ima vsako notranje vozlišče BST točno enega otroka Izjava o težavi »Preverite, ali ima vsako notranje vozlišče BST natanko enega podrejenega«, navaja, da imate prehod prednaročila binarnega drevesa iskanja. Ugotoviti morate, ali imajo vsa nelistna vozlišča samo enega otroka. Tu menimo tudi, da so vsi ...

Preberi več

Vprašanja za Accenture Graph

Vprašanje 33. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanje 34. Prenos grafa Izjava o težavi Problem »Prenesi graf« navaja, da ste dobili graf in morate najti prenos danega grafa. Prenos: Prenos usmerjenega grafa ustvari nov graf z enakimi konfiguracijami robov in vozlišč, vendar so smeri vseh robov obrnjene. Primer ...

Preberi več

Vprašanja Accenture Stack

Vprašanje 35. Preverite, ali je matrika skladno razvrščena Za preverjanje, ali je matrika težava, ki jo je mogoče razvrščati v niz, smo podali matriko velikosti [] velikosti n, ki vsebuje elemente od 1 do n v naključnem vrstnem redu. Razvrsti matriko v naraščajočem vrstnem redu z uporabo začasnega sklada, ki sledi le tem dvema operacijama - Odstrani element na začetnem ...

Preberi več

Vprašanje 36. Naslednji večji frekvenčni element V naslednji večji težavi s frekvenčnimi elementi smo dali matriko [] velikosti n, ki vsebuje številke. Za vsako številko v izpisu matrike je številka, ki je desno v polju s frekvenco, večjo od trenutne številke. Primer vnosa a [] = {1, 1, ...

Preberi več

Vprašanja o čakalni vrsti Accenture

Vprašanje 37. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanja Accenture Matrix

Vprašanje 38. Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici Izjava o problemu Problem "Razdalja najbližje celice z 1 v binarni matrici" navaja, da ste dobili binarno matrico (ki vsebuje samo 0s in 1s) z vsaj eno 1. Poiščite razdaljo najbližje celice z 1 v binarni matriki za vse elemente ...

Preberi več

Vprašanje 39. Poiščite vse permutirane vrstice dane vrstice v matriki Izjava o težavi Poiščite vse permutirane vrstice dane vrstice v matriki, v kateri je navedena matrika velikosti m * n in številka vrstice matrike pravi 'vrstica'. Stavek o problemu zahteva, da ugotovi vse možne vrstice, ki se permutirajo v dano vrstico. To je ...

Preberi več

Vprašanje 40. Pravokotna pod matrica največjega območja z enakim številom 1 in 0 Izjava problema Glede binarne matrike velikosti nx m. Težava je v iskanju pravokotne pod matrike največjega območja z enakim številom 1 in 0. Primer Mere = 4 x 4 Matrica: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Preberi več

Vprašanje 41. Preverite, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega Izjava o težavi V problemu "Preveri, ali so vse vrstice matrike krožne rotacije drug drugega", smo podali matriko znakov, napišite program, s katerim boste ugotovili, ali so vse vrstice krožne rotacije ena proti drugi. Če so vse vrstice krožno zasukane, natisnite ...

Preberi več

Accenture Druga vprašanja

Vprašanje 42. Rešitev spiralne matrike II Leetcode Izjava problema To vprašanje Spiral Matrix II je zelo podobno Spiral Matrix. Prosimo, poskusite z zgornjim vprašanjem, da dobite boljšo predstavo, preden rešite to težavo. V tem vprašanju smo pozvani, da ustvarimo matriko velikosti n*n, ki ima elemente v spiralnem vrstnem redu in samo n ...

Preberi več

Vprašanje 43. Zaporedja dane dolžine, pri čemer je vsak element več kot enak dvakratniku prejšnjega Problem "Zaporedja dane dolžine, kjer je vsak element več kot enak dvakratniku prejšnjega", nam daje dve celi števili m in n. Tu je m največje število, ki lahko obstaja v zaporedju, n pa število elementov, ki morajo biti prisotni v ...

Preberi več

Vprašanje 44. Natisnite številke Fibonacci v obratnem vrstnem redu Izjava o težavi Glede na številko n natisnite številke Fibonacci v obratnem vrstnem redu. Primer n = 5 3 2 1 1 0 Pojasnilo: Fibonaccijeva števila so 0, 1, 1, 2, 3 glede na njihov vrstni red. Ker pa smo morali tiskati v obratnem vrstnem redu. n = 7 8 5 ...

Preberi več

Vprašanje 45. Izračunaj nCr% p Izjava o težavi Problem "Izračunaj nCr% p" navaja, da morate najti binomski koeficient modulo p. Torej najprej morate vedeti o binomnem koeficientu. O tem smo že razpravljali v prejšnjem prispevku. To lahko preverite tukaj. Primer n = 5, r = 2, p ...

Preberi več

Translate »